Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Grozījumi Zemesgrāmatu likumā. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 6.10.1998., Nr. 286 (1347) https://www.vestnesis.lv/ta/id/32930

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Valsts zemes dienesta rīkojums Nr.130

Par pilsētu zemes kadastrālās vērtēšanas kārtību

Vēl šajā numurā

06.10.1998., Nr. 286 (1347)

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

PROJEKTI

Likumprojekts

Grozījumi Zemesgrāmatu likumā

Saeimas dok. nr.4651; likumprojekts nr.1288

Saeimas Juridiskās komisijas 1998.gada 17.septembrī

iesniegts Saeimas izskatīšanai

Izdarīt Zemesgrāmatu likumā (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 14./15.nr., LR Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, nr.5) šādus grozījumus:

Papildināt likumu ar jaunu septīto nodaļu:

 

Septītā nodaļa

Datorizētā zemesgrāmata

Pirmā apakšnodaļa

Vispārīgie noteikumi

111. Šī nodaļa nosaka nekustamo īpašumu un ar tiem saistīto tiesību ierakstīšanas un nostiprināšanas kārtību zemesgrāmatās datorizētā veidā. Uz datorizēto zemesgrāmatu attiecas visas šī likuma iepriekšējo nodaļu normas, izņemot: 11.panta 2.daļa, 14.panta 2.daļa, 19.pants, 20.pants, 21.pants, 32.pants, 49.panta 2.daļa, 52.pants, 54.pants, 65.pants, 78.pants, 83.pants, 84.pants, 85.pants, 87.pants, 88.pants, 91.–96.pants, 100–110.pants.

112. Datorizētā zemesgrāmata ir datu bāze, kurā ilgstoši bez satura izmaiņām glabājas zemesgrāmatas, nostiprinājumu žurnāli un nekustamu īpašumu lietas, nodrošinot šo datu attēlošanu salasāmā veidā.

113. Datorizētā zemesgrāmata, nostiprinājuma žurnāli un nekustamu īpašumu lietas aizstāj līdzšinējo zemesgrāmatu, nostiprinājuma žurnālus un nekustamu īpašumu lietas, saglabājot likumā noteikto datu saturu.

114. Līdzšinējos zemesgrāmatu ierakstus pārraksta datorizētajā zemesgrāmatā un pēc to pilnīguma un pareizības pārbaudīšanas veic ierakstu elektronisku apliecināšanu (autorizēšanu).

115. Pēc 114.pantā minēto nosacījumu izpildes visām zemesgrāmatu nodaļas pārziņā esošām zemesgrāmatām nodaļas priekšnieks vai tā pilnvarota persona pieņem lēmumu pārtraukt zemesgrāmatu vešanu līdzšinējā formā un pāriet uz to datorizētu izpildījumu.

Līdzšinējās zemesgrāmatas, nostiprinājuma žurnālus, zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu lēmumu oriģinālus, nekustamā īpašuma lietas un alfabētiskos rādītājus saglabā arhīvā.

116. Zemesgrāmatu nodaļu datus apvieno valsts vienotā zemesgrāmatu datu bāzē.

117. Vienota datu bāze ir vienīgā juridiski atzītā datorizētā zemesgrāmata. Datu bāzei ir jānodrošina pienācīga datu apstrāde, īpaši pievēršot uzmanību tam, lai nerastos datu zudumi un būtu sagatavota katras dienas aktuālo datu kopija, tiktu nodrošināta ievadīto datu un to kopiju uzglabāšana.

118. Vienotā datu bāze ir Latvijas valsts īpašums. Vienotās datu bāzes organizatorisko un tehnisko uzturēšanu nodrošina Tieslietu ministrija.

119. Vienoto datu bāzi uzturošās institūcijas uzdevumi ir tehniski nodrošināt datorizētās zemesgrāmatas funkcionēšanu valstī, sniegt šajā likumā noteikto informāciju, veikt datu tehniskās kvalitātes pārbaudi un nodrošināt sadarbību ar citām valsts nozīmes informācijas sistēmām.

120. Zemesgrāmatu nodaļas izmanto citu valsts nozīmes informācijas sistēmu elektroniskos datus, kas nepieciešami nodaļu darbībai, lai pārliecinātos par zemesgrāmatas nodaļā iesniegto datu pareizību.

 

Otrā apakšnodaļa

Grāmatas un lietas

121. Zemesgrāmatu nodaļa elektroniskā veidā uztur zemesgrāmatu, nostiprinājuma žurnālu, rādītājus pēc īpašuma atrašanās vietas un īpašnieka, kā arī citu likumā paredzēto informāciju.

122. Apzīmējot ierakstos personu, jānorāda fiziskas personas vārds, uzvārds, juridiskas personas nosaukums un personas identifikācijas kods.

123. Nekustama īpašuma lietas iekārto saskaņā ar šī likuma 26.–28.pantu dokumentu elektronisko kopiju veidā. Dokumentu oriģināls, uz kura pamata ir nostiprinātas tiesības, ar atzīmi par elektroniskās kopijas izgatavošanu un par tiesību pierādošas apliecības izsniegšanu tiek atdots nostiprinājuma lūguma iesniedzējam.

124. Nostiprinājuma lūgumi ir standartizēti un to formas apstiprina Ministru kabinets.

125. Ja no dokumentiem, kas ir par pamatu nostiprinājumam, nav redzams, kādās domājamās daļās tiesība pieder katram līdzīpašniekam, tā ir jānorāda nostiprinājuma lūgumā skaitliski.

126. Pēc nostiprinājuma lūguma caurskatīšanas, tiesnesis vai viņa pilnvarota persona ierakstus nekavējoties ievada datorizētajā zemesgrāmatā. Nostiprinājums stājas spēkā ar ierakstu pilnīguma un pareizības elektronisku apliecināšanu (autorizāciju) datu bāzē.

127. Nostiprinājumu labojumi pēc to autorizācijas nav pieļaujami, izņemot gadījumus, ja kļūdu labojot, nav nekādu seku attiecībā uz personām, kuru tiesības ir nostiprinātas, par ko šai personai tiek paziņots. Ierakstu labo, netaisot jaunu lēmumu, un labotais ieraksts atvieto agrāko ierakstu, saglabājot to datu bāzē.

128. Pēc lēmuma pieņemšanas zemesgrāmatu nodaļa trīs dienu laikā par to lūguma iesniedzējam izsūta paziņojumu, kurā ieraksta īpašumu un nostiprinātās tiesības.

129. Dzīvokļa īpašumus reģistrē tāpat kā patstāvīgu nekustamu īpašumu šī likuma noteiktajā kārtībā.

 

Trešā apakašnodaļa

Nostiprinājumu pierādījumi

130. Katrs lūdzējs, nostiprinot zemesgrāmatā jaunu, vēl nenostiprinātu tiesību, kā arī pārgrozot vai daļēji dzēšot agrāk notiprinātu tiesību, var saņemt zemesgrāmatu apliecību, ja to norāda lūgumā. Datorizētajā zemesgrāmatā apliecība aizstāj līdzšinējo zemesgrāmatu aktu.

131. Zemesgrāmatu apliecībā vārdu pa vārdam atkārto zemesgrāmatas nodaļas tiesneša lēmumu un citus uz nekustamo īpašumu attiecināmos ierakstus zemesgrāmatā. Tiesnesis zemesgrāmatu aliecību paraksta un apzīmogo.

132. Nostiprinot hipotēku uz tiesas sprieduma pamata (Civillikuma 1307.p.), nostiprinājuma lūgumam jāpievieno:

1) izpildu raksts un tiesas izdotais sprieduma noraksts vai

2) piespiedu izpildīšanai pakļautais oriģinālakts un tiesneša lēmuma noraksts.

Pēc minēto dokumentu elektroniskās kopijas izgatavošanas tos kopā ar zemesgrāmatu apliecību vai zemesgrāmatu nodaļas tiesneša lēmuma apliecinātu izdruku izsniedz nostiprinājuma lūdzējam.

133. Nostiprinājumu, kuru nevar pierādīt ar zemesgrāmatu aktu vai apliecību, var pierādīt ar zemesgrāmatu nodaļas tiesneša lēmuma apliecinātu izdruku. Tāpat var pierādīt nostiprinājumu, ar kuru galīgi dzēsta kāda agrāk nostiprināta tiesība.

134. Zemesgrāmatu nodaļas tiesneša lēmuma apliecinātā izdruka aizstāj apliecināto lēmuma norakstu. Apliecinātā izdrukā vārds pa vārdam atkārto tiesneša lēmumu. Tiesnesis izdruku paraksta un apzīmogo.

135. Zemesgrāmatu apliecību un zemesgrāmatu nodaļas tiesneša lēmuma apliecināto izdruku izgatavo un nosūta vai izsniedz tikai pēc pienācīgo nodevu samaksāšanas.

 

Ceturtā apakšnodaļa

Zemesgrāmatu nodaļas izsniedzamās ziņas

136. Katrs var ieskatīties datorizētās zemesgrāmatas nodalījumos un pieprasīt no tās informāciju, izmantojot tiešo pieslēgumu, ja tehniski tiek nodrošināts, ka nav iespējams izmainīt to saturu. Informāciju var pieprasīt, konkrēti uzrādot nodalījuma numuru vai īpašuma kadastra numuru, vai īpašuma nosaukumu vai īpašuma adresi.

Šo informāciju var saņemt zemesgrāmatu nodaļās vai arī vienotās datu bāzes uzturošajā institūcijā. Abos gadījumos ir jānodrošina informācijas izmantotāju uzskaiti un pienācīgo nodevu samaksāšanu.

137. Zemesgrāmatas nodaļā informāciju no datorizētās zemesgrāmatas var saņemt:

1) uz datora ekrāna;

2) neapliecinātu izdruku;

3) apliecinātu izdruku.

No vienotās datu bāzes uzturošās institūcijas informāciju var pieprasīt šādos veidos:

1) uz datora ekrāna;

2) neapliecinātu izdruku;

3) apliecinātu izdruku;

4) pa telefaksu;

5) pa telefonu.

138. Ieskatīties datorizēti uzturētā nostiprinājuma žurnālā, nekustamo īpašumu lietās un personu rādītājā, kā arī informācijas saņemšanas izdruku veidā, izņemot nekustama īpašuma īpašnieku un personas, kurām ir kādas tiesības uz nekustamu īpašumu (Civillikuma 1477 p.), var vienīgi ar zemesgrāmatu nodaļas priekšnieka vai tā pilnvarotas personas atļauju tieslietu ministra noteiktā kārtībā.

Atļauju elektroniski iegūt informāciju no vienotās datu bāzes dod zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu konferences ievēlēta padome.

139. Valsts iestādes un pašvaldības, kurām tas vajadzīgs dienesta lietās, sedzot tiešā pieslēguma tehniskās izmaksas, var ieskatīties datorizētās zemesgrāmatas nodalījumos, nostiprinājuma žurnālos, nekustamu īpašumu lietās un personu rādītājā.

140. Tieslietu ministra noteiktajā kārtībā vienoto datu bāzi uzturošā institūcija regulāri par katru nekustamo īpašumu pārejas gadījumu un 62.pantā paredzētos gadījumos eklektroniski paziņo Valsts zemes dienestam un pašvaldībām.

141. Datorizētajā zemesgrāmatā ietverto datu apstrādi izsniegšanai elektroniskā veidā veic pēc valsts un pašvaldību institūciju pamatota pieprasījuma izmantošanai tikai pieprasījumā paredzētajiem mērķiem.

 

Piektā apakšnodaļa

Nodevas zemesgrāmatu lietās

142. Datorizētās zemesgrāmatu lietās ņem:

1) nodevas, kuras paredzētas citos likumos, un

20 kancelejas nodevas, kuras noteiktas šī panta otrajā daļā.

Kancelejas nodevu iekasē šādos apmēros:

1) par jauna nodalījuma atklāšanu — 1/3 no minimālās mēnešalgas;

2) par šā likuma 44.panta pirmajā daļā paredzētajiem jaunu tiesību nostiprinājumiem pēc katra dokumenta — 1/10 no minimālās mēnešalgas;

3) par 44.panta pirmajā daļā paredzētajiem tiesību pārgrozījumu un dzēsumu nostiprinājumiem, kā arī par tā paša panta otrajā daļā paredzētajiem nostiprinājumiem, pēc katra dokumenta — 1/30 daļa no minimālās mēnešalgas;

4) ja pēc viena dokumenta izdarāmi vairāki nostiprinājumi, no kuriem daži pēc sava rakstura būtu apmaksājami pēc šā panta 2.punkta, bet citi — pēc 3.punkta, tad par visiem nostiprinājumiem pēc šāda dokumenta kopā ņem — 1/10 no minimālās mēnešalgas;

5) par zemesgrāmatas apliecības izsniegšanu — 1/20 no minimālās mēnešalgas;

6) par apliecības dublikāta izsniegšanu — 1/10 no minimālās mēnešalgas;

7) par tiesneša lēmuma apliecinātas izdrukas izsniegšanu — 1/20 no minimālās mēnešalgas;

8) par neapliecinātas izdrukas (noraksta vai izraksta) izsniegšanu — 1/40 no minimālās mēnešalgas, pieskaitot 1/100 no minimālās mēnešalgas par katru lapu, skaitot nepilnu lapu par pilnu;

9) par vienkāršās izdrukas izsniegšanu — 1/100 no minimālās mēnešalgas par katru lapu, skaitot nepilnu lapu par pilnu;

10) par rakstveida uzziņām — 1/30 no minimālās mēnešalgas;

11) par nekustamā īpašuma lietai pievienota dokumenta norakstiem, izrakstiem un fotokopijām par lapu, skaitot nepilnu lapu par pilnu, — 1/40 no minimālās mēnešalgas;

12) par nekustamā īpašuma lietai pievienota dokumenta elektroniskās kopijas izdruku par lapu, skaitot nepilnu lapu par pilnu, — 1/80 no minimālās mēnešalgas;

13) par zemesgrāmatas nodalījuma, nekustamā īpašuma lietas, nostiprinājumu žurnāla un dokumentu grāmatas lasīšanu zemesgrāmatas nodaļā par katru īpašumu — 1/50 no minimālās mēnešalgas;

14) par zemesgrāmatas nodalījuma, nekustamā īpašuma lietas, nostiprinājumu žurnāla un dokumentu grāmatas lasīšanu no vienotās zemesgrāmatas datu bāzes par katru īpašumu — 1/100 no minimālās mēnešalgas;

15) par uzziņas sniegšanu no zemesgrāmatas nodalījuma pa telefonu — bez maksas;

16) par neapliecinātas izdrukas vai nekustamā īpašuma lietai pievienota dokumenta elektroniskās kopijas nosūtīšanu pa telefaksu — 1/60 no minimālās mēnešalgas par katru lapu, skaitot nepilnu lapu par pilnu.

 

Pārejas noteikumi

1. Līdz vienotās zemesgrāmatas datu bāzes ieviešanai saskaņā ar 117.pantu zemesgrāmatas nodaļās, kuras zemesgrāmatu uzturēšanai izmanto attiecīgās nodaļas datu bāzi un tā nodrošina pienācīgu datu apstrādi, īpaši pievērš uzmanību tam, lai nerastos datu zudumi un būtu sagatavota katras dienas aktuālo datu kopija, tiktu nodrošināta ievadīto datu un to kopiju uzglabāšana, nepiemēro šī likuma 11.panta 2.daļu, 14.panta 2.daļu, 32.pantu. Pārējos zemesgrāmatu likuma pantus piemēro, ievērojot turpmākos noteikumus:

1.1. Piemēro 78.panta 1.daļu ar noteikumu, ka tiesneša lēmuma oriģināls glabājas zemesgrāmatu nodaļas datu bāzē un netiek izdrukāts un parakstīts. 78.panta 2.daļu nepiemēro.

1.2. Piemēro 83.panta 1.daļu ar noteikumu, ka lēmuma norakstu aizstāj zemesgrāmatu nodaļas tiesneša lēmuma neapliecināta izdruka.

1.3. Piemēro 84.pantu ar noteikumu, ka nodalījumi glabājas vienīgi datu bāzē un tie netiek izdrukāti un parakstīti.

1.4. Piemēro 95.pantu ar noteikumu, ka lēmuma norakstu aizstāj zemesgrāmatu nodaļas tiesneša lēmuma apliecināta izdruka.

2. Nostiprinot īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu zemesgrāmatā, nostiprinājuma lūdzējs var saņemt zemesgrāmatu apliecību atbilstoši 130.pantam un dokumentus (vai to norakstus), kas bija par pamatu nostiprinājumam, ar atzīmi par tiesību pierādošās zemesgrāmatu apliecības izsniegšanu.

3. Tieslietu ministrs ar savu instrukciju nosaka:

3.1. datorizētās zemesgrāmatas izveides noteikumus un darbības kārtību;

3.2. vienotās datu bāzes un to uzturošās institūcijas izveides un darbības kārtību;

3.3. zemesgrāmatu ierakstu autorizācijas kārtību.

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!