Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Sludinājumi, paziņojumi, reklāma. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 21.07.1998., Nr. 214 https://www.vestnesis.lv/ta/id/32255

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Trešdiena, 22.07.1998.

Laidiena Nr. 215, OP 1998/215

Vēl šajā numurā

21.07.1998., Nr. 214

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

SLUDINĀJUMI, PAZIŅOJUMI, REKLĀMA

OK.JPG (35416 BYTES)

Paju biedru pārreģistrācija

Kopdarbības sabiedrība "KALKŪNI D" valde paziņo, ka ir beigusies kopdarbības sabiedrības paju biedru pārreģistrācija. Paju biedri, kuri nav pārreģistrējušies, no 1998.gada 1.jūlija tiek uzskatīti kā izstājušies no kopdarbības sabiedrības. Pretenzijas var iesniegt kopdarbības sabiedrības "Kalkūni D" valdei Daugavpilī, Upes ielā 1, tālr. 54-22148, trīs mēnešus no sludinājuma publicēšanas.

Akciju sabiedrība "Uniparks"

Reģ. Nr.000323662 1994.gada 21.decembrī;

adrese — LV-3602, Ventspilī, Dzintaru ielā 22/8, tālr. 3623040

1997.gada bilance

Aktīvs (Ls)
Ilgtermiņa ieguldījumi 15 568 807
Krājumi 771 424
Debitori 1 423 030
Naudas līdzekļi 443 169
Bilance 18 206 430‘
Pasīvs
Daļu kapitāls 4 060 000
Rezerves un uzkrājumi 3 838 394
Ilgtermiņa parādi 2 311 575
Īstermiņa parādi 5 268 293
Nākamo periodu ieņēmumi 2 728 168
Bilance 18 206 430

 

Peļņas un zaudējumu aprēķins

Neto apgrozījums 11 913 532
Darbības izdevumi 10 505 045
Citi ienākumi
Citi izdevumi
Peļņa pirms nodokļiem 1 996 587
Nodokļi 273 380
Pārskata gada peļņa 1 723 207

Valdes priekšsēdētājs V.Rezņičenko

Finansu direktore L.Drakina

 

Revidenta atzinums

a/s "Uniparks" akcionāriem

Mēs esam veikuši a/s "Uniparks" 1997.gada pārskata revīziju.

Par gada pārskata sastādīšanu ir atbildīga sabiedrības vadība. Pamatojoties uz mums iesniegtā gada pārskata revīzijas rezultātiem, esam atbildīgi par neatkarīga atzinuma izteikšanu.

Revīzija tika veikta ar mērķi iegūt visu informāciju, kura uzskatāma par nepieciešamu, un dod pārliecību, ka gada pārskatā nav būtisku kļūdu. Sabiedrības pārstāvji ir snieguši revidentam pieprasītās ziņas un paskaidrojumus.

Mēs uzskatām, ka gada pārskats par 1997.gadu sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par sabiedrības līdzekļiem, saistībām un finansiālo stāvokli pārskata gada beigās, kā arī par peļņu un zaudējumiem pārskata gadā un sagatavots atbilstoši LR likumam "Par uzņēmumu gada pārskatiem".

"Moore Stephens (Rīga) Ltd"

Rīgā 1998.gada 18.maijā Zvērināts revidents Andris Samovičs

Banka "Paritāte"

A/s banka "Paritāte"

bilance 1998. gada 30. jūnijs

Piedāvājam 1998. gada pirmā pusgada bilanci un peļņas aprēķina rādītājus. Šie dati atbilst informācijai, kas tika sniegta Latvijas Bankai.

Aktīvi Ls ‘000
Kase un noguldījumi Latvijas Bankā 1,514
Prasības pret kredītiestādēm 13,908
Kredīti 9,976
Vērtspapīri 2,441
Līdzdalība uzņēmumu pamatkapitālā 301
Pārējie aktīvi 397
Aktīvi pārvaldīšanā: 17,758
Kopā aktīvi: 46,295
Pasīvi
Saistības pret Latvijas Banku 500
Saistības pret kredītiestādēm 6,210
Noguldījumi, 15,221
tajā skaitā privātpersonu noguldījumi 374
Pārējās saistības 2,150
Pasīvi pārvaldīšanā: 17,758
Kapitāls un rezerves 4,456
Kopā pasīvi: 46,295

Tekošā gada peļņa periodā no 1.janvāra līdz 30. jūnijam sastādīja Ls 211,221

Padomes priekšsēdētājs Vladimirs Ostrovskis

Valdes priekšsēdētājs Lauris Briķis

A/s "Rīgas Miesnieks"

Reģ. Nr.000305722, PVN reģ. Nr. LV 40003057228

Rīgā, Atlasa ielā 7, LV-1026

1997.gada pārskats

Aktīvs Gada beigās Gada sākumā
Pamatlīdzekļi 4 937 144 5 475 247
Ilgtermiņa finansu ieguldījumi 5113 82 909
Ilgtermiņa finansu ieguldījumi kopā 4 942 257 5 558 156
Apgrozāmie līdzekļi
Krājumi 1 122 427 1 985 699
Debitori 910 828 1 058 846
Nauda 157 184 149 015
Apgrozāmie līdzekļi kopā 2 190 439 3 193 560
Bilance 7 132 696 8 751 716
Pasīvs
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) 1 600 000 1 600 000
Rezerves 989 849 1 022 971
Nesadalītā peļņa (266 699) 966 087
Pašu kapitāls kopā 2 323 150 3 589 058
Uzkrājumi 171 361
Ilgtermiņa parādi 1 565 418 1 906 917
Īstermiņa parādi 3 244 128 3 084 380
Kreditori kopā 4 809 546 5 162 658
Bilance 7 132 696 8 751 716

 

A/s "Rīgas Miesnieks"

peļņas un zaudējumu aprēķins par 1997.gadu

Gada beigās
Neto apgrozījums 12 073 941
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 11 376 700
Bruto peļņa vai zaudējumi 697 241
Pārdošanas izmaksas 1 582 570
Administrācijas izmaksas 567 921
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi 1 014 451
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi 3008
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas 317 613
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem (753 404)
Ārkārtas peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem (387 032)
Pārējie nodokļi 125 472
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem (tīrie ieņēmumi) 1 265 908

Valdes priekšsēdētājs A.Ņikitins

Kreditoru sapulce

Maksātnespējīgā D.Ozola i/u "PŪĶIS O.D." pirmā kreditoru sapulce notiks 1998.gada 31.jūlijā VID Gulbenes rajona nodaļas telpās Gulbenē, Ābeļu ielā 8, 9. kabinetā. Informācija pa tālruni 44-23186.

Kreditoru sapulce

Likvidējamās a/s "AUSMA" kreditoru sapulce notiks 1998. gada 4. augustā pulksten 12 Rīgā, Mūkusalas ielā 71. Darba kārtībā: administratora pārskata apstiprināšana. Tālrunis uzziņām 7379253.

Kreditoru sapulce

Maksātnespējīgās SIA "MEGA", reģ. Nr.010302271, pirmā kreditoru sapulce notiks 1998.gada 11.augustā pulksten 11 Rīgā, Mūkusalas ielā 41.

Kreditoru sapulce

1998.gada 5.augustā pulksten 14 advokātu biroja "Grunte un Cers" telpās Rīgā, Brīvības ielā 40, 2.stāvā, notiks maksātnespējīgās SIA "TACES" pirmā kreditoru sapulce. Dienas kārtībā: 1. Administratora pārskats. 2. Kreditoru prasījumu izskatīšana. 3. Dažādi jautājumi.

Kreditoru sapulce

Maksātnespējīgās SIA "RĪKI" , reģ. Nr.000302732, pirmā kreditoru sapulce notiks 1998.gada 4.augustā pulksten 11 Rīgā, Mūkusalas ielā 41.

Izsole

Rīgas domes Satiksmes departaments izsludina izsoli Latvijas Republikā kā nodokļu maksātājiem reģistrētiem uzņēmumiem par tiesībām veikt luksoforu objekta izbūvi Eksporta ielas un Rīgas pasažieru ostas pieslēgumā (pasūtījuma Nr. RD SD 98/-29) .

Izsoles dokumentus par samaksu Ls 50, var saņemt Rīgas domes Satiskmes departamentā Rīgā, Ģertrūdes ielā 36, LV–1011, tālr. 7284921.

Izsoles piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 1998. gada 28. jūlijs pulksten 12.

Izsole

Likvidējamās maksātnespējīgās sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Aldona" administrators izsludina LSIA "ALDONA" atkārtotu n ekustamās mantas izsoli, kas notiks šā gada 30.jūlijā pulksten 12 Rīgā, Rūpniecības ielā 23, 102. kabinetā.

Tiks izsolīti objekti, kas atrodas Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā:

1) divstāvu ķieģeļu konditorejas cehs ar piebūvēm un tehnoloģiskām iekārtām Rēzeknē, Varoņu ielā 27, ar zemes gabalu 288 m2 platībā.

Izsoles sākumcena — Ls 46 000;

2) mūra veikals ar koka piebūvi Veremu pagasta Greivuļos.

Izsoles sākumcena — Ls 7500.

Visām personām, kurām uz pārdodamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpiesakās līdz izsoles dienai. Izsoles dalībniekiem līdz izsoles dienai ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no izsoles sākumcenas un izsoles dalības maksa Ls 100 juridiskās firmas "KONSULTANTS" kontā Nr.1-467-001482-1 a/s "Latvijas Kredītbanka" Rīgas filiālē (kods 31001791). Izsolei reģistrēties un ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru darbdienu no pulksten 12 līdz 15 Rīgā, Rūpniecības ielā 23, 102. kabinetā. Uzziņas pa tālruni 7321061.

Izsole

Sanitārā robežinspekcija izsludina atklātu valsts pasūtījuma ZM SR Nr.98/05 izsoli par laboratorijas mēbeļu piegādes tiesībām .

Valsts pasūtījumā ietilpst laboratorijas mēbeļu piegāde Sanitārās robežinspekcijas kontroles punktiem uz valsts robežas un Rīgā. Piegādēm jānotiek pa etapiem saskaņā ar robežkontroles punktu celtniecības grafiku, konkrētās vietās.

Izsolē var piedalīties LR UR reģistrētas juridiskas personas.

Izsoles dokumentus var saņemt Sanitārajā robežinspekcijā Rīgā, Republikas laukumā 2, 1712. telpā, katru darbdienu no pulksten 8.30 līdz 17, tālr. 7027282.

Izsoles nolikumā paredzētie kvalifikāciju apliecinošie dokumenti un informācija pretendentiem ir jāiesniedz vienlaikus ar izsoles piedāvājumu.

Piedāvājuma dokumenti iesniedzami pēc iepriekš minētās adreses līdz 1998.gada 31.jūlijam pulksten 12.

Sīkāka informācija pa tālr. 7027124.

Izsole

Daugavpils pilsētas Skolu valde izsludina izsoli par tiesībām organizēt 1998./99. mācību gadā skolēnu ēdināšanu Daugavpils pilsētas Skolu valdes mācību iestādēs. Izsoles nolikumu ar kvalifikācijas pārbaudes kritērijiem var saņemt, iemaksājot Ls 50, Daugavpilī, Muzeja ielā 3, 3.kabinetā. Maksājums ir jāveic ar pārskaitījumu uz Daugavpils pilsētas Skolu valdes rēķinu Nr. 20070004000 LUB Daugavpils filiālē, kods 310101900, vai arī skaidrā naudā. Sīkāku informāciju var saņemt pa tālr. 54 21830 pie A. Elksniņa. Pretendentiem priekšlikumi ar kvalifikācijas dokumentiem jāiesniedz 1998.gada 3.augustā 16.kabinetā pulksten 10 Daugavpilī, Muzejā ielā 3.

Izsole

Jūras vides pārvalde izsludina atklātu ekspedīcijas kuģa "Ģeofiziķis" izsoli pārdošanu .

Visi ar izsoli pārdošanu saistītie noteikumi ir ietverti izsoles pārdošanas nolikumā. Pretendenti izsoles pārdošanas nolikumu var saņemt Jūras vides pārvaldē — Rīgā, Voleru ielā 2, LV—1007, 10 dienu laikā no šī sludinājuma publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" katru darbdienu no pulksten 11 līdz 16. Izsoles pārdošanas piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir šā gada 11 augusts līdz pulksten 14. Piedāvājumu iesniegšanas veids un kārtība ir noteikta izsoles pārdošanas konkursa nolikumā.

Kontaktpersona informācijai — E.Andersons.

Tālrunis 465595, faks — 465888.

Izsole

Likvidējamā a/s "RAF" administratore Lidija Skreija paziņo, ka 1998.gada 1.oktobrī notiks likvidējamās a/s "RAF" mantas izsole.

Juridiskā adrese Jelgavā, Aviācijas ielā 18. Izsoles sākotnējā cena ir bilances vērtība.

Interesenti var saņemt informāciju pie likvidējamās a/s "RAF" pārvaldnieka Viktora Kausiņa darbdienās pa tālr. 3011536, 9259660.

Izsole

Rīgas Domes Satiksmes departaments izsludina izsoli (Latvijas Republikā kā nodokļu maksātājiem reģistrētiem uzņēmumiem) p ar tiesībām veikt virziena rādītāju un informācijas zīmju projektēšanu un uzstādīšanu Rīgas pilsētā (pasūtījuma Nr. RD SD (98/30)) .

Izsoles dokumentus par samaksu Ls 50 var saņemt Rīgas Domes Satiksmes departamentā Rīgā, Ģertrūdes ielā 36, LV–1011, tālr. 7284921.

Izsoles piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 1998. gada 4. augusts, pulksten 12.

Izsole

Rīgas Domes Satiksmes departaments izsludina izsoli (Latvijas Republikā kā nodokļu maksātājiem reģistrētiem uzņēmumiem) par tiesībām veikt ceļa zīmju uzstādīšanu Rīgas pilsētā (pasūtījuma Nr. RD SD (98/31)) .

Izsoles dokumentus par samaksu Ls 50 var saņemt Rīgas Domes Satiksmes departamentā Rīgā, Ģertrūdes ielā 36, LV–1011, tālr. 7284921.

Izsoles piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 1998. gada 5. augusts, pulksten 12.

Izsole

Jūrmalas pilsētas dome pārdod izsolē nekustamo īpašumu Jūrmalā 20, 1. līnijā, kurš sastāv no pamatceltnēm lit. 1, lit. 2 (205,7 m 2 ) un zemes gabala (1894 m 2 ) .

Izsoles sākumcena Ls 68 000.

Izsole notiks 1998. gada 15. augustā pulksten 10 Jūrmalas pilsētas domē Jūrmalā, Jomas ielā 1/5, mazajā zālē.

Dalībnieku reģistrācija domes komercnodaļā (31. kabinetā), katru darbdienu no pulksten 9 līdz 12 un no 14 līdz 16 līdz 1998. gada 11. augustam.

Sīkākas ziņas pa tālr. 762507, 764644.

Tiek nodots privatizācijai

Jelgavas dome paziņo, ka privatizācijai nodoti šādi pašvaldības īpašuma objekti:

1) ēku komplekss Cukura ielā 20a (veikals, koka paviljons, mūra paviljons), privatizācijas metode — pārdošana, cena — Ls 15 000, t.sk. 30% privatizācijas sertifikātos, izpirkšanas termiņš — pieci gadi, aizdevuma procenti — 12% gadā;

2) jaunbūve — monolīta dzelzbetona ēka Pumpura ielā 3, privatizācijas metode — pārdošana, cena — Ls 1;

3) ēka Vecpilsētas ielā 6, privatizācijas metode — pārdošana, cena Ls 4365, t.sk. 90% privatizācijas sertifikātos, izpirkšanas termiņš — 1999.gada 31.decembris, aizdevuma procenti — 6% gadā;

4) ēka Pasta ielā 39, privatizācijas metode — piedāvājumu konkurss;

5) ēku komplekss Elektrības ielā 6/8.

Lit. Nr. Nosaukums Sākumcena (Ls) t.sk. privatizācijas sertifikātos (%)
1a darbnīca 10 000
2 noliktava 25 400 75%
3, 3a noliktava 3300
4, 4a darbnīca 25 400 50%
5 garāža 14 000
6 cehs ar piebūvētu
administratīvo korpusu 45 000 30%
7 darbnīca 6000 80%
8 noliktava 250
10 sargu māja 524 100%
11, 11a garāža ar piebūvi 5000
12 šķūnis 142 30%
21, 21a cehs ar piebūvētu
administratīvo korpusu 27 000 30%
22 kompresora ēka 2300 80%
23 sūkņu ēka 1310 80%

Privatizācjas projektu iesniegšanas termiņš — mēnesis no šī sludinājuma publikācijas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Vairāku pretendentu pieteikšanās gadījumā izsole notiks 1998.gada 12.septembrī pulksten 10 Jelgavā, Lielajā ielā 11.

Pretendentus lūdzam iepzīties ar konkursa un izsoles noteikumiem un pieteikties līdz 1998.gada 10.septembrim Jelgavā, Lielajā ielā 11, 203. istabā, tālr 3005559 vai 108. istabā, tālr. 3005523.

Dzīvokļa privatizācija

Tiek piedāvāts privatizēt atklātā izsolē:

brīvu dzīvokli — 22 kv.m.,

Dzirnavu ielā 22–4, Iecavā.

Labiekārtojuma veids — bez ērtībām; istabu skaits —1.

Objekta sākotnējā izsoles cena

— 3,53 privatizācijas sertifikāti jeb Ls 98,89

Pirkuma maksa ir maksājama latos vai sertifikātos.

Privatizācijas objekts atrodas uz zemes gabala, kura īpašnieks ir valsts.

Objekts tiek piedāvāts privatizēt privatizācijas sertifikātu īpašniekiem. Priekšrocības privatizēt objektu ir likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 21. pantā noteiktajām personām.

Personām, kuras vēlas privatizēt šo objektu, jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē mēneša laikā no šī piedāvājuma publicēšanas dienas oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Privatizācijas pieteikums iesniedzams izsoles organizētājam zvērinātu advokātu birojam "Lejiņš, Edžiņš, Torgāns un Vonsovičs": Raiņa bulvārī 1, Rīgā, tālrunis uzziņām 7213901, kur saņemama informācija par objektu un privatizācijas pieteikuma veidlapa un izsoles noteikumi.

Privatizācijas objekta izsole notiks: 1998.gada 21.augustā, pl.10.00, Iecavas pagasta domes telpās, Skolas ielā 4, Iecavā.

Dzīvokļa privatizācija

Tiek piedāvāts privatizēt atklātā izsolē:

brīvu dzīvokli — 30,40 kv.m.,

Dzirnavu ielā 22–3, Iecavā.

Labiekārtojuma veids — bez ērtībām; istabu skaits —1.

Objekta sākotnējā izsoles cena

— 4,88 privatizācijas sertifikāti jeb Ls 136,65

Pirkuma maksa ir maksājama latos vai sertifikātos.

Privatizācijas objekts atrodas uz zemes gabala, kura īpašnieks ir valsts.

Objekts tiek piedāvāts privatizēt privatizācijas sertifikātu īpašniekiem. Priekšrocības privatizēt objektu ir likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 21. pantā noteiktajām personām.

Personām, kuras vēlas privatizēt šo objektu, jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē mēneša laikā no šī piedāvājuma publicēšanas dienas oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Privatizācijas pieteikums iesniedzams izsoles organizētājam zvērinātu advokātu birojam "Lejiņš, Edžiņš, Torgāns un Vonsovičs": Raiņa bulvārī 1, Rīgā, tālrunis uzziņām 7213901, kur saņemama informācija par objektu un privatizācijas pieteikuma veidlapa un izsoles noteikumi.

Privatizācijas objekta izsole notiks: 1998.gada 21.augustā, pl.10.00, Iecavas pagasta domes telpās, Skolas ielā 4, Iecavā.

Maksātnespējas atzīšana

Ar Kurzemes apgabaltiesas 1998.gada 12.marta spriedumu SIA "EFEKTS — F" , reģ. Nr.210301668, ir atzīta par maksātnespējīgu no 1998.gada 9.februāra un par tās administratoru apstiprināts zv. advokāts Aigars Lūsis, tālrunis 9227277.

Kreditoru prasījumi piesakāmi mēneša laikā pēc šī sludinājuma publicēšanas un nosūtāmi JJB "PACTUM" Rīga, E.Birznieka — Upīša iela 18a.

Kreditoru sapulce notiks 1998.gada 3.septembrī, juridiskajā birojā "PACTUM" Rīgā, E.Birznieka — Upīša ielā 18a, pulksten 11.

Dokumentu atsaukumi

Latvijas Republikas Valsts zemes dieneta Rīgas pilsētas nodaļas Nekustamā īpašuma vērtēšanas birojs izsludina par nozaudētu "Īpašuma tiesību uz dzīvokli pagaidu reģistrācijas apliecību" īpašniekam STAŅISLAVAM RAKIEKIM Rīgā, K.Valdemāra ielā 143, k.25, dzīvoklis 20. Ja kādam ir šī apliecība, tad lūdzam to iesniegt trīs mēnešu laikā no sludinājuma publicēšanas.l

 

Pavadzīmes Nr. AC–11 093458, AC–11 093459 nav lietojamas, jo ir pazaudētas.l

SIA "EVA–AI" vadītāja A.Ivanova

 

Stingrās uzskaites pavadzīmes, izsniegtas zemnieku saimniecībai "Vītoli" (reģ. Nr.540100881), no sērijas PH–II no Nr.227519—227522 un Nr.227542, un no sērijas PG–II Nr. 278098 — Nr.278100, atzīt par nederīgām.l

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!