Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Darbības pārskati. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 19.06.2001., Nr. 94 https://www.vestnesis.lv/ta/id/25449

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Notāru, tiesu ziņas

Vēl šajā numurā

19.06.2001., Nr. 94

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

DARBĪBAS PĀRSKATI

A/s “Ventspils nafta” akcionāriem

Mēs esam veikuši a/s “Ventspils nafta” (Latvijas Republikā reģistrēta akciju sabiedrība) un tās meitas uzņēmumu (turpmāk tekstā – Koncerns) 2000.gada konsolidētā pārskata revīziju. Mēs esam veikuši arī a/s “Ventspils nafta” (turpmāk tekstā – Koncerna mātes uzņēmums) 1999.gada pārskata revīziju. Par šo gada pārskatu, kas atspoguļots no 13. līdz 49.lappusei, ir atbildīga Uzņēmuma vadība. Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko mēs izsakām par šo gada pārskatu, pamatojoties uz veikto revīziju.

Mēs veicām revīziju saskaņā ar Starptautiskās grāmatvežu federācijas izdotajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums ir jāplāno un jāveic revīzija tā, lai iegūtu pietiekamu pārliecību par to, ka gada pārskatā nav būtisku kļūdu. Revīzija ietver summu un citas gada pārskatā ietvertās informācijas pamatojuma pārbaudi izlases veidā. Revīzija ietver arī izmantoto grāmatvedības principu un būtisku uzņēmuma vadības pieņēmumu novērtēšanu, kā arī vispārēju gada pārskata satura novērtējumu. Mēs uzskatām, ka mūsu veiktā revīzija ir devusi mums pietiekamu pamatojumu atzinuma izteikšanai.

Pēc mūsu domām, iepriekš minētais gada pārskats ir sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumu “Par uzņēmumu gada pārskatiem” un Latvijas Republikas likumu “Par konsolidētajiem gada pārskatiem” un visos būtiskajos aspektos sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Koncerna un Koncerna mātes uzņēmuma līdzekļiem, saistībām un finansiālo stāvokli 2000.gada 31.decembrī un to darbības rezultātiem un naudas plūsmu 2000.gadā.

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par uzņēmumu gada pārskatiem” 64.panta un Latvijas Republikas likuma “Par konsolidētajiem gada pārskatiem” 33.panta prasībām mēs apliecinām, ka konsolidētajā vadības ziņojumā sniegtā grāmatvedības uzskaites informācija atbilst 2000.gada pārskatā sniegtajai informācijai un ka Koncerna un Koncerna mātes uzņēmuma likumīgie pārstāvji ir snieguši mums visas pieprasītās ziņas un paskaidrojumus.

Arthur Andersen

Neil Jennings

Diāna Krišjāne , sertifikāts Nr.124

Revīzija tika pabeigta 2001.gada 31.martā

 

 

Akciju sabiedrības “Ventspils nafta”,

reģ.Nr.000300309, adrese: Talsu ielā 75, Ventspilī, LV-3600,

saīsinātais 2000.gada pārskats

Peļņas vai zaudējumu aprēķins, (tūkst.Ls)

Koncerns

Koncerna

mātes

uzņēmums

2000

2000

NETO APGROZĪJUMS

85,931

47,931

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

(50,427)

(18,029)

BRUTO PEĻŅA

35,504

29,902

Pārdošanas un izplatīšanas izmaksas

(350)

Vispārējās un administrācijas izmaksas

(8765)

(6880)

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi/

(izmaksas), neto

(871)

(1074)

SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS PEĻŅA

25,518

21,948

Peļņa/ (zaudējumi) no līdzdalības

Koncerna meitas

un asociēto uzņēmumu kapitālā, neto

(31)

2213

Ar saimniecisko darbību

nesaistītie ieņēmumi/ (izmaksas), neto

(2084)

(1624)

Finansu ieņēmumi/ (izmaksas), neto

7959

4250

PEĻŅA PIRMS ĀRKĀRTAS

POSTEŅIEM UN NODOKĻIEM

31,362

26,787

Ārkārtas (izmaksas)

(7622)

(7622)

PEĻŅA PIRMS NODOKĻIEM

23,740

19,165

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

(8147)

(5280)

Pārējie nodokļi

(1058)

(606)

NETO PEĻŅA PIRMS

MAZĀKUMA INTERESĒM

14,535

13,279

Mazākuma intereses

(1256)

PĀRSKATA GADA PEĻŅA

13,279

13,279

PEĻŅA UZ AKCIJU

lati uz akciju

0.127

0.127

 

 

Bilance, (tūkst.Ls)

AKTĪVS

Koncerns

Koncerna

mātes

uzņēmums

31.12.2000.

31.12.2000.

ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI

Nemateriālie ieguldījumi

45,429

2855

Pamatlīdzekļi:

Zeme, ēkas un sistēmas

96,627

59,739

Iekārtas un mašīnas

27,400

12,151

Pārējie pamatlīdzekļi

10,693

8571

Nepabeigtā celtniecība

7645

6164

Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem

8366

1744

Kopā pamatlīdzekļi

150,731

88,369

Ilgtermiņa finansu ieguldījumi:

Līdzdalība Koncerna meitas

un asociētajos uzņēmumos

143

96,526

Ilgtermiņa aizdevums radniecīgajam uzņēmumam

2200

Ilgtermiņa aizdevumi

2624

2624

Pārējie ilgtermiņa finansu ieguldījumi

379

Kopā ilgtermiņa finansu ieguldījumi

3146

101,350

Kopā ilgtermiņa ieguldījumi

199,306

192,574

APGROZĀMIE LĪDZEKĻI

Krājumi

14,611

3466

Ilgtermiņa aizdevumu īstermiņa daļa

1003

1003

Īstermiņa aizdevumi

13,486

Pircēju un pasūtītāju parādi, neto

9272

5017

Radniecīgā uzņēmuma parādi

48

Uzkrātie ieņēmumi

Citi debitori

3314

1232

Nākamo periodu izmaksas

1488

997

Pašu akcijas

151

150

Vērtspapīri

2643

2614

Nauda un tās ekvivalenti

48,564

26,269

Kopā apgrozāmie līdzekļi

94,532

40,796

KOPĀ AKTĪVS

293,838

233,370

PASĪVS

Koncerns

Koncerna

mātes

uzņēmums

31.12.2000.

31.12.2000.

PAŠU KAPITĀLS

Akciju kapitāls

104,479

104,479

Akciju emisijas uzcenojums

42,343

42,343

Nesadalāmās rezerves

2147

2147

Pārējās rezerves

54,000

54,000

Pārskata gada nesadalītā peļņa

13,279

13,279

Kopā pašu kapitāls

216,248

216,248

MAZĀKUMA INTERESES

47,848

UZKRĀJUMI

Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis

11,362

8047

Pārējie uzkrājumi

6000

6000

Negatīvā nemateriālā vērtība

489

489

Kopā uzkrājumi

17,851

14,536

ILGTERMIŅA KREDITORI

Finansu līzinga saistību ilgtermiņa daļa

1405

Ilgtermiņa aizņēmumi no kredītiestādes

1451

ĪSTERMIŅA KREDITORI

2856

Ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa

1866

Finansu līzinga saistības

540

No pircējiem saņemtie avansi

227

34

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

1530

Uzkrātās saistības

3734

1601

Pārējie kreditori

909

951

Nākamo periodu ieņēmumi

229

Kopā īstermiņa kreditori

9035

2586

KOPĀ PASĪVS

293,838

233,370

2001.gada 31.martā Mamerts Vaivads , padomes priekšsēdētājs

Igors Skoks , valdes priekšsēdētājs

!

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!