Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Darbības pārskati. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 8.08.2001., Nr. 116 https://www.vestnesis.lv/ta/id/28107

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Notāru, tiesu ziņas

Vēl šajā numurā

08.08.2001., Nr. 116

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

DARBĪBAS PĀRSKATI

Akciju sabiedrības “Baltijas lāse”

2000.gada pārskats

Bilance 2000.gada 31.decembrī

Aktīvs

31.12. 2000. Ls

Ilgtermiņa ieguldījumi

Pamatlīdzekļi

23 003

Ilgtermiņa finansu ieguldījumi

4 125 551

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā

4 148 554

Apgrozāmie līdzekļi

Debitori

479 421

Naudas līdzekļi

712 940

Apgrozāmie līdzekļi kopā

1 192 361

Aktīvu kopsumma

5 340 915

Pasīvs

Pašu kapitāls

5 212 978

Uzkrājumi

908

Kreditori

Īstermiņa kreditori

127 029

Pasīvu kopsumma

5 340 915

 

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

par 2000.gadu

2000 Ls

Neto apgrozījums

37 000

Bruto peļņa vai zaudējumi

37 000

Administrācijas izmaksas

(45 413)

Ieņēmumi no līdzdalības radniecīgo uzņēmumu kapitālā

10 870

Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

9815

Ilgtermiņa finansu ieguldījumu vērtības norakstīšana

(11 186)

Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem

1086

Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu

(444)

Pārskata gada peļņa vai zaudējumi

642

Valdes priekšsēdētājs Atis Sausnītis

 

Revidenta ziņojums

par a/s “Baltijas lāse” 2000.gada pārskatu

a/s “Baltijas lāse”vadībai un akcionāriem

Mēs esam veikuši a/s “Baltijas lāse”, reģ.Nr.000350322, 2000.gada pārskata revīziju. Gada pārskatā ietilpst bilance 2000.gada 31.decembrī, peļņas vai zaudējumu aprēķins, pašu kapitāla izmaiņu pārskats, naudas plūsmas pārskats par 2000.gadu, pielikums un vadības ziņojums. Par šiem finansu pārskatiem ir atbildīga sabiedrības vadība. Mēs esam atbildīgi par ziņojuma sniegšanu par gada pārskatu, balstoties uz mūsu veikto revīziju.

Mēs veicām revīziju saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums ir jāplāno un jāveic revīzija, lai iegūtu pietiekamu pārliecību, ka gada pārskatā nav būtisku neatbilstību. Revīzija ietver gada pārskatā uzrādīto summu un skaidrojumu pamatojumu pārbaudi pēc izvēles principa. Revīzija arī ietver gada pārskata sagatavošanā lietoto grāmatvedības principu un būtisku vadības pieņēmumu novērtējumu, kā arī vadības ziņojuma atbilstības pārbaudi citām gada pārskata sastāvdaļām. Mēs uzskatām, ka revīzija dod pietiekamu pamatu mūsu atzinumam.

2000.gada pārskats ir sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumu “Par uzņēmumu gada pārskatiem” un “Par grāmatvedību” prasībām. Sabiedrības likumīgie pārstāvji ir snieguši revidentam pieprasītās ziņas un paskaidrojumus.

Pēc mūsu domām, gada pārskats visos būtiskajos aspektos sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par sabiedrības līdzekļiem, saistībām un finansiālo stāvokli pārskata gada beigās, kā arī par darbības rezultātiem un tās naudas plūsmu pārskata gadā.

Rīgā SIA “BDO Invest Rīga.”direktors Andris Deniņš

2001.gada 17.maijā Aivars Putniņš , zvērināts revidents sertifikāts Nr.123

 

A/s “Baltijas lāse” konsolidētais

2000.gada pārskats

Konsolidētā bilance

2000.gada 31.decembrī

Aktīvs

31.12.2000. Ls

Ilgtermiņa ieguldījumi

Nemateriālie ieguldījumi

38 609

Pamatlīdzekļi

6 276 152

Ilgtermiņa finansu ieguldījumi

211 770

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā

6 526 531

Apgrozāmie līdzekļi

Krājumi

2 768 723

Debitori

1 166 751

Vērtspapīri un līdzdalība kapitālos

3209

Naudas līdzekļi

937 944

Apgrozāmie līdzekļi kopā

4 876 627

Aktīvu kopsumma

11 403 158

Pasīvs

Pašu kapitāls kopā

5 212 978

Mazākuma daļas

3 889 896

Uzkrājumi

872 178

Kreditori

Ilgtermiņa kreditori

91 825

Īstermiņa kreditori

1 336 281

Kreditori kopā

1 428 106

Pasīvu kopsumma

11 403 158

 

Konsolidētais peļņas

vai zaudējumu aprēķins par 2000.gadu

2000 Ls

Neto apgrozījums

5 877 996

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

(4 587 123)

Bruto peļņa vai zaudējumi

1 290 873

Pārdošanas izmaksas

(645 938)

Administrācijas izmaksas

(632 314)

Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi

31 407

Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas

(40 181)

Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

15 036

Ilgtermiņa finansu ieguldījumu un vērtspapīru vērtības norakstīšana

471

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

(8691)

Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem

10 663

Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu

(19 795)

Pārējie nodokļi

(11 470)

Pārskata gada peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem

(20 602)

Mazākuma daļas zaudējumi

(10 463)

Pārskata gada peļņa vai zaudējumi

(31 065)

Zvērināta revidenta atzinums ir bez piezīmēm.

Valdes priekšsēdētājs Atis Sausnītis

A/s “Kurzemes atslēga”

(uzņēmuma reģistrācijas numurs 000325312)

saīsinātā konsolidētā bilance

AKTĪVS

Uz 31.12.2000. (LVL)

1.ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI

I.Nemateriālie ieguldījumi

0

II.Pamatlīdzekļi

676 849

III.Ilgtermiņa finansu ieguldījumi

2832

1.iedaļas kopsumma

679 681

2.APGROZĀMIE LĪDZEKĻI

1.Krājumi

497 341

II.Debitori

107 977

III.Vērtspapīri un līdzdalība kapitālos

0

IV.Naudas līdzekļi (kopā)

10 062

2.iedaļas kopsumma

615 380

BILANCE

1 295 061

PASĪVS

1.PAŠU KAPITĀLS

Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)

570 000

Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve

114 997

Rezerves

39 301

Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa

238 387

Pārskata gada nesadalītā peļņa

20 299

1.iedaļas kopsumma

982 984

2.Mazākuma intereses (līdzdalības daļa)

241 128

3. Negatīvā konsolidācijas starpība

-6222

4.KREDITORI

Ilgtermiņa parādi

1534

Īstermiņa parādi

75 637

3.iedaļas kopsumma

77 171

BILANCE

1 295 061

 

Konsolidētais peļņas

vai zaudējumu aprēķins par 2000.gadu

Neto apgrozījums

1 439 536

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

1 250 842

Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)

188 694

Pārdošanas izmaksas

5448

Administrācijas izmaksas

164 762

Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi

56 187

Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas

24 677

Pārēji procentu ieņēmumi un tml.ieņēmumi

304

Procentu maksājumi un tml.izmaksas

7360

Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem

42 938

Ārkārtas ieņēmumi

679

Ārkārtas izmaksas

798

Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem

42 819

Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata periodu

8211

Pārējie nodokļi

6017

Mazākuma intereses (peļņas vai zaudējumu daļa)

8292

Pārskata perioda peļņa pēc nodokļiem

20 299

 

Revidenta ziņojums

par a/s “Kurzemes atslēga”

(reģ.Nr.000325312)

konsolidēto 2000.gada pārskatu

Mēs esam veikuši akciju sabiedrības “Kurzemes atslēga” pievienotās konsolidētās dilances, konsolidētā peļņas un zaudējumu aprēķina, konsolidētā pašu kapitāla izmaiņu pārskata, konsolidētā naudas plūsmas pārskata un konsolidētā pārskata pielikuma uz 2000.gada 31.decembri pārbaudi. Par šiem finansu pārskatiem atbildīga ir akciju sabiedrības vadība. Mēs esam atbildīgi par atzinuma došanu par šiem konsolidētajiem finansu pārskatiem, balstoties uz mūsu veikto revīziju.

Mēs veicām revīziju saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem, ciktāl tie atbilst likumiem “Par grāmatvedību”, ”Par uzņēmumu gada pārskatiem” un “Par konsolidētajiem gada pārskatiem”. Šie standarti noteic, ka mums ir jāplāno un jāveic revīzija, lai iegūtu pietiekamu pārliecību, ka konsolidētajos finansu pārskatos nav būtisku neatbilstību. Revīzija ietver finansu pārskatos uzrādīto summu un skaidrojumu pamatojumu pārbaudi pēc izvēles principa. Revīzija arī ietver finansu pārskatu sagatavošanā lietoto grāmatvedības principu un būtisku vadības pieņēmumu novērtējumu, kā arī finansu pārskatu kopējās sniegšanas formas novērtējumu. Uzņēmuma likumīgie pārstāvji ir snieguši revidentam pieprasītās ziņas un paskaidrojumus. Mēs uzskatām, ka revīzija dod pietiekamu pamatu mūsu atzinumam.

Pēc mūsu domām, a/s “Kurzemes atslēga” konsolidētais 2000.gada pārskats visos būtiskajos aspektos sniedz skaidru priekšstatu par koncerna līdzekļiem, saistībām, finansiālo stāvokli, kā arī peļņu un zaudējumiem pārskata gadā.

Dobelē 2001.gada 19.jūlijā Zvērināts revidents Aivars Rutkis,

p.k.2402XX-XXXXX,

sertifikāts Nr.18

A/s “Kurzemes atslēga”

(uzņēmuma reģistrācijas numurs 000325312)

saīsinātā bilance

AKTĪVS

Uz 31.12.2000. (LVL)

1.ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI

I.Nemateriālie ieguldījumi

0

II.Pamatlīdzekļi

0

III.Ilgtermiņa finansu ieguldījumi

563 073

1.iedaļas kopsumma

563 073

2.APGROZĀMIE LĪDZEKĻI

1.Krājumi

10 127

II.Debitori

45 103

III.Vērtspapīri un līdzdalība kapitālos

0

IV.Naudas līdzekļi (kopā)

2161

2.iedaļas kopsumma

57 391

BILANCE

620 464

PASĪVS

1.PAŠU KAPITĀLS

Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)

570 000

Rezerves

25 093

Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa

4248

Pārskata gada nesadalītā peļņa

17 691

1.iedaļas kopsumma

617 032

2.KREDITORI

Ilgtermiņa parādi

1534

Īstermiņa parādi

1898

2.iedaļas kopsumma

3432

BILANCE

620 464

 

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

par 2000.gadu

Neto apgrozījums

132 442

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

115 711

Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)

16 731

Administrācijas izmaksas

3862

Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi

1162

Ieņēmumi no vērtspapīriem

6833

Procentu ieņēmumi un tml.ieņēmumi

4162

Procentu maksājumi un tml.izmaksas

4739

Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem

20 287

Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem

20 287

Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata periodu

2596

Pārējie nodokļi

0

Pārskata perioda peļņa pēc nodokļiem

20 864

17 691

 

Revidenta ziņojums

par akciju sabiedrības “Kurzemes atslēga”

(reģ.Nr.000325312)

2000.gada pārskatu

Mēs esam veikuši akciju sabiedrības “Kurzemes atslēga” 2000.gada 31.decembra gada pārskata un ar to saistītā vadības ziņojuma revīziju. Par šiem finansu pārskatiem ir atbildīga akciju sabiedrības vadība. Mēs esam atbildīgi par atzinuma došanu par šiem finansu pārskatiem, balstoties uz mūsu veikto revīziju.

Mēs veicām revīziju saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem un pastāvošajiem likumiem “Par grāmatvedību” un “Par uzņēmuma gada pārskatiem”. Šie standarti nosaka, ka mums ir jāplāno un jāveic revīzija tā, lai iegūtu pietiekamu pārliecību, ka finansu pārskatos nav būtisku neatbilstību. Revīzija ietver finansu pārskatos uzrādīto summu un skaidrojumu pamatojumu pārbaudi pēc izvēles principa. Revīzija arī ietver finansu pārskatu sagatavošanā lietoto grāmatvedības principu un būtisku vadības pieņēmumu novērtējumu, kā arī finansu pārskatu kopējās sniegšanas formas novērtējumu. Akciju sabiedrības “Kurzemes atslēga” vadības likumīgie pārstāvji ir snieguši revidentam pieprasītās ziņas un paskaidrojumus. Mēs uzskatām, ka revīzija dod pietiekamu pamatu mūsu atzinumam.

Pēc mūsu domām, akciju sabiedrības “Kurzemes atslēga” 2000.gada pārskats ir sagatavots saskaņā ar likuma “Par uzņēmumu gada pārskatiem” prasībām, vadības ziņojums atbilst gada pārskatam, un finansu pārskats visos būtiskajos aspektos sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par akciju sabiedrības “Kurzemes atslēga” līdzekļiem, saistībām un finansiālo stāvokli pārskata gada beigās, kā arī peļņu un zaudējumiem pārskata gadā.

Nesniedzot atzinumu ar piezīmēm, mēs vēršam akciju sabiedrības vadības uzmanību uz nepieciešamību tālāk pilnveidot izvēlēto grāmatvedības politiku, jo ir pieņemti jauni Latvijas Republikas normatīvie akti par grāmatvedību.

Dobelē 2001.gada 27.martā Zvērināts revidents Aivars Rutkis ,

p.k.2402XX-XXXXX,

sertifikāts Nr.18

DARBĪBAS PĀRSKATI

SIA “Holdinga kompānija FELIX”,

reģ.Nr.740300082

Saīsinātās konsolidētās bilances

uz 2000. un 1999.gada 31.decembri

AKTĪVI

2000, LVL

1999, LVL

Ilgtermiņa ieguldījumi

Ēkas, būves, iekārtas un mašīnas

8,441,819

6,451,676

Līdzdalība asociēto uzņēmumu kapitālā

382,473

70,672

Finansu ieguldījumi

4,200

12,760

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā

8,828,492

6,535,108

Apgrozāmie līdzekļi

Nauda

90,273

302,659

Pircēju un pasūtītāju parādi un citi debitori

2,893,312

6,091,955

Īstermiņa ieguldījumi

-

387,180

Krājumi

1,139,697

1,188,895

Avansa maksājumi un citi apgrozāmie līdzekļi

167,131

723,997

Apgrozāmie līdzekļi kopā

4,290,413

8,694,686

KOPĀ AKTĪVI

13,118,905

15,229,794

PAŠU KAPITĀLS, MAZĀKUMA DAĻA UN SAISTĪBAS

Pamatkapitāls un rezerves

Pamatkapitāls

1,800,000

1,800,000

Rezerves

404,008

319,712

Pārskata gada (zaudējumi)/peļņa

(41,695)

207,671

Pamatkapitāls un rezerves kopā

2,162,313

2,327,383

Mazākuma daļa

357,690

928,510

Ilgtermiņa saistības

4,318,824

7,386,567

Īstermiņa saistības

6,280,078

4,587,334

KOPĀ PAŠU KAPITĀLS, MAZĀKUMA DAĻA

UN SAISTĪBAS

13,118,905

15,229,794

 

Konsolidētie peļņas vai zaudējumu aprēķini

par 2000. un 1999.gadu

2000, LVL

1999, LVL

Neto apgrozījums

21,909,405

30,503,979

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

(19,811,073)

(27,738,662)

Bruto peļņa

2,098,332

2,765,317

Administrācijas izmaksas

(1,873,960)

(1,833,898)

Pārdošanas izmaksas

(213,754)

(210,399)

Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi

1,196,495

954,007

Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas

(936,543)

(687,495)

Ienākumi no saimnieciskās darbības

270,570

987,532

Peļņa/(zaudējumi) no līdzdalības

asociēto uzņēmumu kapitālā

5,203

(631)

Negatīvas nemateriālās vērtības norakstīšana

2,962

11,884

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

(595,677)

(615,909)

(Zaudējumi)/peļņa pirms nodokļiem

(316,942)

382,876

Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu

105,091

(77,982)

(Zaudējumi)/peļņa pirms mazākuma daļas

(211,851)

304,984

Mazākuma daļa

170,156

(97,223)

Pārskata gada (zaudējumi)/peļņa

(41,695)

207,671

Pamatienākumi (un koriģētie ienākumi) uz daļu

(23.16)

115.37

Finansu pārskatus apstiprināja un grupas vārdā parakstīja

prezidents Ēriks Igaunis

viceprezidents Valērijs Igaunis

viceprezidents Aivars Ločmelis

 

Neatkarīgo revidentu ziņojums

SIA “Holdinga kompānija FELIX”

valdei un dalībniekiem

Mēs esam veikuši klāt pievienoto SIA “Holdinga kompānija FELIX” (“Grupa”) konsolidēto bilanču uz 2000. un 1999.gada 31.decembri un ar to saistīto konsolidēto peļņas vai zaudējumu aprēķinu, pašu kapitāla izmaiņu pārskatu un naudas plūsmas pārskatu par gadiem, kas noslēdzās 2000. un 1999.gada 31.decembrī, revīziju (“konsolidētie finansu pārskati”). Par šiem konsolidētajiem finansu pārskatiem ir atbildīga Grupas vadība. Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko, balstoties uz veikto revīziju, izsakām par šiem konsolidētajiem finansu pārskatiem.

Mēs veicām revīziju saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums ir jāplāno un jāveic revīzija tā, lai gūtu ticamu apstiprinājumu tam, ka finansu pārskatos nav būtisku kļūdu. Revīzija ietver finansu pārskatos uzrādīto summu un to apstiprinošo dokumentu pārbaudi, kas tiek veikta pēc izlases metodes. Revīzija ietver arī pielietoto grāmatvedības principu un vadības veikto aprēķinu novērtēšanu, kā arī vispārēju finansu pārskatu satura izvērtējumu. Mēs uzskatām, ka veiktā revīzija dod nepieciešamo pamatojumu mūsu atzinuma izteikšanai.

Mēs neesam veikuši meitas uzņēmumu a/s “Severstallat”, SIA “LaCon”, SIA “Barkli”, SIA “FAM”, SIA “Visvaldis un Co”, SIA “FBC-īpašumu fonds”, Jersey Technologies Inc . un SIA “Transmet” revīziju, kuru kopējie aktīvi uz 2000. un 1999.gada 31.decembri sastāda attiecīgi 34% un 72% no kopējiem konsolidētajiem aktīviem, un kopējie ieņēmumi par gadiem, kas noslēdzās 2000. un 1999.gada 31.decembrī, sastāda attiecīgi 80% un 90% no kopējiem konsolidētajiem ieņēmumiem. Šos finansu pārskatus revidēja citi revidenti, kuru ziņojumi tika nodoti mūsu rīcībā. Mūsu atzinums, ciktāl tas attiecas uz minētajiem uzņēmumiem par gadiem, kas noslēdzās 2000. un 1999.gada 31.decembrī, ir balstīts tikai uz minēto citu revidentu ziņojumiem.

Pēc mūsu domām, pamatojoties uz mūsu veikto revīziju un citu revidentu ziņojumiem, konsolidētie finansu pārskati patiesi visos būtiskajos aspektos atspoguļo Grupas finansiālo stāvokli uz 2000. un 1999.gada 31.decembri un tās darbības rezultātus par gadiem, kas noslēdzās 2000. un 1999.gada 31.decembrī, saskaņā ar Starptautiskajiem grāmatvedības standartiem un Latvijas Republikas likumu “Par uzņēmumu konsolidētajiem gada pārskatiem” un Latvijas likumdošanas prasībām.

Rīga, Latvija Deloitte & Touche

2001.gada 15.maijs Irina Saksaganska , zvērināta revidente,

sertifikāts Nr.41

Rīgas pilsētas pašvaldības uzņēmums

“Tramvaju un trolejbusu pārvalde”

Reģistrācijas Nr. LR UR 010303601

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.40103036010

PVN maksātāja reģistrācijas Nr.LV40103036010

Brīvības ielā 191, LV-1012, Rīgā,

tālrunis 7371349, fakss 7541748

Pārvaldes institūcija - Rīgas dome

Pamatdarbības veids

- sabiedriskā elektrotransporta pārvadājumi

Mēra vienība - LS

 

B I L A N C E

A k t ī v s

31.12.2000

01.01.2000

Ilgtermiņa ieguldījumi

Nemateriālie ieguldījumi

23 181

19 486

Pamatlīdzekļi

37 810 075

34 311 843

Ilgtermiņa finansu ieguldījumi

2000

2000

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā

37 835 256

34 333 329

Apgrozāmie līdzekļi

Krājumi

1 599 108

1 778 090

Debitori

1 064 576

1 168 348

Naudas līdzekļi

2 233 283

1 990 679

Apgrozāmie līdzekļi kopā

4 896 967

4 937 117

Aktīvs kopā

42 732 223

39 270 446

P a s ī v s

Pašu kapitāls

32 138 008

31 579 723

Ilgtermiņa parādi

8 703 003

5 980 106

Īstermiņa parādi

1 891 212

1 710 617

Pasīvs kopā

42 732 223

39 270 446

 

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

uz 2001.gada 1.janvāri

(klasificēts pēc apgrozījuma izmaksu metodes) Mērvienība - Ls

Nr. Nosaukums

2000

1999

p.k.

1.Neto apgrozījums

17 238 728

16 377 211

2. Ražošanas izmaksas

- 16 610 624

- 16 963 984

3.Bruto zaudējumi

628 104

- 586 773

4.Pārdošanas izmaksas

- 62 982

- 103 867

5.Administrācijas izmaksas

- 134 361

- 134 361

6.Pārējie uzņēmuma saimnieciskās

darbības ieņēmumi

2 330 359

2 030 609

7.Pārējās uzņēmuma saimnieciskās

darbības izmaksas

- 1 776 622

- 1 282 055

8.Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem

844 092

- 76 447

9.Ārkārtas ieņēmumi

10.Ārkārtas izmaksas

11.Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem

844 092

- 76 447

12.Pārējie nodokļi

-260 774

- 342 075

13.Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi

583 318

- 418 522

Pārvaldes priekšnieks A.Zālītis

 

Pēc auditorfirmas SIA “BDO Invest Rīga” domām, 2000.gada pārskats kopumā sagatavots atbilstoši LR likuma “Par uzņēmumu gada pārskatiem”, likuma “Par grāmatvedību” un Starptautisko standartu prasībām. Pārskats sniedz skaidru priekšstatu par uzņēmuma līdzekļiem, saistībām un finansiālo stāvokli pārskata gada beigās, kā arī par darbības rezultātiem un naudas plūsmu pārskata gadā.

Tramvaju un trolejbusu pārvalde publicē saīsinātu 2000.gada pārskatu. Pilnīgs pārskats pieejams LR Uzņēmuma reģistrā.

P.Šmidres individuālā uzņēmuma “Alīna”

(reģ.Nr.010200757)

koncerna peļņas vai zaudējumu aprēķins

par 2000.gadu (LVL)

(pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

2000.

1999.

Neto apgrozījums

16 975 422

15 617 021

Ražošanas izmaksas

11 503 751

11 591 120

Bruto peļņa vai zaudējumi

5 471 671

4 025 901

Pārdošanas izmaksas

1 659 190

1 818 870

Administrācijas izmaksas

948 422

615 240

Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi

12 547 387

1 114 146

Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas

9 168 369

2 131 687

Ieņēmumi no līdzdalības koncerna meitas

un asociēto uzņēmumu kapitālos

61

Ieņēmumi no vērtspapīriem un aizdevumiem,

kas veidojuši ilgtermiņa ieguldījumus

2672

8576

Pārējie procentu u.tml. ieņēmumi

26 674

1914

Ilgtermiņa finansu ieguldījumu

un īstermiņa vērtspapīru norakstīšana

60 954

45 038

Procentu maksājumi u.tml. izmaksas

2 581 770

2 914 489

Uzkrājumi mazākuma daļai

9166

Ārkārtas ieņēmumi

328 650

47 479

Ārkārtas izmaksas

4355

Pārējie nodokļi

2 786 377

69 403

Mazākuma intereses

655 500

Konsolidētā peļņa vai zaudējumi

1 818 306

-2 401 005

 

Bilance

Aktīvs

31.12.2000.

31.12.1999.

Nemateriālie ieguldījumi

12 175

716 685

Pamatlīdzekļi

480 547

21 480 277

Ilgtermiņa finansu ieguldījumi

226 064

228 428

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā

718 786

22 425 390

Krājumi

41 221

304 310

Debitori

3 251 572

2 507 183

Naudas līdzekļi

7 711 675

412 082

Apgrozāmie līdzekļi kopā

11 004 468

3 223 575

Aktīvs kopā

11 723 254

25 648 965

Pasīvs

Rezerves

15 331

Iepriekšējo periodu nesadalītā peļņa vai zaudējumi

-7 700 037

Pārskata gada nesadalītā peļņa vai zaudējumi

-2 401 005

Konsolidētās rezerves

1 282 831

Uzkrājumi

6 813 650

620

Ilgtermiņa kreditori

99 751

31 040 000

Īstermiņa kreditori

3 510 439

4 686 716

Mazākuma daļa

16 583

7340

Pasīvs kopā

11 723 254

25 648 965

I/u “Alīna” ģenerāldirektors Pēteris Šmidre

Piezīme: publicēts tiek saīsināts gada pārskats, pilns gada pārskats pieejams LR Uzņēmumu reģistrā

 

Revidenta ziņojums

koncerna “Alīna” īpašniekam

Es, zvērināts revidents Māris Bergmanis, esmu veicis koncerna “ALĪNA” (koncerns) 2000.gada konsolidētā gada pārskata revīziju. Gada pārskats sastāv no konsolidētās bilances 2000.gada 31.decembrī, konsolidētā peļņas vai zaudējumu aprēķina, konsolidētā naudas plūsmas pārskata, konsolidētā pielikuma, konsolidētā pašu kapitāla izmaiņu pārskata un konsolidētā ziņojuma. Koncerna vadība ir atbildīga par šo gada pārskatu. Mans pienākums ir sniegt atzinumu par šo gada pārskatu, balstoties uz veikto revīziju.

Pamatojums atzinumam

Revīzija tika veikta ar mērķi iegūt pietiekamu pārliecību, ka gada pārskats nesatur nekādas būtiskas kļūdas. Revīzija ietvēra gada pārskatā norādīto summu un paskaidrojumu apliecinošās dokumentācijas pārbaudi uz izlases pamata. Revīzija ietvēra lietoto grāmatvedības principu un nozīmīgu koncerna vadības izdarīto pieņēmumu, kā arī vispārējās gada pārskata izklāsta formas izvērtējumu. Koncerna likumīgie pārstāvji ir snieguši pieprasītās ziņas un paskaidrojumus.

Atzinums

Es uzskatu, ka koncerna 2000.gada konsolidētais gada pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par koncerna līdzekļiem, saistībām un finansiālo stāvokli pārskata gada beigās, kā arī par peļņu un zaudējumiem 2000.gadā un naudas plūsmām pārskata gadā. Gada pārskats ir sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumu prasībām.

23.07.2001. Zvērināts revidents

Māris Bergmanis ,

p.k.1105XX-XXXXX,

sertifikāts Nr.67

Rīgas pilsētas pašvaldības uzņēmums “Tālava”

(reģ.Nr.000312963)

I.Bilance

Aktīvs

2000.gada

Uz 2000.gada

beigas, Ls

sākumu, Ls

1. Ilgtermiņa ieguldījumi

I. Nemateriālie ieguldījumi

8610

8410

II. Pamatlīdzekļi

3 182 891

2 775 813

III. Ilgtermiņa finansu ieguldījumi

-

-

1. iedaļas kopsumma

3 191 501

2 784 223

2. Apgrozāmie līdzekļi

I. Krājumi

356 270

379 350

II. Debitori

198 682

178 871

III. Vērtspapīri un līdzdalība kapitālos

-

-

IV. Naudas līdzekļi (kopā)

179 226

427 283

2. iedaļas kopsumma

734 178

985 504

Bilance

3 925 679

3 769 727

Pasīvs

2000.gada

Uz 2000.gada

beigas, Ls

sākumu, Ls

1. Pašu kapitāls

I. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)

1 117 260

1 117 260

II. Akcijas emisijas uzcenojums

-

-

III. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves

780 944

1 085 379

IV. Rezerves

174 664

180 262

V. Nesadalītā peļņa:

-655 896

-1 092 201

1. iedaļas kopsumma

1 416 972

1 290 700

2. Uzkrājumi

-

-

2. iedaļas kopsumma

-

-

3. Kreditori

I. Ilgtermiņa parādi

2 310 305

2 216 433

II. Īstermiņa parādi

198 402

262 594

3. iedaļas kopsumma

2 508 707

2 479 027

Bilance

3 925 679

3 769 727

 

Peļņas un zaudējumu aprēķins

uz 2001.gada 1.janvāri

Nr.

Rādītāja nosaukums

Rind. kods

2000.g.

1999.g.

p.k.

1.

Neto apgrozījums

10

3 451 770

3 299 656

2.

Pārdotas produkcijas ražošanas izmaksas

20

5 075 262

5 336 399

3.

Bruto peļņa vai zaudējumi

30

-1 623 492

-2 036 743

4.

Administrācijas izmaksas

50

273 060

233 781

5.

Pārējie uzņēmuma saimnieciskās

darbības ieņēm.

60

2 647 944

2 793 531

6.

Pārējās uzņēmuma saimnieciskās

darbības izmaks.

70

55 910

59 268

7.

Pārējie procentu ieņēmumi un

tamlīdzīgi ieņēmumi

100

1290

6.

Procentu maksājumi un

tamlīdzīgas izmaksas

120

-248 117

128 839

7.

Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas

posteņ un nod.

160

448 655

334 900

11.

Pārējie nodokļi

180

12 350

19 597

12.

Pārsk. perioda peļņa vai zaudējumi

pēc nodokļiem

190

436 305

315 303

Rīga, 2001.gada 27.jūnijs Vadītājs Leons Bemhens

 

Revidenta ziņojums par RPPU “Tālava”

2000.gada pārskatu

Mēs esam veikuši Rīgas pilsētas pašvaldības uzņēmuma “Autobusu parks “Tālava””, reģ.Nr.000312963, 2000.gada pārskata revīziju. Gada pārskatā ietilpst bilance 2000.gada 31.decembrī, peļņas vai zaudējumu aprēķins, pašu kapitāla izmaiņu pārskats, naudas plūsmas pārskats par 2000.gadu, pielikums un vadības ziņojums. Par šo gada pārskatu ir atbildīga uzņēmuma vadība. Mēs esam atbildīgi par ziņojuma sniegšanu par šo gada pārskatu, pamatojoties uz mūsu veikto revīziju.

Mēs veicām revīziju saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums ir jāplāno un jāveic revīzija, lai iegūtu pietiekamu pārliecību, ka gada pārskatā nav būtisku neatbilstību. Revīzija ietvēra gada pārskatā uzrādīto summu un skaidrojumu pamatojumu pārbaudi pēc izvēles principa. Revīzija ietvēra gada pārskata sagatavošanā lietoto grāmatvedības principu un nozīmīgu uzņēmuma vadības izdarīto pieņēmumu, kā arī vadības ziņojuma atbilstības pārbaudi citām gada pārskata sastāvdaļām. Uzņēmuma pārstāvji ir snieguši mūsu pieprasītās ziņas un paskaidrojumus. Mēs uzskatām, ka mūsu veiktā revīzija dod pietiekamu pamatojumu mūsu atzinumam.

Pēc mūsu domām, 2000.gada pārskats kopumā sastādīts atbilstoši LR likuma “Par uzņēmuma gada pārskatiem”, likuma “Par grāmatvedību” un Starptautisko standartu prasībām. Pārskats sniedz skaidru priekšstatu par uzņēmuma līdzekļiem, saistībām un finansiālo stāvokli pārskata gada beigās, kā arī peļņu vai zaudējumiem, un naudas plūsmu pārskata gadā.

“BDO Deutche Warentreuhand Aktiengesellscaft” vārdā

revidents Hans – Georg Goken

SIA “BDO Invest - Rīga” vārdā

zvērināts revid. A.Putniņš , sertifikāts Nr.123

Akciju sabiedrības “Liepājas siltums”,

reģ.Nr.000321184, Liepājā, Ludviķa ielā 15, LV-3401,

bilance par 2000.gadu (saīsinātais variants), Ls

Aktīvs

1. Ilgtermiņa ieguldījumi

3 406 341

2. Krājumi

418 706

3. Debitori

8 539 662

4. Naudas līdzekļi

204 753

Kopā aktīvs

12 569 462

Pasīvs

1. Pašu kapitāls

2 037 315

2. Ilgtermiņa kredīti

5 085 989

3. Īstermiņa kreditori

5 446 158

Kopā pasīvs

12 569 462

Pilnīgs gada pārskats pieejams LR Uzņēmumu reģistrā.

Direktors T.Maļauko

 

Revīzijas ziņojums par akciju sabiedrības

“Liepājas siltums” 2000.gada pārskatu

Mēs esam veikuši akciju sabiedrības “Liepājas siltums”, reģistrācijas Nr.000321184, 2000.gada pārskata revīziju.

Gada pārskatā ir ietverta 2000.gada 31.decembra bilance, peļņas vai zaudējumu aprēķins, pašu kapitāla izmaiņu pārskats, naudas plūsmas pārskats un pielikums, kā arī sabiedrības vadības ziņojums par uzņēmējsabiedrības attīstību pārskata gadā.

Par gada pārskata sagatavošanu ir atbildīga sabiedrības vadība.

Pamatojoties uz gada pārskata revīzijas rezultātiem, mūsu atbildība ir izteikt neatkarīgu atzinumu par to.

Gada pārskata pārbaudi esam veikuši saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums ir jāplāno un jāveic revīzija, lai iegūtu pietiekamu pārliecību par to, ka finansu pārskatos nav būtisku neatbilstību.

Revīzija ietver finansu pārskatos uzrādīto summu un skaidrojumu pamatojumu pārbaudi pēc izvēles principa. Pārbaude arī ietver finansu pārskatu sagatavošanai lietoto grāmatvedības principu un būtisku vadības pieņēmumu novērtējumu, kā arī finansu pārskatu kopējās sniegšanas formas novērtējumu.

Saskaņā ar 17.06.1997. LR Kurzemes apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas spriedumu akciju sabiedrība “Liepājas siltums” atzīta par maksātnespējīgu. Maksātnespējas risinājums – sanācija – maksātspējas atjaunošana.

Akciju sabiedrības vadība ir sniegusi revīzijas veikšanai nepieciešamās ziņas un paskaidrojumus.

Sanācijas laikā netika veidoti jauni uzkrājumi šaubīgajiem debitoru parādiem.

Izvērtējot debitorus, mūsuprāt, trešā daļa ir šaubīgie un iespējams bezcerīgie debitoru parādi, savukārt puse no tiem ir iedzīvotāju parādi.

Mēs uzskatām, ka veiktā revīzija ir pietiekama, lai pamatotu mūsu atzinumu par akciju sabiedrības “Liepājas siltums” 2000.gada pārskatu.

Pēc mūsu domām, visos būtiskajos aspektos

· akciju sabiedrības 2000.gada pārskats sagatavots saskaņā ar LR likumiem “Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju”, “Par grāmatvedību” un “Par uzņēmumu gada pārskatiem”;

· 2000.gada pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par uzņēmuma līdzekļiem, saistībām un finansiālo stāvokli pārskata gada beigās, kā arī par 2000.gada rezultātu, naudas plūsmu un pašu kapitāla izmaiņām pārskata gadā.

Liepājā 2001.gada 27.jūnijā Zvērināta revidente M.Jansone

(p.k.1110XX-XXXXX,

LZRA sertifikāts Nr.25)

SI “M.M.G.Trust”,

reģ.Nr.000325269, K.Ulmaņa gatve 5, Rīga, LV-1004,

konsolidētā bilance (Ls)

Aktīvs

31.12.2000.

1. Nemateriālie ieguldījumi

9636

2. Pamatlīdzekļi

2 274 693

3. Ilgtermiņa finansu ieguldījumi

34 630

4. Krājumi

1 819 660

5. Debitori

1 035 032

6. Naudas līdzekļi

383 145

Bilance

5 556 796

Pasīvs

1. Pašu kapitāls

-470 258

2. Ilgtermiņa parādi

4 070 935

3. Īstermiņa parādi

1 956 119

Bilance

5 556 796

 

Konsolidētais peļņas vai zaudējumu aprēķins

par 2000.gadu

1. Neto apgrozījums

14 474 130

2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

12 637 356

3. Pārdošanas izmaksas

794 410

4. Administrācijas izmaksas

590 263

5. Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi

691 140

6. Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības izdevumi

780 459

7. Ieņēmumi no līdzdalības meitas un saistītos uzņēmumos

-41 704

8. Pārējie ieņēmumi

4320

9. Pārējās izmaksas

234 495

10. Peļņa vai (zaudējumi) pirms ārkārtas

posteņiem un nodokļiem

90 903

11. Ārkārtas ieņēmumi

82 770

12. Ārkārtas izdevumi

8272

13. Ārkārtas peļņa vai (zaudējumi) pirms nodokļiem

74 498

14. Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu

72 620

15. Pārējie nodokļi

27 613

16. Pārskata perioda peļņa vai (zaudējumi)

65 168

SIA “M.M.G.Trust” 2000.gada konsolidētā gada pārskata pārbaudi veicis un ziņojumu sniedzis zvērināts revidents P.Rumaks, sertifikāts Nr.92.

Veicot 2000.gada pārbaudi, revidentam nav bijuši iebildumi vai piezīmes.

SIA “M.M.G.Trust” direktors A.Jansons

BO VAS

“Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”

Reģistrācijas # 000301120

Saīsināts LVRTC koncerna un BO VAS

“Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”

GADA PĀRSKATS

Bilance 2000.gada 31.decembrī

AKTĪVS:

Koncerns,

Mātes

LVL

uzņēmums,

LVL

Ilgtermiņa ieguldījumi

Pamatlīdzekļi un nemateriālie ieguldījumi

10 827 704

10 827 549

Ilgtermiņa finansu ieguldījumi

14 132 128

13 132 379

Kopā ilgtermiņa ieguldījumi:

24 959 832

23 959 928

Apgrozāmie līdzekļi

Krājumi

207 051

206 986

Debitoru parādi

557 313

1 557 366

Naudas līdzekļi kasē un bankā

960 745

959 521

Kopā apgrozāmie līdzekļi:

1 725 109

2 723 873

KOPĀ AKTĪVI:

26 684 941

26 683 801

PASĪVS:

Pašu kapitāls

Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)

4 672 781

4 672 781

Rezerves

19 285 045

19 284 795

Kopā pašu kapitāls:

23 957 826

23 957 576

Kreditori

Ilgtermiņa kreditori

2 177 749

2 177 749

Īstermiņa kreditori

549 366

548 476

Kopā kreditori:

2 727 115

2 726 225

KOPĀ PASĪVI:

26 684 941

26 683 801

“LVRTC” koncerna un BO VAS “LVRTC” gada pārskati pilnībā pieejami LR Uzņēmumu reģistrā.

 

Atzinums par BO VAS “LATVIJAS VALSTS RADIO UN TELEVĪZIJAS CENTRS” konsolidēto 2000.gada pārskatu

Esmu veikusi BO VAS “LATVIJAS VALSTS RADIO UN TELEVĪZIJAS CENTRS” 2000.gada konsolidēto finansu pārskatu revīziju par periodu, kas beidzās 2000.gada 31.decembrī. Par šiem konsolidētajiem finansu pārskatiem ir atbildīga sabiedrības vadība. Es esmu atbildīga par neatkarīga atzinuma izteikšanu par šiem konsolidētajiem finansu pārskatiem, pamatojoties uz veikto revīziju.

Revīziju esmu veikusi, pamatojoties uz LR likumiem “Par grāmatvedību”, “Par konsolidētajiem gada pārskatiem”, “Par akciju sabiedrībām”, “Par bezpeļņas organizāciju”, kā arī uz Starptautiskajiem revīzijas standartiem un citiem normatīvajiem aktiem tā, lai iegūtu pietiekamu pārliecību par to, vai konsolidētajos finansu pārskatos nav būtisku neatbilstību. Revīzijas gaitā pārbaužu veidā ir notikusi iepazīšanās ar pierādījumiem, lai apstiprinātu konsolidētajos finansu pārskatos ietvertos rādītājus un atklāto informāciju. Bez tam revīzijas gaitā tika novērtēti konsolidēto finansu pārskatu sagatavošanā izmantotie grāmatvedības principi un nozīmīgākās vadības veiktās aplēses, kā arī novērtēti konsolidētie finansu pārskati kopumā. Es uzskatu, ka veiktā revīzija sniedz pietiekamu pamatu manam izteiktajam atzinumam.

Uzņēmuma vadība ir sniegusi pieprasītās ziņas un paskaidrojumus.

Pēc manām domām, BO VAS “LATVIJAS VALSTS RADIO UN TELEVĪZIJAS CENTRS” konsolidētā bilance 2000.gada 31.decembrī, 2000.gada konsolidētais ienākumu pārsnieguma pār izdevumiem aprēķins, konsolidētais naudas plūsmas pārskats, konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats, konsolidētais pielikums un konsolidētais vadības ziņojums sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par koncerna līdzekļiem, saistībām un finansiālo stāvokli pārskata gada beigās, kā arī par koncerna ienākumu pārsniegumu pār izdevumiem pārskata gadā.

2001.gada 14.maijā Zvērināta revidente V.Dziļuma

(pers.kods 2602XX-XXXXX, sertifikāts Nr.86)

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!