Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Jēkabpils pilsētas domes 2012. gada 2. februāra saistošie noteikumi Nr. 6 "Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2008.gada 24.jūlija saistošajos noteikumos Nr.9 "Citi pabalsti un to piešķiršanas kārtība Jēkabpils pilsētā"". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 21.03.2012., Nr. 46 https://www.vestnesis.lv/ta/id/245582

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.8

Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 2008.gada 11.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 "Personu, kurām nepieciešama pašvaldības palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā, reģistrācijas un pašvaldības palīdzības sniegšanas kārtība"

Vēl šajā numurā

21.03.2012., Nr. 46

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Jēkabpils pilsētas dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 6

Pieņemts: 02.02.2012.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Jēkabpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.6

Jēkabpilī 2012.gada 2.februārī

Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2008.gada 24.jūlija saistošajos noteikumos Nr.9 "Citi pabalsti un to piešķiršanas kārtība Jēkabpils pilsētā"

Apstiprināti ar Jēkabpils pilsētas domes
02.02.2012. lēmumu Nr.52 (prot. Nr.4, 23.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
15.panta pirmās daļas 4., 7., 23.punktu un 43.panta trešo daļu,
Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 21.punktu, likuma
"Par Nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu"
9.panta pirmo daļu likuma "Par politiski represētās personas
statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā
režīmā cietušajiem" Pārejas noteikumu 2.punktu

Izdarīt Jēkabpils pilsētas domes 2008.gada 24.jūlija saistošajos noteikumos Nr.9 "Citi pabalsti un to piešķiršanas kārtība Jēkabpils pilsētā" šādus grozījumus:

1. Izteikt VIII. nodaļu "Bērna piedzimšanas pabalsts" šādā redakcijā:

"23. Bērna piedzimšanas pabalsts ir vienreizējs pabalsts, kas paredzēts, lai sniegtu materiālu atbalstu jaundzimušā vajadzību nodrošināšanai.

24. Tiesības saņemt pabalstu par katru jaundzimušo vai aizbildnībā paņemto bērnu (līdz viena gada vecumam) ir vienam no jaundzimušā vecākiem vai personai, kura ar bāriņtiesas nolēmumu iecelta par aizbildni, ja bērna pamata dzīvesvieta deklarēta Jēkabpils pilsētā un pabalsts nav piešķirts aizbildnībā paņemtā bērna vecākiem.

25. Pabalstu var pieprasīt trīs mēnešu laikā no bērna dzimšanas vai aizbildnības nodibināšanas dienas, iesniedzot Dienestā šādus dokumentus:

25.1. iesniegumu;

25.2. spēkā stājušās bāriņtiesas nolēmuma par aizbildņa iecelšanu kopiju.

26. Ja bērna piedzimšana reģistrēta ārvalstīs, dokumentam, kas apliecina bērna piedzimšanas fakta reģistrāciju (ja dokuments sastādīts svešvalodā), jāpievieno likumā noteiktajā kartībā apliecinātu tulkojumu valsts valodā.

27. Pabalsta apmērs ir piecdesmit lati.

28. Pabalstu piešķir, ja vismaz vienam no pabalsta pieprasītājiem pamata dzīvesvieta deklarēta Jēkabpils pilsētā nepārtraukti ne mazāk kā vienu gadu pirms pabalsta pieprasīšanas, bērns dzimis vai aizbildnība nodibināta pēc 2011.gada 31.decembra.

28.1 Pabalstu nepiešķir, ja:

28.11. bērns nodzīvojis mazāk par septiņām diennaktīm;

28.12. bērns ievietots valsts, pašvaldības vai nevalstisko organizāciju bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā un ir pilnā tās apgādībā;

28.13. pabalsts piešķirts citā pašvaldībā.

28.2 Pabalstu izmaksā par katru bērnu tādā apmērā, kāds bija noteikts bērna piedzimšanas dienā."

2. Aizstāt Noslēguma jautājumu 51.punktā tekstu "VIII., X., X.1 nodaļās" ar tekstu "X., X.1 nodaļās".

3. Papildināt Noslēguma jautājumus ar 54.punktu šādā redakcijā:

"54. Bērna piedzimšanas pabalstu par jaundzimušo vai aizbildnībā paņemtu bērnu, kurš dzimis vai kuram nodibināta aizbildnība pēc 2011.gada 31.decembra līdz šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, var pieprasīt trīs mēnešu laikā no šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienas."

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks J.Raščevskis 

Saistošo noteikumu Nr.6 "Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2008.gada 24.jūlija saistošajos noteikumos Nr.9 "Citi pabalsti un to piešķiršanas kārtība Jēkabpils pilsētā""
paskaidrojuma raksts

I. Normatīvā akta projekta izstrādes nepieciešamība

1. Pamatojums Jēkabpils pilsētas domes Sociālo, izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības jautājumu komitejas 13.10.2011. sēdes protokollēmuma Nr.20 3.§. Likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešā daļa.
2. Pašreizējā situācija un problēmas Likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešā daļa paredz pašvaldību domēm tiesības pieņemt saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi. Jēkabpils pilsētas dome 2008.gada 24.jūlijā pieņēma lēmumu Nr.295, apstiprinot saistošos noteikumus Nr.9 "Citi pabalsti un to piešķiršanas kārtība Jēkabpils pilsētā", kuru VIII. nodaļa nosaka bērna piedzimšanas pabalsta piešķiršanas kārtību.

Pasliktinoties ekonomiskajai situācijai valstī, kopš 2009.gada 10.septembra Jēkabpils pilsētas pašvaldībā tika pārtraukta vairāku pabalstu, t.sk. bērna piedzimšanas pabalsta, piešķiršana un izmaksa.

Saskaņā ar saistošo noteikumu 26. un 27.punktu pabalsts tika piešķirts, izsniedzot dāvanu karti 50 latu vērtībā. Tāpēc, lai nodrošinātu karšu izsniegšanu, pašvaldība, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 8.panta otrajā daļā un 8.1 panta pirmajā daļā noteikto, veic publiskos iepirkumus, kas ir laikietilpīgs process un ir saistīts ar papildus izdevumiem. Turklāt, iepirkuma rezultātā pabalsta saņēmēji tiek piesaistīti konkrētam uzņēmumam, tirdzniecības vietai, tādējādi ne vienmēr nodrošinot ar jaundzimušajam patiesi nepieciešamo, jo, sastādot iepirkuma tehnisko specifikāciju, nav iespējams pilnībā paredzēt un aptvert katras jaundzimušā ģimenes faktiskās vajadzības. Līdz ar to būtu lietderīgi turpmāk atteikties no pabalsta izsniegšanas dāvanu karšu veidā, bet izmaksāt to skaidrā naudā vai pārskaitīt uz pabalsta saņēmēja norādīto norēķinu kontu kredītiestādē.

Līdz šim pabalsta izsniegšana nebija atkarīga no tā, cik sen pabalsta pieprasītājs deklarējis savu pamata dzīvesvietu Jēkabpils pilsētas pašvaldības teritorijā. Lai izslēgtu gadījumus, kad citu pašvaldību iedzīvotāji pārdeklarē savu dzīvesvietu Jēkabpils pilsētā tikai ar mērķi saņemt bērna piedzimšanas pabalstu, nepieciešams noteikt, ka pabalstu ir tiesīgi saņemt tikai tie iedzīvotāji, kuru dzīvesvieta Jēkabpils pilsētā deklarēta ilgstoši (ne mazāk kā vienu gadu nepārtraukti).

3. Normatīvā akta projekta būtība Atjaunot bērna piedzimšanas pabalsta piešķiršanu un izmaksu ar 2012.gadu, paredzot stingrākus kritērijus pabalsta saņemšanai:

1) pabalsts piešķirams ģimenēm (personām), kuru pamata dzīvesvieta nepārtraukti ne mazāk kā vienu gadu pirms pabalsta pieprasīšanas deklarēta Jēkabpils pilsētas pašvaldībā un kurās pēc 2011.gada 31.decembra piedzimis bērns un citā pašvaldībā nav saņemts bērna piedzimšanas pabalsts vai analogs pabalsts, vai ar tiesas nolēmumu nodibināta aizbildnība pār bērnu līdz viena gada vecumam, ja bērna piedzimšanas pabalsts nav piešķirts bērna vecākiem;

2) pabalsts pieprasāms trīs mēnešu laikā no bērna piedzimšanas vai aizbildnības nodibināšanas dienas.

Noteikt, ka pabalsts izsniedzams naudā.

II. Normatīvā akta projekta ietekme uz sabiedrību

1. Sabiedrības mērķgrupa Jēkabpils pilsētas pašvaldībā pamata dzīvesvietu deklarējušie iedzīvotāji, kuriem pēc 31.12.2011. piedzimis bērns vai kuri ņēmuši aizbildnībā bērnu līdz viena gada vecumam.
2. Ietekme uz uzņēmējsabiedrības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
3. Administratīvās procedūras raksturojums Administratīvās procedūras netiek mainītas.

III. Normatīvā akta projekta iespējamā ietekme uz pašvaldības budžetu

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

2011.gads

Turpmākie trīs gadi

2012.

2013.

2014.

1

2

3

4

5

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

0

0

0

0

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

0

10 000

10 000

10 000

3. Finansiālā ietekme

0

10 000

10 000

10 000

4. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins:  
4.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins Nav
4.2. detalizēts izdevumu aprēķins Reģistrēto jaundzimušo skaits, kuru abiem vai vienam no vecākiem deklarētā dzīvesvieta ir Jēkabpils pilsētas pašvaldībā:

2009.gadā – 252;

2010.gadā – 193;

2011.gadā (līdz 01.10.) – 156.

Vidēji gadā tiek reģistrēti ap 200 jaundzimušajiem.

Aprēķins: (252 + 193 + 156) : 3 gadi = 200,333.

Paredzot, ka pabalsta apmērs tiek saglabāts LVL 50 apmērā par katru jaundzimušo un dzimstības līmenis paliek nemainīgs, tad gadā nepieciešami LVL 10 000.

Aprēķins: 200 jaundzimušo x LVL 50 = LVL 10 000.

5. Cita informācija Aprēķini veikti, pamatojoties uz Jēkabpils pilsētas pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas statistikas datiem uz 2011.gada 1.oktobri (reģ. indekss 1 – 4 – 1 – 3/1436; 05.10.2011.)

* Izdevumi var tikt precizēti, ņemot vērā pabalstu saņēmēju skaita izmaiņas.

IV. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no pašvaldības puses – vai tiek radītas jaunas institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas Jaunas institūcijas netiks radītas un esošo institūciju funkcijas netiks paplašinātas.
2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu Normatīvais akts tiks publicēts laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājaslapā internetā un pašvaldības mājaslapā internetā.

V. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1.

Ar kādiem sabiedrības pārstāvjiem konsultācijas ir notikušas Konsultācijas nav notikušas.

2.

Kāds konsultāciju veids ir izmantots Nav.

3.

Cita informācija Saistošo noteikumu grozījumus iniciēja Jēkabpils pilsētas pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļa.

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks J.Raščevskis

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!