Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ārlietu ministrijas 2012. gada 15. maija informācija Nr. 41/215-1884 "Par līguma spēkā stāšanos". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 22.05.2012., Nr. 79 https://www.vestnesis.lv/ta/id/247964

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ekonomikas ministrijas dienesta informācija

Par privatizācijas sertifikātu piešķiršanu un izmantošanu līdz 2012.gada 1.maijam

Vēl šajā numurā

22.05.2012., Nr. 79

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ārlietu ministrija

Veids: informācija

Numurs: 41/215-1884

Pieņemts: 15.05.2012.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ārlietu ministrijas dienesta informācija Nr.41/215-1884

Rīgā 2012.gada 15.maijā

Par līguma spēkā stāšanos

Ārlietu ministrija informē, ka 2012.gada 2.maijā stājās spēkā Latvijas Republikas Veselības ministrijas, Igaunijas Republikas Sociālo lietu ministrijas un Lietuvas Republikas Veselības ministrijas partnerības līgums par vienotiem zāļu un medicīnas ierīču iepirkumiem un centralizēti iepērkamo zāļu un medicīnas ierīču aizdošanu (parakstīts Rīgā 2012.gada 2.maijā, apstiprināts ar Ministru kabineta 2012.gada 24.aprīļa noteikumiem Nr.292).

Ārlietu ministrijas Juridiskā departamenta direktore I.Mangule 

Latvijas Republikas Veselības ministrijas, Igaunijas Republikas Sociālo lietu ministrijas un Lietuvas Republikas Veselības ministrijas partnerības līgums par vienotiem zāļu un medicīnas ierīču iepirkumiem un centralizēti iepērkamo zāļu un medicīnas ierīču aizdošanu

Latvijas Republikas Veselības ministrija, Igaunijas Republikas Sociālo lietu ministrija un Lietuvas Republikas Veselības ministrija (turpmāk "Partneri"),

ņemot vērā Baltijas valstu premjerministru 2010. gada 24. septembra lēmumu sekmēt efektīvāku veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu Baltijas valstīs un izveidot vienotu veselības jautājumu darba grupu, kā arī veselības jautājumu darba grupas darba uzdevumu apstiprināšanu;

apzinoties, ka iespējamā citu Eiropas Savienības dalībvalstu vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstu partneru pievienošanās šim partnerības līgumam būtu vērtīga gan pašreizējiem, gan jaunajiem partneriem;

atzīstot, ka tas sekmēs efektīvāku veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu Baltijas valstīs;

atzīstot, ka vienotu iepirkumu īstenošana nodrošinās iepirkumu racionalizēšanu un samazinās nepieciešamos laika un administratīvos resursus;

apņemoties turpmāk sadarboties šajā jomā,

ir vienojušās par turpmāko.

1. pants
Definīcijas

Partnerības līgumā izmantoti šādi termini un to definīcijas:

Iepirkuma komisija – Galvenā partnera izveidota komisija iepirkuma procedūras veikšanai.

Galvenais partneris – Partneris, kas pēc Partneru vienošanās ir atbildīgs par iepirkuma procedūras īstenošanu un visas ar to saistītās dokumentācijas izstrādi un saskaņošanu ar citiem iepirkuma procedūrā iesaistītajiem Partneriem.

Vispārīgā vienošanās – vienošanās starp iepirkumā iesaistīto Partneru kompetentajām iestādēm un iepirkuma procedūrā noteiktajiem uzvarētājiem, kurā noteikti un raksturoti paredzētajā laikposmā slēdzamie līgumi un tajos ietvertie noteikumi (īpaši attiecībā uz cenām un, ja nepieciešams, paredzēto daudzumu).

Medicīnas ierīce – medicīnas ierīce, kas definēta Padomes Direktīvā 90/385/EEK (1990. gada 20. jūnijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz aktīvām implantējamām medicīnas ierīcēm, Padomes Direktīvā 93/42/EEK (1993. gada 14. jūnijs) par medicīnas ierīcēm un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 98/79/EK (1998. gada 27. oktobris) par medicīnas ierīcēm, ko lieto in vitro diagnostikā.

Zāles – zāles, kas definētas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2001/83/EK (2001. gada 6. novembris) par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm.

2. pants
Mērķis

Šī partnerības līguma mērķis ir veicināt vienotus zāļu un medicīnas ierīču iepirkumus ar vispārēju mērķi samazināt valstu izdevumus attiecībā uz zāļu un medicīnas ierīču valsts iepirkumiem, kā arī nodrošināt centralizēti iepērkamo zāļu un medicīnas ierīču pieejamības nepārtrauktību.

3. pants
Darbības joma

Šis partnerības līgums attiecas uz kompetento iestāžu sadarbību vienotos zāļu un medicīnas ierīču iepirkumos, un sadarbību Partnerim nepieciešamo centralizēti iepērkamo zāļu un medicīnas ierīču nodrošināšanā.

4. pants
Kompetentās iestādes

Šis partnerības līgums paredz tiesības uzturēt tiešus kontaktus un slēgt vispārīgas vienošanās šādām kompetentajām iestādēm:

(1) Latvijas Republikā:

Latvijas Republikas Nacionālais veselības dienests – atbildīgs par valsts finansēto zāļu un medicīnas ierīču iepirkumiem, kas tiek veikti centralizēti.

(2) Igaunijas Republikā:

Igaunijas Republikas Sociālo lietu ministrija – atbildīga par iepirkumu procedūru un tiem valsts finansēto zāļu un medicīnas ierīču iepirkumiem, kas tiek veikti centralizēti.

(3) Lietuvas Republikā:

Veselības ministrijas Nacionālais Veselības apdrošināšanas fonds – atbildīgs par iepirkumu procedūru un tiem valsts finansēto zāļu un medicīnas ierīču iepirkumiem, kas tiek veikti centralizēti.

5. pants
Vadība, organizācija un atbildība

(1) Šī partnerības līguma īstenošanai tiek izveidota darba grupa (turpmāk "Darba grupa"). Darba grupa tiekas ne retāk kā reizi gadā. Darba grupas sanāksmi var ierosināt jebkurš Partneris. Darba grupa vienojas par darba procedūru, ko apstiprina ar Partneru rakstisku piekrišanu.

(2) Darba grupas sanāksmēs Partneri nosaka nepieciešamību veikt konkrētu kopīgu iepirkumu, kā arī vienojas par Galveno partneri, kas veic attiecīgo iepirkumu.

(3) Katrs Partneris deleģē savus pārstāvjus šī panta 1. daļā minētajā Darba grupā ne vēlāk kā mēneša laikā pēc šī partnerības līguma spēkā stāšanās, rakstiski informējot par to pārējos šī partnerības līguma Partnerus.

(4) Galvenā partnera kompetentā iestāde, pamatojoties uz Darba grupā nolemto, nosūta uzaicinājumu attiecīgo Partneru kompetentajām iestādēm iesniegt Galvenā partnera kompetentajai iestādei deleģējuma vēstuli attiecīgajam iepirkumam. Partneru kompetentās iestādes ar šo deleģējuma vēstuli lūdz iepirkuma Galvenā partnera kompetento iestādi veikt iepirkumu to vārdā, norādot iepirkuma priekšmetu, daudzumu un iepirkuma laiku, kā arī deleģē pārstāvi attiecīgajā iepirkuma komisijā. Partnera kompetentā iestāde šo pārstāvi pilnvaro saskaņot iepirkuma procedūras, vispārīgās vienošanās un iepirkuma līguma dokumentus un citus ar iepirkuma procedūru saistītos dokumentus. Ja Partnera kompetentā iestāde nevēlas deleģēt savu pārstāvi iepirkuma komisijā, tā rakstiski informē Galvenā partnera kompetento iestādi par personu, kura tiek pilnvarota piedalīties iepirkuma procedūras, vispārīgās vienošanās un iepirkuma līguma un citu ar iepirkuma procedūru saistītu dokumentu saskaņošanā.

(5) Ja šī panta 4.daļā minētā deleģējuma vēstule netiek saņemta 30 dienu laikā pēc Galvenā partnera kompetentās iestādes uzaicinājuma saņemšanas, tiek uzskatīts, ka uzaicinātais Partneris nepiedalās attiecīgajā iepirkumā.

(6) Partneri vienojas par deleģējuma vēstules formu pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc šī partnerības līguma stāšanās spēkā. Apstiprinātā deleģējuma vēstules forma kļūst par neatņemamu šī partnerības līguma daļu.

(7) Vienotu iepirkumu var veikt, piedaloties visiem Partneriem vai tikai diviem Partneriem, par ko vienojas atsevišķi katrā iepirkumā. Ja šim partnerības līgumam pievienojas jauni partneri saskaņā ar šī partnerības līguma 10.pantu, vienotu iepirkumu var veikt, piedaloties tajā visiem vai dažiem partneriem. Šādā gadījumā netiek piemēroti nekādi ierobežojumi attiecībā uz partneru skaitu, organizējot kopīgo iepirkumu.

(8) Šis partnerības līgums nekādā ziņā neierobežo iepirkumus, ko veic katrs partneris atsevišķi.

6. pants
Vienotu iepirkumu procedūra

(1) Galvenā partnera kompetentā iestāde ir atbildīga par iepirkuma procedūras organizēšanu un par iepirkuma komisijas izveidi iepirkuma procedūras uzsākšanai. Iesaistītie Partneri sekmē šo procesu un ir atbildīgi par savu saistību izpildi.

(2) Iepirkumu veic saskaņā ar Galvenā partnera valsts normatīvajiem aktiem.

(3) Iepirkuma komisija ir atbildīga par iepirkuma procedūras dokumentu izstrādi, iepirkuma norisi un iesniegto piedāvājumu izvērtēšanu. Iepirkuma komisija izbeidz savu darbu brīdī, kad tiek parakstīta vispārīgā vienošanās.

(4) Detalizēta iepirkumu procedūra un ar to saistītie jautājumi, to skaitā iepirkuma apmaksas nosacījumi, tiek noteikti iepirkuma procedūras, vispārīgās vienošanās un iepirkuma līguma dokumentos.

(5) Tās Partneru kompetentās iestādes, kas piedalās iepirkumā, paraksta vispārīgo vienošanos, ievērojot Galvenā partnera valsts normatīvajos aktos noteikto nogaidīšanas termiņu un kārtību vispārīgās vienošanās noslēgšanai.

7. pants
Maksājumi

(1) Partneri, kuri nolēmuši veikt vienotu zāļu vai medicīnas ierīču iepirkumu, apņemas veikt apmaksu par to iepirkto zāļu vai medicīnas ierīču daļu, kas ir iepirkta, pamatojoties uz šī partnerības līguma 5.panta 4.daļā minētajā attiecīgā partnera kompetentās iestādes deleģējuma vēstulē norādīto un saskaņā ar iepirkumu komisijas lēmumu.

(2) Partneri nemaksā cits citam par iepirkuma procedūras veikšanu un Galvenā partnera pienākumu uzņemšanos, izņemot gadījumus, kad Partneri par to ir iepriekš vienojušies.

(3) Tehniski sarežģītu iepirkumu gadījumā Partneri var vienoties par tehnisko specifikāciju izstrādes iepirkumu. Šādā gadījumā Partneri vienojas atsevišķi par samaksas nosacījumiem.

8. pants
Zāļu un medicīnas ierīču aizdošana

(1) Partneri vienojas par iespēju nepieciešamības gadījumā aizdot cits citam valsts centralizēti iepērkamās zāles vai medicīnas ierīces.

(2) Lai īstenotu šī panta noteikumus, mēneša laikā pēc šī partnerības līguma stāšanās spēkā Partneri rakstiski informē pārējos Partnerus par iestādēm un personām, kas ir atbildīgas par šī panta 1.daļā minētā procesa koordinēšanu.

(3) Ja šī panta 2. daļā minētā informācija mainās, Partneri par to informē cits citu.

(4) Partneri vienojas par aizdošanas līguma formu pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc šī partnerības līguma stāšanās spēkā. Apstiprinātā aizdošanas līguma forma kļūst par neatņemamu šī partnerības līguma daļu.

9. pants
Saistības

Ja kāds no Partneriem iepirkuma procedūras laikā izstājas no vienotā iepirkuma vai kā citādi pārkāpj šī partnerības līguma vai vispārīgās vienošanās noteikumus, šis Partneris kompensē citiem Partneriem visus tiešos zaudējumus, kas tiem radušies šāda pārkāpuma dēļ.

10. pants
Jaunu partneru pievienošanās

(1) Jebkura no Eiropas Savienības dalībvalstīm un Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm var izteikt vēlmi pievienoties šim partnerības līgumam, rakstiski par to informējot kādu no Partneriem.

(2) Šī panta 1. daļā minētais Partneris 10 dienu laikā pēc vēstules saņemšanas, kurā izteikta vēlme pievienoties šim partnerības līgumam, informē par to pārējos šī partnerības līguma Partnerus.

(3) Ja visi Partneri vienojas par jauna partnera pievienošanos šim partnerības līgumam, šī panta 1. daļā minētais Partneris ir atbildīgs par attiecīgu partnerības līguma grozījumu sagatavošanu un pēc to spēkā stāšanās – par 5. panta 2. daļā un 8. panta 2. daļā minētās informācijas nodošanu jaunajam partnerim.

11. pants
Strīdu risināšanas kārtība

Visus strīdus, kas rodas šī partnerības līguma izpildes laikā, Partneri risina pārrunās starp to kompetentajām iestādēm vai pa diplomātiskiem kanāliem.

12. pants
Nobeiguma noteikumi

(1) Šis partnerības līgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku un stājas spēkā pēc tam, kad to ir parakstījuši visi Partneri.

(2) Jebkurš Partneris var izstāties no šī partnerības līguma, par to rakstiski informējot pārējos Partnerus. Tādā gadījumā attiecīgā Partnera izstāšanās stājas spēkā sešus mēnešus pēc datuma, kurā pārējiem Partneriem ir nosūtīts rakstiskais paziņojums par izstāšanos, bet ne ātrāk kā tad, kad ir pabeigtas visas iesāktās iepirkumu procedūras, kurās ir iesaistīts attiecīgais Partneris.

(3) Šo partnerības līgumu var grozīt un papildināt, Partneriem savstarpēji rakstiski vienojoties. Šādi grozījumi un papildinājumi stājas spēkā saskaņā ar šī panta 1. daļu, un tie kļūst par neatņemamu partnerības līguma daļu.

Partnerības līgums ir sagatavots Rīgā, Latvijā, 2012.g. 2.maijā trijos eksemplāros – latviešu, igauņu, lietuviešu un angļu valodā; visi teksti ir vienlīdz autentiski. Atšķirīgas interpretācijas gadījumā noteicošais ir teksts angļu valodā.

Latvijas Republikas Veselības ministrija Igaunijas Republikas Sociālo lietu ministrija Lietuvas Republikas Veselības ministrija
Ingrīda Circene Hanno Pevkur

Raimondas Šukys

Veselības ministre Sociālo lietu ministrs Veselības ministrs

 Partnership Agreement between the Ministry of Health of the Republic of Latvia, the Ministry of Social Affairs of the Republic of Estonia and the Ministry of Health of the Republic of Lithuania on Joint Procurements of Medicinal Products and Medical Devices and Lending of Medicinal Products and Medical Devices Procurable Centrally

The Ministry of Health of the Republic of Latvia, the Ministry of Social Affairs of the Republic of Estonia and the Ministry of Health of the Republic of Lithuania (hereinafter referred to as – Partners),

taking into account the decision of the Prime Ministers of the Baltic States of 24 September 2010 aimed at facilitating more efficient provision of health care services in the Baltic States and establishing a joint Task Force on Health Issues, as well as the adoption of the Terms of Reference for the Task Force on Health Issues,

being aware that eventual accession to this Partnership Agreement of the partners of other European Union Member States or of the European Economic Area States could be valuable for both - the present and the new partners,

recognising that it will facilitate more efficient provision of health care services in the Baltic States,

recognizing that performance of joint procurements will ensure the rationalization of procurements and reduce the time and administrative resources required,

committed to work together in this field in future,

have agreed on the following:

Article 1
Definitions

The following terms and definitions are used in this Partnership Agreement:

Procurement Commission – Commission established by the Lead Partner for application of the procurement procedure.

Lead Partner – a partner who according to the consent of the Partners is responsible for the application of the procurement procedure and development of the whole relevant documentation and the co-ordination thereof with other Partners involved in the procurement procedure.

Framework Agreement – an agreement among the competent authorities of the Partners involved in the procurement and the winners established in the procurement procedure in which the contracts to be entered into in the scheduled time period and the provisions included therein are determined and described (especially as regards the prices and, if necessary, the estimated amount).

Medical device – a medical device as defined by the Council Directive 90/385/EEC of 20 June 1990 on the approximation of the laws of the Member States relating to active implantable medical devices, the Council Directive 93/42/EEC of 14 June 1993 concerning medical devices and the Directive 98/79/EC of the European Parliament and of the Council of 27 October 1998 on in vitro diagnostic medical devices.

Medicinal products – medicinal products as defined by the Directive 2001/83/EC of the European Parliament and of the Council of 6 November 2001 on the Community code relating to medicinal products for human use.

Article 2
Purpose of the Agreement

The purpose of this Partnership Agreement is to facilitate joint procurements of medicinal products and medical devices with the overall aim to reduce the expenditure of the State regarding the State procurements of medicinal products and medical devices, as well as to ensure the continuity of the access to the medicinal products and medical devices procurable centrally.

Article 3
Scope of the Agreement

This Partnership Agreement is applicable to the cooperation among the competent authorities in joint procurements of medicinal products and medical devices and the cooperation in ensuring medicinal products and medical devices procurable centrally for a Partner.

Article 4
Competent Authorities

In accordance with this Partnership Agreement the following competent authorities have the right to maintain direct contacts and enter into Framework Agreements:

(1) in the Republic of Latvia:

National Health Service of the Republic of Latvia – responsible for procurements of the State financed medicinal products and medical devices which are performed centrally.

(2) in the Republic of Estonia:

Ministry of Social Affairs of the Republic of Estonia – responsible for the procurement procedure and the procurements of the State financed medicinal products and medical devices which are performed centrally.

(3) in the Republic of Lithuania:

National Health Insurance Fund under the Ministry of Health – responsible for the procurement procedure and procurements of the State financed medicinal products and medical devices which are performed centrally.

Article 5
Management, Organization and Responsibility

(1) For the purpose of the implementation of this Partnership Agreement a working group shall be established (hereinafter referred to as - Working Group). The Working Group shall meet not less than once a year. The meeting of the Working Group may be initiated by any of the Partners. The Working Group shall agree on the working procedure that shall be approved by a written consent of the Partners.

(2) During the meetings of the Working Group the Partners shall identify the necessity to perform a specific joint procurement and agree on the Lead Partner who will perform the relevant procurement.

(3) Each Partner shall nominate its representatives for the Working Group referred to in Paragraph 1 of this Article not later than within a month following the coming into force this Partnership Agreement by informing the other Partners of the Partnership Agreement in writing thereof.

(4) The competent authority of the Lead Partner shall, on the bases of the decision taken by the Working Group, send an invitation to the competent authorities of the relevant Partners to submit a Delegation Letter for the relevant procurement to the competent authority of the Lead Partner. By this Delegation Letter the competent authorities of the Partners shall, by indicating the subject-matter of the procurement, the amount and the time of the procurement, request the competent authority of the Lead Partner to perform the procurement on their behalf, as well as shall nominate a representative for the relevant Procurement Commission. The competent authority of the Partner shall authorise this representative to co-ordinate the procurement procedure, the Framework Agreement, procurement contract and other documents related to the procurement procedure. If the competent authority of the Partner does not wish to nominate its representative for the Procurement Commission, it shall inform the competent authority of the Lead Partner in writing on the person who is authorised to participate in the coordination of the procurement procedure, the Framework Agreement, the procurement contract and other documents related to the procurement procedure.

(5) If the Delegation Letter referred to in Paragraph 4 of this Article is not received within 30 days following the receipt of the invitation from the competent authority of the Lead Partner, it shall be considered that the invited Partner does not participate in the relevant procurement.

(6) The Partners shall agree on the template of the Delegation Letter as soon as possible but not later than within 2 (two) months following the coming into force of this Partnership Agreement. The confirmed template of the Delegation Letter shall become an integral part of this Partnership Agreement.

(7) A joint procurement may be performed if all Partners participate or only two Partners participate which shall be agreed for each procurement separately. In a case of admission of new partners to this Partnership Agreement according to Article 10 of this Partnership Agreement, a joint procurement may be performed if all partners participate or several partners participate. In this case no limitations regarding the number of the partners in organizing the joint procurement are applied.

(8) This Partnership Agreement in no circumstances limits the procurements performed by each Partner separately.

Article 6
Joint Procurement Procedure

(1) The competent authority of the Lead Partner shall be responsible for the organization of the procurement procedure and for the establishment of the Procurement Commission for initiating the procurement procedure. The involved Partners shall facilitate this process and be responsible for the fulfilment of the obligations undertaken.

(2) The procurement shall be performed in accordance with the national laws and regulations of the Lead Partner.

(3) The Procurement Commission shall be responsible for the development of the documents of the procurement procedure, the course of the procurement and the evaluation of the proposals submitted. The Procurement Commission shall terminate its activities when the Framework Agreement is signed.

(4) Detailed procurement procedure and the issues related thereto, including the payment conditions of the procurement, shall be determined in the documents of the procurement procedure, the Framework Agreement and the procurement contract.

(5) The competent authorities of the Partners which participate in the procurement shall sign the Framework Agreement taking into account the standstill period and procedure for entering into the Framework Agreement determined in the national laws and regulations of the Lead Partner.

Article 7
Payments

(1) The Partners having decided to perform a joint procurement of medicinal products or medical devices, undertake to make the payment for the part of the medicinal products or medical devices procured on the bases of the specified in the Delegation Letter of the competent authority of the relevant partner referred to in Article 5, Paragraph 4 of this Partnership Agreement and according to the decision of the Procurement Commission.

(2) The Partners shall not pay each other for the appliance of the procurement procedure and for undertaking the role of the Lead Partner, except for the cases if the Partners have agreed thereof in advance.

(3) In case of technically complicated procurements, the Partners may agree on a procurement of the development of technical specifications. In such a case the Partners shall separately agree on the payment conditions.

Article 8
Lending of Medicinal Products and Medical Devices

(1) The Partners agree, in a case of necessity, to lend to each other medicinal products or medical devices procurable centrally by the State.

(2) For the implementation of the provision of this Article, the Partners shall, within a month following the entering into force of this Partnership Agreement, inform the other Partners in writing about the institutions and persons responsible for the coordination of the process referred to in the Paragraph 1 of this Article.

(3) If the information referred to in Paragraph 2 of this Article changes, the Partners shall inform each other thereof.

(4) The Partners shall agree on the template of the Lending Agreement as soon as possible but not later than within 2 (two) months following the coming into force of this Partnership Agreement. The confirmed template of the Lending Agreement shall become an integral part of this Partnership Agreement.

Article 9
Liabilities

If any Partner during the procurement procedure withdraws from the joint procurement or in any other way infringes provisions of this Partnership Agreement or the Framework Agreement, this Partner shall compensate all the direct losses of other Partners incurred due to such an infringement.

Article 10
Admission of New Partners

(1) Any Member State of the European Union and the European Economic Area may express its wish to join this Partnership Agreement by informing in writing any Partner thereof.

(2) The Partner referred to in Paragraph 1 of this Article shall, within 10 days following the receipt of the letter in which the wish to join this Partnership Agreement is expressed, inform the other Partners of this Partnership Agreement thereof.

(3) If all the Partners agree on the admission of a new Partner to this Partnership Agreement, the Partner referred to in Paragraph 1 of this Article shall be responsible for preparation of the relevant amendments to the Partnership Agreement and following their entering into effect, for the transfer of the information referred to in Paragraph 2 of Article 5 and the Paragraph 2 of Article 8 to the new Partner.

Article 11
Procedure for the Settlement of Disputes

All the disputes arising during the execution of this Partnership Agreement shall be settled by the Partners in the form of negotiation between their competent authorities or through diplomatic channels.

Article 12
Final provisions

(1) This Partnership Agreement has been entered into for an indefinite period of time and shall come into force on the day when the last Partner signs it.

(2) Either Partner may withdraw from this Partnership Agreement by informing in writing the other Partners thereof. In such a case, the withdrawal of the relevant Partner shall take effect six (6) months following the date when the written notification on the withdrawal has been sent to the other Partners but not earlier than when all the initiated procurement procedures, where the relevant Partner is involved, have been completed.

(3) This Partnership Agreement may be amended and supplemented by mutual written agreement of the Partners. The amendments and supplements shall enter into effect in accordance with Paragraph 1 of this Article and they shall become an integral part of the Partnership Agreement.

Signed in Riga, Latvia, 2 May 2012, in three original copies each in Latvian, Estonian, Lithuanian and English language, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

Ministry of Health Republic of Latvia

Ministry of Social Affairs Republic of Estonia Ministry of Health Republic of Lithuania
Ingrīda Circene Hanno Pevkur

Raimondas Šukys

Minister for Health

Minister for Social Affairs

Minister for Health

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!