Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Par "Kārtības par vērtspapīru reģistrāciju un atļaujas saņemšanu vērtspapīru emisijai vai laišanai publiskajā apgrozībā" apstiprināšanu. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 24.03.1995., Nr. 46 https://www.vestnesis.lv/ta/id/26988

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Izglītība Latvijā : problēmas un risinājumi

Vēl šajā numurā

24.03.1995., Nr. 46

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Finanšu ministrija

Veids: rīkojums

Numurs: 141

Pieņemts: 17.03.1995.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Finansu ministrijas rīkojums nr.141

1995. gada 17. martā

Par "Kārtības par vērtspapīru reģistrāciju un atļaujas saņemšanu vērtspapīru emisijai vai laišanai publiskajā apgrozībā" apstiprināšanu

Lai realizētu Ministru kabineta 1995. gada 7. janvāra noteikumu nr.10 "Par vērtspapīriem" Pārejas nosacījumu 1. punktu:

1. Uzdot Vērtspapīru departamentam nodrošināt minēto noteikumu izpildi.

2. Apstiprināt "Kārtību par vērtspapīru reģistrāciju un atļaujas saņemšanu vērtspapīru emisijai vai laišanai publiskajā apgrozībā".

Ministrs A.Piebalgs

 

Kārtība par vērtspapīru reģistrāciju un atļaujas saņemšanu vērtspapīru emisijai vai laišanai publiskajā apgrozībā

1. Šī kārtība, pamatojoties uz Ministru kabineta 1995. gada 7. janvāra noteikumiem nr.10 "Par vērtspapīriem", reglamentē vērtspapīru emisijas reģistrāciju Finansu ministrijas Vērtspapīru departamentā līdz Vērtspapīru tirgus komitejas izveidošanai.

2. Lai reģistrētu vērtspapīrus un saņemtu atļauju vērtspapīru emisijai vai laišanai publiskajā apgrozībā, emitents vai tā pilnvarotā persona iesniedz Finansu ministrijas Vērtspapīru departamentā (Rīgā, Smilšu ielā 1, 450. ist., tālrunis 227395) šādus dokumentus:

2.1. Finansu ministrijai adresēts noteiktas formas rakstisks iesniegums (1.pielikums, ja persona, kas laiž vērtspapīrus publiskajā apgrozībā, ir emitents; 2. pielikums, ja persona, kas laiž vērtspapīrus publiskajā apgrozībā, ir emitenta pilnvarota persona).

Iesniegumā jāiekļauj pievienoto dokumentu saraksts. Iesniegumu paraksta emitents vai tā pilnvarotā persona un to iesniedz divos oriģināleksemplāros.

2.2. Emisijas prospekts (3. pielikums) vai memorands (3. pielikumus, bet tajā nav jāiekļauj 1.10., 4.4., 4.5., 4.6., 4.7. punkts un 5. un 6. tabula):

2.2.1 Emisijas prospekta vai memoranda lapām ir jābūt numurētām un cauršūtām. Prospektam ir jābūt apzīmogotam.

2.2.2. Emisijas prospekts vai memorands ir jāiesniedz trīs oriģināleksemplāros.

2.2.3. Gadījumā, ja emisijas prospektu neizstrādā emitents, tad jāpievieno līguma kopija vai pilnvara par šī emisijas prospekta sastādīšanu.

2.3. Notariāli apstiprinātas emitenta reģistrācijas apliecības un statūtu kopijas;

2.4. Emitenta pilnvarotās pārvaldes institūcijas (a/s akcionāru pilnsapulces) lēmums vai paziņojums par akciju izlaišanu;

2.5. Pilnvara vai līgums, ar kuru emitents pilnvaro konkrēto personu laist vērtspapīrus publiskajā apgrozībā;

2.6. Saraksts, licenču kopijas, izziņas (4. pielikums) par fiziskām personām, kuras ir pilnvarotas veikt darbības vērtspapīru publiskai laišanai apgrozībā.

3. Augstākminēto dokumentu pilnu komplektu reģistrē Vērtspapīru departamentā speciāli šim nolūkam iekārtotā žurnālā. Vērtspapīru departamenta darbinieks, saņemot dokumentu pilnu komplektu, apliecina to ar parakstu uz viena iesnieguma oriģināleksemplāra, kuru atdod iesniedzējam.

4. Vērtspapīru departaments izskata iesniegtos dokumentus un pieņem lēmumu par vērtspapīru reģistrēšanu vai izsniedz atteikumu četrdesmit dienu laikā pēc nepieciešamo dokumentu iesniegšanas.

Ja iesniegtajos dokumentos nav pietiekamu ziņu jautājuma objektīvai izlemšanai, tad divdesmit dienu laikā Vērtspapīru departaments nosūta pieteicējam attiecīgu paziņojumu, kurā pieprasa papildu ziņas vai dokumentus.

Laika periods no paziņojuma izsūtīšanas dienas līdz visu dokumentu un papildu informācijas saņemšanas dienai iesnieguma izskatīšanas termiņā netiek ieskaitīts.

Ja divdesmit dienu laikā pēc paziņojuma nosūtīšanas iesniedzējs nav iesniedzis pieprasītās ziņas vai dokumentus, iesniegums bez izskatīšanas tiek nosūtīts atpakaļ iesniedzējam.

5. Lēmumu par vērtspapīru reģistrāciju un emisijas atļauju noformē ar Finansu ministrijas rīkojumu, kuru paraksta valsts sekretārs.

6. Pēc lēmuma pieņemšanas par vērtspapīru reģistrāciju un emisijas atļauju Finansu ministrija izsniedz emisijas prospekta vai memoranda divus oriģināleksemplārus ar Vērtspapīru departamenta atzīmi un emisijas apliecību. Emisijas prospekta vai memoranda otrais un trešais oriģināleksemplārs kalpo par pamatu noteikumu nr.10 "Par vērtspapīriem" 22. panta 1. punkta izpildei.

Emisijas apliecība ir uz Finansu ministrijas veidlapas rakstīta vēstule, kuru paraksta Finansu ministrijas valsts sekretārs.

7. Emisijas prospekta vai memoranda divi oriģināleksemplāri ar Vērtspapīru departamenta atzīmi un emisijas apliecību tiek izsniegta pret parakstu emitentam vai viņa pilnvarotajai personai tikai pēc valsts nodevas samaksas, uzrādot pasi un pilnvaru.

8. Dokumentu paketes par vērtspapīru reģistrāciju un atļaujas saņemšanu vērtspapīru emisijai un laišanai publiskajā apgrozībā glabājas Vērtspapīru departamentā piecu gadus.

9. Gadījumā, kad emisijas apliecība tiek nozaudēta, pēc emitenta vai tā pilnvarotās personas rakstveida iesnieguma Vērtspapīru departaments var izsniegt emisijas apliecības dublikātu.

10. Kad emitents vai tā pilnvarotā persona ir saņēmusi emisijas apliecību un emisijas prospekta vai memoranda oroģināleksemplārus, tad viņš divas nedēļas pirms vērtspapīru laišanas publiskajā apgrozībā iesniedz Latvijas Republikas oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un vismaz vēl vienā laikrakstā publicējamo informāciju, tajā ietverot noteikumu nr.10 22. panta 2. punkta prasības, kā arī nodrošina iespēju visām ieinteresētajām personām iepazīties ar emisijas prospektu vai memorandu.

11. Atteikums reģistrēt emisiju tiek sniegts emitentam vai tā pilnvarotajai personai rakstiski, un tajā tiek norādītas neprecizitātes iesniegtajos dokumentos un trūkumi, kas ir par pamatu atteikumam.

12. Vērtspapīru departaments nereģistrē vērtspapīru emisiju tajos gadījumos, kas ir uzskaitīti Ministru kabineta 1995. gada 7. janvāra noteikumu nr.10 "Par vērtspapīriem" 18. pantā.

13. Finansu ministrijas Vērtspapīru departaments nav atbildīgs par emitenta sniegto ziņu patiesumu.

14. Šī kārtība tiek attiecināta uz ārvalstu vērtspapīriem, kuri tiks laisti publiskajā apgrozībā Latvijas Republikā. Dokumentiem jābūt legalizētiem attiecīgās valsts Latvijas Republikas diplomātiskajā pārstāvniecībā vai konsulārajā iestādē saskaņā ar Ārlietu ministrijas 1995. gada 18. janvāra instrukciju "Par dokumentu konsulārās legalizācijas kārtību" un tiem jābūt tulkotiem valsts valodā.

15. Emitents sastāda pārskatu par vērtspapīru izplatīšanas (emisijas) gaitu un rezultātiem. Pārskata forma un sastādīšanas kārtība tiks noteikta ar Finansu ministrijas atsevišķu rīkojumu.

16. Ja emitents pārkāpj likumus vai neievēro šo kārtību, tad Finansu ministrija ir tiesīga atsaukt, kā arī uz laiku apturēt vērtspapīru emisiju vai laišanu publiskajā apgrozībā.

Par augstākminēto tiek paziņots emitentam vai tā pilnvarotajai personai rakstveidā, kā arī tiek publicēts paziņojums presē.

17. Gadījumā, kad uz laiku tiek apturēta vērtspapīru emisija vai laišana publiskajā apgrozībā, tad emitentam jānovērš cēlonis, kurš izraisījis augstākminētās darbības. Pēc cēloņa novēršanas vērtspapīru emisija vai publiskā apgrozība var turpināties, kad ir saņemta rakstiska atļauja no Finansu ministrijas.

18. Kredītiestādes, kas saņēmušas Latvijas Bankas licenci par tiesībām publiski izsludināt un pieņemt visa veida naudas noguldījumus, pirms izlaist publiskajā apgrozībā ar šiem noguldījumiem saistītos sertifikātus, iesniedz vēstuli un emisijas prospektu saskaņā ar šo kārtību Finansu ministrijas Vērtspapīru departamentā.

19. Ja tiek izgatavoti vērtspapīri papīra formā, tad uz to izgatavošanu attiecināms Latvijas Republikas likums "Par uzņēmējdarbību" un Ministru padomes 1993. gada 27. maija lēmums nr. 266 "Par kārtību, kādā izsniedzamas speciālas atļaujas (licences) atsevišķu uzņēmējdarbības veidu veikšanai".

Vērtspapīru departamenta direktore M.Kubli

3.pielikums

Informācija, kas jāiekļauj emisijas prospektā

 

1. Ievaddaļa

1.1. Emitenta nosaukums;

1.2. Emitenta juridiskais statuss;

1.3. Emitenta juridiskā adrese (kura norādīta reģistrācijas apliecībā) un atrašanās adrese (ja tā atšķiras no juridiskās adreses);

1.4. Emitenta darbības galveno virzienu īss apraksts;

1.5. Reģistrācijas apliecības numurs (ja likumā paredzēts), kas un kur reģistrējis, reģistrācijas datums;

1.6. Reģistrētā pamatkapitāla apmērs Ls _________, tai skaitā

Vērtspap. Vērtspap. Vērtspap. Vērtspap. Vērtspap. Kop-
šķira kategorija veids nominālvērt. daudzums summā

 

Piezīme. Šis punkts attiecas tikai uz akciju sabiedrībām.

1.7. Emisijas prospekta sastādīšanas vieta, datums;

1.8. Ziņas par personām, kas sagatavoja emisijas prospektu vai konsultēja par šo jautājumu:

fiziskām personām - vārds, uzvārds, adrese, darba vieta, amats, telefona numurs, licences darbībai vērtspapīru tirgū (ja tādas ir) numurs un tās izsniegšanas datums;

juridiskām personām - nosaukums, adrese, reģistrācijas apliecības numurs, reģistrācijas datums un vieta, telefona numurs, licences darbībai vērtspapīru tirgū (ja tādas ir) numurs un tās izsniegšanas datums;

1.9. To vietu pilna adrese un laiks, kur un kad iespējams iegūt vai iepazīties ar emisijas prospektu;

1.10. Zvērināti revidenti vai Latvijas Republikā reģistrētas auditorsabiedrības, kas veikušas novērtējumu par emitenta darbību un finansiālo stāvokli iepriekšējā gadā: nosaukums, adrese, telefona un faksa numurs;

1.11. Emitenta darbību regulējošos aktos noteikto atbildīgo personu apliecinājums, ka minētās personas uzņemas atbildību, ka informācija, kas sniegta šajā emisijas prospektā, atbilst patiesībai, kā arī netiek slēpti fakti, kas varētu kaitēt potenciālo ieguldītāju interesēm: es (vārds, uzvārds, amats, telefona numurs) apliecinu, ka ..............., atbildīgo personu paraksts;

1.12. Emitenta pilnvarotas pārvaldes institūcijas lēmums par emisijas prospekta apstiprināšanu: "Mēs, ......., pieņemam lēmumu par emisijas prospekta apstiprināšanu. Mēs apliecinām, ka informācija, kas sniegta šajā prospektā, atbilst patiesībai un netiek slēpti fakti, kas varētu kaitēt potenciālo ieguldītāju interesēm." Vārdi, uzvārdi, paraksti.

 

2. Nodaļa par vērtspapīru emisiju

2.1. Emisijas mērķis (pamatkapitāla veidošana vai palielināšana, aizdevu kapitāla veidošana vai palielināšana, apvienošanās ar citu uzņēmējsabiedrību, sadalīšanās, citas uzņēmējsabiedrības iegūšana u.c.);

2.2. Emitējamo vērtspapīru raksturojums:

2.2.1. Emisijas apjoms (summa un daudzums);

2.2.2. Nominālvērtība pa vērtspapīru veidiem, šķirām un kategorijām;

2.2.3. Emitējamo vērtspapīru piedāvājuma cena;

2.3. Emitējamos vērtspapīros nostiprinātās tiesības, pienākumi, privilēģijas un noteiktie ierobežojumi atbilstoši vērtspapīru veidiem un kategorijām:

2.3.1. Emitējamo vērtspapīru izplatīšanas kārtība:

- izplatīšanas sākuma un beigu termiņš;

- izplatīšanas vietu adrese;

- emitējamo vērtspapīru apmaksas kārtība;

- ierobežojumi vērtspapīru iegūšanai;

- informācija par emisijas garantijām;

2.3.2. Dividenžu (procentu) samaksa:

- datums, no kura sākot ir tiesības saņemt dividendes (procentus), to izmaksas termiņi un kārtība;

2.4. Pārskats par agrāk emitētiem vērtspapīriem:

- vērtspapīru veidi;

- vērtspapīru emisijas datums;

- vērtspapīru dzēšanas termiņš;

- vērtspapīru emisijas apjoms (saskaņā ar nominālvērtību);

- vērtspapīru daudzums, nominālvērtība;

- dividenžu izmaksas un to datumi.

 

3. Nodaļa par emitentu

3.1. Emitenta dibinātāji (akciju sabiedrībām):

- fiziskās personas - vārds, uzvārds, personas kods, adrese;

- juridiskās personas - nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs, datums un vieta, telefona numurs;

3.2. Emitenta pārvaldes struktūra (akciju sabiedrībām):

3.2.1. Emitenta valdes locekļi - vārds, uzvārds, amats, personas kods, adrese;

3.2.2. Emitenta padomes locekļi - vārds, uzvārds, amats, personas kods, adrese;

3.2.3. Emitenta vadošās amatpersonas (prezidents, direktors, direktora vietnieki, galvenais grāmatvedis) - vārds, uzvārds, amats, personas kods, adrese;

3.3. Emitenta darbības termiņš (saskaņā ar statūtiem);

3.4. Emitenta pamatkapitāls:

- dibināšanas, Ls

- reģistrētais, Ls

- apmaksātais, Ls

3.5. Pamatkapitāla apmērs un struktūra atbilstoši vērtspapīru šķirām, veidiem un nominālvērtībai:

Pamat- Vērtspap. Vērtspap. Vērtspap. Vērtspap. Kop-
kapitāls šķira veids nominālvērt. daudzums summa

Dibināšanas

Reģistrētais

Apmaksātais

3.6. Akcionāri, kuriem pieder akcijas vairāk par vienu desmito daļu: fiziskām personam - vārds, uzvārds, personas kods, akciju daudzums procentos no pamatkapitāla;

juridiskām personām - personas nosaukums, adrese, telefona numurs, akciju daudzums procentos no pamatkapitāla;

3.7. Piedalīšanās citos uzņēmumos ar savu kapitālu, īsa informācija par šiem uzņēmumiem.

 

4. Nodaļa par emitenta darbību

4.1. Emitenta darbības virzieni:

- ražošanas (pakalpojumu) apjoms, apgrozījums gada laikā un šo rādītāju dinamika pēdējos 3 gados pa ražotās produkcijas (pakalpojumu) veidiem;

- ražojumu (pakalpojumu) cenas un to dinamika pēdējos 3 gados;

- darbības apjoms republikas tirgū un eksports, galvenie konkurenti;

- piegādātāji un partneri emitenta darbībā (īstermiņa vai ilgtermiņa līgumi);

4.2. Emitenta kapitāls, tai skaitā:

- pašu kapitāls;

- rezerves kapitāls;

- apgrozāmais kapitāls;

4.3. Nekustamais īpašums (zemes gabalu platība, tiesiskais pamats, galveno ražošanas ēku un celtņu apraksts - to funkcionālā nozīme, bilances vērtība, informācija par nepabeigto celtniecību, galveno mašīnu, iekārtu grupu un tehnoloģisko līniju raksturojums);

4.4. Īpašuma ieķīlājumi un galvojumi par citu personu saistībam, kā arī citi apgrūtinājumi, kas attiecas uz emitenta darbību;

Piezīme. Šajā punktā jānorāda ieķīlātā īpašuma (vai galvojuma) kopsumma, tai skaitā pa nosaukumiem.

4.5. Patenti un licences (emitenta atkarība no patentiem un licencēm, komerciālo un finansu institūciju īss raksturojums);

4.6. Prasības, tiesu procesi un izpildraksti, kas varētu ietekmēt emitenta finansiālo stāvokli (informācija par tiesu procesiem pēdējā gada laikā, noteiktās sankcijas un piespriestie sodi, to iemesli, neatrisinātās pretenzijas un to paredzamās sekas);

4.7. Riska faktori, kas saistīti ar emitenta darbību:

ekonomiskie, politiskie, sociālie, tehniskie, tehnoloģiskie, ekoloģiskie.

Šajā punktā jāuzrāda potenciālās problēmas vai negatīvie faktori, kuri saistīti ar emitenta darbību (politiski tiesiskā stāvokļa ietekme, starptautisko, starpvalstu līgumu un attiecību ietekme, darba samaksas līmenis, naudas līdzekļi, apgāde ar izejvielām un komplektējošām detaļām, atkarība no monopoliem, pamatlīdzekļu fiziskā un morālā nolietošanās, iespējamie emitenta darbības ierobežojumi par ražošanas negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi u.c.), un jāparāda iespējamie ceļi šīs problēmas risināšanai.

 

5. Nodaļa par finansiālo stāvokli

5.1. Emitenta pēdējo triju gadu peļņas un zaudējumu aprēķini, bilance un pēdējā pusgada vai deviņu mēnešu salīdzinošie rādītāji un bilance. Ja emitents veic darbību mazāk nekā gadu, tad jānorāda pēdējā pusgada vai deviņu mēnešu salīdzinošie rādītāji un bilance (akciju sabiedrībām).

Augstākminētie rādītāji jāatspoguļo saskaņā ar emisijas prospektam pievienotajām tabulām (1.-7.).

1.tabula

Peļņas un zaudējumu aprēķins

1.gads 2.gads 3.gads

Ienākumi no preču (pakalpojumu) pārdošanas

Tiešās pārdošanas izmaksas:

- Pievienotās vērtības (apgrozījuma) nodoklis

- Akcīzes nodoklis

- Piegādes izmaksas

- Citas izmaksas

Neto apgrozījums

Ražošanas mainīgās izmaksas:

- Komplektējošie materiāli

- Darba algas

- Sociālais nodoklis

- Citas mainīgās ražošanas izmaksas

Bruto peļņa

Ražošanas fiksētās izmaksas:

- Darba algas administrācijai

- Sociālais nodoklis administrācijai

- Nekustamā īpašuma nodoklis

- Citas fiksētās ražošanas izmaksas

Nolietojums

Procenti par aizņēmumu

Ar nodokli apliekamā peļņa

Uzņēmumu ienākuma (peļņas) nodoklis

Peļņa pēc nodokļiem

Rezerves fonds

Neto peļņa

tai skaitā - valsts īpašuma privatizācijā iegūtā peļņa, izmantojot privatizācijas sertifikātus

Piezīme. Ja ir kādi citi rādītāji, kas var būtiski ietekmēt finansiālo stāvokli, tad arī tie jānorāda emisijas prospektā.

 

2.tabula

Finansu kustības bilance

1.gads 2.gads 3.gads

Ienākumi atkarībā no finansēšanas avota

tai skaitā 1. Iekšējie ienākumi:

- Peļņa pēc nodokļu samaksas

- Nolietojums

- Nākamo periodu ienākumi

- Citi ienākumi

2. Ārējie ienākumi

Ienākumu izlietojums

atkarībā no finansēšanas avota

tai skaitā - kredīta nomaksa

- citi izlietojumi

3.tabula

Ārkārtas ieņēmumi

1.gads 2.gads 3.gads
       

Saņemtās soda naudas

Saņemtie nokavējuma procenti

Pamatlīdzekļu un apgrozāmo

līdzekļu pārcenošana

Citi ārkārtas ieņēmumi

Kopā ārkārtas ieņēmumi

4.tabula

Ārkārtas izdevumi

1.gads 2.gads 3.gads

Samaksātās soda naudas

tai skaitā - budžetā

- citiem uzņēmumiem

Samaksātie nokavējuma procenti

Nepilnīgi amortizēto

pamatlīdzekļu norakstīšana

Citi ārkārtas izdevumi

Kopā ārkārtas izdevumi

5.tabula

Ilgtermiņa saistības

1.gads 2.gads 3.gads
     

Banku kredīti

Ar vērtspapīru emisiju

saistītie ieņēmumi

Citas ilgtermiņa saistības

Kopā:

6.tabula

Īstermiņa saistības

1.gads 2.gads 3.gads

Apgrozījuma kredīti

Saistības sakarā ar piegādēm

Budžeta saistības

Saistības ar darbiniekiem

Sociālās apdrošināšanas saistības

Citas saistības

Kopā saistības

7.tabula

Aizņēmuma atmaksāšana

1.gads 2.gads 3.gads

Sākotnējais aizņēmums

Procenti par aizņēmumu

Aizņēmuma atmaksa

Aizņēmuma atlikums

 

5.2. Iepriekšējo triju gadu laikā izmaksātās dividendes, ja tādas ir bijušas;

5.3. Pēdējo triju gadu un pēdējā pusgada vai deviņu mēnešu budžeta faktiskie ieņēmumi un aizdevumi, bilance, kopsavilkums par pašvaldības saņemtajiem vai iesniegtajiem aizdevumiem, šo aizdevumu atmaksas termiņiem un noteikumiem, apkalpošanas izdevumiem (pašvaldībām);

5.4. Zvērinātu revidentu vai Latvijas Republikā reģistrēto auditorsabiedrību veiktais emitenta iepriekšējā finansu gada finansiālā stāvokļa novērtējums.

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!