Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
MK Ekonomikas un finansu komitejā. Satversmes 81.panta kārtībā pieņemamie MK noteikumi. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 4.04.1996., Nr. 59/60 https://www.vestnesis.lv/ta/id/28700

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

MK Valsts un sociālo lietu komitejā

Vēl šajā numurā

04.04.1996., Nr. 59/60

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

MINISTRU KABINETA ZIŅAS

MK Ekonomikas un finansu komitejā

Satversmes 81.panta kārtībā pieņemamie MK noteikumi

Komiteja izskatīšanai un akceptēšanai Satversmes 81.panta kārtībā valdības sēdē nosūtījusi 1.aprīlī noteikumu projektu “Par atbilstības novērtēšanu”. Tie noteiks atbilstības novērtēšanas (jebkura darbība, kas tieši vai netieši nosaka, kā izpildītas izvirzītās prasības) vispārējos principus reglamentētajā sfērā (valdības noteiktās obligātās atbilstības novērtēšanas sfēra produktiem, procesiem vai pakalpojumiem cilvēka veselības, dzīvības un vides drošuma prasībām) un nereglamentētajā sfērā (ražotāja brīvprātīga produktu, procesu vai pakalpojumu atbilstības novērtēšana). Noteikumu mērķis ir nodrošināt vienotu produkcijas, procesu un pakalpojumu atbilstības novērtēšanas kārtību, harmonizētu ar Eiropas Savienības un starptautiskajiem tiesību aktiem. Noteikumu nepieciešamību diktē pašreizējā situācija valstī, kad nav reglamentētas atbilstības novērtēšanas procedūras, kuru saskaņošana ir pamatā brīvai preču un pakalpojumu kustībai, kā arī Latvijā ražoto preču konkurētspējai.

Komiteja akceptējusi grozījumus likumā “Par dzīvokļa īpašumu”. Tie paredz, ka valstij piederošās un piekrītošās dzīvojamās mājas, kuras atrodas pašvaldību bilancē un kurās ir tikai dzīvokļi, vai dzīvokļi un mākslinieku darbnīcas, vai dzīvokļi un tirdzniecības vai sadzīves pakalpojumu uzņēmumi, ir atzīstami par pašvaldību īpašumu, ja Ministru kabinets no šo grozījumu spēkā stāšanās dienas sešu mēnešu laikā ar atsevišķu rīkojumu māju nav pārņēmis no pašvaldības bilances valsts bilancē. Valstij piederošās un piekrītošās dzīvojamās mājas, kurās izvietoti uzņēmumi, izņemot tirdzniecības un sadzīves pakalpojumu, vai iestādes, var nodot pašvaldībām tikai ar atsevišķu Ministru kabineta rīkojumu.

Izskatīšanai valdības sēdē akceptēts projekts grozījumiem likumā “Par apdrošināšanu”. Tas paredz, ka apdrošināšanas sabiedrībām aizliegts izplatīt nepatiesu, maldinošu reklāmu par apdrošinātāja darbību. Apdrošināšanas sabiedrības ieguldījumi vienā uzņēmējsabiedrībā nedrīkst pārsniegt 10% no speciālo rezervju kapitāla un 10% no pamatkapitāla, bet kopējie ieguldījumi uzņēmējsabiedrībās nedrīkst pārsniegt 30% no speciālo rezervju kapitāla un 30% no pamatkapitāla.

Izskatīšanai valdības sēdē akceptēts projekts grozījumiem likumā “Par Valsts apdrošināšanas uzraudzības inspekciju” (VAUI). Tas paredz, ka apdrošinātājiem ir saistoši inspekcijas izdotie normatīvie norādījumi un noteikumi par apdrošinātāju darbību reglamentējošām prasībām un apdrošinātāju darbību raksturojošo rādītāju aprēķināšanas un pārskatu iesniegšanas kārtību. Noteikti ierobežojumi arī VAUI darbiniekiem, piemēram, viņiem nav atļauts piedalīties un iesaistīties apdrošināšanas sabiedrību, banku, biržu, investīciju fondu un citu uzņēmējsabiedrību pārvaldes un revīziju struktūrās, izņemot gadījumus, kad uz šo pārstāvniecību pilnvaro valsts institūcijas. Inspekcijas darbiniekiem liegti arī algoti blakusdarbi, pieņemt balvas, dāvinājumus vai citus materiālus labumus par ieņemamā amata pildīšanu.

Akceptēts projekts grozījumiem MK noteikumos “Par sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. Ar to paredzēts noteikt, ka šis apdrošināšanas veids stājas spēkā 1997.gada 1.janvārī.

Izskatīšanai valdības sēdē akceptēts projekts grozījumiem Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā. Ar to kodeksā iekļautas normas, kas veicinās Latvijas gaisa kuģu lidojumu drošību un Latvijas civilās aviācijas iekļaušanos starptautiskajā aviācijas sistēmā; palielināti naudas sodu apmēri par telekomunikāciju bojājumiem, patvaļīgu pieslēgšanos telekomunikāciju tīklam, sakaru iekārtu bojāšanu; soda palielināšana par transporta līdzekļu pilnās masas vai slodzes uz asi pārsniegšanu bez atļaujas (līdz 200 latiem).

Valdības akceptam nolemts nosūtīt projektu grozījumiem autopārvadājumu likumā. Tas paredz, piemēram, noteikt jaunu kārtību jaunu maršrutu atklāšanā, kādi var būt regulāro pārvadājumu tarifi, kādi ir pārvadātāja pienākumi un atbildība par radītajiem zaudējumiem. Tā pārvadātājs ir atbildīgs par zaudējumiem, kas saistīti ar pasažiera nāvi, miesas bojājumiem vai kāda cita kaitējuma izdarīšanu, ja tie radušies pasažiera atrašanās laikā transporta līdzeklī, viņa iekāpšanas vai izkāpšanas laikā.

Konceptuāli akceptēts projekts grozījumiem likumā “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”, kā arī kārtība, kādā veicami maksājumi par dzīvokļa nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai. Tas radīs iespēju valsts un pašvaldību dzīvojamo māju īrniekiem iegūt īpašuma tiesības uz saviem izīrētajiem dzīvokļiem un noformēt īpašuma tiesības pirms attiecīgās dzīvojamās mājas nodošanas privatizācijai. Konceptuāli akceptēts arī priekšlikums par dzīvokļu privatizācijas pieteikuma iesniegšanas un samaksas nokārtošanas par privatizēto objektu termiņa samazināšanu no trim mēnešiem uz vienu vai diviem mēnešiem.

Komisija akceptēja projektu grozījumiem “Likumā “Par 1923.gada 2.augusta likuma “Par Valsts kontroli” atjaunošanu””, kas paredz, ka Valsts kontrole ir neatkarīga koleģiāla institūcija, kas revidē valsts un pašvaldības mantas stāvokli un rīcību ap to. Valsts kontroles uzdevums būs sekot, lai valsts un pašvaldību pamatbudžeta un speciālā budžeta līdzekļu iekasēšana un to izlietošana, kā arī rīcība ar valsts un pašvaldību mantu būtu likumīga, lietderīga un pareiza. Turpmāk valsts un pašvaldību iestādēm, uzņēmumiem, uzņēmējsabiedrībām un fiziskām personām, kuru rīcībā ir valsts vai pašvaldību manta vai kuras finansē no valsts vai pašvaldību līdzekļiem, vai kuras izpilda valsts pasūtījumus un piegādes, jāuzrāda Valsts kontrolei grāmatvedības reģistri un dokumenti, kā arī jāsniedz tai vajadzīgie paskaidrojumi.

Tika akceptēts arī projekts grozījumiem un papildinājumiem likumā “Valsts kontroles reglaments”, kas paredz, ka Valsts kontroles revīzijai ir pakļautas valsts iestādes, valsts uzņēmumi un amatpersonas, kā arī pašvaldības, sabiedriskās organizācijas un to apvienības, uzņēmumi, uzņēmējsabiedrības un fiziskās personas, ja to rīcībā vai glabāšanā ir valsts vai pašvaldības manta vai tās tiek finansētas no valsts vai pašvaldību garantētajiem līdzekļiem, kā arī ja tās pilda valsts pasūtījumus un piegādes.

Apstiprinātais projekts grozījumiem likumā “Par pašvaldībām” paredz Valsts kontroles funkciju paplašināšanu, revidējot pašvaldību mantas stāvokli un rīcību ar to. Šie grozījumi neparedz kontrolējošās institūcijas iejaukšanos pašvaldību kompetences jautājumos, kā arī tās tiesību ierobežošanu, bet gan nodrošināt revīzijas veikšanu daudz profesionālākā līmenī.

Komiteja apstiprināja arī projektu grozījumiem likumā “Par pašvaldību budžetiem”. Tas paredz, ka pašvaldību budžetu sastādīšanas un izlietošanas atbilstību likumiem, Ministru kabineta noteikumiem, domes (padomes) lēmumiem kontrolē pagastu, pilsētu vai rajonu revīzijas komisijas, kā arī Valsts kontrole, kuras šo uzdevumu veikšanā ir tiesīgas pieaicināt zvērinātus revidentus un auditorfirmas.

Tika akceptēti grozījumi Ministru kabineta noteikumos “Likuma “Par pievienotās vērtības nodokli” normu piemērošanas noteikumi”, ar kuriem paredzēts, ka jēdziens “teritorijas, uz kurām attiecas īpaši muitas noteikumi”, attiecināms arī uz brīvām muitas zonām.

Apstiprinātie grozījumi Ministru kabineta noteikumos “Par nekustamā īpašuma lietošanas aprobežojumu ar energoapgādes uzņēmumu ārējiem objektiem”, kas nosaka, ka energoapgādes īpašums ir visi energoapgādes uzņēmumu ārējie objekti, kuri šo noteikumu spēkā stāšanās brīdī atrodas energoapgādes uzņēmumu bilancē, kā arī objekti, kuru izbūvē ieguldīta valsts īpašuma daļa un energoapgādes ārējie objekti, kuru īpašnieku vai valdītāju zemes reformas laikā nav iespējams noteikt. Kārtību, kādā energoapgādes uzņēmumiem piešķirami lietošanā vai privatizējami zemesgabali, kurus iespējams izmantot vienīgi energoapgādes uzņēmumu ārējo objektu ekspluatācijai, regulē citi likumdošanas akti.

Nekustamais īpašums

Grozījumi Ministru kabineta rīkojumā “Par atsevišķu valsts agroservisa uzņēmumu likvidāciju” paredz izslēgt no likvidējamo uzņēmumu saraksta valsts uzņēmumu “Ludzas agroķīmija”.

Komisija atbalstīja rīkojuma projektu “Par valsts īpašuma objektu nodošanu pašvaldību īpašumā”, kas nosaka nodot attiecīgo pašvaldību īpašumā valsts īpašuma objektus, kas atrodas Zemkopības ministrijas pārziņā esošo valsts uzņēmumu valdījumā, piemēram, Alūksnes rajona Trapenes pagasta īpašumā tiks nodotas Alūksnes Meliorācijas sistēmu valsts pārvaldes dzīvojamā māja un saimniecības ēkas, Alūksnes rajona Alsviķu pagasta īpašumā — valsts uzņēmuma “Alūksnes lauktehnika” dzīvojamā māja.

Komiteja piekritusi pārdot SIA “Metālists” zemes gabalu Aizkrauklē, Rūpniecības ielā 14, pusi no maksas veicot sertifikātos, pusi — latos.

Komiteja piekritusi pārdot O.A.Feldbergam zemes gabalus (2,55 ha) Talsu rajona Abavas pagastā Pedvāles brīvdabas mākslas parka veidošanai, pusi no maksas veicot sertifikātos, pusi — latos.

Valdības preses dienests

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!