• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Rīgas domes 2012. gada 17. janvāra saistošie noteikumi Nr. 156 "Par kārtību, kādā tiek piešķirts tirgus statuss un tirgus pārvaldītājs saskaņo ar Rīgas pilsētas pašvaldību tirgus noteikumus". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 8.02.2012., Nr. 22 https://www.vestnesis.lv/ta/id/243767-par-kartibu-kada-tiek-pieskirts-tirgus-statuss-un-tirgus-parvalditajs-saskano-ar-rigas-pilsetas-pasvaldibu-tirgus-noteikumus

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.160

Grozījumi Rīgas domes 2005.gada 8.marta saistošajos noteikumos Nr.91 "Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību Rīgā"

Vēl šajā numurā

08.02.2012., Nr. 22

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Rīgas dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 156

Pieņemts: 17.01.2012.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.156

Rīgā 2012.gada 17.janvārī (prot. Nr.74, 2.§)

Par kārtību, kādā tiek piešķirts tirgus statuss un tirgus pārvaldītājs saskaņo ar Rīgas pilsētas pašvaldību tirgus noteikumus

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440
"Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību,
un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 8.1 un 9.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek saskaņota jauna tirgus izveidošanas lietderība, tiek piešķirts un atcelts tirgus statuss un tirgus pārvaldītājs saskaņo ar Rīgas pilsētas pašvaldību tirgus noteikumus.

2. Šo noteikumu izpratnē tirgus statusa piešķiršana ir situācijas izvērtēšana teritorijā ar noteiktām robežām, lai noteiktu tās atbilstību prasībām, kādas izvirzītas konkrētas komercdarbības veikšanai (tirdzniecībai) Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, t.sk. tirgus jaunbūves (rekonstrukcijas) būvniecības procesa atbilstību akceptētam būvprojektam, to apstiprinot ar akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā noformēšanu.

II. Kārtība, kādā tiek saskaņota jauna tirgus izveidošanas lietderība

3. Lai saskaņotu jauna tirgus izveidošanas lietderību, noteiktu tirgus atrašanās vietu un tā teritorijas robežas, komersantam Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā (turpmāk – APC) jāiesniedz:

3.1. iesniegums, kurā jānorāda:

3.1.1. komersanta (tirgus veidotāja) nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese;

3.1.2. plānotā tirgus darbības vieta (adrese);

3.2. situācijas plānā vai zemesgabala robežu plānā atbilstoši mērogam iezīmētas plānotā tirgus teritorijas robežas un būvniecības ieceres mets (M 1:500), kurā norādītas tirdzniecības vietas un autostāvvietas;

3.3. plānotā tirgus teritorijas lietošanas tiesības apliecinoša (-u) dokumenta (-u) kopija (-as).

4. Saņemot šo noteikumu 3.punktā minētos dokumentus, Rīgas pilsētas izpilddirektors nodrošina jauna tirgus izveides lietderības saskaņošanas procesu ar:

4.1. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentu, saņemot atzinumu par teritorijas, kur ir paredzēts izveidot tirgu, izmantošanas atbilstību Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un Rīgas pilsētas investīciju plānam;

4.2. Rīgas domes Satiksmes departamentu;

4.3. attiecīgo Rīgas pilsētas pašvaldības izpilddirekciju, kura realizē tai nodotās pārvaldes funkcijas tajā administratīvajā teritorijā, kurā plānota tirgus izveide.

5. Pēc šo noteikumu 4.punktā minētās saskaņošanas pabeigšanas tiek pieņemts Rīgas domes lēmums par jauna tirgus izveidošanas lietderību, nosakot tirgus atrašanās vietu un tā teritorijas robežas, vai atteikums jauna tirgus izveidošanai konkrētajā teritorijā.

III. Kārtība, kādā tiek piešķirts un atcelts tirgus statuss

6. Pēc Rīgas domes lēmuma pieņemšanas par jauna tirgus izveidošanas lietderību komersantam Rīgas pilsētas būvvaldē jāsaņem noteikumi projektēšanai.

7. Tirgus projektā jāparedz šādas prasības:

7.1. visai tirgus teritorijai jābūt noklātai ar cieto segumu;

7.2. tirgus atklātajā teritorijā un zem nojumēm jāiekārto stacionāri galdi un noteiktas vietas tirdzniecībai no transportlīdzekļiem;

7.3. tirgū jāiekārto slēgti stacionāri tirdzniecības objekti, kuros radīti priekšnosacījumi sanitāro un higiēnas normu ievērošanai to pārtikas preču uzglabāšanai un realizācijai, kuras ātri bojājas.

8. Tirgus projekta izskatīšanas procesā Rīgas pilsētas būvvalde var pieprasīt Veselības inspekcijai sniegt atzinumu par projektu.

9. Pēc tirgus būvniecības pabeigšanas komersantam, lai labiekārtotajai teritorijai tiktu piešķirts tirgus statuss, jāiesniedz APC:

9.1. iesniegums, kurā jānorāda:

9.1.1. komersanta (tirgus pārvaldītāja) nosaukums un juridiskā adrese;

9.1.2. komersanta (tirgus pārvaldītāja) nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs;

9.1.3. tirgus darbības vieta (adrese);

9.2. Rīgas pilsētas būvvaldes izsniegts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā vai atzinums, ka nav nepieciešams izstrādāt tirgus būvprojektu (renovācijai vai rekonstrukcijai).

10. Lai mainītu teritorijas, kurai piešķirts tirgus statuss, platību, komersantam jāiesniedz APC:

10.1. iesniegums, kurā jānorāda:

10.1.1. komersanta (tirgus pārvaldītāja) nosaukums un juridiskā adrese;

10.1.2. tirgus darbības vieta (adrese);

10.2. situācijas plānā vai zemesgabala robežu plānā atbilstoši mērogam iezīmētas plānotā tirgus teritorijas robežas un būvniecības ieceres mets (M 1:500), kurā norādītas tirdzniecības vietas un autostāvvietas;

10.3. plānotā tirgus teritorijas lietošanas tiesības apliecinoša (-u) dokumenta (-u) kopija (-as), ja tirgus teritorija tiek paplašināta.

11. Saņemot šo noteikumu 10.punktā minētos dokumentus par tirgus teritorijas, kurai piešķirts tirgus statuss, izmaiņām, Rīgas pilsētas izpilddirektors nodrošina šo noteikumu 4.punktā noteikto saskaņošanas procesu, kā arī Rīgas pilsētas būvvaldē precizē nepieciešamību izstrādāt tirgus būvprojektu (renovācijai vai rekonstrukcijai).

12. Tirgus statuss tiek piešķirts vai atcelts ar Rīgas domes lēmumu.

13. Rīgas dome ar lēmumu ir tiesīga atcelt tirgus statusu, ja:

13.1. saņemts komersanta (tirgus pārvaldītāja) attiecīgs iesniegums;

13.2. izbeigta tirgus darbība;

13.3. komersants (tirgus pārvaldītājs) sniedzis nepatiesas ziņas;

13.4. saņemts zemes, teritorijas, kurai piešķirts tirgus statuss, īpašnieka attiecīgs iesniegums;

13.5. netiek ievērotas normatīvo aktu prasības, kā arī netiek novērsti uzraudzības un kontroles institūciju atklātie pārkāpumi.

14. Lēmumu par tirgus statusa atcelšanu Rīgas dome pieņem pēc šo noteikumu 13.punktā minēto apstākļu konstatēšanas un par to nekavējoties rakstveidā paziņo komersantam (tirgus pārvaldītajam).

IV. Kārtība, kādā saskaņojami tirgus noteikumi

15. Pirms tirgus darbības uzsākšanas komersants (tirgus pārvaldītājs) APC iesniedz saskaņošanai tirgus noteikumus divos eksemplāros. Rīgas pilsētas izpilddirektors izskata un saskaņo iesniegtos tirgus noteikumus, vienu noteikumu eksemplāru izsniedzot komersantam (tirgus pārvaldītājam), vai arī rakstiski sniedz atzinumu par novēršamajām nepilnībām.

16. Noteikumu 14.punktā noteiktā kārtība piemērojama arī tad, ja komersants (tirgus pārvaldītājs) veicis izmaiņas tirgus noteikumos.

V. Noslēguma jautājumi

17. Noteikumu prasību izpildes kontroli veic Rīgas pilsētas izpilddirektors.

18. Rīgas pilsētas izpilddirektors ir atbildīgs par noteikumu izpildes novērošanu.

19. Rīgas domes administratīvo aktu vai faktisko rīcību persona var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

20. Noteikumi publicējami laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs 

Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2012.gada 17.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.156 "Par kārtību, kādā tiek piešķirts tirgus statuss un tirgus pārvaldītājs saskaņo ar Rīgas pilsētas pašvaldību tirgus noteikumus"

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek piešķirts tirgus statuss un tirgus pārvaldītājs saskaņo ar Rīgas pilsētas pašvaldību tirgus noteikumus, kā arī paredz gadījumus, kad pašvaldība var atcelt piešķirto tirgus statusu.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 8.1punktu pašvaldībai jānosaka kārtība, kādā tiek piešķirts tirgus statuss un tirgus pārvaldītājs saskaņo ar vietējo pašvaldību tirgus noteikumus. Atbilstoši minēto noteikumu 9.punktam pašvaldība 8.1punktā minētās prasības un kārtību nosaka, izdodot pašvaldības saistošos noteikumus. Pašreiz šāda kārtība ar saistošajiem noteikumiem nav noteikta. Minētais deleģējums pašvaldībām tika noteikts ar Ministru kabineta 2010.gada 26.oktobra noteikumiem Nr.996 "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumos Nr.440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību"", kas stājās spēkā 01.01.2011. līdz ar grozījumiem Patērētāju tiesību aizsardzības likumā.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošie noteikumi neparedz pašvaldības nodevas ieviešanu. Nav tiešas ietekmes uz pašvaldības budžetu.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Pamatojoties uz šiem saistošajiem noteikumiem, uzņēmējiem būs radīti skaidri nosacījumi un noteikta kārtība, kādā tiek lemts par tirgus izveidošanas lietderību pašvaldības administratīvajā teritorijā, kā arī kārtība, kādā tiek piešķirts tirgus statuss un saskaņoti tirgus noteikumi.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Jautājuma izskatīšanas procesā par tirgus statusa piešķiršanu atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumos Nr.440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 43.punktā noteiktajam tiek ieviesta jauna administratīvā procedūra – lēmums par tirgus izveidošanas lietderību konkrētajā adresē (vietā) un lēmums par tirgus statusa piešķiršanu.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādes laikā notika konsultācijas ar Latvijas Tirgu savienību.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!