Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Liepājas pilsētas domes 2011. gada 27. oktobra saistošie noteikumi Nr. 13 "Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Liepājas pašvaldības izglītības iestādēs". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 15.12.2011., Nr. 197 https://www.vestnesis.lv/ta/id/241340

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Satversmes tiesas dienesta informācija Nr.1-04/25-paz

Par lietas Nr.2011–20–01 ierosināšanu

Vēl šajā numurā

15.12.2011., Nr. 197

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Liepājas pilsētas dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 13

Pieņemts: 27.10.2011.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.13

Liepājā 2011.gada 27.oktobrī (prot. Nr.12, 5.§)

Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Liepājas pašvaldības izglītības iestādēs

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 17.panta trešās daļas
11.punktu, likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu

I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. Saistošie noteikumi (turpmāk noteikumi) nosaka Liepājas pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamos, kuriem ir tiesības saņemt ēdināšanas maksas atvieglojumus (turpmāk atvieglojumi), atvieglojumu apmēru, pieprasīšanas un piešķiršanas kārtību.

2. Atvieglojumus piešķir izglītojamajam, kurš apgūst pirmsskolas izglītības, pamatizglītības vai vidējās izglītības programmu Liepājas pašvaldības izglītības iestādē un kura deklarētā dzīvesvieta ir Liepājas pilsētā.

3. Noteikumi neattiecas uz Liepājas pašvaldības izglītības iestādēm, kurās izglītojamo ēdināšanas izmaksas sedz no valsts budžeta līdzekļiem.

4. Katram izglītojamajam ir tiesības uz vienu atvieglojuma veidu.

5. Atvieglojumu piešķiršanu nodrošina Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "LIEPĀJAS PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE" (turpmāk Izglītības pārvalde).

II. ATVIEGLOJUMU APMĒRS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ

6. Pirmsskolas izglītības iestādē atvieglojumu 100% apmērā (brīvpusdienas) ir tiesības saņemt izglītojamajam:

6.1. kuram noteikta invaliditāte;

6.2. kurš apgūst speciālo pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar redzes traucējumiem (programmas kods 010151111);

6.3. kurš atrodas aizbildnībā;

6.4. no ģimenes, kura audzina četrus un vairāk bērnus vecumā līdz 16 gadiem, bet, ja kāds no bērniem turpina mācības vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē dienas maiņā, tad līdz dienai, kad viņš sasniedzis 20 gadu vecumu vai stājas laulībā.

7. Pirmsskolas izglītības iestādē atvieglojumu 50% apmērā ir tiesības saņemt izglītojamajam:

7.1. no ģimenes, kurai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss;

7.2. no ģimenes, kura audzina trīs bērnus vecumā līdz 16 gadiem, bet, ja kāds no bērniem turpina mācības vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē dienas maiņā, tad līdz dienai, kad viņš sasniedz 20 gadu vecumu vai stājas laulībā;

7.3. ar Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES SOCIĀLAIS DIENESTS" atzinumu par atvieglojumu piešķiršanas nepieciešamību (turpmāk Sociālā dienesta atzinums).

III. ATVIEGLOJUMU APMĒRS VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ SKOLĀ

8. Vispārizglītojošā skolā atvieglojumu 100% apmērā (brīvpusdienas) ir tiesības saņemt izglītojamajam:

8.1. kuram noteikta invaliditāte;

8.2. no ģimenes, kurai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss;

8.3. kurš atrodas aizbildnībā;

8.4. no ģimenes, kura audzina četrus un vairāk bērnus vecumā līdz 16 gadiem, bet, ja kāds no bērniem turpina mācības vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē dienas maiņā, tad līdz dienai, kad viņš sasniedzis 20 gadu vecumu vai stājas laulībā;

8.5. ar Sociālā dienesta atzinumu.

IV. ATVIEGLOJUMU PIEPRASĪŠANAS KĀRTĪBA

9. Atvieglojumus pieprasa izglītojamā vecāks vai likumiskais pārstāvis, iesniedzot iesniegumu attiecīgās izglītības iestādes vadītājam vai direktoram. Iesniegumam pievieno izziņu par bērna un ģimenes locekļu deklarēto dzīves vietu un šādus dokumentus:

9.1. noteikumu 6.1. un 8.1.apakšpunktā noteiktajā gadījumā - invaliditāti apliecinošu dokumentu;

9.2. noteikumu 6.2.apakšpunktā noteiktajā gadījumā Liepājas pilsētas pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas lēmumu;

9.3. noteikumu 6.3. un 8.3.apakšpunktā noteiktajā gadījumā bāriņtiesas lēmumu par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu;

9.4. noteikumu 7.1. un 8.2.apakšpunktā noteiktajā gadījumā izziņu par trūcīgās vai maznodrošinātās ģimenes statusu;

9.5. noteikumu 6.4., 7.2. un 8.4.apakšpunktā noteiktajā gadījumā dokumentus, kas apliecina, ka ģimene audzina trīs vai vairāk bērnus. Ja ģimenē ir bērns, kas sasniedzis 16 gadu vecumu, tad jāiesniedz dokumenti, kas apliecina, ka viņš turpina mācības vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē dienas nodaļā un nav stājies laulībā. Minēto faktu pārbaudei izglītības iestādei ir tiesības pieprasīt informāciju no citām valsts un pašvaldības institūcijām;

9.6. noteikumu 7.3. un 8.5.apakšpunktā noteiktajā gadījumā Sociālā dienesta atzinumu.

V. ATVIEGLOJUMU PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

10. Lēmumu par atvieglojumu piešķiršanu izglītības iestādes vadītājs vai direktors pieņem trīs darba dienu laikā pēc iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas no izglītojamā vecāka vai likumiskā pārstāvja, par ko izdod rīkojumu, kurā norāda izglītojamam piešķirtā atvieglojuma apmēru un termiņu, uz kādu tas piešķirts.

11. Atvieglojumus piešķir no lēmuma pieņemšanas dienas uz šādu termiņu:

11.1. noteikumu 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 7.2., 8.1., 8.3. un 8.4.apakšpunktā noteiktajā gadījumā līdz mācību gada beigām;

11.2. noteikumu 7.1., 7.3., 8.2. un 8.5.apakšpunktā noteiktajā gadījumā līdz attiecīgajā dokumentā norādītā termiņa beigām.

12. Atvieglojumus nepiešķir, ja izglītojamais neatbilst nevienam no šajos noteikumos noteiktajam kritērijam vai izglītojamā vecāks vai likumiskais pārstāvis nav iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus.

13. Atvieglojumus pārtrauc, ja:

13.1. faktisko un tiesisko apstākļu izmaiņu rezultātā, izglītojamā ģimene neatbilst kādam šo noteikumu kritērijam;

13.2. ģimenei ir atcelts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss;

13.3. izglītojamais pārtrauc mācības attiecīgajā izglītības iestādē.

VI. LĒMUMA APSTRĪDĒŠANAS UN PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA

14. Ja izglītojamajam nav tiesības uz atvieglojumu, izglītības iestāde atsaka atvieglojumu piešķiršanu, lēmumā norādot atteikuma pamatojumu, lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

15. Izglītības iestādes lēmumu par atvieglojumu piešķiršanu vai atteikumu piešķirt atvieglojumu mēneša laikā var apstrīdēt Izglītības pārvaldē, bet Izglītības pārvaldes lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

VII. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

16. Atzīt par spēku zaudējušiem:

16.1. Liepājas pilsētas domes 2005.gada 15.decembra lēmuma Nr.643 "Par brīvpusdienām Liepājas pilsētas vispārizglītojošās skolās" 2.punktu;

16.2. Liepājas pilsētas domes 2005.gada 15.decembra noteikumus Nr.6 "Par brīvpusdienu piešķiršanu vispārizglītojošās skolās";

16.3. Liepājas pilsētas domes 2007.gada 22.novembra lēmuma Nr.623 "Par bērnu ēdināšanu Liepājas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs" 3.punktu;

16.4. Liepājas pilsētas domes 2007.gada 22.novembra noteikumus Nr.2 "Vecāku maksas atvieglojumi par bērnu ēdināšanu vispārēja tipa pirmsskolas izglītības iestādēs".

17. Noteikumi stājas spēkā 2012.gada 1.janvārī.

18. Noteikumi publicējami likuma "Par pašvaldībām" 45.pantā noteiktajā kārtībā.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks 

Saistošo noteikumu "Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Liepājas pašvaldības izglītības iestādēs"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 11.punkts nosaka, ka pašvaldības kompetencē ir noteikt tos izglītojamos, kuru ēdināšanas izmaksas sedz pašvaldība. Līdz šim šāda kārtība ar saistošajiem noteikumiem nav noteikta.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka izglītojamos, kuriem ir tiesības saņemt atvieglojumus par ēdināšanu Liepājas pašvaldības izglītības iestādēs, kā arī atvieglojumu pieprasīšanas kārtību, to piešķiršanas kārtību.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Pieņemot saistošos noteikumus, atvēlētais finansējums provizoriski paliks 2010.gada līmenī.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Tiešas ietekmes nav.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "LIEPĀJAS PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE" sadarbībā ar Liepājas pilsētas pašvaldības iestādi "LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES SOCIĀLAIS DIENESTS"

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav notikušas.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!