Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 4. augusta sēdē. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 5.08.1998., Nr. 226 https://www.vestnesis.lv/ta/id/32360

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta 4. augusta sēdē (turpinājums)

Vēl šajā numurā

05.08.1998., Nr. 226

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta

4. augusta sēdē

Akceptēti "Ietekmes uz vidi novērtējuma noteikumi". To mērķis ir novērst vai samazināt fizisku un juridisku personu paredzēto darbību nelabvēlīgu ietekmi uz vidi, nosakot ietekmes uz vidi novērtējuma kārtību un sabiedrības iespējas piedalīties novērtējuma procesā, tādēji nodrošinot videi labvēlīgu lēmumu pieņemšanu.

Akceptēti "Noteikumi par zemes reformas pabeigšanu pilsētās". Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā pabeidzama zemes reforma pilsētās, un kārtību, kādā līdz zemes reformas pabeigšanai sakārtojamas zemes lietošanas tiesības un īpašuma attiecības un izskatāmi strīdi, kas saistīti ar zemes reformu.

Akceptēti noteikumi "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas kontinentālo šelfu un ekonomisko zonu"". Grozījumi likumā akceptēti, lai sakārtotu situāciju naftas izpētes un ieguves licencēšanas jomā.

Akceptēti "Standartizācijas noteikumi". Noteikumi nosaka standartizācijas principus un uzdevumus, standartizācijas organizatorisko sistēmu, Latvijas standartu klasifikāciju, kā arī standartizācijas finansēšanas kārtību.

Pamatā akceptēti noteikumi "Par to īpašumu kompensācijas sertifikātu dzēšanas kārtību un termiņiem, kas piešķirti par administratīvi nepamatoti izsūtītajām personām atņemto mantu". Valsts kancelejai kopā ar Finansu ministriju uzdots precizēt noteikumu projektu, ņemot vērā izteiktos priekšlikumus, un iesniegt to izskatīšanai Ministru kabineta sēdē 11.augustā.

Akceptēti noteikumi "Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta konsultatīvās padomes nolikums". Padome ir konsultatīva institūcija, kas piedalās ar Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu saistīto jautājumu risināšanā.

Akceptēti noteikumi "Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslu noteikšanas metodika". Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslas robežas nosaka vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra izveidota komisija, bet teritoriju plānojumos iezīmē attiecīgo pašvaldību speciālisti.

Valdība akceptēja noteikumus "Ūdenstilpju un ūdensteču aizsargjoslu noteikšanas metodika". Ūdenstilpju un ūdensteču aizsargjoslu robežas dabā nosaka un teritoriju plānojumos iezīmē attiecīgo pašvaldību speciālisti pēc saskaņošanas ar ar reģionālo vides pārvaldi.

Akceptēts rīkojums "Par pievienošanos Monreālas protokola par ozona slāni noārdošām vielām 1990.gada Londonas un 1992.gada Kopenhāgenas labojumiem". Nolemts, ka iemaksas Monreālas protokola Daudzpusējā ieguldījuma fondā par 1998.gadu 6000 latu vērtībā tiks segtas no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 1999.gadam paredzētajiem budžeta līdzekļiem, pārējā daļa — no Latvijas Vides aizsardzības fonda līdzekļiem.

Ministru kabinets akceptēja grozījumus Ministru kabineta 1996.gada 13.augusta noteikumos nr. 327 "Narkotisko un psihotropo vielu un zāļu tranzīta noteikumi".

Akceptēti grozījumi Ministru kabineta 1996.gada 9.jūlija noteikumos nr.252 "Noteikumi par Latvijas valsts karoga lietošanas kārtību uz kuģiem". Tie noteiks kārtību, kādā uz Valsts robežsardzes Kuģu reģistrā reģistrētiem kuģiem paceļams Latvijas valsts karogs.

Valdība akceptēja rīkojumu "Par bezpeļņas organizāciju valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Komplekss "Dzintari"". Saskaņā ar likumu "Par bezpeļņas organizāciju" un likumu "Par sabiedrībām ar ierobežotu atbildību" izveidota bezpeļņas organizācija valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Komplekss "Dzintari"" Iekšlietu ministrijas valdījumā esošā nekustamā īpašuma Jūrmalā, Piestātnes ielā 6/14, apsaimniekošanai, kas nodota Iekšlietu ministrijas pārziņā. Valsts kapitāla daļas turētāja sabiedrībā ir Iekšlietu ministrija. Sabiedrības pamatkapitāls ir 28 300 latu, ko veido kustamā manta — valsts mantiskais ieguldījums.

Akceptēti grozījumi Ministru kabineta 1996.gada 19.marta noteikumos nr.67 "Noteikumi par revīzijas veikšanu pēc procesa virzītāja pieprasījuma". Grozījumi akceptēti, lai nodrošinātu kvalitatīvas revīzijas veikšanu un pirmstiesas izmeklēšanu ekonomisko un finansu noziegumu jomā.

Akceptēti noteikumi "Valsts ieņēmumu dienesta informatizācijas projekta uzraudzības padomes nolikums". Padome ir Ministru kabineta izveidota institūcija bez juridiskas personas tiesībām, kas koordinē un pārrauga Valsts ieņēmumu dienesta informatizācijas projekta realizāciju. Padome ir Finansu ministrijas pārraudzībā.

Pieņemta instrukcija "Par atbilstības novērtēšanas moduļiem valsts reglamentētajā sfērā". Šī instrukcija nosaka normatīvo aktu projektu izstrādāšanas vispārīgos principus, kuri paredz Eiropas Savienības jaunās pieejas direktīvās noteiktās atbilstības novērtēšanas moduļu shēmas pielietojumu reglamentētajā sfērā.

Ministru kabinets akceptēja un nosūtīja izskatīšanai Saeimā likumprojektu "Patērētāju tiesību aizsardzības likums". Likuma mērķis ir nodrošināt patērētājam iespēju realizēt un aizsargāt savas likumīgās tiesības, stājoties līgumiskās attiecībās ar atsavinātāju.

Akceptēts un nosūtīts izskatīšanai Saeimā likumprojekts "Grozījumi Radio un televīzijas likumā". Grozījumi nepieciešami, lai novērstu atsevišķas neskaidrības un pretrunas ar Eiropas likumdošanas aktiem.

Akceptēti "Noteikumi par akcīzes preču noliktavu naftas produktiem". Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja turēt akcīzes preču noliktavu naftas produktiem, un kārtību, kādā akcīzes preču noliktavā var veikt darbības ar naftas produktiem un nemaksāt muitas nodokli, akcīzes nodokli un pievienotās vērtības nodokli, kamēr naftas produkti atrodas akcīzes preču noliktavā.

Ministru kabinets akceptēja "Noteikumus par valsts nodevu par vērtspapīru reģistrāciju un laišanu publiskajā apgrozībā". Par vērtspapīru reģistrāciju Vērtspapīru tirgus komisijā un laišanu publiskajā apgrozībā noteiktas šādas valsts nodevas likmes: ieguldījumu apliecību reģistrācija — 2000; citu vērtspapīru reģistrācija — 0,1 procenta apmērā no reģistrējamo vērtspapīru kopējās vērtības (atbilstoši cenai, par kuru vērtspapīri tika vai tiks piedāvāti pārdošanai), bet ne mazāk kā 200.

Valdība akceptēja grozījumus Ministru kabineta 1996.gada 17.decembra noteikumos nr.455 "Alkoholisko dzērienu marķēšanas noteikumi". Grozījumi paredz nemarķēt ar akcīzes nodokļa markām alkoholiskos dzērienus, kas iepildīti pudelēs, kuru tilpums ir līdz 100 mililitriem (suvenīrpudelītes).

Valdība akceptēja grozījumus Ministru kabineta 1997.gada 23.decembra noteikumos nr.32 "Degvielas aprites noteikumi". Finansu ministijas Akcizēto preču pārvaldei līdz 1998.gada 1.septembrim uzdots izstrādāt un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā noteikumu projektu par prasībām, kādām jāatbilst elektroniskajām uzskaites sistēmām degvielas uzglabāšanai, paredzot, ka minēto noteikumu prasību izpilde jānodrošina 10 mēnešu laikā pēc šo noteikumu stāšanās spēkā.

Akceptēts grozījums Ministru kabineta 1997.gada 25.jūnija noteikumos nr.223 "Makšķerēšanas noteikumi".

Valdība izskatīja grozījumu projektu Ministru kabineta 1994.gada 5.aprīļa noteikumos nr.90 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā" un instrukcijas projektu "Invalīda braukšanas kartes izgatavošanas, izsniegšanas, uzskaites un lietošanas kārtība". Labklājības ministrijai uzdots iesniegt Finansu ministrijā priekšlikumus par nepieciešamajiem finansu līdzekļiem jaunu invalīda apliecību izgatavošanai.

Akceptēti "Noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu prognozes neizpildes kompensācijas kārtību pašvaldībām 1998.gadā". Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā pašvaldībām tiek kompensēta nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu prognozes neizpilde, kas radusies no pašvaldības darbības neatkarīgu apstākļu dēļ.

Akceptēts rīkojums "Par Latvijas Republikas un Ziemeļvalstu Vides finansu korporācijas (NEFCO) līgumu par NEFCO juridisko statusu Latvijā".

Valdība izskatīja jautājumu par likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizāciju" 52.panta 2.daļas piemērošanu. Pieņemta zināšanai ekonomikas ministra Laimoņa Strujeviča sniegtā informācija, kā arī tas, ka tiks atcelti bezpeļņas organizācijas valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" valsts pilnvarnieka, ekonomikas ministra 1998.gada 17.jūlijā apstiprinātie noteikumi, kādā kārtībā likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizāciju" 52.panta otrajā daļā noteiktajos un citos gadījumos izdarāmi grozījumi valsts īpašuma objektu privatizācijas noteikumos un pirkuma līgumos. Valdība nolēma ieteikt Privatizācijas aģentūrai nepieņemt lēmumus par likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizāciju" 52.panta otrās daļas piemērošanu uz laiku līdz grozījumu izdarīšanai minētajā likumā. Ekonomikas ministrijai uzdots iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē 11.augustā priekšlikumus par grozījumiem likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizāciju" 52.pantā, tai skaitā paredzot svītrot iespēju mainīt maksāšanas līdzekli.

Pieņemta zināšanai labklājības ministra Vladimira Makarova sniegtā informācija par 1998.gada 19.jūnijā Saeimā pieņemtā likuma "Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības pabalstiem"" 8.pantā noteiktās likuma 4.panta otrās daļas normas darbības apturēšanu. Valdība akceptēja iesniegto Ministru kabineta pieteikuma par lietas ierosināšanu Satversmes tiesā projektu. Valsts kancelejai kopā ar Labklājības ministriju uzdots sagatavot Ministru kabineta pieteikumu "Par 1998.gada 19.jūnijā Saeimā pieņemtā likuma "Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības pabalstiem"" 8.pantā noteiktās likuma 4.panta otrās daļas normas neatbilstību Latvijas Republikas Satversmes 66.pantam" parakstam. Noteikts, ka Ministru kabineta pārstāvis Satversmes tiesā ir labklājības ministra pilnvarots pārstāvis. Valsts kancelejai uzdot pieteikumu kopā ar šo protokollēmumu iesniegt Satversmes tiesai.

 

Turpinājums — 3.lpp.

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!