Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2012. gada 21. februāra noteikumi Nr. 125 "Dabas lieguma "Jaunciems" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 24.02.2012., Nr. 32 https://www.vestnesis.lv/ta/id/244505-dabas-lieguma-jaunciems-individualie-aizsardzibas-un-izmantosanas-noteikumi

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.126

Kārtība, kādā ārvalsts zinātniskās pētniecības kuģim izsniedz speciālo atļauju zinātniskās izpētes darbu veikšanai Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā, kontinentālajā šelfā un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā

Vēl šajā numurā

24.02.2012., Nr. 32

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 125

Pieņemts: 21.02.2012.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta noteikumi Nr.125

Rīgā 2012.gada 21.februārī (prot. Nr.10 25.§)

Dabas lieguma "Jaunciems" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi

Izdoti saskaņā ar likuma "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām"
14.panta otro daļu un 17.panta otro daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. dabas lieguma "Jaunciems" (turpmāk – dabas liegums) aizsardzības un izmantošanas kārtību;

1.2. dabas lieguma apzīmēšanai dabā lietojamās speciālās informatīvās zīmes paraugu, tās izveidošanas un lietošanas kārtību.

2. Dabas liegums izveidots, lai nodrošinātu aizsardzību Latvijas un Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamiem biotopiem un īpaši aizsargājamām augu un dzīvnieku sugām, kā arī nodrošinātu rekreācijai un izglītībai piemērotu teritoriju aizsardzību pilsētvidē un kultūrvēsturiskās ainavas saglabāšanu.

3. Dabas liegumā ir noteiktas šādas funkcionālās zonas:

3.1. dabas lieguma zona;

3.2. neitrālā zona.

4. Dabas lieguma platība ir 353 hektāri. Dabas lieguma funkcionālo zonu shēma noteikta šo noteikumu 1.pielikumā, bet funkcionālo zonu robežu apraksts – šo noteikumu 2.pielikumā.

5. Dabas lieguma robežas dabā apzīmē ar speciālu informatīvo zīmi. Speciālās informatīvās zīmes paraugs, izveidošanas un lietošanas kārtība noteikta šo noteikumu 3.pielikumā.

II. Vispārīgie aprobežojumi visā dabas lieguma teritorijā

6. Dabas aizsardzības pārvalde nosaka ierobežotas pieejamības statusu informācijai par aizsargājamā teritorijā esošo īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu un īpaši aizsargājamo biotopu atrašanās vietu, ja tās atklāšana var kaitēt vides aizsardzībai. Šādu informāciju izplata tikai ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju.

7. Dabas aizsardzības pārvalde, izsniedzot rakstisku atļauju šajos noteikumos minētajām darbībām vai saskaņojot tās, izmanto informāciju no dabas aizsardzības plāna un jaunāko pieejamo informāciju par īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem. Dabas aizsardzības pārvaldes atļauja nav nepieciešama šo noteikumu 9. un 14.punktā minētajām darbībām, kurām saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ietekmes uz vidi novērtējumu Valsts vides dienests izsniedz tehniskos noteikumus vai veic sākotnējo ietekmes uz vidi novērtējumu.

8. Visā dabas liegumā aizliegts:

8.1. veikt darbības, kuru rezultātā tiek mainīta ūdensteču un ūdenstilpju krasta līnija un gultne, izņemot darbības dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošanai;

8.2. ūdenstilpēs izvietot peldošas ēkas un būvēt ēkas uz pāļiem.

9. Visā dabas liegumā bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas aizliegts:

9.1. organizēt brīvā dabā publiskus pasākumus, kuros piedalās vairāk par 60 cilvēkiem (izņemot pasākumus, kas tiek organizēti speciāli ierīkotās atpūtas vietās, kuras norādītas šo noteikumu 1.pielikumā);

9.2. ierīkot publiski pieejamus dabas tūrisma un izziņas infrastruktūras objektus (piemēram, dabas takas, skatu torņus, atpūtas vietas, ugunskuru vietas, telšu vietas, stāvlaukumus, apmeklētāju centrus un informācijas centrus);

9.3. veikt darbības, kas izraisa pazemes ūdeņu, gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu līmeņa maiņu (izņemot bebru aizsprostu nojaukšanu);

9.4. ierīkot un paplašināt ūdenstransporta līdzekļu bāzes un piestātnes.

10. Zemes īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem vai lietotājiem aizliegts savā īpašumā vai lietojumā ierobežot apmeklētāju pārvietošanos pa šo noteikumu 1.pielikumā norādītajām dabas takām, kas paredzētas dabas lieguma apskatei.

III. Dabas lieguma zona

11. Dabas lieguma zona izveidota, lai nodrošinātu īpaši aizsargājamo un dabisko biotopu (mēreni mitras pļavas, eitrofas augsto lakstaugu audzes, sugām bagātas vilkakūlas pļavas smilšainās augsnēs) aizsardzību un īpaši aizsargājamo sugu, jo īpaši ūdensputnu un kukaiņu (piemēram, lapkoku praulgrauzis Osmoderma eremita), un to dzīvotņu saglabāšanu.

12. Dabas lieguma zonā aizliegts:

12.1. uzstādīt vēja elektrostacijas;

12.2. pļaut pļavas virzienā no malām uz centru;

12.3. bojāt vai iznīcināt (arī uzarot, kultivējot vai ielabojot) palieņu pļavas;

12.4. dedzināt sausās zāles, virsāju un niedru platības, kā arī meža zemsedzi;

12.5. iegūt sūnas un ķērpjus, bojājot vai iznīcinot zemsedzi;

12.6. veikt darbības, kuru rezultātā tiek mainīta zemes lietošanas kategorija, izņemot:

12.6.1. dabas tūrisma un izziņas infrastruktūras objektu ierīkošanu, kas norādīta šo noteikumu 1.pielikumā;

12.6.2. šo noteikumu 14.1.apakšpunktā minēto darbību veikšanu;

12.6.3. īpaši aizsargājamo biotopu un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu atjaunošanu, ja ir saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja;

12.7. ierīkot jaunas un paplašināt esošās publiski pieejamās atpūtas vietas (izņemot šo noteikumu 1.pielikumā norādītās vietas, ar nosacījumu, ka katras atpūtas vietas platība nepārsniedz 50 m2);

12.8. kurināt ugunskurus ārpus īpaši norādītām vai speciāli ierīkotām vietām;

12.9. ierīkot nometnes, celt teltis, novietot speciālās dzīvojamās piekabes, pagaidu un saliekamās ēkas;

12.10. pārvietoties ar kuģošanas un citiem peldošiem līdzekļiem (tajā skaitā upju pasažieru un atpūtas kuģiem), kuru mehāniskā dzinēja vai motora jauda pārsniedz 3,7 kW (izņemot pārvietošanos Juglas upes posmā pa šo noteikumu 1.pielikumā norādīto pasažieru kuģu ceļu un izņemot valsts un pašvaldības institūciju amatpersonas, kuras pilda dienesta pienākumus);

12.11. pārvietoties ar ūdens motocikliem;

12.12. rīkot ūdensmotosporta un ūdensslēpošanas sacensības, kā arī treniņbraucienus un izmēģinājuma braucienus;

12.13. celt un ierīkot hidrotehniskas būves un meliorācijas sistēmas;

12.14. iegūt derīgos izrakteņus, izņemot pazemes ūdens ieguvi personiskajām vajadzībām;

12.15. cirst kokus galvenajā cirtē un rekonstruktīvajā cirtē;

12.16. cirst augošus kokus, kuru caurmērs 1,3 metru augstumā virs koku sakņu kakla pārsniedz (izņemot bīstamos kokus (koki, kas apdraud cilvēku dzīvību un veselību, tuvumā esošās ēkas vai infrastruktūras objektus)):

12.16.1. ozoliem – 40 centimetru;

12.16.2. liepām – 30 centimetru;

12.16.3. melnalkšņiem – 30 centimetru;

12.16.4. citu sugu kokiem – 50 centimetru.

13. Zemes vienību sadalīšana atļauta tikai tad, ja katras atsevišķās zemes vienības platība pēc sadalīšanas nav mazāka par 10 hektāriem. Šis nosacījums neattiecas uz zemes vienībām, kas tiek atdalītas infrastruktūras un inženierkomunikāciju būvniecībai vai uzturēšanai un kuru apbūves nosacījumus nosaka vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā.

14. Dabas lieguma zonā bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas aizliegts:

14.1. ierīkot jaunus ceļus, veikt inženierkomunikāciju un citu inženierbūvju restaurāciju vai rekonstrukciju, kā arī ceļu rekonstrukciju, ja tiek mainīts trases novietojums un platība (apjoms);

14.2. veikt hidrotehnisko būvju un meliorācijas sistēmu rekonstrukciju un renovāciju.

IV. Sezonas liegums

15. Lai novērstu traucējumus un nodrošinātu ūdensputnu aizsardzību to perēšanas sezonā, dabas lieguma zonā noteikts sezonas liegums Ķīšezera Pils kaktā no 15.marta līdz 1.jūlijam.

16. Sezonas lieguma shēma noteikta šo noteikumu 1.pielikumā, bet robežu apraksts – šo noteikumu 2.pielikumā.

17. Sezonas lieguma teritorijā aizliegta cilvēku uzturēšanās, tajā skaitā pārvietošanās ar jebkādiem ūdenstransporta līdzekļiem, izņemot valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu pārvietošanos, pildot dienesta pienākumus, un izņemot sezonas lieguma teritorijas šķērsošanu pa īsāko ceļu no Ķīšezera Pils kaktā esošajām laivu piestātnēm, nepārsniedzot ātrumu 5 km/h.

V. Neitrālā zona

18. Neitrālā zona ir izveidota, lai nodrošinātu teritorijas ilgtspējīgu saimniecisko izmantošanu un attīstību.

19. Neitrālajā zonā būvniecība pieļaujama, ja tā nav pretrunā ar pašvaldības teritorijas plānojumu.

VI. Dabas pieminekļi

20. Dabas liegumā esošie dabas pieminekļi – aizsargājamie koki – ir vietējo un citzemju sugu dižkoki, kuru apkārtmērs 1,3 metru augstumā virs koku sakņu kakla vai augstums nav mazāks par šo noteikumu 4.pielikumā minētajiem izmēriem, un pašvaldības noteiktie aizsargājamie koki (dižkoki).

21. Aizsargājamo koku vainagu projekcijas platībā, kā arī 10 metru platā joslā no tās (mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas ārējās malas) aizliegts:

21.1. veikt darbības, kuru rezultātā tiek bojāts vai iznīcināts dabas piemineklis vai mazināta tā dabiskā estētiskā, ekoloģiskā vai kultūrvēsturiskā nozīme;

21.2. novietot lietas (piemēram, būvmateriālus vai malku), kas aizsedz skatu uz koku, ierobežo piekļuvi tam vai mazina tā estētisko vērtību;

21.3. mainīt vides apstākļus – ūdens režīmu un koku barošanās režīmu;

21.4. iznīcināt dabisko zemsedzi.

22. Ja aizsargājamo koku nomāc vai apēno jaunāki koki un krūmi, atļauta to izciršana kopšanas vai citā cirtē aizsargājamā koka projekcijā un tai piegulošā zonā, izveidojot no kokiem brīvu 10 m platu joslu, mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas līdz apkārtējo koku vainagu projekcijām saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē koku ciršanu meža zemēs vai ārpus tām.

23. Aizsargājamā koka nociršana (novākšana) pieļaujama tikai gadījumos, ja tas kļuvis bīstams un nav citu iespēju novērst bīstamības situāciju (piemēram, apzāģēt zarus, izveidot atbalstus) un saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja.

24. Ja aizsargājamais koks ir nolūzis vai nocirsts, koka stumbrs un zari, kuru diametrs ir lielāks par 50 centimetriem, meža zemēs ir saglabājami koka augšanas vietā vai tuvākajā apkārtnē.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs E.Sprūdžs 

1.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 21.februāra
noteikumiem Nr.125

Dabas lieguma "Jaunciems" funkcionālo zonu shēma

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs E.Sprūdžs 

2.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 21.februāra
noteikumiem Nr.125

Dabas lieguma "Jaunciems" funkcionālo zonu robežu apraksts

I. Neitrālā zona

1. Neitrālās zonas robežpunktu koordinātas:

Nr.
p.k.

Robežpunkts

LKS-92 TM

x koordināta

y koordināta

1.1.

1

323246

508691

1.2.

2

323180

508697

1.3.

3

323182

508937

1.4.

4

323211

508923

1.5.

5

323225

508926

1.6.

6

323235

508914

1.7.

7

323260

508941

1.8.

8

321413

510975

1.9.

9

321418

511005

1.10.

10

321438

511037

1.11.

11

321437

511105

1.12.

12

321380

511165

1.13.

13

321341

511133

1.14.

14

321327

511053

1.15.

15

321353

511006

1.16.

16

318517

513586

1.17.

17

318505

513643

1.18.

18

318502

513654

1.19.

19

318495

513653

1.20.

20

318506

513597

1.21.

21

318579

513687

1.22.

22

318618

513710

1.23.

23

318605

513732

1.24.

24

318567

513709

1.25.

25

318526

513956

1.26.

26

318646

514030

1.27.

27

318640

514057

1.28.

28

318604

514101

1.29.

29

318567

514051

1.30.

30

318516

514078

1.31.

31

318480

513984

II. Dabas lieguma zona

2. Dabas lieguma "Jaunciems" teritorija, kas neietilpst neitrālajā zonā, ir dabas lieguma zona.

III. Sezonas liegums

3. Sezonas lieguma robežpunktu koordinātas:

Nr.
p.k.

Robežpunkts

LKS-92 TM

x koordināta

y koordināta

3.1.

1

318497

513172

3.2.

2

318474

513241

3.3.

3

318418

513310

3.4.

4

318412

513331

3.5.

5

318425

513346

3.6.

6

318418

513384

3.7.

7

318425

513389

3.8.

8

318441

513443

3.9.

9

318457

513455

3.10.

10

318485

513543

3.11.

11

318478

513591

3.12.

12

318474

513598

3.13.

13

318478

513645

3.14.

14

318524

513688

3.15.

15

318524

513693

3.16.

16

318535

513696

3.17.

17

318548

513718

3.18.

18

318553

513737

3.19.

19

318557

513738

3.20.

20

318551

513748

3.21.

21

318536

513755

3.22.

22

318516

513756

3.23.

23

318481

513746

3.24.

24

318446

513722

3.25.

25

318431

513704

3.26.

26

318426

513697

3.27.

27

318407

513704

3.28.

28

318386

513707

3.29.

29

318374

513711

3.30.

30

318374

513717

3.31.

31

318367

513726

3.32.

32

318358

513726

3.33.

33

318347

513738

3.34.

34

318348

513744

3.35.

35

318345

513756

3.36.

36

318331

513785

3.37.

37

318323

513793

3.38.

38

318323

513830

3.39.

39

318318

513843

3.40.

40

318327

513855

3.41.

41

318329

513865

3.42.

42

318330

513874

3.43.

43

318359

513901

3.44.

44

318379

513921

3.45.

45

318411

513944

3.46.

46

318438

513979

3.47.

47

318450

514005

3.48.

48

318476

514073

3.49.

49

318493

514117

3.50.

50

318513

514143

3.51.

51

318529

514190

3.52.

52

318535

514198

3.53.

53

318546

514198

3.54.

54

318551

514193

3.55.

55

318565

514195

3.56.

56

318572

514207

3.57.

57

318562

514258

3.58.

58

318562

514296

3.59.

59

318563

514332

3.60.

60

318573

514350

3.61.

61

318590

514366

3.62.

62

318604

514383

3.63.

63

318605

514391

3.64.

64

318598

514403

3.65.

65

318583

514412

3.66.

66

318529

514415

3.67.

67

318519

514417

3.68.

68

318498

514410

3.69.

69

318455

514411

3.70.

70

318405

514429

3.71.

71

318394

514431

3.72.

72

318369

514447

3.73.

73

318323

514499

3.74.

74

318317

514518

3.75.

75

318317

514537

3.76.

76

318321

514546

3.77.

77

318328

514553

3.78.

78

318348

514558

3.79.

79

318358

514592

3.80.

80

318331

514635

3.81.

81

318175

514823

3.82.

82

318089

514888

3.83.

83

318007

514922

3.84.

84

317997

514936

3.85.

85

317983

514939

3.86.

86

317959

514932

3.87.

87

317930

514907

3.88.

88

317906

514881

3.89.

89

317904

514876

3.90.

90

317906

514870

3.91.

91

317904

514833

3.92.

92

317909

514830

3.93.

93

317911

514814

3.94.

94

317912

514786

3.95.

95

317895

514699

3.96.

96

317873

514683

3.97.

97

317873

514666

3.98.

98

317878

514646

3.99.

99

317908

514623

3.100.

100

317978

514594

3.101.

101

317988

514581

3.102.

102

317995

514560

3.103.

103

317982

514521

3.104.

104

317927

514450

3.105.

105

317915

514446

3.106.

106

317902

514448

3.107.

107

317867

514460

3.108.

108

317861

514459

3.109.

109

317854

514454

3.110.

110

317861

514395

3.111.

111

317817

514394

3.112.

112

317816

514406

3.113.

113

317806

514408

3.114.

114

317797

514413

3.115.

115

317795

514418

3.116.

116

317776

514416

3.117.

117

317771

514417

3.118.

118

317771

514417

3.119.

119

317768

514415

3.120.

120

317762

514419

3.121.

121

317729

514430

3.122.

122

317694

514438

3.123.

123

317689

514437

3.124.

124

317665

514444

3.125.

125

317555

514306

3.126.

126

317461

514141

3.127.

127

317476

514124

3.128.

128

317479

514123

3.129.

129

317502

514120

3.130.

130

317503

514115

3.131.

131

317508

514107

3.132.

132

317517

514101

3.133.

133

317528

514080

3.134.

134

317529

514067

3.135.

135

317525

514050

3.136.

136

317523

514037

3.137.

137

317518

514029

3.138.

138

317473

513994

3.139.

139

317456

513974

3.140.

140

317411

513927

3.141.

141

317378

513899

3.142.

142

317371

513890

3.143.

143

317370

513878

3.144.

144

317377

513853

3.145.

145

317375

513825

3.146.

146

317371

513813

3.147.

147

317373

513777

3.148.

148

317384

513759

3.149.

149

317385

513748

3.150.

150

317412

513702

3.151.

151

317412

513694

3.152.

152

317419

513674

3.153.

153

317428

513661

3.154.

154

317442

513652

3.155.

155

317454

513652

3.156.

156

317568

513584

3.157.

157

317697

513519

3.158.

158

318126

513186

3.159.

159

318134

513187

3.160.

160

318140

513184

3.161.

161

318158

513162

3.162.

162

318165

513156

3.163.

163

318188

513149

3.164.

164

318193

513149

3.165.

165

318215

513164

3.166.

166

318220

513166

3.167.

167

318224

513174

3.168.

168

318270

513185

3.169.

169

318285

513172

3.170.

170

318324

513159

3.171.

171

318345

513134

3.172.

172

318349

513131

3.173.

173

318351

513119

3.174.

174

318360

513108

3.175.

175

318383

513092

3.176.

176

318383

513087

3.177.

177

318381

513081

3.178.

178

318353

513048

3.179.

179

318352

513035

3.180.

180

318358

513032

3.181.

181

318385

513034

3.182.

182

318420

513015

3.183.

183

318423

513012

3.184.

184

318440

513006

3.185.

185

318446

513007

3.186.

186

318462

513004

3.187.

187

318469

513005

3.188.

188

318481

513014

3.189.

189

318491

513026

3.190.

190

318496

513040

3.191.

191

318503

513045

3.192.

192

318511

513060

3.193.

193

318522

513066

3.194.

194

318529

513073

3.195.

195

318547

513132

3.196.

196

318519

513157

Piezīme. Robežpunktu koordinātas ir norādītas Latvijas koordinātu sistēmā LKS-92 TM un noapaļotas līdz 1 metram. Par kartogrāfisko pamatu izmantota Valsts zemes dienesta kadastra informācija pēc stāvokļa uz 2010.gadu. Shēma un robežpunktu koordinātas sastādītas bez robežpunktu uzmērīšanas dabā. Līdz precīzai robežu uzmērīšanai dabā pieļaujamas robežu novirzes no šajos noteikumos aprakstītajām robežām izmantotās kartes mēroga noteiktības robežās atbilstoši dabā esošajām faktiskajām robežām.

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs E.Sprūdžs 

3.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 21.februāra
noteikumiem Nr.125 

Speciālās informatīvās zīmes paraugs, tās izveidošanas un lietošanas kārtība

1. Speciālā informatīvā zīme dabas lieguma apzīmēšanai (turpmāk – zīme) ir zaļš kvadrātveida laukums baltā ietvarā ar stilizētu ozollapas piktogrammu.

2. Zīmes krāsas (krāsu standarti norādīti PANTONE, CMYK un ORACAL sistēmās) ir šādas:

2.1. kvadrātveida laukums (ozollapas piktogrammas fons) – gaiši zaļā krāsā (PANTONE 362C vai C70 M0 Y100 K0, vai ORACAL ECONOMY 064 (yellow green));

2.2. ozollapas piktogramma – baltā krāsā;

2.3. ozollapas piktogrammas kontūra un ozollapas dzīslojums – tumši zaļā krāsā (PANTONE 3425C vai C100 M0 Y78 K42, vai ORACAL ECONOMY 060 (dark green));

2.4. zīmes ietvars – baltā krāsā.

3. Zīmes lietošanas kārtība:

3.1.  uzstādot zīmi dabā, izvēlas vienu no šādiem izmēriem:

3.1.1. 300 x 300 mm;

3.1.2. 150 x 150 mm;

3.1.3. 75 x 75 mm;

3.2. poligrāfiskajos izdevumos zīmes izmēru, saglabājot kvadrāta proporcijas, izvēlas atbilstoši lietotajam mērogam, bet ne mazāku kā 5 x 5 mm;

3.3. pārējos gadījumos, kas nav minēti šā pielikuma 3.1. un 3.2.apakšpunktā, var lietot dažādu izmēru zīmes, saglabājot kvadrāta proporcijas;

3.4. zīme nav uzstādāma uz ceļiem (arī sliežu ceļiem).

4. Informatīvo zīmju izveidošanu (sagatavošanu) un izvietošanu nodrošina Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar attiecīgo pašvaldību.

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs E.Sprūdžs 

4.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 21.februāra
noteikumiem Nr.125

Aizsargājamie koki – vietējo un citzemju sugu dižkoki (pēc apkārtmēra vai augstuma)

Nr.p.k.

Latviskais nosaukums

Latīniskais nosaukums

Apkārtmērs 1,3 metru augstumā (metros)

Augstums (metros)

I. Vietējās sugas

1.

Āra bērzs (kārpainais bērzs) Betula pendula (Betula verrucosa)

3,0

33

2.

Baltalksnis Alnus incana

1,6

25

3.

Blīgzna (pūpolvītols) Salix caprea

1,9

22

4.

Eiropas segliņš Euonymus europaeus

1,0

6

5.

Hibrīdais alksnis Alnus × pubescens

1,5

32

6.

Melnalksnis Alnus glutinosa

2,5

30

7.

Meža bumbiere Pyrus pyraster

1,5

13

8.

Meža ābele Malus sylvestris

1,5

14

9.

Parastā apse Populus tremula

3,5

35

10.

Parastā egle Picea abies

3,0

37

11.

Parastā goba Ulmus glabra

4,0

28

12.

Parastā ieva Padus avium

1,7

22

13.

Parastā (ogu) īve Taxus baccata

0,6

8

14.

Parastā kļava Acer platanoides

3,5

27

15.

Parastā liepa Tilia cordata

3,5

33

16.

Parastais osis Fraxinus excelsior

3,5

34

17.

Parastais ozols Quercus robur

4,0

32

18.

Parastais pīlādzis Sorbus aucuparia

1,5

21

19.

Parastā priede Pinus sylvestris

2,5

38

20.

Parastais skābardis Carpinus betulus

1,5

20

21.

Parastā vīksna Ulmus laevis

4,0

30

22.

Purva bērzs (pūkainais bērzs) Betula pubescens (Betula alba)

3,0

32

23.

Šķetra Salix pentandra

1,6

22

24.

Trauslais vītols Salix fragilis

4,0

-

25.

Parastais kadiķis Juniperus communis

0,8

11

II. Citzemju sugas

26.

Baltais vītols Salix alba

4,5

20

27.

Baltā robīnija Robinia pseudoacacia

1,9

20

28.

Balzama baltegle Abies balsamea

1,5

24

29.

Eiropas baltegle Abies alba

2,7

32

30.

Eiropas ciedrupriede Pinus cembra

1,6

22

31.

Eiropas lapegle Larix decidua

3,2

39

32.

Holandes liepa Tilia ×europaea

2,8

26

33.

Kalnu kļava Acer pseudoplatanus

2,2

20

34.

Lēdebūra lapegle Larix ledebourii

3,0

34

35.

Krimas liepa Tilia x euchlora

1,9

20

36.

Lauku kļava Acer campestre

1,5

18

37.

Mandžūrijas riekstkoks Juglans mandshurica

1,6

18

38.

Melnā priede Pinus nigra

1,9

23

39.

Menzīsa duglāzija Pseudotsuga menziesii

2,4

30

40.

Papele Populus spp.

5,0

35

41.

Parastā zirgkastaņa Aesculus hippocastanum

3,0

23

42.

Eiropas dižskābardis Fagus sylvatica

3,8

30

43.

Pensilvānijas osis Fraxinus pennsylvanica

2,0

23

44.

Platlapu liepa Tilia platyphyllos

3,1

27

45.

Pelēkais riekstkoks Juglans cinerea

2,8

20

46.

Rietumu tūja Thuja occidentalis

1,5

16

47.

Saldais ķirsis Cerasus avium

1,6

12

48.

Sarkanais ozols Quercus rubra

1,9

27

49.

Sarkstošais vītols Salix × rubens

3,1

25

50.

Sibīrijas baltegle Abies sibirica

1,8

30

51.

Sibīrijas ciedrupriede Pinus sibirica

1,9

22

52.

Sudraba kļava Acer saccharinum

3,2

26

53.

Veimuta priede Pinus stropus

2,7

36

54.

Vienkrāsas baltegle Abies concolor

1,7

32

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs E.Sprūdžs

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!