Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Līgums par līķu transportēšanu. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 12.12.1995., Nr. 192 https://www.vestnesis.lv/ta/id/27787

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Iztikas minimuma patēriņa budžets

Vēl šajā numurā

12.12.1995., Nr. 192

PAR DOKUMENTU

Veids: starptautisks dokuments

Pieņemts: 26.10.1973.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Līgums par līķu transportēšanu

Eiropas Padomes dalībvalstis parakstījušas šo līgumu,

uzskatot, ka pastāv pieaugoša nepieciešamība vienkāršot formalitātes, kas attiecas uz līķu starptautisko transportēšanu;

ievērojot, ka līķu transportēšana nerada briesmas veselībai, pat ja nāves cēlonis bijis lipīga slimība, un pieņemot, ka veikti visi attiecīgie pasākumi, sevišķi attiecībā uz zārka necaurlaidību,

vienojušās par sekojošo:

1.pants

1. Šī Līguma panti attiecas uz visām līgumslēdzējām pusēm.

2. Šī Līguma īstenošanai līķu transportēšana tiek saprasta kā cilvēka mirstīgo atlieku starptautiska transportēšana no nosūtītājas valsts uz saņēmēju valsti; nosūtītāja valsts ir tā, no kuras transportēšana sākta; ekshumētu mirstīgo atlieku gadījumā tā ir tā, kurā notikusi apbedīšana; saņēmēja valsts ir tā, kurā līķis tiks apbedīts vai kremēts pēc transportēšanas.

3. Šis Līgums neattiecas uz pīšļu starptautisko transportēšanu.

2.pants

1. Šī Līguma nosacījumi ietver sevī stingras prasības, kuras var kvalificēt kā noteikumus sakarā ar līķu nosūtīšanu no līgumslēdzējas valsts teritorijas, to tranzītu vai to saņemšanu Līgumslēdzējas puses teritorijā.

2. Līgumslēdzējas puses var pieļaut lielākus atvieglojumus gan saskaņā ar starpvalstu līgumiem, gan lēmumiem, kas pieņemti kopējās vienošanās rezultātā īpašos gadījumos un sevišķi transportēšanas gadījumos starp pierobežas reģioniem.

Lai šādus līgumus vai lēmumus varētu pielietot jebkurā dotajā gadījumā, jāpanāk visu iesaistīto valstu piekrišana.

3.pants

1. Ikviens līķis tiek transportēts kopā ar speciālu dokumentu (līķa transportēšanas atļauju), kuru izsniedz nosūtītājas valsts attiecīgā valsts iestāde.

2. Transportēšanas atļaujā jābūt vismaz tai informācijai, kāda parādīta šā Līguma pielikuma paraugā; tai jābūt tās valsts oficiālajā valsts valodā vai arī vienā no tās oficiālajām valsts valodām, kurā tā izsniegta, un vienā no Eiropas Padomes oficiālajām valodām.

4.pants

Izņemot dokumentus, kuri tiek pieprasīti saskaņā ar starptautiskajām konvencijām un līgumiem attiecībā uz transportu vispār vai turpmāk noslēgtajām konvencijām vai nolikumiem attiecībā uz līķu transportēšanu, ne saņēmēja valsts, ne arī tranzīta valsts nepieprasa jebkādus citus dokumentus kā tikai līķa transportēšanas atļauju.

5.pants

Transportēšanas atļauju izsniedz attiecīgā valsts iestāde atbilstoši šā Līguma 8.pantam pēc tam, kad tā ir konstatējusi, ka:

a) visas medicīniskās, veselības, administratīvās un tiesiskās prasības, kuras ir spēkā nosūtītājas valsts likumos attiecībā uz līķu transportēšanu un, kur tas nepieciešams, uz apbedīšanu un ekshumāciju, ir izpildītas;

b) mirstīgās atliekas ir ievietotas zārkā, kas atbilst šā Līguma 6. un 7.panta prasībām;

c) zārkā atrodas tikai tās personas mirstīgās atliekas, kas minēta transportēšanas atļaujā, un tādas personīgās mantas, kas tiks apglabātas vai kremētas kopā ar līķi.

6.pants

1. Zārkam jābūt necaurlaidīgam; tā iekšpusei jābūt no uzsūcoša materiāla. Ja nosūtītājas valsts attiecīgā valsts iestādē uzskata, ka tas ir nepieciešams, zārks jāapgādā ar drošības ierīci iekšējā un ārējā spiediena līdzsvaram. Tā var sastāvēt no:

i) vai nu koka ārējā zārka apvalka ar vismaz 20 mm biezām malām un rūpīgi salodētu iekšējo cinka zārku, vai jebkāda cita sairstoša materiāla;

ii) vai arī no viena paša zārka, kura malas pārklātas ar vismaz 30 mm biezām cinka vai kāda cita sairstoša materiāla plāksnēm.

2. Ja nāves cēlonis ir infekcijas slimība, pašam līķim jābūt ietītam antiseptiska šķīduma impregnētā līķautā.

3. Nekaitējot šī panta 1. un 2.punktu nosacījumiem, zārkam jābūt nodrošinātam, ja tas tiek transportēts pa gaisu, ar drošības ierīci vai, ja tādas nav, dot tādas drošības garantijas, kuras nosūtītājas valsts attiecīgā valsts iestāde atzīst par adekvātām.

7.pants

Ja zārks transportējams kā parasta krava, tam jābūt iesaiņotam tā, lai tas nemaz neatgādinātu zārku, un tā, lai tiktu vērsta uzmanība uz to, ka krava transportējama uzmanīgi.

8.pants

Katra Līgumslēdzēja puse paziņo Eiropas Padomes Ģenerālsekretāram, kura ir šā Līguma 3.panta 1.punktā, 5.pantā un 6.panta 1. un 3.punktā minētā attiecīgā valsts iestāde.

9.pants

Ja transportēšana skar trešo valsti, kura ir 1937.gada 10.februāra Berlīnes nolīguma par līķu pārvadāšanu dalībvalsts, jebkura šī Līguma dalībvalsts var pieprasīt citai dalībvalstij veikt tādus pasākumus, kādi ir nepieciešami, lai kādreizējā dalībvalsts pildītu tās saistības, ko paredz Berlīnes nolīgums.

10.pants

1. Šo Līgumu var parakstīt Eiropas Padomes dalībvalstis, kuras var kļūt šī Līguma slēdzējas puses:

a) parakstot to bez atrunām attiecībā uz ratifikāciju vai akceptēšanu,

b) parakstot to ar atrunām attiecībā uz ratifikāciju vai akceptēšanu, kam seko ratifikācija vai akceptēšana.

2. Ratifikācijas vai akceptēšanas instrumentus iesniedz Eiropas Padomes Ģenerālsekretāram.

11.pants

1. Šis Līgums stājas spēkā vienu mēnesi pēc datuma, kad trīs Padomes dalībvalstis kļuvušās par Līguma dalībvalstīm saskaņā ar 10.panta nosacījumiem.

2. Attiecībā uz jebkuru dalībvalsti, kura paraksta Līgumu bez atrunām attiecībā uz ratifikāciju vai akceptēšanu vai arī kura to ratificēs vai akceptēs, Līgums tai stājas spēkā vienu mēnesi pēc parakstīšanas datuma vai ratifikācijas vai akceptēšanas instrumentu iesniegšanas datuma.

12.pants

1. Pēc šī Līguma stāšanās spēkā, Eiropas Padomes Ministru padome var uzaicināt jebkuru valsti, kura nav Eiropas Padomes dalībvalsts, pievienoties minētajam Līgumam.

2. Šādu pievienošanos veic, iesniedzot Eiropas Padomes Ģenerālsekretāram pievienošanās instrumentu, kurš stājas spēkā vienu mēnesi pēc tā iesniegšanas datuma.

13.pants

1. Jebkura dalībvalsts var parakstīšanas laikā vai ratifikācijas, akceptēšanas vai pievienošanās instrumenta iesniegšanas laikā precizēt teritoriju vai teritorijas, uz kurām šis Līgums attiecas.

2. Jebkura dalībvalsts var, iesniedzot ratifikācijas, akceptēšanas vai pievienošanās instrumentu vai arī vēlāk deklarācijā, kas adresēta Eiropas Padomes Ģenerālsekretāram, lūgt paplašināt šī Līguma darbību uz jebkuru citu teritoriju vai teritorijām, par ko detalizēti minēts deklarācijā un par kuras starptautiskajām attiecībām tā nes atbildību vai kā vārdā tā ir pilnvarota rīkoties.

3. Jebkura deklarācija, kas sastādīta atbilstoši iepriekšējā punktā minētajam, var attiecībā uz jebkuru šādā deklarācijā minēto teritoriju, tikt atsaukta saskaņā ar kārtību, kas minēta šā Līguma 14.pantā.

14.pants

1. Šis Līgums paliek spēkā uz nenoteiktu laiku.

2. Jebkura Līgumslēdzēja puse var, ciktāl tas nepieciešams, atsaukt šo Līgumu, iesniedzot paziņojumu par to Eiropas Padomes Ģenerālsekretāram.

3. Šāds atsaukums stājas spēkā sešus mēnešus pēc tam, kad paziņojumu par to ir saņēmis Ģenerālsekretārs.

15.pants

Eiropas Padomes Ģenerālsekretārs paziņo Padomes dalībvalstīm un visām valstīm, kas pievienojušās šim Līgumam, par:

a) jebkuru parakstu bez atrunām par ratifikāciju vai akceptēšanu;

b) jebkuru parakstu ar iebildumiem par ratifikāciju vai akceptēšanu;

c) jebkura ratifikācijas, akceptēšanas vai pievienošanās instrumenta iesniegšanu;

d) visiem šī Līguma stāšanās spēkā datumiem saskaņā ar 11.pantu;

e) visām deklarācijām, kas saņemtas atbilstoši 13.panta 2. un 3.punkta nosacījumiem;

f) visiem paziņojumiem, kas saņemti atbilstoši 14.panta nosacījumiem, un datumu, kad atsaukums stājas spēkā;

g) visiem ziņojumiem, kas viņam iesniegti saskaņā ar 8.pantu.

Šis Līgums ir parakstīts, apliecinot ar parakstu savas patiesās pilnvaras uz to.

Parakstīts Strasbūrā 1973.gada 26.oktobrī angļu un franču valodā, abi teksti vienlīdz spēkā esoši, vienā eksemplārā, kurš tiks glabāts Eiropas Padomes arhīvā. Eiropas Padomes Ģenerālsekretārs izsūtīs apstiprinātas kopijas katrai valstij, kura parakstījusi vai pievienojusies šim Līgumam.

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!