• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2000. gada 28. marta noteikumi Nr. 116 "Ārvalstnieku un bezvalstnieku nodarbināšanas kārtība Latvijā". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 31.03.2000., Nr. 117/118 https://www.vestnesis.lv/ta/id/3771-arvalstnieku-un-bezvalstnieku-nodarbinasanas-kartiba-latvija

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.117

Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 12.janvāra noteikumos Nr.11 "Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienests sniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai ziņas par veiktajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām"

Vēl šajā numurā

31.03.2000., Nr. 117/118

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 116

Pieņemts: 28.03.2000.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

 Ministru kabineta noteikumi Nr.116

Rīgā 2000.gada 28.martā (prot. Nr.14, 7.§)

Ārvalstnieku un bezvalstnieku nodarbināšanas kārtība Latvijā

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 14.panta 3.punktu

 

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Latvijā atļauts nodarbināt ārvalstniekus un bezvalstniekus (turpmāk — viesstrādnieks), kuriem nav pastāvīgās uzturēšanās atļaujas, neatkarīgi no viņu legālās ieceļošanas un uzturēšanās pamata (termiņuzturēšanās atļauja, speciālā vīza). .

2. Fiziska vai juridiska persona ir tiesīga nodarbināt viesstrādnieku uz darba līguma vai uzņēmuma līguma pamata vai citā veidā, kas dod tiesības uz atlīdzību, ja viesstrādnieks ir saņēmis darba atļauju (1.pielikums).

3. Persona, kas vēlas nodarbināt viesstrādnieku, — darba devējs (pasūtītājs) — Nodarbinātības valsts dienesta filiālē pēc paredzētās darba izpildes vietas vai pēc darba devēja (pasūtītāja) reģistrācijas vietas (turpmāk — dienesta vietējā iestāde) apstiprina darba devēja (pasūtītāja) izsaukumu (turpmāk — darba izsaukums) (2.pielikums) katram viesstrādniekam.

4. Lai apstiprinātu darba izsaukumu, darba devējs (pasūtītājs) dienesta vietējā iestādē iesniedz šādus dokumentus:

4.1. iesniegumu, kurā pamatota nepieciešamība nodarbināt viesstrādnieku;

4.2. darba izsaukumu (vienā eksemplārā) katram viesstrādniekam, kurš vēlas strādāt Latvijā;

4.3. viesstrādnieka profesiju, specialitāti un kvalifikāciju apliecinoša legalizēta dokumenta notariāli apliecinātu kopiju;

4.4. darba līguma vai saskaņota uzņēmuma līguma projekta kopiju;

4.5. darba devēja (pasūtītāja) reģistrācijas apliecības, statūtu, nolikuma vai cita tā juridisko statusu apliecinoša dokumenta kopiju;

4.6. Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par to, ka darba devējam (pasūtītājam) nav to nodokļu maksājumu parādu, kurus administrē Valsts ieņēmumu dienests;

4.7. notariāli apliecinātu atļaujas (licences) kopiju, ja darba devējs (pasūtītājs) nodarbina viesstrādnieku tādā darbā, kura veikšanai ir nepieciešama atļauja (licence).

5. Ja viesstrādnieku darbs Latvijā paredzēts saskaņā ar uzņēmuma līgumu, pasūtītājam jāiesniedz Nodarbinātības valsts dienesta direktoram uzņēmuma līguma projekta kopija un pasūtītāja reģistrācijas apliecības, statūtu, nolikuma vai cita tā juridisko statusu apliecinoša dokumenta kopija, lai pirms darba izsaukuma apstiprināšanas saskaņotu uzņēmuma līguma projektā norādīto nodarbināto skaitu, amatus, profesijas, darba veikšanas vietu un darba izpildes termiņu.

6. Nodarbinātības valsts dienesta direktors piecu darbdienu laikā no iesniegšanas dienas izskata šo noteikumu 5.punktā minētos dokumentus un pieņem lēmumu par uzņēmuma līguma saskaņošanu vai atteikumu saskaņot uzņēmuma līgumu.

7. Ja Nodarbinātības valsts dienests attiecīgā darba veikšanai pasūtītājam var ieteikt bezdarbnieka kandidatūru, kas reģistrēts dienesta vietējā iestādē un kuram ir attiecīga kvalifikācija, un ja pasūtītāja norādītā darba vieta saskaņā ar likuma "Par nodarbinātību" 11.pantu atzīstama par bezdarbniekam sasniedzamu, Nodarbinātības valsts dienesta direktors atsaka uzņēmuma līguma saskaņošanu.

8. Dienesta vietējā iestāde 10 darbdienu laikā no iesniegšanas dienas izskata šo noteikumu 4.punktā minētos dokumentus un:

8.1. apstiprina darba izsaukumu, izdara uz tā atzīmi par maksājumu, kas jāizdara par darba atļaujas izsniegšanu, vai par atbrīvošanu no maksas. Apstiprināto darba izsaukumu nosūta darba devējam (pasūtītājam), pievienojot par darba atļaujas izsniegšanu noteiktās maksas aprēķina kopiju (ja darba devējs (pasūtītājs) saskaņā ar šo noteikumu 13.punktu nav atbrīvots no maksas par darba atļaujas izsniegšanu);

8.2. neapstiprina darba izsaukumu un rakstiski paziņo par to darba devējam (pasūtītājam), norādot darba izsaukuma neapstiprināšanas iemeslus, ja:

8.2.1. darba devējs (pasūtītājs) noraidījis vairāk par diviem dienesta vietējās iestādes nosūtītiem atbilstošas kvalifikācijas pretendentiem uz attiecīgo vakanci;

8.2.2. darba izsaukums noformēts viesstrādnieka darbam vienlaikus pie vairākiem darba devējiem (pasūtītājiem) un paredzētais darba laiks pārsniedz normālo darba laiku.

9. Dienesta vietējā iestāde darba izsaukumu apstiprina tikai tad, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

9.1. viesstrādnieks pretendē uz darbu vai amatu, kas atbilst viņa profesionālajai izglītībai un kvalifikācijai, un to apliecina šo noteikumu 4.3.apakšpunktā minētie dokumenti;

9.2. darba devējs (pasūtītājs) dienesta vietējā iestādē ir reģistrējis brīvo darba vietu vai speciālista vakanci un tā pēc reģistrēšanas ir brīva ilgāk par mēnesi (pirms visu šo noteikumu 4.punktā minēto dokumentu iesniegšanas);

9.3. dienesta vietējā iestādē nav reģistrēts neviens bezdarbnieks, kura kvalifikācija atbilstu specialitātei, kurā uz brīvo darba vietu pretendē viesstrādnieks.

10. Šo noteikumu 4.6., 9.2. un 9.3.apakšpunktā minētie nosacījumi neattiecas uz viesstrādniekiem, kuri pretendē uz šādām vakancēm:

10.1. valsts un pašvaldību izglītības iestāžu mācībspēki;

10.2. valsts budžeta finansēto zinātnisko iestāžu zinātnieki;

10.3. valsts budžeta finansēto kultūras institūciju vadītāji;

10.4. konsultanti (eksperti) saskaņā ar šo noteikumu 23.punktu;

10.5. Latvijas sporta izlašu treneri;

10.6. uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) padomes vai valdes locekļi, direktori rīkotāji, kā arī personas, kuras veic uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) operatīvo vadību;

10.7. sabiedrisko organizāciju vadības institūciju locekļi.

11. Dienesta vietējā iestāde par darba atļaujas izsniegšanu darba devējam (pasūtītājam) nosaka maksu, kuru saskaņā ar labklājības ministra noteikto kārtību aprēķina, izmantojot šādu formulu:

 

M = Amin. x Breģ. / Bvid. x TM, kur

M — maksa par darba atļaujas izsniegšanu (latos);

Amin. — valstī noteiktā minimālā mēnešalga (amatalga) (latos);

Breģ. — reģistrētā bezdarba līmenis (%) attiecīgajā teritorijā (pilsēta, rajons, pagasts), kurā paredzams nodarbināt viesstrādnieku, saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes iepriekšējā mēneša oficiālajiem datiem, kas ir pieejami dienā, kad tiek aprēķināta maksa par darba atļaujas izsniegšanu;

Bvid. — vidējais reģistrētā bezdarba līmenis (%) valstī saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes iepriekšējā mēneša oficiālajiem datiem, kas ir pieejami dienā, kad tiek aprēķināta maksa par darba atļaujas izsniegšanu;

TM — darba (uzņēmuma) līgumā paredzētais darba termiņš (mēnešos). s).

12. Maksa par vienas darba atļaujas izsniegšanu viena viesstrādnieka nodarbināšanai nevar būt mazāka par valstī noteikto minimālo mēnešalgu (amatalgu) un lielāka par divdesmit valstī noteiktajām minimālajām mēnešalgām (amatalgām).

13. No maksas par darba atļaujas izsniegšanu atbrīvo:

13.1. valsts un pašvaldību izglītības iestādes — par darba atļaujas izsniegšanu mācībspēkiem;

13.2. valsts budžeta finansētās zinātniskās iestādes — par darba atļaujas izsniegšanu zinātniekiem;

13.3. valsts budžeta finansētās kultūras institūcijas — par darba atļaujas izsniegšanu kultūras institūciju vadītājiem;

13.4. darba devējus (pasūtītājus), kas nodarbina šo noteikumu 23.punktā minētās personas;

13.5. darba devējus, kas nodarbina:

13.5.1. Latvijas sporta izlašu trenerus;

13.5.2. uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) padomes vai valdes locekļus, direktorus rīkotājus, kā arī personas, kas uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā) veic operatīvo vadību;

13.5.3. sabiedrisko organizāciju vadības institūciju locekļus.

14. Pēc tam kad saņemta Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes informācija par to, ka lēmums par uzturēšanās atļaujas vai vīzas izsniegšanu ir apstiprināts, darba devējs (pasūtītājs) maksu par darba atļaujas izsniegšanu iemaksā nodarbinātības speciālajā budžetā, kura līdzekļi tiek izmantoti saskaņā ar likumu "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam".

15. Apstiprinātais darba izsaukums un maksājuma dokumenta kopija, kas apliecina, ka attiecīgais maksājums ir izdarīts (ja darba devējs (pasūtītājs) saskaņā ar šo noteikumu 13.punktu nav atbrīvots no maksas par darba atļaujas izsniegšanu), iesniedzama Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē, kura viesstrādniekam reizē ar uzturēšanās atļauju vai vīzu izsniedz darba atļauju.

16. Darba atļaujā norāda viesstrādnieka vārdu un uzvārdu, specialitāti vai profesiju, valsti, no kuras ieradies viesstrādnieks, darba devēja (pasūtītāja) nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi, darba izpildes vietu (adresi), darba izpildes termiņa sākuma un beigu datumu.

17. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes attiecīgā amatpersona paraksta darba atļauju un apliecina to ar iestādes zīmogu.

18. Viesstrādnieks darba atļauju uzglabā līdz darba atļaujā norādītā termiņa beigām un uzrāda pēc uzraudzības un kontroles institūciju pieprasījuma.

19. Ja viesstrādnieka nodarbināšana tiek izbeigta pirms līgumā noteiktā darba izpildes termiņa beigām, darba devējs (pasūtītājs) triju darbdienu laikā paziņo par to Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei.

20. Ja izbeidzas darba atļaujas termiņš, darba atļauju no jauna izsniedz vispārējā kārtībā, apstiprinot jaunu darba izsaukumu. Ja darba devējs (pasūtītājs) vēlas turpināt darba attiecības ar to pašu viesstrādnieku, darba devējs (pasūtītājs) iesniedz dienesta vietējā iestādē iesniegumu, kurā pamatota nepieciešamība nodarbināt viesstrādnieku atkārtoti, un šo noteikumu 4.4.apakšpunktā minēto dokumentu, kā arī citus šo noteikumu 4.punktā minētos dokumentus, ja ir mainījusies iepriekš iesniegtajos dokumentos sniegtā informācija.

21. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde katru mēnesi līdz piektajam datumam nosūta attiecīgajai dienesta vietējai iestādei:

21.1. viesstrādniekiem izsniegto darba atļauju kopijas (par iepriekšējo mēnesi);

21.2. to viesstrādnieku sarakstu, kuriem atteikta uzturēšanās atļauja vai vīza vai anulēta uzturēšanās atļauja vai vīza sakarā ar to, ka pārtrauktas darba attiecības;

21.3. par darba atļauju izsniegšanu izdarīto maksājumu dokumentu kopijas (ja darba devējs (pasūtītājs) saskaņā ar šo noteikumu 13.punktu nav atbrīvots no maksas par darba atļaujas izsniegšanu).

22. Dienesta vietējā iestāde viesstrādniekiem izsniegtās darba atļaujas reģistrē Viesstrādnieku reģistrā, norādot tajā darba devēja (pasūtītāja) nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi, viesstrādnieka vārdu un uzvārdu, specialitāti vai profesiju, kurā strādās viesstrādnieks, darba izpildes termiņa sākuma un beigu datumu, darba izpildes vietu un valsti, no kuras ieradies viesstrādnieks.

23. Viesstrādniekam, kas uzturas Latvijā, lai sniegtu palīdzību valsts vai pašvaldību institūcijām vai lai īstenotu tādus starptautiskos līgumus un projektus, kuru dalībvalsts ir Latvija, un kuru minētajās institūcijās paredzēts nodarbināt par konsultantu (ekspertu), dienesta vietējā iestāde:

23.1. apstiprina darba izsaukumu uz līguma projektā noteikto laiku, ja attiecīgā institūcija iesniedz dienesta vietējā iestādē apliecinājumu, ka viesstrādnieks ir ieradies Latvijā, lai sniegtu šajā punktā minēto palīdzību, un līguma projekta kopiju;

23.2. nosūta darba devējam (pasūtītājam) apstiprinātu darba izsaukumu, kas iesniedzams Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē uzturēšanās atļaujas vai vīzas un darba atļaujas saņemšanai.

24. Ārvalstniekam vai bezvalstniekam, kas Latvijā ieradies uz dzīvi pie laulātā, kas ir Latvijas pilsonis, nepilsonis vai pastāvīgās uzturēšanās atļauju saņēmis ārvalstnieks vai bezvalstnieks, un vēlas strādāt, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (neatkarīgi no šī ārvalstnieka vai bezvalstnieka profesijas, izglītības un dienesta vietējā iestādē reģistrētajām vakancēm) bez maksas izsniedz darba atļauju atbilstoši uzturēšanās atļaujā minētajam termiņam.

25. Šo noteikumu 24.punktā minētajā gadījumā ārvalstniekam vai bezvalstniekam ir tiesības strādāt pie jebkura darba devēja Latvijā, un darba atļaujā tiek norādīts tikai tāds darba atļaujas termiņš, kas atbilst uzturēšanās atļaujas termiņam.

26. Viesstrādnieka faktiskās darba līguma vai uzņēmuma līguma attiecības ar darba devēju (pasūtītāju) nevar būt par pamatu darba izsaukuma apstiprināšanai un darba atļaujas izsniegšanai.

27. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1998.gada 17.februāra noteikumus Nr.54 "Ārvalstnieku un bezvalstnieku nodarbināšanas kārtība Latvijas Republikā" (Latvijas Vēstnesis, 1998, 44./45.nr.).

228. Noteikumi stājas spēkā ar 2000.gada 1.aprīli.  

Ministru prezidents A.Šķēle  

Labklājības ministrs R.Jurdžs

1116.GIF (101996 BYTES)

21116.GIF (98981 BYTES)

22116.GIF (83023 BYTES)

 

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!