Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Sludinājumi, paziņojumi, reklāma. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 26.05.1998., Nr. 150/152 (1211/1213) https://www.vestnesis.lv/ta/id/32048

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Trešdiena, 27.05.1998.

Laidiena Nr. 153/154 (1214/1215), OP 1998/153/154

Vēl šajā numurā

26.05.1998., Nr. 150/152 (1211/1213)

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

SLUDINĀJUMI, PAZIŅOJUMI, REKLĀMA

A/s "Komēta"

Reģ. Nr.000309155; Rīgā, Gulbju ielā 4, LV-1004

1997. gada saīsinātā bilance

Aktīvs

Ilgtermiņa ieguldījumi 717 827
Krājumi 329 836
Debitori 698 645
Naudas līdzekļi 119 409
Kopā 1 865 717
Pasīvs
Pamatkapitāls 80 000
Rezerves 167 717
Nesadalītā peļņa 983 696
Uzkrājumi 3165
Īstermiņa parādi 631 139
Kopā 1 865 717

Valdes priekšsēdētājs Z.Mežnieks

Apdrošināšanas akciju sabiedrība

"ESTORA"

Saīsinātā bilance (tūkst.Ls)

31.12.1997.

Aktīvi

Investīcijas 1478
Debitori 249
Nauda bankā un nākošo periodu ienākumi 459
Citi aktīvi un nākošo periodu ienākumi 104
Kopā aktīvi 2290

Pasīvi

Pamatkapitāls 1000
Rezerves 3
Iepriekšējo gadu peļņa vai zaudējumi - 323
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi 98
Tehniskās rezerves 1275
Parādi pārapdrošinātājiem 191
Pārējās saistības un saņemtās priekšapmaksas 36
Kopā pasīvi 2290

 

Saīsinātais peļņas un zaudējumu aprēķins (tūkst.Ls)

Bruto parakstītās prēmijas 752
Pārapdrošinātāja daļa (1972)
Ienākumi no investīcijām 43
Bruto izmaiņas apdrošināšanas rezervēs 499
Pārapdrošinātāja daļa (1810)
Izmaiņas atliktajos klientu piesaistīšanas izdevumos 18
Administrācijas izdevumi 109
Citi ieņēmumi 111
Citi izdevumi 53
Uzņēmuma ienākuma nodoklis 3
Peļņa vai zaudējumi 98

Prezidents Dainis Šulcs

Galvenā grāmatvede Regīna Gailāne

 

Revidenta atzinums AAS "ESTORA" akcionāriem

Revīziju esam veikuši saskaņā ar starptautiskiem revīzijas standartiem un pastāvošo, revīziju regulējošo likumdošanu Latvijas Republikā. Saskaņā ar starptautiskajiem revīzijas standartiem esam plānojuši revīziju tā, lai gūtu pietiekamu apstiprinājumu tam, ka gada pārskatā nav būtisku kļūdu. Revīzijas gaitā esam veikuši nepieciešamās pārbaudes gada pārskatā iekļauto skaitļu dokumentārajam apstiprinājumam. Revīzijas laikā tika pārbaudīts, vai grāmatvedības iekārtojums atbilst LR MK noteikumu nr.448 un likumu "Par grāmatvedību" un "Par uzņēmumu gada pārskatiem" prasībām, kā arī novērtēts uzņēmuma valdes un padomes ziņojums. Mēs uzskatām, ka veiktā revīzija ir pietiekama, lai pamatotu mūsu atzinumu par AAS "ESTORA" 1997.gada pārskatu.

Rīga, 1998.gada 31.marts Zvērināta revidente Olga Kuraševa

SIA "Revidentu birojs KP" direktore Vizma Polozkova

Bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība

"Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs"

Reģ. Nr. 000301120; Rīgā, Elizabetes ielā 41/43, LV—1010

Saīsinātā bilance 1997.gada 31. decembrī

Aktīvs Pasīvs
Ilgtermiņa ieguldījumi 3 932 311 Pašu kapitāls 5 275 507
t.sk. pamatlīdzekļi 3 903 369 Īstermiņa kreditori 170 973
Apgrozāmie līdzekļi 1 514 169
t.sk.— debitori 418 252
— nauda 706 484
Kopā aktīvs 5 446 480 Kopā pasīvs 5 446 480

Pilns gada pārskats pieejams LR UR vai Rīgas Vidzemes priekšpilsētas VID

B/o VAS "LVRTC" ģenerāldirektors M.Pauders

 

Revidentes atzinums

Atbilstoši noslēgtajam līgumam veicām b/o VAS "LVRTC" 1997.gada pārskata revīziju. Revīzijā piedalījās revidentes palīgi A.Ivakina, E.Ķaune. Uzņēmuma vadība ir pilnībā atbildīga par iesniegtajiem finansu pārskatiem. Es atbildu par atzinuma sniegšanu par šiem finansu pārskatiem.

Mana pārbaude ir veikta, pamatojoties uz LR likumiem "Par grāmatvedību" , "Par uzņēmuma gada pārskatiem", "Par akciju sabiedrībām" un citiem normatīvajiem aktiem tā, lai iegūtu pietiekamus pierādījumus, ka finansu pārskatos uzrādītā informācija būtiski neatšķiras no patiesajiem faktiem. Revīzijas laikā izlases veidā tika veikta finansu pārskatos uzrādīto summu apliecinošās dokumentācijas pārbaude.

Bilance, peļņas un zaudējumu aprēķins, naudas plūsmas pārskats ir sagatavoti atbilstoši grāmatvedības pirmatnējās uzskaites ierakstiem. Grāmatvedība kārtota pēc nepārtrauktības principa visu pārskata gadu.

Pēc manām domām, b/o VAS "LVRTC" 1997.gada pārskats būtiskajos aspektos sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par finansu stāvokli 1997.gada 31.decembrī un uzņēmuma saimnieciskās darbības rezultātiem 1997.gadā saskaņā ar LR "Par uzņēmumu gada pārskatiem".

Zvērināta revidente V.Dziļuma

Pazinojums

Namu pārvalde "Lastadija" lūdz mēneša laikā pieteikties mantu, kuras atrodas Rīgā, Lāčplēša ielā 157, īpašnieku . Telpas bija iznomātas SIA "Jana" un SIA "Pablo Kanario".

Ja īpašnieks nepieteiksies, mantas tiks iznīcinātas.

Uzsakta bankrota procedura

Ar 1998. gada 19. maiju tika uzsākta maksātnespējīgās asociācijas SIA "LATINTERKOMERC" , reģ. Nr.240300340, bankrota procedūra.

Mantas izsole tiks uzsākta 1998. gada 2. jūlijā pulksten 11. Izsoles rīkotājs — sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Konsultants", reģ. Nr.000301812.

Adrese: Rēzeknē, LV–4600, Latgales 20, tālr.(46)25019.

Dokumentu atsaukums

SIA "UNIFEKS" lūdz uzskatīt nozaudēto stingrās uzskaites preču pavadzīmi – rēķinu ar Nr.104499 PG–IV par nederīgu.l

 

Zīmoga atsaukums

Firmas "ZENTA–1" (reģ. Nr.000313969) apaļo zīmogu sakarā ar tā nozaudēšanu uzskatīt par nederīgu.l

Akcionaru sapulce

A/s "DAUGAVPILS MAIZNIEKS" paziņo, ka akcionāru ārkārtas sapulce notiks 1998. gada 11. jūnijā pulksten 12 Daugavpilī, M.Viļņu ielā 9.

Darba kārtībā:

1. Par a/s "Daugavpils maiznieks" un a/s "Daugavpils klaips" apvienošanu.

2. Statūtu apstiprināšana.

3. Pārvaldes orgānu vēlēšanas.

4. Pārējie jautājumi.

Akcionaru sapulce

A/s "DAUGAVPILS KLAIPS" paziņo, ka akcionāru ārkārtas sapulce notiks 1998. gada 11. jūnijā pulksten 12 Daugavpilī, M.Viļņu ielā 9.

Darba kārtībā:

1. Par a/s "Daugavpils maiznieks" un a/s "Daugavpils klaips" apvienošanu.

2. Statūtu apstiprināšana.

3. Pārvaldes orgānu vēlēšanas.

4. Pārējie jautājumi.

Izsole

Rīgas Ziemeļu rajona TIK pārdod pirmajā izsolē a/s "LARS—M" , adrese Rīgā, Ezera ielā 22, piederošu nekustamo īpašumu:

1) divlīmeņa ražošanas korpuss ar administratīvo ēku, pēc plāna Nr.15, tilpums 17 176,4 m3, nolietojums 60 procenti. Sākumcena Ls 19 999;

2) divlīmeņa ražošanas korpuss ar administratīvo ēku, pēc plāna Nr.31, tilpums 69 392,3 m3, nolietojums 50 procenti. Sākumcena Ls 38 999;

3) divlīmeņa ražošanas korpuss ar administratīvo ēku, pēc plāna Nr.28, tilpums 114 422 m3, nolietojums 40 procenti. Sākumcena Ls 49 999.

Piedzinējs — a/s "Valtss nekustamā īpašuma aģentūra" Rīgā, Smilšu ielā 1.

Parādnieks — a/s "Lars—M" Rīgā, Ezera ielā 22.

Hipotekārie kreditori un viņu prasījumi nav zināmi.

Visām personām, kurām uz pārdodamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas tiesības līdz izsoles dienai.

Izsoli rīko Rīgas Ziemeļu rajona TIK telpās A.Pumpura ielā 1, 5.stāvā, 1998.gada 30.jūlijā pulksten 9.

Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā Rīgas Ziemeļu rajona TIK, reģ. Nr. 90000072281, rēķinā a/s "Multibanka", kods 310101201, konts 34500029, 10 procentus no īpašumu sākuma cenas. Tālr. uzziņām 7331863, pie K.Veisas.

Izsole

Likvidējamā valsts uzņēmuma "Valsts Liepājas skaitļošanas centrs" likvidācijas komisija paziņo, ka tiek izsludināta likvidējamā valsts uzņēmuma "Valsts Liepājas skaitļošanas centrs" , kura juridiskā adrese ir Liepājā, Lielā ielā 7, mantas atklāta mutiska izsole, kas notiks 1998.gada 1.jūlijā pulksten 11 Liepājā, Lielā ielā 7, advokātu biroja "Pomerancis & Kreics" telpās.

Izsolē tiks pārdota garāža Liepājā, Mālu ielā 35a, ar sākumcenu Ls 600. Garāžu var apskatīt tās atrašanās vietā, saskaņojot ar likvidācijas komisijas pārstāvi.

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un dalībnieku reģistrācija darbdienās līdz 1998.gada 30.jūnijam no pulksten 10 līdz 14 Liepājā, Lielā ielā 7, advokātu birojā "Pomerancis & Kreics".

Informācija uzziņām pa tālr. 3429167 (Liepāja) vai mob. tālr. 9208315.

Izsole

Likvidējamā valsts uzņēmuma "Valsts Rīgas elektrospuldžu rūpnīca" administratora, bezpeļņas organizācijas VAS "Privatizācijas aģentūra", pārstāvis zvērināts advokāts Guntars Cers paziņo, ka tiek izsludināta likvidējamā valsts uzņēmuma "VALSTS RĪGAS ELEKTROSPULDŽU RŪPNĪCA" , kura juridiskā adrese ir Rīgā, Ādažu ielā 3, LV–1034, mantas:

1) kustamās mantas (platīna un sudraba rūpnieciski tehnoloģiskie trauki) un debitoru parāda kopums Nr.1 , sākumcena Ls 2500 (kopuma izsolē var piedalīties tikai juridiskas personas, kuras ieguvušas licenci darbībai ar dārgmetāliem);

2) kustamās mantas kopums Nr.2 (kvarca stikls) , sākumcena Ls 6500;

3) kustamās mantas (mazvērtīgi apgrozāmie līdzekļi) un debitoru parādu kopums Nr.3 , sākumcena Ls 300;

4) kustamās mantas kopums Nr.4 (gatavā produkcija), sākumcena Ls 2800;

5) kustamās mantas un debitoru parāda kopums Nr.5 , sākumcena Ls 1300;

6) kustamā manta — elektroniskais kases aparāts "Konik" , sākumcena Ls 80,

izsole — vairāksolīšana, kas notiks 1998. gada 26. jūnijā pulksten 10 Rīgā, Brīvības ielā 40–31.

Dalībnieku reģistrāciju veic zvērināts advokāts Gundars Cers Rīgā, Brīvības ielā 40–31, darbdienās no pulksten 10 līdz 17. Dalībnieku pieteikumus pieņem līdz 1998. gada 25. jūnijam.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un saņemt papildu informāciju var zvērinātu advokātu birojā "Grunte & Cers", tālr.7240022, fakss 7821231.

Ar izsolāmo mantu var iepazīties tās atrašanās vietā likvidējamajā valsts uzņēmumā "Valsts Rīgas elektrospuldžu rūpnīca" Ādažu ielā 3, tālr.2391541.

Izsole

Valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" ieceltais maksātnespējīgā likvidējamā valsts uzņēmuma "VALSTS RĪGAS RŪPNĪCA "PROGRESS"" administratora pārstāvis Jānis Zuzāns paziņo, ka tiek izsludināts maksātnespējīgā likvidējamā valsts uzņēmuma "Valsts Rīgas rūpnīca "Progress"", kura juridiskā adrese ir Rīgā, Brīvības ielā 301, kustamās mantas kopuma , izsoles sākumcena Ls 1440, atklāta izsole — mazāksolīšana, kas notiks 1998. gada 20. jūnijā pulksten 11.

Izsole notiks maksātnespējīgā likvidējamā valsts uzņēmumā "Valsts Rīgas rūpnīca "Progress"" Rīgā, Brīvības ielā 301.

Dalībnieku reģistrāciju veic un pieteikumus pieņem maksātnespējīgā likvidējamā valsts uzņēmuma "Valsts Rīgas rūpnīca "Progress"" administratora pārstāvis Jānis Zuzāns darbdienās no pulksten 10 līdz 16 Rīgā, Grēcinieku ielā 22/24. Dalībnieku pieteikumus pieņem līdz 1998. gada 19. jūnijam.

Ar izsoles noteikumiem iepazīties un papildu informāciju var saņemt Rīgā, Grēcinieku ielā 22/24, tālr.7226134, fakss 7210078.

Ar maksātnespējīgā likvidējamā valsts uzņēmuma "Valsts Rīgas rūpnīca "Progress"" mantu var iepazīties tās atrašanās vietā, par to iepriekš brīdinot uzņēmuma administratora pārstāvi.

Izsole

Valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" ieceltais maksātnespējīgā lividējamā valsts uzņēmuma "Hidrolat" administratora pārstāvis Gundars Cers paziņo, ka tiek izsludināta maksātnespējīgā likvidējamā valsts uzņēmuma "HIDROLAT" , kura juridiskā adrese ir Liepājā, Brīvības ielā 117, mantas atklāta izsole vairāksolīšana, kurā tiks izsolīts nekustamās mantas kopums — ēkas Liepājā , Aldaru ielā 44 un 46.

Izsoles sākumcena — Ls 4000, un

atklāta izsole mazāksolīšana, kurā tiks izsolīti:

1) nekustamās mantas kopums, kurā ietilpst:

• metāla noliktavas daļa Nr.2,

• dzelzceļa atzars Nr.1,

• dzelzceļa apkalpes iecirknis,

• infrastruktūra, kas saistīta ar 8. korpusu.

Izsoles sākumcena Ls 12 000;

2) nekustamās mantas kopums, kurā ietilpst:

• sagatavju cehs (korpuss Nr.7);

• metāla noliktavas daļa Nr.1,

• dzelzceļa atzari Nr.2 un Nr.3.

Izsoles sākumcena Ls 340 000;

3) nekustamās un kustamās mantas kopums — telšu pilsētiņa Liepājas rajona Dunikas pagastā.

Izsoles sākumcena Ls 3600.

Izsole notiks 1998. gada 3. jūlijā zvērinātu advokātu birojā "Grunte & Cers" Rīgā, Brīvības ielā 40–31. Dalībnieku reģistrāciju veic un pieteikumus pieņem līdz 1998. gada 1. jūlijam zvērinātu advokātu birojā "Grunte & Cers" darbdienās no pulksten 10 līdz pulksten 16 Rīgā, Brīvības ielā 40–31.

Izsole

Tiek izsludināta likvidējamā maksātnespējīgā v/u "HIDROLAT" kustamās un nekustamās mantas kopuma — jaunās teritorijas un atlikušo pamatlīdzekļu — atklāta izsole mazāksolīšana, kas notiks 1998. gada 25. septembrī zvērinātu advokātu birojā "Grunte & Cers" Rīgā, Brīvības ielā 40–31.

Izsoles sākumcena Ls 1 800 000.

Dalībnieku reģistrāciju veic un pieteikumus pieņem līdz 1998. gada 23. septembrim zvērinātu advokātu birojā "Grunte & Cers" darbdienās no pulksten 10 līdz pulksten 16 Rīgā, Brīvības ielā 40–31.

Ar izsoļu noteikumiem iepazīties un papildu informāciju var saņemt zvērinātu advokātu birojā "Grunte & Cers", tālr.7240022, fakss 7821231.

Ar maksātnespējīgā likvidējamā valsts uzņēmuma "Hidrolat" nekustamo mantu var iepazīties tās atrašanās vietā, par to iepriekš brīdinot uzņēmuma administratora pārstāvi.

Izsole

Likvidējamās sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Pirmaden" administrators paziņo, ka tiek izsludināta atkārtota SIA "PIRMADEN" piederošās kustamās mantas un nekustamā īpašuma izsole. Nekustamā īpašuma sastāvā ietilpst bērnudārzs Rīgā, Svētes ielā 1, un dzīvojamā māja Rīgā, Bauskas ielā 16.

Pieteikšanās izsolei notiek divu mēnešu laikā no sludinājuma publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" Rīgā, Jāņa ielā 6, LV-1050.

Izsole

A/s "Latvijas Unibanka" Alūksnes filiāle pārdod otrajā labprātīgā izsolē nekustamo īpašumu Alūksnes rajona Ziemeru pagasta "Norās" — zemi 29,60 ha, t.sk. lauksaimniecībā izmantojamā zeme — 15,9 ha, meži 12,5 ha un ēkas — dzīvojamo ēku ar piebūvi un verandu un sešām saimniecības ēkām . Īpašums atrodas netālu no Rīgas — Pleskavas šosejas, līdzās kalnu slēpošanas vietai "Ķauķukalnam", netālu no Dēliņkalna.

Sākumcena Ls 5485,88.

Izsole notiks 1998.gada 29.jūnijā pulksten 11 a/s "Latvijas Unibanka" Alūksnes filiāles telpās Alūksnē, Brūža ielā 1, tālr. 243-23933.

Visām personām, kurām ir tiesības uz pārdodamo īpašumu, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas prasības līdz izsolei.

Izsoles dalībniekiem jāiemaksā drošības nauda 10% no sākumcenas a/s "Latvijas Unibanka" Alūksnes filiāles kontā Nr.25-100904601.

Izsole

Cēsu pilsētas pašvaldība 1998.gada 26.jūnijā pulksten 10 pārdod mutiskā izsolē (ar pretendentu atlasi) zemesgrāmatā reģistrētu nekustamo īpašumu — namīpašumu Cēsīs, Bērzaines ielā 15 (trīsstāvu ēka, celta 70. gados, ir nomnieks).

Nosacītā cena — Ls 33 584. Maksāšanas līdzekļi noteikti: 60% lati, 40% kompensācijas sertifikāti. Norēķins iespējams pa daļām līdz 2000.gada 1.decembrim.

Personām, lai piedalītos izsolē, jānomaksā reģistrācijas maksa Ls 50 un nodrošinājuma summa Ls 3358 Cēsu pilsētas domes rēķinā Nr.04-013130835 Unibankas Cēsu filiālē un jāreģistrējas Cēsīs, Raunas ielā 4, līdz 1998.gada 25.jūnijam pulksten 14. Tālrunis uzziņām 4122272, 4123454, 4123855.

Izsole

Cēsu pilsētas pašvaldība 1998.gada 26.jūnijā pulksten 11 pārdod izsolē zemesgrāmatā reģistrētu nekustamo īpašumu — ēku (kop. platība 764,30 m2, celta 30.gados) un zemi (platība 1855 m2) pilsētas centrā, adrese — Cēsīs, Glūdas ielā 6.

Sākumcena: Ls 20 000 ēkai, zemei — Ls 935, kopā — Ls 20 935. Maksāšanas līdzekļi: ēkai lati, zemei — 80% īpašuma kompensācijas sertifikāti un 20% lati. Norēķins iespējams pa daļām līdz 1999.gada 1.decembrim.

Personām, lai piedalītos izsolē, jānomaksā reģistrācijas maksa Ls 50 un nodrošinājuma summa Ls 2000 Cēsu pilsētas domes rēķinā Nr.04-013130835 Unibankas Cēsu filiālē un jāreģistrējas Cēsīs, Raunas ielā 4, 302.kabinetā, līdz 1998.gada 25.jūnijam pulksten 14. Tālrunis uzziņām 4122272, 4123454, 4123855.

Izsole

Sanitārā robežinspekcija izsludina atklātu valsts pasūtījuma ZM SR Nr.98/04 izsoli par tiesībām datortehnikas aparatūras un programmatūras piegādei .

Valsts pasūtījumā ietilpst datortehnikas aparatūras un programmatūras piegāde Sanitārās robežinspekcijas kontroles punktiem uz valsts robežas un birojam Rīgā. Piegāde jāuzsāk ar 1998.gada 28.augustu. Piegādēm jānotiek pa etapiem gada laikā konkrētās vietās.

Izsolē var piedalīties LR UR reģistrētas juridiskas personas.

Izsoles dokumentus var saņemt Sanitārajā robežinspekcijā Rīgā, Republikas laukumā 2, LV–1981, 1712. telpā katru darbdienu no pulksten 8.30 līdz 17, tālr.7027282.

Izsoles nolikumā paredzētie kvalifikāciju apliecinošie dokumenti un informācija pretendentiem ir jāiesniedz vienlaikus ar izsoles piedāvājumu.

Piedāvājuma dokumenti iesniedzami pēc iepriekš minētās adreses līdz 1998.gada 7.jūlijam pulksten 12.

Sīkāka informācija pa tālr.7027224.

Izsoles termina

un noteikumu precizejums

"Latvijas Vēstneša" 1998. gada 109./110. numura 15. lappusē izsludinātā likvidējamā valsts uzņēmuma "ELLAR" mantas izsole notiks 1998. gada 5. jūnijā , nevis 1998. gada 22. maijā, kā ir publicēts.

Izsoles sākumcena Ls 752 488, t.sk.

1. mantas grupa "Nekustamās un kustamās mantas kopums" — izsoles sākumcena Ls 595 737;

2. mantas grupa "Debitoru parādi" — izsoles sākumcena Ls 156 751.

Reģistrācija tiek veikta līdz 1998. gada 4. jūnijam pulksten 15. Tālrunis uzziņām 221107, mob. tālr.9222126.l

Tiek nodots privatizacijai

Ogres pilsētas domes privatizācijas komisija paziņo, ka ar 1998.gada 13.maija domes lēmumu Nr.196 ir nodots privatizācijai nekustamais īpašums — garāža Nr.111 (platība 17,45m2 ) Ogrē, Jaunatnes ielā 1, ar šādiem noteikumiem:

• nosacītā cena — Ls 450;

• privatizācijas metode — pārdošana ar tūlītēju samaksu;

• maksāšanas līdzekļi — lati;

• samaksas termiņš — līguma slēgšanas dienā;

• privatizācijas projektu un pieteikumu personām ar pirmpirkuma tiesībām iesniegšanas termiņš — mēnesis no sludinājuma publicēšanas.

Privatizācijas ierosinātājs ir šī objekta nomnieks S.Gorjačovs, kuram uz šo objektu ir pirmpirkuma tiesības.

Privatizācijas projekti un pieteikumi iesniedzami Ogres pilsētas domē Ogrē, Brīvības ielā 48. Tālr. uzziņām (250) 23456, 22101.

Precizējot iepriekš publicēto

"LV" 21.05.98. Nr. 144/146 (1205/1207) 18.lpp. rubrikā "Izsole" par LUDMILAI CIGANOVAI piederošā nekustamā īpašuma izsoli jālasa: zvērināta advokāta Vlada Kidika biroja telpās. l

Precizējot iepriekš publicēto

"LV" 19.05.98. Nr.138/141(1199/1202) 24.lpp. rubrikā "Tiek iznomāts" iznomājamā objekta siltumcentrāles "OLAINE" zemesgabala lielums ir 8750 m2. l

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!