Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2001. gada 12. jūnija noteikumi Nr. 253 "Noteikumi par Valsts kases darbību valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanā". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 22.06.2001., Nr. 97 https://www.vestnesis.lv/ta/id/25579

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.254

Noteikumi par valsts fondēto pensiju shēmas darbību

Vēl šajā numurā

22.06.2001., Nr. 97

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 253

Pieņemts: 12.06.2001.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr. 253

Rīgā 2001.gada 12.jūnijā (prot. Nr. 27, 46.§)

Noteikumi par Valsts kases darbību valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanā

Izdoti saskaņā ar Valsts fondēto pensiju likuma pārejas noteikumu 1.punktu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Valsts kase pārvalda valsts fondēto pensiju shēmas (turpmāk — shēma) līdzekļus.

2. Valsts kase shēmas līdzekļus pārvalda saskaņā ar Valsts fondēto pensiju likumu, shēmas darbības noteikumiem, šiem noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem, kā arī atbilstoši Valsts kases un bezpeļņas organizācijas valsts akciju sabiedrības "Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra" (turpmāk — aģentūra) līgumam par shēmas līdzekļu pārvaldīšanu (turpmāk — pārvaldīšanas līgums).

3. Darījumus ar shēmas līdzekļiem Valsts kase veic ar turētājbankas starpniecību saskaņā ar šiem noteikumiem, kā arī atbilstoši Valsts kases un turētājbankas līgumam (turpmāk — turētājbankas līgums).

4. Valsts kase turētājbankas līgumā paredz, ka turētājbanka:

4.1. veic norēķinus ar naudas līdzekļiem, saņem vērtspapīrus un nodrošina to pārvedumu, nodrošina vērtspapīru un cita īpašuma drošu glabāšanu, kā arī apkalpo shēmas līdzekļu kontus saskaņā ar pārvaldīšanas līguma un turētājbankas līguma nosacījumiem;

4.2. izpilda Valsts kases rīkojumus, ja tie nav pretrunā ar Valsts fondēto pensiju likumu, šiem noteikumiem un pārvaldīšanas līguma un turētājbankas līguma nosacījumiem;

4.3. rīkojas neatkarīgi no Valsts kases;

4.4. rīkojas vienīgi shēmas dalībnieku interesēs, izņemot šo noteikumu 4.2.apakšpunktā minētos gadījumus;

4.5. shēmas līdzekļus tur šķirti no citiem bankas aktīviem, kā arī juridiski nodrošina shēmas līdzekļus pret kreditoru prasījumiem gadījumā, ja turētājbanka tiek atzīta par maksātnespējīgu.

5. Valsts kase pārvaldīšanas līgumu un turētājbankas līgumu nedēļas laikā pēc to noslēgšanas iesniedz Finansu un kapitāla tirgus komisijai (turpmāk — komisija).

6. Shēmas līdzekļi iegrāmatojami un pārvaldāmi šķirti no citiem Valsts kases aktīviem un tās pārvaldīšanā esošajiem aktīviem, norobežojot lēmumu pieņemšanu un jebkuras citas darbības, kas saistītas ar shēmas līdzekļu pārvaldīšanu, no Valsts kases darbībām valsts parāda vadībā un valsts vērtspapīru emisijā. 

7. Turētājbankas izvēli Valsts kase veic saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību pasūtījumu".

8. Slēdzot turētājbankas līgumu, Valsts kase nodrošina, ka tajā tiek norādīts:

8.1. Valsts kases reģistrācijas numurs un juridiskā adrese;

8.2. turētājbankas nosaukums, reģistrācijas numurs, licences starpniekdarbībai vērtspapīru tirgū numurs, juridiskā adrese un izpildinstitūcijas atrašanās vieta;

8.3. pušu tiesības un pienākumi;

8.4. shēmas līdzekļu kontu apkalpošanas kārtība;

8.5. Valsts kases rīkojumu par darījumiem ar shēmas līdzekļiem izpildes kārtība;

8.6. shēmas līdzekļu glabāšanas kārtība;

8.7. turētājbankas atlīdzības apmērs un samaksas kārtība;

8.8. kārtība, kādā sedzami turētājbankas izdevumi, kas radušies, veicot darījumus ar shēmas līdzekļiem vai apkalpojot shēmas līdzekļu kontus;

8.9. atbildība par līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi;

8.10. līguma termiņš;

8.11. līguma noteikumu grozīšanas kārtība;

8.12. līguma pirmstermiņa izbeigšanas nosacījumi un kārtība;

8.13. strīdu izskatīšanas kārtība;

8.14. citi noteikumi, kas izriet no pārvaldīšanas līguma.

9. Turētājbankas līgumā Valsts kase paredz šādus turētājbankas pienākumus:

9.1. glabāt shēmas līdzekļus saskaņā ar šiem noteikumiem, citiem normatīvajiem aktiem un turētājbankas līgumu;

9.2. sekot, lai Valsts kase ievēro šo noteikumu, citu normatīvo aktu un pārvaldīšanas līguma prasības attiecībā uz shēmas līdzekļu ieguldījumiem, kā arī ieguldījumu noteikumus un ierobežojumus, un nekavējoties ziņot Finansu ministrijai, Valsts kasei un aģentūrai par turētājbankai zināmo Valsts kases rīcību, kas ir pretrunā ar šiem noteikumiem, citiem normatīvajiem aktiem, pārvaldīšanas līgumu vai turētājbankas līgumu;

9.3. sekot, lai shēmas līdzekļu vērtība tiktu aprēķināta saskaņā ar pārvaldīšanas līguma nosacījumiem;

9.4. nodrošināt, lai ienākumi no shēmas līdzekļu pārvaldīšanas tiktu izlietoti saskaņā ar šiem noteikumiem un pārvaldīšanas līguma nosacījumiem;

9.5. sekot, lai pienācīgi tiktu veikti darījumos ar shēmas līdzekļiem noteiktie maksājumi;

9.6. pilnā mērā atlīdzināt shēmas dalībniekiem, Valsts kasei un trešajām personām nodarītos zaudējumus, ja turētājbanka ar nolūku vai aiz neuzmanības pārkāpusi šos noteikumus, citus normatīvos aktus, turētājbankas līgumu vai nolaidīgi veikusi savus pienākumus;

9.7. sadarboties ar aģentūru un tās ieceltiem zvērinātiem revidentiem, pēc aģentūras pieprasījuma sniegt izrakstus no Valsts kases kontiem saistībā ar shēmas līdzekļu pārvaldīšanu;

9.8. iespējami ātri, bet ne vēlāk kā nākamajā darbdienā rakstiski ziņot aģentūrai par jebkuru Valsts kases rīcību, kas pārkāpj normatīvo aktu prasības shēmas līdzekļu pārvaldīšanas jomā vai ir pretrunā noslēgtā turētājbankas līguma noteikumiem.

10. Turētājbankas līgumā Valsts kase drīkst iekļaut arī citus nosacījumus, kas nav pretrunā ar Valsts fondēto pensiju likumu, šiem noteikumiem un pārvaldīšanas līguma nosacījumiem.

11. Turētājbankas līgums izbeidzas šādos gadījumos:

11.1. izbeidzas turētājbankas līgumā noteiktais termiņš;

11.2. puses savstarpēji vienojas;

11.3. viena puse vienpusēji atkāpjas no turētājbankas līguma, ievērojot šo noteikumu 12.punktā minētos termiņus;

11.4. rodas apstākļi, kuru rezultātā turētājbanka vairs neatbilst Valsts fondēto pensiju likuma, šo noteikumu vai pārvaldīšanas līguma prasībām;

11.5. turētājbanka tiek atzīta par maksātnespējīgu;

11.6. turētājbanka izbeidz darbību;

11.7. Finansu ministrija dod Valsts kasei rīkojumu mainīt turētājbanku;

11.8. citos turētājbankas līgumā noteiktajos gadījumos.

12. Turētājbankas līguma pusei, kura vienpusēji atkāpjas no turētājbankas līguma, ir pienākums paziņot par to otrai pusei trīs mēnešus iepriekš, ja turētājbankas līgumā nav noteikts cits termiņš.

13. Valsts kase shēmas līdzekļus drīkst ieguldīt Latvijas valsts vērtspapīros (turpmāk — valsts vērtspapīri) un termiņnoguldījumos bankās.

14. Ieguldot shēmas līdzekļus valsts vērtspapīros, Valsts kase ievēro šādus ierobežojumus:

14.1. shēmas līdzekļus drīkst ieguldīt brīvi pārvedamos valsts vērtspapīros to sākotnējā izvietošanā tikai saskaņā ar Finansu ministrijas rīkojumu par apgrozībā esoša valsts vērtspapīru laidiena apjoma palielināšanu ar atkārtotu tā paša laidiena emisiju. Atkārtotā laidiena emisijas likme tiek noteikta atbilstoši šī laidiena pēdējās izsoles vidējai procentu likmei. Valsts vērtspapīrus sākotnējā izvietošanā var iegādāties tikai to izsoles norēķinu datumā;

14.2. shēmas līdzekļus drīkst ieguldīt valsts vērtspapīros to otrreizējā apgrozībā;

14.3. shēmas līdzekļu ieguldījums vienas emisijas valsts vērtspapīros nedrīkst pārsniegt 20 % no izsolē (izsolēs) kopējā pārdoto valsts vērtspapīru nominālvērtību apjoma un 20 % no kopējā Valsts kases pārvaldīšanā esošo līdzekļu apjoma.

15. Ieguldot shēmas līdzekļus banku termiņnoguldījumos, Valsts kase ievēro šādus ierobežojumus:

15.1. shēmas līdzekļu ieguldījumi termiņnoguldījumos bankās nedrīkst pārsniegt 25 % no kopējā Valsts kases pārvaldīšanā esošo shēmas līdzekļu apjoma;

15.2. shēmas līdzekļu ieguldījumi termiņnoguldījumos ir pieļaujami bankās, kuras normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir saņēmušas licenci kredītiestādes darbībai un kuru pašu kapitāls vismaz trīs reizes pārsniedz normatīvajos aktos noteiktā bankas minimālā dibināšanas pamatkapitāla apmēru. Šis ierobežojums neattiecas uz darījumiem, kuros Valsts kase pērk vērtspapīrus uz noteiktu termiņu un, termiņam beidzoties, pārdod tos iepriekšējam vērtspapīru īpašniekam par fiksētu cenu;

15.3. shēmas līdzekļi, kas noguldīti termiņnoguldījumos vienā bankā, nedrīkst pārsniegt 10 % no kopējā Valsts kases pārvaldīšanā esošo shēmas līdzekļu apjoma. Šis ierobežojums neattiecas uz Valsts kases veiktajiem darījumiem, kuros Valsts kase pērk vērtspapīrus uz noteiktu termiņu un, termiņam beidzoties, pārdod tos iepriekšējam vērtspapīru īpašniekam par fiksētu cenu.

16. Ieguldot shēmas līdzekļus, Valsts kase ievēro ieguldījumu diversifikācijas principu, kā arī nodrošina atbilstošu ieguldījumu likviditāti pārvaldīšanas līguma nosacījumu izpildei.

17. Īstermiņa finansu likviditātes nodrošināšanai Valsts kase drīkst pārdot valsts vērtspapīrus uz noteiktu termiņu un, termiņam beidzoties, atpirkt tos par fiksētu cenu. Šādu darījumu termiņš nedrīkst pārsniegt vienu mēnesi un apjoms nedrīkst pārsniegt 10 % no kopējā Valsts kases pārvaldīšanā esošo shēmas līdzekļu apjoma.

18. Ieguldot shēmas līdzekļus, Valsts kasei ir pienākums iegūt pietiekami plašu informāciju par potenciālajiem vai iegūtajiem ieguldījuma objektiem, kā arī pārraudzīt to banku finansiālo un ekonomisko situāciju, kurās termiņnoguldījumos ir vai tiks ieguldīti shēmas līdzekļi.

19. Ja no Valsts kases neatkarīgu apstākļu dēļ (pārvaldīšanā esošo shēmas līdzekļu apjoma būtiska samazināšanās saskaņā ar aģentūras rīkojumu, shēmas līdzekļu vērtības maiņa un citi līdzīgi iemesli) ir pārkāpti šo noteikumu 14. un 15.punktā minētie ierobežojumi, Valsts kase iespējami ātri, bet ne vēlāk kā triju mēnešu laikā novērš ieguldījumu ierobežojumu pārsniegumu, veicot nepieciešamās darbības atbilstoši riska samazināšanas principam, samazinot finansiālo zaudējumu risku, ieguldot shēmas līdzekļus un ievērojot darījumu ar shēmas līdzekļiem ierobežojumus, kā arī saglabājot iespēju iegūt vislielākos gaidāmos ienākumus.

20. Shēmas līdzekļu ieguldīšana ir pieļaujama tādā valūtā, kādā tiks veiktas izmaksas no shēmas līdzekļiem.

21. Valsts kase veic shēmas līdzekļu grāmatvedības uzskaiti un sagatavo pārskatus saskaņā ar likumiem, normatīvajiem aktiem un komisijas noteikto pārskatu sagatavošanas kārtību. 

22. Pārskatus par shēmas līdzekļu pārvaldīšanu Valsts kase iesniedz Finansu ministrijā un aģentūrā. 

23. Gada un ceturkšņa pārskati par shēmas līdzekļu pārvaldīšanu ir publiski pieejami visām shēmas darbībā ieinteresētajām personām.

24. Valsts kases darbību shēmas līdzekļu pārvaldīšanā pārrauga Finansu ministrija. Pārraudzības mērķis ir nodrošināt Valsts kases darbības atbilstību šiem noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem, kas izdoti saskaņā ar Valsts fondēto pensiju likumu, un aizsargāt shēmas dalībnieku intereses.

25. Finansu ministrijai ir tiesības veikt Valsts kases iekšējo pārbaudi. Valsts kases pienākums ir atļaut Finansu ministrijas pilnvarotām personām, kas veic Valsts kases iekšējo pārbaudi, brīvi iepazīties ar visiem dokumentiem un informāciju, kas attiecas uz Valsts kases darbību shēmas līdzekļu pārvaldīšanā.

26. Finansu ministrijas pienākums ir rakstiski informēt Valsts kasi par pārbaudē konstatētajiem trūkumiem un sava ziņojuma norakstus nosūtīt aģentūrai un komisijai.

27. Finansu ministrijai ir tiesības rakstiski pieprasīt un saņemt no Valsts kases, turētājbankas, kā arī Valsts kases amatpersonām informāciju par Valsts kases kontiem un darījumiem, kas veikti ar shēmas līdzekļiem.

28. Komisija ziņo Finansu ministrijai, Valsts kasei un aģentūrai, ja tā ir konstatējusi, ka turētājbankas darbība ar shēmas līdzekļiem neatbilst Valsts fondēto pensiju likumam vai turētājbankas līgumam.

29. Finansu ministrijai ir tiesības dot Valsts kasei rīkojumu mainīt turētājbanku, ja turētājbanka pārkāpj šos noteikumus vai turētājbankas līguma nosacījumus vai ja tas ir nepieciešams shēmas dalībnieku interešu aizsardzībai.

30. Šo noteikumu 29.punktā minētajā gadījumā turētājbankas līgums izbeidzas dienā, kad Finansu ministrija dod attiecīgu rīkojumu Valsts kasei. Šajā gadījumā līdz jaunas turētājbankas izvēlei Valsts kase nodrošina, ka nākamajā dienā pēc turētājbankas līguma izbeigšanās stājas spēkā jauns turētājbankas līgums. Turētājbanku Valsts kase izvēlas saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību pasūtījumu".

31. Noteikumi stājas spēkā ar 2001.gada 1.jūliju.

32. Līdz 2003.gada 1.janvārim Valsts kases izdevumi, kas saistīti ar shēmas līdzekļu pārvaldīšanu (to skaitā maksājumi trešajām personām — turētājbankai, zvērinātiem revidentiem, brokeriem un citām personām), tiek segti no valsts budžeta.

Ministru prezidents A.BĒRZIŅŠ

Finansu ministrs G.BĒRZIŅŠ

 

 

Noteikumi stājas spēkā ar 2001.gada 1.jūliju.

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!