Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Sludinājumi, paziņojumi, reklāma. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 27.05.1999., Nr. 173 https://www.vestnesis.lv/ta/id/24722

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Valsts un pašvaldību pasūtījumi

Vēl šajā numurā

27.05.1999., Nr. 173

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

SLUDINĀJUMI, PAZIŅOJUMI, REKLĀMA

Jelgavas domes sēdes lēmums Nr.14/1 1999. gada 20. maijā:

Apstiprināt Jelgavas pilsētas teritorijas plānojumu (ģenerālo plānu) laika posmam līdz 2010. gadam.

Domes priekšsēdētājs U.Ivans

 

Latvijas Bērnu un jauniešu invalīdu sporta federācijas pārskats par saņemto ziedojumu apjomu, ziedotājiem

1998.gadā (reģ.Nr.000802211)

Vispārējie ziedojumi (latos):
SIA "ASKO" 50
SIA "PROEXPO" 150
SIA "Gulbenes degviela" 50
Jelgavas PPV "Komunālprojekts" 50
A/s "Jelgavas maiznieks" 115
A/s "Jūras Līcis" 300
V/k "Alūksnes norēķinu centrs" 10
SIA "Tetra Pak Latvija" 500
A/s "Jelgavas cukurfabrika"
Jelgavas mežs 40
SIA "Zemgales Nafta" 250
SIA "Poliurs" 100
SIA "Cido" 350
SIA "Jumava" 63,24
Kopā: 2848,24
Izlietojums:
Bērnu/jauniešu invalīdu sacensības 450
Ārstēšanās/rehabilitācija 940
VII bērnu invalīdu sporta svētki 713,24
Bērnu invalīdu sporta nometnes 745

LBJISF prezidente A.Kļaviņa

 

Sabiedriskās organizācijas "Ūdensporta un motosporta klubs "VISEKO"" (reģ.Nr.0008036220) pārskats par saņemtajiem ziedojumiem un to izlietojumu 1998.gadā (LVL)

1. Līdzekļu atlikums uz 1998.gada 1.janvāri LVL 0
2. Saņemtie ziedojumi:
1. Eduards Juhņevičs, 0106XX-XXXXX LVL 110
2. SIA "OLVI", LV41503009407 LVL 2533,5
3. SIA "SANA–D", reģ.Nr.41503012568 LVL 2845
4. SIA "TRODEKS", LV40103148504 LVL 2000
5. SIA "RĪGAS VIESIS", LV40103092215 LVL 2592
6. Dins Jonass, 0710XX-XXXXX LVL 60
kopā: LVL 101540,
3. Ziedojumu izlietojums:
1. Krosa motociklu iegāde LVL 9888
2. Administratīvie izdevumi LVL 68,7
kopā: LVL 9956,7
4. Atlikums uz 1999.gada 1.janvāri Ls 183,8

SO ģenerāldirektors E.Juhņevičs

Valsts bezpeļņas sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Radio" (Rīgā, Doma laukumā 8, LV–1505; reģistrācijas Nr.UR 000308061; nodokļu maksātāja reģ.Nr.40003080614)

Saīsināts gada pārskats par 1998.gadu

Bilance

Aktīvs (Ls) 1998. 1997.
1. Ilgtermiņa ieguldījumi:
Nemateriālie ieguldījumi 94 134
Pamatlīdzekļi 790 172 672 209
Ilgtermiņa finansu ieguldījumi 1500 1500
2. Apgrozāmie līdzekļi:
Krājumi 12 086 14 977
Debitori 37 112 44 738
Nauda 15 478 11 701
Kopā aktīvi 856 442 745 259
Pasīvs (Ls) 1998. 1997.
1. Pašu kapitāls:
Akciju vai daļu kapitāls 532 843 532 843
Rezerves 41 751 46 362
Nesadalītā peļņa 51 521 (65244)
3. Kreditori 230 327 231 298
Kopā pasīvi 856 442 745 259

 

Peļņas un zaudējumu aprēķins

Neto apgrozījums Ls 686 411.

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas Ls 583 139.

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi Ls 5750.

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas Ls 3472.

Ārkārtas ieņēmumi Ls 2 444 304 , t.sk.:

valsts dotācijas Ls 2 417 825;

pamatlīdzekļu realizācija u.c. Ls 26 479.

Ārkārtas izmaksas Ls 2 430 780, t.sk.:

valsts dotāciju izlietojums Ls 2 417 367;

ārkārtas izmaksas Ls 13 413.

Pārējie nodokļi Ls 2309 ietver nekustamā īpašuma nodokli.

Pārskata gada tīrā peļņa Ls 116 765.

 

Zvērināta revidenta slēdziens par valsts bezpeļņas sabiedrības "Latvijas Radio" 1998.gada pārskatu

Mēs esam veikuši VBS "Latvijas Radio" 1998.gada pārskata un ar to saistīto finansu pārskatu audita pārbaudi. Sabiedrības vadība ir pilnībā atbildīga par finansu pārskatu un ar to saistītās informācijas pareizību. Mēs esam atbildīgi par atzinumu, kuru izsakām par iesniegtajiem pārskatiem, pamatojoties uz veikto pārbaudi.

Audita pārbaude tika veikta saskaņā ar vispārpieņemtajām audita prasībām, kuras paredz tādu audita pārbaudes plānošanu un izpildi, kas dod iespēju iegūt pietiekamu pārliecību par to, ka finansu pārskatos nav būtisku kļūdu. Audits ietvēra atsevišķu finansu pārskatu pozīciju vērtību un attiecīgo apstiprinošo dokumentu izlases veida pārbaudi. Auditā ietilpa arī pielietoto grāmatvedības principu un iekšējās kontroles izvērtējums, kā arī vispārējs finansu pārskatu satura novērtējums. Mēs uzskatām, ka audita pārbaude ir devusi pietiekamu pamatojumu atzinuma izteikšanai.

Pēc mūsu domām, grāmatvedības iekārtojums un gada pārskats atbilst likumu prasībām. Atbilstoši pieņemtajiem grāmatvedības principiem finansu pārskati, kuri sastādīti uz 1998.gada 31.decembrī un kuri uzrāda Ls 116 765 lielu peļņu, un kuru bilances kopsumma ir Ls 856 442, sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par sabiedrības finansiālo stāvokli, līdzekļiem un saistībām pārskata gada beigās, kā arī par peļņu un zaudējumiem pārskata gadā.

1999.gada 27.aprīlī Direktors A.Deniņš

Zvērināta revidente V.Zītare

Revidente I.Ērgle

Nodokļu konsultants R.Logins

 

Kreditoru sapulce

1999. gada 7. jūnijā pulksten 14 Rīgā, Ernestīnes ielā 33, notiks maksātnespējīgās SIA "Viesnīca OMA" , reģ. Nr.010300111, pirmā kreditoru sapulce:

Darba kārtībā:

1. Administratora pārskata apstiprināšana.

2. Kreditoru prasījumu izskatīšana.

Informācija pie administratores — zv.advokādes M.Girnes, tālrunis 7602176.

Akcionāru pilnsapulce

1999. gada 16. jūnijā pulksten 10 Jelgavā, K.Barona ielā 40, notiks a/s "Jelgavas mašīnbūves rūpnīca" akcionāru pilnsapulce.

Darba kārtībā:

1. A/s valdes ziņojums par 1998. gada darbības rezultātiem un gada pārskata apstiprināšana.

2. Citi jautājumi.

Apdrošināšanas akciju sabiedrība "Austrumu alianse"

Rīgā, Alojas ielā 6, LV —1013, reģ.Nr.40003198585

1998.gada saīsinātais gada pārskats (Ls)

Bilance

Aktīvs 1998.g. 1997.g.
Investīcijas 1 156 799 418 535
Debitori apdrošināšanas operācijās 1 551 930 1 838 771
Citi debitori 12 590 24 140
Nauda bankā un kasē 546 936 784 330
Pamatlīdzekļi 219 979 150 827
Citi aktīvi 115 831 28 991
Pamatkapitāla neapmaksātās daļas 9324 31 055
Kopā aktīvi 3 613 389 3 276 649
Pasīvs
Pašu kapitāls 1 399 758 704 713
Tehniskās rezerves 643 940 942 315
Kreditori pārapdrošināšanas operācijās 1 446 184 1 570 672
Citi kreditori 123 507 58 949
Kopā pasīvi 3 613 389 3 276 649

 

Peļņas un zaudējumu aprēķins

Posteņu nosaukums 1998.g. 1997.g .
Neto nopelnītās prēmijas 1 431 542 1 408 001
Pārnestais investīciju ienākums
no netehniskā rezultāta 13 000 14 408
Citi tehniskie ienākumi 28 060 15 276
Neto piekritušās atlīdzību prasības (649 379) (1 044 854)
Izmaiņas atlikto atlīdzību rezervēs, neto 172 237 (109 956)
Gratifikācijas un atlaides, neto (15 430) (3659)
Neto darbības izdevumi (757 894) (199 131)
Citi ienākumi 183 118 204 223
Citi izdevumi (205 854) (242 724)
Ārkārtas ienākumi 7193 -
Ārkārtas izdevumi (33 666) (96 844)
Peļņa pirms nodokļiem 172 927 (55 260)
Ienākuma nodoklis (33 831) (3391)
Pārējie nodokļi - (114)
Nesadalītā peļņa/zaudējumi 139 096 (58 765)

Sabiedrības prezidents S.Vasiļjevs

Galvenā grāmatveža v.i. N.Jefimova

 

Apdrošināšanas akciju sabiedrības "Austrumu alianse" akconāriem Revidenta atzinums

Mēs esam veikuši AAS "Austrumu alianse" 1998.gada pārskata revīziju.

Par gada pārskata sastādīšanu ir atbildīga sabiedrības vadība. Pamatojoties uz mums iesniegtā gada pārskata revīzijas rezultātiem, esam atbildīgi par neatkarīga atzinuma izteikšanu.

Revīzija tika plānota un veikta ar mērķi iegūt visu informāciju un paskaidrojumus, kuri uzskatāmi par nepieciešamiem un dod pārliecību, ka gada pārskatā nav būtisku kļūdu.

Sabiedrības pārstāvji ir snieguši revidentam pieprasītās ziņas un paskaidrojumus. Bilances un peļnas un zaudējumu aprēķina dati atbilst grāmatvedības reģistriem. Grāmatvedība, gada pārskats un valdes ziņojums sagatavoti saskaņā ar LR likumdošanas prasībām un vispāratzītajiem grāmatvedības principiem.

Revīzijas laikā konstatēts, ka nav juridiski noformētas, atbilstoši LR likuma "Par akciju sabiedrībām" prasībām, sabiedrības 4.un 5.akciju emisijas. Kā arī netika izveidoti uzkrājumi investīcijām par summu 125,5 tūkstoši latu un netika gūta pietiekama finansu informācija, lai izteiktu atzinumu par investīcijām par summu 299,5 tūkstoši latu.

Mēs uzskatām, ka, izņemot ietekmi, kas varētu rasties no iepriekšējā rindkopā minētā, 1998.gada pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par sabiedrības līdzekļiem, saistībām un finansiālo stāvokli pārskata gada beigās.

Sertificēts Moore Stephens (Rīga) Ltd

Rīga, Latvijas Republika Andris Samovičs ,

1999.gada 30.aprīlī zvērināts revidents

Priekšlikums par telpu labprātīgu atbrīvošanu

Pamatojoties uz Rīgas Zemgales priekšpilsētas tiesas 1999.gada 12. janvārī izsniegto izpildu rakstu Nr.2–1604 p/u "Zemgale" prasībā par īres līguma izbeigšanu ar Ojāru Orski, izliekot viņu no dzīvokļa Nr.16 Rīgā, Lapu ielā 15, uzaicinām OJĀRU ORSKI , dzim. 1963.gadā, minētās telpas atbrīvot līdz 1999.gada 9.jūnijam.

Ja minētajā termiņā telpas nebūs atbrīvotas, tiesas spriedums tiks izpildīts piespiedu kārtā. Izlikšana notiks 9.jūnijā pulksten 10, piespiedu kārtā atverot durvis. Telpās esošās mantas tiks aprakstītas, nodotas glabāšanā un izvestas. Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 566.p. un 567.p., jums būs jāsedz ar izpildi saistītie izdevumi.

Tiesu izpildītāja A.Meļķe

Priekšlikums par labprātīgu sprieduma izpildi

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Rēzeknes tiesas 1999.gada 10.martā izsniegto izpildu rakstu Nr.2–120/6 1999 par Ls 257,48 piedziņu no SERGEJA MOLČANOVA valsts labā, lūdzam nomaksāt minēto summu ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc šī sludinājuma publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Minēto naudas summu nomaksāt VKD Rēzeknes NC a/s "Parekss banka" Rēzeknes filiālē, kods 310101708, konts 4701000001, subkonti: ievedmuita nod. 12607806100, PVN uz robežas 12607805130.

Ja minētā termiņā jūs labprātīgi spriedumu neizpildīsiet, tas tiks izpildīts piespiedu kārtā, un jums, pamatojoties uz LCPL 566.p., būs jāsedz ar izpildi saistītie izdevumi. VID Rēzeknes nodaļa

Tiek nodots privatizācijai

Ludzas pilsētas dome paziņo, ka nodotas privatizācijai atsevišķa apbūvēta zemesgabala 224/1062 domājamās daļas Ludzā, K.Barona ielā 39, kadastra Nr.6801–004–0303, 224 m2 platībā.

Prasījumi, kas attiecas uz privatizējamo zemesgabalu, piesakāmi Ludzas pilsētas domē Ludzā, Raiņa ielā 16, tālr.57–22045, mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Tiek nodots privatizācijai

Sēmes pagasta padome paziņo, ka nodod privatizācijai ar pārdošanas metodi nekustamo īpašumu Sēmes pagasta "Majorus" Tukuma rajonā, kas sastāv no neapdzīvojamās ēkas ar palīgceltnēm 603,3 m2 kopplatībā un zemes — 4,0 ha platībā , kadastra Nr.9078 002 0063.

Privatizācijas projekti un pieteikumi par pirmpirkuma tiesību realizēšanu iensiedzami mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Ar privatizācijas noteikumiem var iepazīties Sēmes pagasta padomē Tukuma rajonā, Sēmē, Ezera ielā 1a, LV–3110, tālr.49110.

Tiek nodots privatizācijai

Pamatojoties uz Jēkabpils rajona padomes 1999.gada 18.maija sēdes lēmumu Nr.5, 6.§ "Par pašvaldības īpašuma privatizāciju", Jēkabpils rajona padome izsludina zemesgabala 1574 m 2 platībā ar kadastra Nr.5601–001–3343, Jēkabpilī, Madonas ielā 2a, privatizāciju.

Fiziskajām un juridiskajām personām, kā arī personām, kam ir pirmpirkuma tiesības, privatizācijas projektus un pieteikumus ar pirmpirkuma tiesībām iesniegt divu nedēļu laikā no paziņojuma publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" Jēkabpils rajona padomes Pašvaldības īpašumu nodaļā Jēkabpilī, Rīgas ielā 150a.

Tālrunis uzziņām 52–21723.

Tiek nodots privatizācijai

Preiļu rajona padome nodod privatizācijai: vienstāva koka ēku Preiļos, Raiņa bulvārī 9, kopā ar zemesgabalu zem tās ar kopējo platību 1668 m2 , kadastra Nr.7601–004–0207;

apbūvētu zemesgabalu Preiļos, Brīvības ielā 76, ar kopējo platību 4314 m2 kadastra Nr.7601–001–0102.

Privatizācijas projektus, pieteikumus uz pirmpirkuma tiesībām un prasījumus, kas attiecas uz privatizējamajiem objektiem, iesniegt Preiļu rajona padomē Preiļos, Raiņa bulvārī 19, 32.kabinetā. Uzziņas pa tālr.22234.

Tiek nodots privatizācijai

Talsu pilsētas dome nodod privatizācijai nekustamo īpašuma objektu Talsos, Kareivju ielā 16, sastāvošu no zemesgabala 4150 m 2 platībā un nosaka objektam privatizācijas projektu iesniegšanas termiņu trīs nedēļas un pirmpirkuma tiesību pieteikšanas laiku mēnesi pēc publikācijas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Iesniegumi iesniedzami un informācija saņemama Talsos, Kareivju ielā 7, 210.kabinetā, tālr. (32)24363, 9404324, 22046.

Tiek nodots privatizācijai

Limbažu pilsētas dome 1999.gada 12.maija domes sēdē apstiprinājusi Limbažu pilsētas pašvaldības īpašuma objekta — divstāvu ēkas un zemesgabala (kadastra Nr.66010060068) Limbažos, Rīgas ielā 6 — privatizācijas projektu.

Privatizācijas paņēmiens — pārdošana atklātā mutiskā izsolē.

Limbažu pilsētas pašvaldības īpašumu privatizācijas komisija 1999.gada 3.jūlijā pulksten 10 Baumaņu Kārļa laukumā 1 rīko minētā objekta atklātu mutisku izsoli.

Objekta sākotnējā cena — Ls 4348 (ēka Ls 1998 un zeme Ls 2350).

Maksāšanas līdzekļi — 100% naudā.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 5% no sākotnējās cenas un reģistrācijas nodeva Ls 50.

Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta vienu dienu pēc paziņojuma publicēšanas un tiek pārtraukta trīs darba dienas pirms izsoles.

Limbažu pilsētas domes Juridiskās nodaļas vadītāja Vita Vilīte (Limbažos, Baumaņu Kārļa laukumā 1, darbdienās no pulksten 9 līdz 11 un no pulksten 14 līdz 16, tālr.22805) informē par izsolāmo objektu, izsniedz izsoles noteikumus, kā arī reģistrē izsoles dalībniekus.

Tiek nodots privatizācijai

Limbažu pilsētas dome nodevusi privatizācijai Limbažu pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma objektus :

nepabeigtu dzīvojamo māju un zemesgabalu ar platību 1265 m2 Limbažos, Ievu ielā 8a (kadastra Nr.66010090022). Objekta nosacītā cena Ls 2983;

dzīvojamo ēku un zemesgabalu ar platību 151 m2 Limbažos, Ģildes ielā 8 (kadastra Nr.66010050073). Objekta nosacītā cena Ls 2975.

Objekti tiek privatizēti ar privatizācijas metodi — pārdošanu un privatizācijas paņēmienu — pārdodot ar tūlītēju samaksu, ar nosacījumu, ka jāmaksā 100% latos.

Privatizācijas projekti iesniedzami un pieteikumi par pirmpirkuma tiesību realizēšanu un prasījumi, kas attiecas uz privatizējamiem zemesgabaliem, piesakāmi mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas.

Dokumenti jāiesniedz un informāciju par objektiem var saņemt pie Limbažu pilsētas pašvaldības īpašumu privatizācijas komisijas priekšsēdētāja vietnieces Vitas Vilītes Limbažos, Baumaņu Kārļa laukumā 1, darbdienās no pulksten 9 līdz 11 un no pulksten 14 līdz 16, tālrunis 40–22805.

Dokumentu atsaukums

SIA "POWER SYSTEM" (reģ.Nr.000319944) ir nozagtas un no 1999.gada 13.aprīļa uzskatīt par nederīgām šādas pavadzīmes—rēķinus; sērija PB–II, Nr.522740, 522741 .

Maksātnespējas atzīšana

Ar Rīgas apgabaltiesas 1999. gada 23. aprīļa spriedumu SIA "TŪRISTS–RĪGA 1" , reģ. Nr.000333666, juridiskā adrese: Rīgā, Apguldas ielā 6–2, ir pasludināta par maksātnespējīgu. Kreditoru prasījumi piesakāmi rakstveidā trīs mēnešu laikā no šī paziņojuma publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" pie administratora Aigara Rubīna juridiskajā birojā "Anatta" Rīgā, Kaļķu ielā 24–5, LV–1050. Tālrunis uzziņām 7215153, 9226012.

Maksātnespējas atzīšana

Ar Zemgales apgabaltiesas 1999.gada 18.februāra spriedumu Jelgavas rajona Lielplatones pagasta lauksaimniecības kooperatīvā sabiedrība "Sidrabe" , reģ.Nr.170300597, Jelgavas rajons, Lielplatones pagasts, p/n "Stūri", atzīta par maksātnespējīgu. Kreditoru pretenzijas iesniedzamas VID Jelgavas nodaļā mēneša laikā kopš sludinājuma publicēšanas. Kreditoru sapulce notiks 1999.gada 13.jūlijā pulksten 10 VID Jelgavas nodaļā, Mātera ielā 55, 210.kabinetā.

Dokumentu atsaukumi

Latvijas Republikas Valsts zemes dienesta Rīgas pilsētas nodaļas Nekustamā īpašuma vērtēšanas birojs izsludina par nozaudētu "Īpašuma tiesību uz dzīvokli pagaidu reģistrācijas apliecību" īpašniecei LUDMILAI SERGUNAI Rīgā, Lielvārdes ielā 125–28. Ja kādam ir šī apliecība, tad lūdzam to iesniegt trīs mēnešu laikā no sludinājuma publicēšanas.l

 

Latvijas Republikas Valsts zemes dienesta Rīgas pilsētas nodaļas Nekustamā īpašuma vērtēšanas birojs izsludina par nozaudētu "Apliecību par īpašuma tiesībām uz dzīvokli līdz dzīvojamās mājas privatizācijai" īpašniecei ANNAI SOLOHAI Rīgā, Viestura prospektā 55–53 (kadastra reģ. Nr.0100-395-0068). Ja kādam ir šī apliecība, tad lūdzam to iesniegt trīs mēnešu laikā no sludinājuma publicēšanas.l

Bankrota procedūras uzsākšana

Maksātnespējīgās "Bauskas melioratīvās celtniecības valsts uzņēmums" reģ. Nr.000302029, administrators M.Vaitekūns paziņo, ka ar 12.maija 1999.gada kreditoru sapulces lēmumu uzsākta Bauskas MCVU bankrota procedūra. Sakarā ar to, ka parādniekam nav mantas, izsoles diena netiek noteikta.

 

 

 

 

 

 

 

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!