Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
2001. gada 5. jūlija Sabiedrības integrācijas fonda likums. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 20.07.2001., Nr. 110 https://www.vestnesis.lv/ta/id/26310-sabiedribas-integracijas-fonda-likums

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Nu visi novadi vij dziesmu rotu savai Rīgai

Vēl šajā numurā

20.07.2001., Nr. 110

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Saeima

Veids: likums

Pieņemts: 05.07.2001.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Sabiedrības integrācijas fonda likums

1.pants. Likuma darbības joma

Šis likums nosaka Sabiedrības integrācijas fonda izveidošanas, pārvaldīšanas un uzraudzības, kā arī līdzekļu uzkrāšanas un izlietošanas kārtību.

2.pants. Fonda juridiskais statuss

(1) Sabiedrības integrācijas fonds (turpmāk — Fonds) ir publisks nodibinājums, kas tiek izveidots ar šo likumu.

(2) Fonds ir juridiskā persona, kas darbojas saskaņā ar šo likumu, citiem normatīvajiem aktiem un Fonda nolikumu, kuru apstiprina Ministru kabinets.

3.pants. Fonda mērķis un uzdevumi

(1) Fonda mērķis ir finansiāli atbalstīt un veicināt sabiedrības integrācijas procesu atbilstoši attiecīgās valsts programmas pamatnostādnēm.

(2) Fonda uzdevumi ir šādi:

1) piesaistīt, uzkrāt, pārvaldīt līdzekļus un sadalīt tos sabiedrības integrācijas projektu īstenošanai;

2) noteikt kritērijus un izstrādāt pamatprincipus sabiedrības integrācijas projektu izvērtēšanai;

3) noteikt kritērijus un izstrādāt metodiskos norādījumus sabiedrības integrācijas projektu sagatavošanai un pieteikšanai;

4) izsludināt un organizēt sabiedrības integrācijas projektu konkursus finansējuma saņemšanai;

5) izstrādāt un iesniegt Ministru kabinetam priekšlikumus par sabiedrības integrācijas procesa īstenošanai nepieciešamajiem valsts budžeta līdzekļiem;

6) nodrošināt savas darbības pilnīgu atklātumu;

7) piešķirot finansējumu, publicēt laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" informāciju par attiecīgā sabiedrības integrācijas projekta finansējuma apmēru un mērķfinansējuma avotu;

8) uzturēt un atjaunot Fondam iesniegto un tā finansēto sabiedrības integrācijas projektu publiski pieejamu datu bāzi, kā arī saņemt un analizēt informāciju par perspektīvajiem finansējuma projektiem;

9) mērķtiecīgi un efektīvi apsaimniekot piešķirto finansējumu, nodrošinot kontroli pār līdzekļu izlietošanu;

10) sagatavot un publicēt laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" Fonda darbības gadskārtējo pārskatu.

(3) Fonda darbība ir atklāta.

4.pants. Fonda tiesības

(1) Fondam ir tiesības:

1) saņemt finansējumu no valsts budžeta un pašvaldību budžetiem;

2) saņemt dāvinājumus un ziedojumus (naudas līdzekļu un mantiskā veidā), kas izmantojami Fonda mērķu īstenošanai;

3) saņemt bez maksas no valsts un pašvaldību institūcijām savas darbības nodrošināšanai nepieciešamo informāciju;

4) veikt saimniecisko darbību, kas saistīta ar Fonda mērķu īstenošanu;

5) iegūt savā īpašumā kustamas un nekustamas lietas gan Latvijā, gan ārpus tās.

(2) Juridisko un fizisko personu, to skaitā ārvalstu juridisko un fizisko personu, ziedojumus Fonds izlieto ziedotāja norādītajiem mērķiem. Ja ziedotājs nav norādījis ziedojuma mērķi, ziedojums tiek izlietots šā likuma 6.pantā noteiktajā kārtībā.

5.pants. Fonda līdzekļi un to izlietošana

(1) Fonda līdzekļus veido:

1) valsts budžeta un pašvaldību budžetu līdzekļi;

2) juridisko un fizisko personu, to skaitā ārvalstu juridisko un fizisko personu, dāvinājumi un ziedojumi;

3) ienākumi no saimnieciskās darbības.

(2) No valsts budžeta piešķirtie līdzekļi glabājas Valsts kasē.

(3) No pašvaldību budžetiem piešķirtie līdzekļi, kā arī juridisko un fizisko personu, to skaitā ārvalstu juridisko un fizisko personu, dāvinātā un ziedotā nauda glabājas bankā, ko var norādīt dāvinātājs vai ziedotājs.

(4) Fonda līdzekļi tiek izlietoti atbilstoši Fonda mērķim un uzdevumiem, kā arī Fonda darbības nodrošināšanai. Fonda līdzekļu atlikumu saimnieciskā gada beigās izlieto fonda izdevumu segšanai nākamajā saimnieciskajā gadā, to neapliek ar ienākuma nodokli.

6.pants. Fonda līdzekļu sadales kārtība

Fonda līdzekļus sadala atbilstoši Fonda mērķim un uzdevumiem, kā arī attiecīgās valsts programmas pamatnostādnēm, ievērojot Fonda nolikumā noteikto kārtību.

7.pants. Fonda darbības ierobežojumi

(1) Fondam nav tiesību uzņemties saistības uz Fonda mantas rēķina, ja šīs saistības tieši neattiecas uz Fonda mērķi un uzdevumiem.

(2) Prasījumi pret Fondu un Fonda mantā ietilpstošie prasījumi nav savstarpēji ieskaitāmi.

(3) Fonda mantu nedrīkst ieķīlāt vai citādi apgrūtināt.

(4) Fonds nedrīkst būt par dalībnieku (akcionāru) uzņēmējsabiedrībā, pirkt vērtspapīrus, uzņemties saistības, kuras izriet no galvojuma līgumiem, slēgt aizdevuma līgumus, kā arī dāvināt, patapināt vai ziedot Fonda mantu.

8.pants. Fonda struktūra

Fondu pārvalda Fonda padome, tās darbību nodrošina sekretariāts, un sabiedrības integrācijas projektus izvērtē attiecīgā komiteja.

9.pants. Fonda padome

(1) Fonda padomes sastāvā ir izglītības un zinātnes ministrs, kultūras ministrs, labklājības ministrs, tieslietu ministrs, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs, Valsts prezidenta pārstāvis, pa vienam pašvaldību pārstāvim no Kurzemes, Vidzemes, Latgales, Zemgales un Rīgas, pieci nevalstisko organizāciju deleģēti pārstāvji.

(2) Ministru kabinets apstiprina Fonda padomes sastāvu.

(3) Fonda padomes locekļi no sava vidus ievēlē Fonda padomes priekšsēdētāju, kurš vada Fonda padomes darbu.

(4) Fonda padomes pilnvaru laiks ir trīs gadi. Fonda padomes locekļu iecelšanas un atcelšanas kārtību nosaka Fonda nolikums.

(5) Fonda padomes locekļi par piedalīšanos Fonda padomes sēdēs atalgojumu nesaņem.

10.pants. Fonda padomes sēdes un lēmumu pieņemšana

(1) Fonda padomes sēdes sasauc Fonda padomes priekšsēdētājs.

(2) Fonda padomes sēdes tiek sasauktas pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi trijos mēnešos. Fonda padomes priekšsēdētājam divu nedēļu laikā jāsasauc Fonda padomes sēde, ja to pieprasa vismaz viena trešdaļa Fonda padomes locekļu.

(3) Fonda padomes sēdes tiek protokolētas. Fonda padomes sēžu protokolus paraksta Fonda padomes priekšsēdētājs.

(4) Fonda padome lēmumus pieņem ar absolūto balsu vairākumu no kopējā Fonda padomes locekļu balsu skaita.

11.pants. Fonda sekretariāts

(1) Fonda sekretariāts nodrošina Fonda padomes darbu un saskaņā ar Fonda nolikumu pilda Fonda padomes un tās priekšsēdētāja norādījumus.

(2) Sekretariātu vada direktors, kuru amatā apstiprina Fonda padome.

12.pants. Fonda komitejas

(1) Fonda komitejas izvērtē iesniegtos sabiedrības integrācijas projektus un saskaņā ar Fonda nolikumu sagatavo tos izskatīšanai Fonda padomē.

(2) Sabiedrības integrācijas fondā ir šādas pastāvīgās komitejas:

1) Pilsoniskās līdzdalības komiteja;

2) Sociālās integrācijas komiteja;

3) Reģionālās integrācijas komiteja;

4) Izglītības un valodas komiteja;

5) Kultūras komiteja;

6) Repatriācijas un migrācijas komiteja;

7) Pētniecības un sabiedrības saziņas komiteja.

(3) Fonda padome var izveidot arī citas komitejas.

(4) Katras komitejas sastāvā ir vismaz pieci locekļi, no kuriem vismaz viens pārstāv valsts institūciju, kuras kompetencē ir attiecīgās komitejas pārziņā esošie jautājumi. Komitejas locekļus ieceļ Fonda padome.

(5) Komitejas darbu vada tās priekšsēdētājs. Priekšsēdētāju ievēlē attiecīgā komiteja no tās locekļu vidus.

(6) Komitejas locekļu pilnvaru laiks ir divi gadi.

(7) Komiteja darbojas, pamatojoties uz Fonda padomes apstiprinātu nolikumu.

13.pants. Grāmatvedības uzskaite

(1) Fonds kārto grāmatvedības uzskaiti atbilstoši normatīvo aktu prasībām un iesniedz pārskatu par finansu līdzekļu izlietojumu atbilstoši šā likuma, likuma "Par grāmatvedību" un citu normatīvo aktu prasībām.

(2) Noslēdzot saimniecisko gadu, Fonds sagatavo un publicē gada publisko pārskatu, lai informētu sabiedrību par Fonda līdzekļu izlietojumu atbilstoši Fonda mērķim un uzdevumiem.

14.pants. Fonda iekšējā revīzija

Fonda iekšējās revīzijas kārtību nosaka Fonda nolikums.

Pārejas noteikumi

1. Ministru kabinets līdz 2001.gada 1.septembrim apstiprina Sabiedrības integrācijas fonda nolikumu.

2. Ministru kabinets sagatavo un iesniedz Saeimai likumprojektu par grozījumiem likumā "Par valsts budžetu 2001.gadam", paredzot tajā Sabiedrības integrācijas fonda darbības nodrošināšanai Tieslietu ministrijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu novirzīšanu tieši Sabiedrības integrācijas fondam.

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.septembrī.

Likums Saeimā pieņemts 2001.gada 5.jūlijā.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2001.gada 20.jūlijā

Likums stājas spēkā ar 2001.gada 1.septembri.

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!