Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 1995. gada 20. jūnija ieteikumi Nr. 3 "Ostas pārvaldes paraugnolikums". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 4.07.1995., Nr. 100 https://www.vestnesis.lv/ta/id/35635

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta instrukcija Nr.18

Instrukcija par garantijām sakarā ar ierēdņa (ierēdņa kandidāta) bojāeju, pildot dienesta pienākumus

Vēl šajā numurā

04.07.1995., Nr. 100

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: ieteikumi

Numurs: 3

Pieņemts: 20.06.1995.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta ieteikumi Nr.3

(prot. nr.34, 7.§) Rīgā 1995.gada 20.jūnijā

Ostas pārvaldes paraugnolikums

Izdoti saskaņā ar Likuma par ostām 7.panta pirmo daļu

 

I. Vispārīgie jautājumi

1. ..................... ostas pārvalde ir publisko un privāto tiesību subjekts, kas Likumā par ostām (Latvijas Vēstnesis, 1994, 80.nr.), ostas nolikumā un citos tiesību aktos noteiktajā kārtībā realizē ....................... ostas pārvaldi.

2. ..................... ostas pārvalde ir juridiska persona, un tai ir zīmogs ar papildinātā Latvijas Republikas valsts mazā ģerboņa attēlu un ostas nosaukumu latviešu un angļu valodā, kā arī norēķinu konti bankās un patstāvīga bilance.

3. ..................... ostas pārvaldes nosaukums: latviešu valodā — ....................ostas pārvalde, angļu valodā — .......................... port authority.

.......................ostas pārvaldes juridiskā adrese: ............................, Latvijas Republika.

4. ..................... ostas pārvalde ir izveidota ar ...................... pilsētas domes (pagasta padomes) 1994. gada ......................... lēmumu nr. .............. .

5. ................. ostas pārvalde ir bijušā pašvaldības uzņēmuma "..............................." tiesību un saistību pārmantotāja.

Piezīme. Par bijušā pašvaldības uzņēmuma tiesību pārmantojamību (pilnīgu vai daļēju) lemj attiecīgā pašvaldība, ņemot vērā minētā uzņēmuma darbības raksturu un pieņemto lēmumu par tā reorganizāciju vai likvidēšanu.

6. ..................... ostas pārvaldes valdījumā atrodas Likuma par ostām noteiktajā kārtībā nodotās valsts un pašvaldību īpašumā esošās ostas zemes, akvatorija, ostas kopējās hidrotehniskās būves, piestātnes, kuģu ceļi, peldošās navigācijas iekārtas un ierīces, kā arī citi objekti atbilstīgi Likuma par ostām 4.pantam.

7. Ostas pārvaldes īpašumā atrodas par ostas pārvaldes līdzekļiem vai citā likumīgā ceļā iegūtās, arī jaunradītās, vērtības (pamatlīdzekļi un apgrozāmie līdzekļi).  

II. Ostas pārvalde

8. Ostas pārvalde saskaņā ar Likuma par ostām 7. pantu veic šādas valsts pārvaldes funkcijas:

8.1. kopīgi ar ostas kapteiņa dienestu izstrādā ostas noteikumus un iesniedz apstiprināšanai Satiksmes ministrijā;

8.2. nosaka ostas nodevas un maksimālo tarifu robežlīmeņus Likuma par ostām 15. pantā noteiktajiem pakalpojumiem;

8.3. nodrošina ostas nodevu un nomas (īres) maksas iekasēšanu;

8.4. nosaka apsardzes un caurlaižu režīmu ostā;

8.5. savas kompetences ietvaros kontrolē ostas noteikumu ievērošanu;

8.6. savas kompetences ietvaros kontrolē ostas uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) darbības atbilstību likumiem un Ministru kabineta noteikumiem;

8.7. kontrolē ostas teritorijas aizsardzību pret piesārņojumu un nodrošina piesārņojuma seku likvidēšanu ostā;

8.8. nodrošina ziemas navigāciju ostā.

9. Ostas pārvalde kā privāto tiesību subjekts veic šādas funkcijas:

9.1. izstrādā ostas attīstības programmas projektu atbilstīgi Latvijas Ostu padomes apstiprinātajai Latvijas ostu attīstības koncepcijai un attiecīgās pilsētas ģenerālplānam vai apdzīvotās vietas zemes ierīcības projektam;

9.2. nodrošina ostas attīstības programmas realizāciju;

9.3. lai nodrošinātu kuģošanu ostā un tās drošību, apsaimnieko valdījumā nodoto īpašumu — hidrotehniskās būves, kuģu ceļus, peldošās navigācijas iekārtas un ierīces un akvatoriju;

9.4. šajā nolikumā noteiktajā kārtībā izstrādā un apstiprina finansu līdzekļu izlietojuma tāmes projektu nākamajam kalendāra gadam un turpmākajiem pieciem gadiem un, ja nepieciešams, precizējumus iepriekšējā gadā iesniegtajā perspektīvajā finansu līdzekļu izlietojuma tāmē;

9.5. organizē ostas un tās komunikāciju izbūvi ostas teritorijā atbilstīgi ostas attīstības programmai;

9.6. veic ostas pakalpojumu pieprasījuma un piedāvājuma izpēti;

9.7. slēdz līgumus ar uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) par to darbību ostā, lai nodrošinātu un pilnveidotu ostas pakalpojumu kompleksu;

9.8. savu pilnvaru ietvaros rīkojas ar ostas zemi un uz tās esošajiem lietošanā vai nomā nodotajiem valsts vai pašvaldību īpašuma objektiem;

9.9. piedalās ar ostas darbību saistītās infrastruktūras attīstīšanā.

10. Šo ieteikumu 9.punktā minēto funkciju izpildes nodrošināšanai ostas pārvaldei ir tiesības:

10.1. nodibināt servitūtus un savu pilnvaru ietvaros izlietot savā labā servitūtus uz citām juridiskām un fiziskām personām piederošo ostas zemi;

10.2. iesniegt pašvaldībai priekšlikumus par ostas robežu grozīšanu;

10.3. ierosināt nekustamā īpašuma atsavināšanu valsts un sabiedriskajām vajadzībām;

10.4. veidot ostas ražošanas infrastruktūru, būvēt ēkas un būves ostas darbības nodrošināšanai;

10.5. sniegt palīdzību pašvaldībai ostai nozīmīgas pilsētas infrastruktūras objektu uzturēšanā un attīstībā;

10.6. sniegt palīdzību mācību iestādēm, kas gatavo jūrniecības un ostu saimniecības speciālistus;

10.7. sadarboties ar organizācijām un institūcijām, kuru darbība ir nozīmīga ostai;

10.8. savas kompetences ietvaros iegūt un rīkoties ar kustamo un nekustamo īpašumu;

10.9. slēgt līgumus ar īpašniekiem par kopējo hidrotehnisko būvju izmantošanu ostas vajadzībām;

10.10. ja nepieciešams, radīt Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēkiem labvēlīgus apstākļus ostas aizsardzības pasākumu veikšanai;

10.11. veikt citas darbības, kas nav pretrunā ar likumiem.  

III. Ostas pārvaldes finansu līdzekļi

11. Ostas pārvaldes finansu līdzekļus veido:

11.1. atskaitījumi no ostas nodevām;

11.2. zemes nomas maksa;

11.3. nomas (īres) maksa par ostas pārvaldes valdījumā nodoto nekustamo īpašumu iznomāšanu (izīrēšanu);

11.4. maksa par ostas pārvaldes sniegtajiem pakalpojumiem;

11.5. no ostu attīstības fonda piešķirtie līdzekļi;

11.6. citi līdzekļi, kas iegūti likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā.

12. Ostas pārvaldes finansu līdzekļi izmantojami, ievērojot bezpeļņas organizācijas principus: ostas pārvaldes rīcībā esošos finansu līdzekļus var izmantot tikai ostas un tās infrastruktūras apsaimniekošanai un attīstīšanai un Likuma par ostām 7.pantā noteikto funkciju izpildei. Ostas pārvaldes ienākumu pārsniegums pār izdevumiem ieskaitāms rezerves fondā un izlietojams atbilstīgi ostas valdes apstiprinātajiem mērķiem.

13. Ostas pārvaldei var būt ostas valdes noteikti fondi.

14. Ostas pārvalde kārto saimnieciskās darbības un finansu operāciju uzskaiti saskaņā ar likumu "Par grāmatvedību" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 44.nr.; Latvijas Vēstnesis, 1994, 149.nr.) un iesniedz pārskatus atbilstīgi likumam "Par uzņēmumu gada pārskatiem" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 44.nr.; Latvijas Vēstnesis, 1995, 34.nr.).  

IV. Ostas valde

15. Ostas valde ir augstākā ostas pārvaldes lēmējinstitūcija. To ieceļ ...................... pilsētas dome (pagasta padome) ........... locekļu sastāvā.

Piezīme. Rīgas, Ventspils un Liepājas ostās valdes sastāvā iekļauj Likuma par ostām 8. panta trešajā daļā minēto valsts institūciju pārstāvjus.

16. Pilsētas dome (pagasta padome) vienlaikus ieceļ ostas valdes priekšsēdētāju un viņa vietnieku.

17. Ostas valdes pilnvaru laiks ir līdz pieciem gadiem, un ir pieļaujama ostas valdes atkārtota iecelšana.

18. Jebkurš ostas valdes loceklis ir tiesīgs atteikties no darba ostas valdē, par to paziņojot rakstveidā tās priekšsēdētājam, valsts pārstāvji — attiecīgajām valsts institūcijām. Ostas valdes loceklis, kurš iesniedzis šādu paziņojumu, pilda valdes locekļa pienākumus pilnā apjomā līdz laikam, kamēr ..................... pilsētas dome (pagasta padome) vai attiecīgā valsts institūcija Likuma par ostām noteiktajā kārtībā ieceļ citu ostas valdes locekli.

19. Ostas valdes locekļi par darbu ostas valdē var saņemt darba samaksu no ostas pārvaldes līdzekļiem.

20. Ostas valdes locekļiem, pildot dienesta pienākumus, ir tiesības atrasties ostas teritorijā un ar ostas darbību saistītajos objektos un uzņēmumos.  

V. Ostas valdes reglaments

21. .............................ostas valdes sēdes notiek pēc vajadzības, bet ne retāk kā ......... .  

Piezīme. Katra ostas valde nosaka, cik bieži notiek tās sēdes, bet ne retāk kā reizi trijos mēnešos.

22. ............................ ostas valdes sēde ir pilntiesīga, ja tajā piedalās ne mazāk kā ....... ostas valdes locekļi.

Piezīme. Rīgas, Ventspils un Liepājas ostās valdes sēde ir pilntiesīga, ja tajā piedalās ne mazāk kā astoņi ostas valdes locekļi, pārējās ostās — ne mazāk par divām trešdaļām no ostas valdes locekļu skaita.

Jebkurā ostas valdes sēdē jāpiedalās ostas valdes priekšsēdētājam vai viņa vietniekam.

Ostas valdes lēmumi tiek pieņemti ar vienkāršu balsu vairākumu. Lēmumus, kurus apstrīd vismaz trīs no ostas valdē iekļauto valsts institūciju (Satiksmes ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Finansu ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Latvijas Attīstības aģentūras) pārstāvjiem, nosūta izlemšanai Satiksmes ministrijai.

Katrā ostas valdes sēdē tiek apstiprināta nākamās ostas valdes sēdes darba kārtība un izskatāmie jautājumi, kā arī iepriekšējās ostas valdes sēdes protokols.

23. Ostas valdes lēmumu projektus gatavo ostas pārvaldes izpildinstitūcijas darbinieki, kā arī ostas valdes locekļi, vizē ostas pārvaldnieks vai viņa prombūtnes laikā — vietnieks.

24. Sēdes materiāli tiek iesniegti ostas valdes locekļiem ne vēlāk kā ....... dienas pirms ostas valdes sēdes.

25. Ostas valdes sēdē var tikt izskatīti jautājumi, kas nav iekļauti iepriekšējā sēdē apstiprinātajā darba kārtībā, ja tam piekrīt visi klātesošie ostas valdes locekļi un ir sagatavots attiecīgs ostas valdes lēmuma projekts.

26. Ārkārtas ostas valdes sēdi var sasaukt ostas valdes priekšsēdētājs, kā arī ja to pieprasa ne mazāk kā trīs ostas valdes locekļi vai ostas pārvaldnieks. Ostas valdes priekšsēdētājam jāsasauc sēde ne vēlāk kā ....... dienas pēc tam, kad saņemts pieprasījums par ārkārtas ostas valdes sēdes sasaukšanu.

27. Ostas valdes lēmumu noraksti ....... dienu laikā pēc ostas valdes sēdes tiek izsniegti visiem ostas valdes locekļiem un par pieņemto lēmumu izpildi atbildīgajām personām.

28. Ostas valdes sēdes tiek protokolētas. Protokolu paraksta attiecīgās sēdes vadītājs. Ostas valdes sēžu protokolu un lēmumu oriģināli glabājas pie ostas pārvaldnieka.

29. Ostas valdes locekļiem ir tiesības sēdes protokolam pievienot savu īpašo viedokli.

30. Ostas valdes loceklis, viņa laulātais, vecāki un bērni tieši vai ar trešo personu starpniecību nedrīkst saņemt nekāda veida darba samaksu vai ienākumus no uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), izņemot valsts vai pašvaldību uzņēmumus, kuri darbojas ................................. ostā vai kuriem ar ostas pārvaldi ir saimnieciskas vai finansiālas attiecības.  

VI . Ostas valdes kompetence

31. Tikai ostas valde ir tiesīga:

31.1. izskatīt un akceptēt ............................. ostas noteikumu projektu;

31.2. izskatīt un akceptēt ............................. ostas robežu projektu;

31.3. Likuma par ostām noteiktajā kārtībā apstiprināt saskaņā ar pilsētas ģenerālplānu (attiecīgās apdzīvotās vietas zemes ierīcības projektu) un Latvijas ostu attīstības koncepciju .............................. ostas attīstības perspektīvo plānu;

31.4. apstiprināt ostas nodevas un maksimālos tarifu robežlīmeņus pakalpojumiem, ko saskaņā ar Likuma par ostām 15. panta noteikumiem .............................. osta sniedz kuģiem;

31.5. apstiprināt ieņēmumu un izdevumu tāmi nākamajam finansu gadam un turpmākajiem pieciem gadiem;

31.6. izdarīt izmaiņas kārtējā gada ieņēmumu un izdevumu tāmē un precizēt turpmāko piecu gadu tāmes projektu;

31.7. pieņemt lēmumus par šādu līgumu slēgšanu:

31.7.1. ilgtermiņa nekustamā īpašuma nomas līgumi uz pieciem un vairāk gadiem;

31.7.2. koncesiju līgumi;

31.7.3. aizņēmuma līgumi par summu, kas lielāka par Ls 50 000;

31.7.4. valdījumā esošās zemes nomas līgumi;

31.8. lemt par saimniecisko līgumu slēgšanu, ja līguma summa pārsniedz Ls .............. vai līguma darbības laiks pārsniedz ........................ gadus.

Piezīme. Līguma summu un termiņu nosaka ostas valde;

31.9. apstiprināt ostas pārvaldes izpildinstitūcijas personāla sarakstu un noteikt darba samaksu ostas pārvaldniekam;

31.10. izskatīt un iesniegt priekšlikumus Latvijas Ostu padomei par investīcijām attiecīgajai ostai;

31.11. sagatavot un iesniegt priekšlikumus Latvijas Ostu padomei par nekustamā īpašuma atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām;

31.12. pieņemt lēmumu par ostas pārvaldes īpašumā esošo nekustamo objektu atsavināšanu, nekustamās mantas iegūšanu īpašumā un pēc saskaņošanas ar pašvaldību — par komunikāciju un citu ostas objektu izbūvi;

31.13. izīrēt vai iznomāt ostas pārvaldes labā nodibinātos servitūtus uz citām juridiskām un fiziskām personām piederošo ostas zemi;

31.14. apstiprināt ostas pārvaldnieka sagatavotās gada atskaites par ostas pārvaldes darbu pārskata laikposmā, kas iesniedzamas Satiksmes ministrijā un ........................ pilsētas domē (pagasta padomē) un saskaņā ar likumdošanas aktiem citās institūcijās;

31.15. atcelt ostas pārvaldnieka rīkojumus;

31.16. ierosināt pilsētas domei (pagasta padomei) izdarīt grozījumus ostas pārvaldes nolikumā;

31.17. nodrošināt ostas pārvaldes gada pārskata revīziju saskaņā ar likumu "Par uzņēmumu gada pārskatiem";

31.18. apstiprināt ostas gada pārskatu;

31.19. apstiprināt ostas pārvaldes emblēmu, citu atribūtiku un veidlapas;

31.20. izlemt jebkuru citu ar ostas darbību saistītu jautājumu, ja tas nav pretrunā ar likumiem un Ministru kabineta noteikumiem.

32. Ostas valde ne retāk kā divas reizes gadā uzklausa un izvērtē ostas pārvaldnieka pārskatu par:

32.1. ostas nodevu un nomas (īres) maksas iekasēšanas gaitu;

32.2. ostas teritorijā esošo uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) darbības atbilstību noslēgtajiem līgumiem un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

32.3. apstiprinātās ieņēmumu un izdevumu tāmes izpildes gaitu;

32.4. saimnieciskās darbības rezultātiem.  

VII. Ostas pārvaldnieka tiesības un pienākumi

33. Ostas pārvaldnieks nodrošina ostas pārvaldes funkciju izpildi.

34. Ostas pārvaldnieku pēc saskaņošanas ar Satiksmes ministriju ieceļ ostas valde. Uz ostas valdes lēmuma pamata darba līgumu ar ostas pārvaldnieku slēdz ostas valdes priekšsēdētājs.

35. Ostas pārvaldnieka pienākumi ir:

35.1. nodrošināt ostas valdes pieņemto lēmumu izpildi;

35.2. organizēt ostas valdes sēdes materiālu sagatavošanu un izsniegšanu;

35.3. nodrošināt ostu nodevu un nomas (īres) maksas iekasēšanu;

35.4. organizēt ostas pārvaldes valdījumā nodotā valsts un pašvaldību īpašuma apsaimniekošanu atbilstīgi kuģošanas drošības prasībām, ostas attīstības plānam un vides aizsardzības prasībām;

35.5. savas kompetences ietvaros nodrošināt kuģošanu ostā un tās drošību un organizēt ziemas navigāciju ostā;

35.6. kontrolēt uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) darbības atbilstību noslēgtajiem līgumiem;

35.7. vadīt ostas pārvaldes izpildinstitūcijas darbu;

35.8. piedalīties ostas valdes sēdēs.

36. Ostas pārvaldnieka tiesības ir:

36.1. pieprasīt ārkārtas ostas valdes sēdes sasaukšanu;

36.2. iepazīties bez maksas ar ostu uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) pārskatiem un ziņojumiem, kas iesniegti Valsts ieņēmumu dienestā;

36.3. pieprasīt un saņemt no ostas uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) ostas valdes noteiktajā apjomā un termiņos informāciju, kas saistīta ar ostas nodevām, pakalpojumiem un kravu apjomiem un nomenklatūru;

36.4. savas kompetences ietvaros slēgt saimnieciskos līgumus un izsniegt pilnvaras;

36.5. noteikt apsardzes un caurlaižu režīmu ostā, ņemot vērā valsts ekonomiskās un politiskās suverenitātes intereses;

36.6. pieņemt darbā un atbrīvot no darba ostas pārvaldes izpildinstitūcijas darbiniekus, ievērojot šī nolikuma noteikumus; noteikt viņu tiesības un pienākumus, darba samaksu (arī prēmijas) ostas valdes noteiktā personāla darbinieku skaita un iedalīto līdzekļu ietvaros;

36.7. bez īpašas pilnvaras savas kompetences ietvaros pārstāvēt ostas pārvaldi valsts un pašvaldību institūcijās un sabiedriskajās organizācijās;

36.8. atvērt un slēgt kontus bankās;

36.9. ostas nolikuma un ostas valdes noteikto pilnvaru ietvaros rīkoties ar ostas pārvaldes finansu līdzekļiem un ostas pārvaldes īpašumā esošo mantu;

36.10. saņemt darba samaksu un citas garantijas saskaņā ar darba līgumu;

36.11. rīkoties ar ostas pārvaldes pamatlīdzekļiem, apgrozāmajiem līdzekļiem un citiem finansu līdzekļiem ostas valdes apstiprinātā finansu līdzekļu izlietojuma ietvaros;

36.12. saimnieciskā gada laikā lemt par nekustamās mantas iegādi ostas pārvaldes īpašumā un pārdošanu līdz Ls ......... ;

36.13. savas kompetences ietvaros izdot rīkojumus;

36.14. veikt citus ostas valdes noteiktos uzdevumus.  

VIII. Ostas pārvaldes izpildinstitūcijas tiesības un pienākumi

37. Ostas pārvaldes izpildinstitūciju atbilstīgi ostas valdes apstiprinātajiem personāla sarakstiem veido ostas pārvaldnieks.

38. Ostas pārvaldes izpildinstitūcijas darbinieku dienesta pienākumi, viņu tiesības un atbildība tiek noteikti darba līgumā un darba aprakstos.

39. .......................... ostas pārvaldes izpildinstitūcijas darbiniekiem, pildot dienesta pienākumus, ir tiesības atrasties ar ostas darbību saistītajos objektos.

Ministru prezidents M.Gailis

Satiksmes ministrs, Ministru prezidenta biedrs A.Gūtmanis

 

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!