Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Par Preču zīmju līguma apstiprināšanu. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 2.09.1998., Nr. 251 https://www.vestnesis.lv/ta/id/32666

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Valsts ieņēmumu dienesta rīkojums Nr.465

Par banku un to filiāļu (norēķinu grupu), kurās var neizmantot kases aparātus, araksta papildināšanu

Vēl šajā numurā

02.09.1998., Nr. 251

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

PROJEKTI

Likumprojekts

 

Par Preču zīmju līguma apstiprināšanu

Saeimas dok. nr. 4456; likumprojekts nr. 1226

Ministru kabineta 1998. gada 11. augusta sēdē

akceptēts (prot. nr. 44, 9.§) un

13. augustā iesniegts Saeimas izskatīšanai

 

Preču zīmju līgums

(Līgums par preču zīmju reģistrācijas noteikumu harmonizāciju)

Pieņemts Ženēvā 1994. gada 27. oktobrī

1. pants. Terminu skaidrojumi

Šī Līguma ietvaros, ja vien skaidri netiek noteikts citādi:

(i) "Iestāde" nozīmē institūciju, kam Līgumslēdzēja puse uzticējusi reģistrēt zīmes;

(ii) "reģistrācija" nozīmē zīmes reģistrāciju iestādē;

(iii) "pieteikums" nozīmē reģistrācijas pieteikumu;

(iv) norāde uz "personu" nozīmē norādi uz fizisku un/vai juridisku personu;

(v) "īpašnieks" nozīmē personu, kura zīmju reģistrā uzrādīta kā zīmes īpašnieks;

(vi) "zīmju reģistrs" nozīmē datu kopumu, ko veido iestāde; reģistrs ietver visu reģistrāciju saturu un visas ziņas, kas iekļautas sakarā ar šīm reģistrācijām, neatkarīgi no informācijas nesēja, kurā tie glabājas;

(vii) "Parīzes konvencija" nozīmē Parīzes konvenciju par rūpnieciskā īpašuma aizsardzību, kas parakstīta 1883. gada 20. martā Parīzē, ar labojumiem un grozījumiem;

(viii) "Nicas klasifikācija" nozīmē klasifikāciju, kas nodibināta ar Nicas Vienošanos par preču un pakalpojumu starptautisko klasifikāciju zīmju reģistrācijas nolūkā un parakstīta Nicā 1957. gada 15. jūnijā, ar labojumiem un grozījumiem;

(ix) "Līgumslēdzēju puse" nozīmē jebkuru valsti vai starpvaldību organizāciju, kas ir šī Līguma dalībniece;

(x) norāde uz "ratifikācijas instrumentu" nozīmē norādi uz dokumentu par Līguma pieņemšanu un apstiprināšanu;

(xi) "Organizācija" nozīmē Pasaules Intelektuālā īpašuma organizāciju;

(xii) "Ģenerāldirektors" nozīmē Organizācijas Ģenerāldirektoru;

(xiii) "Noteikumi" nozīmē saskaņā ar šo Līgumu pieņemtos Noteikumus, kas minēti Līguma 17. pantā.

2. pants. Zīmes, uz kurām attiecas Līgums

(1) (Zīmju raksturs)

(a) Šis Līgums piemērojams attiecībā uz zīmēm, kas ir redzamas, ar noteikumu, ka telpisko zīmju reģistrēšanai šis Līgums piemērojams vienīgi tām Līgumslēdzējām pusēm, kas šādas zīmes pieņem reģistrācijai.

(b) Šis Līgums nav piemērojams attiecībā uz hologrammām un zīmēm, kas nav redzamas, proti, skaņām un smaržām.

(2) (Zīmju veidi)

(a) Šis Līgums piemērojams attiecībā uz zīmēm, kas attiecas uz precēm (preču zīmes) vai pakalpojumiem (pakalpojumu zīmes), vai attiecas kā uz precēm, tā arī uz pakalpojumiem.

(b) Šis Līgums nav piemērojams attiecībā uz kolektīvajām zīmēm, apliecinājuma zīmēm un garantijas zīmēm.

3. pants. Pieteikums

(1) (Ziņas pieteikumā vai materiāli, ko ietver vai kas pievienoti pieteikumam; Nodeva)

(a) jebkura Līgumslēdzēja puse var pieprasīt, lai pieteikums ietvertu visas vai kādas atsevišķas no šādām ziņām vai materiāliem:

(i) lūgumu reģistrēt zīmi;

(ii) pieteicēja vārdu un adresi;

(iii) valsts nosaukumu, kuras pilsonis ir pieteicējs, ja viņš ir kādas valsts pilsonis; valsts nosaukumu, kurā viņam ir pastāvīga dzīvesvieta, ja viņam tāda ir, un valsts nosaukumu, kurā pieteicējam ir reāls un darbojošs rūpniecības vai tirdzniecības uzņēmums, ja viņam tāds ir;

(iv) ja pieteicējs ir juridiska persona, tās tiesisko statusu un valsti, un vajadzības gadījumā to teritoriālo vienību šajā valstī, pēc kuras likumiem minētā juridiskā persona nodibināta;

(v) ja pieteicējam ir pārstāvis, pārstāvja vārdu un adresi;

(vi) ja saskaņā ar 4(2).b pantu nepieciešama adrese sarakstei — šī adrese;

(vii) ja pieteicējs vēlas izmantot agrāka pieteikuma prioritātes tiesības, paziņojumu par šādu iepriekšējā pieteikuma prioritātes tiesību izmantošanu, kopā ar norādi un pierādījumu, kas apliecina, ka saskaņā ar Parīzes konvencijas 4. pantu šādas tiesības var tikt pieprasītas;

(viii) ja pieteicējs vēlas izmantot aizsardzības tiesības, kas rodas no preču un/vai pakalpojumu eksponēšanas izstādē, attiecīgu paziņojumu kopā ar norādi, kas apliecina šādu tiesību esamību, kā to pieprasa Līgumslēdzējas puses likumi;

(ix) ja Līgumslēdzējas puses Iestāde reģistrāciju apzīmēšanai izmanto simbolus (burtus un ciparus), ko tā pieņēmusi kā sistēmu un ja pieteicējs vēlas, lai zīme tiktu reģistrēta un publicēta, izmantojot šīs sistēmas simbolus, attiecīgu paziņojumu;

(x) ja pieteicējs vēlas pieprasīt krāsu kā zīmes raksturojošu pazīmi, attiecīgu paziņojumu, kā arī krāsas vai krāsu nosaukumu vai nosaukumus un norādi uz krāsu attiecībā uz katru no zīmes galvenajām sastāvdaļām, kas ir šajā krāsā;

(xi) ja zīme ir telpiska zīme, attiecīgu paziņojumu;

(xii) vienu vai vairākus zīmes attēlus;

(xiii) zīmes vai kādas noteiktas tās daļas transliterāciju (zīmi pa zīmei vai burtu pa burtam pārrakstot citā zīmju sistēmā);

(xiv) zīmes vai noteiktas tās daļas tulkojumu;

(xv) preču un/vai pakalpojumu nosaukumus, uz kuriem reģistrācija tiek pieprasīta, grupējot tos saskaņā ar Nicas klasifikācijas klasēm, katru grupu ievadot ar šīs klasifikācijas klases kārtas skaitli, pie kuras šīs grupas preces vai pakalpojumi pieder, un norādot klases minētās klasifikācijas klašu secībā;

(xvi) (4.) punktā norādītās personas parakstu,

(xvii) paziņojumu par nodomu lietot zīmi saskaņā ar Līgumslēdzējas puses likumiem;

(b) Papildus (a) (xvii) apakšpunktā minētajam paziņojumam par nodomu lietot zīmi vai tā vietā pieteicējs var iesniegt paziņojumu par zīmes faktisko lietojumu un pierādījumu tam saskaņā ar Līgumslēdzējas puses likumiem.

(c) Jebkura no līgumslēdzējām pusēm var pieprasīt, lai attiecībā uz pieteikumu Iestādei tiktu samaksāta nodeva.

(2) (Iesniegšana)

Neviena no Līgumslēdzējām pusēm nevar noraidīt pieteikumu šādu pieteikuma iesniegšanai izvirzīto prasību neievērošanas dēļ:

(i) gadījumos, kad pieteikums ir iesniegts rakstiskā veidā uz papīra, — ja tas, atbilstoši (3) punktam, iesniegts Noteikumos paredzētajai pieteikuma veidlapai atbilstošā formā;

(ii) gadījumos, kad Līgumslēdzēja puse pieļauj paziņojuma nosūtīšanu Iestādei pa telefaksu un pieteikums šādā veidā ir nosūtīts, — ja šādas nosūtīšanas rezultātā saņemtā dokumenta kopija saskaņā ar (3) punktu atbilst (i) apakšpunktā norādītai Pieteikuma veidlapai.

(3) (Valoda)

Jebkura Līgumslēdzēja puse var pieprasīt, lai pieteikums būtu valodā vai vienā no valodām, ko iestāde ir pieņēmusi. Ja Iestāde ir pieņēmusi vairāk par vienu valodu, pieteicējam var prasīt ievērot jebkuru citu valodas prasību, ko Iestāde izvirza, ar noteikumu, ka nevar tikt pieprasīts, lai pieteikums būtu vairāk nekā vienā valodā.

(4) (Paraksts)

(a) Paraksts, kas minēts (1). (a) (xvi) punktā, var būt pieteicēja vai tā pārstāvja paraksts.

(b) Neskatoties uz (a) apakšpunktu, jebkura Līgumslēdzēja puse var pieprasīt, lai (1). (a)(xvi) un (1).(b) punktos minētais paziņojums būtu paša pieteicēja parakstīts, pat ja viņam ir pārstāvis.

(5) (Viens pieteikums attiecībā uz precēm un/vai pakalpojumiem dažādās klasēs)

Viens un tas pats pieteikums var attiekties uz vairākām precēm un/vai pakalpojumiem neatkarīgi no tā, vai tie pieder vienai vai vairākām Nicas klasifikācijas klasēm.

(6) (Faktiskais lietojums)

Ja saskaņā ar (1).(a)(xvii) punktu tiek iesniegts paziņojums par nodomu lietot zīmi, jebkura no Līgumslēdzējām pusēm var pieprasīt, lai saskaņā ar Noteikumos noteikto minimālo termiņu Līgumslēdzējas puses likumos noteiktā termiņā pieteicējs Iestādei iesniegtu pierādījumus par zīmes faktisko lietojumu, kā to nosaka Līgumslēdzējas puses likumi.

(7) (Citu prasību nepieļaujamība)

Neviena no Līgumslēdzējām pusēm nevar pieprasīt, lai attiecībā uz pieteikumu tiktu izpildītas citas prasības, kā vien tās, kas norādītas no (1). līdz (4). un (6). punktā. Proti, attiecībā uz pieteikumu visā tā izskatīšanas gaitā nevar pieprasīt:

(i) jebkāda apstiprinājuma vai izvilkuma no Uzņēmuma reģistra iesniegšanu;

(ii) norādi uz pieteicēja rūpniecisko vai tirdzniecisko darbību, kā arī pierādījumu par šādas darbības veikšanu iesniegšanu;

(iii) norādi uz pieteicēja darbību saistībā ar precēm un/vai pakalpojumiem, kas norādīti pieteikumā, kā arī pierādījumu par šādas darbības veikšanu iesniegšanu;

(iv) pierādījumu iesniegšanu par to, ka zīme ir bijusi reģistrēta citas Līgumslēdzējas puses vai Parīzes konvencijas dalībvalsts zīmju reģistrā, kas nav Līgumslēdzēja puse, izņemot gadījumu, ja pieteicējs pretendē uz Parīzes konvencijas 6. quiquies panta piemērošanu.

(8) (Pierādījumi)

Jebkura no Līgumslēdzējām pusēm var pieprasīt, lai Iestādei tiktu iesniegti pierādījumi par pieteikuma ekspertīzes gaitu, ja iestādei ir pamats apšaubīt jebkuras norādes vai pieteikuma ziņu ticamību.

4. pants. Pārstāvniecība: Adrese sarakstei

(1) (Pārstāvji, pilnvaroti lietu vešanai)

Jebkura Līgumslēdzēja puse var pieprasīt, lai jebkura persona, kas nozīmēta par pārstāvi kādas procedūras veikšanai Iestādē, būtu pilnvarota lietu vešanai.

(2) (Obligātā pārstāvniecība; Adrese sarakstei)

(a) Jebkura Līgumslēdzēja puse var pieprasīt, lai jebkura persona, kurai nav ne pastāvīgas dzīvesvietas, ne reāls darbojošs rūpniecības vai tirdzniecības uzņēmums Līgumslēdzējas puses teritorijā, jebkuras darbības veikšanai Iestādē tiktu pārstāvēta ar pārstāvi.

(b) Jebkura Līgumslēdzēja puse var pieprasīt, lai jebkura persona, kurai nav ne pastāvīgas dzīvesvietas, ne reāls darbojošs rūpniecības vai tirdzniecības uzņēmums Līgumslēdzējas puses teritorijā, jebkuras procedūras veikšanai Iestādē tādā apjomā, kas saskaņā ar (a) apakšpunktu neprasa pārstāvi, būtu adrese sarakstei tās teritorijā.

(3) (Pilnvara)

(a) Gadījumos, kad Līgumslēdzēja puse pieļauj vai pieprasa, lai pieteicējs, īpašnieks vai jebkura cita ieinteresēta persona Iestādē tiktu pārstāvēta ar pārstāvi, tā var pieprasīt, lai pārstāvis būtu nozīmēts ar atsevišķu pieteicēja, īpašnieka vai citas personas, atkarībā no apstākļiem, parakstītu paziņojumu (turpmāk pilnvara), norādot pārstāvāmās personas vārdu.

(b) Pilnvara var attiekties uz vienu vai vairākiem pieteikumiem un/vai reģistrācijām, norādītām pilnvarā vai, atkarībā no jebkuriem izņēmumiem, uz ko norādījusi pilnvardevēja persona, uz visiem esošajiem un nākamajiem pieteikumiem un/vai reģistrācijām.

(c) pilnvara var ierobežot pārstāvja pilnvarojumu ar noteiktām darbībām. Jebkura Līgumslēdzēja puse var pieprasīt, lai jebkura pilnvara, saskaņā ar kuru pārstāvim ir tiesības atsaukt pieteikumu vai dzēst reģistrāciju, attiecībā uz to ietvertu skaidri izteiktu norādi.

(d) Ja persona, kas sevi paziņojumā norādījusi kā pārstāvi, Iestādei ir iesniegusi paziņojumu, bet Iestāde paziņojuma saņemšanas laikā nav saņēmusi attiecīgo pilnvaru, Līgumslēdzēja puse var pieprasīt, lai iestādē pilnvara tiktu iesniegta Līgumslēdzējas puses noteiktajā termiņā saskaņā ar Noteikumos norādīto minimālo termiņu. Jebkura Līgumslēdzēja puse var paredzēt, ka, ja pilnvara Iestādē nav iesniegta Līgumslēdzējas puses noteiktajā termiņā, minētās personas veiktās darbības nav spēkā.

(e) Neviena no Līgumslēdzējām pusēm nevar pilnvaru noraidīt šādu pilnvaras iesniegšanai un tās saturam izvirzīto prasību neievērošanas dēļ:

(i) gadījumos, kad pilnvara iesniegta rakstiskā veidā uz papīra, ja tā, atbilstoši (4) punktam, iesniegta Noteikumos paredzētajai pilnvaras veidlapai atbilstošā formā.

(ii) gadījumos, kad Līgumslēdzēja puse pieļauj paziņojumu nosūtīšanu Iestādei pa telefaksu un pilnvara ir iesniegta šādā veidā, ja šādas nosūtīšanas rezultātā saņemtā dokumenta kopija saskaņā ar (4) punktu, atbilst (i) apakšpunktā paredzētajai pilnvaras veidlapai.

(4) (Valoda)

Jebkura Līgumslēdzēja puse var pieprasīt, lai pilnvara tiktu iesniegta valodā vai vienā no valodām, ko atzīst Iestāde.

(5) (Atsauce uz pilnvaru)

Jebkura Līgumslēdzēja puse var pieprasīt, lai jebkurš paziņojums, ko pārstāvis sastādījis kādas darbības veikšanai Iestādē, ietvertu atsauci uz pilnvaru, uz kuras pamata pārstāvis rīkojas.

(6) (Citu prasību nepieļaujamība)

Attiecībā uz gadījumiem, kas norādīti no (3) līdz (5) punktam, neviena no Līgumslēdzējām pusēm nevar pieprasīt citu prasību izpildīšanu, kā vienīgi tās, kas norādītas šajos punktos.

(7) (Pierādījumi)

Jebkura Līgumslēdzēja puse var pieprasīt, lai Iestādei tiktu iesniegti pierādījumi, ja tai ir pamats apšaubīt jebkura no (2) līdz (5) punktam minētajos paziņojumos sniegto ziņu ticamību.

5. pants. Pieteikuma datums

(1) (Pieļaujamās prasības)

(a) Saskaņā ar (b) apakšpunktu un (2) punktu, Līgumslēdzēja puse par pieteikuma datumu var noteikt datumu, kurā Iestāde valodā, kas norādīta 3(3). pantā, saņēmusi šādas ziņas un materiālus:

(i) tieši vai netieši izteiktu norādi, ka tiek pieprasīta zīmes reģistrācija;

(ii) ziņas, kas ļauj identificēt pieteicēju;

(iii) ziņas, kas ir pietiekamas, lai nepieciešamības gadījumā būtu iespējams sazināties ar pieteicēju vai tā pārstāvi pa pastu;

(iv) pietiekami skaidru tās zīmes attēlu, kuras reģistrācija tiek pieprasīta;

(v) preču un/vai pakalpojumu sarakstu, attiecībā uz kuriem reģistrācija tiek pieprasīta;

(vi) ja tiek piemērots 3(1).(a)(xvii) vai 3(1).(b) pants, paziņojumu, kas minēts 3(1).(a)(xvii) pantā vai paziņojumu un pierādījumu, kas minēts 3(1).(b) pantā, atbilstoši tam, kā to nosaka Līgumslēdzējas puses likumi, šiem paziņojumiem, ja to nosaka minētie likumi, jābūt pieteicēja paša parakstītiem, pat ja viņam ir pārstāvis.

(b) Jebkura Līgumslēdzēja puse par pieteikuma datumu var noteikt datumu, kurā Iestāde saņēmusi vismaz dažas, bet ne visas (a) apakšpunktā norādītās ziņas un materiālus vai saņēmusi tos citā valodā, nekā tas norādīts 3(3). pantā.

(2) (Pieļaujamās papildu prasības)

(a) Līgumslēdzēja puse var paredzēt, ka pieteikuma datums netiek noteikts, līdz kamēr noteiktās nodevas netiek samaksātas.

(b) Līgumslēdzēja puse var piemērot (a) apakšpunktā noteiktās prasības vienīgi tādā gadījumā, ja tā piemēroja šādas prasības Līgumam pievienošanās laikā.

(3) (Labojumi un termiņi)

(1). un (2). punktā minēto labojumu veidi un termiņi to veikšanai noteikti Noteikumos.

(4) (Citu prasību nepieļaujamība)

Neviena no Līgumslēdzējām pusēm attiecībā uz pieteikuma datumu nevar pieprasīt citu prasību izpildīšanu, kā vienīgi tās, kas norādītas (1) un (2) punktā.

6. pants. Viena reģistrācija precēm un/vai pakalpojumiem vairākās klasēs

Ja preces un/vai pakalpojumi, kas atbilst Nicas klasifikācijas vairākām klasēm, ir iekļauti vienā un tai pašā pieteikumā, šāda pieteikuma rezultātā tiek izdarīta viena reģistrācija.

7. pants. Pieteikuma un reģistrācijas sadalīšana

(1) (Pieteikuma sadalīšana)

(a) Jebkuru pieteikumu, kas attiecas uz vairākām precēm un/vai pakalpojumiem (turpmāk "sākotnējais pieteikums").

(i) vismaz līdz Iestādes lēmuma par zīmes reģistrāciju pieņemšanai.

(ii) kamēr ilgst iebilduma procedūra pret Iestādes lēmumu reģistrēt zīmi.

(iii) kamēr ilgst apelācijas procedūra pret lēmumu par zīmes reģistrāciju

pieteicējs vai viņa pārstāvis var sadalīt divos vai vairākos pieteikumos (turpmāk "sadalītais pieteikums"), sadalot sākotnējā pieteikumā uzskaitītās preces un/vai pakalpojumus starp vēlākajiem pieteikumiem. Sadalītie pieteikumi saglabā sākotnējā pieteikuma saņemšanas datumu un tiesības uz prioritāti, ja tādas pastāv.

(b) Jebkura Līgumslēdzēja puse, saskaņā ar (a) apakšpunktu var brīvi noteikt prasības pieteikuma sadalīšanai, ieskaitot nodevas apmēru.

(2) (Reģistrācijas sadalīšana)

Attiecībā uz reģistrācijas sadalīšanu (1) punkts piemērojams mutatis mutandis (ar nepieciešamajām izmaiņām). Šāda sadalīšana var tikt pieļauta

(i) jebkuras procedūras laikā, kad trešās personas Iestādē apstrīd reģistrācijas likumību.

(ii) jebkuras apelācijas procedūras laikā pret iepriekšējā stadijā pieņemtu Iestādes lēmumu,

paredzot, ka Līgumslēdzēja puse var izslēgt reģistrācijas sadalīšanas iespēju, ja tās likumi pieļauj trešajām personām apstrīdēt zīmes reģistrāciju pirms zīmes reģistrācijas.

8. pants. Paraksts

(1) (Sakari sarakstes veidā)

Ja Līgumslēdzēja puse sakarus ar Iestādi uztur rakstiskā veidā un tiek pieprasīts paraksts, ka Līgumslēdzēja puse var:

(i) saskaņā ar (iii) apakšpunktu, atzīt pašrocīgu parakstu;

(ii) tai ir tiesības pašrocīga paraksta vietā pieļaut citus paraksta veidus, kā piemēram, iespiestā vai uzspiestā veidā vai zīmoga nospieduma veidā.

(iii) prasīt, lai pašrocīga paraksta vietā tiktu lietots zīmogs, ja fiziska persona, kas paraksta paziņojumu, ir Līgumslēdzējas puses pilsonis un tās adrese ir tās teritorijā.

(iv) ja tiek lietots zīmogs, prasīt, lai tā lietošana būtu apvienota ar tās fiziskās personas vārda atšifrējumu, kuras zīmogs tiek lietots.

(2) (Sakari ar telefaksa starpniecību)

(a) Ja Līgumslēdzēja puse pieļauj paziņojumu nosūtīšanu iestādei ar telefaksa starpniecību, tā uzskata paziņojumu par parakstītu, ja uz telefaksa izdrukātā dokumenta ir redzams paraksts vai, ja to paredz (1).(iv) punkta noteikumi, piedevām arī zīmoga attēls, un tās fiziskās personas vārda atšifrējums, kuras zīmogs tiek lietots.

(b) Līgumslēdzēja puse, saskaņā ar (a) apakšpunktu var pieprasīt, lai noteiktā termiņā, atbilstoši minimālajam Noteikumos paredzētajam termiņam, Iestādē tiktu iesniegts dokuments, kura attēls tiek nosūtīts ar telefaksa starpniecību.

(3) (Sakari ar elektronisko līdzekļu palīdzību)

Ja Līgumslēdzēja puse pieļauj paziņojumu nosūtīšanu iestādei ar elektroniskajiem sakaru līdzekļiem, tā pieņem, ka paziņojums ir parakstīts, ja pēdējais ļauj identificēt elektroniskā ziņojuma sūtītāju, kā to nosaka Līgumslēdzēja puse.

(4) (Apliecinājuma prasības aizliegums)

Neviena no Līgumslēdzējām pusēm nevar pieprasīt jebkura paraksta vai citu pašidentifikācijas līdzekļu, kas minēti iepriekšējā punktā, apliecinājumu, notariālu apstiprinājumu, autentiskuma noteikšanu, legalizāciju vai citādu apstiprinājumu, izņemot gadījumu, kad paraksts attiecas uz atteikšanos no reģistrācijas, ja Līgumslēdzējas puses likumi to paredz.

9. pants. Preču un/vai pakalpojumu klasifikācija

(1) (Norādes uz precēm un/vai pakalpojumiem)

Katra reģistrācija un jebkura publikācija, ko veikusi Iestāde, kas attiecas uz pieteikumu vai reģistrāciju un kur norādītas preces un/vai pakalpojumi, jānorāda preces un/vai pakalpojumi, grupējot tos saskaņā ar Nicas klasifikācijas klasēm, katru grupu ievadot ar šīs klasifikācijas klases kārtas skaitli, pie kuras šīs grupas preces vai pakalpojumi pieder un norādot klases minētās klasifikācijas klašu secībā.

(2) (Preces vai pakalpojumi vienā klasē vai dažādās klasēs)

(a) Preces vai pakalpojumi nevar tikt uzskatīti par savstarpēji līdzīgiem pamatojoties uz to, ka kādā Iestādes veiktajā reģistrācijā vai publikācijā tie minēti vienā Nicas klasifikācijas klasē.

(b) Preces vai pakalpojumi nevar tikt uzskatīti par atšķirīgiem cits no cita, pamatojoties uz to, ka kādā Iestādes veiktajā reģistrācijā vai publikācijā tie minēti dažādās Nicas klasifikācijas klasēs.

10. pants. Nosaukumu vai adrešu maiņa

(1) (Īpašnieka nosaukuma vai adreses maiņa)

(a) ja nav mainījies īpašnieks, bet mainījies tā nosaukums un/vai adrese, katra Līgumslēdzēja puse var pieņemt, ka Iestādē tiek iesniegts īpašnieka vai tā pārstāvja parakstīts lūgums reģistrēt izmaiņas tās zīmju reģistrā, norādot tās reģistrācijas numuru, attiecībā uz kuru izmaiņas jāreģistrē. Neviena no Līgumslēdzējām pusēm lūgumu nevar noraidīt, šādu tā iesniegšanai izvirzīto prasību neievērošanas dēļ:

(i) gadījumos, kad lūgums iesniegts rakstiski uz papīra, ja tas saskaņā ar (c) apakšpunktu iesniegts formā, kas atbilst Noteikumos paredzētajai lūguma veidlapai;

(ii) gadījumos, kad Līgumslēdzēja puse pieļauj paziņojumu Iestādei nosūtīšanu ar telefaksu un lūgums ir nosūtīts šādā veidā, ja šādas nosūtīšanas rezultātā saņemtā dokumenta kopija saskaņā ar (c) apakšpunktu atbilst (i) apakšpunktā norādītai Pieteikuma veidlapai.

(b) Jebkura Līgumslēdzēja puse var pieprasīt, lai lūgumā tiktu norādīts:

(i) īpašnieka vārds un adrese,

(ii) vai īpašniekam ir pārstāvis, šī pārstāvja vārds un adrese,

(iii) ja īpašniekam ir adrese sarakstei, šī adrese.

(c) Jebkura Līgumslēdzēja puse var pieprasīt, lai lūgums būtu valodā vai vienā no valodām, ko iestāde atzīst.

(d) Jebkura Līgumslēdzēja puse var pieprasīt, lai attiecībā uz lūgumu Iestādei tiktu samaksāta nodeva.

(e) Viens lūgums ir pietiekams pat tad, ja izmaiņas attiecas vairāk nekā uz vienu reģistrāciju, ar noteikumu, ka lūgumā ir norādīti visu reģistrāciju numuri, uz kuriem lūgums attiecas.

(2) (Pieteicēja nosaukuma vai adreses maiņa)

Ja izmaiņas attiecas uz pieteikumu vai pieteikumiem, vai gan uz pieteikumu, gan uz pieteikumiem, un reģistrāciju vai reģistrācijām, (1) punktu piemēro mutatis mutandis (ar nepieciešamajām izmaiņām), ar noteikumu, ka gadījumā, ja kāda pieteikuma numurs, uz ko attiecas izmaiņas, pieteikumam vēl nav piešķirts vai pieteicējam vai viņa pārstāvim nav zināms, lūgumā pieteikums jāidentificē kā noteikts Noteikumos.

(3) (Pārstāvja vārda vai tā adreses, vai adreses sarakstei maiņa)

(1) punktu piemēro mutatis mutandis (ar nepieciešamajām izmaiņām) jebkuru pārstāvja vārda vai adreses izmaiņu gadījumā, ja tādas ir, un jebkuru izmaiņu gadījumā, kas attiecas uz adresi sarakstei, ja tādas ir.

(4) (Citu prasību nepieļaujamība)

Neviena no Līgumslēdzējām pusēm nevar pieprasīt, lai attiecībā uz šajā pantā minēto lūgumu tiktu izpildītas citas prasības, kā vienīgi tās, kas norādītas no (1) līdz (3) punktam. Proti, attiecībā uz izmaiņām nevar tikt pieprasīti nekādi apliecinājumi.

(5) (Pierādījumi)

Jebkura no Līgumslēdzējām pusēm var pieprasīt, lai Iestādei tiktu iesniegti pierādījumi, ja Iestādei ir pamats apšaubīt jebkuras lūgumā minētas norādes ticamību.

11. pants. Īpašnieka maiņa

(1) (Reģistrācijas īpašumtiesību maiņa)

(a) Ja ir notikušas izmaiņas attiecībā uz īpašnieka personu, jebkura no Līgumslēdzējām pusēm var noteikt, ka iestādei iesniedzamais zīmju reģistrā veicamo izmaiņu reģistrācijas lūgums jāiesniedz īpašnieka vai viņa pārstāvja, vai personas, kas ieguvusi īpašumtiesības (turpmāk "jaunais īpašnieks") vai viņa pārstāvja parakstīta paziņojuma veidā, norādot tās reģistrācijas numuru, uz kuru izmaiņas attiecas, un reģistrējamās izmaiņas. Neviena no Līgumslēdzējām pusēm nevar lūgumu noraidīt šādu lūguma iesniegšanai izvirzīto prasību neievērošanas dēļ:

(i) gadījumos, kad lūgums iesniegts rakstiskā veidā uz papīra un ja tas, atbilstoši (2).(a) punktam, iesniegts Noteikumos paredzētajai lūguma veidlapai atbilstošā formā.

(ii) gadījumos, kad Līgumslēdzēja puse pieļauj paziņojuma nosūtīšanu uz Iestādi pa telefaksu un lūgums ir šādā veidā nosūtīts, ja šādas nosūtīšanas rezultātā saņemtā dokumenta kopija saskaņā ar (2).(a) punktu atbilst (i) apakšpunktā norādītai lūguma veidlapai.

(b) Ja izmaiņas īpašumtiesībās izriet no līguma, jebkura Līgumslēdzēja puse var pieprasīt, lai lūgumā tiktu norādīts šis fakts un lūgumam tiktu pievienots pēc lūguma iesniedzēja izvēles, viens no šādiem dokumentiem:

(i) līguma kopija, kas var tikt pieprasīta notariāli vai citādā veidā kompetentas institūcijas apliecināta kā atbilstoša līguma oriģinālam;

(ii) izraksts no līguma, kurā atspoguļotas izmaiņas īpašumtiesībās, kas var tikt pieprasīts notariāli vai citādā veidā kompetentas institūcijas apliecināts kā pareizs izraksts no līguma;

(iii) neapstiprinātu nodošanas apliecinājumu, kas noformēts saskaņā ar Noteikumos noteikto formu un saturu un ko parakstījuši kā bijušais, tā jaunais īpašnieks;

(iv) neapstiprinātu nodošanas dokumentu, kas noformēts saskaņā ar Noteikumos noteikto formu un saturu un ko parakstījuši kā bijušais, tā jaunais īpašnieks.

(c) Ja izmaiņas īpašumtiesībās izriet no uzņēmumu apvienošanas, jebkura Līgumslēdzēja puse var pieprasīt, lai lūgumā tiktu norādīts šis fakts un būtu pievienota tā dokumenta kopija, ko izdevusi kompetenta institūcija un kas apliecina uzņēmumu apvienošanu, piemēram, izraksta no Uzņēmumu reģistra kopiju un ka šai kopijai jābūt tās institūcijas apliecinātai, kas izdevusi dokumentu vai notariāli vai citādā veidā kompetentas institūcijas apliecinātai kā atbilstošai dokumenta oriģinālam.

(d) Ja mainās viena vai vairākas, bet ne visas līdzīpašnieku personas un šādas izmaiņas īpašumtiesībās izriet no līguma vai uzņēmumu apvienošanas, jebkura no Līgumslēdzējām pusēm var pieprasīt, lai katrs līdzīpašnieks, attiecībā uz kuru īpašumtiesībās nav izmaiņu, dotu skaidri izteiktu piekrišanu izmaiņām īpašumtiesībās ar viņa parakstītu dokumentu.

(e) Ja izmaiņas īpašumtiesībās neizriet no līguma vai uzņēmumu apvienošanas, bet no cita iemesla, piemēram, no likuma darbības vai tiesas lēmuma, jebkura Līgumslēdzēja puse var pieprasīt, lai lūgumā tiktu norādīts šis fakts un būtu pievienota tā dokumenta kopija, kas apliecina šādas izmaiņas, un lai šī kopija būtu apliecināta kā atbilstoša dokumenta oriģinālam un to būtu apliecinājusi institūcija, kas izdevusi šo dokumentu, vai notārs vai cita kompetenta institūcija.

(f) Jebkura Līgumslēdzēja puse var pieprasīt, lai lūgumā tiktu norādīts:

(i) iepriekšējā īpašnieka vārds un adrese;

(ii) jaunā īpašnieka vārds un adrese;

(iii) valsts nosaukums, kuras pilsonis ir jaunais īpašnieks, ja viņš ir kādas valsts pilsonis, valsts nosaukums, kurā jaunajam īpašniekam ir pastāvīga dzīvesvieta, ja viņam tāda ir, vai valsts nosaukums, kurā jaunajam īpašniekam ir reāls un darbojošs rūpniecības vai tirdzniecības uzņēmums, ja viņam tāds ir;

(iv) ja jaunais īpašnieks ir juridiska persona, tās tiesisko statusu un valsti, un vajadzības gadījumā teritoriālo vienību šajā valstī, pēc kuras likumiem minētā juridiskā persona nodibināta;

(v) ja iepriekšējam īpašniekam ir pārstāvis, pārstāvja vārdu un adresi;

(vi) ja iepriekšējam īpašniekam ir adrese sarakstei, šī adrese;

(vii) ja jaunajam īpašniekam ir pārstāvis, pārstāvja vārdu un adresi;

(viii) ja jaunajam īpašniekam tiek prasīts, lai tam būtu adrese sarakstei saskaņā ar 4(2).b pantu, šī adrese.

(g) Jebkura Līgumslēdzēja puse var pieprasīt, lai attiecībā uz lūgumu Iestādei tiktu samaksāta nodeva.

(h) Viens lūgums ir pietiekams pat tad, ja izmaiņas attiecas uz vairāk kā vienu reģistrāciju, ar noteikumu, ka iepriekšējais un jaunais īpašnieks katrai reģistrācijai ir viens un tas pats un ka lūgumā norādīti visu reģistrāciju reģistrācijas numuri.

(i) Ja izmaiņas īpašumtiesībās neietekmē visas preces un/vai pakalpojumus, kas ierakstīti bijušā īpašnieka sarakstā un attiecīgie likumi pieļauj šādu izmaiņu reģistrāciju. Iestāde rada atsevišķu reģistrāciju, kas attiecas uz precēm un/vai pakalpojumiem attiecībā uz kuriem īpašumtiesības ir izmainījušās.

(2) (Valoda; Tulkojums)

(a) Jebkura no Līgumslēdzējām pusēm var pieprasīt, lai lūgums, tiesību nodošanas apliecinājums vai apliecinošais dokuments, kas minēts (1) punktā, būtu valodā vai vienā no valodām, ko Iestāde atzīst.

(b) Jebkura no Līgumslēdzējām pusēm var pieprasīt, ja dokumenti, kas norādīti (1).(b)(i), (1).(b)(ii), (1).(c) un (1).(e) punktos, nav valodā vai vienā no valodām, ko Iestāde atzīst, lai lūgumam būtu pievienots pieprasīto dokumentu tulkojums vai apliecināts tulkojums valodā, ko Iestāde atzīst.

(3) (Izmaiņas pieteikuma īpašumtiesībās)

(1). un (2). punkts tiek piemērots ‘mutatis mutandis’ (ar nepieciešamajām izmaiņām), ja izmaiņas īpašumtiesībās attiecas uz pieteikumu vai pieteikumiem, vai gan uz pieteikumu vai pieteikumiem, gan reģistrāciju vai reģistrācijām, ar noteikumu, ka gadījumā, ja kāda pieteikuma numurs, uz ko attiecas izmaiņas pieteikumam vēl nav piešķirts vai pieteicējam vai viņa pārstāvim nav zināms, lūgumā pieteikums jāidentificē kā noteikts Noteikumos.

(4) (Citu prasību nepieļaujamība)

Neviena no Līgumslēdzējām pusēm nevar pieprasīt, lai attiecībā uz šajā pantā minēto lūgumu tiktu izpildītas citas prasības, kā vienīgi tās, kas norādītas no (1) līdz (3) punktam. Proti, nevar pieprasīt:

(i) saskaņā ar (1) (c) apakšpunktu jebkāda apstiprinājuma vai izvilkuma no rūpniecības uzņēmumu reģistra iesniegšanu;

(ii) norādi uz jaunā īpašnieka rūpnieciskās vai tirdznieciskās darbības veikšanu, kā arī šādu pierādījumu iesniegšanu;

(iii) norādi uz jaunā īpašnieka darbībām attiecībā uz precēm un/vai pakalpojumiem, ko ietekmējusi īpašumtiesību maiņa, kā arī pierādījumu iesniegšana par šādu ietekmi abos gadījumos;

(iv) norādi uz to, ka iepriekšējais īpašnieks nodevis pilnībā vai daļēji savu uzņēmumu vai uzņēmumam piederīgu nemateriālo vērtību (‘goodwill’) jaunajam īpašniekam, kā arī attiecīgu pierādījumu iesniegšanu.

(5) (Pierādījumi)

Ja tiek piemēroti (1).(c) vai (1).(e) punkti, gadījumos, kad Iestādei ir pamats apšaubīt jebkuru ziņu ticamību, ko ietver lūgums vai jebkurš dokuments, uz kuru attiecas šis punkts, jebkura Līgumslēdzēja puse var pieprasīt, lai Iestādei tiktu iesniegti pierādījumi vai turpmāk tiktu iesniegti pierādījumi.

12. pants. Kļūdas labošana

(1) (Kļūdas labošana attiecībā uz reģistrāciju)

(a) Katra Līgumslēdzēja puse var pieņemt, ka lūgums kļūdas labošanai, kas tikusi pieļauta pieteikumā vai citā lūgumā, kas paziņots Iestādei un kas ir atspoguļota tās zīmju reģistrā un/vai kādā Iestādes publikācijā, tiktu izdarīts ar īpašnieka vai tā pārstāvja parakstītu paziņojumu, norādot tās reģistrācijas numuru, uz kuru tas attiecas, kļūda tiktu izlabota un labojums tiktu ierakstīts reģistrā. Neviena no Līgumslēdzējām pusēm lūgumu nevar noraidīt šādu tā iesniegšanai izvirzīto prasību neievērošanas dēļ:

(i) gadījumos, kad pieteikums ir iesniegts rakstiskā veidā uz papīra, ja tas, atbilstoši (c) apakšpunktam, iesniegts Noteikumos paredzētajai lūguma veidlapai atbilstošā formā;

(ii) gadījumos, kad Līgumslēdzēja puse pieļauj lūguma nosūtīšanu uz Iestādi pa telefaksu un lūgums šādā veidā ir nosūtīts, ja dokumenta kopija šādas nosūtīšanas rezultātā atbilstoši (c) apakšpunktam atbilst (i) apakšpunktā norādītai Pieteikuma veidlapai.

(b) Jebkura Līgumslēdzēja puse var pieprasīt, lai lūgumā tiktu norādīts:

(i) īpašnieka vārds un adrese;

(ii) vai īpašniekam ir pārstāvis, šī pārstāvja vārdu un adresi;

(iii) ja īpašniekam ir adrese sarakstei, šī adrese.

(c) Jebkura Līgumslēdzēja puse var pieprasīt, lai lūgums būtu valodā vai vienā no valodām, ko Iestāde atzīst.

(d) Jebkura Līgumslēdzēja puse var pieprasīt, lai attiecībā uz lūgumu Iestādei tiktu samaksāta nodeva.

(e) Viens lūgums ir pieteikams pat tad, ja kļūdu labošana attiecas vairāk kā uz vienu vienas un tās pašas personas reģistrāciju, ar noteikumu, ka kļūda un pieprasītā tās labošana ir vieni un tie paši katrai reģistrācijai un ka lūgumā ir minēti visu reģistrāciju reģistrācijas numuri, uz kuriem attiecas lūgums.

(2) (Kļūdas labošana attiecībā uz pieteikumu)

(1) punkts piemērojams ‘mutatis mutandis’ (ar nepieciešamajām izmaiņām), ja kļūda attiecas uz pieteikumu vai pieteikumiem, vai gan uz pieteikumu vai pieteikumiem, gan uz reģistrāciju vai reģistrācijām, ar noteikumu, ka gadījumā, ja pieteikuma numurs, uz ko attiecas kļūdas labošana, pieteikumam vēl nav piešķirts vai pieteicējam vai viņa pārstāvim nav zināms, lūgumā pieteikums jāidentificē kā noteikts Noteikumos.

(3) (Citu prasību nepieļaujamība)

Neviena no Līgumslēdzējām pusēm nevar pieprasīt, lai attiecībā uz šajā pantā minēto lūgumu tiktu izpildītas citas prasības, kā vienīgi tās, kas norādītas (1) un (2) punktā.

(4) (Pierādījumi)

Jebkura no Līgumslēdzējām pusēm var pieprasīt, lai Iestādei tiktu iesniegti pierādījumi, ja Iestādei ir pamats apšaubīt, ka norādītā kļūda patiešām ir kļūda.

(5) (Iestādes pieļautā kļūda)

Līgumslēdzējas puses Iestāde savas pieļautās kļūdas labo ‘ex officio’ (administratīvā kārtībā) vai pēc lūguma, neņemot par to maksu.

(6) (Nelabojamas kļūdas)

Nevienai no Līgumslēdzējām pusēm nav pienākums piemērot (1), (2) un (5) punktu kādas kļūdas labošanai, kas saskaņā ar tās likumiem nav labojama.

13. pants. Reģistrācijas spēkā esamības ilgums un tā pagarināšana

(1) (Norādes un materiāli, ko ietver vai kas pievienoti lūgumam par reģistrācijas spēkā esamības pagarināšanu. Nodeva)

(a) Jebkura no Līgumslēdzējām pusēm var pieprasīt, lai reģistrācijas spēkā esamība tiktu pagarināta, iesniedzot lūgumu un lai šāds lūgums ietvertu visas vai kādas atsevišķas no sekojošām norādēm:

(i) norāde uz to, ka tiek pieprasīta reģistrācijas spēkā esamības pagarināšana;

(ii) īpašnieka vārds un adrese;

(iii) tās reģistrācijas numurs, uz kuru lūgums attiecas;

(iv) pēc Līgumslēdzējas puses izvēles vai nu pieteikuma datums, kas ir bijis par cēloni reģistrācijai vai tās reģistrācijas datums, uz kuru attiecas reģistrācijas spēkā esamības pagarināšana;

(v) ja īpašniekam ir pārstāvis, šī pārstāvja vārdu un adresi;

(vi) ja īpašniekam ir adrese sarakstei, šī adrese;

(vii) ja Līgumslēdzēja puse pieļauj šādu reģistrācijas spēkā esamības pagarināšanu attiecībā vienīgi uz dažām precēm un/vai pakalpojumiem, kas ir ierakstītas zīmju reģistrā, un šāda pagarināšana tiek pieprasīta, preču un/vai pakalpojumu nosaukumi, attiecībā uz kuriem pagarināšana tiek pieprasīta vai preču un/vai pakalpojumu nosaukumi, attiecībā uz kuriem pagarināšana netiek pieprasīta, grupējot tos saskaņā ar Nicas klasifikācijas klasēm, katru grupu ievadot ar šīs klasifikācijas klases kārtas skaitli, pie kuras šīs grupas preces vai pakalpojumi pieder un norādot klases minētās klasifikācijas klašu secībā;

(viii) ja Līgumslēdzēja puse pieļauj, ka reģistrācijas spēkā esamības pagarināšanas lūgumu var iesniegt kāda cita persona, nevis īpašnieks vai viņa pārstāvis un lūgumu ir iesniegusi šāda persona, šīs personas vārdu un adresi;

(ix) īpašnieka vai tā pārstāvja parakstu vai, ja tiek piemērots (viii) apakšpunkts, tās personas paraksts, uz kuru šis apakšpunkts attiecas.

(b) Jebkura no Līgumslēdzējām pusēm var pieprasīt, lai attiecībā uz reģistrācijas spēkā esamības pagarināšanas lūgumu Iestādei tiktu samaksāta nodeva. Ja vienreizēja nodevas samaksa izdarīta attiecībā uz reģistrācijas sākuma periodu vai jebkuru pagarināto periodu, attiecībā uz šo periodu reģistrācijas uzturēšanai spēkā turpmāka maksa nevar tikt pieprasīta. Nodeva, kas samaksāta sakarā ar paziņojuma un/vai pierādījumu par lietošanu iesniegšanu nevar tikt ņemta vērā kā maksa par reģistrācijas uzturēšanu spēkā saskaņā ar šo apakšpunktu, un šajā gadījumā šis apakšpunkts tai nevar tikt piemērots.

(c) Jebkura no Līgumslēdzējām pusēm var pieprasīt, lai reģistrācijas spēkā esamības pagarināšanas lūgums Iestādei tiktu iesniegts un attiecīgā nodeva, atbilstoši (b) apakšpunktam tiktu samaksāta Līgumslēdzējas puses likumos noteiktajā laika periodā, vadoties no šim nolūkam Noteikumos paredzētā īsākā laika perioda.

(2) (Lūguma iesniegšana)

Neviena no Līgumslēdzējām pusēm nevar šo lūgumu noraidīt šādu lūguma iesniegšanai izvirzīto prasību neievērošanas dēļ:

(i) gadījumos, kad lūgums iesniegts rakstiski uz papīra, ja tas saskaņā ar (c) apakšpunktu iesniegts Noteikumos paredzētajai lūguma veidlapai atbilstošā formā;

(ii) gadījumos, kad Līgumslēdzēja puse pieļauj paziņojuma nosūtīšanu Iestādei pa telefaksu un pieteikums šādā veidā ir nosūtīts, ja šādas nosūtīšanas rezultātā saņemtā dokumenta kopija saskaņā ar (3) punktu atbilst (i) apakšpunktā norādītajai Pieteikuma veidlapai.

(3) (Valoda)

Jebkura Līgumslēdzēja puse var pieprasīt, lai reģistrācijas spēkā esamības pagarināšanas lūgums būtu valodā vai vienā no valodām, ko Iestādei atzīst.

(4) (Citu prasību nepieļaujamība)

Neviena no Līgumslēdzējām pusēm nevar pieprasīt, lai attiecībā uz reģistrācijas spēkā esamības pagarināšanas lūgumu tiktu izpildītas citas prasības, kā vienīgi tās, kas norādītas no (1) līdz (3) punktam. Proti, nevar pieprasīt:

(i) jebkādu attēlu vai citu zīmes identifikāciju;

(ii) pierādījumu iesniegšanu par to, ka zīme ir bijusi reģistrēta vai ka tās reģistrācijas spēkā esamība ir pagarināta kādas citas Līgumslēdzējas puses zīmju reģistrā;

(iii) paziņojuma un/vai pierādījumu iesniegšanu par zīmes lietošanu.

(5) (Pierādījumi)

Jebkura Līgumslēdzēja puse var pieprasīt, lai Iestādei tiktu iesniegti pierādījumi reģistrācijas spēkā esamības pagarināšanas lūguma ekspertīzes gaitā, ja Iestādei ir pamats apšaubīt jebkuru no lūgumā ietverto atsauču vai elementu ticamību.

(6) (Ekspertīzes pēc būtības nepieļaujamība)

Nevienas Līgumslēdzējas puses Iestāde nevar veikt reģistrācijas ekspertīzi pēc būtības ar mērķi, lai pagarinātu reģistrācijas spēkā esamību.

(7) (Ilgums)

Reģistrācijas sākuma perioda ilgums un katra pagarinātā perioda ilgums ir 10 gadi.

14.pants. Piezīmes, kas jāievēro paredzamā atteikuma gadījumā

Iestāde nevar pilnīgi vai daļēji noraidīt pieteikumu vai lūgumu saskaņā ar (10) līdz (13) pantu, atkarībā no apstākļiem, paredzamas noraidīšanas gadījumā nedodot pieteicējam vai prasītājpusei iespēju saprātīgā laika termiņā sniegt paskaidrojumus.

15. pants. Pienākums ievērot Parīzes konvencijas prasības

Jebkurai Līgumslēdzējai pusei jāievēro Parīzes konvencijas prasības, kas attiecas uz zīmēm.

16. pants. Pakalpojumu zīmes

Jebkura Līgumslēdzēja puse reģistrē pakalpojumu zīmes un attiecībā uz šīm zīmēm piemēro Parīzes konvencijas prasības, kuras attiecas uz preču zīmēm.

17. pants. Noteikumi

(1) (Saturs)

(a) Noteikumi, kas ir šī Līguma pielikums, attiecas uz:

(i) jautājumiem, attiecībā uz kuriem šajā Līgumā uz Noteikumiem skaidri dota atsauce;

(ii) jebkurām ziņām, kas ir noderīgas šā Līguma noteikumu piemērošanā;

(iii) jebkurām administratīvā rakstura prasībām, jautājumiem vai procedūrām.

(b) Noteikumi arī ietver Starptautisko dokumentu veidlapu paraugus.

(2) (Pretrunas starp Līgumu un Noteikumiem)

Pretrunu gadījumā starp šā Līguma un Noteikumu prasībām, spēkā ir Līguma noteikumi.

18. pants. Pārskatīšana; Protokols

(1) (Pārskatīšana)

Šis Līgums var tikt pārskatīts diplomātiskajā konferencē.

(2) (Protokols)

Tālākas likumu par preču zīmēm harmonizācijas attīstības nolūkos diplomātiskajā konferencē var tikt pieņemti protokoli tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar šā Līguma noteikumiem.

19. pants. Pievienošanās Līgumam

(1) (Tiesības tikt izraudzītam)

Saskaņā ar (2) un (3) punktu un 20.panta (1) un (3) punktu Līgumu parakstīt un kļūt par šā Līguma dalībniecēm var sekojošas juridiskas personas:

(i) jebkura Organizācijas dalībvalsts, attiecībā uz kuru tās iestāde var reģistrēt zīmes;

(ii) jebkura starpvaldību organizācija, kas uztur iestādi, kurā var tikt reģistrētas zīmes attiecībā uz teritoriju, uz kuru attiecas Līgums, ar kuru izveidota starpvaldību organizācija, visās tās dalībvalstīs vai tajās dalībvalstīs, kuras šādā nolūkā ir norādītas attiecīgos pieteikumos, ar noteikumu, ka visas starpvaldību organizācijas dalībvalstis ir šīs organizācijas dalībvalstis;

(iii) jebkura organizācijas dalībvalsts, attiecībā uz kuru zīmes var tikt reģistrētas vienīgi ar kādas citas valsts, kas ir Organizācijas dalībvalsts, norādītas Iestādes palīdzību;

(iv) jebkura Organizācijas dalībvalsts, attiecībā uz kuru zīmes var tikt reģistrētas vienīgi ar Iestādes palīdzību, kuru uztur starpvaldību organizācija, kuras dalībvalsts tā ir;

(v) jebkura organizācijas dalībvalsts, attiecībā uz kuru zīmes var tikt reģistrētas vienīgi ar Iestādes palīdzību, kas ir kopēja organizācijas dalībvalstu grupai.

(2) (Ratifikācija vai pievienošanās)

Jebkura juridiska persona, kas minēta (1) punktā, var iesniegt:

(i) ratifikācijas instrumentu, ja tā parakstījusi šo Līgumu,

(ii) pievienošanās instrumentu, ja tā nav parakstījusi šo Līgumu.

(3) (Spēkā esošs iesniegšanas datums)

(a) saskaņā ar (b) apakšpunktu, spēkā esošs ratifikācijas vai pievienošanās instrumenta iesniegšanas datums ir,

(i) (1).(i) punktā minētajā gadījumā — datums, kurā valsts iesniegusi ratifikācijas vai pievienošanās instrumentu;

(ii) starpvaldību organizācijas gadījumā‚ datums, kurā šī starpvaldību organizācija iesniegusi ratifikācijas vai pievienošanās instrumentu;

(iii) (1).(iii) punktā minētajā gadījumā — datums, kurā iestājušies šādi apstākļi: kad kā viena, tā otra norādītā valsts iesniegušas ratifikācijas vai pievienošanās instrumentus;

(iv) (1) (iv) punktā minētajā gadījumā — datums, kurš piemērojams saskaņā ar iepriekšminēto (ii) punktu;

(v) (1).(v) punktā minētajā gadījumā, kad dalībvalsts ir valstu grupas locekle — datums, kurā iesniegti visu valstu grupas locekļu ratifikācijas vai pievienošanās instrumenti.

(b) Jebkuram valsts iesniegtajam ratifikācijas vai pievienošanās instrumentam var tikt pievienots paziņojums, norādot nosacījumus, pie kādiem var tikt uzskatīts, ka valsts vai starpvaldību organizācija vai ka kādas divas citas valstis, vai kāda viena valsts un viena starpvaldību organizācija, nosaukta vārdā un izraudzīta, lai tā kļūtu par šā Līguma dalībvalsti, iesniegusi vai iesniegušas ratifikācijas vai pievienošanās instrumentu. Šis dokuments, kas ietver šādu paziņojumu, jāpieņem kā iesniegts dienā, kad iestājušies paziņojumā norādītie nosacījumi. Tomēr, ja iesniedzot kādu paziņojumā norādīto ratifikācijas vai pievienošanās instrumentu tam tiek pievienots šāda veida paziņojums, šis instruments jāuzskata par iesniegtu dienā, kad iestājušies pēdējā paziņojumā minētie apstākļi.

(c) jebkurš paziņojums, iesniegts saskaņā ar (b) punktu, jebkurā laikā var tikt pilnīgi vai daļēji atsaukts. Jebkura šāda atsaukšana stājas spēkā datumā, kad Ģenerāldirektors saņēmis paziņojumu par atsaukšanu.

20. pants. Ratifikācijas un pievienošanās spēkā stāšanās datums

(1) (Ratifikācijas vai pievienošanās instrumenta ievērošana)

Šī panta mērķiem tiek ievērots vienīgi tāds ratifikācijas vai pievienošanās instruments, ko juridiska persona iesniegusi atbilstoši 19(1).pantam un kas stājies spēkā saskaņā ar 19(3).pantu.

(2) (Līguma stāšanās spēkā)

Šis Līgums stājas spēkā trīs mēnešus pēc tam, kad piecas valstis iesniegušas ratifikācijas vai pievienošanās instrumentus.

(3) (Ratifikācijas vai pievienošanās instrumentu stāšanās spēkā pēc Līguma stāšanās spēkā)

Jebkurai juridiskai personai, uz kuru neattiecas (2) punkts, šis Līgums kļūst saistošs trīs mēnešus pēc datuma, kad tā iesniegusi ratifikācijas vai pievienošanās instrumentu.

21. pants. Atrunas

(1) (Īpaši zīmju veidi)

Jebkura valsts vai starpvaldību organizācija, izmantojot atrunas, var paziņot, ka, neskatoties uz 2(1).(a) un 2(2).(a) pantiem, jebkurš no 3(1)., 3(2)., 5., 7., 11.un 13.pantu prasības neattiecas uz saistītajām zīmēm, aizsardzības zīmēm vai atvasinātām zīmēm. Šādas atrunas norāda uz tām no iepriekšminētajām prasībām, uz kurām šīs atrunas attiecas.

(2) (Obligātie nosacījumi)

Jebkurām atrunām saskaņā ar (1) punktu jābūt izteiktām paziņojumā, kas pievienots valsts vai starpvaldību organizācijas, kas šis atrunas iesniegusi, šī Līguma ratifikācijas vai pievienošanās instrumentam.

(3) (Atsaukšana)

Jebkura atruna, kas izdarīta saskaņā ar (1) punktu, jebkurā laikā var tikt atsaukta.

(4) (Citu atrunu nepieļaujamība)

Nekādas citas atrunas attiecībā uz šo Līgumu nevar tikt pieļautas, kā vien tās, kas tiek pieļautas saskaņā ar (1) punktu.

22. pants. Pārejas noteikumi

(1) (Viens pieteikums attiecībā uz precēm un pakalpojumiem dažādās klasēs: Pieteikuma sadalīšana)

(a) Jebkura valsts vai starpvaldību organizācija var paziņot, ka, neskatoties uz 3(5). pantu, Iestādei pieteikumu var iesniegt vienīgi attiecībā uz precēm un pakalpojumiem, kas pēc Nicas klasifikācijas pieder pie vienas klases.

(b) jebkura valsts vai starpvaldību organizācija var paziņot, ka, neskatoties uz 6. pantu, ja vienā un tajā pašā pieteikumā iekļautās preces un/vai pakalpojumi, kas pēc Nicas klasifikācijas pieder pie dažādām klasēm, no šāda pieteikuma var izrietēt zīmju reģistra divas vai vairākas reģistrācijas ar noteikumu, ka katra šāda reģistrācija ietver atsauci uz visām pārējām reģistrācijām, kas izriet no šī pieteikuma.

(c) jebkura valsts vai starpvaldību organizācija, kas iesniegusi paziņojumu saskaņā ar (a) apakšpunktu, var paziņot, ka neskatoties uz 7(1). pantu, neviens pieteikums nevar tikt sadalīts.

(2) (Viena pilnvara vairāk kā vienam pieteikumam un/vai reģistrācijai)

Jebkura valsts vai starpvaldību organizācija var paziņot, ka, neskatoties uz 4(3).(b) pantu, pilnvara var attiekties tikai uz vienu pieteikumu vai vienu reģistrāciju.

(3) (Paraksta apliecinājuma pieprasīšanas nepieļaujamība pilnvarā un pieteikumā)

Jebkura valsts vai starpvaldību organizācija var paziņot, ka, neskatoties uz 8(4). pantu, var tikt pieprasīts, lai pilnvaras izdevēja vai pieteikuma iesniedzēja paraksts būtu apliecināts, notariāli apstiprināts, noteikts tā autentiskums, legalizēts vai citādi apliecināts.

(4) (Viens lūgums par izmaiņu izdarīšanu attiecībā uz vārdu un/vai adresi, izmaiņām īpašumtiesībās vai kļūdas labošanu vairāk kā vienā pieteikumā un/vai reģistrācijā)

Jebkura valsts vai starpvaldību organizācija var paziņot, ka, neskatoties uz 10(1).(e), 10(2)., 10(3)., 11(1).(h), 11(3).,12(1).(e) un 12(2). pantu, lūgums par izmaiņu reģistrēšanu attiecībā uz vārdu un/vai adresi, lūgums par īpašumtiesību izmaiņu reģistrēšanu un lūgums par kļūdas labošanu var attiekties tikai uz vienu pieteikumu vai vienu reģistrāciju.

(5) (Paziņojuma un/vai pierādījumu iesniegšana par zīmes lietošanu reģistrācijas spēkā esamības pagarināšanas gadījumā)

Jebkura valsts vai starpvaldību organizācija var paziņot, ka, neskatoties uz 13(4).(iii)pantu, reģistrācijas spēkā esamības pagarināšanas gadījumā tā pieprasa paziņojuma un/vai pierādījumu iesniegšanu par zīmes lietošanu.

(6) (Ekspertīzes pēc būtības veikšana reģistrācijas spēkā esamības pagarināšanas gadījumā)

Jebkura valsts vai starpvaldību organizācija var paziņot, ka, neskatotes uz 13(6). pantu, reģistrācijas, kas attiecas uz pakalpojumiem, spēkā esamības pirmās pagarināšanas gadījumā Iestāde var veikt šādas reģistrācijas ekspertīzi pēc būtības ar noteikumu, ka šī ekspertīze tiek ierobežota ar daudzkārtīgu reģistrāciju spēkā stāšanās novēršanu, kas balstās uz pieteikumiem, kas iesniegti sešu mēnešu laikā pēc šīs valsts vai organizācijas likuma, kas ieviesusi pakalpojumu zīmju reģistrācijas iespēju pirms šā Līguma spēkā stāšanās.

(7) (Kopējie noteikumi)

(a) Valsts vai starpvaldību organizācija var sniegt paziņojumu saskaņā ar no (1) līdz (6) punktam vienīgi tādā gadījumā, ja tās šā Līguma ratifikācijas vai pievienošanās instrumenta iesniegšanas laikā pēc tās likuma turpināts pieteikums bez šāda paziņojuma būtu pretrunā ar šā Līguma attiecīgajiem noteikumiem.

(b) Jebkādiem paziņojumiem, ko valsts vai starpvaldību organizācija iesniedz saskaņā ar (1) līdz (6) punktam, jābūt pievienotam šīs valsts vai starpvaldību organizācijas Līguma ratifikācijas vai pievienošanās instrumentam.

(c) Jebkurš paziņojums, kas sniegts saskaņā ar (1) līdz (6) punktam, jebkurā laikā var tikt atsaukts.

(8) (Paziņojuma spēkā esamības zaudēšana)

(a) Saskaņā ar (c) apakšpunktu, jebkurš kādas valsts, kas saskaņā ar Apvienoto Nāciju Ģenerālās asamblejas iedibināto praksi uzskatāma par jaunattīstības valsti, vai starpvaldību organizācijas, kur katrs tās dalībnieks ir šāda valsts, saskaņā ar (1) līdz (5) punktam sniegts paziņojums zaudē savu spēku astoņus gadus pēc šā Līguma spēkā stāšanās.

(b) saskaņā ar (c) apakšpunktu, jebkurš kādas citas valsts, kas nav norādīta (a) apakšpunktā, vai starpvaldību organizācijas, kas nav norādīta (a) apakšpunktā, saskaņā ar no (1) līdz (5) punktam sniegts paziņojums zaudē savu spēku sešus gadus pēc šā Līguma spēkā stāšanās.

(c) Ja saskaņā ar (1) līdz (5) punktam sniegts paziņojums netiek atsaukts saskaņā ar (7).(c) punktu vai nav zaudējis savu spēku saskaņā ar (a) vai (b) apakšpunktu līdz 2004 .gada 28.oktobrim, tas zaudē spēku 2004.gada 28.oktobrī.

(9) (Pievienošanās Līgumam)

Līdz 1999.gada 31.decembrim jebkura valsts, kas šā Līguma pieņemšanas datumā ir Rūpnieciskā īpašuma aizsardzības starptautiskās (Parīzes) savienības dalībvalsts, nebūdama Organizācijas dalībvalsts, neskatoties uz 19(1).(i) pantu kļūst par šā Līguma dalībvalsti, ja tās Iestādē zīmes var tikt reģistrētas.

23.pants. Līguma denonsēšana

(1) (Paziņojums par līguma denonsēšanu)

Jebkura no Līgumslēdzējām pusēm var denonsēt šo līgumu ar Ģenerāldirektoram adresētu paziņojumu.

(2) (Spēkā stāšanās datums)

Līguma denonsēšana stājas spēkā pēc viena gada no dienas, kad Ģenerāldirektors saņēmis šādu paziņojumu. Tas neskar Līguma piemērošanu attiecībā uz jebkuru neizskatītu pieteikumu vai kādu reģistrētu zīmi attiecībā uz Līgumslēdzēju pusi, kas denonsē šo līgumu laikā, kamēr minētais viena gada termiņš nav beidzies, ar noteikumu, ka Līgumslēdzēja puse, kas denonsē Līgumu, var pēc minētā viena gada termiņa izbeigšanās izbeigt piemērot šo Līgumu jebkurai reģistrācijai no datuma, kurā paredzēta šīs reģistrācijas spēkā esamības pagarināšana.

24.pants. Līguma valodas: Parakstīšana

(1) (Oriģinālais teksts. Oficiālais teksts.)

(a) Šis Līgums tiek parakstīts vienā tā eksemplārā angļu, arābu, ķīniešu, franču, krievu un spāņu valodās, kura visi teksti ir vienlīdz autentiski.

(b) Pēc Līgumslēdzējas puses lūguma un pēc konsultācijām ar minēto Līgumslēdzēju pusi un jebkuru citu ieinteresēto Līgumslēdzēju pusi, Ģenerāldirektors oficiālo tekstu valodā, kas nav norādīta (a) apakšpunktā, bet kas ir Līgumslēdzējas puses oficiālā valoda, var ieviest kā oficiālo tekstu.

(2) (Laika ierobežojums parakstīšanai)

Šis Līgums ir atvērts parakstīšanai vienu gadu no tā pieņemšanas dienas.

25.pants. Depozitārijs

Līgums tiek nodots glabāšanā Ģenerāldirektoram.

 

 

Par likumprojektu

Preču zīmju līgums pēc sava satura attiecas uz preču zīmju pieteikumu formālo prasību harmonizāciju. Tas pirmo reizi starptautiskā mērogā regulē prasības, kas var tikt izvirzītas preču zīmju reģistrācijas pieteikuma dokumentiem, pieteikuma saturam, pilnvarām, tiesību pārejas noformēšanai, minimālās prasības pieteikuma datuma noteikšanai, dažiem reģistrācijas procedūras jautājumiem, kā arī paredz pieteikuma sadalīšanu. Valstu starpā panākta vienošanās par vienotu pieeju preču klasifikācijai.

Latvija Preču zīmju līgumu parakstījusi diplomātiskajā konferencē Ženēvā 1994.gada 28.oktobrī. Pievienošanās šim līgumam veicināja Latvijas likumu un citu normatīvo aktu sakārtošanu atbilstoši šī Līguma prasībām — jaunajā LR likumā par preču zīmēm un ģeogrāfiska rakstura norādēm iekļauti noteikumi, kas atbilst šim Līgumam.

Preču zīmju līgums nosaka, ka Latvijas pieteicējiem, reģistrējot savas preču zīmes Līguma dalībvalstīs, kā arī Līguma dalībvalstu pieteicējiem, reģistrējot savas preču zīmes Latvijā, preču zīmju reģistrācijas noteikumi nebūs stingrāki par Līgumā minētajiem. Pievienošanās Preču zīmju līgumam atvieglos gan preču zīmju reģistrāciju plūsmu no Latvijas pieteicēju puses, gan ārvalstu pieteikumu plūsmu uz Latviju.

Latvijas Republikas tieslietu ministrs Dz.Rasnačs

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!