Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Sludinājumi, paziņojumi, reklāma. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 23.07.1998., Nr. 216 https://www.vestnesis.lv/ta/id/32298

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Piektdiena, 24.07.1998.

Laidiena Nr. 217/218, OP 1998/217/218

Vēl šajā numurā

23.07.1998., Nr. 216

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

SLUDINĀJUMI, PAZIŅOJUMI, REKLĀMA

AKB "Baltijas tranzītu banka"

Reģ. Nr.40003090171

1998. gada 30. jūnija bilance

Aktīvi (tūkst. Ls)
Kase un korkonts Latvijas Bankā 10 786
Latvijas valsts parādzīmes 2297
Prasības pret kredītiestādēm 12 933
Kredīti — tīrā vērtība 24 400
Pārējie aktīvi 30 204
Aktīvi pārvaldīšanā 3613
Kopā aktīvi 84 233
Pasīvi
Saistības pret kredītiestādēm 93
Noguldījumi 58 396
tajā skaitā privātpersonu 13 067
Pārējās saistības 8168
Pasīvi pārvaldīšanā 3613
Kapitāls un rezerves 13 963
Kopā pasīvi 84 233
1998. gada 6 mēnešu peļņa 1606

Šie dati atbilst informācijai, kas tika iesniegta Latvijas Bankā.

Padomes priekšsēdētājs O.Kehris

Valdes priekšsēdētāja G.Alijeva

A/s "Trasta komercbanka"

1998. gada 30. jūnija bilance (tūkst. latu)

Aktīvi
Kase un noguldījumi Latvijas Bankā 1 286
Latvijas valsts parādzīmes 10 399
Prasības pret kredītiestādēm 6 718
Kredīti 9 251
Pārējie aktīvi 7 296
Aktīvi pārvaldīšanā 6 317
Kopā aktīvi 41 267
Pasīvi
Saistības pret kredītiestādēm 11 226
Noguldījumi 14 679
t.sk. privātpersonu noguldījumi 2080
Pārējās saistības 5204
Pasīvi pārvaldīšanā 6317
Kapitāls un rezerves 3841
Kopā pasīvi 41 267
Pārskata gada nesadalītā peļņa 210

Šie dati atbilst informācijai, kas iesniegta Latvijas Bankā.

Valdes priekšsēdētāja pirmais vietnieks Haralds Āboliņš

Padomes priekšsēdētājs Jānis Medens

Pašvaldības uzņēmuma "Aizputes TV"

īsā programmu koncepcija

Nacionālā radio un televīzijas padome 1998.gada 23.aprīlī izsludināja konkursu par minētās apraides atļaujas saņemšanu. Pieteicās viens pretendents — pašvaldības uzņēmums "Aizputes TV".

Šīs raidorganizācijas programmas ievirze — informatīvi izklaidējoša: Aizputes novada aktualitātes, notikumu apskats, kultūras pasākumu plašs atspoguļojums, izglītojošas programmas bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem, sludinājumi, reklāmas, mākslas filmas un muzikāli izklaidējošas programmas.

Mērķauditorija — Aizputes pilsētas un apkārtnes iedzīvotāji.

Raidījuma valoda — latviešu valoda.\

Uzsākta bankrota procedūra

Ar Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 1998.gada 16.jūlija spriedumu ir apstiprināts maksātnespējīgās SIA "BALKAN—LATS" (reģ.Nr. 000320849) 1998.gada 27.maija kreditoru sapulces lēmums par bankrota procedūras uzsākšanu. Visu nepieciešamo informāciju par mantas atsavināšanas veidu un noteikumiem, kā arī mantas sastāvu var saņemt pie administratora Rīgā, E.Birznieka-Upīša ielā 12, SIA "Juridiskais birojs "INLAT"" telpās, tālr. 7217196.

Administrators

Uzsākta bankrota procedūra

Ar Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 1998.gada 16.jūlija spriedumu ir apstiprināts maksātnespējīgās SIA "RAKSTNIEKU SAVIENĪBAS LITERATŪRAS FONDS" (reģ.Nr. 010301899) 1998.gada 29.maija kreditoru sapulces lēmums par bankrota procedūras uzsākšanu. Visu nepieciešamo informāciju par mantas atsavināšanas veidu un noteikumiem, kā arī mantas sastāvu var saņemt pie administratora Rīgā, E.Birzieka-Upīša ielā 12, SIA "Juridiskais birojs "INLAT"" telpās, tālr. 7217196. Administrators

Dokumentu atsaukums

Rīgas Latgales priekšpilsētas izpilddirekcija izsludina par nederīgām šādas nozaudētās politiski represēto personu apliecības:

1. VOLDEMĀRS VĪTOLS, Nr.0106293;

2. PĒTERIS SVILĀNS, Nr.0107384;

3. JURIS JURSONS, Nr.0105007;

4. INGRĪDA AUZIŅA, Nr.0104716;

5. IMANTS ŽĪGURS, Nr.0104223.

Dokumentu atsaukums

GENĀDIJA PUSTOVALOVA diplomu Nr.579/96 , izdotu 1996.gada 20.decembrī, uzskatīt par nederīgu.l

 

Precizējot iepriekš publicēto

"Latvijas Vēstneša" 1998. gada 21. jūlija Nr.214(1275) 8. lpp. rubrikas "Dokumentu atsaukums" pirmajā sludinājumā minētās personas uzvārds ir RAKICKIS .l

Tiek nodots privatizācijai

Zilupes pilsētas dome paziņo, ka tiek nodota privatizācijai ar pārdošanas metodi, pārdodot ar tūlītēju samaksu, kinoteātra ēka , kas atrodas Zilupē, Domes ielā 1.

Informāciju var saņemt Zilupē, Raiņa ielā 13, tālr. 42340.

Valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš"

Reģ.nr.000303206; Rīgā, Gogoļa ielā 3, LV—1547

Bilance 1997.gada 31.decembrī (latos)

Aktīvs 31.12.1997. 31.12.1996.
1.Nemateriālie ieguldījumi 6228 376
2. Pamatlīdzekļi 99567377 95851449
3. Ilgtermiņa finansu ieguldījumi 673160 723582
4. Apgrozāmie līdzekļi 15449877 15595682
4.1. Krājumi 8604168 8242568
4.2. Debitori 5367585 5612051
4.3. Naudas līdzekļi 1478124 1741063
Bilance 115696642 112171089
Pasīvs
1. Pašu kapitāls 96503069 96757136
1.1. Pamatkapitāls 95731710 96219200
1.2. Rezerves 721941 367545
1.3. Iepriekšējā gada nesadalītā peļņa 49418 170391
1.4. Pārskata gada nesadalītā peļņa - -
2. Uzkrājumi 81195 -
3.Kreditori 19112378 15413953
3.1. Ilgtermiņa parādi 3738818 1182905
3.2. Īstermiņa parādi 15373560 14231048
Bilance 115696642 112171089

 

1997.gada peļņas un zaudējumu aprēķins (latos)

1. Neto apgrozījums 118344854
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 105976023
3. Bruto peļņa 12368831
4. Pārdošanas izmaksas -
5. Administrācijas izmaksas 10019577
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 488407
7. Ieņēmumi no vērtspapīriem un aizdevumiem,
kas veidojuši ilgtermiņa ieguldījumus 23174
8. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi 325987
9. Ilgtermiņa finansu ieguldījumu un īstermiņa
vērtspapīru vērtības norakstīšana 63261
10. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas 1128510
11. Peļņa pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem 1995051
12. Ārkārtas ieņēmumi 1608516
13. Ārkārtas izmaksas 1174446
14. Ārkārtas peļņa pirms nodokļiem 434070
15. Peļņas nodoklis 809831
16. Pārējie nodokļi 745539
17. Pārskata perioda peļņa pēc nodokļiem 873751

Akcionāru pilnsapulces priekšsēdētājs U.Pētersons

Valdes priekšsēdētājs, ģenerāldirektors A.Zorgevics

 

Valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš" zvērināta revidenta ziņojums

Mēs, Rīgas komanditsabiedrība "S.Vilcānes audits" zvērinātas revidentes S.Vilcānes vadībā, esam atbildīgi par finansu pārskata izvērtēšanu un atzinuma sagatavošanu, pārbaudot VAS "Latvijas dzelzceļš" bilanci 1997.gada 31.decembrī, kā arī pārskatu par peļņu un zaudējumiem un izmaiņas tās finansiālajā stāvoklī šajā gadā.

Par šiem finansu pārskatiem atbildīga ir VAS "Latvijas dzelzceļš" vadība. Vadības atbildībā ietilpst grāmatvedības reģistru kārtošana, iekšējā kontrole, uzskaites politikas izvēle un piemērošana, kā arī uzņēmuma līdzekļu saglabāšana.

Mūsu pienākumos ietilpst dot neatkarīgu novērtējumu, pamatojoties uz šo pārskatu pārbaudi un iesniegt jums savu slēdzienu.

Novērtējuma pamats

Mēs veicām revīziju saskaņā ar vispārpieņemtajiem revīzijas standartiem. Revīzija tika organizēta, lai pienācīgi aptvertu visas uzņēmuma darbības jomas tiktāl, ciktāl tas attiecas uz revidējamiem finansu pārskatiem. Veidojot savu slēdzienu, mēs novērtējām finansu pārskatu informācijas kopējo adekvatitāti (pilnīgu savstarpējo atbilstību).

Slēdziens

Finansu pārskati sagatavoti atbilstoši LR likumu "Par grāmatvedību", "Par gada pārskatiem" un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

Visas būtiski svarīgās lietas pareizai informācijas atspoguļošanai pēc vadības apliecinājuma ir atbilstoši uzrādītas.

Salīdzinot finansu pārskatus ar grāmatvedības reģistriem un citiem informācijas avotiem var teikt, ka tie pareizi apkopo saimnieciskos darījumus un notikumus. Finansu pārskatos nav būtiski nepareizu ziņu.

Bilance, peļņas un zaudējumu aprēķins ir sastādīts atbilstoši pirmatnējās grāmatvedības uzskaites ierakstiem. Bilances posteņu atlikumi kā aktīvā, tā arī pasīvā atbilst grāmatvedības uzskaites kontu atlikumiem, kas kopumā dod uzņēmuma aktīvu un saistību atspoguļojumu atskaites gada beigās.

Uzskatām, ka 1997.gada finansu pārskati visos būtiskos aspektos sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par VAS "Latvijas dzelzceļš" finansu līdzekļiem, saistībām un finansiālo stāvokli pārskata gada beigās, kā arī par peļņu un zaudējumiem un naudas plūsmu pārskata gadā atbilstoši Latvijas Republikā pieņemtajiem grāmatvedības principiem.

1998.gada 12.jūnijā Zvērināta revidente S.Vilcāne

 

 

Independent auditor’s report

To the Board of Latvijas dzelzcels:

We have audited the accompanying balance sheet of Public Joint-Stock Company Latvijas dzelzcels ("the Company") as of 31 December 1997, and the related statement of profit and loss, shareholder’s equity and cash flows for the year then ended. These financial statements are the responsibility of the Company’s management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

Except as described in the following paragraphs, we conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing. Those stardards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

As of 31 December 1997, there were insufficient records to support the historical cost of certain fixed assets which have been acquired prior to the inception of the Company. Owing to the nature of the Company’s records, we were unable to satisfy ourselves as to the historical cost of fixed assets.

In our opinion, except for the effects of such adjustments, if any, resulting from the matter referred to in the preceding paragraph, the financial statements referred to in the first paragrph present fairly, in all material respects, the financial position of the Company as of 31 December 1997 an the results of its operations and its cash flows for the year then ended in accordance with International Accounting Standards.

Deloitte & Touche

Riga, Latvia

16 June 1998

Bezpeļņas organizācijas

valsts akciju sabiedrības "Latvijas Pasts"

bilance 1998.gada 1.janvārī

Aktīvs Pārskata perioda beigās
1. Ilgtermiņa ieguldījumi
I. Nemateriālie ieguldījumi 4 070 773
II. Pamatlīdzekļi 2 522 187
III. Ilgtermiņa finansu ieguldījumi 246 298
1. Iedaļas kopsumma 6839 258
2. Apgrozāmie līdzekļi
I. Krājumi 970 685
II. Debitori 2 129 150
III. Vērtspapīri un līdzdalība kapitālos 0
IV. Nauda 12 497 421
2. Iedaļas kopsumma 15 597 256
Bilance 22 436 514
Pasīvs Pārskata perioda beigās
1. Pašu kapitāls 1 538 245
2. Uzkrājumi 0
3. Kreditori
I. Ilgtermiņa parādi 4 884 833
II. Īstermiņa parādi 16 013 436
3. Iedaļas kopsumma 20 898 269
Bilance 22 436 514

Ģenerāldirektors A.Droiskis

Galvenā grāmatvede Z.Simanoviča

1998.gada 26.jūnijā Zvērināta revidente V.Dziļuma , LZRA sertifikāts Nr.86

Izsole

Likvidējamā valsts uzņēmuma "ELLAR" administrators paziņo, ka tiek izsludināta likvidējamā valsts uzņēmuma "ELLAR" (juridiskā adrese — Rīgā, Jūrkalnes ielā 15/25, reģ. Nr.000303461) atklāta mantas izsole ar lejupejošu soli, kas notiks 1998. gada 29. augustā pulksten 11 Rīgā, Brīvības ielā 96.

Tiks izsolīta šāda manta:

1) nekustamās un kustamās mantas kopums Rīgā, Jūrkalnes ielā 15/25.

Izsoles sākumcena Ls 595 737;

2) debitoru parādi.

Izsoles sākumcena Ls 156 751.

Personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības, var tās pieteikt administratoram mēneša laikā no šī sludinājuma publicēšanas oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un uz izsoli pieteikties Rīgā, Brīvības ielā 96, 127. kabinetā, darbdienās no 9 līdz 15 līdz 1998. gada 24. augustam.

Tālrunis uzziņām 2272733, mob. 9222126, fakss 7213547.

Izsole

Latvijas Autoceļu direkcija izsludina izsoli Latvijas Republikā kā nodokļu maksātāji reģistrēti un darbiem valsts autoceļu tīklā licencēti uzņēmumi aicināti piedalīties izsolē veikt segumu atjaunošanu apdzīvotās vietās (15 līgumi) un grants ceļu remontu (15 līgumi) .

Prasības kvalifikācijai un informāciju par izsoles dokumentiem, kā arī izsoles dokumentus pēc sludinājuma publicēšanas par maksu Ls 25 var saņemt Latvijas Autoceļu direkcijā Rīgā, Gogoļa ielā 3, LV–1050, Konkursu un līgumu daļā, tālrunis 7028151.

Vēlākais darba uzsākšanas datums ir 10 dienas pēc līguma parakstīšanas.

Vēlākais darba pabeigšanas datums asfalta darbiem ir 1998. gada 2. oktobris, grants darbiem — 1998. gada 27. novembris.

Izsoles piedāvājuma iesniegšanas termiņš ir 1998. gada 3. augusts pulksten 10, un tas iesniedzams Latvijas Autoceļu direkcijā Rīgā, Gogoļa ielā 3, LV–1050, LAD sekretariātā.

Reizē ar piedāvājumu jāiesniedz tā nodrošinājums Ls 1000 par katru līgumu pasūtītājam pieņemamā formā.

Izsoles rezultāti

Ir noslēgusies Latvijas Bankas izsole par apavu piegādi Aizsardzības pārvaldei (valsts pasūtījums LB Nr. 98/45), kurā uzvarējusi SIA "ZOMMERS".

Pateicamies dalībniekiem par piedalīšanos izsolē.

a

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!

"latvijas vēstneša" lietotāju aptauja

Cienījamais Vestnesis.lv lietotāj!


Aicinām Jūs izteikt viedokli par vietnes - oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" - saturu, ērtumu un pilnveides iespējām.


Aptauja ilgs līdz 25. oktobrim