Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Par grozījumiem likumā "Par sociālo nodokli". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 12.07.1995., Nr. 104 https://www.vestnesis.lv/ta/id/35838

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Par grozījumu likumā "Par dzīvojamo telpu īri"

Vēl šajā numurā

12.07.1995., Nr. 104

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

PROJEKTI, KONCEPCIJAS, PLĀNI

Likumprojekts (Saeimas dokuments nr.680)
Ministru kabineta akceptēts (20.06.1995.)
un iesniegts (20.06.1995.) Saeimas izskatīšanai

Par grozījumiem likumā “Par sociālo nodokli”

Izdarīt likumā “Par sociālo nodokli” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, nr.3./4., 21./22., 29./30.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1. — 10.pantu šādā redakcijā:

1.pants. Likumā lietotie termini

(1) Sociāli apdrošinātā persona — darbinieks; pašnodarbinātā persona vai tās ģimenes loceklis; persona, kuru nodarbinātība pielīdzināma darbam; fiziska persona rezidents, kura ir darba attiecībās ar darba devēju nerezidentu, kas sasniegusi 15 gadu vecumu, ja viņa izdarījusi vai(un) par viņu izdarīti sociālā nodokļa maksājumi, kā arī personas, kurām ir sociālās apdrošināšanas stāžs, kas noteikts likumā “Par valsts pensijām”.

(2) Apdrošināšanas stāžs — periods, par kuru persona pati vai(un) par viņu izdarīti sociālā nodokļa maksājumi, kā arī likumā “Par valsts pensijām” noteiktie periodi.

(3) Pašnodarbinātas personas :

1) uzņēmēji (tajā skaitā personas, kuras veic uzņēmējdarbību individuālajos (ģimenes) uzņēmumos un uzņēmēji, kas gūst ienākumus ārpus darba attiecībām ar sava uzņēmuma pārvaldes institūciju un nesaņem no tās darba samaksu);

2) personas, kuras veic individuālo darbu;

3) kulta kalpotāji;

4) personas, kuras saņem autoratlīdzības summas;

5) personas, kuras saņem samaksu saskaņā ar graudniecības, uzņēmuma un pārvadājuma līgumiem;

6) ārsti, advokāti, notāri un citas personas, kuras ir nodarbinātas un gūst ienākumus patstāvīgi.

(4) Pašnodarbināto personu ģimenes locekļi — laulātais, vecāki, bērni un citi apgādājamie, kas sasnieguši 15 gadu vecumu un nemācās mācību iestādes dienas nodaļā un kuri netiek nodarbināti šīs ģimenes individuālajā (ģimenes) uzņēmumā uz darba līguma pamata.

(5) Valsts sociālās apdrošināšanas fonds — valsts pārvaldes institūcija, kas saskaņā ar likumu “Par nodokļiem un nodevām” ir sociālā nodokļa administrācija.

 

2.pants. Vispārīgie noteikumi

Sociālais nodoklis ir obligāts maksājums valsts speciālajā sociālās apdrošināšanas budžetā, kas rada sociāli apdrošinātās personas tiesības uz sekojošiem pakalpojumiem:

1) vecuma pensiju;

2) invaliditātes pensiju;

3) apgādnieka zaudējuma pensiju;

4) slimības pabalstu;

5) maternitātes pabalstu;

6) maksājumiem bezdarba gadījumā;

7) apbedīšanas pabalstu.

 

3.pants. Sociālā nodokļa maksātāji

Sociālo nodokli maksā:

1) darba devēji — fiziskas vai juridiskas personas, kuras nodarbina darbiniekus un saskaņā ar Latvijas Republikas likumu “Par nodokļiem un nodevām” uzskatāmas par rezidentiem;

2) personas, kuras saskaņā ar Latvijas Republikas likumu “Par nodokļiem un nodevām” uzskatāmas par rezidentiem un ir darba attiecībās ar darba devēju rezidentu;

3) personas, kuras saskaņā ar Latvijas Republikas likumu “Par nodokļiem un nodevām” uzskatāmas par rezidentiem un ir darba attiecībās ar darba devēju nerezidentu;

4) pašnodarbinātās personas.

 

4.pants. Sociālā nodokļa objekts

(1) Sociālā nodokļa objekts ir apdrošinātās personas darba ienākums neatkarīgi no formas, kādā tas saņemts.

(2) Ja sociāli apdrošinātā persona ir nodarbināta algotā darbā, tās ienākums ir jebkurš naudas maksājums un materiāla vērtība darbinieka personīgajām, ģimenes vai saimniecības vajadzībām, kas saņemta no darba devēja.

(3) Personas, kuras gūst ienākumus ārpus darba attiecībām ar darba devēju, sociālā nodokļa objektu nosaka pašas, bet tam jāiekļaujas Ministru kabineta noteikto sociālai apdrošināšanai pakļauto gada ienākumu apmēra robežās.

 

5.pants. Sociālā nodokļa likme

(1) Sociālā nodokļa likme ir 38% no nodokļa objekta.

(2) Sociālā nodokļa likmes sadalījumu starp maksātājiem nosaka Ministru kabinets.

(3) Ministru kabinets nosaka sociālajai apdrošināšanai pakļauto gada ienākumu apmēra robežas.

 

6.pants. Ar sociālo nodokli neapliekamie ienākumi

Sociālā nodokļa maksājumus neizdara no šādiem ienākumiem:

1) likumos un normatīvajos aktos noteiktajām valsts pensijām un izmaksām no likumos un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrētajiem pensiju fondiem;

2) likumos un normatīvajos aktos noteiktajiem pabalstiem, kas izmaksāti no valsts un pašvaldību budžetiem un Ministru kabineta noteiktajiem fondiem, ieskaitot pārejošas darba nespējas pabalstus un maternitātes pabalstus;

3) likumos un normatīvajos aktos noteiktās atlīdzīabs par aizbildņa pienākumu pildīšanu, kā arī uzturnaudas aizbildnībā esošiem bērniem;

4) kompensācijas izmaksām Ministru kabineta noteikto normu ietvaros, izņemot kompensāciju par neizmantoto atvaļinājumu atlaišanas gadījumā;

5) atlaišanas pabalsta, kas tiek izmaksāts saskaņā ar Latvijas Darba likumu kodeksa 37.pantu;

6) veselības kaitējuma, kā rezultātā iestājies darbspēju zaudējums, atlīdzības;

7) stipendijām, kas normatīvajos aktos noteiktajā apmērā tiek izmaksātas mācību iestāžu audzēkņiem;

8) autoratlīdzības summām, kas izmaksātas likumā “Par autortiesībām un blakus tiesībām” paredzētajos gadījumos;

9) palīdzības stihisko nelaimju gadījumos vai citos ārkārtējos gadījumos, ja to sniedz, pamatojoties uz valsts vai pašvaldību institūciju lēmumiem;

10) atlīdzības par asins nodošanu vai cita veida donorpalīdzību;

11) darbinieka vai viņa radinieku nāves gadījumā darba devēja piešķirtā apbedīšanas pabalsta, kura vērtība nepārsniedz piecas valstī noteiktās minimālās mēnešalgas;

12) ienākuma, kurš pārsniedz Ministru kabineta noteikto sociālajai apdrošināšanai pakļauto gada ienākumu apmēra robežas.

 

7.pants. Sociālā nodokļa maksātāju reģistrācija

(1) Šī likuma 3.panta 1., 3. un 4.punktā minētie sociālā nodokļa maksātāji tiek reģistrēti Valsts sociālās apdrošināšanas fonda Darba devēju reģistrā, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu maksātāju reģistra datu bāzi.

(2) Valsts ieņēmumu dienests 10 dienu laikā pēc maksātāju reģistrācijas paziņo Valsts sociālās apdrošināšanas fondam nepieciešamo informāciju, kuras saturu nosaka Ministru kabinets.

(3) Reģistrācija notiek rajona (republikas pilsētas) sociālās apdrošināšanas pārvaldēs pēc sociālā nodokļa maksātāja atrašanās vietas (pasta adreses).

(4) Juridiskas personas tiek reģistrētas pēc to juridiskās adreses, fiziskas personas — pēc pastāvīgās dzīvesvietas adreses.

(5) Personas, kas ir darba attiecībās ar darba devēju (darbinieki) tiek reģistrētas Valsts sociālās apdrošināšanas fonda rajona (republikas pilsētas) Sociālās apdrošināšanas pārvaldēs pēc darba devēja atrašanās vietas (pasta adreses) ar darba devēja starpniecību 10 dienu laikā pēc darba līguma noslēgšanas.

(6) Sociālās apdrošināšanas pārvaldes reģistrētajiem sociālā nodokļa maksātājiem izsniedz paziņojumu, kura saturu nosaka Ministru kabinets.

 

8.pants. Sociālā nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība par darbiniekiem

(1) Darba devēji aprēķina sociālo nodokli katra darbinieka darba ienākumam.

(2) Darba devēji sociālā nodokļa ieturēšanu un maksājumus par visiem darbiniekiem izdara reizi mēnesī termiņos, kuri uzrādīti paziņojumā, kas izsniegts saskaņā ar šī likuma 7.panta sestās daļas noteikumiem.

(3) Pārskaitot sociālā nodokļa maksājumu summas no darba devēja bankas konta speciālajā valsts sociālās apdrošināšanas budžetā, par maksājuma dienu uzskata dienu, kad banka norakstījusi maksājumu no darba devēja konta.

 

9.pants. Sociālā nodokļa maksāšanas kārtība un termiņi pašnodarbinātām personām.

(1) Pašnodarbinātās personas maksā sociālo nodokli par sevi un par savā saimniecībā vai uzņēmumā nodarbinātajiem savas ģimenes locekļiem, kuri sasnieguši piecpadsmit gadu vecumu un nemācās mācību iestādes dienas nodaļā.

(2) Sociālā nodokļa summa par gada ceturksni (trijiem mēnešiem) jānomaksā līdz kārtējā gada ceturkšņa pēdējā mēneša piecpadsmitajam datumam Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

 

10.pants. Sociālā nodokļa maksāšanas kārtība un termiņi fiziskām personām rezidentiem, kuras ir darba attiecībās ar darba devēju nerezidentu

Fiziskas personas rezidenti, kuras ir darba attiecībās ar darba devēju nerezidentu, kārto sociālā nodokļa maksājumus šī likuma 9.panta otrajā daļā minētajā kārtībā un termiņos.”

2. Izslēgt 6'. un7'.pantus.

3. Papildināt likumu ar jaunu 11.— 15.pantu sekojošā redakcijā:

 

“11.pants. Valsts sociālās apdrošināšanas fonda pienākumi

(1) Valsts sociālās apdrošināšanas fonds uzskaita sociālā nodokļa maksājumus par katru sociāli apdrošināto personu.

(2) Sociālā nodokļa maksājumi ir jāreģistrē sociāli apdrošināto personu kontos tikai pēc maksājumu apliecinošu dokumentu saņemšanas no darba devēja.

(3) Sociāli apdrošinātai personai visi uzskaitītie sociālā nodokļa maksājumi tiek summēti.

(4) Valsts sociālās apdrošināšanas fonds reizi gadā izsūta katrai sociāli apdrošinātai personai paziņojumu par tās apdrošināšanas konta stāvokli Ministru kabineta noteiktajos termiņos.

(5) Sociāli apdrošināto personu kontu identificēšanai ir jāizmanto saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāju reģistru” piešķirtais personas kods.

 

12.pants. Pārmaksāto sociālā nodokļa summu atmaksāšana

(1) Sociālā nodokļa maksātāju gada laikā pārmaksātās sociālā nodokļa summas Valsts sociālās apdrošināšanas fonds atmaksā maksātājam divu mēnešu laikā pēc gada pēdējā pārskata perioda beigām vai ar maksātāja piekrišanu ieskaita nākošo periodu sociālā nodokļa maksājumos.

(2) Ja nodokļu maksātājs izbeidz savu darbību saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu, pārmaksātās summas tiek atmaksātas trīs mēnešu laikā pēc lēmuma par darbības izbeigšanu pieņemšanas.

 

13.pants. Sociālā nodokļa maksātāju pienākumi

(1) Darba devēja pienākums ir sniegt ziņojumu Valsts sociālās apdrošināšanas fondam par:

1) darba attiecību uzsākšanu;

2) darba attiecību izbeigšanu;

3) katras sociāli apdrošinātās personas sociālā nodokļa maksājumiem.

(2) Ziņojumu formu, saturu un termiņus nosaka Labklājības ministrija.

 

14.pants. Atbildība par sociālā nodokļa likuma pārkāpšanu

Termiņā nenomaksātais sociālais nodoklis, kā arī sociālā nodokļa pamatparāda palielinājums un nokavējuma nauda 0,1% apmērā par katru nokavēto maksājuma dienu tiek piedzīti bezstrīdus kārtībā.

 

15.pants. Valsts sociālās apdrošināšanas fonda materiālais nodrošinājumus

(1) Valsts sociālās apdrošināšanas fonda darbības attīstībai un veicināšanai izmanto 20% no sociālā nodokļa maksājumiem, kuri papildus aprēķināti veikto pārbaužu, revīziju un kontroles darba rezultātā.

(2) Šie līdzekļi ieskaitāmi Labklājības ministrijas Valsts sociālās apdrošināšanas fonda valsts speciālajā budžetā. To izlietošanas kārtību budžeta likuma piešķirtās apropriācijas ietvaros nosaka Labklājības ministrija, saskaņojot ar Finansu ministriju.”

 

Pārejas noteikumi

(1) Līdz ieņēmumu dienesta Nodokļu maksātāju reģistra izveidošanai un tā darbības uzsākšanai, šī likuma 3.panta 1.punktā minētie sociālā nodokļa maksātāji tiek reģistrēti ar Labklājības ministrijas noteikto reģistrācijas numuru.

(2) Līdz likuma “Par sociālo apdrošināšanu pieņemšanai:

1) sociālai, nodoklis uzskatāms par sociālās apdrošināšanas iemaksu;

2) iepriekšējā gada sociālā nodokļa ieņēmumu pārsniegums pār sociālās apdrošināšanas izdevumiem, nākošā gada valsts speciālajā sociālās apdrošināšanas budžetā tiek izdalīts kā atsevišķa apropriācija “Rezerves fonds”, kura izlietošanas kārtību nosaka Ministru kabinets;

(3) likums stājas spēkā ar 1996.gada 1.janvāri.

 

Par likumprojektu

Likumprojekts “Par sociālo nodokli” izstrādāts, lai nodrošinātu likuma atbilstību likumam “Par nodokļiem un nodevām”, kā arī lai iekļautos sociālās apdrošināšanas likumdošanā, radot šīs sistēmas pagaidu finansiālo pamatu līdz likuma “Par sociālās apdrošināšanas maksājumiem” pieņemšanai.

Likumā atšķirībā no spēkā esošā likuma plašāk pielietoti sociālās apdrošināšanas principi. Proti:

— līdzekļus paredzēts iekasēt tikai sociālās apdrošināšanas mērķiem, radot apdrošinātajai personai tiesības uz noteiktiem pakalpojumiem no sociālās apdrošināšanas fondiem;

— noteikta vienota sociālā nodokļa likme visiem maksātājiem.

Sociālā nodokļa aprēķināšanu un nomaksu paredzēts veikt par katru apdrošināto personu, uzskaitot iemaksas katras personas sociālās apdrošināšanas kontā.

Līdz ar to paplašināts darba devēju pienākumu loks, uzliekot par pienākumu ziņot Valsts sociālās apdrošināšanas fondam par katras apdrošinātās personas sociālā nodokļa maksājumiem, kā arī par darba attiecību uzsākšanu un izbeigšanu.

Likumprojekta pieņemšana nodrošinās:

— pāreju uz no iemaksām atkarīgu sociālās apdrošināšanas sistēmu, kurā sociālās garantijas — pensijas un pabalsti — būs tieši atkarīgi no izdarītajiem maksājumiem,

— likumīgu pamatu sociālās apdrošināšanas maksājumu individuālai uzskaitei,

— lielāku apdrošināto personu ieinteresētību sociālās apdrošināšanas maksājumu veikšanā, tādā veidā paaugstinot arī darba devēju atbildību par sociālā nodokļa nomaksu.

Likumprojektu ir izstrādājusi Labklājības ministrijas Sociālās apdrošināšanas departamenta Ieņēmumu nodaļa.

Labklājības ministrijas departamenta direktore I.Bite

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!