Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Par Rīgas Ekonomikas augstskolu. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 1.06.1995., Nr. 84 https://www.vestnesis.lv/ta/id/35247

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Lauku attīstība un kontrabanda

Vēl šajā numurā

01.06.1995., Nr. 84

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Likumprojekts (Saeimas dok.nr.558)

Saeimas deputātu (O.Kehris, J.Vaivads, J.Sinka, A.Rozentāls,

Dz.Ābiķis, A.Kiršteins) iesniegts izskatīšanai Saeimā

Par Rīgas Ekonomikas augstskolu

I. Vispārīgie noteikumi

1. Rīgas Ekonomikas augstskola ir izveidota saskaņā ar 1993. gada 30. jūnija līgumu (pielikums nr.1) starp Latvijas Republikas Valdību Latvijas Republikas Izglītības ministrijas personā un Stokholmas Ekonomikas skolu Zviedrijas valdības pilnvarojumā.

2. Rīgas Ekonomikas augstskolas dibinātāji ir Latvijas valsts — Izglītības un zinātnes ministrijas personā un Stokholmas Ekonomikas skola Zviedrijas valdības pilnvarojumā, kura darbojas atbilstoši Zviedrijas likumiem.

3. Rīgas Ekonomikas augstskola ir dibināta kā bezpeļņas sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kas reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 1993. gada 13. novembrī.

4. Rīgas Ekonomikas augstskola saskaņā ar Latvijas likumdošanu ir augstākā mācību iestāde, kas sniedz akadēmisku izglītību un darbojas ekonomikas zinātnē, tā atrodas Latvijā un kalpo latviešu tautas interesēm. Tās nosaukums angļu valodā ir — "STOCKHOLM SCHOOL OF ECONOMICS IN RIGA".

Rīgas Ekonomikas augstskolas piešķirtos diplomus atzīst Latvijas valsts varas iestādes.

5. Rīgas Ekonomikas augstskola ir autonoma mācību iestāde ar pašpārvaldes tiesībām. Tās pašpārvalde pamatojas uz pastāvīgā personāla tiesībam un iespējām piedalīties akadēmisko, administratīvo un saimniecisko lietu vadīšanā un pārvaldē.

Rīgas Ekonomikas augstskola darbojas saskaņā ar šo likumu, citiem Latvijas Republikas likumiem, Starvaldību līgumu, augstskolu starptautiskajām darbības normām, kā arī ar bezpeļņas sabiedrības ar ierobežotu atbildību "STOCKHOLM SCHOOL OF ECONOMICS IN RIGA" Statūtiem (pielikums nr.2).

6. Rīgas Ekonomikas augstskolas darbību ar sabiedrības interesēm saskaņo un tās finansiālo darbību pārrauga atbilstoši pirmajā pantā minētā līguma un piektajā pantā minētajiem statūtiem izveidota augstskolas Valde.

7. Rīgas Ekonomikas augstskola ir juridiska persona. Rīgas Ekonomikas augstskolai ir savs zīmogs un ģerbonis. Tās atklāšanas diena — 8. novembris — ir augstskolas svinamā diena.

 

II. Darbības mērķis, uzdevumi un pamatprincipi

8. Rīgas Ekonomikas augstskolas darbības galvenais mērķis ir dot studentiem akadēmisko izglītību un profesionālo sagatavotību, attīstīt zinātni un izkopt kultūru, lai saglabātu Latvijas Republikai nepieciešamo intelektuālo potenciālu un veicinātu tā attīstību.

9. Rīgas Ekonomikas augstskolas uzdevums ir gatavot akadēmiski izglītotus speciālistus Latvijas un arī Baltijas zinātnei, tautsaimniecībai un valsts pārvaldei, dodot jaunas zināšanas un prasmi tās pielietot sabiedrības interesēs, veikt fundamentālus un lietišķus pētījumus ekonomikas zinātnēs, kā arī veikt skolotāju un zinātnisko darbinieku sagatavošanu, kvalifikācijas celšanu un pārkvalificēšanos. Rīgas Ekonomikas augstskola piedāvā sabiedrībai iegūtās zinātniskās atziņas un pētījumu rezultātus.

10. Rīgas Ekonomikas augstskolas studiju programmu realizācija paredz bakalaura un maģistra akadēmiskā grāda iegūšanu, kā arī zinātniskās pētniecības darba veikšanu un zinātniskā grāda iegūšanu. Profesionālo programmu realizācija paredz profesionālo sagatavošanu un atbilstošas kvalifikācijas apstiprināšanu. Akadēmisko grādu, profesionālās kvalifikācijas un zinātniskā grāda iegūšana ir augstskolas studiju un pētniecības darba juridiski fiksētais (formālais) mērķis.

11. Īstenojot savu mērķi un uzdevumus, augstskola pamatojas uz šādiem principiem:

1) izziņas un studiju, akadēmiskā un zinātniskā darba brīvība; studiju priekšmetu un zinātniskā darba satura un metodes brīva izvēle, zinātniskā viedokļa un pētījumu rezultātu paušana (publicēšana) bez cenzūras, ja šī brīvība nav pretrunā ar ētikas normām, citu personu tiesībām un Latvijas Republikas likumiem;

2) studiju un zinātniskā darba nedalāmība;

3) studiju un zinātniskā darba determinētība ar sabiedrības vajadzībām un prasībām, ar civilizācijas augstākajiem saniegumiem un pasaules humanitārajām tradīcijām.

12. Rīgas Ekonomikas augstskola dod iespēju iegūt akadēmisko izglītību un profesionālo sagatavotību Latvijas, Lietuvas un Igaunijas pilsonim vai pastāvīgajam iedzīvotājam neatkarīgi no dzimuma, sociālā un mantiska stāvokļa, rases un nacionālās piederības, politiskajiem uzskatiem un reliģiskās pārliecības, nodarbošanās un dzīves vietas. Tiesības studēt saskaņā ar likumdošanu ir arī citu valstu iedzīvotājiem, katram sabiedrības pārstāvim atbilstoši viņa zināšanām, darbaspējām un prasmei ir tiesības bez jebkādas diskriminācijas kļūt par augstskolas darbinieku vai studentu.

 

III. Kompetence un darbības formas

13. Rīgas Ekonomikas augstskola atbilstoši savam mērķim un uzdevumiem:

1) patstāvīgi nosaka studiju saturu un formu, studentu un studējošo uzņemšanas papildu noteikumus, imatrikulācijas kārtību, kā arī zinātniskā darba pamatvirzienus;

2) veic promociju un habilitāciju, piešķir kvalifikāciju, izsniedz attiecīgus diplomus un atestātus, kas atzīti Latvijas Republikā;

3) nodibina un piešķir augstskolas prēmijas un personālstipendijas.

14. Saistībā ar studijām un zinātnisko darbību augstskolai ir tiesības:

1) organizēt publiskus kursus un lekcijas, rīkot kongresus, konferences un citas sanāksmes;

2) darboties nacionālos un starptautiskos fondos;

3) slēgt līgumus ar citām mācību un zinātniskajām iestādēm;

4) veikt izdevējdarbību un citu uzņēmējdarbību, kas saistīta ar skolas darbības mērķiem.

15. Rīgas Ekonomikas augstskolas dibinātās biedrības un citi organizatoriskie veidojumi darbojas saskaņā ar valsts apstiprinātiem statūtiem. Ja kādas biedrības vai cita organizatoriska veidojuma darbība nesaskan ar statūtiem vai ir pretrunā ar augstskolas interesēm, tad pēc rektora ierosinājuma Valde ar savu lēmumu ir tiesīga pārtraukt vai izbeigt tā darbību.

16. Rīgas Ekonomikas augstskolas organizatorisko un pārvaldes struktūru nosaka Valde. Tā veido personālsastāvu, nosaka darba samaksu, taču ne mazāku par to, kas noteikta Latvijas Republikas likumdošanas aktos.

17. Rīgas Ekonomikas augstskola nosaka savu iekšējo kārtību, ņemot vērā tradicionālo, starptautiski atzīto universitāšu telpu un teritorijas neaizskaramību.

 

IV. Personāls

18. Rīgas Ekonomikas augstskolas personālu veido:

1) pastāvīgā personāla daļa: — pilnslodzes studenti, maģistranti un doktorandi; akadēmiskais personāls — profesori, docenti, vadošie pētnieki, lektori, pētnieki, asistenti, kuriem Rīgas Ekonomikas augstskola ir pamatdarba vieta; — palīgpersonāls, pārvaldes un saimnieciskais personāls, kam Rīgas Ekonomikas augstskola ir pamatdarba vieta.

2) pagaidu personāla daļa: — daļējas slodzes kā arī citi studējošie, akdēmiskais personāls, ko ieceļ amatos bez vēlēšanām vai kam Rīgas Ekonomikas augstskola nav pamatdarba vieta; pārvaldes, saimniecības personāls un palīgpersonāls, kam Rīgas Ekonomikas augstskola nav pamatdarba vieta; pensionētais akadēmiskais, pārvaldes, saimniecības personāls un palīgpersonāls.

19. Rīgas Ekonomikas augstskolā studējošie — studenti, maģistranti un doktorandi — ir tā personāla daļa, kura izmanto augstskolas piedāvātās studiju iespējas un kuras pamatnodarbošanās ir studijas tajā.

20. Studējošiem Rīgas Ekonomikas augstskola piedāvā konkrētas studiju programmas. Studijas Rīgas Ekonomikas augstskolā saskaņā ar starpvaldību līgumiem notiek angļu valodā. Studējošiem no Baltijas valstīm, iestājoties augstskolā, jāpārvalda attiecīgās Baltijas valsts valsts valoda atbilstoši augstākai valsts valodas prasmes kategorijai.

Studenti ir tiesīgi:

1) iegūt akadēmisko izglītību — bakalaura un maģistra grādu;

2) iegūt profesionālo izglītību un tai atbilstošu kvalifikāciju;

3) iegūt atbilstoši akadēmiskai kvalifikācijai zinātnisko grādu;

4) noteiktā kārtībā izmantot augstskolas telpas, laboratorijas, bibliotēkas, iekārtas, aparatūru u.c.;

5) noteiktā kārtībā pārtraukt un atsākt mācības;

6) izvēlēties studiju programmas, virzienus un izvēles kursus;

7) vēlēt un tikt ievēlētiem studentu pašpārvaldē, līdzdarboties visu līmeņu pārvaldes un vadības institūcijās;

8) veidot biedrības, pulciņus, klubus u.tml.

21. Rīgas Ekonomikas augstskolā var studēt katrs, kas:

1) ieguvis likumdošanas prasībām atbilstošu vispārīgo vidējo izglītību, lai pretendētu uz bakalaura grādu;

2) ieguvis bakalaura grādu, lai pretendētu uz maģistra grādu;

3) ieguvis maģistra grādu, lai pretendētu uz doktora grādu.

Uzņemšanas noteikumus un imatrikulācijas kārtību apstiprina rektors.

Studentus ar neapmierinošiem rezulātiem mācībās rektors saskaņā ar konsultatīvās padomes lēmumu atskaita no studentu skaita.

22. Mācību maksu un stipendijas augstskolā var apmaksāt no valsts budžeta vai citiem līdzekļiem. Rīgas Ekonomikas augstskolas studentiem ir tādas pašas tiesības saņemt stipendijas no Latvijas valdības kā studentiem citās Latvijas augstskolās un augstākās izglītības mācību iestādēs. Minimālā stipendija nedrīkst būt mazāka par Latvijas valsts noteikto attiecīgajā periodā. Studentu sadzīves apstākļi tiek nodrošināti uz tādiem pašiem noteikumiem kā citu augstāko mācību iestāžu studentiem.

23. Kvalifikācijas prasības personām, kas ieņem augstskolas akadēmiskā personāla amatus, ir tādas, kādas attiecīgajiem amatiem noteiktas Latvijas likumdošanā.

24. Akadēmiskos amatos personas, kam ir atbilstoši zinātniskie grādi, uzaicina un ieceļ rektors. Akadēmiskais personāls tiek pieņemts darbā uz attiecīgu studiju programmu pasniegšanas laiku. Uzdevumi, kas uzticēti augstskolas personālam, ir jāveic tā, lai augstskola varētu kvalitatīvi pildīt šī likuma 2. sadaļā noteikto mērķi un uzdevumus, ievērojot tās darbības principus.

25. Rīgas Ekonomikas augstskolas personāls ir atbildīgs par savu pienākumu pildīšanu. Kārtību, kādā kvalificējami pārkāpumi un uzliekami sodi par pienākumu nepildīšanu, nosaka Valde, pamatojoties uz spēkā esošajiem likumdošanas aktiem.

26. Rīgas Ekonomikas augstskolas vadība rūpējas par personāla darba apstākļiem un atpūtu, nodrošina apstākļus tā profesionālajai darbībai, dod iespēju celt kvalifikāciju.

 

V. Vadības institūcijas

27. Rīgas Ekonomikas augstskolas pārstāvības un vadības institūcijas ir:

1) valde;

2) rektors, prorektori;

3) akadēmiskā padome;

4) revīzijas komisija.

28. Valde ir augstskolas dibinātāju izveidota institūcija. Tās sastāvu nosaka atbilstoši šī likuma 5. un 6. panta prasībām.

Valde ieceļ un atceļ rektoru un prorektoru;

Valde ir tiesīga pieņemt izskatīšanai un izlemšanai visus konceptuālus augstskolas drabības un attīstības jautājumus.

Ar balsstiesībām Valdes sēdē piedalās rektors, ar padomdevēja balsttiesībam — prorektori.

Valdi sasauc valdes priekšsēdētājs ne retāk kā trīs reizes gadā. Valde apstiprina struktūrvienību, padomju un tās pārziņā esošo biedrību un citu institūciju statūtus vai nolikumus:

1) augstskolas dibināto biedrību un institūciju (uzņēmējsabiedrību) statūtus;

2) nolikumu par akadēmiskajiem amatiem;

3) Studentu pašpārvaldes nolikumu;

4) studentu, maģistrantu un doktorandu uzņemšanas noteikumus un imatrikulācijas kārtību;

5) noteikumus par studiju gaitu, pārbaudīšanas, kvalifikācijas un diplomu piešķiršanas kārtību;

6) augstskolas budžetu un tā līdzekļu izmantošanu;

7) sadarbībā ar akadēmisko padomi lemj par akadēmiskās un zinātniskās darbības jautājumiem, kas nozīmīgi Augstskolai, par katedru, laboratoriju, fakultāšu, institūtu izveidošanu, reorganizāciju vai likvidēšanu;

8) lemj par citu struktūrvienību, kā arī biedrību un uzņēmumu izveidošanu, reorganizāciju vai likvidēšanu.

29. Rektors ir Rīgas Ekonomikas augstskolas oficiālais pārstāvis visās augstskolas lietās.

Saskaņā ar likumdošanu augstskolas intereses valdībā un parlamentā pārstāv Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrs. Rektors pārzina, vada augstskolas darbību un ir atbildīgs par to.

Īstenojot šī likuma prasības, Valdes lēmumus un ievērojot Latvijas Republikas likumdošanas aktus, rektors savas kompetences ietvaros izdod rīkojuma dokumentus.

Rektoru ieceļ Valde uz trim gadiem.

Rektors nosaka prorektoru un citu amatpersonu kompetenci. Darbības koordinēšanai un dažādu jautājumu risināšanai rektors var izveidot Koordinācijas padomi. Tās sastāvu un nolikumu apstiprina valde.

30. Akadēmiskā padome pārzina studiju, zinātniskā darba organizācijas un koordinācijas jautājumus. Tā darbojas rektora vadībā un tajā ietilpst personas, kas kārto mācību darba jautājumus, kā arī citi ar studiju darba organizāciju saistītie speciālisti, akadēmiskais personāls un studentu pārstāvji.

31. Akadēmiskās padomes sastāvu un nolikumu apstiprina Valde. Šo padomju lēmumi ir rekomendējoši.

32. Revīzijas komisija sastāv no diviem auditoriem (revidentiem). Katru gadu Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija un Stokholmas Ekonomikas Skolas administrācija katra nozīmē vienu auditoru (revidentu) un savu pilnvaroto. Augstskolas konti tiek slēgti katra mācību gada biegās, bet ne vēlāk kā 30. septembrī. Valde informē auditorus arī par iepriekšējo finansu gadu.

Revīzijas komisija revidē augstskolas saimniecisko un finansiālo stāvokli un ziņo par to Valdei. Galīgā atskaite auditoriem jāiesniedz Ministru kabinetam vai tā pilnvarotai institūcijai un Stokholmas Ekonomikas skolas Valdei līdz tā paša gada 15. oktobrim.

Revīzijas komisija pēc savas iniciatīvas revīziju veikšanai var pieaicināt attiecīgus speciālistus.

 

VI. Studentu pašpārvalde

33. Rīgas Ekonomikas augstskolas studentiem un maģistrantiem ir sava pašpārvalde. Tā darbojas saskaņā ar nolikumu, ko izstrādā studenti un apstiprina augstskolas Valde. Valde var atteikt apstiprināšanu tikai no tiesiskā viedokļa. Augstskolas vadība atbalsta studentu pašpārvaldes darbību.

34. Studentu pašpārvalde:

1) reprezentē augstskolas studentus (maģistrantus, doktorandus) iekšējā un starptautiskajā dzīvē;

2) aizstāv un pārstāv studentu intereses akadēmiskās, materiālās un kultūras dzīves jautājumos, augstskolas un citās valsts un saimnieciskajās iestādes.

Studentu pašpārvaldes lēmumi ir obligāti visiem studentiem, ja tos apstiprinājis rektors.

Studentu organizāciju, biedrību, klubu utt. līdzdalību studentu pašpārvaldē nosaka augstskolas studentu pašpārvaldes nolikums.

Studentu pašpārvalde ir tiesīga pieprasīt un saņemt informāciju no jebkuras augstskolas struktūrvienības pilnvarotajiem pārstāvjiem par visiem jautājumiem, kas skar studentu intereses.

Šis likums garantē studentu pašpārvaldes pārstāvjiem tiesības piedalīties kā novērotājiem ieskaitēs un eksāmenos.

 

VII. Īpašums, finanses un saimnieciskā darbība

35. Rīgas Ekonomikas augstskolas īpašums var būt zeme, kustamais, nekustamais un intelektuālais īpašums, kā arī naudas līdzekļi Latvijā un ārvalstīs.

Rīgas Ekonomikas augstskolas īpašumu dibināšanas brīdī veido Latvijas valsts ieguldījums nekustamā īpašuma veidā Rīgā, Strēlnieku ielā 4a — Ls 481670 vērtībā (7083930 Zviedrijas kronu) (valsts kapitāla daļas turētāja ir Izglītības un zinātnes ministrija) un Zviedrijas valdības izdalītie naudas līdzekļi — Ls 501330 (7373070 Zviedrijas kronu), kuru turētājs ir Stokholmas Ekonomikas Skola (Stocholm School of Economics).

36. Rīgas Ekonomikas augstskolas īpašumā nodoto nekustamo īpašumu Rīgā, Strēlnieku ielā 4a var atsavināt tikai ar Ministru kabineta lēmumu un samaksājot pilnu īpašuma vērtību.

37. Rīgas Ekonomikas augstskolas likvidācijas gadījumā nekustamais īpašums Rīgā, Strēlnieku ielā 4a atgriežas valsts īpašumā — Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā.

38. Rīgas Ekonomikas augstskolas budžetu veido:

1) Latvijas Republikas valsts budžeta līdzekļi, kas tieši iedalīti augstskolai Latvijas Republikas budžetā;

2) Zviedrijas valdības izdalītie naudas līdzekļi;

3) Latvijas Republikas valsts budžeta līdzekļi, ko valdība piešķir atsevišķu mērķprogrammu un pasākumu finansēšanai;

4) ienākumi no studentu sagatavošanas par atlīdzību un speciālistu kvalifikācijas celšanas vai pārkvalificēšanas;

5) ienākumi no zinātniskajiem līgumdarbiem;

6) ienākumi no saimnieciskās darbības;

7) ziedojumu, dāvinājumi, arī tādi, kam ir īpaši izmantošanas nosacījumi;

8) citi likumdošanas aktos paredzētie ienākumu avoti.

39. Rīgas Ekonomikas augstskolas budžeta izveidošanu, struktūru un izmantošanu nosaka Valde, bet tā izpildi kontrolē Revīzijas komisija. Latvijas Republikas budžeta līdzekļus, ko valdība piešķir atsevišķu mērķprogrammu un pasākumu finansēšanai, nodod augstskolai tieši tās stukturvienības, juridiskās vai fiziskās personas, kuras realizē šo programmu vai pasākumu rīcībā.

Atsevišķu struktūrvienību budžets ietilpst kā patstāvīga daļa augstskolas budžetā.

40. Rīgas Ekonomikas augstskola saskaņā ar starpvaldību līgumu 5. pantā minētajiem statūtiem un citiem šī likuma nosacījumiem ir tiesības Latvijas Republikā un ārvalstīs veikt šādas darbības:

1) atvērt nodaļas, filiāles un pārstāvniecības;

2) slēgt līgumus ar juridiskajām un fiziskajām personām, kā arī veikt citas juridiskas darbības;

3) izsludināt konkursus, pirkt un pārdot kustamo un nekustamo īpašumu, dažādu mantu, vērtstpapīrus;

4) veikt augstskolas profilam atbilstošu saimniecisko darbību, kuras peļņa ir ieskaitāma augstskolas budžetā tās attīstībai, kā arī ieguldīt savus līdzekļus citos uzņēmumos;

5) saņemt un izmantot Latvijas Republikas un ārvalstu banku, citu kredītiestāžu, kā arī organizāciju un fizisko personu kredītus, ziedojumus, dāvinājumus.

41. Rīgas Ekonomikas augstskolai ir tiesības uz atvieglojumiem un priekšrocībām, kādas ar likumu noteiktas augtskolām un zinātniskajām iestādēm nodokļu maksājumos, īpašuma pārvietošanā pāri valsts robežai un citās jomās, kā arī citas tiesības un privilēģijas, kas ar likumu piešķirtas augstskolām un zinātniskajām iestādēm.

Saskaņā ar līguma 4.8. punktu augstskolai ir it sevišķi šādi atvieglojumi:

1) kā bezpeļnas sabiedrība tā ir atbrīvota no visiem nodokļu maksājumiem;

2) augstskolas uzaicinātie ārvalstu mācībspēki Latvijā nemaksā nodokļus un ir atbrīvoti no valsts nodevām par vīzām (atļaujām) dzīvot un strādāt Latvijā darba līgumā paredzētajā laikā;

3) augstskola ir atbrīvota no visiem muitas un ievedmuitas nodokļiem, un nodevām, kā arī no nodokļiem par skolas rekonstrukcijas materiālu un aprīkojuma importu.

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!