Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Valmieras pilsētas domes 2011. gada 8. decembra saistošie noteikumi Nr. 117 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Valmieras pilsētā". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 10.01.2012., Nr. 5 https://www.vestnesis.lv/ta/id/242528

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Satversmes tiesas dienesta informācija Nr.1-04/1-paz

Par lietas Nr.2012-01-01 ierosināšanu

Vēl šajā numurā

10.01.2012., Nr. 5

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Valmieras pilsētas dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 117

Pieņemts: 08.12.2011.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Valmieras pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.117

Valmierā 2011.gada 8.decembrī

Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Valmieras pilsētā

Apstiprināti ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes
08.12.2011. sēdes lēmumu Nr.390 (prot. Nr.16, 7.§)

Izdoti saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma
13.panta sesto daļu un 26.panta trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā notiek augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (turpmāk – ADTI) aprite, pieņemšana, pārbaude.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. Topogrāfiskās informācijas datu bāze – strukturēts pārbaudītas topogrāfiskās informācijas apkopojums Latvijas topogrāfisko karšu 1993. gada sistēmas (TKS-93) planšetēs. Datu bāzes pamats ir digitālie topogrāfiskie plāni ar mēroga 1:500 noteiktību un ar esošām inženierkomunikācijām.

2.2. Datu bāzes uzturēšana – sistemātiska datu reģistrēšana, datu datorizēta uzglabāšana, regulāra kopiju veidošana un uzglabāšana uz cita digitālās informācijas nesēja, informācijas aktualizēšana un pakalpojumu sniegšana datu bāzes lietotājiem.

2.3. LKS 92 koordinātu sistēma – Latvijā vispārpieņemta ģeodēzisko koordinātu sistēma, lai raksturotu punktu koordinēto stāvokli, kas ieviesta un lietojama Latvijas Republikas teritorijā visiem mērījumiem kopš 1992.gada.

2.4. Baltijas augstumu sistēma – Latvijā pieņemta un lietojama Baltijas 1977.gada normālo augstumu sistēma, ar kuru nosaka augstumus virs Baltijas jūras līmeņa, attiecībā pret pieņemta punkta augstumu.

2.5. Topogrāfiskais plāns – lokāla ģeogrāfiskā apgabala ģeotelpiskās informācijas attēlojums plaknē ar noteikta veida apzīmējumiem vizuāli uztveramā formā.

2.6. Augstas detalizācijas topogrāfiskā informācija – tāda ģeotelpiskā informācija, kuras mēroga noteiktība ir 1:500 un lielāka.

3. Noteikumi ir obligāti visām juridiskām un fiziskām personām, kas Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā veic topogrāfiskos un ģeodēziskos darbus, izstrādā detālplānojumus, zemes ierīcības projektus, kā arī veic ēku un būvju projektēšanu, būvniecību un ekspluatāciju.

4. Pilsētas administratīvajā teritorijā ADTI pieņemšanu un pārbaudi, kā arī mērniecībai nepieciešamo datu izsniegšanu realizē un koordinē Valmieras pilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) izvēlēta juridiska persona (turpmāk – Datubāzes turētājs), kurai ir tiesības par pakalpojumiem saņemt samaksu saskaņā ar šādiem izcenojumiem:

4.1. par topogrāfiskās informācijas izsniegšanu (tai skaitā ielu sarkano līniju), pieņemšanu, pārbaudi, ievadīšanu datu planšetēs un reģistrēšanu:

4.1.1.   objektam ar platību līdz 0,3 ha (ieskaitot), viens objekts LVL 10,50,

4.1.2. objektam ar platību virs 0,3 ha līdz 0,5 ha (ieskaitot), viens objekts LVL 12,00,

4.1.3. objektam ar platību virs 0,5 ha līdz 1,0 ha (ieskaitot), viens objekts LVL 15,00,

4.1.4. objektam ar platību virs 1,0 ha, papildus par katru nākamo ha – LVL 4,50,

4.1.5. objektos ar divām un mazāk apakšzemes komunikācijām, tāmei tiek piemērots koeficients 0,8;

4.2. par izpilddokumentācijas (izpildshēmu) pieņemšanu, pārbaudi, ievadīšanu datu planšetēs un reģistrēšanu:

4.2.1. trasei ar garumu līdz 300 m, viens objekts LVL 5,00,

4.2.2. trasei ar garumu virs 300 m, papildus par katriem nākamajiem 100 m – LVL 2,00, bet ne vairāk kā LVL 85,00 par vienu objektu;

4.3. par galveno būvasu ienešanu datu bāzē – viens objekts LVL 6,00;

4.4. par vienas būves novietnes pārbaudes ienešanu datu bāzē – viens objekts LVL 6,00;

4.5. par viena detālplānojuma vai zemes ierīcības projekta grafiskās daļas reģistrēšanu un ievadīšanu datu bāzē – viens objekts LVL 6,00;

4.6. par informācijas izsniegšanu zemes vienības robežplānu vai citu mērniecības darbu veikšanai, kas nav minēti augstāk minētajos punktos, vienā zemes vienībā – LVL 2,00.

Izcenojumos nav iekļauts pievienotās vērtības nodoklis (PVN).

5. Pašvaldības ielu sarkano līniju un būvlaižu informāciju, kā arī datu planšetes Datubāzes turētājs izsniedz bez maksas.

II. Papildu prasības topogrāfiskajai uzmērīšanai

6. Valmieras pilsētas Būvvalde (turpmāk – Būvvalde) saskaņo vai akceptē tikai tādus būvprojektus un tehniskās shēmas, kuras izstrādātas uz licencētu vai sertificētu organizāciju sagatavota topogrāfiskā plāna, kas ievadīts vienotajā ADTI digitālajā kartē (turpmāk – Datubāze). Datubāzē ievadīta topogrāfiskā plāna oriģināla kopija jāiekļauj būvprojekta vai tehniskās shēmas saturā.

7. Topogrāfiskā plāna aktualizācija nav nepieciešama, bet nepieciešama datorizdruka no Datubāzes šādos gadījumos:

7.2. avārijas darbu gadījumā;

7.3. uzstādot pagaidu būves vai reklāmas (līdz 0,3 m dziļumam)*;

7.4. veicot lokālus darbus laukumā, kura platība nepārsniedz 4 m2 vai inženiertīklu garums nav lielāks par 4 m*;

7.5. ēku renovācijā un rekonstrukcijā, ja neizmainās to ārējās kontūras.

*Ja Datubāzē par konkrēto teritoriju nav datu, Būvvalde ir tiesīga pieprasīt topogrāfisko plānu.

8. Ja, veicot būvdarbus vai rakšanas darbus, tiek atrastas topogrāfiskajā plānā neuzrādītas vai vietai neatbilstošas komunikācijas, tad jāfiksē to novietojums dabā, attiecīgi jāuzmēra un jāparāda izpildshēmā vai topogrāfiskajā uzmērījumā.

9. No jauna izbūvētie inženiertīkli jāuzmēra pirms tranšejas (būvbedres) aizbēršanas.

10. Ja inženierkomunikācija tiek izbūvēta pamatojoties uz saskaņotu tehnisko shēmu, Pašvaldības Nekustamā īpašuma pārvaldes atzinums par ielas un/vai ietves seguma atjaunošanu tiek izsniegts tikai tad, kad veikta izbūvētās inženierkomunikācijas topogrāfiskā uzmērīšana un uzrādīts topogrāfiskais plāns ar izbūvēto komunikāciju.

III. Topogrāfisko datu izsniegšanas kārtība

11. Datubāzes turētājs pēc pieprasījuma izsniedz šādu, savā rīcībā esošu, informāciju:

11.2. datubāzē glabātos topogrāfiskās informācijas failus, izpildshēmu datus;

11.3. ielu sarkano līniju un būvlaižu failu, kā arī teritorijas plānojuma aizsargjoslu kartes failu.

12. Datubāzē dati tālākai izmantošanai obligāti aktualizējami dabā un saskaņojumi ar inženierkomunikāciju turētājiem.

13. Topogrāfiskās informācijas saņemšanai pieprasītājs nosūta aizpildītu iesniegumu un failu ar apvilktu pieprasāmās teritorijas robežu uz Datubāzes turētāja e-pastu, vai ierodoties personīgi pie Datubāzes turētāja.

14. Pieprasītos datus datubāzes turētājs izsūta pieprasītājam uz norādīto e-pastu adresi vai iekopē pieprasītāja elektroniskajā datu nesējā vienas darba dienas laikā no iesnieguma saņemšanas.

IV. Topogrāfisko datu iesniegšanas un aktualizēšanas kārtība

15. Mērniecības darbu izpildītājs ir atbildīgs par informācijas savākšanu saistībā ar uzmērāmajā objektā iespējamo inženierkomunikāciju esamību. Mērniecības darbu izpildītājam pirms topogrāfiskā plāna iesniegšanas Datubāzes turētājam, tie jāsaskaņo ar uzmērāmajā teritorijā esošo inženiertīklu turētājiem.

16. Saskaņojot mērniecības darbu izpildītāju iesniegto topogrāfisko plānu, inženiertīklu turētāju pienākums ir pārbaudīt inženierkomunikāciju uzmērījuma un attēlojuma atbilstību to rīcībā esošajiem datiem, bet nepieciešamības gadījumā kopā ar mērniecības darbu izpildītāju veikt komunikāciju apsekošanu un meklēšanu dabā. Inženiertīklu turētāji ir atbildīgi par inženierkomunikāciju uzmērījuma un attēlojuma pareizību to izsniegtajos datos, apliecinot to ar atbildīgās personas parakstu uz mērniecības darbu izpildītāja iesniegtā topogrāfiskā plāna.

17. Topogrāfiskās uzmērīšanas un topogrāfisko plānu izgatavošanas darbu kvalitāti nodrošina mērniecības darbu izpildītājs, kas ir atbildīgs par veikto darbu atbilstību normatīvo aktu un šo noteikumu prasībām.

18. Veicot iesniegtā topogrāfiskā uzmērījuma izvērtēšanu, Datubāzes turētājs izvērtē topogrāfiskās informācijas datu atbilstību reālajai situācijai dabā, valstī noteiktajiem normatīvajiem aktiem un šo noteikumu prasībām, kā arī atbilstību tās rīcībā esošajai Datubāzei un pārliecinās, vai ir saņemti saskaņojumi no visu uzmērītajā teritorijā esošo inženierkomunikāciju turētājiem. Ja objektu attēlojums iesniegtajā topogrāfiskajā plānā atšķiras no Datubāzē esošās informācijas, Datubāzes turētājs var veikt uzmērījuma instrumentālu pārbaudi dabā.

19. Ja izvērtēšanas rezultātā ir konstatētas neatbilstības, mērniecības darbu izpildītāja pienākums ir tās novērst un izlaboto topogrāfisko plānu ar tā digitālo versiju un topogrāfisko plānu ar pārbaudes veicēja atzīmēm iesniegt atkārtotai pārbaudei. Ja kļūdas nav novērstas līdz atkārtotai pārbaudei, tad, iesniedzot šo darbu trešo reizi, to reģistrē kā jaunu.

20. Strīdus gadījumā tiek pieaicināta cita mērniecībā licencēta vai sertificēta persona, lai veiktu neatkarīgu pārbaudi. Kļūdas gadījumā darbus apmaksā puse, kas kļūdu pieļāvusi.

21. Datubāzes turētājs pieņem tikai mērniecībā licencētu vai sertificētu personu topogrāfiskos vai ģeodēziskos uzmērījumus (tai skaitā izpildmērījumus, izpildshēmas), kas veikti digitālā formā (*dgn, *dwg, formātā) LKS-92 koordinātu sistēmā un Baltijas augstumu sistēmā. Izpildshēmās punktiem jābūt piesaistītiem vismaz 3 viennozīmīgi identificējamiem koordinētiem situācijas punktiem, kas uzrādīti digitālajā topogrāfijā vai kadastra kartē.

22. Topogrāfiskajā plānā jāuzrāda būvlaides, kā arī jānorāda elektronisko sakaru tīklu piederība.

V. Datubāzes datu avoti un datu izmantošana

23. Datubāzes datu avoti ir:

23.2. mērniecības darbu izpildītāju iesniegtie, topogrāfiskās uzmērīšanas rezultātā iegūtie dati;

23.3. dati, kas iegūti, veicot izpilduzmērījumus (ģeodēzisko pārbaudi) par būvniecības vai citas darbības rezultātā notikušajām izmaiņām virszemes un apakšzemes objektos;

23.4. datu sinhronizācijas (ar inženierkomunikāciju turētājiem) rezultātā iegūtie dati par inženierkomunikāciju novietojumu;

23.5. dati, kas iegūti aerofotografēšanas un tālizpētes darbu rezultātā.

24. Datubāzē uzkrātos datus izmanto:

24.2. Pašvaldība, tās noteikto funkciju un uzdevumu izpildei (bez maksas);

24.3. Pašvaldības struktūrvienības un Pašvaldības kapitālsabiedrības, noteikto funkciju un uzdevumu izpildei (bez maksas);

24.4. Valmieras pilsētas teritorijā esošo inženierkomunikāciju turētāji (kā pamatu, to darbībai nepieciešamo datu bāzu veidošanai);

24.5. mērniecības darbu izpildītāji, izpildot konkrētu pasūtījumu, teritorijas topogrāfiskajai uzmērīšanai;

24.6. Valsts zemes dienests (bez maksas);

24.7. citas fiziskas un juridiskas personas, kas iesniegumā pamato informācijas nepieciešamību.

25. Informācijas (to datu, kas attiecas uz konkrētā inženierkomunikāciju turētāja tīkliem) apmaiņa starp Datubāzes turētāju un Valmieras pilsētas teritorijā esošo inženierkomunikāciju turētājiem notiek bez maksas.

VI. Noslēguma jautājumi

26. Atzīt par spēku zaudējušiem Valmieras pilsētas pašvaldības 19.05.2005. saistošos noteikumus Nr.16. "Topogrāfiskās informācijas aktualizācijas un izpildshēmu uzmērīšanas kārtība Valmieras pilsētas teritorijā", kas apstiprināti ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes 19.05.2005. sēdes lēmumu Nr.274, protokols Nr.9, §36.

27. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc šo saistošo noteikumu publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs I.Boķis

Valmierā 2011.gada 12.decembrī 

Valmieras pilsētas pašvaldības saistošo noteikumu Nr.117 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Valmieras pilsētā"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļa

Informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Ģeotelpiskās informācijas likuma 13.panta sestā daļa nosaka, ka "Vietējā pašvaldība, lai nodrošinātu savu funkciju un uzdevumu izpildi, par savu administratīvo teritoriju izveido un uztur augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzi atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas specifikācijai, veic iesniegtās informācijas pārbaudi un nodrošina datubāzes sadarbspēju ar centrālo datubāzi Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Pašvaldības dome nosaka augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas iesniegšanas un pieņemšanas kārtību", savukārt šī likuma septītā daļa nosaka, ka "Vietējai pašvaldībai ir tiesības deleģēt šā panta sestajā daļā minēto uzdevumu, slēdzot deleģējuma līgumu valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā".

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošo noteikumu mērķis – noteikt augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību, tajā skaitā vispārējos noteikumus, prasības topogrāfiskai uzmērīšanai, topogrāfisko datu izsniegšanas kārtību, topogrāfisko datu iesniegšanas un aktualizēšanas kārtību, datubāzes datu avotus un datu izmantošanu. 

3.  Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Saistošie noteikumi un to grozījumi attiecas uz visām juridiskām un fiziskām personām, kas Valmieras pilsētā veic topogrāfiskos un ģeodēziskos darbus, izstrādā detālplānojumus, zemes ierīcības projektus, kā arī veic ēku un būvju projektēšanu, būvniecību un ekspluatāciju.

Saistošie noteikumi nosaka ģeotelpiskās informācijas datubāzes uzturētāja pakalpojumu cenrādi.

4. Informācija par administratīvajām procedūrām

Juridiskām un fiziskām personām, kas Valmieras pilsētā veic topogrāfiskos un ģeodēziskos darbus, izstrādā detālplānojumus, zemes ierīcības projektus, kā arī veic ēku un būvju projektēšanu, būvniecību un ekspluatāciju, ir jāvēršas pie datubāzes uzturētāja, ar kuru noslēgts deleģējuma līgums par datubāzes uzturēšanu.

5. Informācija par konsultācijām

Saistošo noteikumu grozījumu izstrādes procesā notikušas diskusijas ar Valmieras pilsētas pašvaldības speciālistiem un Valmieras pilsētas domes deputātiem.

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!