Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Izsoles. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 22.11.2011., Nr. 183 https://www.vestnesis.lv/ta/id/239810

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Komercreģistra ziņas

Vēl šajā numurā

22.11.2011., Nr. 183

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Izsoles

Nekustamā īpašuma izsole

Administrators Pēteris Rubenis 2012.gada 10.janvārī plkst.10.00 savā administratora prakses vietā Blaumaņa ielā 5A-1, Rīgā, rīko maksātnespējīgajai fiziskajai personai Andrejam Lomanovam piederošā nekustamā īpašuma zemesgabala "Aizezeri" ar kopējo platību 6,1 ha, kas atrodas Ogresgala pag., Ogres nov., kadastra nr. 74800040067, turpmāk - Nekustamais īpašums, pirmo izsoli. Izsoles sākumcena ir LVL 3500 (trīs tūkstoši pieci simti lati).

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Uz Nekustamo īpašumu zemesgrāmatā ierakstīta hipotēka par labu AS "GE Money Bank".

Visām personām, kurām uz izsolāmo Nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas prasības tiesā līdz izsoles sākuma dienai.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā administratora Pētera Rubeņa norēķinu kontā LV43HABA0551030526210, AS "Swedbank", kods HABA LV22, nodrošinājums 10% apmērā no izsoles sākuma cenas, tas ir Ls 350 (trīs simti piecdesmit lati).

Nekustamais īpašums tiek izsolīts saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma normām.

Tālrunis uzziņām 67225453.

 

 

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 58.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Stepanovs, prakses vieta Rīga, Brīvības gatve 226/4, rīko nekustamā īpašuma Kleistu iela 2-67, Rīga, kadastra nr.0100 908 0026, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 62,6 kvm. un 626/43840 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas. Nekustamā īpašuma īpašnieks - Artis Zandmanis. Piedzinējs - Akciju sabiedrība "Swedbank" (iepriekšējais nosaukums "Hansabanka"), Balasta dambis 1a, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums - Ls 26 500. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Visām personām, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā tiesu izpildītāja depozīta kontā nr. LV09TREL9199047001000, saņēmējs Jānis Stepanovs, reģ. nr. 18037312362, Valsts kase, kods TRELLV22 nodrošinājuma summa 10 % apmērā no novērtējuma summas. Izsole notiks 2011.gada 23.decembrī plkst.14.00 Rīgā, Brīvības gatve 226/4, zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Stepanova birojā. Tālrunis informācijai 67220250.

 

 

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta Jūras iela 12, Liepāja, pārdod pirmajā labprātīgajā izsolē tiesas ceļā Andai Fridrihsonei piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Siļķu ielā 14 - 10, Liepājā, ierakstīts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā nr. 2018 10, kadastra nr.1700 902 1697, ar izsoles sākumcenu LVL 3500,00 (trīs tūkstoši pieci simti lati un 00 santīmi) apmērā. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Nekustamā īpašuma labprātīgā izsole tiesas ceļā notiek akciju sabiedrības ‘’Swedbank’’, reģistrācijas numurs 40003074764, adrese: Balasta dambis 1a, Rīga, labā.

Nekustamā īpašuma labprātīgas pārdošanas izsolē tiesas ceļā pārdošanas nosacījumi:

1. Nekustamā īpašuma sastāvs:

1.1. Nekustamais īpašums - Siļķu iela 14 - 10, Liepāja, ar kadastra numuru 1700 902 1697, kas pieder Andai Fridrihsonei un ierakstīts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā nr.2018 10, kas sastāv no dzīvokļa īpašuma nr.10 ar kopējo platību 46,2 kv.m un veido kopīpašuma 8/1000 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, zemes (kadastra numurs 1700 011 0080).

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi:

2.1. Noteikts aizliegums bez Akciju sabiedrības "Hansabanka", nodokļu maksātāja kods 40003074764, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2007.gada 23.novembra hipotēkas līgums nr.07-141559-PK/1.

3. Nekustamā īpašuma ieķīlājumi:

3.1. Nostiprināta pirmā hipotēka. Procentu likme: 6,559% gadā; nokavējuma procenti - 0,16% dienā. Līgumsods: 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu; 5% no aizdevuma. Samaksas termiņš - līdz saistību izpildei. Kreditors: Akciju sabiedrība "Hansabaka", nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2007.gada 23.novembra aizdevuma līgums nr.07-141559-PK, 2007.gada 23.novembra hipotēkas līgums nr.07-141559-PK/1.

Nodrošinātais prasījums (summa latos): LVL 22 638.

4. Izsoles sākumcena - LVL 3500,00 (trīs tūkstoši pieci simti lati un 00 santīmi).

5. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība:

5.1. nosolītā augstākā cena, pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, kā arī Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 13.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas, pārskaitot pirkuma maksu uz zvērināta tiesu izpildītāja Agneses Biķes, reģ. nr.LV27026411917, depozīta kontu LV91TREL9199002002000, saņēmējbanka: VALSTS KASE, kods TRELLV22.

6. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieki patur sev:

6.1. nekustamā īpašuma īpašnieks Anda Fridrihsone nepatur sev nekādas tiesības.

7. Citi pārdošanas noteikumi.

7.1. izsoles izziņošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

7.2. izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

7.3. maksāšanas līdzeklis izsolē - Latvijas lati;

7.4. pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā izsoles nodrošinājumu 10% (desmit procenti) no izsoles sākumcenas LVL 350,00 (trīs simti piecdesmit lati un 00 santīmi) zvērināta tiesu izpildītāja Agneses Biķes, reģ. nr.LV27026411917 depozīta kontā LV91TREL9199002002000, saņēmējbanka: VALSTS KASE, kods TRELLV22.

7.5. izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par vienu procentu no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas;

7.6. izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli ieradies tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

7.7. vairāksolītājam, tā samaksātais izsoles nodrošinājums, tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā;

7.8. izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā;

7.9. ja pretendents (vairāksolītājs) nosolīdams augstāko cenu, nesamaksā to šo noteikumu 5.1.punktā noteiktajā kārtībā, tad pretendents (vairāksolītājs) zaudē tiesības uz izsoles nodrošinājumu un tas viņam netiek atgriezts, un iemaksātais nodrošinājums tiek pievienots pie kopējās par īpašumu saņemtās summas.

8. Nenotikusi izsole.

8.1. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja:

8.1.1. izsolē nav ieradies neviens solītājs;

8.1.2. neviens no tiem, kas ieradušies izsolē, nepārsola sākumcenu;

8.1.3. pircējs, kurš nosolījis augstāko cenu, noteiktā termiņā nesamaksā visu summu, kas no viņa pienākas.

9. Nenotikušas izsoles sekas.

9.1. Ja izsole ir atzīta par nenotikušu, katram kreditoram vai parādnieka līdzīpašniekam, kā arī izsolē pārsolītam pircējam ir tiesības divu nedēļu laikā no nenotikušās izsoles dienas paziņot zvērinātam tiesu izpildītājam par nekustamā īpašuma paturēšanu sev. Ja izsole atzīta par nenotikušu Civilprocesa likuma 614.panta pirmās daļas 1. un 2.punktā paredzēto iemeslu dēļ, minētās personas nekustamo īpašumu var paturēt sev par sākumcenu. Ja izsole atzīta par nenotikušu Civilprocesa likuma 614.panta pirmās daļas 3.punktā paredzētā iemesla dēļ, pārsolītais pircējs var paturēt nekustamo īpašumu par viņa solīto augstāko cenu.

9.2. Ja vairākas personas saskaņā ar šo nosacījumu 9.1.punktu vēlas paturēt nekustamo īpašumu sev, rīkojama atkārtota pirmā izsole, kurā piedalās šīs personas, turklāt solīšana sākas no cenas, par kuru personas var paturēt nekustamo īpašumu sev. Par izsoles laiku un vietu zvērināts tiesu izpildītājs personām, kuras vēlas paturēt nekustamo īpašumu sev, rakstveidā paziņo septiņas dienas iepriekš. Personas neierašanās uz izsoli tiek uzskatīta par tās atteikšanos no tiesībām paturēt šo nekustamo īpašumu sev. Ja uz izsoli ierodas viena persona, kura vēlas paturēt šo nekustamo īpašumu sev, šī persona var to paturēt sev par šo nosacījumu 9.1.punktā noteikto cenu bez solīšanas. Ja uz izsoli neierodas neviens, zvērināts tiesu izpildītājs nekavējoties izsludina otro izsoli.

9.3. Persona, kas patur sev nekustamo īpašumu, viena mēneša laikā iemaksā zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 13.punktā noteikto valsts nodevu par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, kā arī šo nosacījumu 9.1.punktā vai 9.2.punktā norādīto summu un pievienotās vērtības nodokli, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, atbilstoši tiesu izpildītāja sastādītajam aprēķinam un ņemot vērā Civilprocesa likuma 612.panta noteikumus.

9.4. Pēc šo nosacījumu 9.3.punktā minētās summas samaksas zvērināts tiesu izpildītājs iesniedz pieteikumu izsoles akta apstiprināšanai tiesā, kura pieņem lēmumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz pircēja, līdzīpašnieka vai kreditora vārda un zemesgrāmatā ierakstīto parādu dzēšanu (Civilprocesa likuma 613.pants).

9.5. ja pirmajā izsolē nekustamais īpašums nav pārdots, tad zvērināts tiesu izpildītājs pēc hipotekārā kreditora lūguma rīko otro izsoli, otrās izsoles sākumcenu nosakot atbilstoši Civilprocesa likuma 616.panta noteikumiem.

Nekustamā īpašuma pirmā izsole notiks 2011.gada 23.decembrī pulksten 13.30 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes prakses vietā Jūras ielā 12 (ceturtajā stāvā), Liepājā.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012.

 

 

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta Jūras iela 12, Liepāja, pārdod pirmajā labprātīgajā izsolē tiesas ceļā Rūtai Orlovai piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Ganību ielā 77/79 - 7, Liepājā, ierakstīts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā nr. 3872 7, kadastra nr. 1700 902 0317, ar izsoles sākumcenu LVL 5800,00 (pieci tūkstoši astoņi simti lati un 00 santīmi) apmērā. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Nekustamā īpašuma labprātīgā izsole tiesas ceļā notiek akciju sabiedrības ‘’Swedbank’’, reģistrācijas numurs 40003074764, adrese: Balasta dambis 1a, Rīga, labā.

Nekustamā īpašuma labprātīgas pārdošanas izsolē tiesas ceļā pārdošanas nosacījumi:

1. Nekustamā īpašuma sastāvs:

Dzīvokļa īpašums nr.7 ar kopējo platību 46,6 m2 un pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma domājamā daļa 466/22237 no daudzdzīvokļu mājas, zemes (kadastra numurs 1700 037 0257), kas atrodas Ganību iela 77/79-7, Liepāja, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā nr.3872 7.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi:

2.1 Noteikts aizliegums bez Akciju sabiedrības "Hanasbanka" (tagad "Swedbank"AS), nodokļu maksātāja kods 40003074764, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2007. gada 2. janvāra hipotēkas līgums nr.06-155063-PK/1.

2.2. Nostiprināta kārtējā hipotēka. Procentu likme: 5,175% gadā; nokavējuma procenti - 0,16% dienā. Līgumsods: 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu; 5% no aizdevuma. Samaksas termiņš - līdz saistību izpildei. Kreditors: Akciju sabiedrība "Hansabanka" (tagad "Swedbank"AS), nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2007. gada 2. janvāra aizdevuma līgums nr.06-155063-PK, 2007. gada 2. janvāra hipotēkas līgums nr.06-155063-PK/1.

3. Izsoles sākumcena - LVL 5800,00 (pieci tūkstoši astoņi simti lati un 00 santīmi);

4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība:

4.1. nosolītā augstākā cena, pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, kā arī Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 13.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas, pārskaitot pirkuma maksu uz zvērināta tiesu izpildītāja Agneses Biķes, reģ. nr.LV27026411917 depozīta kontu LV91TREL9199002002000, saņēmējbanka: VALSTS KASE, kods TRELLV22.

Nav tādu tiesību nekustamajā īpašumā, kuras īpašniece- Rūta Orlova patur sev.

6.Citi pārdošanas nosacījumi:

6.1.izsoles izziņošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

6.2.izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

6.3.maksāšanas līdzeklis izsolē - Latvijas lati;

6.4. pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā izsoles nodrošinājumu 10% (desmit procenti) no izsoles sākumcenas LVL 580,00 (pieci simti astoņdesmit lati un 00 santīmi) zvērināta tiesu izpildītāja Agneses Biķes, reģ. nr.LV27026411917 depozīta kontā LV91TREL9199002002000, saņēmējbanka: VALSTS KASE, kods TRELLV22.

6.5.izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par vienu procentu un ne lielāku par desmit procentiem no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas;

6.6.izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli ieradies tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

6.7.vairāksolītājam, tā samaksātais izsoles nodrošinājums, tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā;

6.8.izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā;

6.9.ja pretendents (vairāksolītājs) nosolīdams augstāko cenu, nesamaksā visu summu, kas no viņa pienākas, noteiktā termiņā, šo noteikumu 4.1.punktā noteiktajā kārtībā, tad pretendents (vairāksolītājs) zaudē tiesības uz izsoles nodrošinājumu un tas viņam netiek atgriezts, un iemaksātais nodrošinājums tiek pievienots pie kopējās par īpašumu saņemtās summas.

7.Nenotikusi izsole

7.1.Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja:

7.1.1.izsolē nav ieradies neviens solītājs;

7.1.2.neviens no tiem, kas ieradušies izsolē, nepārsola sākumcenu;

7.1.3.pircējs, kurš nosolījis augstāko cenu, noteiktā termiņā nesamaksā visu summu, kas no viņa pienākas.

8.Nenotikušas izsoles sekas:

8.1. Ja izsole ir atzīta par nenotikušu, katram kreditoram vai parādnieka līdzīpašniekam, kā arī izsolē pārsolītam pircējam ir tiesības divu nedēļu laikā no tiesu izpildītāja uzaicinājuma nosūtīšanas dienas paziņot zvērinātam tiesu izpildītājam par nekustamā īpašuma paturēšanu sev. Ja izsole atzīta par nenotikušu Civilprocesa likuma 614.panta pirmās daļas 1. un 2.punktā paredzēto iemeslu dēļ, minētās personas nekustamo īpašumu var paturēt sev par sākumcenu. Ja izsole atzīta par nenotikušu Civilprocesa likuma 614.panta pirmās daļas 3.punktā paredzētā iemesla dēļ, pārsolītais pircējs var paturēt nekustamo īpašumu par viņa solīto augstāko cenu;

8.2. Ja vairākas personas saskaņā ar šo nosacījumu 8.1.punktu vēlas paturēt nekustamo īpašumu sev, rīkojama atkārtota pirmā izsole, kurā piedalās šīs personas, turklāt solīšana sākas no cenas, par kuru personas var paturēt nekustamo īpašumu sev. Par izsoles laiku un vietu zvērināts tiesu izpildītājs personām, kuras vēlas paturēt nekustamo īpašumu sev, rakstveidā paziņo septiņas dienas iepriekš. Personas neierašanās uz izsoli tiek uzskatīta par tās atteikšanos no tiesībām paturēt šo nekustamo īpašumu sev. Ja uz izsoli ierodas viena persona, kura vēlas paturēt šo nekustamo īpašumu sev, šī persona var to paturēt sev par šo nosacījumu 8.1.punktā noteikto cenu bez solīšanas. Ja uz izsoli neierodas neviens, zvērināts tiesu izpildītājs nekavējoties izsludina otro izsoli;

8.3.Persona, kas patur sev nekustamo īpašumu, viena mēneša laikā iemaksā zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā Civilprocesa likuma 615.panta ceturtā daļā noteiktos maksājumus;

8.4.Pēc šo nosacījumu 8.3.punktā minēto Civilprocesa likuma 615.panta ceturtā daļā noteiktos maksājumu samaksas, zvērināts tiesu izpildītājs iesniedz ziņojumu un izsoles aktu apstiprināšanai tiesā, kura pieņem lēmumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz pircēja, līdzīpašnieka vai kreditora vārda un zemesgrāmatā ierakstīto parādu dzēšanu (Civilprocesa likuma 613.pants);

8.5.ja pirmajā izsolē nekustamais īpašums nav pārdots, tad zvērināts tiesu izpildītājs pēc hipotekārā kreditora lūguma rīko otro izsoli, otrās izsoles sākumcenu nosakot atbilstoši Civilprocesa likuma 616.panta noteikumiem.

Nekustamā īpašuma pirmā izsole notiks 2011.gada 23.decembrī pulksten 14.00 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes prakses vietā Jūras ielā 12 (ceturtajā stāvā), Liepājā.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012.

 

 

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta Jūras iela 12, Liepājā, pārdod pirmajā labprātīgajā izsolē tiesas ceļā Ingai Kinčinai piederošo nekustamo īpašumu "Ažuļi", kas atrodas Ģibuļu pagastā, Talsu novadā, ierakstīts Ģibuļu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā nr. 551, kadastra nr. 8854 018 0034, ar izsoles sākumcenu LVL 4300,00 (četri tūkstoši trīs simti lati un 00 santīmi) apmērā. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Nekustamā īpašuma labprātīgā izsole tiesas ceļā notiek akciju sabiedrības ‘’Swedbank’’, reģistrācijas numurs 40003074764, adrese: Balasta dambis 1a, Rīga, labā.

Nekustamā īpašuma labprātīgas pārdošanas izsolē tiesas ceļā pārdošanas nosacījumi:

1. Nekustamā īpašuma sastāvs.

1.1. Nekustamā īpašuma "Ažuļi", Ģibuļu pag., Talsu nov., kas ierakstīts Ģibuļu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā nr.551, un pieder Ingai Kinčinai sastāvs ir:

Zemes gabals, platība 1,67 ha, uz zemesgabala atrodas dzīvojamā māja un saimniecības ēkas.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi:

2.1. Atzīme - aizliegumsbez Akciju sabiedrība "Swedbank" (iepriekšējais nosaukums "Hansabanka"), nodokļu maksātāja kods 40003074764, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2006. gada 21.novembra hipotēkas līgums nr.06-136318-PK/1;

2.2. Atzīme: ir apgrūtinājumi saskaņā ar Ģibuļu pagasta zemes komisijas 1997.gada 18.augusta lēmumu nr.27-2.

3. Nekustamā īpašuma ieķīlājumi:

3.1. Hipotēka. Nodrošināmais prasījums LVL 23 516. Procentu likme: Nemainīgā daļa - 2% gadā un mainīgā daļa- eiro trīs mēnešu EURIBOR; nokavējuma procenti par aizdevuma lietošanu pēc aizdevuma līgumā un grafikā paredzētā aizdevuma atmaksas termiņa papildus jāmaksā 0,16% dienā no savlaicīgi neatmaksātās (nokavētās) summas par nokavējuma laiku. Līgumsods: par procentu samaksas nokavējumu 0,16% dienā no nokavētās summas par katru nokavēto dienu; 5% no aizdevuma. Ikmēneša aizdevuma atmaksas un procentu maksājuma termiņš: katra mēneša 30.datums. Galīgais samaksas termiņš: 2031.gada 30.oktobris. Kreditors: Akciju sabiedrība "Swedbank" (iepriekšējais nosaukums "Hansabanka"), nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2006.gada 21.novembra aizdevuma līgums nr.06-136318-PK, 2006.gada 21.novembra hipotēkas līgums nr.06-136318-PK/1.

4. Izsoles sākumcena - piespiedu pārdošanas vērtība - LVL 4300,00 (četri tūkstoši trīs simti lati un 00 santīmi). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

5. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība:

5.1. nosolītā augstākā cena, pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, kā arī Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 13.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas, pārskaitot pirkuma maksu uz zvērināta tiesu izpildītāja Agneses Biķes, reģ. nr.LV27026411917, depozīta kontu LV91TREL9199002002000, saņēmējbanka: VALSTS KASE, kods TRELLV22.

6. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks patur sev:

6.1. nekustamā īpašuma īpašnieks Inga Kinčina nepatur sev nekādas tiesības.

7. Citi pārdošanas noteikumi.

7.1. izsoles izziņošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

7.2. izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

7.3. maksāšanas līdzeklis izsolē - Latvijas lati;

7.4. pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā izsoles nodrošinājumu 10% (desmit procenti) no izsoles sākumcenas LVL 430,00 (četri simti trīsdesmit lati un 00 santīmi) zvērināta tiesu izpildītāja Agneses Biķes, reģ. nr.LV27026411917 depozīta kontā LV91TREL9199002002000, saņēmējbanka: VALSTS KASE, kods TRELLV22.

7.5. izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par vienu procentu no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas;

7.6. izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli ieradies tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

7.7. vairāksolītājam, tā samaksātais izsoles nodrošinājums, tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā;

7.8. izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā;

7.9. ja pretendents (vairāksolītājs) nosolīdams augstāko cenu, nesamaksā to šo noteikumu 5.1.punktā noteiktajā kārtībā, tad pretendents (vairāksolītājs) zaudē tiesības uz izsoles nodrošinājumu un tas viņam netiek atgriezts, un iemaksātais nodrošinājums tiek pievienots pie kopējās par īpašumu saņemtās summas.

8. Nenotikusi izsole.

8.1. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja:

8.1.1. izsolē nav ieradies neviens solītājs;

8.1.2. neviens no tiem, kas ieradušies izsolē, nepārsola sākumcenu;

8.1.3. pircējs, kurš nosolījis augstāko cenu, noteiktā termiņā nesamaksā visu summu, kas no viņa pienākas.

9. Nenotikušas izsoles sekas.

9.1. Ja izsole ir atzīta par nenotikušu, katram kreditoram vai parādnieka līdzīpašniekam, kā arī izsolē pārsolītam pircējam ir tiesības divu nedēļu laikā no nenotikušās izsoles dienas paziņot zvērinātam tiesu izpildītājam par nekustamā īpašuma paturēšanu sev. Ja izsole atzīta par nenotikušu Civilprocesa likuma 614.panta pirmās daļas 1. un 2.punktā paredzēto iemeslu dēļ, minētās personas nekustamo īpašumu var paturēt sev par sākumcenu. Ja izsole atzīta par nenotikušu Civilprocesa likuma 614.panta pirmās daļas 3.punktā paredzētā iemesla dēļ, pārsolītais pircējs var paturēt nekustamo īpašumu par viņa solīto augstāko cenu.

9.2. Ja vairākas personas saskaņā ar šo nosacījumu 9.1.punktu vēlas paturēt nekustamo īpašumu sev, rīkojama atkārtota pirmā izsole, kurā piedalās šīs personas, turklāt solīšana sākas no nenotikušās izsoles sākumcenas. Par izsoles laiku un vietu zvērināts tiesu izpildītājs personām, kuras vēlas paturēt nekustamo īpašumu sev, rakstveidā paziņo septiņas dienas iepriekš. Personas neierašanās uz izsoli tiek uzskatīta par tās atteikšanos no tiesībām paturēt šo nekustamo īpašumu sev. Ja uz izsoli ierodas viena persona, kura vēlas paturēt šo nekustamo īpašumu sev, šī persona var to paturēt sev par izsoles sākumcenu bez solīšanas. Ja uz izsoli neierodas neviens, zvērināts tiesu izpildītājs nekavējoties izsludina otro izsoli.

9.3. Persona, kas patur sev nekustamo īpašumu, viena mēneša laikā iemaksā tiesu izpildītāja depozīta kontā šo nosacījumu 9.1.punktā vai 9.2.punktā norādīto summu kopā ar Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 13.punktā noteikto valsts nodevu par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, kā arī šā panta pirmajā, otrajā vai trešajā daļā norādīto summu un pievienotās vērtības nodokli, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, atbilstoši tiesu izpildītāja sastādītajam aprēķinam (631.panta trešā daļa) un ņemot vērā Civilprocesa likuma 612.panta noteikumus.

9.4. Pēc šo nosacījumu 9.3.punktā minētās summas samaksas zvērināts tiesu izpildītājs iesniedz pieteikumu izsoles akta apstiprināšanai tiesā, kura pieņem lēmumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz pircēja, līdzīpašnieka vai kreditora vārda un zemesgrāmatā ierakstīto parādu dzēšanu (Civilprocesa likuma 613.pants).

9.5. ja pirmajā izsolē nekustamais īpašums nav pārdots, tad zvērināts tiesu izpildītājs pēc hipotekārā kreditora lūguma rīko otro izsoli, otrās izsoles sākumcenu nosakot atbilstoši Civilprocesa likuma 616.panta noteikumiem.

Nekustamā īpašuma pirmā izsole notiks 2011.gada 23.decembrī pulksten 11.30 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes prakses vietā Jūras ielā 12 (ceturtajā stāvā), Liepājā.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012.

 

 

Izsole

Latgales apgabaltiesas 19. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Osipova Ingara prakses vietā Raiņa bulvārī 22, Preiļos, pirmajā izsolē pārdod Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību Dzerkali Tur, reģistrācijas nr. 40003665733, piederošo kustamo mantu kā lietu kopību:

Nr.p.k. Mantas nosaukums Skaits 1. mantas vērtība Kopā Ls
1. Nakts skapītis lietots 7 3.00 21.00
2. Divvietīga gulta ar matraci lietota 7 20.00 140.00
3. Virtuves galds lietots 8 5.00 40.00
4. Taburetes lietotas 18 1.00 18.00
5. Paklājs lietots 2 1.00 2.00
6. Atpūtas krēsls lietots 2 5.00 10.00
7. Vienvietīgā gulta ar matraci lietota 5 10.00 50,00
8. Ledusskapis Elektrolukss lietots 2 30.00 60.00
9. Gāzes plīts lietota 1 20,00 20,00
10. Televizors SEG lietots 1 20.00 20.00
11. TV dekoders Skyon komplekts lietots 2 20.00 40.00
12. Televizors Hauer lietots 1 20.00 20.00
13. Tvaika nosūcējs Vestel lietots 3 15.00 45.00
14. Veļas mazgājamā mašīna Inspire lietota 1 50.00 50.00
15. Divdurvju skapis lietots 1 25.00 25.00
16. Četrdurvju skapis lietots 1 50.00 50.00
17. Mikroviļņu krāsns Funai lietota 1 10.00 10.00
18. Gāzes plīts lietota 1 10,00 10,00
19. Gāzes balons 11. kil. lietots 1 8.00 8.00
20. Ledusskapis Zanusi 2. kameru lietots 1 30.00 30.00
21. Profesionālā veļas mazgājamā mašīna Daevoo 9,2kg lietota 1 200.00 200.00
22. Četrdurvju skapis lietots 1 40.00 40.00
23. Četrdurvju skapis stikla durvīm biroja lietots 1 50.00 50.00
24. Dīvāns divvietīgs neizvelkams lietots 1 50.00 50.00
25. Datorgalds administratora lietots 1 45.00 45.00
26. Krēsls lietots 1 3.00 3.00
27. Ofisa krēsls grozāms lietots 1 4.00 4.00
28. Plaukts pārvietojams lietots 1 10.00 10.00
29. Žurnālgalds koka lietots 1 20.00 20.00
30. Dators Samsung 710N komplektā monitors klaviatūra pele lietots 1 50.00 50.00
31. Virtuves iekārta ( uzkaramie skapīši četras durvis iemontēta elektroplīts) lietota 1 50.00 50.00
32. Guļamistabas iekārta ar spoguli lietota 1 30.00 30.00
33. Kumode ar sešām atvilktnēm lietota 1 15.00 15.00
34. Divdurvju skapis lietots 1 15.00 15.00
35. Divdurvju skapis lietots 1 20.00 20.00
36. Dīvāngulta lietota 1 30.00 30.00
37. Atpūtas krēsli lietoti 2 10.00 20.00
38. Krēsli lietoti 2 5.00 10.00
39. Koka galds lietots 5 10.00 50.00
40. Krēsli balti lietoti 36 4.00 144.00
41. Galdi brīni lietoti 10 20.00 200.00
42. Saliekamās gultas lietotas 16 3.00 48.00
43. Koka soli lietoti 7 10.00 70.00
44. Dīvāngulta divvietīga neizvelkama lietota 1 30.00 30.00
45. Atpūtas krēsls neizvelkams 1 20.00 20.00

Visas mantas novērtējums un izsoles sākumcena Ls 1893.00

Izsoles cena ir apliekama ar pievienotās vērtības nodokli PVN 22% apmērā

Izsole notiks 2011.gada 28.novembrī pulksten 12.00 Zvērināta tiesu izpildītāja Ingara Osipova birojā Raiņa bulvārī 22, Preiļos, tālrunis informācijai 65322515. Visām personām, kuras vēlas piedalīties kustamās mantas izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā tiesu izpildītāja depozīta kontā LV10TREL9199014001000, Valsts kase, kods TRELLV22, saņēmējs zvērināts tiesu izpildītājs Ingars Osipovs, reģ. nr. LV28057312166, nodrošinājums 10% apmērā no novērtējuma summas.

 

 

Precizējot iepriekš publicēto

Tiek labots 08.11.2011. "Latvijas Vēstnesī" laidienā nr.176 publicētais fiziskās personas Mihaila Kuļikova maksātnespējas procesa administratora Alekseja Petrova paziņojums par nekustama īpašuma Rīgā, Viršu ielā 7, kadastra nr.0100 918 6541, otro izsoli. Tiek precizēts, ka nekustamā īpašuma otra izsole notiks 21.12.2011. plkst. 12.00 Rīgā, Brīvības ielā 85, 6.stāvā, SIA "Sankcija" telpās.

 

 

Precizējot iepriekš publicēto

Tiek labots 08.11.2011. "Latvijas Vēstnesī" laidienā nr. 176 publicētais fiziskās personas Ilzes Holstes maksātnespējas procesa administratora Alekseja Petrova paziņojums par nekustama īpašuma Jelgavā, Lielajā ielā 26, kadastra nr. 0900 900 7412, otro izsoli. Tiek precizēts, ka nekustamā īpašuma otra izsole notiks 21.12.2011. plkst. 12.30 Rīgā, Brīvības ielā 85, 6.stāvā, SIA "Sankcija" telpās.

 

 

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta Jūras iela 12, Liepāja, pārdod pirmajā labprātīgajā izsolē tiesas ceļā Augustam Bidzānam piederošo nekustamo īpašumu "Kalnbudas", kas atrodas Balgales pagastā, Talsu novadā, ierakstīts Balgales pagasta zemesgrāmatas nodalījumā nr. 100000220566, kadastra nr. 8846 002 0188, ar izsoles sākumcenu LVL 4300,00 (četri tūkstoši trīs simti lati un 00 santīmi) apmērā. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Nekustamā īpašuma labprātīgā izsole tiesas ceļā notiek akciju sabiedrības ‘’Swedbank’’, reģistrācijas numurs 40003074764, adrese: Balasta dambis 1a, Rīga, labā.

Nekustamā īpašuma labprātīgas pārdošanas izsolē tiesas ceļā pārdošanas nosacījumi:

1. Nekustamā īpašuma sastāvs.

1.1. Nekustamais īpašums - zemesgabals ar kadastra apzīmējumu 8846 002 0188. Uz zemesgabala atrodas dzīvojamā māja un saimniecības ēka, reģistrēts Balgales pagasta zemesgrāmatas nodalījumā nr. 100000220566. Adrese: "Kalnbudas", Balgales pagasts, Talsu novads. Īpašnieks: Augusta Bidzāns.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi:

2.1. Atzīme: Aizliegums bez "Swedbank" AS (iepriekšējais nosaukums AS "Hansabanka"), nodokļu maksātāja kods 40003074764, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2006. gada 6. jūnija hipotēkas līgums nr. 06-061523-PK/1.

2.2. Atzīme: Aizsargjosla gar autoceļu. Platība 0,28 ha;

2.3. Atzīme: Aizsargjosla gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar nominālo spriegumu 20 kV. Platība 0,06 ha;

2.4. Atzīme: Aizsargjosla gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar nominālo spriegumu 0,4 kV. Pamats: 2006. gada 13. aprīļa Valsts zemes dienesta reģionālās nodaļas lēmums nr. 10A-1.2.175. Platība 0,12 ha.

3. Nekustamā īpašuma ieķīlājumi:

3.1. Hipotēka. Procentu likme: 6,79% gadā; nokavējuma procenti par aizdevuma lietošanu pēc aizdevuma līgumā un grafikā paredzētā aizdevuma atmaksas termiņa papildus jāmaksā 0,16% dienā no savlaicīgi neatmaksātās (nokavētās) summas par nokavējuma laiku. Līgumsods: par procentu samaksas nokavējumu 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu; 5% no aizdevuma. Ikmēneša aizdevuma atmaksas un procentu maksājuma termiņš: katra mēneša 15.datums. Galīgās samaksas termiņš: 2016.gada 15.maijs. Kreditors: "Swedbank" AS (iepriekšējais nosaukums AS "Hansabanka"), nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2006. gada 6. jūnija aizdevuma līgums nr. 06-061523-PK un 2006. gada 6. jūnija hipotēkas līgums nr. 06-061523-PK/1, 2006. gada 13. decembra grozījumi 2006.gada 6.jūnija aizdevuma līgumā nr. 06-061523-PK un 2006. gada 13. decembra grozījumi 2006.gada 6.jūnija hipotēkas līgumā nr. 06-061523-PK/1

Nodrošināmā prasījuma summa: LVL 14 000.

4. Izsoles sākumcena - LVL 4300,00 (četri tūkstoši trīs simti lati un 00 santīmi). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

5. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība:

5.1. nosolītā augstākā cena, pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, kā arī Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 13.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas, pārskaitot pirkuma maksu uz zvērināta tiesu izpildītāja Agneses Biķes, reģ. nr.LV27026411917 depozīta kontu LV91TREL9199002002000, saņēmējbanka: VALSTS KASE, kods TRELLV22.

6. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieki patur sev:

6.1. nekustamā īpašuma īpašnieks Augusts Bidzāns nepatur sev nekādas tiesības.

7. Citi pārdošanas noteikumi.

7.1. izsoles izziņošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

7.2. izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

7.3. maksāšanas līdzeklis izsolē - Latvijas lati;

7.4. pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā izsoles nodrošinājumu 10% (desmit procenti) no izsoles sākumcenas LVL 430,00 (četri simti trīsdesmit lati un 00 santīmi) zvērināta tiesu izpildītāja Agneses Biķes, reģ. nr.LV27026411917 depozīta kontā LV91TREL9199002002000, saņēmējbanka: VALSTS KASE, kods TRELLV22.

7.5. izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par vienu procentu no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas;

7.6. izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli ieradies tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

7.7. vairāksolītājam, tā samaksātais izsoles nodrošinājums, tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā;

7.8. izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā;

7.9. ja pretendents (vairāksolītājs) nosolīdams augstāko cenu, nesamaksā to šo noteikumu 5.1.punktā noteiktajā kārtībā, tad pretendents (vairāksolītājs) zaudē tiesības uz izsoles nodrošinājumu un tas viņam netiek atgriezts, un iemaksātais nodrošinājums tiek pievienots pie kopējās par īpašumu saņemtās summas.

8. Nenotikusi izsole.

8.1. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja:

8.1.1. izsolē nav ieradies neviens solītājs;

8.1.2. neviens no tiem, kas ieradušies izsolē, nepārsola sākumcenu;

8.1.3. pircējs, kurš nosolījis augstāko cenu, noteiktā termiņā nesamaksā visu summu, kas no viņa pienākas.

9. Nenotikušas izsoles sekas.

9.1. Ja izsole ir atzīta par nenotikušu, katram kreditoram vai parādnieka līdzīpašniekam, kā arī izsolē pārsolītam pircējam ir tiesības divu nedēļu laikā no nenotikušās izsoles dienas paziņot zvērinātam tiesu izpildītājam par nekustamā īpašuma paturēšanu sev. Ja izsole atzīta par nenotikušu Civilprocesa likuma 614.panta pirmās daļas 1. un 2.punktā paredzēto iemeslu dēļ, minētās personas nekustamo īpašumu var paturēt sev par sākumcenu. Ja izsole atzīta par nenotikušu Civilprocesa likuma 614.panta pirmās daļas 3.punktā paredzētā iemesla dēļ, pārsolītais pircējs var paturēt nekustamo īpašumu par viņa solīto augstāko cenu.

9.2. Ja vairākas personas saskaņā ar šo nosacījumu 9.1.punktu vēlas paturēt nekustamo īpašumu sev, rīkojama atkārtota pirmā izsole, kurā piedalās šīs personas, turklāt solīšana sākas no nenotikušās izsoles sākumcenas. Par izsoles laiku un vietu zvērināts tiesu izpildītājs personām, kuras vēlas paturēt nekustamo īpašumu sev, rakstveidā paziņo septiņas dienas iepriekš. Personas neierašanās uz izsoli tiek uzskatīta par tās atteikšanos no tiesībām paturēt šo nekustamo īpašumu sev. Ja uz izsoli ierodas viena persona, kura vēlas paturēt šo nekustamo īpašumu sev, šī persona var to paturēt sev par izsoles sākumcenu bez solīšanas. Ja uz izsoli neierodas neviens, zvērināts tiesu izpildītājs nekavējoties izsludina otro izsoli.

9.3. Persona, kas patur sev nekustamo īpašumu, viena mēneša laikā iemaksā tiesu izpildītāja depozīta kontā šo nosacījumu 9.1.punktā vai 9.2.punktā norādīto summu kopā ar Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 13.punktā noteikto valsts nodevu par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, kā arī šā panta pirmajā, otrajā vai trešajā daļā norādīto summu un pievienotās vērtības nodokli, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, atbilstoši tiesu izpildītāja sastādītajam aprēķinam (631.panta trešā daļa) un ņemot vērā Civilprocesa likuma 612.panta noteikumus.

9.4. Pēc šo nosacījumu 9.3.punktā minētās summas samaksas zvērināts tiesu izpildītājs iesniedz pieteikumu izsoles akta apstiprināšanai tiesā, kura pieņem lēmumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz pircēja, līdzīpašnieka vai kreditora vārda un zemesgrāmatā ierakstīto parādu dzēšanu (Civilprocesa likuma 613.pants).

9.5. ja pirmajā izsolē nekustamais īpašums nav pārdots, tad zvērināts tiesu izpildītājs pēc hipotekārā kreditora lūguma rīko otro izsoli, otrās izsoles sākumcenu nosakot atbilstoši Civilprocesa likuma 616.panta noteikumiem.

Nekustamā īpašuma pirmā izsole notiks 2011.gada 23.decembrī pulksten 13.00 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes prakses vietā Jūras ielā 12 (ceturtajā stāvā), Liepājā.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012.

 

 

Nekustamā īpašuma izsole

Sertificēts maksātnespējas administrators Kaspars Baltcers, sert. nr. 00142, rīko Marinai Vasīlijai Nemerovai piederošā nekustamā īpašuma pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no: 422/286257 domājamajām daļām no 9875 kv.m zemes īpašuma, kas atrodas Republikas laukumā 3, Rīgā, kadastra numurs 0100 010 0145. Piedzinējs: Marinas Vasīlijas Nemerovas, pers.kods 0912XX-XXXXX, administratora adrese: Lielirbes iela 27, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums: Ls 2100, izsoles sākuma cena Ls 2100. Izsoles sākumcena neapliekas ar PVN. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 29.12.2011. plkst.13.00 Rīgā, Lielirbes ielā 27. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 28.12.2011. jāiemaksā, Marinas Vasīlijas Nemerovas, pers.kods 0912XX-XXXXX, kontā LV03NDEA0000082997869, "NORDEA BANK FINLAND PLC LATVIJAS FILIĀLE" 10% no novērtējuma summas. Informācija pa tālr. 29223515.

 

 

Izsole

Latgales apgabaltiesas 19. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Osipova Ingara prakses vietā Raiņa bulvārī 22, Preiļos, pirmajā izsolē pārdod Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Dzerkali Tur, reģistrācijas nr. 40003665733, piederošo kustamo mantu kā lietu kopību:

Nr. p.k. Mantas nosaukums Skaits 1 mantas vērtība Kopā Ls
1. Āra koka galds, paštaisīts ( garums 2,2m) lietots 1 50,00 50.00
2. Āra koka galds, paštaisīts (garums 3,1 x 2.4), lietots 1 100.00 100.00
3. Āra sols ar atzveltnēm, paštaisīts (garums 1,6m), lietots 4 30.00 120.00
4. Āra sols ar atzveltnēm, paštaisīts (garums 1,3m), lietots 1 20.00 20.00
5. Āra koka galds ar diviem soliem, paštaisīts (galda garums 1,7m), lietots 1 80.00 80.00
6. Āra koka galds ar diviem soliem, paštaisīts (galda garums 2,3 m), lietots 2 90.00 180.00

Visas mantas novērtējums un izsoles sākumcena Ls 550.00

Izsoles cena ir apliekama ar pievienotās vērtības nodokli PVN 22% apmērā

Izsole notiks 2011. gada 28. novembrī pulksten 13.00 Zvērināta tiesu izpildītāja Ingara Osipova birojā Raiņa bulvārī 22, Preiļos, tālrunis informācijai 65322515. Visām personām, kuras vēlas piedalīties kustamās mantas izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā tiesu izpildītāja depozīta kontā LV10TREL9199014001000, Valsts kase, kods TRELLV22, saņēmējs zvērināts tiesu izpildītājs Ingars Osipovs, reģ. nr. LV28057312166, nodrošinājums 10% apmērā no novērtējuma summas.

 

 

Izsole

Latgales apgabaltiesas 19. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Osipova Ingara prakses vietā Raiņa bulvārī 22, Preiļos pirmajā izsolē pārdod Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Dzerkali Tur, reģistrācijas Nr. 40003665733, piederošo kustamo mantu kā lietu kopību:

Nr. p.k. Mantas nosaukums Skaits 1 mantas vērtība Kopā Ls
1. Trotuāra apmales pelēkas (cementa) 1.00x0,30, lietotas 495 gab. 1.50 742.50
2. Trotuāra apmales pelēkas (cementa) 1,00x0,08, lietotas 169 gab. 0,50 84.50
3. Bruģakmens pelēks (cementa) 0,20x0,10, lietots 2310 kv.m. 1.80 4158.00

Visas mantas novērtējums un izsoles sākumcena Ls 4985.00

Izsoles cena ir apliekama ar pievienotās vērtības nodokli PVN 22% apmērā

Izsole notiks 2011. gada 28 novembrī pulksten 14.00 Zvērināta tiesu izpildītāja Ingara Osipova birojā Raiņa bulvārī 22, Preiļos, tālrunis informācijai 65322515. Visām personām, kuras vēlas piedalīties kustamās mantas izsolē līdz izsoles dienai ir jāiemaksā tiesu izpildītāja depozīta kontā LV10TREL9199014001000, Valsts kase, kods TRELLV22 saņēmējs zvērināts tiesu izpildītājs Ingars Osipovs, reģ. nr. LV28057312166, nodrošinājums 10% apmērā no novērtējuma summas.

 

 

Izsole

Latgales apgabaltiesas 19. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Osipova Ingara prakses vietā Raiņa bulvārī 22, Preiļos pirmajā izsolē pārdod Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Dzerkali Tur, reģistrācijas Nr. 40003665733, piederošo kustamo mantu kā lietu kopību:

Nr. p.k. Mantas nosaukums Skaits 1 mantas vērtība Kopā Ls
1. Futbola laukuma segums zaļā krāsā 39,00x21m, lietots 81,9 kv.m. 3.00 245.70
2. Futbola vārti metāla pelēkā krāsā 3,08x2,25, lietoti 2 gab. 50.00 100.00
3. Koka mājas pārvietojamās, bez pamatiem ar brūnu bituma jumta segumu 4,00x4.40, lietotas 4 gab. 1000.00 4000.00

Visas mantas novērtējums un izsoles sākumcena Ls 4345,70

Izsoles cena ir apliekama ar pievienotās vērtības nodokli PVN 22% apmērā.

Izsole notiks 2011. gada 28. novembrī pulksten 15.00 Zvērināta tiesu izpildītāja Ingara Osipova birojā Raiņa bulvārī 22, Preiļos, tālrunis informācijai 65322515. Visām personām, kuras vēlas piedalīties kustamās mantas izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā tiesu izpildītāja depozīta kontā LV10TREL9199014001000 , Valsts kase, kods TRELLV22, saņēmējs zvērināts tiesu izpildītājs Ingars Osipovs, reģ. nr. LV28057312166, nodrošinājums 10% apmērā no novērtējuma summas.

 

 

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta Jūras iela 12, Liepāja, pārdod pirmajā labprātīgajā izsolē tiesas ceļā Dinai Tolienei piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Sakņu ielā 14 - 30 , Liepājā, ierakstīts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā nr. 2645 30, kadastra nr. 1700 901 3361, ar izsoles sākumcenu LVL 3700,00 (trīs tūkstoši septiņi simti lati un 00 santīmi) apmērā. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Nekustamā īpašuma labprātīgā izsole tiesas ceļā notiek akciju sabiedrības ‘’Swedbank’’, reģistrācijas numurs 40003074764, adrese: Balasta dambis 1a, Rīga, labā.

Nekustamā īpašuma labprātīgas pārdošanas izsolē tiesas ceļā pārdošanas nosacījumi:

1. Nekustamā īpašuma sastāvs:

Dzīvokļa īpašums nr.30 ar kopējo platību 53,2 m2 un pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma domājamā daļa 532/22860 no daudzdzīvokļu mājas un zemes gabala, kas atrodas Sakņu iela 14, Liepāja, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā nr.2645 30.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi:

2.1 Noteikts aizliegums bez Akciju sabiedrība "Hansabanka", nodokļu maksātāja kods 40003074764 rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2006.gada 12.aprīļa hipotēkas līgums nr.06-036960-PK/1.

2.2. Noteikts aizliegums bez Akciju sabiedrība "Hansabanka", nodokļu maksātāja kods 40003074764, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2007. gada 25. maija hipotēkas līgums nr. 07-060483-PK/1.

2.3. Nostiprināta kā pirmā hipotēka. Procentu likme: 3 mēnešu RIGIBOR+ 2,9%; nokavējuma procenti- 0,16% dienā. Līgumsods: 5% no aizdevuma; 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu. Samaksas termiņš - līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei. Kreditors: Akciju sabiedrība "Hansabanka", nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2006. gada 12. aprīļa aizdevuma līgums nr.06-036960-PK, 2006. gada 12. aprīļa hipotēkas līgums nr.06-036960-PK/1.

2.4. Nostiprināta otrā hipotēka. Procentu likme: 12,55 % gadā; nokavējuma procenti - 0,16% dienā. Līgumsods: 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu; 5% no aizdevuma. Samaksas termiņš - līdz saistību izpildei. Kreditors: Akciju sabiedrība "Hansabanka", nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2007. gada 25. maija aizdevuma līgums nr. 07-060483-PK, 2007. gada 25. maija hipotēkas līgums nr. 07-060483-PK/1.

3. Izsoles sākumcena - LVL 3700,00 (trīs tūkstoši septiņi simti lati un 00 santīmi);

4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība:

4.1. nosolītā augstākā cena, pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, kā arī Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 13.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas, pārskaitot pirkuma maksu uz zvērināta tiesu izpildītāja Agneses Biķes, reģ. nr.LV27026411917 depozīta kontu LV91TREL9199002002000, saņēmējbanka: VALSTS KASE, kods TRELLV22.

Nav tādu tiesību nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieki - Dina Toliene patur sev.

6.Citi pārdošanas nosacījumi:

6.1.izsoles izziņošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

6.2.izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

6.3.maksāšanas līdzeklis izsolē - Latvijas lati;

6.4. pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā izsoles nodrošinājumu 10% (desmit procenti) no izsoles sākumcenas LVL 370,00 (trīs simti septiņdesmit lati un 00 santīmi) zvērināta tiesu izpildītāja Agneses Biķes, reģ. nr.LV27026411917 depozīta kontā LV91TREL9199002002000, saņēmējbanka: VALSTS KASE, kods TRELLV22.

6.5.izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par vienu procentu un ne lielāku par desmit procentiem no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas;

6.6.izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli ieradies tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

6.7.vairāksolītājam, tā samaksātais izsoles nodrošinājums, tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā;

6.8.izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā;

6.9.ja pretendents (vairāksolītājs) nosolīdams augstāko cenu, nesamaksā visu summu, kas no viņa pienākas, noteiktā termiņā, šo noteikumu 4.1.punktā noteiktajā kārtībā, tad pretendents (vairāksolītājs) zaudē tiesības uz izsoles nodrošinājumu un tas viņam netiek atgriezts, un iemaksātais nodrošinājums tiek pievienots pie kopējās par īpašumu saņemtās summas.

7.Nenotikusi izsole

7.1.Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja:

7.1.1.izsolē nav ieradies neviens solītājs;

7.1.2.neviens no tiem, kas ieradušies izsolē, nepārsola sākumcenu;

7.1.3.pircējs, kurš nosolījis augstāko cenu, noteiktā termiņā nesamaksā visu summu, kas no viņa pienākas.

8.Nenotikušas izsoles sekas:

8.1. Ja izsole ir atzīta par nenotikušu, katram kreditoram vai parādnieka līdzīpašniekam, kā arī izsolē pārsolītam pircējam ir tiesības divu nedēļu laikā no tiesu izpildītāja uzaicinājuma nosūtīšanas dienas paziņot zvērinātam tiesu izpildītājam par nekustamā īpašuma paturēšanu sev. Ja izsole atzīta par nenotikušu Civilprocesa likuma 614.panta pirmās daļas 1. un 2.punktā paredzēto iemeslu dēļ, minētās personas nekustamo īpašumu var paturēt sev par sākumcenu. Ja izsole atzīta par nenotikušu Civilprocesa likuma 614.panta pirmās daļas 3.punktā paredzētā iemesla dēļ, pārsolītais pircējs var paturēt nekustamo īpašumu par viņa solīto augstāko cenu;

8.2. Ja vairākas personas saskaņā ar šo nosacījumu 8.1.punktu vēlas paturēt nekustamo īpašumu sev, rīkojama atkārtota pirmā izsole, kurā piedalās šīs personas, turklāt solīšana sākas no cenas, par kuru personas var paturēt nekustamo īpašumu sev. Par izsoles laiku un vietu zvērināts tiesu izpildītājs personām, kuras vēlas paturēt nekustamo īpašumu sev, rakstveidā paziņo septiņas dienas iepriekš. Personas neierašanās uz izsoli tiek uzskatīta par tās atteikšanos no tiesībām paturēt šo nekustamo īpašumu sev. Ja uz izsoli ierodas viena persona, kura vēlas paturēt šo nekustamo īpašumu sev, šī persona var to paturēt sev par šo nosacījumu 8.1.punktā noteikto cenu bez solīšanas. Ja uz izsoli neierodas neviens, zvērināts tiesu izpildītājs nekavējoties izsludina otro izsoli;

8.3.Persona, kas patur sev nekustamo īpašumu, viena mēneša laikā iemaksā zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā Civilprocesa likuma 615.panta ceturtā daļā noteiktos maksājumus;

8.4.Pēc šo nosacījumu 8.3.punktā minēto Civilprocesa likuma 615.panta ceturtā daļā noteiktos maksājumu samaksas, zvērināts tiesu izpildītājs iesniedz ziņojumu un izsoles aktu apstiprināšanai tiesā, kura pieņem lēmumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz pircēja, līdzīpašnieka vai kreditora vārda un zemesgrāmatā ierakstīto parādu dzēšanu (Civilprocesa likuma 613.pants);

8.5.ja pirmajā izsolē nekustamais īpašums nav pārdots, tad zvērināts tiesu izpildītājs pēc hipotekārā kreditora lūguma rīko otro izsoli, otrās izsoles sākumcenu nosakot atbilstoši Civilprocesa likuma 616.panta noteikumiem.

Nekustamā īpašuma pirmā izsole notiks 2011.gada 27.decembrī pulksten 10:00 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes prakses vietā Jūras ielā 12 (ceturtajā stāvā), Liepājā.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012.

 

 

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta Jūras iela 12, Liepāja, pārdod pirmajā labprātīgajā izsolē tiesas ceļā Dainai Znotiņai piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Pils ielā 55, Ventspilī, ierakstīts Ventspils pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā nr. 116, kadastra nr. 2700 002 0601, ar izsoles sākumcenu LVL 29 000,00 (divdesmit deviņi tūkstoši lati un 00 santīmi) apmērā. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Nekustamā īpašuma labprātīgā izsole tiesas ceļā notiek akciju sabiedrības ‘’Swedbank’’, reģistrācijas numurs 40003074764, adrese: Balasta dambis 1a, Rīga, labā.

Nekustamā īpašuma labprātīgas pārdošanas izsolē tiesas ceļā pārdošanas nosacījumi:

1. Nekustamā īpašuma sastāvs.

1.1. Nekustamais īpašums - zemesgabals ar kopējo platību 246 kv.m uz kur atrodas dzīvojamā ēka.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi:

2.1. Noteikts aizliegums bez Akciju sabiedrības "Hansabanka", nodokļu maksātāja kods 40003074764 rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2007.gada 9. novembra hipotēkas līgums nr.07-136044-PK/1.

2.2. Atzīme - vērsta Ls 5227,62 piedziņa. Pamats: 2010.gada 28. oktobra Zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes nostiprinājuma lūgums, 2010.gada 7. jūlija Ventspils tiesas spriedums lietā nr.C40178509.

3. Nekustamā īpašuma ieķīlājumi:

3.1. Nostiprināta hipotēka. Aizdevuma summa - LVL 49 196,28. Procentu likme: 6,359%. Nokavējuma procenti - 0,16% no savlaicīgi neatmaksātā aizdevuma par katru nokavēto dienu. Līgumsods: 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu; 5% no aizdevuma. Procentu un līgumsoda samaksas termiņš - līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei. Procentu maksājumu datums - katra mēneša 20.datums. Kreditors: Akciju sabiedrība "Hansabanka", nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2007.gada 9. novembra aizdevuma līgums nr.07-136044-PK, 2007.gada 9. novembra hipotēkas līgums nr.07-136044-PK/1.

Nodrošinātais prasījums (summa latos): LVL 68 874,79.

4. Izsoles sākumcena - LVL 29 000,00 (divdesmit deviņi tūkstoši lati un 00 santīmi).

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

5. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība:

5.1. nosolītā augstākā cena, pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, kā arī Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 13.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas, pārskaitot pirkuma maksu uz zvērināta tiesu izpildītāja Agneses Biķes, reģ. nr.LV27026411917 depozīta kontu LV91TREL9199002002000, saņēmējbanka: VALSTS KASE, kods TRELLV22.

6. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieki patur sev:

6.1. nekustamā īpašuma īpašnieks Daina Znotiņa nepatur izsolāmajā nekustamajā īpašumā sev nekādas tiesības.

7. Citi pārdošanas noteikumi.

7.1. izsoles izziņošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

7.2. izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

7.3. maksāšanas līdzeklis izsolē - Latvijas lati;

7.4. pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā izsoles nodrošinājumu 10% (desmit procenti) no izsoles sākumcenas LVL 2900,00 (divi tūkstoši deviņi simti lati un 00 santīmi) zvērināta tiesu izpildītāja Agneses Biķes, reģ. nr.LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, saņēmējbanka: VALSTS KASE, kods TRELLV22.

7.5. izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par vienu procentu no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas;

7.6. izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli ieradies tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

7.7. vairāksolītājam, tā samaksātais izsoles nodrošinājums, tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā;

7.8. izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā;

7.9. ja pretendents (vairāksolītājs) nosolīdams augstāko cenu, nesamaksā to šo noteikumu 5.1.punktā noteiktajā kārtībā, tad pretendents (vairāksolītājs) zaudē tiesības uz izsoles nodrošinājumu un tas viņam netiek atgriezts, un iemaksātais nodrošinājums tiek pievienots pie kopējās par īpašumu saņemtās summas.

8. Nenotikusi izsole.

8.1. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja:

8.1.1. izsolē nav ieradies neviens solītājs;

8.1.2. neviens no tiem, kas ieradušies izsolē, nepārsola sākumcenu;

8.1.3. pircējs, kurš nosolījis augstāko cenu, noteiktā termiņā nesamaksā visu summu, kas no viņa pienākas.

9. Nenotikušas izsoles sekas.

9.1. Ja izsole ir atzīta par nenotikušu, katram kreditoram vai parādnieka līdzīpašniekam, kā arī izsolē pārsolītam pircējam ir tiesības divu nedēļu laikā no nenotikušās izsoles dienas paziņot zvērinātam tiesu izpildītājam par nekustamā īpašuma paturēšanu sev. Ja izsole atzīta par nenotikušu Civilprocesa likuma 614.panta pirmās daļas 1. un 2.punktā paredzēto iemeslu dēļ, minētās personas nekustamo īpašumu var paturēt sev par sākumcenu. Ja izsole atzīta par nenotikušu Civilprocesa likuma 614.panta pirmās daļas 3.punktā paredzētā iemesla dēļ, pārsolītais pircējs var paturēt nekustamo īpašumu par viņa solīto augstāko cenu.

9.2. Ja vairākas personas saskaņā ar šo nosacījumu 9.1.punktu vēlas paturēt nekustamo īpašumu sev, rīkojama atkārtota pirmā izsole, kurā piedalās šīs personas, turklāt solīšana sākas no nenotikušās izsoles sākumcenas. Par izsoles laiku un vietu zvērināts tiesu izpildītājs personām, kuras vēlas paturēt nekustamo īpašumu sev, rakstveidā paziņo septiņas dienas iepriekš. Personas neierašanās uz izsoli tiek uzskatīta par tās atteikšanos no tiesībām paturēt šo nekustamo īpašumu sev. Ja uz izsoli ierodas viena persona, kura vēlas paturēt šo nekustamo īpašumu sev, šī persona var to paturēt sev par izsoles sākumcenu bez solīšanas. Ja uz izsoli neierodas neviens, zvērināts tiesu izpildītājs nekavējoties izsludina otro izsoli.

9.3. Persona, kas patur sev nekustamo īpašumu, viena mēneša laikā iemaksā tiesu izpildītāja depozīta kontā šo nosacījumu 9.1.punktā vai 9.2.punktā norādīto summu kopā ar Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 13.punktā noteikto valsts nodevu par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, kā arī šā panta pirmajā, otrajā vai trešajā daļā norādīto summu un pievienotās vērtības nodokli, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, atbilstoši tiesu izpildītāja sastādītajam aprēķinam (631.panta trešā daļa) un ņemot vērā Civilprocesa likuma 612.panta noteikumus.

9.4. Pēc šo nosacījumu 9.3.punktā minētās summas samaksas zvērināts tiesu izpildītājs iesniedz pieteikumu izsoles akta apstiprināšanai tiesā, kura pieņem lēmumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz pircēja, līdzīpašnieka vai kreditora vārda un zemesgrāmatā ierakstīto parādu dzēšanu (Civilprocesa likuma 613.pants).

9.5. ja pirmajā izsolē nekustamais īpašums nav pārdots, tad zvērināts tiesu izpildītājs pēc hipotekārā kreditora lūguma rīko otro izsoli, otrās izsoles sākumcenu nosakot atbilstoši Civilprocesa likuma 616.panta noteikumiem.

Nekustamā īpašuma pirmā izsole notiks 2011.gada 27.decembrī pulksten 10.30 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes prakses vietā Jūras ielā 12 (ceturtajā stāvā), Liepājā.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012.

 

 

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas 97.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Ineta Kaktiņa, prakses vieta: Linarda Laicena iela 9-113, Valmiera, labprātīgi pārdod izsolē tiesas ceļā Mārim Jēkabsonam piederošo nekustamo īpašumu "Dzintari", kas atrodas Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā, ierakstīts Kocēnu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā nr.53, ar kadastra nr. 9664 010 0003.

Nekustamā īpašuma labprātīgā izsole tiesas ceļā notiek A/S SEB banka labā.

1.Pārdodamā nekustamā īpašuma sastāvs.

Nekustamais īpašums "Dzintari", Kocēnu pag., Kocēnu nov., Kocēnu pagasta zemesgrāmatas nodalījums nr.53, kadastra nr.9664 010 0003, kas sastāv no zemesgabala, kas aptver 5,0 ha lauksaimniecībā izmantojamo zemi. Izdarot kadastrālo uzmērīšanu, zemes īpašuma kopplatība var tikt precizēta. Uz zemes atrodas namīpašums, kas sastāv no vienas dzīvojamās ēkas un piecām saimniecības ēkām (turpmāk tekstā - Īpašums).

2.Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi:

2.1. Atzīmes par aizliegumiem

6.1. Noteikts aizliegums nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām.

Pamats: 2003.gada 21.marta ķīlas/hipotēkas līgums nr.6.

Žurnāls nr.300000446717, lēmuma datums: 27.03.2003., tiesnese Antra Bušmane

9.1. Noteikts aizliegums bez AS "SEB Latvijas Unibanka", nodokļu maksātāja kods 40003151743, rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām.

Pamats: 2008.gada 30.janvāra ķīlas līgums nr.VL07077/H-2.

Žurnāls nr.300002377178, lēmuma datums: 15.02.2008, tiesnese Antra Bušmane.

10.1. Noteikts aizliegums bez AS "SEB banka", nodokļu maksātāja kods 40003151743, rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām.

Pamats: 2009.gada 25.marta ķīlas (hipotēkas) līgums nr.VL03114/H-6.

Žurnāls nr.300002677282, lēmuma datums: 21.05.2009., tiesnesis Antra Bušmane

2.2. Lielu tiesības

1.1. Atzīme - īpašuma tiesību apgrūtinājums ceļa servitūts uz ceļu 0,4 km.

Žurnāls nr.258(1995), lēmuma datums: 12.04.1995., tiesnese Lolita Marovska.

2.3. Ķīlas tiesības

6.1. Nostiprināta hipotēka 16 000 LVL apmērā. Procentu likme: 2,7% gadā + 3 mēnešu LVL UNIBOR. Līgumsods: 36% gadā no nokavētā maksājuma. Samaksas termiņš - 2005.gada 10.marts. Galējās atmaksas termiņš var tikt pagarināts vēl uz 14 gadiem.

Kreditors: Akciju sabiedrība "LATVIJAS UNIBANKA", nodokļu maksātāja kods 40003151743.

Pamats: 2003.gada 21.marta kredīta līgums nr.VL03114, 2003.gada 21.marta ķīlas/hipotēkas līgums nr.6. Hipotēka ierakstīta arī nekustamajiem īpašumiem Valmieras pilsētas zemesgrāmatas nodalījumos nr.1305-17, nr.1305-18, nr.1305-19, nr.1191-27. (grozīts)

Žurnāls nr.300000446717, lēmuma datums: 27.03.2003., tiesnese Antra Bušmane.

8.1. Nostiprināta hipotēka 144 777,62LVL apmērā. Procentu likme: 3 mēnešu EUR EURIBOR + 1,3% gadā. Līgumsods: 36% gadā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu. Samaksas termiņš - katru mēnesi 10. datumā līdz saistību pilnīgai izpildei.

Kreditors: Akciju sabiedrība "SEB LATVIJAS UNIBANKA", nodokļu maksātāja kods 40003151743.

Pamats: 2007.gada 27.aprīļa kredīta līgums nr.VL07077, 2008.gada 30. janvāra vienošanās par grozījumiem kredīta līgumā nr.VL07077, 2008.gada 30. janvāra ķīlas līgums nr.VL07077/H-2.

Žurnāls nr.300002377178, lēmuma datums: 15.02.2008., tiesnese Antra Bušmane

9.1. Nostiprināta hipotēka 157 428,10 LVL apmērā. Procentu likme: 3 mēnešu EUR Libor + 1,1% gadā. Līgumsods: 36% gadā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu. Samaksas termiņš - katru mēnesi 25. datumā līdz saistību pilnīgai izpildei. Kreditors: AS "SEB banka", nodokļu maksātāja kods 40003151743.

Pamats: 2005.gada 16. decembra kredīta līgums nr. VL05634, 2008.gada 9. decembra vienošanās nr. 4 par grozījumiem 2005. gada 16. decembra kredīta līgumā nr. VL05634, 2008.gada 29. decembra vienošanās nr. 5 par grozījumiem 2005. gada 16. decembra kredīta līgumā nr. VL05634, 2009.gada 25. marta vienošanās nr. 6 par grozījumiem 2005. gada 16. decembra kredīta līgumā nr. VL05634, 2009.gada 25. marta ķīlas(hipotēkas) līgums nr. VL05634/H-6.

Žurnāls nr.300002677282, lēmuma datums: 21.05.2009, tiesnesis Antra Bušmane

2.4. Pārgrozījumi ķīlas tiesībās

3.1. Grozīts 1. un 2. iedaļas ieraksts nr. 6.1 (žurnāla nr. 300000446717, 26.03.2003): hipotēkas apmērs tiek palielināts un noteikts Ls 25000,00; procentu likme - 3 mēn. EUR LIBOR + 2,43% gadā; samaksas termiņš - 2007.gada 10.janvāris. Pamats: 2005.gada 18.janvāra vienošanās par grozījumiem kredīta līgumā nr.VL03114, 2005.gada 18.janvāra vienošanās par grozījumiem ķīlas līgumā nr.6.

Žurnāls nr.300000982242, lēmuma datums: 28.01.2005., tiesnese Lolita Marovska

4.1. Grozīts 1. un 2. iedaļas ieraksts nr. 6.1 (žurnāla nr. 300000446717, 26.03.2003): hipotēkas apmērs ir LVL 36 000; Pamats: 2005.gada 27.jūlija vienošanās par grozījumiem kredītlīnijas līgumā nr.VL03114, 2005.gada 27.jūlija vienošanās par grozījumiem ķīlas (hipotēkas) līgumā nr.6.

Žurnāls nr.300001151595, lēmuma datums: 02.08.2005., tiesnese Lolita Marovska

5.1. Grozīts 1. un 2. iedaļas ieraksts nr. 6.1 (žurnāla nr. 300000446717, 26.03.2003.): hipotēkas apmērs: Ls 70 000; samaksas termiņš - 2019.gada 10.jūlijs; procentu likme: 3 mēnešu LIBOR + 0,95% gadā. Pamats: 2005.gada 19.oktobra vienošanās par grozījumiem ķīlas līgumā nr.6, 2005.gada 19.oktobra kredīta līgums nr.VL03114.

Žurnāls Nr.300001251389, lēmuma datums: 11.11.2005., tiesnese Antra Bušmane.

7.1. Grozīts 1. un 2. iedaļas ieraksts nr. 6.1 (žurnāla nr. 300000446717, 26.03.2003.): kredīta limits palielināts par LVL 16000; hipotēkas apmērs noteikts LVL 110 000. Pamats: 2009.gada 5.augusta vienošanās par grozījumiem 2003.gada 21.marta kredīta līgumā nr.VL03114, 2009.gada 05.augusta vienošanās par grozījumiem 2003.gada 21.marta ķīlas līgumā nr.6.

Žurnāls nr.300002718957, lēmuma datums: 12.08.2009., tiesnese Lolita Marovska.

3.Izsoles sākumcena.

Izsole par latiem ar augšupejošu soli sākas no sākumcenas LVL 39 000 (trīsdesmit deviņi tūkstoši Latvijas lati) apmērā.

4.Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība.

Izsoles uzvarētājam nosolītā pirkuma maksa ir jāsamaksā vienā mēneša laikā no izsoles dienas, naudu ieskaitot Zvērināta tiesu izpildītāja kontā. Par visas summas samaksu uzskatāma arī tiesu izpildītājam iesniegta bankas pieprasījuma garantijas vēstule, kas atbilst Civilprocesa likuma 611.panta 2.daļas prasībām.

5.Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks patur sev.

Īpašuma tiesības pilnībā tiek nodotas izsoles uzvarētājam Mārim Jēkabsonam, pers.kods 0707XX-XXXXX, īpašumā nepatur nekādas tiesības.

6.Citi pārdošanas nosacījumi.

Izsoles solis tiek noteikts LVL 390 (trīs simti deviņdesmit Latvijas lati).

Izsole ir notikusi, ja reģistrējies un ieradies arī tikai viens solītājs, kurš pārsolījis sākumcenu.

Ja pirmā izsole tiek pasludināta par nenotikušu, otrā tiek izziņota un rīkota, ievērojot pirmās izsoles nosacījumus, bet solīšana sākas no summas, kas atbilst 75% no sākumcenas pirmajā izsolē.

Pārdošanu izsolē veic Zvērināts tiesu izpildītājs kārtībā, kāda Civilprocesa likumā noteikta tiesas spriedumu izpildei.

Nekustamais īpašums tiks pārdots pirmajā labprātīgajā izsolē tiesas ceļā, kas notiks 2011. gada 22.decembrī pulksten 10.00 Valmierā, Linarda Laicena ielā 9-113.Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma summas - Ls 3900 ZTI Inetas Kaktiņas, reģ.nr.05066012657, depozīta kontā LV86TREL9199070002000, Valsts kase, kods TRELLV22. Uzziņas pa tālruni 64250165.

 

 

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas 97.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Ineta Kaktiņa, prakses vieta: Linarda Laicena iela 9-113, Valmiera, labprātīgi pārdod izsolē tiesas ceļā Dainim Porukam piederošo nekustamo īpašumu Skolas ielā 5 k-8-16, kas atrodas Gulbenē, Gulbenes novadā, ierakstīts Gulbenes pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā nr. 445 16, ar kadastra nr. 5001 900 1654.

Nekustamā īpašuma labprātīgā izsole tiesas ceļā notiek A/S Swedbank labā.

1. Nekustamā īpašuma sastāvs.

1.1. Nekustamā īpašuma Skolas ielā 5, k-8-16, Gulbenē, Gulbenes nov., kas ierakstīts Gulbenes pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā nr.445 16, un pieder Dainim Porukam, pers.kods 2708XX-XXXXX, sastāvs ir:

Dzīvokļa īpašums nr.16, platība 59,9 kv.m, pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma 599/27000 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi:

2.1. Atzīme - noteikts aizliegums bez akciju sabiedrība "Swedbank" (iepriekšējais nosaukums "Hansabanka"), nodokļu maksātāja kods 40003074764, rakstiskas piekrišanas ķīlas priekšmetu atsavināt, dāvināt, sadalīt, ieķīlāt, iznomāt, izīrēt, apgrūtināt ar lietu tiesībām un grozīt ķīlas priekšmeta lietošanas kārtību, ja tāda noteikta;

2.2.Saskaņā ar zemesgrāmatu likuma 36.pantu nekustamo īpašumu apgrūtina uz nekustamo īpašumu (zemesgrāmatu nodalījuma nr.445) nostiprinātie apgrūtinājumi: - ieraksts: nr.1) ZAET piederošie 0,4 Kv kabeļi; 2) SIA Alba piederošie kanalizācijas tīkli; 3) Gulbenes GAR piederošais gāzes vads.

3. Nekustamā īpašuma ieķīlājumi:

3.1. Nostiprināta kā pirmā hipotēka. Nodrošināmais prasījums LVL 23 811, tajā skaitā aizdevuma summa LVL 17 007,86. Procentu likme: 1)Aizdevuma līguma nr.07-035638-PK I daļas 1.sadaļā "Pamatnoteikumi" 1.6. un 1.9.punktā noteiktā procentu likme. Līgumsods: 1) 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu; 2) 5% no aizdevuma. Samaksas termiņš - līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei. Kreditors: Akciju sabiedrība "Swedbank" (iepriekšējais nosaukums "Hansabanka"), nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2007.gada 23.marta aizdevuma līgums nr.07-035638-PK, 2007.gada 23.marta hipotēkas līgums nr.07-035638-PK/1.

4. Izsoles sākumcena - piespiedu pārdošanas vērtība - LVL 4000,00 (četri tūkstoši lati). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

5. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība:

5.1. nosolītā augstākā cena, pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, kā arī Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 13.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas, pārskaitot visu summu, kas no viņa pienākas uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu.

6. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieki patur sev:

6.1. nekustamā īpašuma īpašnieks Dainis Poruks, pers. kods 2708XX-XXXXX, nepatur sev nekādas tiesības.

7. Citi pārdošanas noteikumi.

7.1. izsoles izziņošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

7.2. izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

7.3. maksāšanas līdzeklis izsolē - Latvijas lati;

7.4. pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē līdz izsoles dienai ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10% (desmit procenti) no izsoles sākumcenas zvērināta tiesu izpildītāja norādītajā depozīta kontā;

7.5. izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par vienu procentu no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas;

7.6. izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli ieradies tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

7.7. vairāksolītājam, tā samaksātais izsoles nodrošinājums, tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā;

7.8. izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā;

7.9. ja pretendents (vairāksolītājs) nosolīdams augstāko cenu, nesamaksā to šo noteikumu 5.1.punktā noteiktajā kārtībā, tad pretendents (vairāksolītājs) zaudē tiesības uz izsoles nodrošinājumu un tas viņam netiek atgriezts, un iemaksātais nodrošinājums tiek pievienots pie kopējās par īpašumu saņemtās summas.

8. Nenotikusi izsole.

8.1. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja:

8.1.1. izsolē nav ieradies neviens solītājs;

8.1.2. neviens no tiem, kas ieradušies izsolē, nepārsola sākumcenu;

8.1.3. pircējs, kurš nosolījis augstāko cenu, noteiktā termiņā nesamaksā visu summu, kas no viņa pienākas.

9. Nenotikušas izsoles sekas.

9.1. Ja izsole ir atzīta par nenotikušu, katram kreditoram vai parādnieka līdzīpašniekam, kā arī izsolē pārsolītam pircējam ir tiesības divu nedēļu laikā no nenotikušās izsoles dienas paziņot zvērinātam tiesu izpildītājam par nekustamā īpašuma paturēšanu sev. Ja izsole atzīta par nenotikušu Civilprocesa likuma 614.panta pirmās daļas 1. un 2.punktā paredzēto iemeslu dēļ, minētās personas nekustamo īpašumu var paturēt sev par sākumcenu. Ja izsole atzīta par nenotikušu Civilprocesa likuma 614.panta pirmās daļas 3.punktā paredzētā iemesla dēļ, pārsolītais pircējs var paturēt nekustamo īpašumu par viņa solīto augstāko cenu.

9.2. Ja vairākas personas saskaņā ar šo nosacījumu 9.1.punktu vēlas paturēt nekustamo īpašumu sev, rīkojama atkārtota pirmā izsole, kurā piedalās šīs personas, turklāt solīšana sākas no nenotikušās izsoles sākumcenas. Par izsoles laiku un vietu zvērināts tiesu izpildītājs personām, kuras vēlas paturēt nekustamo īpašumu sev, rakstveidā paziņo septiņas dienas iepriekš. Personas neierašanās uz izsoli tiek uzskatīta par tās atteikšanos no tiesībām paturēt šo nekustamo īpašumu sev. Ja uz izsoli ierodas viena persona, kura vēlas paturēt šo nekustamo īpašumu sev, šī persona var to paturēt sev par izsoles sākumcenu bez solīšanas. Ja uz izsoli neierodas neviens, zvērināts tiesu izpildītājs nekavējoties izsludina otro izsoli.

9.3. Persona, kas patur sev nekustamo īpašumu, viena mēneša laikā iemaksā tiesu izpildītāja depozīta kontā šo nosacījumu 9.1.punktā vai 9.2.punktā norādīto summu kopā ar Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 13.punktā noteikto valsts nodevu par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, kā arī šā panta pirmajā, otrajā vai trešajā daļā norādīto summu un pievienotās vērtības nodokli, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, atbilstoši tiesu izpildītāja sastādītajam aprēķinam (631.panta trešā daļa) un ņemot vērā Civilprocesa likuma 612.panta noteikumus.

9.4. Pēc šo nosacījumu 9.3.punktā minētās summas samaksas zvērināts tiesu izpildītājs iesniedz pieteikumu izsoles akta apstiprināšanai tiesā, kura pieņem lēmumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz pircēja, līdzīpašnieka vai kreditora vārda un zemesgrāmatā ierakstīto parādu dzēšanu (Civilprocesa likuma 613.pants).

9.5. ja pirmajā izsolē nekustamais īpašums nav pārdots, tad zvērināts tiesu izpildītājs pēc hipotekārā kreditora lūguma rīko otro izsoli, otrās izsoles sākumcenu nosakot atbilstoši Civilprocesa likuma 616.panta noteikumiem.

Nekustamais īpašums tiks pārdots pirmajā labprātīgajā izsolē tiesas ceļā, kas notiks 2011. gada 22.decembrī pulksten 11.00 Valmierā, Linarda Laicena ielā 9-113.Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma summas - Ls 400 ZTI Inetas Kaktiņas, reģ.nr.05066012657, depozīta kontā LV86TREL9199070002000, Valsts kase, kods TRELLV22. Uzziņas pa tālruni 64250165.

 

 

Izsole

Latgales apgabaltiesas 28. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Alīna Kuprijanova, prakses vieta Atbrīvošanas alejā 93a, Rēzeknē, pārdod pirmajā izsolē Anitai Daukštei piederošo nekustamo īpašumu 1.maija iela 79A, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, ar kadastra numuru 7870 503 0014, reģistrēts Rēzeknes zemesgrāmatu nodaļā, Maltas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā nr.100000005439.

Piedzinējs: AS GE Money Bank, reģistrācijas numurs 40003090171, juridiskā adrese 13. janvāra iela 3, Rīga, LV-1050.

Parādnieki - Anita Daukšte un Roberts Daukšts.

Nekustamais īpašums sastāv no dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 7870 003 0011 001 ar kopējo platību 755,1 kv.m un palīgceltnes ar kadastra apzīmējumu 7870 003 0011 002. Ēkas saistītas ar zemesgabalu Rēzeknes novada, Maltas pagastā, Maltieši, kadastra apzīmējums 7870 003 0011, Maltas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā nr. 46. Zemes īpašniece ir Anita Daukšte.

Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība - LVL 33 100.

Izsoles sākumcena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokļi.

Visām personām, kam uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Izsole notiks 2012.gada 10.janvārī pulksten 11.00 Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93a, zvērināta tiesu izpildītāja A. Kuprijanovas prakses vietā.

Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērināta tiesu izpildītāja ALĪNAS KUPRIJANOVAS, LV22095811436, depozīta kontā nr. LV48 TREL 91 990 2100 1000, Valsts kase, bankas kods TRELLV22 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma summas, nodrošinājums Ls 3310.

Tālrunis uzziņām 64622210, 26555195.

 

 

Nekustamā īpašuma izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa nr.72 zvērināta tiesu izpildītāja Ilga Keršteine, prakses vieta Rīgā, Mūkusalas ielā 33, rīko Dacei Kūriņai piederošā nekustamā īpašuma Krišjāņa Barona ielā 120A-5, Rīgā, kadastra nr. 0100 923 7282, otro izsoli.

Nekustamais īpašums sastāv no divistabu dzīvokļa īpašuma 33,5 kv.m platībā un pie tā piederošām 3350/26110 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala. Dzīvokļa īpašums atrodas koka divstāvu ēkas 1.stāvā.

Piedzinējs - ABLV Bank,AS, juridiskā adrese: Rīga, Elizabetes iela 23; Rīgas Domes pašvaldības ieņēmumu pārvalde, adrese: Terēzes iela 5, Rīga.

Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas novērtējums - LVL 6800.

Otrās izsoles sākumcena- LVL 5100.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsole notiks 2011.gada 27.decembrī plkst.15.00 Rīgas apgabaltiesas iecirkņa nr.72 zvērinātas tiesu izpildītājas Ilgas Keršteines prakses vietā Rīgā, Mūkusalas ielā 33.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā Rīgas apgabaltiesas iecirkņa nr. 72 zvērinātas tiesu izpildītājas Ilgas Keršteines, reģ. nr. LV19117110618, depozīta kontā nr. LV66AIZK0000010322883, AS "Aizkraukles banka", kods AIZKLV22, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - LVL 680.

Tālrunis informācijai 67705659.

 

 

Par nekustamā īpašuma izsoles atcelšanu

Rīgas apgabaltiesas 71.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Oskars Muižnieks, prakses vieta: Brīvības iela 58-503, Rīga, tiek atcelta 2011.gada 23.novembrī plkst.10.00 izsludinātā izsole Jorenam Goriņam piederošajam nekustamajam īpašuma Siguldas nov., Siguldas pag., Peltes, Klusā iela 6. Tālrunis informācijai 67272341.

 

 

Nekustāmā īpašuma izsole

Kurzemes apgabaltiesas 7. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sanita Veisa, prakses vietā Lielā ielā 7, 204.kabinetā, Liepājā, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu Liepājā, Vānes ielā 9-11, kas pieder parādniekam Vasilijam Kozinskim.

Piedzinējs - SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs", Tukuma iela 1a, Liepāja.

Hipotekārais kreditors - AS "Privatbank", Tērbatas iela 4, Rīga.

Nekustamā īpašuma īss apraksts un atrašanās vieta:

Vienistabas dzīvoklis ar kopējo platību 38,8kv.m, kas atrodas Liepājā, Vānes ielā 9-11, un reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā nr.4500 11, kadastra nr.1700 902 6087.

Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība - 2400LVL (divi tūkstoši četri simti) SIA "Interbaltija" vērtējums.

Izsoles sākumcena 2400LVL.

Izsoles cena nav apliekama ar Pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustāmo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Izsole notiks 2011.gada 29.decembrī plkst.11.00 Lielā ielā 7, 204. kabinetā, Liepājā.

Pretendentiem līdz izsoles dienai zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā jāiemaksā nodrošinājuma summa, 10% no nekustāmā īpašuma novērtējuma- 240 LVL.

Zvērināts tiesu izpildītāja Sanitas Veisas depozīta konts:

Zvērināts tiesu izpildītājs Sanita Veisa, reģ.nr.LV20036710820,

Valsts kase, konta nr.LV25TREL9199004001000

Maksājuma mērķī norādīt: izsoles nodrošinājums lietā nr.1052/C3.2./7-09.

Tālr. uzziņām 634-81467, 29421891.

 

 

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 62.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Andris Sladzs, prakses vieta Burtnieku iela 37, 3.stāvs, Rīga, LV - 1084, rīko pirmo izsoli nekustamajam īpašumam - dzīvojamās mājas jaunbūvei ar kopējo platību 246,1kv.m un tai piegulošam zemesgabalam 1200 kv.m platībā, kas atrodas Lūšu ielā 12, Jūrmalā, kadastra nr. 1300 015 3336.

Parādnieki: Oļegs Antipovs, Jeļena Antipova.

Piedzinējs: A/S "Latvijas Krājbanka", J. Daliņa iela 15, Rīga, LV-1013.

Hipotekārais kreditors ir arī piedzinējs.

Nekustamā īpašuma novērtējums - Ls 75 000. Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Izsole notiks 2012.gada 5.janvārī plkst.12.00 Rīgā, Burtnieku ielā 37, 3. stāvā, zvērināta tiesu izpildītāja Andra Sladza birojā.

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 607.1. izsole sāksies no nekustamā īpašuma novērtējumā norādītās piespiedu pārdošanas vērtības, tas ir 75 000.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Andra Sladza, reģ. nr.LV18067111529, depozīta kontā nr. LV03TREL9199051001000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22, Ls 7500, kas ir 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma. Tālrunis uzziņām 67544118.

 

 

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 109.iecirkņa ZTI Ilmārs Reinis, prakses vieta Jelgavā, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16-310, rīko 1.izsoli Vjačeslavam Čerkovskim piederošajam nekustamajam īpašumam Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 35A-8, Jelgavā, kad. nr. 0900 901 0128. Piedzinējs: Danske Bank A/S (Holmens Kanal 2-12, 1092, Kopenhāgena, DĀNIJA), kura vārdā rīkojas Danske Bank A/S filiāle Latvijā (Cēsu iela 31/8, Rīga, LV-1012). Nekustamais īpašums ir dzīvokļa īpašums ar platību 47,1 kv.m un pie tā piederošās 471/43395 kopīpašuma domājamās daļas. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena ir Ls 6000. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli (PVN 22%). Izsole notiks 05.01.2012., plkst.10.00 Jelgavā, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16-310. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita Ls 600 ZTI Ilmāra Reiņa, pers.kods 3005XX-XXXXX, depozīta kontā LV90TREL9199090001000, Valsts kase, TRELLV22. Uzziņas pa tālr. 63025563, ilmars.reinis@lzti.lv.

 

 

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 109.iecirkņa ZTI Ilmārs Reinis, prakses vieta Jelgavā, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16-310, rīko 1.izsoli Irinai Jerišauskai piederošajam nekustamajam īpašumam 6.līnijā 58A, Jelgava, kad. nr. 0900 030 0195. Piedzinējs Danske Bank A/S (Homens kanal 2-12, Kopenhāgena, DĀNIJA), kuras vārdā rīkojas Danske Bank A/S filiāle Latvijā (Cēsu iela 31/8, Rīga, LV-1012). Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala 1480 kv.m platībā un uz tā esošās dzīvojamās mājas jaunbūves 199,7 kv.m platībā. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena ir Ls 36 600. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli (PVN 22%). Izsole notiks 05.01.2012., plkst.12.00 Jelgavā, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16-310. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita Ls 3660 ZTI Ilmāra Reiņa, pers.kods 3005XX-XXXXX, depozīta kontā LV90TREL9199090001000, Valsts kase, TRELLV22. Uzziņas pa tālr. 63025563, ilmars.reinis@lzti.lv.

 

 

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 62.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Andris Sladzs, prakses vieta Burtnieku iela 37, 3. stāvs, Rīga, LV - 1084, rīko pirmo izsoli nekustamajam īpašumam - trīsistabu dzīvoklim ar kopējo platību 73,2kv.m un piederošām 732/26964 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala, kas atrodas Elijas ielā 20-33, Rīgā, kadastra nr. 0100 924 3961.

Parādnieks: Juris Bite.

Piedzinējs: Allied Irish Banks, p.l.c. akciju sabiedrība, reģistrēta Īrijas Komercreģistrā, kuras vārdā rīkojas Allied Irish Banks, p.l.c. Latvijas filiāle, Valguma 5, Rīga, LV-1048.

Hipotekārais kreditors ir arī piedzinējs.

Nekustamā īpašuma novērtējums - Ls 18 000.

Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Izsole notiks 2012.gada 5.janvārī plkst.11.00 Rīgā, Burtnieku ielā 37, 3. stāvā, zvērināta tiesu izpildītāja Andra Sladza birojā.

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 607.1. izsole sāksies no nekustamā īpašuma novērtējumā norādītās piespiedu pārdošanas vērtības, tas ir 18 000.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Andra Sladza, reģ. nr.LV18067111529, depozīta kontā nr. LV03TREL9199051001000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22, Ls 1800, kas ir 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma. Tālrunis uzziņām 67544118.

 

 

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 62.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Andris Sladzs, prakses vieta Burtnieku iela 37, 3. stāvs, Rīga, LV-1084, rīko otro labprātīgo izsoli tiesas ceļā Aldim Breidakam piederošajam nekustamajam īpašumam, kas atrodas "Rubīni"-7, Ropažos, Ropažu novadā, Rīgas rajonā, kadastra nr.8084 900 0904.

Īpašnieks - Aldis Breidaks.

Nekustamā īpašuma labprātīgā izsole tiesas ceļā notiek Allied Irish Banks p.l.c., akciju sabiedrības, reģistrācijas nr.24173 labā, kuru pārstāv Allied Irish Banks, plc Latvijas filiāle, reģistrācijas nr.40003972795, Valguma iela 5, Rīga, LV-1048.

Nekustamā īpašuma "Rubīni"-7, Ropažos, Ropažu novadā, Rīgas rajonā, kadastra nr.8084 900 0904, labprātīgas pārdošanas izsolē tiesas ceļā pārdošanas nosacījumi:

1. Nekustamā īpašuma sastāvs un adrese:

Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma 76,9 kv.m platībā un 769/17556 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes, kas atrodas "Rubīni"-7, Ropažos, Ropažu novadā, Latvijā, kadastra numurs 8084 900 0904, reģistrēts Ropažu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā nr.100000076580 7.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi:

Reģistrēta pirmās kārtas hipotēka LVL 27,058 apmērā par labu Allied Irish Banks, p.l.c. Īrijā reģistrēta akciju sabiedrība.

3. Otrās izsoles sākumcena:

Ls 7425 (septiņi tūkstoši četri simti divdesmit pieci lati). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

4. Nekustamā īpašuma pirkuma nodrošinājums:

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 607. pantu, personas, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, iemaksā tiesu izpildītāja depozīta kontā nodrošinājumu 10 % apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma.

5. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība:

Nosolītā augstākā cena pircējam jāsamaksā viena mēneša laikā pēc izsoles.

6. Citi pārdošanas nosacījumi:

6.1. Nav tādu tiesību Nekustamajā īpašumā, kuras Nekustamā īpašuma īpašnieks Aldis Breidaks patur sev;

6.2. Izsole notiek ar augšupejošu soli Ls 500 (pieci simti latu);

6.3. Visas procesuālās darbības saistībā ar izsoli notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu.

Izsole notiks 2012. gada 5.janvārī plkst.13.00 Burtnieku ielā 37, 3. stāvā, Rīgā, LV-1084

Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Andra Sladza, reģ. nr.LV18067111529, depozīta kontā Valsts kasē nr. LV03TREL9199051001000, saņēmējbanka: Valsts kase, Ls 990, kas ir 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma.

Informācija par izsoli un uzziņas pa tālr.67544118.

 

 

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 108. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte Pulkveža O. Kalpaka ielā 16-403, Jelgavā, paziņo, ka 2011.gada 28. decembrī pulksten 13.30 tiek rīkota pirmā labprātīgā izsole Ģirtam Deinim piederošajam nekustamajam īpašumam Lazdu ielā 986, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā. Kadastra nr. 3201 004 0626.

Nekustamā īpašuma labprātīgas pārdošanas izsolē tiesas ceļā pārdošanas nosacījumi.

1. Nekustamā īpašuma sastāvs.

1.1. Nekustamais īpašums Lazdu ielā 986, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā, ierakstīts Aizkraukles pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā nr. 100000158663 ar kadastra numuru 3201 004 0626, kas pieder Ģirtam Deinim, kas sastāv no zemesgabala (kadastra apzīmējums 3201 004 0626) ar kopējo platību 0,0584 ha un jaunbūves - dārza mājas (kadastra apzīmējums 3201 004 0626 001).

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi.

2.1. Atzīme: noteikts aizliegums bez akciju sabiedrības "HANSABANKA", nodokļu maksātāja kods 40003074764, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, dalīt, ieķīlāt, iznomāt, izīrēt, apgrūtināt ar lietu tiesībām un grozīt lietošans kārtību, ja tāda noteikta. Pamats: 2006.gada 10.maija hipotēkas līgums nr. 06-048195-PK/1.

2.2. Atzīme: vērsta Ls 163,45 piedziņa. Prasītājs: Lindorff Oy Latvijas filiāle, nodokļu maksātāja kods 40003514990. Pamats: 2010.gada 16.novembra Zemgales apgabaltiesas 114.iecirkņa zvērinātas tiesu izpildītājas Pārslas Bērziņas nostiprinājuma lūgums, 2008.gada 7.aprīļa Aizkraukles rajona tiesas spriedums, lieta nr. C07026208.

3. Nekustamā īpašuma ieķīlājumi.

3.1. Nostiprināta hipotēka (tajā skaitā aizdevuma summa LVL 20 000). Procentu likme: 1) par aizdevuma līdzekļu izmantošanu jāmaksā procentu likme, kas tiek veidota no latu trīs mēnešu Rigibor (Rīgas starpbanku aizdošanas likme), pieskaitot Aizdevēja papildus likmi 0% gadā no izmantojamo (saņemto un neatmaksāto) aizdevuma līdzekļu summas par visu faktisko izmantošanas laiku, savukārt, sākot ar 2006.gada 1.oktobri - 1,65% gadā no izmantojamo (saņemto un neatmaksāto) aizdevuma līdzekļu summas par visu faktisko izmantošanas laiku; 2) nokavējuma procenti 0,16% dienā. Līgumsods: 1) 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu; 2) līgumsods 5% no Aizdevuma. Samaksas termiņš: līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei. Kreditors: AS "Hansabanka", nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs 40003074764. Pamats: 2006.gada 10.maija aizdevuma līgums nr. 06-048195-PK, 2006.gada 10.maija hipotēkas līgums nr. 06-048195-PK/1.4. Izsoles sākumcena LVL 16 500 (sešpadsmit tūkstoši pieci simti lati).

Nodrošinātais prasījums (summa latos) LVL 28 000.

4. Izsoles sākumcena LVL 26 800 (divdesmit seši tūkstoši astoņi simti lati).

5. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība:

5.1. nosolītā augstākā cena, pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, kā arī Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 13.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas, pārskaitot visu summu, kas no viņa pienākas, uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu.

6. Nav tādu tiesību nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks Ģirts Deinis patur sev.

7. Citi pārdošanas noteikumi:

7.1. izsoles izziņošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

7.2. izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

7.3. maksāšanas līdzeklis izsolē - Latvijas lati;

7.4. pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10% (desmit procenti) no izsoles sākumcenas zvērināta tiesu izpildītāja norādītajā depozīta kontā;

7.5. izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par 1% (viens procents) no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas;

7.6. izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli ieradies tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

7.7. vairāksolītājam tā samaksātais izsoles nodrošinājums tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā;

7.8. izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā;

7.9. ja pretendents (vairāksolītājs), nosolīdams augstāko cenu, nesamaksā to šo noteikumu 5.1.punktā noteiktajā kārtībā, tad pretendents (vairāksolītājs) zaudē tiesības uz izsoles nodrošinājumu un tas viņam netiek atgriezts, un iemaksātais nodrošinājums tiek pievienots pie kopējās par īpašumu saņemtās summas.

8. Nenotikusi izsole.

8.1. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja:

8.1.1. izsolē nav ieradies neviens solītājs;

8.1.2. neviens no tiem, kas ieradušies izsolē, nepārsola sākumcenu;

8.1.3. pircējs, kurš nosolījis augstāko cenu, noteiktā termiņā nesamaksā visu summu, kas no viņa pienākas.

9. Nenotikušas izsoles sekas.

9.1. Ja izsole ir atzīta par nenotikušu, katram kreditoram vai parādnieka līdzīpašniekam, kā arī izsolē pārsolītam pircējam ir tiesības divu nedēļu laikā no nenotikušās izsoles dienas paziņot zvērinātam tiesu izpildītājam par nekustamā īpašuma paturēšanu sev. Ja izsole atzīta par nenotikušu Civilprocesa likuma 614.panta pirmās daļas 1. un 2.punktā paredzēto iemeslu dēļ, minētās personas nekustamo īpašumu var paturēt sev par sākumcenu. Ja izsole atzīta par nenotikušu Civilprocesa likuma 614.panta pirmās daļas 3.punktā paredzētā iemesla dēļ, pārsolītais pircējs var paturēt nekustamo īpašumu par viņa solīto augstāko cenu.

9.2. Ja vairākas personas saskaņā ar šo nosacījumu 9.1.punktu vēlas paturēt nekustamo īpašumu sev, rīkojama atkārtota pirmā izsole, kurā piedalās šīs personas, turklāt solīšana sākas no cenas, par kuru personas var paturēt nekustamo īpašumu sev. Par izsoles laiku un vietu zvērināts tiesu izpildītājs personām, kuras vēlas paturēt nekustamo īpašumu sev, rakstveidā paziņo septiņas dienas iepriekš. Personas neierašanās uz izsoli tiek uzskatīta par tās atteikšanos no tiesībām paturēt šo nekustamo īpašumu sev. Ja uz izsoli ierodas viena persona, kura vēlas paturēt šo nekustamo īpašumu sev, šī persona var to paturēt sev par šo nosacījumu 9.1.punktā noteikto cenu bez solīšanas. Ja uz izsoli neierodas neviens, zvērināts tiesu izpildītājs nekavējoties izsludina otro izsoli.

9.3. Persona, kas patur sev nekustamo īpašumu, viena mēneša laikā iemaksā zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 13.punktā noteikto valsts nodevu par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, kā arī šo nosacījumu 9.1.punktā vai 9.2.punktā norādīto summu un pievienotās vērtības nodokli, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, atbilstoši tiesu izpildītāja sastādītajam aprēķinam un Civilprocesa likuma 612.panta noteikumiem.

9.4. Pēc šo nosacījumu 9.3.punktā minētās summas samaksas zvērināts tiesu izpildītājs iesniedz pieteikumu izsoles akta apstiprināšanai tiesā, kura pieņem lēmumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz pircēja, līdzīpašnieka vai kreditora vārda un zemesgrāmatā ierakstīto parādu dzēšanu (Civilprocesa likuma 613.pants).

9.5. Ja pirmajā izsolē nekustamais īpašums nav pārdots, tad zvērināts tiesu izpildītājs pēc hipotekārā kreditora lūguma rīko otro izsoli, otrās izsoles sākumcenu nosakot atbilstoši Civilprocesa likuma 616.panta noteikumiem.

10. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes, reģ. nr. 12037810014, depozīta konts nodrošinājuma maksas ieskaitam nr.LV81TREL9199096001000, Valsts kase, kods TRELLV22.

Izsole notiks zvērinātas tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes prakses vietā Pulkveža O. Kalpaka ielā 16, 4.st., 403. kabinetā, Jelgavā.

Uzziņas pa tālr. 63026030, 26468787.

 

 

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 108. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte Pulkveža O. Kalpaka ielā 16-403, Jelgavā, paziņo, ka 2011.gada 28. decembrī pulksten 13 tiek rīkota pirmā labprātīgā izsole Sandrai Pildavai piederošajam nekustamajam īpašumam Jaunceltnes ielā 23, K-1-34, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā. Kadastra nr. 3201 900 1927.

Nekustamā īpašuma labprātīgas pārdošanas izsolē tiesas ceļā pārdošanas nosacījumi.

1. Nekustamā īpašuma sastāvs.

1.1. Nekustamais īpašums: Jaunceltnes iela 23, k-1 - 34, Aizkraukle, Aizkraukles nov., kas ierakstīts Aizkraukles pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā nr. 254 34, un sastāv no dzīvokļa īpašuma nr. 34 (32,1 kv.m) un kopīpašuma 321/18467 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi.

2.1. Atzīme: noteikts aizliegums bez akciju sabiedrības "HANSABANKA", nodokļu maksātāja kods 40003074764, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, dalīt, ieķīlāt, iznomāt, izīrēt, apgrūtināt ar lietu tiesībām un grozīt lietošanas kārtību. Pamats: 2005. gada 9. novembra hipotēkas līgums nr.04-056641-PK/3.

3. Nekustamā īpašuma ieķīlājumi.

Nostiprināta hipotēka (tajā skaitā aizdevuma summa Ls 14 375,47). Procentu likme: 1) 3 mēnešu RIGIBOR + 1,9% gadā; 2) nokavējuma procenti - 0,16% dienā. Līgumsods: 1) 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu; 2) Līgumsods - 5% no Aizdevuma. Samaksas termiņš: līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei. Kreditors: akciju sabiedrība "HANSABANKA", nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2005. gada 9. novembra 25.08.2004. aizdevuma līguma grozījumi nr.04-056641-PK, 2005. gada 9. novembra hipotēkas līgums nr.04-056641-PK/3, 2004. gada 25. augusta aizdevuma līgums nr.04-056641-PK. Šī hipotēka pilnā apjomā ierakstīta arī nekustamiem īpašumiem Klintaines pagasta zemesgrāmatas nodalījumos nr. 100000124216 un nr.100000120462.

Nodrošinātais prasījums (summa latos) LVL 20 130.

4. Izsoles sākumcena - 4000 (četri tūkstoši deviņi simti lati 00 santīmi). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

5. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība:

5.1. nosolītā augstākā cena, pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, kā arī Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 13.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas, pārskaitot visu summu, kas no viņa pienākas uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu.

6. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieki patur sev:

6.1. nekustamā īpašuma īpašniece Sandra Pildava nepatur izsolāmajā nekustamajā īpašumā sev nekādas tiesības.

7. Citi pārdošanas noteikumi:

7.1. izsoles izziņošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

7.2. izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

7.3. maksāšanas līdzeklis izsolē - Latvijas lati;

7.4. pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10% (desmit procenti) no izsoles sākumcenas zvērināta tiesu izpildītāja norādītajā depozīta kontā;

7.5. izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par vienu procentu no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas;

7.6. izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli ieradies tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

7.7. vairāksolītājam tā samaksātais izsoles nodrošinājums tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā;

7.8. izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā;

7.9. ja pretendents (vairāksolītājs) nosolīdams augstāko cenu, nesamaksā to šo noteikumu 5.1.punktā noteiktajā kārtībā, tad pretendents (vairāksolītājs) zaudē tiesības uz izsoles nodrošinājumu un tas viņam netiek atgriezts, un iemaksātais nodrošinājums tiek pievienots pie kopējās par īpašumu saņemtās summas.

8. Nenotikusi izsole.

8.1. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja:

8.1.1. izsolē nav ieradies neviens solītājs;

8.1.2. neviens no tiem, kas ieradušies izsolē, nepārsola sākumcenu;

8.1.3. pircējs, kurš nosolījis augstāko cenu, noteiktā termiņā nesamaksā visu summu, kas no viņa pienākas.

9. Nenotikušas izsoles sekas.

9.1. Ja izsole ir atzīta par nenotikušu, katram kreditoram vai parādnieka līdzīpašniekam, kā arī izsolē pārsolītam pircējam ir tiesības divu nedēļu laikā no nenotikušās izsoles dienas paziņot zvērinātam tiesu izpildītājam par nekustamā īpašuma paturēšanu sev. Ja izsole atzīta par nenotikušu Civilprocesa likuma 614.panta pirmās daļas 1. un 2.punktā paredzēto iemeslu dēļ, minētās personas nekustamo īpašumu var paturēt sev par sākumcenu. Ja izsole atzīta par nenotikušu Civilprocesa likuma 614.panta pirmās daļas 3.punktā paredzētā iemesla dēļ, pārsolītais pircējs var paturēt nekustamo īpašumu par viņa solīto augstāko cenu.

9.2. Ja vairākas personas saskaņā ar šo nosacījumu 9.1.punktu vēlas paturēt nekustamo īpašumu sev, rīkojama atkārtota pirmā izsole, kurā piedalās šīs personas, turklāt solīšana sākas no nenotikušās izsoles sākumcenas. Par izsoles laiku un vietu zvērināts tiesu izpildītājs personām, kuras vēlas paturēt nekustamo īpašumu sev, rakstveidā paziņo septiņas dienas iepriekš. Personas neierašanās uz izsoli tiek uzskatīta par tās atteikšanos no tiesībām paturēt šo nekustamo īpašumu sev. Ja uz izsoli ierodas viena persona, kura vēlas paturēt šo nekustamo īpašumu sev, šī persona var to paturēt sev par izsoles sākumcenu bez solīšanas. Ja uz izsoli neierodas neviens, zvērināts tiesu izpildītājs nekavējoties izsludina otro izsoli.

9.3. Persona, kas patur sev nekustamo īpašumu, viena mēneša laikā iemaksā tiesu izpildītāja depozīta kontā šo nosacījumu 9.1.punktā vai 9.2.punktā norādīto summu kopā ar Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 13.punktā noteikto valsts nodevu par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, kā arī šā panta pirmajā, otrajā vai trešajā daļā norādīto summu un pievienotās vērtības nodokli, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, atbilstoši tiesu izpildītāja sastādītajam aprēķinam (631.panta trešā daļa) un ņemot vērā Civilprocesa likuma 612.panta noteikumus. Par visas summas samaksu uzskatāma arī tiesu izpildītājam iesniegta bankas pieprasījuma garantijas vēstule, kas noformēta atbilstoši Civilprocesa likuma 611.panta noteikumiem

9.4. Pēc šo nosacījumu 9.3.punktā minētās summas samaksas zvērināts tiesu izpildītājs iesniedz pieteikumu izsoles akta apstiprināšanai tiesā, kura pieņem lēmumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz pircēja, līdzīpašnieka vai kreditora vārda un zemesgrāmatā ierakstīto parādu dzēšanu (Civilprocesa likuma 613.pants).

9.5. Ja pirmajā izsolē nekustamais īpašums nav pārdots, tad zvērināts tiesu izpildītājs pēc hipotekārā kreditora lūguma rīko otro izsoli, otrās izsoles sākumcenu nosakot atbilstoši Civilprocesa likuma 616.panta noteikumiem.

Tiesu izpildītāja Sniedzes Upītes, reģ. nr. 12037810014, depozīta konts nodrošinājuma maksas ieskaitam nr.LV81TREL9199096001000, Valsts kase, kods TRELLV22.

Izsole notiks zvērinātas tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes prakses vietā Pulkveža O. Kalpaka ielā 16, 4.st., 403. kabinetā, Jelgavā.

Uzziņas pa tālr. 63026030, 26468787.

 

 

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 108. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte Pulkveža O. Kalpaka ielā 16-403, Jelgavā, paziņo, ka 2011.gada 28. decembrī pulksten 11.30 tiek rīkota pirmā labprātīgā izsole Naurim Rītiņam piederošajam nekustamajam īpašumam Alejas ielā 22, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā. Kadastra nr. 5466 001 1113 un 1/11 domājamā daļa nekustamā īpašumā "Bulduru dīķis", Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā. Kadastra nr. 5466 001 1087.

Nekustamā īpašuma labprātīgas pārdošanas izsolē tiesas ceļā pārdošanas nosacījumi.

1. Nekustamā īpašuma sastāvs.

(I) 1.1. Nekustamais īpašums: Alejas iela 22, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku nov., kas ierakstīts Ozolnieku pagasta zemesgrāmatas nodalījumā nr. 100000257510 ar kadastra numuru 5466 001 1113, kas pieder Naurim Rītiņam, sastāv no zemesgabala ar platību 0,1322 ha un dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 5466 001 1148 001).

(II) 1.2. Nekustamais īpašums: "Bulduru dīķis", Ozolnieku pag., Ozolnieku nov., sastāv no 1/11 domājamās daļas no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 5466 001 1087, kas ierakstīts Ozolnieku pagasta zemesgrāmatas nodalījumā nr. 100000288045 ar kadastra numuru 5466 001 1087, un pieder Naurim Rītiņam.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi.

(I) 2.1. Īpašnieks aprobežots ar 2006.gada 14.novembra pirkuma līguma un 2006.gada 15.novembra pirkuma līguma 3.6.punktā minētiem nosacījumiem: nekustamā īpašuma atsavināšanas gadījumā atsavināt to tikai kopā ar viņam piederošajām domājamām daļām no nekustamā īpašuma "Bulduru dīķis", Ozolnieku pag., Ozolnieku nov., Jelgavas raj., zemesgrāmatas nodalījuma nr.100000288045.

(I) 2.2. Noteikts aizliegums bez akciju sabiedrības "HANSABANKA", nodokļu maksātāja kods 40003074764, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2006.gada 6.novembra hipotēkas līgums nr.06-128541-PK/1.

(I) 2.3. Noteikts aizliegums bez "Swedbank" AS, nodokļu maksātāja kods 40003074764, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2009.gada 2.decembra hipotēkas līgums nr.09-064419-PK/1.

(II) 2.4. Domājamo daļu īpašnieks NAURIS RĪTIŅŠ, pers. kods 0802XX-XXXXX, aprobežots ar 2006.gada 15.oktobra pirkuma līguma 3.6.punktā minētiem nosacījumiem: nekustamā īpašuma atsavināšanas gadījumā atsavināt to tikai kopā ar viņam piederošo nekustamo īpašumu Alejas iela 22, Ozolnieku pag., Ozolnieku nov., Jelgavas raj., zemesgrāmatas nodalījuma nr.100000257510.

(II) 2.5. 1/11 domājamās daļas īpašnieks NAURIS RĪTIŅŠ, pers. kods 0802XX-XXXXX, aprobežots ar hipotēkas līguma nosacījumiem: noteikts aizliegums bez akciju sabiedrības "HANSABANKA", nodokļu maksātāja kods 40003074764, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2006.gada 13.decembra hipotēkas līgums nr.06-128541-PK/3.

3. Nekustamā īpašuma ieķīlājumi:

(I) 3.1. Nostiprināta hipotēka. Aizdevuma summa LVL 107 127,71. Procentu likme: aizdevuma līguma nr.06-128541-PK I daļas 1.sadaļā "Pamatnoteikumi" noteiktā procentu likme; 0,16% dienā - nokavējuma procenti. Līgumsods: 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu; 5% no aizdevuma. Samaksas termiņš: līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei. Kreditors: akciju sabiedrība "HANSABANKA", nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2006.gada 6.novembra aizdevuma līgums nr.06-128541-PK, 2006.gada 6.novembra hipotēkas līgums nr.06-128541-PK/1.

Nodrošinātais prasījums (summa latos) LVL 149 979.

(I) 3.2. Nostiprināta hipotēka. Aizdevuma summa LVL 74 848,63. Procentu likme: aizdevuma līguma nr.09-064419-PK I daļas 1.sadaļā "Pamatnoteikumi" 1.6. un II daļas 3.3.punktā noteiktā procentu likme. Līgumsods: 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu; 5% no aizdevuma. Samaksas termiņš: līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei. Kreditors: "Swedbank" AS, nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2009.gada 2.decembra aizdevuma līgums nr.09-064419-PK, 2009.gada 2.decembra hipotēkas līgums nr.09-064419-PK/1.

Nodrošinātais prasījums (summa latos) LVL 104 788.

(II) 3.3. Nostiprināta hipotēka. Aizdevuma summa LVL 107 127,71. Procentu likme: aizdevuma līguma nr.06-128541-PK I daļas 1.sadaļā "Pamatnoteikumi" noteiktā procentu likme; 0,16% dienā - nokavējuma procenti. Līgumsods: 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu; 5% no aizdevuma. Samaksas termiņš: līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei. Kreditors: akciju sabiedrība "HANSABANKA", nodokļu maksātāja kods 40003074764. Ķīlas devējs: NAURIS RĪTIŅŠ, pers. kods 0802XX-XXXXX. Pamats: 2006.gada 6.novembra aizdevuma līgums nr.06-128541-PK, 2006.gada 13.decembra grozījumi 2006.gada 6.novembra aizdevuma līgumā nr.06-128541-PK, 2006.gada 13.decembra hipotēkas līgums nr.06-128541-PK/3. Šī hipotēka pilnā apjomā ierakstīta arī nekustamam īpašumam Ozolnieku pagasta zemesgrāmatas nodalījumā nr.100000257510.

Nodrošinātais prasījums (summa latos) LVL 149 979.

4. Izsoles sākumcena - LVL 40 000 (četrdesmit tūkstoši lati 00 santīmi).

5. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība:

5.1. nosolītā augstākā cena, pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, kā arī Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 13.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas, pārskaitot visu summu, kas no viņa pienākas uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu.

6. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieki patur sev:

(I) 6.1. nekustamā īpašuma kas ierakstīts Ozolnieku pagasta zemesgrāmatas nodalījumā nr. 100000257510 īpašnieks Nauris Rītiņš nepatur sev izsolāmajā nekustamajā īpašumā nekādas tiesības.

(II) 6.2. nekustamā īpašuma kas ierakstīts Ozolnieku pagasta zemesgrāmatas nodalījumā nr. 100000288045 īpašnieks Nauris Rītiņš nepatur sev izsolāmajā nekustamajā īpašumā nekādas tiesības.

7. Citi pārdošanas noteikumi:

7.1. izsoles izziņošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

7.2. izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

7.3. maksāšanas līdzeklis izsolē - Latvijas lati;

7.4. pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10% (desmit procenti) no izsoles sākumcenas zvērināta tiesu izpildītāja norādītajā depozīta kontā;

7.5. izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par vienu procentu no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas;

7.6. izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli ieradies tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

7.7. vairāksolītājam tā samaksātais izsoles nodrošinājums tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā;

7.8. izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā;

7.9. ja pretendents (vairāksolītājs) nosolīdams augstāko cenu, nesamaksā to šo noteikumu 5.1.punktā noteiktajā kārtībā, tad pretendents (vairāksolītājs) zaudē tiesības uz izsoles nodrošinājumu un tas viņam netiek atgriezts, un iemaksātais nodrošinājums tiek pievienots pie kopējās par īpašumu saņemtās summas.

8. Nenotikusi izsole.

8.1. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja:

8.1.1. izsolē nav ieradies neviens solītājs;

8.1.2. neviens no tiem, kas ieradušies izsolē, nepārsola sākumcenu;

8.1.3. pircējs, kurš nosolījis augstāko cenu, noteiktā termiņā nesamaksā visu summu, kas no viņa pienākas.

9. Nenotikušas izsoles sekas.

9.1. Ja izsole ir atzīta par nenotikušu, katram kreditoram vai parādnieka līdzīpašniekam, kā arī izsolē pārsolītam pircējam ir tiesības divu nedēļu laikā no nenotikušās izsoles dienas paziņot zvērinātam tiesu izpildītājam par nekustamā īpašuma paturēšanu sev. Ja izsole atzīta par nenotikušu Civilprocesa likuma 614.panta pirmās daļas 1. un 2.punktā paredzēto iemeslu dēļ, minētās personas nekustamo īpašumu var paturēt sev par sākumcenu. Ja izsole atzīta par nenotikušu Civilprocesa likuma 614.panta pirmās daļas 3.punktā paredzētā iemesla dēļ, pārsolītais pircējs var paturēt nekustamo īpašumu par viņa solīto augstāko cenu.

9.2. Ja vairākas personas saskaņā ar šo nosacījumu 9.1.punktu vēlas paturēt nekustamo īpašumu sev, rīkojama atkārtota pirmā izsole, kurā piedalās šīs personas, turklāt solīšana sākas no nenotikušās izsoles sākumcenas. Par izsoles laiku un vietu zvērināts tiesu izpildītājs personām, kuras vēlas paturēt nekustamo īpašumu sev, rakstveidā paziņo septiņas dienas iepriekš. Personas neierašanās uz izsoli tiek uzskatīta par tās atteikšanos no tiesībām paturēt šo nekustamo īpašumu sev. Ja uz izsoli ierodas viena persona, kura vēlas paturēt šo nekustamo īpašumu sev, šī persona var to paturēt sev par izsoles sākumcenu bez solīšanas. Ja uz izsoli neierodas neviens, zvērināts tiesu izpildītājs nekavējoties izsludina otro izsoli.

9.3. Persona, kas patur sev nekustamo īpašumu, viena mēneša laikā iemaksā tiesu izpildītāja depozīta kontā šo nosacījumu 9.1.punktā vai 9.2.punktā norādīto summu kopā ar Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 13.punktā noteikto valsts nodevu par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, kā arī šā panta pirmajā, otrajā vai trešajā daļā norādīto summu un pievienotās vērtības nodokli, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, atbilstoši tiesu izpildītāja sastādītajam aprēķinam (631.panta trešā daļa) un ņemot vērā Civilprocesa likuma 612.panta noteikumus. Par visas summas samaksu uzskatāma arī tiesu izpildītājam iesniegta bankas pieprasījuma garantijas vēstule, kas noformēta atbilstoši Civilprocesa likuma 611.panta noteikumiem

9.4. Pēc šo nosacījumu 9.3.punktā minētās summas samaksas zvērināts tiesu izpildītājs iesniedz pieteikumu izsoles akta apstiprināšanai tiesā, kura pieņem lēmumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz pircēja, līdzīpašnieka vai kreditora vārda un zemesgrāmatā ierakstīto parādu dzēšanu (Civilprocesa likuma 613.pants).

9.5. Ja pirmajā izsolē nekustamais īpašums nav pārdots, tad zvērināts tiesu izpildītājs pēc hipotekārā kreditora lūguma rīko otro izsoli, otrās izsoles sākumcenu nosakot atbilstoši Civilprocesa likuma 616.panta noteikumiem. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Tiesu izpildītāja Sniedzes Upītes reģ. nr. 12037810014, depozīta konts nodrošinājuma maksas ieskaitam nr.LV81TREL9199096001000, Valsts kase, kods TRELLV22.

Izsole notiks zvērinātas tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes prakses vietā Pulkveža O. Kalpaka ielā 16, 4.st., 403. kabinetā, Jelgavā.

Uzziņas pa tālr. 63026030, 26468787.

 

 

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 108. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte Pulkveža O. Kalpaka ielā 16-403, Jelgavā, paziņo, ka 2011.gada 28. decembrī pulksten 10 tiek rīkota pirmā labprātīgā izsole Oskaram Ulanovam piederošajam nekustamajam īpašumam Puķu ielā 1 - 12, Jēkabpilī. Kadastra nr. 0900 902 7161.

Nekustamā īpašuma labprātīgas pārdošanas izsolē tiesas ceļā pārdošanas nosacījumi.

Izsolē tiek pārdots Aizdevuma nodrošinājums, Oskaram Ulanovam piederošais dzīvoklis nr. 12 (39,1 kv.m) un kopīpašuma domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas zemes - 391/5222, adrese: Puķu iela 1 - 12, Jelgava, kadastra nr. 0900 902 7161, apgrūtinājumi - nav, ieķīlājumi - hipotēka par labu bankai ar prasījuma summu - Ls 23 685. Izsoles sākumcena Ls 6000.

- Īpašnieks attiecībā uz Nekustamo īpašumu nepatur nekādas tiesības.

- Vairāksolītājam ir jāsamaksā par izsoles objektu nosolītā augstākā cena viena mēneša laikā no izsoles dienas, ieskaitot tos zvērināta tiesu izpildītāja kontā.

- Citi pārdošanas nosacījumi.

- Pretendentiem līdz izsolei ir jāsamaksā izsoles nodrošinājumam 10% no izsoles sākumcenas, ieskaitot tos zvērināta tiesu izpildītāja kontā.

- Izsoles soli nosaka tiesu izpildītājs atbilstoši Civilprocesa likuma 608.panta 1.daļā norādītajiem noteikumiem.

- Ja pirmajā izsolē nekustamais īpašums nav pārdots un neviens nav paturējis nekustamo īpašumu sev, tad tiesu izpildītāja pēc valsts akciju sabiedrības "Latvijas Hipotēku un zemes banka" lūguma rīko otro izsoli, ievērojot pirmās izsoles noteikumus, otrās izsoles sākumcenu nosakot atbilstoši Civilprocesa likuma 616.pantam.

- Ja vairāksolītājs noteiktajā termiņā neiemaksā visu no viņa pienākošos summu, par kuru viņš nosolījis Nekustamo īpašumu, viņš zaudē savas tiesības uz samaksāto nodrošinājumu, un par Nekustamo īpašumu no jauna notiek izsole uz vairāksolītāja rēķinu un risku.

Par izsoles objektu augstākā nosolītā cena jāpieņem pieteikuma iesniedzējam - valsts akciju sabiedrībai "Latvijas Hipotēku un zemes banka", un izsoles objektu uzskata par pārdotu vairāksolītājam, ja valsts akciju sabiedrība "Latvijas Hipotēku un zemes banka" 5 (piecu) darba dienu laikā nav paziņojusi par to, ka nepiekrīt nosolītājai augstākai cenai. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes, reģ. nr. 12037810014, depozīta konts nodrošinājuma maksas ieskaitam nr.LV81TREL9199096001000, Valsts kase, kods TRELLV22.

Izsole notiks zvērinātas tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes prakses vietā Pulkveža O. Kalpaka ielā 16, 4.st., 403. kabinetā, Jelgavā.

Uzziņas pa tālr. 63026030, 26468787.

 

 

Izsoles atsaukums

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atsauc 25.10.2011. publicēto sludinājumu par neizīrētas viendzīvokļu mājas Rīgā, Kalnciema ielā 74 (platība 76,70 m2) izsoli, kas tika noteikta 2011.gada 8.decembrī plkst. 13.00 Rīgā, Pērses ielā 10/12, Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā 1.stāvā, konferenču zālē.

 

 

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 108. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte Pulkveža O. Kalpaka ielā 16-403, Jelgavā, paziņo, ka 2011.gada 28. decembrī pulksten 10.30 tiek rīkota pirmā labprātīgā izsole Lailai Priedei piederošajam nekustamajam īpašumam Krasta ielā 4 - 17, Dobelē, Dobeles novadā. Kadastra nr. 4601 900 1977.

Nekustamā īpašuma labprātīgas pārdošanas izsolē tiesas ceļā pārdošanas nosacījumi.

1. Nekustamā īpašuma sastāvs.

1.1. Nekustamais īpašums: Krasta iela 4 - 17, Dobele, Dobeles nov., kas ierakstīts Dobeles pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā nr. 606 17, sastāv no dzīvokļa īpašuma nr.17. (76,6 m2) un pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala: 766/39461.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi.

Atzīme: noteikts aizliegums bez akciju sabiedrības "HANSABANKA", nodokļu maksātāja kods 40003074764, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2007.gada 28. augusta hipotēkas līgums nr.05-028424-PK/2.

3. Nekustamā īpašuma ieķīlājumi.

3.1. Nostiprināta kā pirmā hipotēka. Nodrošināmais prasījums LVL 15 455 (tajā skaitā aizdevuma summa LVL 11 039,16). Procentu likme: 1) 2005.gada 7. aprīļa aizdevuma līguma nr.05-028424-PK grozījumu (05.09.2006.) I daļas 1.sadaļā "Pamatnoteikumi" 1.6. un II daļas 4.3.punktā noteiktā procentu likme. Līgumsods: 1) 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu; 2) 5% no aizdevuma. Samaksas termiņš: līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei. Kreditors: akciju sabiedrība "HANSABANKA", nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2005.gada 7. aprīļa aizdevuma līgums nr.05-028424-PK, 2006.gada 5. septembra grozījumi 07.04.2005. aizdevuma līgumā nr.05-028424-PK, 2007.gada 28. augusta grozījumi 07.04.2005. aizdevuma līgumā nr.05-028424-PK, 2007.gada 28. augusta hipotēkas līgums nr.05-028424-PK/2. (grozīts)

3.2. Grozīts 1. un 2. iedaļas ieraksts nr. (žurnāla nr. 300002227654, 17.09.2007.) - Ar ķīlu nodrošināto prasījumu maksimālā summa tiek noteikta Ls 22 237. Aizdevuma summa tiek palielināta par Ls 4844,17 un noteikta Ls 15 883,33. Procentu likme: aizdevuma līguma nr.05-028424-PK grozījumu (18.04.2008.) I daļas 1.sadaļā "Pamatnoteikumi" 1.6. punktā noteiktā procentu likme. Pamats: 2008.gada 18. aprīļa grozījumi 07.04.2005. aizdevuma līgumā nr.05-028424-PK, 2008.gada 18. aprīļa grozījumi 28.08.2007. hipotēkas līgumā nr.05-028424-PK/2.

3.3. Pēc grozījumiem nodrošinātais prasījums (summa latos) Ls 22 237.

4. Izsoles sākumcena - LVL 6800 (seši tūkstoši astoņi simti lati 00 santīmi). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

5. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība:

5.1. nosolītā augstākā cena, pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, kā arī Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 13.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas, pārskaitot visu summu, kas no viņa pienākas uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu.

6. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieki patur sev:

6.1. nekustamā īpašuma īpašniece Laila Priede, nepatur izsolāmajā nekustamajā īpašumā sev nekādas tiesības.

7. Citi pārdošanas noteikumi:

7.1. izsoles izziņošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

7.2. izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

7.3. maksāšanas līdzeklis izsolē - Latvijas lati;

7.4. pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10% (desmit procenti) no izsoles sākumcenas zvērināta tiesu izpildītāja norādītajā depozīta kontā;

7.5. izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par vienu procentu no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas;

7.6. izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli ieradies tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

7.7. vairāksolītājam tā samaksātais izsoles nodrošinājums tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā;

7.8. izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā;

7.9. ja pretendents (vairāksolītājs) nosolīdams augstāko cenu, nesamaksā to šo noteikumu 5.1.punktā noteiktajā kārtībā, tad pretendents (vairāksolītājs) zaudē tiesības uz izsoles nodrošinājumu un tas viņam netiek atgriezts, un iemaksātais nodrošinājums tiek pievienots pie kopējās par īpašumu saņemtās summas.

8. Nenotikusi izsole.

8.1. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja:

8.1.1. izsolē nav ieradies neviens solītājs;

8.1.2. neviens no tiem, kas ieradušies izsolē, nepārsola sākumcenu;

8.1.3. pircējs, kurš nosolījis augstāko cenu, noteiktā termiņā nesamaksā visu summu, kas no viņa pienākas.

9. Nenotikušas izsoles sekas.

9.1. Ja izsole ir atzīta par nenotikušu, katram kreditoram vai parādnieka līdzīpašniekam, kā arī izsolē pārsolītam pircējam ir tiesības divu nedēļu laikā no nenotikušās izsoles dienas paziņot zvērinātam tiesu izpildītājam par nekustamā īpašuma paturēšanu sev. Ja izsole atzīta par nenotikušu Civilprocesa likuma 614.panta pirmās daļas 1. un 2.punktā paredzēto iemeslu dēļ, minētās personas nekustamo īpašumu var paturēt sev par sākumcenu. Ja izsole atzīta par nenotikušu Civilprocesa likuma 614.panta pirmās daļas 3.punktā paredzētā iemesla dēļ, pārsolītais pircējs var paturēt nekustamo īpašumu par viņa solīto augstāko cenu.

9.2. Ja vairākas personas saskaņā ar šo nosacījumu 9.1.punktu vēlas paturēt nekustamo īpašumu sev, rīkojama atkārtota pirmā izsole, kurā piedalās šīs personas, turklāt solīšana sākas no nenotikušās izsoles sākumcenas. Par izsoles laiku un vietu zvērināts tiesu izpildītājs personām, kuras vēlas paturēt nekustamo īpašumu sev, rakstveidā paziņo septiņas dienas iepriekš. Personas neierašanās uz izsoli tiek uzskatīta par tās atteikšanos no tiesībām paturēt šo nekustamo īpašumu sev. Ja uz izsoli ierodas viena persona, kura vēlas paturēt šo nekustamo īpašumu sev, šī persona var to paturēt sev par izsoles sākumcenu bez solīšanas. Ja uz izsoli neierodas neviens, zvērināts tiesu izpildītājs nekavējoties izsludina otro izsoli.

9.3. Persona, kas patur sev nekustamo īpašumu, viena mēneša laikā iemaksā tiesu izpildītāja depozīta kontā šo nosacījumu 9.1.punktā vai 9.2.punktā norādīto summu kopā ar Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 13.punktā noteikto valsts nodevu par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, kā arī šā panta pirmajā, otrajā vai trešajā daļā norādīto summu un pievienotās vērtības nodokli, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, atbilstoši tiesu izpildītāja sastādītajam aprēķinam (631.panta trešā daļa) un ņemot vērā Civilprocesa likuma 612.panta noteikumus. Par visas summas samaksu uzskatāma arī tiesu izpildītājam iesniegta bankas pieprasījuma garantijas vēstule, kas noformēta atbilstoši Civilprocesa likuma 611.panta noteikumiem

9.4. Pēc šo nosacījumu 9.3.punktā minētās summas samaksas zvērināts tiesu izpildītājs iesniedz pieteikumu izsoles akta apstiprināšanai tiesā, kura pieņem lēmumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz pircēja, līdzīpašnieka vai kreditora vārda un zemesgrāmatā ierakstīto parādu dzēšanu (Civilprocesa likuma 613.pants).

9.5. Ja pirmajā izsolē nekustamais īpašums nav pārdots, tad zvērināts tiesu izpildītājs pēc hipotekārā kreditora lūguma rīko otro izsoli, otrās izsoles sākumcenu nosakot atbilstoši Civilprocesa likuma 616.panta noteikumiem.

Tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes reģ. nr. 12037810014, depozīta konts nodrošinājuma maksas ieskaitam nr.LV81TREL9199096001000, Valsts kase, kods TRELLV22.

Izsole notiks zvērinātas tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes prakses vietā Pulkveža O. Kalpaka ielā 16, 4.st., 403. kabinetā, Jelgavā.

Uzziņas pa tālr. 63026030, 26468787.

 

 

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 108. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte Pulkveža O. Kalpaka ielā 16-403, Jelgavā, paziņo, ka 2011.gada 28. decembrī pulksten 11 tiek rīkota pirmā labprātīgā izsole Oļegam Žukam piederošajam nekustamajam īpašumam Melleņu ielā 24, Jelgavā. Kadastra nr. 0900 016 0368.

Nekustamā īpašuma labprātīgas pārdošanas izsolē tiesas ceļā pārdošanas nosacījumi.

1. Nekustamā īpašuma (Melleņu iela 24, Jelgava, kadastra nr. 0900 016 0368, ierakstīts Jelgavas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā nr. 100000040858 ) sastāvs:

zemesgabals ar kadastra apzīmējumu 0900 016 0368, 567 kv.m platībā un uz zemesgabala atrodas dārza māja ar kadastra apzīmējumu nr.0900 016 0368 001). (I. daļas 1. iedaļas ieraksts nr. 1.1. un 2.1).

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi, to grozījumi (reģistrēti Jelgavas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā nr. 100000040858)

2.1. Atzīme: noteikts aizliegums bez akciju sabiedrības "HANSABANKA", nodokļu maksātāja kods 40003074764, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2006.gada 15.maija hipotēkas līgums nr.06-052392-PK/1. Žurnāls nr. 300001469576, lēmuma datums: 26.05.2006., tiesnese Inese Ziediņa (II. daļas 2. iedaļas ieraksts nr. 3.1.).

2.2. Atzīme: nostiprināta hipotēka. Aizdevuma summa LVL 8995,89. Procentu likme: 3 mēnešu EURIBOR + 1,85% gadā; nokavējuma procenti - 0,16% dienā. Līgumsods: 5% no aizdevuma; 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu. Samaksas termiņš: līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei. Kreditors: akciju sabiedrība "HANSABANKA", nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2006.gada 15.maija aizdevuma līgums nr.06-052392-PK, 2006.gada 15.maija hipotēkas līgums nr.06-052392-PK/1., Ls 12 594,25. Žurnāls nr. 300001469576, lēmuma datums: 26.05.2006., tiesnese Inese Ziediņa (IV. daļas 1., 2. iedaļas ieraksts nr. 2.1.).

3. Lietu tiesības, kas apgrūtina nekustamo īpašumu (reģistrēti Jelgavas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā nr. 100000040858).

3.1. Atzīme: pavasara palos (1% varbūtīgums) applūst viss zemesgabals. Pamats: 2001. gada 31. oktobra izziņa par apgrūtinājumiem nr. 820/4r. Žurnāls nr. 300000131897, lēmuma datums: 08.11.2001., tiesnese Biruta Margēviča (III. daļas 1. iedaļas ieraksts nr. 1.1.).

4. Izsoles sākumcena LVL 3000 (trīs tūkstoši Latvijas valsts lati). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

5. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība:

5.1. nosolītā augstākā cena, kā arī Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 13.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas, pārskaitot maksājumus uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu.

6. Nav tādu tiesību nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks OĻEGS ŽUKS patur sev.

7. Citi pārdošanas nosacījumi:

7.1. izsoles izziņošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

7.2. izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

7.3. maksāšanas līdzeklis izsolē - Latvijas lati;

7.4. izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par vienu procentu un ne lielāku par desmit procentiem no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas;

7.5. izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli ieradies tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

7.6. vairāksolītājam tā samaksātais izsoles nodrošinājums tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā; pārējiem izsoles dalībniekiem iemaksāto nodrošinājumu pēc izsoles izsniedz atpakaļ;

7.7. izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 399. un 613.pantā paredzētajā kārtībā;

7.8. ja pretendents (vairāksolītājs) nosolīdams augstāko cenu, nesamaksā visu summu, kas no viņa pienākas, noteiktā termiņā, šo noteikumu 5.1.punktā noteiktajā kārtībā, tad pretendents (vairāksolītājs) zaudē tiesības uz izsoles nodrošinājumu un tas viņam netiek atgriezts, un iemaksātais nodrošinājums tiek pievienots pie kopējās par īpašumu saņemtās summas;

7.9. Izsoles uzskatāma par nenotikušu saskaņā ar Civilprocesa likuma 614.panta noteikumiem. Šādā gadījumā ir piemērojamas Civilprocesa likuma 615.pantā noteiktās nenotikušas izsoles sekas.

Tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes reģ. nr. 12037810014, depozīta konts nodrošinājuma maksas ieskaitam nr.LV81TREL9199096001000, Valsts kase, kods TRELLV22.

Izsole notiks zvērinātas tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes prakses vietā Pulkveža O. Kalpaka iela 16, 4.st., 403. kabinetā, Jelgavā.

Uzziņas pa tālr. 63026030, 26468787.

 

 

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 86.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs, Ainārs Šusts, prakses vietā Rīgā, Stabu ielā 92-18, otrajā izsolē pārdod parādniekam Vladimiram Umbraškam piederošo nekustamo īpašumu: garāžu Nr118, kopīpašuma 1670/1051660 domājamo daļu no būves, kas atrodas Kurzemes prospektā 91-118, Rīgā, kadastra numurs 0100 580 0233, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā nr.2 4444-118.

Piedzinējs: AS Parex banka, adrese: Republikas laukums 2a, Rīga.

Novērtējums: 1700 LVL (viens tūkstotis septiņi simti lati).

Otrās izsoles sākumcena: 1275 LVL (viens tūkstotis divi simti septiņdesmit pieci lati). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsole notiks 2012.gada 10.janvārī, plkst.10.00 Stabu ielā 92-18 (ieeja no Ādmiņu ielas), Rīgā.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai.

Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Aināra Šusta, reģistrācijas nr. LV06097511242, depozīta kontā nr.LV76TREL9199067001000, Valsts kase, kods TRELLV22, 10 % no nekustamā īpašuma novērtējuma summas.

Tālrunis uzziņām 67693733.

 

 

Nekustamā īpašuma pārdošana otrajā labprātīgajā izsolē

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa nr. 74 zvērināta tiesu izpildītāja Aija Kalniņa, ar prakses vietu Rīgā, Antonijas ielā 4-1, rīko otro labprātīgo izsoli tiesas ceļā Irinai Streļeckai, piederošā nekustamā īpašuma - dzīvokļa īpašuma nr.5, ar kopējo platību 26,1 kvadrātmetri, un 2610/29130 pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, tajā skaitā ar māju funkcionāli saistītajām būvēm - palīgēkām 002, 003, 004 un zemes, kas atrodas Baznīcas ielā 23, Jūrmalā (kadastra numurs 1300 010 3005) un visām citām sastāvdaļām un piederumiem, kas atrodas Baznīcas ielā 23, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 901 2175. Izsole tiek rīkota AS Parex Banka labā saskaņā ar šādiem pārdošanas nosacījumiem.

1. Pārdodamais nekustamais īpašums.

1.1. Pārdodamais nekustamais īpašums: Irinai Streļeckai piederošais nekustamais īpašums, kas sastāv no dzīvokļa īpašuma nr.5, ar kopējo platību 26,1 kvadrātmetrs, un pie tā piederošām kopīpašuma 2610/29130 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, funkcionāli saistītām būvēm - palīgēkām 002, 003, 004 un zemes (kadastra numurs 1300 010 3005) un visām citām tā sastāvdaļām un piederumiem, kas atrodas Jūrmalā, Baznīcas ielā 23, kadastra numurs 1300 901 2175, ierakstīts Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā nr.100 0006 9105-5 (tālāk tekstā - īpašums).

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi.

2.1. Nostiprināta hipotēka: īpašums ieķīlāts par labu AS "Parex banka" saskaņā ar 2006.gada 24.oktobra Kredīta līgumu nr.4.4.-06/654 un 2006.gada 24.oktobra Ieķīlājuma līgumu nr.4.4.-06/654-IEl (Jūrmalas zemesgrāmatu tiesneses Baibas Caunītes 08.12.2006. lēmums).

2.2. Noteikts aizliegums bez AS "Parex banka" rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2006.gada 24.oktobra Ieķīlājuma līgums nr.4.4.-06/654-IEl (Jūrmalas zemesgrāmatu tiesneses Baibas Caunītes 08.12.2006. lēmums).

3. Izsoles sākumcena.

3.1. Izsoles sākumcena ir LVL 19 330 (deviņpadsmit tūkstoši trīs simti trīsdesmit lati).

4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība.

4.1. Nosolītā augstākā cena pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā pēc izsoles, zvērināta tiesu izpildītāja norādītajā depozīta kontā.

5. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks patur sev.

5.1. Irina Streļecka kā īpašuma īpašniece nepatur sev nekādas tiesības.

6. Citi pārdošanas noteikumi.

6.1. Izsoles izziņošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu.

6.2. Izsole ir atklāta, notiek ar vairāksolīšanu un kā maksāšanas līdzeklis izsolē ir Latvijas lati.

6.3. Pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10% (desmit procenti) no izsoles sākumcenas zvērināta tiesu izpildītāja norādītajā depozīta kontā.

6.4. Izsole notiek ar augšupejošu soli - LVL 193,30 (viens simts deviņdesmit trīs lati un trīsdesmit santīmi).

6.5. Izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli ieradies tikai viens pretendents, kurš pārsola izsoles sākumcenu.

6.6. Pretendentam (vairāksolītājam) tā samaksātais izsoles nodrošinājums tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā.

6.7. Izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā.

6.8. Ja nosolītā augstākā cena netiek samaksāta šo noteikumu 4.1.punkta noteiktajā kārtībā, tad pretendents (vairāksolītājs) zaudē tiesības uz izsoles nodrošinājumu un tas viņam netiek atgriezts.

7. Nenotikusi izsole.

7.1. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja:

7.1.1. izsolē nav ieradušies neviens solītājs;

7.1.2. neviens no tiem, kas ieradies izsolē, nepārsola izsoles sākumcenu;

7.1.3. pretendents (vairāksolītājs), kurš nosolījis augstāko cenu, šo cenu nesamaksā šajos nosacījumos paredzētajā termiņā.

8. Nenotikušas izsoles sekas.

8.1. Ja izsole atzīta par nenotikušu, jo izsolē nav ieradies neviens pretendents vai neviens no tiem, kas ieradušies izsolē, nepārsola sākumcenu, hipotekārajam kreditoram vai parādnieka līdzīpašniekam ir tiesības īpašumu paturēt sev par sākumcenu.

8.2. Ja izsole atzīta par nenotikušu, jo pretendents (vairāksolītājs), kurš nosolījis augstāko cenu, šo cenu nesamaksā šajos nosacījumos paredzētajā termiņā vai apjomā, pārsolītais pretendents var paturēt īpašumu par viņa solīto augstāko cenu.

8.3. Ja izsole ir atzīta par nenotikušu, tad kreditoram vai parādnieka līdzīpašniekam ir tiesības divu nedēļu laikā no nenotikušās izsoles dienas paziņot zvērinātam tiesu izpildītājam par nekustamā īpašuma paturēšanu sev par izsoles sākumcenu.

8.2. Ja pirmajā izsolē nekustamais īpašums nav pārdots, tad zvērināts tiesu izpildītājs pēc hipotekārā kreditora lūguma rīko otro un ja nepieciešams, tad arī trešo izsoli atbilstoši Civilprocesa likuma 616.panta noteikumiem.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Pēc kārtas tā ir otrā izole

Izsoles sākumcena saskaņā ar Civilprocesa likuma 616.panta pirmo daļu ir 14 497,50 (četrpadsmit tūkstoši četri simti deviņdesmit septiņi lati un 50 santīmi).

Izsole notiks 2011.gada 28.decembrī plkst. 11.30 Rīgā, Antonijas ielā 4, 1.kab.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Aijas Kalniņas, LV 22105210600, depozīta kontā Valsts kase, konta nr. LV88TREL9199059001000, 10% no nekustamā īpašuma sākumcenas, t.i., Ls 1933.

Tālr. informācijai 67331863, 29544487.

 

 

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 86.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs, Ainārs Šusts, prakses vietā Rīgā, Stabu ielā 92-18, otrajā izsolē pārdod parādniekam Daumantam Bērziņam piederošo nekustamo īpašumu: dzīvokļa īpašumu nr.10, ar platību 59,74 kv.m, pie dzīvokļa īpašuma piederošo kopīpašuma 5974/54462 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas, palīgceltnēm un zemesgabala, kas atrodas "Kārļzemnieki 1"-10, Krustiņi, Inčukalna pag., Inčukalna nov., kadastra numurs 8064 900 0002, reģistrēts Inčukalna novada zemesgrāmatas nodalījumā nr.1145-10.

Piedzinējs: SIA EKO Svelme, adrese: Miera iela 2, Inčukalns, Inčukalna nov.

Novērtējums: 5700 LVL (pieci tūkstoši septiņi simti latu).

Otrās izsoles sākumcena: 4275 LVL (četri tūkstoši divi simti septiņdesmit pieci lati). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsole notiks 2012.gada 10.janvārī plkst.11.00 Stabu ielā 92-18 (ieeja no Ādmiņu ielas), Rīgā.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai.

Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Aināra Šusta, reģistrācijas nr. LV06097511242, depozīta kontā nr.LV76TREL9199067001000, Valsts kase, kods TRELLV22, 10 % no nekustamā īpašuma novērtējuma summas.

Tālrunis uzziņām 67693733.

 

 

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa nr.84 ZTI Ginters Hmeļevskis prakses vietā Rīgā, Tērbatas ielā 53-4, rīko pirmo labprātīgo izsoli tiesas ceļā Aleksandram Grahoļskim piederošajam nekustamajam īpašumam Valdeķu iela 65-4, Rīga, kadastra nr.0100 901 1915. Nekustamā īpašuma labprātīgā izsole tiesas ceļā notiek A/S "Danske Bank" (Cēsu iela 31/8, Rīga) labā.

Pārdošanas nosacījumi:

1. Pārdodamā nekustamā īpašuma sastāvs: nekustamais īpašums - dzīvoklis nr.4, ar kopējo platību 72,2 kv.m un pie tā piederošās 12/1000 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, kas atrodas Valdeķu ielā 65, Rīgā, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā nr.14815 4, ar kadastra nr.0100 901 1915.

2. Pārdodamā nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi:

2.1. Noteikts aizliegums bez Akciju sabiedrības "Sampo banka", nodokļu maksātāja kods: 500033116811,(saistību un tiesību pārņēmēja Danske Bank A/S) rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2007.gada 1.februāra ķīlas līgums nr.SB/L75-27/20/2.

2.2.Atzīme - vērsta LVL 1277,23 piedziņa par labu Augstskola, Dzīvokļu īpašnieku biedrībai, nodokļu maksātāja kods 40003115282. Pamats: 2010.gada 28.jūnija zvērināta tiesu izpildītāja G.Hmeļevska nostiprinājuma lūgums, 2010.gada 5.maija Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas lēmums, lieta nr.3-12/1025.

2.3. Nostiprināta kā pirmā hipotēka par aizdevuma summu Ls 102 609,38. Procentu likme: 6 mēnešu EURIBOR likme +1,15% gadā. Līgumsods: 0,1% no laicīgi neatmaksātās summas par katru nokavējuma dienu. Samaksas termiņš - līdz katra mēneša 20.datumam. Kreditors: Akciju sabiedrība "Sampo banka", nodokļu maksātāja kods 50003316811 (saistību un tiesību pārņēmēja Danske Bank A/S). Pamats: 2007.gada 30.janvāra kredīta līgums nr.SB/L75-27/20, 2007.gada 1.februāra ķīlas līgums SB/L75-27/20/2.

3. Izsoles sākumcena:

Izsole par latiem ar augšupejošu soli sākās no sākumcenas LVL 21 300 (divdesmit viens tūkstotis trīs simti lati).

4.Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība:

Izsoles uzvarētājam nosolītā pirkuma maksa ir jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas, naudu ieskaitot attiecīgajā izsoles organizētāja kontā.

5. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks patur sev:

Īpašuma tiesības pilnībā tiek nodotas izsoles uzvarētājam. Īpašnieks Aleksandrs Grahoļskis īpašumā nepatur nekādas tiesības.

6. Citi pārdošanas nosacījumi:

Izsoles solis ir 1% (viens procents) no nekustamā īpašuma novērtējuma - LVL 213 (divi simti trīspadsmit lati);

Izsoles nodrošinājuma summa tiek noteikta 10% (desmit procenti) apmērā no pārdodamā nekustamā īpašuma novērtējuma LVL 2130 (divi tūkstoši viens simts trīsdesmit lati).

Izsole ir notikusi, ja reģistrējies un ieradies arī tikai viens solītājs, kurš pārsolījis sākumcenu;

Ja pirmā izsole tiek pasludināta par nenotikušu, otrā tiek izziņota un rīkota, ievērojot pirmās izsoles nosacījumus, bet solīšana sākas no summas, kas atbilst 75% no sākumcenas pirmajā izsolē.

Pārdošanu izsolē veic tiesu izpildītājs kārtībā, kāda Civilprocesa likumā noteikta tiesas sprieduma izpildei.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Izsoles sākumcena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli (PVN).

Izsole notiks 2011.gada 27.decembrī plkst.10.00 Rīgā, Tērbatas ielā 53-4.

Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērināta tiesu izpildītāja Gintera Hmeļevska, pers.kods 0601XX-XXXXX, depozīta kontā Valsts kase, konts nr.LV29TREL9199066001000, TRELLV22, 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma jeb LVL 2130. Tālr. uzziņām 67285737.

 

 

Kustamās mantas izsole

Maksātnespējīgās SIA "N.V. VEGA", reģ.nr. 40103042958, sertificēts maksātnespējas procesa administrators Raivo Sjademe, sertifikāta nr: 00385, prakses vietas: Brīvības gatve 209 - 15, Rīga, tālrunis 67544458, paziņo, ka 2011.gada 14.decembrī Rīgā, Brīvības gatvē 209-15, plkst.10.00 pirmajā izsolē ar augšupejošu soli tiks pārdots MSIA "N.V. VEGA" kustamā manta kā lietu kopība, kas sastāv no šādām 26 (divdesmit sešām) kustamās mantas vienībām: Ekstruder; plastikas mašīna; termoformēšanas mašīna (2 gab.); saldēšanas rezerves sistēmas iekārtai IM3060, komplektā elektroūdenssūkņi (2gab.), plastmasas tvertne; hidrofors; ūdens boileris; kompresors (2 gab.); resivers; telferis (3 gab. - 2,0 t, 500kg, 250kg), telefakss; asināšanas iekārta; stacionārā urbjmašīna; elektroniski svari; rokla (3 gab. - 2,5t, 1,5t, 250 kg), putekļu sūcējs; mēbeles - skapji (2gab.), rakstāmgaldi (2gab.), dokumentu skapji (2gab.), garderobes skapji (15 gab.); skapītis; biroja galds; dokumentu plaukts; mēbeļu komplekts - zems skapītis, rakstāmgalds; detalizēts mantas saraksts un izsoles noteikumi ir pieejami administratora prakses vietā.

Kustamās mantas kā lietu kopības piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākuma cena ir 9000 LVL. Izsoles cena netiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli.

Lai kļūtu par izsoles dalībnieku, pretendentam līdz izsoles dienai ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no attiecīgās izsoles sākumcenas, t.i. 900 LVL, naudas līdzekļus ieskaitot šādā norēķinu kontā: Maksātnespējīgās SIA "N.V.VEGA", reģ.nr.40103042958, banka AS "Latvijas Krājbanka", SWIFT kods UBALLV2X, konta numurs LV23UBAL1458128425001.

Izsole tiek rīkota saskaņā ar Civilprocesa likuma un likuma "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju" noteikumiem. Ar izsoles noteikumiem un dokumentiem, kas saistīti ar izsoli, ir iespējams iepazīties administratora prakses vietā vienu darba dienu iepriekš sazinoties ar administratoru pa tālruni 67544457.

 

 

Nekustamā īpašuma izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa nr.54 zvērināts tiesu izpildītājs Kaspars Seleckis, prakses vieta Rīgā, Ernesta Birznieka-Upīša ielā 20a-725, rīko Rasmai Rubenei piederošā nekustamā īpašuma, kas atrodas Tallinas ielā 29/31-13, Rīgā, kadastra numurs 0100 900 1663, pirmo izsoli.

Nekustamais īpašums sastāv no trīsistabu dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 74,43 kv.m un pie dzīvokļa īpašuma piederošām kopīpašuma 7443/90662 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala. Dzīvoklis izvietots 1908.gadā ekspluatācijā nodotas pirmskara laika ķieģeļu mūra četrstāvu (ēkai vēl ir mansarda stāvs) daudzdzīvokļu ēkas 4.stāvā, kvartālā, ko veido Brīvības, Tallinas, K.Barona un Ērgļu ielas. Dzīvokļa logi vērsti uz iekšpagalma pusi.

Piedzinējs: AS "Norvik banka", Ernesta Birznieka - Upīša iela 21, Rīga.

Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība Ls 25 700. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Izsole notiks 2011.gada 27.decembrī plkst. 13 Rīgā, Ernesta Birznieka-Upīša ielā 20a-725.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā tiesu izpildītāja Kaspara Selecka, reģ.nr.LV12127513056, depozīta kontā nr.LV14LHZB2400179808002, VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka", nodrošinājums 10% no novērtējuma summas - Ls 2570.

Informācija pa tālr. 67699105, 22837921.

 

 

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta Jūras iela 12, Liepāja, pārdod pirmajā labprātīgajā izsolē tiesas ceļā Jozapam Jakštam piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Kārklu ielā 6 - 60, Liepājā, ierakstīts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā nr. 4134 60, kadastra nr. 1700 901 1561, ar izsoles sākumcenu LVL 7900,00 (septiņi tūkstoši deviņi simti lati un 00 santīmi) apmērā. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Nekustamā īpašuma labprātīgā izsole tiesas ceļā notiek akciju sabiedrības ‘’Swedbank’’, reģistrācijas numurs 40003074764, adrese: Balasta dambis 1a, Rīga, labā.

Nekustamā īpašuma labprātīgas pārdošanas izsolē tiesas ceļā pārdošanas nosacījumi:

1. Nekustamā īpašuma sastāvs.

1.1. Nekustamais īpašums - Kārklu ielā 6 - 60, Liepājā, ar kadastra numuru 1700 901 1561, kas pieder Jozapam Jakštam un ierakstīts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā nr.4134 60, kas sastāv no dzīvokļa īpašuma nr.60 ar kopējo platību 87,6 kv.m un veido 876/46803 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi:

2.1. Noteikts aizliegums bez akciju sabiedrības "Hansabanka", nodokļu maksātāja kods 40003074764, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2007.gada 27.augusta hipotēkas līgums nr.07-103880-PK/1.

2.2. Noteikts aizliegums bez akciju sabiedrības "Hansabanka", nodokļu maksātāja kods 40003074764, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2010.gada 14.maija hipotēkas līgums nr.10-024702-PK/1.

2.3. Nostiprināta kā pirmā hipotēka. Procentu likme: 5,853% gadā; nokavējuma procenti: 0,16% dienā. Līgumsods: 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu; 5% no aizdevuma. Samaksas termiņš: līdz saistību izpildei.Kreditors: Akciju sabiedrība "Hansabanka", nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2007.gada 27.augusta aizdevuma līgums nr.07-103880-PK, 2007.gada 27.augusta hipotēkas līgums nr.07-103880-PK/1. Nodrošinātais prasījums (summa latos): 49 196.

2.4. Nostiprināta hipotēka. Procentu likme: bāzes likme Euribor; pievienotā likme 5,0%:gadā; nokavējuma procenti - 0,16% dienā. Līgumsods: 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu; 5% no aizdevuma.Samaksas termiņš - līdz saistību izpildei. Kreditors: "Swedbank"AS, nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2010.gada 14..maija aizdevuma līgums nr.10-024702-PK, 2010.gada 14.maija hipotēkas līgums nr.10-024702-PK/1. Nodrošinātais prasījums (summa latos): Ls 2853.

3. Izsoles sākumcena - LVL 7900,00 (septiņi tūkstoši deviņi simti lati un 00 santīmi).

4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība:

4.1. nosolītā augstākā cena pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas, pārskaitot pirkuma maksu uz zvērināta tiesu izpildītāja Agneses Biķes, reģ. nr.LV27026411917, depozīta kontu LV91TREL9199002002000, saņēmējbanka: VALSTS KASE, kods TRELLV22.

Nav tādu tiesību nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks - Jozaps Jakšts patur sev.

5. Izsole ir uzskatāma par nenotikušu, ja:

6.1.izsolē nav ieradies neviens solītājs;

6.2.neviens no tiem, kas ieradušies izsolē, nepārsola sākumcenu;

6.3.pircējs noteiktā termiņā nesamaksā visu summu, par kuru viņš nopircis nekustamo īpašumu.

6. Citi pārdošanas nosacījumi:

7.1. pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā izsoles nodrošinājumu 10% (desmit procenti) no izsoles sākumcenas LVL 790,00 (septiņi simti deviņdesmit lati un 00 santīmi) zvērināta tiesu izpildītāja Agneses Biķes, reģ. nr.LV27026411917 depozīta kontā LV91TREL9199002002000, saņēmējbanka: VALSTS KASE, kods TRELLV22.

7.2. ja pretendents (vairāksolītājs) nosolīdams augstāko cenu, nesamaksā to šo noteikumu 4.1. punktā noteiktajā kārtībā, tad pretendents (vairāksolītājs) zaudē tiesības uz izsoles nodrošinājumu un tas viņam netiek atgriezts, un iemaksātais nodrošinājums tiek pievienots pie kopējās par īpašumu saņemtās summas;

7.3.i zsole atzīstama par notikušu arī tādā gadījumā, ja izsolē ieradies tikai viens pircējs, kas sola maksāt izsoles sākumcenu plus viens izsoles solis;

7.4. vairāksolītājam, tā samaksātais izsoles nodrošinājums, tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā;

7.5. ja pirmajā izsolē nekustamais īpašums nav pārdots, tad tiesu izpildītājs pēc hipotekārā kreditora lūguma rīko otro izsoli, nākamās izsoles sākumcenu nosakot atbilstoši Civilprocesa likuma 616. panta 1.daļā norādītajiem noteikumiem.

7. Visas procesuālās darbības saistībā ar izsoli notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu.

Nekustamā īpašuma pirmā izsole notiks 2011.gada 27.decembrī pulksten 11.00 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes prakses vietā Jūras ielā 12 (ceturtajā stāvā), Liepājā.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012.

 

 

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta Jūras iela 12, Liepājā, pārdod pirmajā labprātīgajā izsolē tiesas ceļā Kristīnei Grinbergai piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Ugāles ielā 6 - 65, Liepājā, ierakstīts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā nr. 4768 65, kadastra nr. 1700 902 3625, ar izsoles sākumcenu LVL 7800,00 (septiņi tūkstoši astoņi simti lati un 00 santīmi) apmērā. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Nekustamā īpašuma labprātīgā izsole tiesas ceļā notiek akciju sabiedrības ‘’Swedbank’’, reģistrācijas numurs 40003074764, adrese: Balasta dambis 1a, Rīga, labā.

Nekustamā īpašuma labprātīgas pārdošanas izsolē tiesas ceļā pārdošanas nosacījumi:

1. Nekustamā īpašuma sastāvs.

1.1. Nekustamais īpašums - Ugāles iela 6 - 65, Liepāja, ar kadastra numuru 1700 902 3625, kas pieder Kristīnei Grinbergai un ierakstīts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā nr.4768 65, kas sastāv no dzīvokļa īpašuma nr.65 ar kopējo platību 52,8 kv.m un veido kopīpašuma 5280/466781 domājamās daļas no daudzdzīvokļu, zemes (kadastra numurs 1700 044 0082).

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi:

2.1. Atzīme - noteikts aizliegums bez Akciju sabiedrība "Hansabanka", nodokļu maksātāja kods 40003074764 rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2007.gada 29.maija hipotēkas līgums nr.07-061903-PK/1.

3. Nekustamā īpašuma ieķīlājumi:

3.1. Nostiprināta hipotēka. Procentu likme: 6,2 gadā; nokavējuma procenti - 0,16% dienā. Līgumsods: 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu; 5% no aizdevuma. Samaksas termiņš - līdz saistību izpildei. Kreditors: Akciju sabiedrība"Hansabanka", nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2007.gada 29.maija aizdevuma līgums nr.07-061903-PK, 2007.gada 29.maija hipotēkas līgums Nr.07-061903-PK/1.

Nodrošinātais prasījums (summa latos): LVL 53 624.

4. Izsoles sākumcena - LVL 7800,00 (septiņi tūkstoši astoņi simti lati un 00 santīmi).

5. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība:

5.1. nosolītā augstākā cena, pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, kā arī Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 13.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas, pārskaitot pirkuma maksu uz zvērināta tiesu izpildītāja Agneses Biķes, reģ. nr.LV27026411917 depozīta kontu LV91TREL9199002002000, saņēmējbanka: VALSTS KASE, kods TRELLV22.

6. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieki patur sev:

6.1. nekustamā īpašuma īpašnieks Kristīne Grinberga nepatur sev nekādas tiesības.

7. Citi pārdošanas noteikumi.

7.1. izsoles izziņošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

7.2. izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

7.3. maksāšanas līdzeklis izsolē - Latvijas lati;

7.4. pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā izsoles nodrošinājumu 10% (desmit procenti) no izsoles sākumcenas LVL 780,00 (septiņi simti astoņdesmit lati un 00 santīmi) zvērināta tiesu izpildītāja Agneses Biķes, reģ. nr.LV27026411917 depozīta kontā LV91TREL9199002002000, saņēmējbanka: VALSTS KASE, kods TRELLV22.

7.5. izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par vienu procentu no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas;

7.6. izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli ieradies tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

7.7. vairāksolītājam, tā samaksātais izsoles nodrošinājums, tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā;

7.8. izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā;

7.9. ja pretendents (vairāksolītājs) nosolīdams augstāko cenu, nesamaksā to šo noteikumu 5.1.punktā noteiktajā kārtībā, tad pretendents (vairāksolītājs) zaudē tiesības uz izsoles nodrošinājumu un tas viņam netiek atgriezts, un iemaksātais nodrošinājums tiek pievienots pie kopējās par īpašumu saņemtās summas.

8. Nenotikusi izsole.

8.1. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja:

8.1.1. izsolē nav ieradies neviens solītājs;

8.1.2. neviens no tiem, kas ieradušies izsolē, nepārsola sākumcenu;

8.1.3. pircējs, kurš nosolījis augstāko cenu, noteiktā termiņā nesamaksā visu summu, kas no viņa pienākas.

9. Nenotikušas izsoles sekas.

9.1. Ja izsole ir atzīta par nenotikušu, katram kreditoram vai parādnieka līdzīpašniekam, kā arī izsolē pārsolītam pircējam ir tiesības divu nedēļu laikā no nenotikušās izsoles dienas paziņot zvērinātam tiesu izpildītājam par nekustamā īpašuma paturēšanu sev. Ja izsole atzīta par nenotikušu Civilprocesa likuma 614.panta pirmās daļas 1. un 2.punktā paredzēto iemeslu dēļ, minētās personas nekustamo īpašumu var paturēt sev par sākumcenu. Ja izsole atzīta par nenotikušu Civilprocesa likuma 614.panta pirmās daļas 3.punktā paredzētā iemesla dēļ, pārsolītais pircējs var paturēt nekustamo īpašumu par viņa solīto augstāko cenu.

9.2. Ja vairākas personas saskaņā ar šo nosacījumu 9.1.punktu vēlas paturēt nekustamo īpašumu sev, rīkojama atkārtota pirmā izsole, kurā piedalās šīs personas, turklāt solīšana sākas no cenas, par kuru personas var paturēt nekustamo īpašumu sev. Par izsoles laiku un vietu zvērināts tiesu izpildītājs personām, kuras vēlas paturēt nekustamo īpašumu sev, rakstveidā paziņo septiņas dienas iepriekš. Personas neierašanās uz izsoli tiek uzskatīta par tās atteikšanos no tiesībām paturēt šo nekustamo īpašumu sev. Ja uz izsoli ierodas viena persona, kura vēlas paturēt šo nekustamo īpašumu sev, šī persona var to paturēt sev par šo nosacījumu 9.1.punktā noteikto cenu bez solīšanas. Ja uz izsoli neierodas neviens, zvērināts tiesu izpildītājs nekavējoties izsludina otro izsoli.

9.3. Persona, kas patur sev nekustamo īpašumu, viena mēneša laikā iemaksā zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 13.punktā noteikto valsts nodevu par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, kā arī šo nosacījumu 9.1.punktā vai 9.2.punktā norādīto summu un pievienotās vērtības nodokli, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, atbilstoši tiesu izpildītāja sastādītajam aprēķinam un ņemot vērā Civilprocesa likuma 612.panta noteikumus.

9.4. Pēc šo nosacījumu 9.3.punktā minētās summas samaksas zvērināts tiesu izpildītājs iesniedz pieteikumu izsoles akta apstiprināšanai tiesā, kura pieņem lēmumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz pircēja, līdzīpašnieka vai kreditora vārda un zemesgrāmatā ierakstīto parādu dzēšanu (Civilprocesa likuma 613.pants).

9.5. ja pirmajā izsolē nekustamais īpašums nav pārdots, tad zvērināts tiesu izpildītājs pēc hipotekārā kreditora lūguma rīko otro izsoli, otrās izsoles sākumcenu nosakot atbilstoši Civilprocesa likuma 616.panta noteikumiem.

10. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Nekustamā īpašuma pirmā izsole notiks 2011.gada 27.decembrī, pulksten 11.30 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes prakses vietā Jūras ielā 12 (ceturtajā stāvā), Liepājā.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012.

 

 

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 86.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Ainārs Šusts prakses vietā Rīgā, Stabu ielā 92-18, otrajā izsolē pārdod parādniecei Marijai Gorbatenko, piederošo nekustamo īpašumu: zemesgabalu 0,1613 ha platībā, ar uz tā esošu dzīvojamo ēku un piecām palīgceltnēm, kuras nav nodotas ekspluatācijā, kas atrodas Priežu ielā 11A, Garkalnē, Garkalnes nov., kadastra numurs 8060 004 0370, reģistrēts Garkalnes novada zemesgrāmatas nodalījumā nr.1515.

Piedzinējs: AS Parex banka, adrese: Republikas laukums 2a, Rīga.

Novērtējums: 26 000 LVL (divdesmit seši tūkstoši latu).

Otrās izsoles sākumcena: 19 500 LVL (deviņpadsmit tūkstoši pieci simti latu). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsole notiks 2012.gada 10.janvārī plkst.12.00 Stabu ielā 92-18 (ieeja no Ādmiņu ielas), Rīgā.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai.

Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Aināra Šusta, reģistrācijas nr. LV06097511242, depozīta kontā nr.LV76TREL9199067001000, Valsts kase, kods TRELLV22, 10 % no nekustamā īpašuma novērtējuma summas.

Tālrunis uzziņām 67693733.

 

 

Kustamās mantas izsole

Sertificēts maksātnespējas procesa administrators Juris Ķesteris, sertifikāts nr.00170, prakses vieta: Rīga, Zirgu iela 3-1, paziņo, ka pārdod izsolē maksātnespējīgai fiziskai personai Maxim Zvonorev piederošo kustamo mantu - 60 kapitāla daļas SIA "Grade", reģ. nr.50003467081, juridiskā adrese: Dzirnavu iela 132-11, Rīga, LV-1050, ar vienas daļas nominālvērtību Ls 200 un kopējo nominālvērtību Ls 12 000, kas veido 100% no sabiedrības pamatkapitāla kā vienu izsoles priekšmetu. Kapitāla daļu novērtējums un izsoles sākuma cena ir Ls 3000. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Pirmā izsole ar augšupejošu soli notiks 2011.gada 12.decembrī plkst.13.00 Rīgā, Zirgu ielā 3-1, otrajā stāvā. Izsoles nodrošinājuma summa Ls 300. Izsoles pretendentam līdz izsoles dienai jāiemaksā administratora norēķinu kontā nr.LV 80 HABA 0551 0311 3218 2, AS "Swedbank", kods HABALV22, nodrošinājums 10% apmērā no kustamās mantas novērtējuma, t.i. Ls 300. Tālrunis informācijai 67228980, 29442777.

 

 

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 69.iec. ZTI A.Augustova (Rīga, K.Ulmaņa gatve 2) 1.izsolē pārdod parādniekam Egonam Untiņam 3/32 d.d. no piederošā nekustamā īpašuma Turaidas iela 50, Jūrmala, kadastra nr.1300 009 7312. Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala uz kura atrodas dzīvojamā ēka, divas palīgceltnes, izbūves. Kopējā platība 641 kv.m. Piedzinējs - Biedrība Transportlīdzekļu apdrošināšanas birojs Rīga, Lomonosova iela 9. Izsoles sākumcena LVL 1500. Izsoles cena nav apliekama ar PVN. Visām personām, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2011.gada 29.decembrī plkst.12.00 Rīgā, K.Ulmaņa gatvē 2. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā Aigas Augustovas, pers.kods 2003XX-XXXXX, kontā nr.LV44TREL9199056001000,Valsts kase, nodrošinājums Ls 150.

 

 

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa nr.84 ZTI Ginters Hmeļevskis (Rīgā, Tērbatas iela 53-4), rīko 2. izsoli Valdim Purvinskim un Inetai Sarmanei piederošajam nekustamajam īpašumam Vienības gatve 44, Rīga, kadastra nr.0100 054 0074. Piedzinējs: A/S Danske Bank (Cēsu iela 31/8, Rīga), Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde (Terēzes iela 5, Rīga). Īpašums sastāv no: zemesgabala 863 kv.m platībā un dzīvojamās mājas ēkas (būves) ar kopējo platību 696,6kvm. Novērtējums - Ls 21 600, otrās izsoles sākumcena - Ls16 200. Izsoles sākumcena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli (PVN).Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2011.gada 27.decembrī plkst.10.15 Rīgā, Tērbatas ielā 53-4. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita ZTI Gintera Hmeļevska, pers.kods 0601XX-XXXXX, depozīta kontā Valsts kase, konts nr.LV29TREL9199066001000, TRELLV22, 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma jeb Ls 2160. Tālr. uzziņām 67285737.

 

 

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa nr.81 zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs ar prakses vietu: Tērbatas iela 14, Rīga, pārdod otrajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder SIA "Bērzu nami", Vīlandes iela 5-13, Rīga, LV-1010. Piedzinējs Salaspils novada dome, Līvzemes iela 8, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169.

Tiks izsolīts nekustamais īpašums: zemesgabals ar kadastra apzīmējumu 8031 009 0263, kas atrodas Bērzciema iela 1, Tilderi, Salaspils pag., Salaspils nov., reģistrēts Salaspils pagasta zemesgrāmatas nodalījumā nr.100000275607.

Nekustamā īpašuma novērtējums Ls 12 900.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Otrās izsoles sākumcena Ls 9675.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsole notiks 2011.gada 28.decembrī pulksten 13 Rīgā, Tērbatas ielā 14.

Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Rolanda Veinberga (reģ.nr. LV14027012712) depozīta kontā nr. LV32TREL9199064001000, Valsts kase, kods TRELLV2X, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma.

 

 

Izsole

Sabīnes Nelmas maksātnespējas procesa administratore Jekaterina Galuška, sert.nr.00515, prakses vietas adrese: Elizabetes iela 27-6, Rīga, LV-1010, rīko sekojošas izsoles.

1. Pēc kārtas trešajā, atklātā, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli ar norēķinu latos tiek pārdota kustama manta - 100 SIA "BB BATLERS", reģ.nr.41203029620, kapitāla daļas.

Mantas novērtējums LVL 1000.

Izsoles sākumcena LVL 600 (seši simti latu). Izsoles cena netiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsoles nodrošinājums LVL 100.

Izsoles laiks: 2011.gada 27.decembris plkst.12.

2. Pēc kārtas pirmajā, atklātā, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli ar norēķinu latos tiek pārdota kustamā manta - automašīna VOLVO S80, 1999.g. izlaiduma.

Mantas novērtējums LVL 1000.

Izsoles sākumcena LVL 900 (deviņi simti latu). Izsoles cena netiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsoles nodrošinājums LVL 90.

Izsoles laiks: 2011.gada 27.decembris plkst.12.15.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā izsoles nodrošinājums Jekaterinas Galuškas, reģ.nr.19088110642, norēķinu kontā nr.LV41RIKO0001301765751, AS "DnB NORD Banka".

Izsoles vieta: Alberta iela 12-5, Rīga, LV-1010.

Tālrunis informācijai 26309028.

 

 

Kustamās mantas izsole

Administrators Aleksejs Panasins, sert.nr.00180, darbības adrese: Blaumaņa iela 28, 3.stāvs, Rīga, paziņo par MSIA "STONE DEVELOPMENT", reģ.nr. 40003644568, juridiskā adrese: Blaumaņa iela 28-3, Rīga, LV-1011, kustamās mantas pārdošanu pirmajā izsolē ar augšupejošu soli 03.01.2012.g. plkst. 17 Rīgā, Blaumaņa ielā 28, 3.stāvā.

Izsolē tiek izsolīta MSIA "STONE DEVELOPMENT" kustamā manta kā lietu kopība, ko veido mēbeles un iekārtas, kas izvietotas demonstratīvajās mājās.

Kustamās mantas novērtējums un izsoles sākumcena: LVL 11 190,43.

Iemaksājamā nodrošinājuma summa LVL 1119,04.

Ar kustamās mantas sastāvu var iepazīties administratora darbības vietā Rīgā, Blaumaņa ielā 28, 3.stāvā, piesakoties pa tālr.67217497.

Izsolāmā objekta izsoles cena ir apliekama ar pievienotās vērtības nodokli un šīs cenas apliekamā vērtība ir augstākā nosolītā cena.

Pretendentiem, kuri vēlas kļūt par izsoles dalībniekiem, pirms izsoles jāiemaksā nodrošinājums MSIA "STONE DEVELOPMENT" norēķinu kontā nr. LV86RIKO0002013202711, AS DNB banka."

Rēķinu par publikāciju lūdzu izrakstīt SIA "STONE DEVELOPMENT", reģ.nr. LV40003644568, adrese: Blaumaņa iela 28-3, Rīga, LV-1011, konta nr. LV86RIKO0002013202711, AS DNB banka, un nosūtīt administratoram Aleksejam Panasinam uz adresi: Blaumaņa iela 28, 3.stāvs, Rīgā, LV-1011, un uz e-pastu: panasins@arbitrium.lv.

 

 

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 78. iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Raimonds Mežiņš 2011.gada 23.decembrī pulksten 11 Baznīcas ielā 37-11, Rīgā, rīko Sandrai Zeidakai piederošā nekustamā īpašuma Maskavas iela 28-6, kadastra nr. 0100 916 1739, Rīga, pirmo labprātīgo izsoli.

1. Nekustamā īpašuma sastāvs.

1.1. Sastāvs: dzīvokļa īpašums nr.6, Maskavas ielā 28, Rīgā, ar kopējo platību 30 kv.m un 3000/39957 kopīpašuma domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala.

1.2. Īpašniece Sandra Zeidaka.

2. Nekustamajam īpašumam ir šādi apgrūtinājumi un ieķīlājumi.

2.1. Atzīme: noteikts aizliegums bez Nordea Bank Finland Plc, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām.

Pamats: 2006. gada 11.septembra hipotēkas līgums.

2.2. Atzīme: dzīvokļa īpašuma kopējā lietošana aprobežota ar inženiertehniskajām komunikācijām.

2.2. Nostiprināta kā pirmā hipotēka Ls 50950.37 apmērā par labu Nordea Bank Finland Plc.

Pamats: 2006.gada 11.septembra aizdevuma (kredīta) līgums nr.2006/3134/HK un tā grozījumi, 2006.gada 11.septembra hipotēkas līgums un 2007.gada 12.marta Hipotēkas līguma pārjaunojums ar grozījumiem.

3. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks patur sev:

Nekustamā īpašuma īpašnieks nepatur sev nekādas tiesības Nekustamajā īpašumā.

4. Izsoles sākumcena.

Izsoles sākumcena ir Ls 7600 (septiņi tūkstoši seši simti lati un 00 santīmi).

5. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība.

Nosolītā augstākā cena pircējam jāsamaksā saskaņā ar Civilprocesa 611.panta 2.daļas noteikumiem.

6. Citi pārdošanas nosacījumi, kurus pārdevējs atzīst par nepieciešamiem.

6.1. Izsole notiek ar augšupejošu soli Ls 400.

6.2. Visas procesuālās darbības saistībā ar izsoli notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu.

Pretendentiem līdz izsolei ir jāsamaksā izsoles nodrošinājumam 10% no izsoles sākumcenas, t.i., Ls 760, ieskaitot tos Rīgas apgabaltiesas 78.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Raimonda Mežiņa, reģ. nr.LV15057013120, kontā LV85TREL9199061001000, Valsts kase.

Tālrunis 29336336.

 

 

Nekustamā īpašuma pārdošana pirmajā izsolē

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa nr. 74 zvērināta tiesu izpildītāja Aija Kalniņa prakses vietā Rīgā, Antonijas ielā 4, 1. kabinetā, rīko pirmo izsoli parādnieces Tamāras Susloparovas piederošajam nekustamajam īpašumam.

Piedzinējs AS "Parex Banka", jur. Adrese: Republikas laukums 2A, Rīga, LV 1522.

Nekustamais īpašums: dzīvokļa īpašums nr. 64, Stiebru iela 6, Rīga, ar kopējo platību 49,94 kv.m, kadastra nr. 0100 916 6915. Pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma 5150/368930 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas. Funkcionāli saistīts ar zemesgabalu Stiebru ielā 6, ierakstīts Rīgas pilsētas Zemesgrāmatu nodalījumā nr.100000129923, un zemesgabalu Stiebru ielā 6, Rīgā, ierakstīts Rīgas pilsētas Zemesgrāmatu nodalījumā nr.100000129924.

Nekustamā īpašuma novērtējuma summa ir Ls 11 000 ( vienpadsmit tūkstoši latu).

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Pēc kārtas tā ir pirmā izsole.

Izsole sākas no nekustamā īpašuma novērtējumā norādītās piespiedu pārdošanas vērtības saskaņā ar Civilprocesa likuma 607 1.pantu.

Izsole notiks 2011.gada 28. decembrī plkst. 11 Rīgā, Antonijas ielā 4, 1.kab.

Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Aijas Kalniņas LV 22105210600, depozīta kontā Valsts kase, konta nr. LV88TREL9199059001000, 10% no nekustamā īpašuma, t.i., Ls 1100.

Tālr. informācijai 67331863, 29544487.

 

 

Nekustamā īpašuma pārdošana otrajā izsolē

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa nr. 74 zvērināta tiesu izpildītāja Aija Kalniņa prakses vietā Rīgā, Antonijas ielā 4, 1. kabinetā, rīko otro izsoli parādnieces Andas Tribockas piederošam nekustamam īpašumam.

Piedzinēji:

AS "Parex Banka", jur. adrese: Republikas laukums 2a, Rīga;

Ogres novada pašvaldība, Brīvības iela 33, Ogre, Ogres nov.;

Lielvārdes novada dome: Raiņa iela 11A, Lielvārde, Lielvārdes nov.

Nekustamais īpašums: zemesgabals ar 1040 kv.m lielu platību, kadastra numuru 7413 002 0615 un apbūves: noliktavas ēkas, kas atrodas Pils ielā 4A, Lielvārdē, Lielvārdes nov.

Nekustamā īpašuma novērtējuma summa ir Ls 10 400 (desmit tūkstoši četri simti latu).

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Pēc kārtas tā ir otrā izsole.

Izsoles sākumcena saskaņā ar Civilprocesa likuma 616.panta pirmo daļu ir 7800 (septiņi tūkstoši astoņi simti latu).

Izsole notiks 2011.gada 28. decembrī plkst. 13 Rīgā, Antonijas ielā 4, 1.kab.

Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Aijas Kalniņas, LV 22105210600, depozīta kontā LV88TREL9199059001000, Valsts kase, kods TRELLV22, 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma, t.i., Ls 1040.

Tālr. informācijai 67331863, 29544487.

 

 

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 69.iec. ZTI A.Augustova (Rīga, K.Ulmaņa gatve 2) 1.izsolē pārdod parādniekam SIA ‘Pantimbers’ reģ.40003448411, piederošo 2/3 d.d. no nekustamā īpašuma Maskavas iela 433, Rīga kadastra nr.0100 626 0032. Neapdzīvojamās garāžas ēkas ar kopējo platību 448,3kv.m. Lietošanā garāžas ēkas telpas nr.1, 2, 3, 7, 8, 9, kuras īpašuma tiesības reģistrētas Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā nr.5833A. Piedzinējs - SIA ‘TGS Baltic’, Ogre, Poruka iela 20. Izsoles sākumcena LVL 4700. Izsoles cena nav apliekama ar PVN. Visām personām, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2011.gada 29.decembrī plkst.11.00 Rīgā, K.Ulmaņa gatvē 2. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā A.Augustovas, pers.kpds 2003XX-XXXXX, kontā nr.LV44TREL9199056001000, Valsts kase nodrošinājums Ls 470.

 

 

Nekustamo īpašumu izsoles

Administrators Aleksejs Panasins, sertifikāta nr.00180, darbības adrese: Blaumaņa iela 28, 3.stāvs, Rīga, paziņo par sekojošām MSIA "STONE DEVELOPMENT", reģ.nr. 40003644568, juridiskā adrese: Blaumaņa iela 28-3, Rīga, piederošo nekustamo īpašumu izsolēm.

1. Nekustamais īpašums "Vērdiņu iela A", Vērdiņu ielā A, Pārolainē, Olaines pag., Olaines novadā, kadastra numurs 8080 008 0723, kas sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 8080 008 0723, kopējā platība 0,4512 ha.

Šī pēc kārtas ir nekustamā īpašuma pirmā izsole ar augšupejošu soli.

Izsole notiks 2012.gada 3.janvārī plkst. 13 Blaumaņa ielā 28, 3.stāvā, Rīgā.

Novērtējums/izsoles sākumcena LVL 70. Iemaksājamā nodrošinājuma summa LVL 7.

2. Nekustamais īpašums "Vērdiņu iela B", Vērdiņu ielā B, Pārolainē, Olaines pag., Olaines novadā, kadastra numurs 8080 008 0725, kas sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 8080 008 0725, kopējā platība 0,0507 ha.

Šī pēc kārtas ir nekustamā īpašuma pirmā izsole ar augšupejošu soli.

Izsole notiks 2012.gada 3.janvārī plkst. 13.10 Blaumaņa ielā 28, 3.stāvā, Rīgā.

Novērtējums/izsoles sākumcena LVL 7. Iemaksājamā nodrošinājuma summa LVL 0,7.

3. Nekustamais īpašums "Vērdiņu iela C", Vērdiņu ielā C, Pārolainē, Olaines pag., Olaines novadā, kadastra numurs 8080 008 0724, kas sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 8080 008 0724, kopējā platība 0,1699 ha.

Šī pēc kārtas ir nekustamā īpašuma pirmā izsole ar augšupejošu soli.

Izsole notiks 2012.gada 3.janvārī plkst. 13.20 Blaumaņa ielā 28, 3.stāvā, Rīgā.

Novērtējums/izsoles sākumcena LVL 28. Iemaksājamā nodrošinājuma summa LVL 2,80.

4. Nekustamais īpašums "Vērdiņu iela D", Vērdiņu ielā D, Pārolainē, Olaines pag., Olaines novadā, kadastra numurs 8080 008 0726, kas sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 8080 008 0726, kopējā platība 0,0546 ha.

Šī pēc kārtas ir nekustamā īpašuma pirmā izsole ar augšupejošu soli.

Izsole notiks 2012.gada 3.janvārī plkst. 13.30 Blaumaņa ielā 28, 3.stāvā, Rīgā.

Novērtējums/izsoles sākumcena LVL 7. Iemaksājamā nodrošinājuma summa LVL 0,7.

5. Nekustamais īpašums "Vērdiņu iela E", Vērdiņu ielā E, Pārolainē, Olaines pag., Olaines novadā, kadastra numurs 8080 008 0727, kas sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 8080 008 0727, kopējā platība 0,0556 ha.

Šī pēc kārtas ir nekustamā īpašuma pirmā izsole ar augšupejošu soli.

Izsole notiks 2012.gada 3.janvārī plkst. 13.40 Blaumaņa ielā 28, 3.stāvā, Rīgā.

Novērtējums/izsoles sākumcena LVL 7. Iemaksājamā nodrošinājuma summa LVL 0,7.

6. Nekustamais īpašums "Vērdiņi", Vērdiņu ielā 2a, Pārolainē, Olaines pag., Olaines novadā, kadastra numurs 8080 008 0234, kas sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 8080 008 0234, kopējā platība 0,0614 ha.

Šī pēc kārtas ir nekustamā īpašuma otrā izsole ar augšupejošu soli.

Izsole notiks 2012.gada 3.janvārī plkst. 13.50 Blaumaņa ielā 28, 3.stāvā, Rīgā.

Novērtējums ir LVL 1100. Izsoles sākumcena LVL 825. Iemaksājamā nodrošinājuma summa LVL 110.

7. Nekustamais īpašums Vērdiņu ielā 1, Pārolainē, Olaines pag., Olaines novadā, kadastra numurs 8080 008 0718, kas sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 8080 008 0718, kopējā platība 0,1577 ha.

Šī pēc kārtas ir nekustamā īpašuma otrā izsole ar augšupejošu soli.

Izsole notiks 2012.gada 3.janvārī plkst. 14 Blaumaņa ielā 28, 3.stāvā, Rīgā.

Novērtējums ir LVL 3200. Izsoles sākumcena ir LVL 2400. Iemaksājamā nodrošinājuma summa LVL 320.

8. Nekustamais īpašums Vērdiņu ielā 2, Pārolainē, Olaines pag., Olaines novadā, kadastra numurs 8080 008 0721, kas sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 8080 008 0721, kopējā platība 0,1502 ha.

Šī pēc kārtas ir nekustamā īpašuma otrā izsole ar augšupejošu soli.

Izsole notiks 2012.gada 3.janvārī plkst. 14.10 Blaumaņa ielā 28, 3.stāvā, Rīgā.

Novērtējums ir LVL 1600. Izsoles sākumcena ir LVL 1 200. Iemaksājamā nodrošinājuma summa LVL 160.

9. Nekustamais īpašums Vērdiņu ielā 3, Pārolainē, Olaines pag., Olaines novadā, kadastra numurs 8080 008 0705, kas sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 8080 008 0705, kopējā platība 0,1578 ha.

Šī pēc kārtas ir nekustamā īpašuma otrā izsole ar augšupejošu soli.

Izsole notiks 2012.gada 3.janvārī plkst. 14.20 Blaumaņa ielā 28, 3.stāvā, Rīgā.

Novērtējums ir LVL 3400. Izsoles sākumcena ir LVL 2550. Iemaksājamā nodrošinājuma summa LVL 340.

10. Nekustamais īpašums Vērdiņu ielā 4, Pārolainē, Olaines pag., Olaines novadā, kadastra numurs 8080 008 0719, kas sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 8080 008 0719, kopējā platība 0,1506 ha.

Šī pēc kārtas ir nekustamā īpašuma otrā izsole ar augšupejošu soli.

Izsole notiks 2012.gada 3.janvārī plkst. 14.30 Blaumaņa ielā 28, 3.stāvā, Rīgā.

Novērtējums ir LVL 3200. Izsoles sākumcena ir LVL 2400. Iemaksājamā nodrošinājuma summa LVL 320.

11. Nekustamais īpašums Vērdiņu ielā 5, Pārolainē, Olaines pag., Olaines novadā, kadastra numurs 8080 008 0707, kas sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 8080 008 0707, kopējā platība 0,1504 ha.

Šī pēc kārtas ir nekustamā īpašuma otrā izsole ar augšupejošu soli.

Izsole notiks 2012.gada 3.janvārī plkst. 14.40 Blaumaņa ielā 28, 3.stāvā, Rīgā.

Novērtējums ir LVL 1800. Izsoles sākumcena LVL 1350. Iemaksājamā nodrošinājuma summa LVL 180.

12. Nekustamais īpašums Vērdiņu ielā 6, Pārolainē, Olaines pag., Olaines novadā, kadastra numurs 8080 008 0706, kas sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 8080 008 0706, kopējā platība 0,1502 ha.

Šī pēc kārtas ir nekustamā īpašuma otrā izsole ar augšupejošu soli.

Izsole notiks 2012.gada 3.janvārī plkst. 14.50 Blaumaņa ielā 28, 3.stāvā, Rīgā.

Novērtējums ir LVL 1700. Izsoles sākumcena LVL 1275. Iemaksājamā nodrošinājuma summa LVL 170.

13. Nekustamais īpašums Vērdiņu ielā 7, Pārolainē, Olaines pag., Olaines novadā, kadastra numurs 8080 008 0716, kas sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 8080 008 0716, kopējā platība 0,1503 ha.

Šī pēc kārtas ir nekustamā īpašuma otrā izsole ar augšupejošu soli.

Izsole notiks 2012.gada 3.janvārī plkst. 15 Blaumaņa ielā 28, 3.stāvā, Rīgā.

Novērtējums ir LVL 1700. Izsoles sākumcena LVL 1275. Iemaksājamā nodrošinājuma summa LVL 170.

14. Nekustamais īpašums Vērdiņu ielā 8, Pārolainē, Olaines pag., Olaines novadā, kadastra numurs 8080 008 0720, kas sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 8080 008 0720, kopējā platība 0,3202 ha.

Šī pēc kārtas ir nekustamā īpašuma otrā izsole ar augšupejošu soli.

Izsole notiks 2012.gada 3.janvārī plkst. 15.10 Blaumaņa ielā 28, 3.stāvā, Rīgā.

Novērtējums ir LVL 5100. Izsoles sākumcena LVL 3825. Iemaksājamā nodrošinājuma summa LVL 510.

15. Nekustamais īpašums Vērdiņu ielā 9, Pārolainē, Olaines pag., Olaines novadā, kadastra numurs 8080 008 0717, kas sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 8080 008 0717, kopējā platība 0,1501 ha.

Šī pēc kārtas ir nekustamā īpašuma otrā izsole ar augšupejošu soli.

Izsole notiks 2012.gada 3.janvārī plkst. 15.20 Blaumaņa ielā 28, 3.stāvā, Rīgā.

Novērtējums ir LVL 1700. Izsoles sākumcena LVL 1275. Iemaksājamā nodrošinājuma summa LVL 170.

16. Nekustamais īpašums Vērdiņu ielā 10, Pārolainē, Olaines pag., Olaines novadā, kadastra numurs 8080 008 0722, kas sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 8080 008 0722, kopējā platība 0,3021 ha.

Šī pēc kārtas ir nekustamā īpašuma otrā izsole ar augšupejošu soli.

Izsole notiks 2012.gada 3.janvārī plkst. 15.30 Blaumaņa ielā 28, 3.stāvā, Rīgā.

Novērtējums ir LVL 2800. Izsoles sākumcena LVL 2100. Iemaksājamā nodrošinājuma summa LVL 280.

17. Nekustamais īpašums Vērdiņu ielā 11, Pārolainē, Olaines pag., Olaines novadā, kadastra numurs 8080 008 0708, kas sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 8080 008 0708, kopējā platība 0,1526 ha.

Šī pēc kārtas ir nekustamā īpašuma otrā izsole ar augšupejošu soli.

Izsole notiks 2012.gada 3.janvārī plkst. 15.40 Blaumaņa ielā 28, 3.stāvā, Rīgā.

Novērtējums ir LVL 1800. Izsoles sākumcena LVL 1350. Iemaksājamā nodrošinājuma summa LVL 180.

18. Nekustamais īpašums Vērdiņu ielā 13, Pārolainē, Olaines pag., Olaines novadā, kadastra numurs 8080 008 0709, kas sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 8080 008 0709, kopējā platība 0,1505 ha.

Šī pēc kārtas ir nekustamā īpašuma otrā izsole ar augšupejošu soli.

Izsole notiks 2012.gada 3.janvārī plkst. 15.50 Blaumaņa ielā 28, 3.stāvā, Rīgā.

Novērtējums ir LVL 1800. Izsoles sākumcena LVL 1350. Iemaksājamā nodrošinājuma summa LVL 180.

19. Nekustamais īpašums Vērdiņu ielā 15, Pārolainē, Olaines pag., Olaines novadā, kadastra numurs 8080 008 0715, kas sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 8080 008 0715, kopējā platība 0,1504 ha.

Šī pēc kārtas ir nekustamā īpašuma otrā izsole ar augšupejošu soli.

Izsole notiks 2012.gada 3.janvārī plkst. 16 Blaumaņa ielā 28, 3.stāvā, Rīgā.

Novērtējums ir LVL 1800. Izsoles sākumcena 1350. Iemaksājamā nodrošinājuma summa LVL 180.

20. Nekustamais īpašums Vērdiņu ielā 17, Pārolainē, Olaines pag., Olaines novadā, kadastra numurs 8080 008 0714, kas sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 8080 008 0714, kopējā platība 0,1561 ha.

Šī pēc kārtas ir nekustamā īpašuma otrā izsole ar augšupejošu soli.

Izsole notiks 2012.gada 3.janvārī plkst. 16.10 Blaumaņa ielā 28, 3.stāvā, Rīgā.

Novērtējums ir LVL 1800. Izsoles sākumcena LVL 1350. Iemaksājamā nodrošinājuma summa LVL 180.

21. Nekustamais īpašums Vērdiņu ielā 19, Pārolainē, Olaines pag., Olaines novadā, kadastra numurs 8080 008 0710, kas sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 8080 008 0710, kopējā platība 0,1686 ha.

Šī pēc kārtas ir nekustamā īpašuma otrā izsole ar augšupejošu soli.

Izsole notiks 2012.gada 3.janvārī plkst. 16.20 Blaumaņa ielā 28, 3.stāvā, Rīgā.

Novērtējums ir LVL 1900. Izsoles sākumcena LVL 1425. Iemaksājamā nodrošinājuma summa LVL 190.

22. Nekustamais īpašums Vērdiņu ielā 21, Pārolainē, Olaines pag., Olaines novadā, kadastra numurs 8080 008 0711, kas sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 8080 008 0711, kopējā platība 0,2013 ha.

Šī pēc kārtas ir nekustamā īpašuma otrā izsole ar augšupejošu soli.

Izsole notiks 2012.gada 3.janvārī plkst. 16.30 Blaumaņa ielā 28, 3.stāvā, Rīgā.

Novērtējums ir LVL 2100. Izsoles sākumcena LVL 1575. Iemaksājamā nodrošinājuma summa LVL 210.

23. Nekustamais īpašums Vērdiņu ielā 23, Pārolainē, Olaines pag., Olaines novadā, kadastra numurs 8080 008 0713, kas sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 8080 008 0713, kopējā platība 0,153 ha.

Šī pēc kārtas ir nekustamā īpašuma otrā izsole ar augšupejošu soli.

Izsole notiks 2012.gada 3.janvārī plkst. 16.40 Blaumaņa ielā 28, 3.stāvā, Rīgā.

Novērtējums ir LVL 1800. Izsoles sākumcena LVL 1350. Iemaksājamā nodrošinājuma summa LVL 180.

24. Nekustamais īpašums Vērdiņu ielā 25, Pārolainē, Olaines pag., Olaines novadā, kadastra numurs 8080 008 0712, kas sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 8080 008 0712, kopējā platība 0,1514 ha.

Šī pēc kārtas ir nekustamā īpašuma otrā izsole ar augšupejošu soli.

Izsole notiks 2012.gada 3.janvārī plkst. 16.50 Blaumaņa ielā 28, 3.stāvā, Rīgā.

Novērtējums ir LVL 1800. Izsoles sākumcena LVL 1350. Iemaksājamā nodrošinājuma summa LVL 180.

Izsolāmo objektu izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Pretendentiem, kuri vēlas kļūt par izsoles dalībniekiem, pirms izsoles jāiemaksā nodrošinājums MSIA "STONE DEVELOPMENT" norēķinu kontā nr. LV86RIKO0002013202711, AS DNB banka.

Nekustamie īpašumi tiek pārdoti saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma noteikumiem. Visām personām, kurām uz augstāk minētiem īpašumiem ir tiesības, kas nepieļauj to pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas prasības tiesā un administratoram līdz izsoles dienai.

 

 

Nekustamā īpašuma izsole

Maksātnespējīgās SIA "Lubānas Biznesa Centrs", vien.reģ.nr. 40003577695, administrators Ēriks Cars, amata un prakses vieta Kuldīgas iela 27, Ventspils, LV-3601, paziņo, ka 2011.gada 28.decembrī plkst.12.30 Rostokas ielā 62-4, Rīgā, notiks parādnieka Maksātnespējīgās SIA "Lubānas Biznesa Centrs", vien.reģ.nr. 40003577695, piederošā nekustamā īpašuma - 6/15 daļas no zemesgabala, ar kopējo platību 3010 kv.m, kas atrodas Lubānas ielā 66, Rīgā, kadastra nr. 0100 121 2555, un kas ierakstīts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā nr. 100000159560, pirmā izsole ar augšupejošu soli ar šādiem izsoles nosacījumiem un ar šādām īpašībām:

Nekustamā īpašuma īpašnieks: Maksātnespējīgās SIA "Lubānas Biznesa Centrs", vien.reģ.nr. 40003577695, juridiskā adrese: Rostokas iela 64-69, Rīga;

Piedzinēji: AS "DnB Banka", vien.reģ.nr. 40003024725, juridiskā adrese: Skanstes iela 12, Rīga un pārējie Maksātnespējīgās SIA "Lubānas Biznesa Centrs", vien.reģ.nr. 40003577695, nenodrošinātie kreditori.

Nekustamā īpašuma novērtējums ir Ls 12 600 (divpadsmit tūkstoši seši simti latu).

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Nekustamā īpašuma nodrošinājums: 10 % apmērā no izsoles sākumcenas jeb Ls 1260 (viens tūkstotis divi simti sešdesmit lati).

Personas, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē līdz izsoles norisei nodrošinājuma summa Ls 1260 (viens tūkstotis divi simti sešdesmit lati) jāieskaita Maksātnespējīgās SIA "Lubānas Biznesa centrs", vien.reģ.nr. 40003577695, A/S "Swedbank" kontā nr. LV95HABA0551031837199.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

 

 

IZSOLE

Rīgas apgabaltiesas zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Stepanovs, amata vieta: Rīgas apgabaltiesas iecirknis nr.58, rīko Tamārai Čalajai piederošā nekustamā īpašuma pirmo labprātīgo izsoli.

1. Nekustamā īpašuma sastāvs. Nekustamais īpašums Dienvidu ielā 3, k-1-58, Salaspils, Salaspils nov., reģistrēts Salaspils pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā nr. 1225 58 ar kadastra nr. 8011 900 3973, kas pieder Tamārai Čalajai un sastāv no dzīvokļa īpašuma nr. 58 ar platību 52,67 m2 un pie dzīvokļa īpašuma piederošām 5267/594383 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, zemes (kadastra nr. 8011 003 0226).

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi.

2.1. Atzīme: noteikts aizliegums bez "Swedbank" AS (turpmāk tekstā - AS "Hansabanka"), nodokļu maksātāja kods 40003074764, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt, ieķīlāt, iznomāt, izīrēt, grozīt lietošanas kārtību un apgrūtināt ar citām lietu tiesībām. Pamats: 2007.gada 18.oktobra hipotēkas līgums nr. 07-126957-PK/1.

2.2. Atzīme: vērsta 1568,30 LVL piedziņa. Prasītājs: SIA "Salaspils celtnieks - dzīvokļu pārvalde", nodokļu maksātāja kods 40003282250. Pamats: zvērināta tiesu izpildītāja Gintera Hmeļevska 2011.gada 11.janvāra nostiprinājuma lūgums, Rīgas rajona tiesas tiesneses 2010.gada 8.aprīļa lēmums lietā nr.3-12/1390/4.

3. Nekustamā īpašuma ieķīlājumi.

3.1. Nostiprināta kā otrā hipotēka. Hipotēka nodrošina aizdevumu par summu 30 220,57 LVL. Procentu likme: 7,627% gadā un to samaksa katra mēneša 3.datumā. Par aizdevuma līdzekļu izmantošanu pēc grafikā paredzētā atmaksas termiņa, papildus jāmaksā nokavējuma procenti - 0,16% dienā no savlaicīgi neatmaksatās summas par nokavējuma laiku. Līgumsods: par aizdevuma procentu samaksas nokavējumu - 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu; 5% no aizdevuma summas. Kreditors: "Swedbank" AS (turpmāk tekstā - AS "Hansabanka"), nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2007.gada 18.oktobra aizdevuma līgums nr. 07-126957-PK, 2007.gada 18.oktobra hipotēkas līgums nr. 07-126957-PK/1. Nodrošinātais prasījums (summa latos) 42 309 LVL.

4. Izsoles sākumcena 10 400 LVL (desmit tūkstoši četri simti lati). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

5. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība:

5.1. nosolītā augstākā cena, pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, kā arī Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 13.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas, pārskaitot visu summu, kas no viņa pienākas, uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu.

6. Nav tādu tiesību nekustamajā īpašumā, kuras īpašniece Tamāra Čalaja patur sev.

7. Citi pārdošanas noteikumi:

7.1. izsoles izziņošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

7.2. izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

7.3. maksāšanas līdzeklis izsolē - Latvijas lati;

7.4. pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10% (desmit procenti) no izsoles sākumcenas zvērināta tiesu izpildītāja norādītajā depozīta kontā nr.LV09TREL9199047001000, saņēmējs Jānis Stepanovs, reģ. nr. 18037312362, Valsts kase, kods TRELLV22;

7.5. izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par 1% (viens procents) no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas;

7.6. izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli ieradies tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

7.7. vairāksolītājam tā samaksātais izsoles nodrošinājums tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā;

7.8. izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā;

7.9. ja pretendents (vairāksolītājs), nosolīdams augstāko cenu, nesamaksā to šo noteikumu 5.1.punktā noteiktajā kārtībā, tad pretendents (vairāksolītājs) zaudē tiesības uz izsoles nodrošinājumu un tas viņam netiek atgriezts, un iemaksātais nodrošinājums tiek pievienots pie kopējās par īpašumu saņemtās summas.

8. Nenotikusi izsole.

8.1. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja:

8.1.1. izsolē nav ieradies neviens solītājs;

8.1.2. neviens no tiem, kas ieradušies izsolē, nepārsola sākumcenu;

8.1.3. pircējs, kurš nosolījis augstāko cenu, noteiktā termiņā nesamaksā visu summu, kas no viņa pienākas.

9. Nenotikušas izsoles sekas.

9.1. Ja izsole ir atzīta par nenotikušu, katram kreditoram vai parādnieka līdzīpašniekam, kā arī izsolē pārsolītam pircējam ir tiesības divu nedēļu laikā no nenotikušās izsoles dienas paziņot zvērinātam tiesu izpildītājam par nekustamā īpašuma paturēšanu sev. Ja izsole atzīta par nenotikušu Civilprocesa likuma 614.panta pirmās daļas 1. un 2.punktā paredzēto iemeslu dēļ, minētās personas nekustamo īpašumu var paturēt sev par sākumcenu. Ja izsole atzīta par nenotikušu Civilprocesa likuma 614.panta pirmās daļas 3.punktā paredzētā iemesla dēļ, pārsolītais pircējs var paturēt nekustamo īpašumu par viņa solīto augstāko cenu.

9.2. Ja vairākas personas saskaņā ar šo nosacījumu 9.1.punktu vēlas paturēt nekustamo īpašumu sev, rīkojama atkārtota pirmā izsole, kurā piedalās šīs personas, turklāt solīšana sākas no cenas, par kuru personas var paturēt nekustamo īpašumu sev. Par izsoles laiku un vietu zvērināts tiesu izpildītājs personām, kuras vēlas paturēt nekustamo īpašumu sev, rakstveidā paziņo septiņas dienas iepriekš. Personas neierašanās uz izsoli tiek uzskatīta par tās atteikšanos no tiesībām paturēt šo nekustamo īpašumu sev. Ja uz izsoli ierodas viena persona, kura vēlas paturēt šo nekustamo īpašumu sev, šī persona var to paturēt sev par šo nosacījumu 9.1.punktā noteikto cenu bez solīšanas. Ja uz izsoli neierodas neviens, zvērināts tiesu izpildītājs nekavējoties izsludina otro izsoli.

9.3. Persona, kas patur sev nekustamo īpašumu, viena mēneša laikā iemaksā zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 13.punktā noteikto valsts nodevu par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, kā arī šo nosacījumu 9.1.punktā vai 9.2.punktā norādīto summu un pievienotās vērtības nodokli, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, atbilstoši tiesu izpildītāja sastādītajam aprēķinam un Civilprocesa likuma 612.panta noteikumiem.

9.4. Pēc šo nosacījumu 9.3.punktā minētās summas samaksas zvērināts tiesu izpildītājs iesniedz pieteikumu izsoles akta apstiprināšanai tiesā, kura pieņem lēmumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz pircēja, līdzīpašnieka vai kreditora vārda un zemesgrāmatā ierakstīto parādu dzēšanu (Civilprocesa likuma 613.pants).

9.5. Ja pirmajā izsolē nekustamais īpašums nav pārdots, tad zvērināts tiesu izpildītājs pēc hipotekārā kreditora lūguma rīko otro izsoli, otrās izsoles sākumcenu nosakot atbilstoši Civilprocesa likuma 616.panta noteikumiem.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2011. gada 23. decembrī plkst.13.30 Rīgā, Brīvības gatvē 226/4, zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Stepanova birojā. Tālrunis informācijai 67220250.

 

 

IZSOLE

Rīgas apgabaltiesas zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Stepanovs, amata vieta Rīgas apgabaltiesa iecirknis nr.58, rīko Didzim Rutmanim piederošā nekustamā īpašuma pirmo labprātīgo izsoli.

1. Nekustamā īpašuma sastāvs. Nekustamais īpašums - dzīvokļa īpašums nr.3. 21,9 m2 platībā un kopīpašuma 2190/31370 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala (kad.nr.01000500069), tajā skaitā mājas funkcionāli saistītās būves - tualete lit.003, šķūnis lit.009, kas pieder Didzim Rutmanim, kas reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā nr.28980 3, kas atrodas Buru iela 13-3, Rīga.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi.

2.1. Noteikts aizliegums bez akciju sabiedrības "HANSABANKA" ("Swedbank" AS iepriekšējais nosaukums), nodokļu maksātāja kods 40003074764, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2006. gada 3. janvāra hipotēkas līgums nr.06-000139-PK/3.

2.2. Atzīme: dzīvokļa īpašuma kopējā lietošana aprobežota ar inženiertehniskajām komunikācijām.

3. Nekustamā īpašuma ieķīlājumi.

3.1. Nostiprināta kā pirmā hipotēka (tajā skaitā aizdevuma summa LVL 98 699,69). Procentu likme: 1) par aizdevuma līdzekļu izmantošanu - eiro trīs mēnešu EURIBOR, pieskaitot Aizdevēja papildus likmi 1,78% gadā no izmantojamo (saņemto un neatmaksāto) aizdevuma līdzekļu summas par visu faktisko izmantošanas laiku; 2) par aizdevuma līdzekļu izmantošanu pēc grafikā paredzētā atmaksas termiņa papildus jāmaksā 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu. Līgumsods: 1) 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu; 2) Līgumsods 10% no Aizdevuma. Samaksas termiņš: līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei. Kreditors: Akciju sabiedrība "HANSABANKA"("Swedbank" AS iepriekšējais nosaukums), nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2006. gada 3. janvāra aizdevuma līgums nr. 06-000139-PK, 2006. gada 3. janvāra hipotēkas līgums nr. 06-000139-PK/3. (grozīts) Grozīts Grozīts 1. un 2. iedaļas ieraksts nr. 1.1 (žurnāla nr. 300001326917, 11.01.2006.) daļā, papildinot hipotēkas pamatu. Pamats: 2009.gada 16. aprīļa 03.01.2006. aizdevuma līguma Nr.06-000139-PK grozījumi, 2009.gada 14. oktobra 03.01.2006. aizdevuma līguma nr.06-000139-PK grozījumi, 2009.gada 16. aprīļa 03.01.2006. hipotēkas līguma nr.06-000139-PK/3 grozījumi.

4. Izsoles sākumcena - LVL 4200 (četri tūkstoši divi simti latu).

5. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība: 5.1. nosolītā augstākā cena pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā pēc izsoles dienas, pārskaitot pirkuma maksu uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu.

6. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks patur sev: 6.1. nekustamā īpašuma īpašnieks Didzis Rutmanis nepatur sev nekādas tiesības.

7. Citi pārdošanas noteikumi:

7.1. izsoles izziņošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

7.2. izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

7.3. maksāšanas līdzeklis izsolē - Latvijas lati;

7.4. pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10% (desmit procenti) no izsoles sākumcenas zvērināta tiesu izpildītāja norādītajā depozīta kontā Nr.LV09TREL9199047001000, saņēmējs Jānis Stepanovs, reģ. nr. 18037312362, Valsts kase, kods TRELLV22;

7.5. izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par vienu procentu no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas;

7.6. izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli ieradies tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

7.7. vairāksolītājam, tā samaksātais izsoles nodrošinājums, tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā;

7.8. izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā;

7.9. ja pretendents (vairāksolītājs), nosolīdams augstāko cenu, nesamaksā to šo noteikumu 5.1.punktā noteiktajā kārtībā, tad pretendents (vairāksolītājs) zaudē tiesības uz izsoles nodrošinājumu un tas viņam netiek atgriezts, un iemaksātais nodrošinājums tiek pievienots pie kopējās par īpašumu saņemtās summas.

8. Nenotikusi izsole un tās sekas.

8.1. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja:

8.1.1. izsolē nav ieradies neviens solītājs;

8.1.2. neviens no tiem, kas ieradušies izsolē, nepārsola sākumcenu;

8.1.3. pircējs, kurš nosolījis augstāko cenu, šo cenu nesamaksā šajos nosacījumos paredzētajā termiņā.

8.2. Ja izsole atzīta par nenotikušu, tam ir Civilprocesa likuma 614. un 615.pantā noteiktās sekas.

8.3. Ja pirmajā izsolē nekustamais īpašums nav pārdots, tad tiesu izpildītājs pēc "Swedbank" AS lūguma rīko otro izsoli, ievērojot pirmās izsoles noteikumus, tomēr otrās izsoles sākumcenu nosakot atbilstoši Civilprocesa likuma 616.panta noteikumiem.

8.4. Visas procesuālās darbības saistībā ar izsoli notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2011. gada 23. decembrī plkst.13.10 Rīgā, Brīvības gatve 226/4, zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Stepanova birojā. Tālrunis informācijai 67220250.

 

 

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa nr.83 ZTI Jānis Jonas, prakses vieta: Blaumaņa iela 5A-5, Rīga, pārdod izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder SIA "BaltReal Invest".

Piedzinējs: SIA "Radikāls trests" .

Nekustamais īpašums sastāv no viena zemesgabala ar kopējo platību 1,71 ha, adrese: "Zālīši" , Garkalnes novads, ar kadastra nr. 8060 011 0219, ierakstīts garkalnes novada zemesgrāmatas nodalījumā nr. 1801 un palīgēkas-sarga mājas (kadastra apzīmējums 8060 011 0219 003) kura dabā neeksistē. Nekustamā īpašuma novērtējums - sākuma cena LVL 139 700.

Nekustamo īpašumu cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 23.12.2011. pulksten 11.00 Blaumaņa ielā 5A-5, Rīgā.

Pretendentiem līdz izsoles dienai zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Jonas, reģ.nr.15108111506, depozīta kontā LV79TREL9199065001000, Valsts kasē SWIFT TRELLV22, jāiemaksā 10 % nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma. Tālr. uzziņām 67220166.

 

 

Izsole

Viļānu novada pašvaldība 2011.gada 20.decembrī plkst.15 pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu ar kadastra nr.78480060397, Viļānu novadā, Dekšāres pagastā. Izsoles sākumcena LVL 630,00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 10% no sākumcenas un izsoles dalības maksa LVL 10. Pieteikumi izsolei iesniedzami līdz 19.decembrim Viļānu novada pašvaldības 1.9.kabinetā, Kultūras laukumā A, Viļānos, kur saņemami izsoles noteikumi par izsoles objektu un izsoles pieteikumu veidlapa. Tālrunis uzziņām 64662086.

 

 

IZSOLE

Rīgas apgabaltiesas zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Stepanovs, amata vieta Rīgas apgabaltiesa iecirknis nr.58, rīko Veltai Čerbikovai piederošā nekustamā īpašuma pirmo labprātīgo izsoli.

1. Nekustamā īpašuma sastāvs. Nekustamā īpašuma Salnas iela 36-29, Rīga, ar kadastra nr.0100 918 6327, kas pieder Veltai Čerbikovai un ierakstīts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā nr.28878 29, sastāvs:

1.1. Dzīvokļa īpašums nr.29 62,3 kv.m platībā. 31/1000 kopīpašuma domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi.

2.1. Atzīme: noteikts aizliegums bez "Swedbank" AS (iepriekšējais nosaukums - akciju sabiedrība "HANSABANKA"), nodokļu maksātāja kods 40003074764, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2004.gada 20.maija hipotēkas līgums nr.04-033018-PK/2.

2.2. Atzīme: noteikts aizliegums bez "Swedbank" AS (iepriekšējais nosaukums - akciju sabiedrība "HANSABANKA"), nodokļu maksātāja kods 40003074764, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2005.gada 25.jūlija hipotēkas līgums nr.05-070745-PK/2.

2.3. Atzīme: noteikts aizliegums bez "Swedbank" AS (iepriekšējais nosaukums - akciju sabiedrība "HANSABANKA"), nodokļu maksātāja kods 40003074764, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2007.gada 10.maija Hipotēkas līgums nr.07-054775-PK/2.

3. Nekustamā īpašuma ieķīlājumi.

3.1. Nostiprināta kā pirmā hipotēka, tajā skaitā aizdevuma summa Ls 25 991. Procentu likme: ASV dolāra 6 mēnešu LIBOR + 3% gadā no izmantojamo (saņemto un neatmaksāto) aizdevuma līdzekļu summas par visu faktisko izmantošanas laiku; par aizdevuma līdzekļu izmantošanu pēc grafikā paredzētā atmaksas termiņa - 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu. Līgumsods 5% no aizdevuma summas; par aizdevuma procentu samaksas nokavējumu - 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu. Samaksas termiņš: līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei. Kreditors: "Swedbank" AS (iepriekšējais nosaukums - akciju sabiedrība "HANSABANKA"), nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2004.gada 20.maija aizdevuma līgums nr.04-033018-PK, 2004.gada 20.maija hipotēkas līgums nr.04-033018-PK/2. Šī hipotēka pilnā apjomā ierakstīta arī nekustamam īpašumam Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā nr. 27707 25. Nodrošinātais prasījums (summa latos) Ls 36 387,40.

3.2. Nostiprināta kā otrā hipotēka, tajā skaitā aizdevuma pamatsumma LVL 7028,04. Procentu likme: eiro sešu mēnešu EURIBOR + 2,15% gadā; 0,16% gadā. Līgumsods: 1) 0,16% dienā; 2) 5% no Aizdevuma. Samaksas termiņš: līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei. Kreditors: "Swedbank" AS (iepriekšējais nosaukums - akciju sabiedrība "HANSABANKA"), nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2005.gada 25.jūlija aizdevuma līgums nr.05-070745-PK, 2005.gada 25.jūlija hipotēkas līgums nr.05-070745-PK/2. Nodrošinātais prasījums (summa latos) Ls 9839,26.

3.3. Nostiprināta kā trešā hipotēka, tajā skaitā aizdevuma summa ir 93 796,22 LVL. Procentu likme: 1) Aizdevuma līguma nr.07-054775-PK I daļas 1.sadaļā "Pamatnoteikumi" 1.6. un 1.9. punktā noteiktā Procentu likme. Līgumsods: 1) 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu; 2) 5% no Aizdevuma. Samaksas termiņš: līdz nodrošināto saistību izpildei. Kreditors: "Swedbank" AS (iepriekšējais nosaukums - akciju sabiedrība "HANSABANKA"), nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2007.gada 10.maija Aizdevuma līgums nr.07-054775-PK, 2007.gada 10.maija Hipotēkas līgums nr.07-054775-PK/2. Nodrošinātais prasījums (summa latos) Ls 131 314,71.

4. Izsoles sākumcena LVL 13 700 (trīspadsmit tūkstoši septiņi simti).

5. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība: 5.1. nosolītā augstākā cena pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā pēc izsoles dienas, pārskaitot pirkuma maksu uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu.

6. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks patur sev: 6.1. nekustamā īpašuma īpašniece Velta Čerbikova nepatur sev nekādas tiesības.

7. Citi pārdošanas noteikumi:

7.1. izsoles izziņošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

7.2. izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

7.3. maksāšanas līdzeklis izsolē - Latvijas lati;

7.4. pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10% (desmit procenti) no izsoles sākumcenas zvērināta tiesu izpildītāja norādītajā depozīta kontā nr.LV09TREL9199047001000, saņēmējs Jānis Stepanovs, reģ. nr. 18037312362, Valsts kase, kods TRELLV22;

7.5. izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par vienu procentu no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas;

7.6. izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli ieradies tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

7.7. vairāksolītājam tā samaksātais izsoles nodrošinājums tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā;

7.8. izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā;

7.9. ja pretendents (vairāksolītājs) nosolīdams augstāko cenu, nesamaksā to šo noteikumu 5.1.punktā noteiktajā kārtībā, tad pretendents (vairāksolītājs) zaudē tiesības uz izsoles nodrošinājumu un tas viņam netiek atgriezts, un iemaksātais nodrošinājums tiek pievienots pie kopējās par īpašumu saņemtās summas.

8. Nenotikusi izsole.

8.1. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja:

8.1.1. izsolē nav ieradies neviens solītājs;

8.1.2. neviens no tiem, kas ieradušies izsolē, nepārsola sākumcenu;

8.1.3. pircējs, kurš nosolījis augstāko cenu, šo cenu nesamaksā šajos nosacījumos paredzētajā termiņā.

9. Nenotikušas izsoles sekas.

9.1. Ja izsole atzīta par nenotikušu Civilprocesa likuma 614.panta pirmās daļas 1. un 2.punktā paredzēto iemeslu dēļ, tiesu izpildītājs nekavējoties paziņo par to visiem kreditoriem un parādnieka līdzīpašniekiem, uzaicinot viņus paturēt nekustamo īpašumu sev par nenotikušās izsoles sākumcenu. Katram kreditoram un parādnieka līdzīpašniekam ir tiesības divu nedēļu laikā no tiesu izpildītāja uzaicinājuma nosūtīšanas dienas paziņot tiesu izpildītājam par nekustamā īpašuma paturēšanu sev.

9.2. Ja izsole atzīta par nenotikušu Civilprocesa likuma 614.panta pirmās daļas 3.punktā paredzētā iemesla dēļ, tiesu izpildītājs nekavējoties paziņo par to pēdējam pārsolītajam solītājam, uzaicinot viņu paturēt nekustamo īpašumu par viņa solīto augstāko cenu. Pēdējam pārsolītajam solītājam tiesības divu nedēļu laikā no tiesu izpildītāja uzaicinājuma nosūtīšanas dienas paziņot par nekustamā īpašuma paturēšanu sev. Ja pēdējais pārsolītais solītājs nav Civilprocesa likumā noteiktajā termiņā paziņojis par nekustamā īpašuma paturēšanu vai atteicies paturēt nekustamo īpašumu, katram kreditoram vai parādnieka kopīpašniekam ir tiesības divu nedēļu laikā no tiesu izpildītāja uzaicinājuma nosūtīšanas dienas paziņot par nekustamā īpašuma paturēšanu sev par rīkotās izsoles sākumcenu.

9.3. Ja vairākas personas saskaņā ar šo nosacījumu 9.1. vai 9.2.punktu vēlas paturēt nekustamo īpašumu sev, rīkojama izsole, kurā piedalās šīs personas, turklāt solīšana sākas no nenotikušās izsoles sākumcenas. Par izsoles laiku un vietu zvērināts tiesu izpildītājs personām, kuras vēlas paturēt nekustamo īpašumu sev, rakstveidā paziņo septiņas dienas iepriekš. Personas neierašanās uz izsoli tiek uzskatīta par tās atteikšanos no tiesībām piedalīties solīšanā. Ja uz izsoli ierodas viena persona, kura vēlas paturēt šo nekustamo īpašumu sev, šī persona var to paturēt sev par rīkotās izsoles sākumcenu. Ja uz izsoli neierodas neviens, zvērināts tiesu izpildītājs nekavējoties izsludina otro izsoli.

9.4. Persona, kas patur sev nekustamo īpašumu, viena mēneša laikā iemaksā zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 13.punktā noteikto valsts nodevu par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, kā arī šo nosacījumu 9.1., 9.2. vai 9.3.punktā norādīto summu un pievienotās vērtības nodokli, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, atbilstoši tiesu izpildītāja sastādītajam aprēķinam (Civilprocesa likuma 631.panta trešā daļa) un ņemot vērā Civilprocesa likuma 612.panta noteikumus.

9.5. Pēc šo nosacījumu 9.4.punktā minētās summas samaksas zvērināts tiesu izpildītājs iesniedz apgabaltiesā, kuras darbības teritorijā atrodas nekustamais īpašums, pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz nosolītāja, līdzīpašnieka vai kreditora vārda un par zemesgrāmatā ierakstīto parādu dzēšanu (Civilprocesa likuma 613.pants).

9.6. Ja pirmajā izsolē nekustamais īpašums nav pārdots, tad zvērināts tiesu izpildītājs pēc hipotekārā kreditora lūguma rīko otro izsoli, otrās izsoles sākumcenu nosakot atbilstoši Civilprocesa likuma 616.panta noteikumiem.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2011. gada 23. decembrī plkst.13:20 Rīgā, Brīvības gatve 226/4, zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Stepanova birojā. Tālrunis informācijai 67220250.

 

 

Nekustamā īpašuma un kustamās mantas kā lietu kopības izsole

Maksātnespējīgās SIA "Lubānas Biznesa Centrs", vien.reģ.nr. 40003577695, administrators Ēriks Cars, amata un prakses vieta: Kuldīgas iela 27, Ventspils, LV-3601, paziņo, ka 2011.gada 28.decembrī plkst.12.00 Rostokas ielā 62-4, Rīgā, notiks parādnieka Maksātnespējīgās SIA "Lubānas Biznesa Centrs", vien.reģ.nr. 40003577695, piederošā nekustamā īpašuma - 6/15 daļas no ēkas (kadastra apzīmējums 0100 121 2362 001), kas atrodas Lubānas ielā 66, Rīga, kadastra nr. 0100 621 0329, un kas ierakstīts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā nr. 100000447887, ēka saistīta ar zemesgabalu Lubānas ielā 66, Rīga, kadastra nr. 0100 121 2362, kuras īpašnieks ir Jaroslavs Kaplans, pers.kods 0609XX-XXXXX, un zemesgabalu Lubānas ielā 66, Rīgā, zemesgrāmatas nodalījuma nr. 100000159560, kuras īpašnieks ir arī MSIA "Lubānas Biznesa Centrs", kā arī kustamās mantas - kondicionieri: McQuay 015, McQuay 020, MHC18P15-MOC18R15AI, ARGO XD-XE 1800, Alpic AIr AW/AWO, ka mantu kopības pirmā izsole ar augšupejošu soli ar šādiem izsoles nosacījumiem un ar šādām īpašībām:

Nekustamā īpašuma un kustamo mantu īpašnieks: Maksātnespējīgās SIA "Lubānas Biznesa Centrs", vien.reģ.nr. 40003577695, juridiskā adrese: Rostokas iela 64-69, Rīga;

Piedzinēji: AS "DnB Banka", vien.reģ.nr. 40003024725, juridiskā adrese: Skanstes iela 12, Rīga, un pārējie Maksātnespējīgās SIA "Lubānas Biznesa Centrs", vien.reģ.nr. 40003577695 nenodrošinātie kreditori;

Mantu kopības kopējais novērtējums ir Ls 199 633,55 (simts deviņdesmit deviņi tūkstoši seši simti trīsdesmit trīs lati 55 santīmi), tai skaitā:

- 6/15 daļas no šā nekustamā īpašuma novērtējums ir Ls 199 000,00;

- kustamās mantas - kondicioniera McQuay 015 novērtējums ir Ls 55,89;

- kustamās mantas - kondicioniera McQuay 020 novērtējums ir Ls 39,10;

- kustamās mantas - kondicioniera MHC18P15-MOC18R15AI novērtējums ir Ls 17,49;

- kustamās mantas - kondicioniera ARGO XD-XE 1800 novērtējums ir Ls 238,07;

- kustamās mantas - kondicioniera Alpic AIr AW/AWO novērtējums ir Ls 283,00.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Nekustamā īpašuma un kustamo mantu pirkuma nodrošinājums: 10 % apmērā no izsoles sākumcenas jeb Ls 19.963,36 (deviņpadsmit tūkstoši deviņi simti sešdesmit trīs lati 36 santīmi).

Personas, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma un kustamās mantas kā lietu kopības izsolē līdz izsoles norisei nodrošinājuma summa Ls 19 963,36 (deviņpadsmit tūkstoši deviņi simti sešdesmit trīs lati 36 santīmi) jāieskaita Maksātnespējīgās SIA "Lubānas Biznesa centrs", vien.reģ.nr. 40003577695, A/S "Swedbank" kontā nr. LV95HABA0551031837199.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu un kustamo mantu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

 

 

Precizējot iepriekš publicēto

Rīgas Apgabaltiesas 58.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Stepanovs, prakses vieta Rīga, Brīvības gatve 226/4, 2011.gada 26. oktobra laikraksta laidienā nr.169 ir publicējis nekustamo īpašumu izsoles sludinājumus.

Precizēju šādus izsoles sludinājuma tekstus:

1) 2011.gada 28.novembra izsolē, kurā tiek pārdots Tamarai Zvonarevai piederošais nekustamais īpašums Balvu iela 15-19, Rīga, kadastra nr.0100 915 6901, izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli;

2) 2011.gada 28. novembra izsolē, kurā tiek pārdots SIA Remus nekustamie īpašumi piederošais nekustamais īpašums Krustpils iela 121A, Rīga, kadastra nr.0100 121 4115, izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli;

3) 2011.gada 28. novembra izsolē, kurā tiek pārdots SIA Remus nekustamie īpašumi piederošais nekustamais īpašums Ļaudonas iela 1-2, Rīga, kadastra nr.0100 924 8088, izsoles cena pilnā apmērā ir apliekama ar pievienotās vērtības nodokli;

4) 2011.gada 28. novembra izsolē, kurā tiek pārdots SIA Remus nekustamie īpašumi piederošais nekustamais īpašums Ļaudonas iela 1-3, Rīga, kadastra nr.0100 924 8089, izsoles cena pilnā apmērā ir apliekama ar pievienotās vērtības nodokli;

5) 2011.gada 28. novembra izsolē, kurā tiek pārdots SIA Remus nekustamie īpašumi piederošais nekustamais īpašums Ļaudonas iela 1-5, Rīga, kadastra nr.0100 924 8091, izsoles cena pilnā apmērā ir apliekama ar pievienotās vērtības nodokli;

6) 2011.gada 28. novembra izsolē, kurā tiek pārdots SIA Remus nekustamie īpašumi piederošais nekustamais īpašums Ļaudonas iela 1-6, Rīga, kadastra nr.0100 924 8092, izsoles cena pilnā apmērā ir apliekama ar pievienotās vērtības nodokli;

7) 2011.gada 28. novembra izsolē, kurā tiek pārdots SIA Remus nekustamie īpašumi piederošais nekustamais īpašums Ļaudonas iela 1-7, Rīga, kadastra nr.0100 924 8093, izsoles cena pilnā apmērā ir apliekama ar pievienotās vērtības nodokli;

8) 2011.gada 28. novembra izsolē, kurā tiek pārdots SIA Remus nekustamie īpašumi piederošais nekustamais īpašums Ļaudonas iela 1-8, Rīga, kadastra nr.0100 924 8094, izsoles cena pilnā apmērā ir apliekama ar pievienotās vērtības nodokli;

9) 2011.gada 28. novembra izsolē, kurā tiek pārdots SIA Remus nekustamie īpašumi piederošais nekustamais īpašums Ļaudonas iela 1-9, Rīga, kadastra nr.0100 924 8095, izsoles cena pilnā apmērā ir apliekama ar pievienotās vērtības nodokli;

10) 2011.gada 28. novembra izsolē, kurā tiek pārdots SIA Remus nekustamie īpašumi piederošais nekustamais īpašums Ļaudonas iela 1-10, Rīga, kadastra nr.0100 924 8096, izsoles cena pilnā apmērā ir apliekama ar pievienotās vērtības nodokli;

11) 2011.gada 28. novembra izsolē, kurā tiek pārdots SIA Remus nekustamie īpašumi piederošais nekustamais īpašums Ļaudonas iela 1-11, Rīga, kadastra nr.0100 924 8097, izsoles cena pilnā apmērā ir apliekama ar pievienotās vērtības nodokli;

2011.gada 28. novembra izsolē, kurā tiek pārdots SIA Remus nekustamie īpašumi piederošais nekustamais īpašums Baložu iela 31-1, Rīga, kadastra nr.0100 917 5403, izsoles cena pilnā apmērā nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

 

 

Izsole

Rīgas apgabaltiesas zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Stepanovs, amata vieta Rīgas apgabaltiesa iecirknis nr.58, rīko Tatjanai Malahovskai piederošā nekustamā īpašuma pirmo labprātīgo izsoli.

1. Nekustamā īpašuma sastāvs.

1.1. Nekustamā īpašuma Krāsotāju ielā 28, Rīgā, kas ierakstīts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā nr.26513, un pieder Tatjanai Malahovskai sastāvs ir: Zemesgabals ar kadastra numuru 0100-034-0151, platība 921 kv.m. Uz zemesgabala atrodas namīpašums: piecstāvu dzīvojamā ēka (saskaņā ar inventarizācijas dokumentiem liters nr.001) un piecstāvu dzīvojamā ēka (saskaņā ar inventarizācijas dokumentiem liters nr.002), palīgceltne (lit.003).

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi:

2.1. Atzīme- Tatjanai Malahovskai noteikts aizliegums bez Akciju sabiedrība "Swedbank" (iepriekšējais nosaukums "Hansabanka"), nodokļu maksātāja kods 40003074764, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2004. gada 11.novembra 05.11.2003. Hipotēkas līguma nr.03-058150-PK/1 grozījumi;

2.2. Noteikts aizliegums bez Akciju sabiedrība "Swedbank" (iepriekšējais nosaukums "Hansabanka"), nodokļu maksātāja kods 40003074764, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2006. gada 6.aprīļa hipotēkas līgums nr.06-037048-PK/1;

2.3. Valsts akciju sabiedrības "Latvenergo" filiālei "Rīgas elektrotīkli" piederošs ievads, kabeļu tīkli;

2.4. Rīgas gāzes saimniecībai "Rīgas gāze" piederošs gāzes vads. Telekomunikācijas.

3. Nekustamā īpašuma ieķīlājumi:

3.1. Nostiprināta kā pirmā hipotēka. Nodrošināmais prasījums LVL 147’391,75, tajā skaitā aizdevuma summa LVL 105 279,82. Procentu likme: - ASV dolāru sešu mēnešu LIBOR+3% gadā no izmantojamo aizdevuma līdzekļu summas, par visu faktisko izmantošanas laiku. Par aizdevuma līdzekļu izmantošanu pēc grafikā paredzētā atmaksas termiņa papildus jāmaksā 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu. Līgumsods: 1) par aizdevuma % samaksas nokavējumu - 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu; 2) 5% no aizdevuma summas. Samaksas termiņš - līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei. Kreditors: Akciju sabiedrība "Swedbank" (iepriekšējais nosaukums "Hansabanka"), nodokļu maksātāja kods 40003074764. Ieķīlātājs: Tatjana Malahovska. Pamats: 2003.gada 5.novembra aizdevuma līgums nr.03-058150-PK, 2003.gada 5.novembra hipotēkas līgums nr.03-058150-PK/1; 2004.gada 11.novembra 05.11.2003. Aizdevuma līguma nr.03-058150-PK grozījumi, 2004.gada 11.novembra 05.11.2003. Hipotēkas līguma nr.03-058150-PK/1 grozījumi;

3.2. Nostiprināta kā otrā hipotēka. Nodrošināmais prasījums LVL 14’759,00, tajā skaitā aizdevuma summa LVL 10 542,06. Procentu likme: 1) 3 mēnešu EURIBOR+2,1% gadā; 2) nokavējuma procenti- 0,16% dienā. Līgumsods: 1) 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu; 2) Līgumsods- 5% no aizdevuma. Samaksas termiņš - līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei. Kreditors: Akciju sabiedrība "Swedbank" (iepriekšējais nosaukums "Hansabanka"), nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2006.gada 6.aprīļa aizdevuma līgums nr.06-037048-PK, 2006.gada 6.aprīļa hipotēkas līgums nr.06-037048-PK/1.

4. Izsoles sākumcena - LVL 94 869. (deviņdesmit četri tūkstoši astoņi simti sešdesmit deviņi lati). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

5. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība:

5.1. nosolītā augstākā cena, pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, kā arī Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 13.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas, pārskaitot visu summu, kas no viņa pienākas uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu.

6. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks patur sev:

6.1. nekustamā īpašuma īpašnieks Tatjana Malahovska nepatur sev nekādas tiesības.

7. Citi pārdošanas noteikumi.

7.1. izsoles izziņošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

7.2. izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

7.3. maksāšanas līdzeklis izsolē - Latvijas lati;

7.4. pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē līdz izsoles dienai ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10% (desmit procenti) no izsoles sākumcenas zvērināta tiesu izpildītāja norādītajā depozīta kontā nr.LV09TREL9199047001000, saņēmējs Jānis Stepanovs, reģ. nr. 18037312362, Valsts kase, kods TRELLV22;

7.5. izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par vienu procentu no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas;

7.6. izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli ieradies tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

7.7. vairāksolītājam, tā samaksātais izsoles nodrošinājums, tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā;

7.8. izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā;

7.9. ja pretendents (vairāksolītājs) nosolīdams augstāko cenu, nesamaksā to šo noteikumu 5.1.punktā noteiktajā kārtībā, tad pretendents (vairāksolītājs) zaudē tiesības uz izsoles nodrošinājumu un tas viņam netiek atgriezts, un iemaksātais nodrošinājums tiek pievienots pie kopējās par īpašumu saņemtās summas.

8. Nenotikusi izsole.

8.1. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja:

8.1.1. izsolē nav ieradies neviens solītājs;

8.1.2. neviens no tiem, kas ieradušies izsolē, nepārsola sākumcenu;

8.1.3. pircējs, kurš nosolījis augstāko cenu, noteiktā termiņā nesamaksā visu summu, kas no viņa pienākas.

9. Nenotikušas izsoles sekas.

9.1. Ja izsole ir atzīta par nenotikušu, katram kreditoram vai parādnieka līdzīpašniekam, kā arī izsolē pārsolītam pircējam ir tiesības divu nedēļu laikā no nenotikušās izsoles dienas paziņot zvērinātam tiesu izpildītājam par nekustamā īpašuma paturēšanu sev. Ja izsole atzīta par nenotikušu Civilprocesa likuma 614.panta pirmās daļas 1. un 2.punktā paredzēto iemeslu dēļ, minētās personas nekustamo īpašumu var paturēt sev par sākumcenu. Ja izsole atzīta par nenotikušu Civilprocesa likuma 614.panta pirmās daļas 3.punktā paredzētā iemesla dēļ, pārsolītais pircējs var paturēt nekustamo īpašumu par viņa solīto augstāko cenu.

9.2. Ja vairākas personas saskaņā ar šo nosacījumu 9.1.punktu vēlas paturēt nekustamo īpašumu sev, rīkojama atkārtota pirmā izsole, kurā piedalās šīs personas, turklāt solīšana sākas no nenotikušās izsoles sākumcenas. Par izsoles laiku un vietu zvērināts tiesu izpildītājs personām, kuras vēlas paturēt nekustamo īpašumu sev, rakstveidā paziņo septiņas dienas iepriekš. Personas neierašanās uz izsoli tiek uzskatīta par tās atteikšanos no tiesībām paturēt šo nekustamo īpašumu sev. Ja uz izsoli ierodas viena persona, kura vēlas paturēt šo nekustamo īpašumu sev, šī persona var to paturēt sev par izsoles sākumcenu bez solīšanas. Ja uz izsoli neierodas neviens, zvērināts tiesu izpildītājs nekavējoties izsludina otro izsoli.

9.3. Persona, kas patur sev nekustamo īpašumu, viena mēneša laikā iemaksā tiesu izpildītāja depozīta kontā šo nosacījumu 9.1.punktā vai 9.2.punktā norādīto summu kopā ar Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 13.punktā noteikto valsts nodevu par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, kā arī šā panta pirmajā, otrajā vai trešajā daļā norādīto summu un pievienotās vērtības nodokli, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, atbilstoši tiesu izpildītāja sastādītajam aprēķinam (631.panta trešā daļa) un ņemot vērā Civilprocesa likuma 612.panta noteikumus.

9.4. Pēc šo nosacījumu 9.3.punktā minētās summas samaksas zvērināts tiesu izpildītājs iesniedz pieteikumu izsoles akta apstiprināšanai tiesā, kura pieņem lēmumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz pircēja, līdzīpašnieka vai kreditora vārda un zemesgrāmatā ierakstīto parādu dzēšanu (Civilprocesa likuma 613.pants).

9.5. ja pirmajā izsolē nekustamais īpašums nav pārdots, tad zvērināts tiesu izpildītājs pēc hipotekārā kreditora lūguma rīko otro izsoli, otrās izsoles sākumcenu nosakot atbilstoši Civilprocesa likuma 616.panta noteikumiem.

9.6. Prasījumi, kas nodrošināti ar hipotēkām, apmierināmi secīguma kārtībā - vispirms apmierināms tas prasījums, kas agrāk ierakstīts zemesgrāmatā, ja šī agrākā prasījuma kreditors nav piešķīris pirmtiesības citam, vēlāk zemesgrāmatā ierakstītam prasījumam.

Izsole notiks 2011.gada 23 decembrī plkst.12.00 Rīgā, Brīvības gatvē 226/4, zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Stepanova birojā. Tālrunis informācijai 67220250.

 

 

Izsole

Rīgas apgabaltiesas zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Stepanovs, amata vieta Rīgas apgabaltiesa iecirknis nr.58, rīko Marinai Dukātei piederošā nekustamā īpašuma pirmo labprātīgo izsoli.

1. Nekustamā īpašuma sastāvs: Mākslinieka darbnīca nr.219 ar kopējo platību 61,3 m2 un piederošās kopīpašuma domājamās daļas 613/286257 no daudzdzīvokļu mājas, kas atrodas Republikas laukums 3, Rīga, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā nr.13300 219.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi:

2.1 Noteikts aizliegums bez akciju sabiedrības "HANSABANKA" (tagad "Swedbank"AS), nodokļu maksātāja kods 40003074764 rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2007. gada 26. februāra hipotēkas līgums nr.07-023009-PK/1.

2.2. Noteikts aizliegums bez Akciju sabiedrības "HANSABANKA" (tagad "Swedbank"AS), nodokļu maksātāja kods 40003074764, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2007. gada 6. jūnija hipotēkas līgums nr.07-065408-PK/1.

2.3. Atzīme: īpašuma tiesības aprobežotas ar 2005.gada 5.augusta "Aktu par kopīpašuma lietošanas kārtības un īpašuma tiesību aprobežojumu nodibināšanu". Pamats: 2005.gada 27.septembra nostiprinājuma lūgums nr.12465/12466.

2.4. Nostiprināta kā otrā hipotēka. Izsniegtais aizdevums: LVL 94 878,54. Procentu likme: 1) aizdevuma līguma nr.07-023009-PK I daļas 1.sadaļas 1.6. un 1.9. punktā noteiktā procentu likme. Līgumsods: 1) 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu; 2) Līgumsods - 5% no aizdevuma summas. Samaksas termiņš - Līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei. Kreditors: akciju sabiedrība "HANSABANKA" (tagad "Swedbank"AS), nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2007. gada 26. februāra aizdevuma līgums nr.07-023009-PK, 2007. gada 26. februāra hipotēkas līgums nr.07-023009-PK/1.

2.5. Nostiprināta kā kārtējā hipotēka par aizdevuma summu Ls 28 112,16. Procentu likme: 06.06.2007. aizdevuma līguma nr.07-065408-PK I daļas 1. sadaļā "pamatnoteikumi" 1.6 un 1.9. punktā noteiktā procentu likme. Līgumsods: 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu; 5% no aizdevuma. Samaksas termiņš - līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei. Kreditors: Akciju sabiedrība "HANSABANKA" (tagad "Swedbank"AS), nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2007. gada 6. jūnija aizdevuma līgums nr.07-065408-PK, 2007. gada 6. jūnija hipotēkas līgums nr.07-065408-PK/1.

3. Izsoles sākumcena - LVL 58 000 (piecdesmit astoņi tūkstoši Latvijas valsts lati);

4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība: 4.1. nosolītā augstākā cena, pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, kā arī Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 13.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas, pārskaitot visus maksājumus uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu.

5. Nav tādu tiesību nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks - MARINA DUKĀTE patur sev.

6.Citi pārdošanas nosacījumi:

6.1.izsoles izziņošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

6.2.izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

6.3.maksāšanas līdzeklis izsolē - Latvijas lati;

6.4.pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē līdz izsoles dienai ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10% (desmit procenti) no izsoles sākumcenas zvērināta tiesu izpildītāja norādītajā depozīta kontā nr.LV09TREL9199047001000, saņēmējs - Jānis Stepanovs, reģ. nr. 18037312362, Valsts Kase, kods TRELLV22;

6.5.izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par vienu procentu un ne lielāku par desmit procentiem no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas;

6.6.izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli ieradies tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

6.7.vairāksolītājam, tā samaksātais izsoles nodrošinājums, tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā;

6.8.izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā;

6.9.ja pretendents (vairāksolītājs) nosolīdams augstāko cenu, nesamaksā visu summu, kas no viņa pienākas, noteiktā termiņā, šo noteikumu 4.1.punktā noteiktajā kārtībā, tad pretendents (vairāksolītājs) zaudē tiesības uz izsoles nodrošinājumu un tas viņam netiek atgriezts, un iemaksātais nodrošinājums tiek pievienots pie kopējās par īpašumu saņemtās summas.

7.Nenotikusi izsole

7.1.Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja:

7.1.1.izsolē nav ieradies neviens solītājs;

7.1.2.neviens no tiem, kas ieradušies izsolē, nepārsola sākumcenu;

7.1.3.pircējs, kurš nosolījis augstāko cenu, noteiktā termiņā nesamaksā visu summu, kas no viņa pienākas.

8.Nenotikušas izsoles sekas:

8.1. Ja izsole ir atzīta par nenotikušu, katram kreditoram vai parādnieka līdzīpašniekam, kā arī izsolē pārsolītam pircējam ir tiesības divu nedēļu laikā no tiesu izpildītāja uzaicinājuma nosūtīšanas dienas paziņot zvērinātam tiesu izpildītājam par nekustamā īpašuma paturēšanu sev. Ja izsole atzīta par nenotikušu Civilprocesa likuma 614.panta pirmās daļas 1. un 2.punktā paredzēto iemeslu dēļ, minētās personas nekustamo īpašumu var paturēt sev par sākumcenu. Ja izsole atzīta par nenotikušu Civilprocesa likuma 614.panta pirmās daļas 3.punktā paredzētā iemesla dēļ, pārsolītais pircējs var paturēt nekustamo īpašumu par viņa solīto augstāko cenu;

8.2. Ja vairākas personas saskaņā ar šo nosacījumu 8.1.punktu vēlas paturēt nekustamo īpašumu sev, rīkojama atkārtota pirmā izsole, kurā piedalās šīs personas, turklāt solīšana sākas no cenas, par kuru personas var paturēt nekustamo īpašumu sev. Par izsoles laiku un vietu zvērināts tiesu izpildītājs personām, kuras vēlas paturēt nekustamo īpašumu sev, rakstveidā paziņo septiņas dienas iepriekš. Personas neierašanās uz izsoli tiek uzskatīta par tās atteikšanos no tiesībām paturēt šo nekustamo īpašumu sev. Ja uz izsoli ierodas viena persona, kura vēlas paturēt šo nekustamo īpašumu sev, šī persona var to paturēt sev par šo nosacījumu 8.1.punktā noteikto cenu bez solīšanas. Ja uz izsoli neierodas neviens, zvērināts tiesu izpildītājs nekavējoties izsludina otro izsoli;

8.3. Persona, kas patur sev nekustamo īpašumu, viena mēneša laikā iemaksā zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā Civilprocesa likuma 615.panta ceturtā daļā noteiktos maksājumus;

8.4. Pēc šo nosacījumu 8.3.punktā minēto Civilprocesa likuma 615.panta ceturtā daļā noteiktos maksājumu samaksas, zvērināts tiesu izpildītājs iesniedz ziņojumu un izsoles aktu apstiprināšanai tiesā, kura pieņem lēmumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz pircēja, līdzīpašnieka vai kreditora vārda un zemesgrāmatā ierakstīto parādu dzēšanu (Civilprocesa likuma 613.pants);

8.5. ja pirmajā izsolē nekustamais īpašums nav pārdots, tad zvērināts tiesu izpildītājs pēc hipotekārā kreditora lūguma rīko otro izsoli, otrās izsoles sākumcenu nosakot atbilstoši Civilprocesa likuma 616.panta noteikumiem.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2011.gada 23 decembrī plkst.12.10 Rīgā, Brīvības gatve 226/4, zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Stepanova birojā. Tālrunis informācijai 67220250.

 

 

Izsole

Rīgas apgabaltiesas zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Stepanovs, amata vieta Rīgas apgabaltiesas iecirknis nr.58, rīko Uldim Ņikitinam piederošā nekustamā īpašuma pirmo labprātīgo izsoli.

1. Nekustamā īpašuma sastāvs.

1.1. Nekustamā īpašuma Lokomotīves ielā 88-54, Rīgā, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā nr.21265 54, un pieder Uldim Ņikitinam sastāvs ir: Dzīvokļa īpašums nr.54, platība 60,44 kv.m, pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma 6044/403869 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi:

2.1. Noteikts aizliegums bez Akciju sabiedrība "Swedbank" (iepriekšējais nosaukums "Hansabanka"), nodokļu maksātāja kods 40003074764, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2007.gada 10.janvāra hipotēkas līgums nr.07-002752-PK/1;

2.2. Atzīme - kopējās lietošanas inženiertehniskās komunikācija un īpašuma aprobežojumi noteikti pirkuma līguma 3.punktā.

3. Nekustamā īpašuma ieķīlājumi:

3.1. Nostiprināta kā otrā hipotēka, Nodrošināmais prasījums LVL 74 778 (aizdevuma summa LVL 53 413,10) Procentu likme: Aizdevuma līguma nr. 07-002752-PK I daļas 1. sadaļā "Pamatnoteikumi" 1.6. un 1.9. punktā noteiktā Procentu likme. Līgumsods: 1) 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu; 2) 5% no Aizdevuma. Samaksas termiņš - Līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei. Kreditors: Akciju sabiedrība "Swedbank" (iepriekšējais nosaukums "Hansabanka"), nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2007. gada 10. janvāra aizdevuma līgums nr. 07-002752-PK, 2007. gada 10. janvāra hipotēkas līgums nr. 07-002752-PK/1.

4. Izsoles sākumcena - piespiedu pārdošanas vērtība - LVL 12 700 (divpadsmit tūkstoši septiņi simti lati). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

5. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība:

5.1. nosolītā augstākā cena, pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, kā arī Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 13.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas, pārskaitot visu summu, kas no viņa pienākas uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu.

6. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks patur sev:

6.1. nekustamā īpašuma īpašnieks Uldis Ņikitins nepatur sev nekādas tiesības.

7. Citi pārdošanas noteikumi.

7.1. izsoles izziņošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

7.2. izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

7.3. maksāšanas līdzeklis izsolē - Latvijas lati;

7.4. pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē līdz izsoles dienai ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10% (desmit procenti) no izsoles sākumcenas zvērināta tiesu izpildītāja norādītajā depozīta kontā nr.LV09TREL9199047001000, saņēmējs Jānis Stepanovs, reģ. nr. 18037312362, Valsts Kase, kods TRELLV22;

7.5. izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par vienu procentu no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas;

7.6. izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli ieradies tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

7.7. vairāksolītājam, tā samaksātais izsoles nodrošinājums, tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā;

7.8. izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā;

7.9. ja pretendents (vairāksolītājs) nosolīdams augstāko cenu, nesamaksā to šo noteikumu 5.1.punktā noteiktajā kārtībā, tad pretendents (vairāksolītājs) zaudē tiesības uz izsoles nodrošinājumu un tas viņam netiek atgriezts, un iemaksātais nodrošinājums tiek pievienots pie kopējās par īpašumu saņemtās summas.

8. Nenotikusi izsole.

8.1. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja:

8.1.1. izsolē nav ieradies neviens solītājs;

8.1.2. neviens no tiem, kas ieradušies izsolē, nepārsola sākumcenu;

8.1.3. pircējs, kurš nosolījis augstāko cenu, noteiktā termiņā nesamaksā visu summu, kas no viņa pienākas.

9. Nenotikušas izsoles sekas.

9.1. Ja izsole ir atzīta par nenotikušu, katram kreditoram vai parādnieka līdzīpašniekam, kā arī izsolē pārsolītam pircējam ir tiesības divu nedēļu laikā no nenotikušās izsoles dienas paziņot zvērinātam tiesu izpildītājam par nekustamā īpašuma paturēšanu sev. Ja izsole atzīta par nenotikušu Civilprocesa likuma 614.panta pirmās daļas 1. un 2.punktā paredzēto iemeslu dēļ, minētās personas nekustamo īpašumu var paturēt sev par sākumcenu. Ja izsole atzīta par nenotikušu Civilprocesa likuma 614.panta pirmās daļas 3.punktā paredzētā iemesla dēļ, pārsolītais pircējs var paturēt nekustamo īpašumu par viņa solīto augstāko cenu.

9.2. Ja vairākas personas saskaņā ar šo nosacījumu 9.1.punktu vēlas paturēt nekustamo īpašumu sev, rīkojama atkārtota pirmā izsole, kurā piedalās šīs personas, turklāt solīšana sākas no nenotikušās izsoles sākumcenas. Par izsoles laiku un vietu zvērināts tiesu izpildītājs personām, kuras vēlas paturēt nekustamo īpašumu sev, rakstveidā paziņo septiņas dienas iepriekš. Personas neierašanās uz izsoli tiek uzskatīta par tās atteikšanos no tiesībām paturēt šo nekustamo īpašumu sev. Ja uz izsoli ierodas viena persona, kura vēlas paturēt šo nekustamo īpašumu sev, šī persona var to paturēt sev par izsoles sākumcenu bez solīšanas. Ja uz izsoli neierodas neviens, zvērināts tiesu izpildītājs nekavējoties izsludina otro izsoli.

9.3. Persona, kas patur sev nekustamo īpašumu, viena mēneša laikā iemaksā tiesu izpildītāja depozīta kontā šo nosacījumu 9.1.punktā vai 9.2.punktā norādīto summu kopā ar Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 13.punktā noteikto valsts nodevu par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, kā arī šā panta pirmajā, otrajā vai trešajā daļā norādīto summu un pievienotās vērtības nodokli, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, atbilstoši tiesu izpildītāja sastādītajam aprēķinam (631.panta trešā daļa) un ņemot vērā Civilprocesa likuma 612.panta noteikumus.

9.4. Pēc šo nosacījumu 9.3.punktā minētās summas samaksas zvērināts tiesu izpildītājs iesniedz pieteikumu izsoles akta apstiprināšanai tiesā, kura pieņem lēmumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz pircēja, līdzīpašnieka vai kreditora vārda un zemesgrāmatā ierakstīto parādu dzēšanu (Civilprocesa likuma 613.pants).

9.5. ja pirmajā izsolē nekustamais īpašums nav pārdots, tad zvērināts tiesu izpildītājs pēc hipotekārā kreditora lūguma rīko otro izsoli, otrās izsoles sākumcenu nosakot atbilstoši Civilprocesa likuma 616.panta noteikumiem.

Izsole notiks 2011.gada 23 decembrī plkst.12:20 Rīgā, Brīvības gatve 226/4, zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Stepanova birojā. Tālrunis informācijai 67220250.

 

 

Izsole

Rīgas apgabaltiesas zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Stepanovs, amata vieta Rīgas apgabaltiesa iecirknis nr.58 rīko Nataļjai Uļjanovai piederošā nekustamā īpašuma pirmo labprātīgo izsoli.

1. Nekustamā īpašuma sastāvs.

1.1. Nekustamais īpašums - Dzīvoklis nr. 27, kas atrodas Celtnieku ielā 18, Salaspilī, Salaspils novadā. Platība 45,7 kv.m. Kopīpašuma 457/62668 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, zemes (kadastra numurs 8011 004 0408).

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi:

2.1. Atzīme - noteikts aizliegums bez "Swedbank" AS (iepriekšējais nosaukums AS "Hansabanka"), nodokļu maksātāja kods 40003074764, rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dalīt, dāvināt, ieķīlāt, iznomāt, izīrēt, apgrūtināt ar lietu tiesībām un grozīt tā lietošanas kārtību. Pamats: 2007. gada 15. jūnija hipotēkas līgums nr.07-069632-PK/1.

2.2. Atzīme - vērsta Ls 1428,74 piedziņa. Prasītājs : Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DZĪVOKLIS S", nodokļu maksātāja kods 40003810953. Pamats: zvērinātas tiesu izpildītājas Nataļjas Bekasovas 2011.gada 25.marta nostiprinājuma lūgums, Rīgas rajona tiesas 2011.gada 25.februāra lēmums lietā nr.3-12/0262.

3. Nekustamā īpašuma ieķīlājumi:

3.1. Nostiprināta hipotēka. Hipotēka nodrošina aizdevumu par summu Ls 7028,04 un iespējamos blakus prasījumus. Procentu likme: 1) EURIBOR + 2,25% gadā, 2) nokavējuma procenti - 0,16% dienā. Līgumsods: 1) 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu; 2) 5% no aizdevuma. Samaksas termiņš - līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei. Kreditors: Akciju sabiedrība "Swedbank" AS (iepriekšējais nosaukums AS "Hansabanka"), nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2007. gada 15. jūnija aizdevuma līgums nr.07-069632-PK, 2007.gada 15.jūnija hipotēkas līgums nr.07-069632-PK/1.

Nodrošinātais prasījums (summa latos): LVL 9840.

4. Izsoles sākumcena - LVL 5753 (pieci tūkstoši septiņi simti piecdesmit trīs lati). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

5. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība:

5.1. nosolītā augstākā cena, pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, kā arī Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 13.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas, pārskaitot visu summu, kas no viņa pienākas uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu.

6. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieki patur sev: 6.1. nekustamā īpašuma īpašnieks Nataļja Uļjanova nepatur sev nekādas tiesības.

7. Citi pārdošanas noteikumi.

7.1. izsoles izziņošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

7.2. izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

7.3. maksāšanas līdzeklis izsolē - Latvijas lati;

7.4. pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē līdz izsoles dienai ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10% (desmit procenti) no izsoles sākumcenas zvērināta tiesu izpildītāja norādītajā depozīta kontā nr.LV09TREL9199047001000, saņēmējs Jānis Stepanovs, reģ. nr. 18037312362, Valsts kase, kods TRELLV22;

7.5. izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par vienu procentu no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas;

7.6. izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli ieradies tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

7.7. vairāksolītājam, tā samaksātais izsoles nodrošinājums, tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā;

7.8. izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā;

7.9. ja pretendents (vairāksolītājs) nosolīdams augstāko cenu, nesamaksā to šo noteikumu 5.1.punktā noteiktajā kārtībā, tad pretendents (vairāksolītājs) zaudē tiesības uz izsoles nodrošinājumu un tas viņam netiek atgriezts, un iemaksātais nodrošinājums tiek pievienots pie kopējās par īpašumu saņemtās summas.

8. Nenotikusi izsole.

8.1. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja:

8.1.1. izsolē nav ieradies neviens solītājs;

8.1.2. neviens no tiem, kas ieradušies izsolē, nepārsola sākumcenu;

8.1.3. pircējs, kurš nosolījis augstāko cenu, noteiktā termiņā nesamaksā visu summu, kas no viņa pienākas.

9. Nenotikušas izsoles sekas.

9.1. Ja izsole ir atzīta par nenotikušu, katram kreditoram vai parādnieka līdzīpašniekam, kā arī izsolē pārsolītam pircējam ir tiesības divu nedēļu laikā no nenotikušās izsoles dienas paziņot zvērinātam tiesu izpildītājam par nekustamā īpašuma paturēšanu sev. Ja izsole atzīta par nenotikušu Civilprocesa likuma 614.panta pirmās daļas 1. un 2.punktā paredzēto iemeslu dēļ, minētās personas nekustamo īpašumu var paturēt sev par sākumcenu. Ja izsole atzīta par nenotikušu Civilprocesa likuma 614.panta pirmās daļas 3.punktā paredzētā iemesla dēļ, pārsolītais pircējs var paturēt nekustamo īpašumu par viņa solīto augstāko cenu.

9.2. Ja vairākas personas saskaņā ar šo nosacījumu 9.1.punktu vēlas paturēt nekustamo īpašumu sev, rīkojama atkārtota pirmā izsole, kurā piedalās šīs personas, turklāt solīšana sākas no nenotikušās izsoles sākumcenas. Par izsoles laiku un vietu zvērināts tiesu izpildītājs personām, kuras vēlas paturēt nekustamo īpašumu sev, rakstveidā paziņo septiņas dienas iepriekš. Personas neierašanās uz izsoli tiek uzskatīta par tās atteikšanos no tiesībām paturēt šo nekustamo īpašumu sev. Ja uz izsoli ierodas viena persona, kura vēlas paturēt šo nekustamo īpašumu sev, šī persona var to paturēt sev par izsoles sākumcenu bez solīšanas. Ja uz izsoli neierodas neviens, zvērināts tiesu izpildītājs nekavējoties izsludina otro izsoli.

9.3. Persona, kas patur sev nekustamo īpašumu, viena mēneša laikā iemaksā tiesu izpildītāja depozīta kontā šo nosacījumu 9.1.punktā vai 9.2.punktā norādīto summu kopā ar Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 13.punktā noteikto valsts nodevu par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, kā arī šā panta pirmajā, otrajā vai trešajā daļā norādīto summu un pievienotās vērtības nodokli, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, atbilstoši tiesu izpildītāja sastādītajam aprēķinam (631.panta trešā daļa) un ņemot vērā Civilprocesa likuma 612.panta noteikumus.

9.4. Pēc šo nosacījumu 9.3.punktā minētās summas samaksas zvērināts tiesu izpildītājs iesniedz pieteikumu izsoles akta apstiprināšanai tiesā, kura pieņem lēmumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz pircēja, līdzīpašnieka vai kreditora vārda un zemesgrāmatā ierakstīto parādu dzēšanu (Civilprocesa likuma 613.pants).

9.5. ja pirmajā izsolē nekustamais īpašums nav pārdots, tad zvērināts tiesu izpildītājs pēc hipotekārā kreditora lūguma rīko otro izsoli, otrās izsoles sākumcenu nosakot atbilstoši Civilprocesa likuma 616.panta noteikumiem.

Izsole notiks 2011. gada 23. decembrī plkst.12.30 Rīgā, Brīvības gatve 226/4, zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Stepanova birojā. Tālrunis informācijai 67220250.

 

 

Izsole

Rīgas apgabaltiesas zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Stepanovs, amata vieta Rīgas apgabaltiesas iecirknis nr.58, rīko SIA Remus nekustamie īpašumi piederošā nekustamā īpašuma pirmo labprātīgo izsoli.

1. Nekustamā īpašuma sastāvs: dzīvokļa īpašums nr.1, 86 kv.m platībā, kadastra numurs 0100 924 8087, un tam piederošās 860/11494 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala, ierakstīts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā nr.6136 1, kadastra numurs 0100 924 8087, adrese: Ļaudonas iela 1-1, Rīga.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi:

2.1. Atzīme - Noteikts aizliegums bez "Swedbank" AS (iepriekšējais nosaukums - AS "Hansabanka"), nodokļu maksātāja kods 40003074764, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2009.gada 17. jūlija hipotēkas līgums nr. 09-031711-IN/1, 2009.gada 24. jūlija 17.07.2009. hipotēkas līguma nr. 09-031711-IN/1, grozījumi.

3. Nekustamā īpašuma ieķīlājumi:

3.1. Nostiprināta hipotēka, tajā skaitā parāda pamatsumma LVL 695 000. Procentu likme: Saskaņā ar 17.07.2009. Aizdevuma līgumu nr.09-031711-IN un visiem tā grozījumiem. Līgumsods: Saskaņā ar 17.07.2009. Aizdevuma līgumu nr.09-031711-IN un visiem tā grozījumiem. Samaksas termiņš - Līdz pilnīgai nodrošināto prasījumu dzēšanai. Kreditors: "Swedbank" AS (iepriekšējais nosaukums - AS "Hansabanka"), nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2009.gada 17. jūlija aizdevuma līgums nr. 09-031711-IN, 2009.gada 24. jūlija 17.07.2009. aizdevuma līguma nr. 09-031711-IN, grozījumi, 2009.gada 17. jūlija hipotēkas līgums nr. 09-031711-IN/1, 2009.gada 24. jūlija 17.07.2009. hipotēkas līguma nr. 09-031711-IN/1, grozījumi.

4. Izsoles sākumcena - LVL 37 200 (trīsdesmit septiņi tūkstoši divi simti latu).

5. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība:

Nosolītā augstākā cena pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā pēc izsoles dienas, pārskaitot pirkuma maksu uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu.

6. Tiesības Nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieki patur sev:

6.1. Nekustamā īpašuma īpašnieks - SIA "REMUS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI", reģistrācijas nr. 40003687389, nepatur sev nekādas tiesības.

7. Citi pārdošanas noteikumi.

7.1. izsoles izziņošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

7.2. izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

7.3. maksāšanas līdzeklis izsolē - Latvijas lati;

7.4. pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē līdz izsoles dienai ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10% (desmit procenti) no izsoles sākumcenas zvērināta tiesu izpildītāja norādītajā depozīta kontā nr.LV09TREL9199047001000, saņēmējs Jānis Stepanovs, reģ. nr. 18037312362, Valsts Kase, kods TRELLV22;

7.5. izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par vienu procentu no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas;

7.6. izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli ieradies tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

7.7. vairāksolītājam, tā samaksātais izsoles nodrošinājums, tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā;

7.8. izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā;

7.9. ja pretendents (vairāksolītājs) nosolīdams augstāko cenu, nesamaksā to šo noteikumu 5.punktā noteiktajā kārtībā, tad pretendents (vairāksolītājs) zaudē tiesības uz izsoles nodrošinājumu un tas viņam netiek atgriezts, un iemaksātais nodrošinājums tiek pievienots pie kopējās par īpašumu saņemtās summas.

8. Nenotikusi izsole.

8.1. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja:

8.1.1. izsolē nav ieradies neviens solītājs;

8.1.2. neviens no tiem, kas ieradušies izsolē, nepārsola sākumcenu;

8.1.3. pircējs, kurš nosolījis augstāko cenu, šo cenu nesamaksā šajos nosacījumos paredzētajā termiņā.

9. Nenotikušas izsoles sekas.

9.1. Ja izsole ir atzīta par nenotikušu, katram kreditoram vai parādnieka līdzīpašniekam, kā arī izsolē pārsolītam pircējam ir tiesības divu nedēļu laikā no nenotikušās izsoles dienas paziņot zvērinātam tiesu izpildītājam par nekustamā īpašuma paturēšanu sev. Ja izsole atzīta par nenotikušu Civilprocesa likuma 614.panta pirmās daļas 1. un 2. punktā paredzēto iemeslu dēļ, minētās personas nekustamo īpašumu var paturēt sev par sākumcenu. Ja izsole atzīta par nenotikušu Civilprocesa likuma 614.panta pirmās daļas 3.punktā paredzētā iemesla dēļ, pārsolītais pircējs var paturēt nekustamo īpašumu par viņa solīto augstāko cenu.

9.2. Ja vairākas personas saskaņā ar šo nosacījumu 9.1.punktu vēlas paturēt nekustamo īpašumu sev, rīkojama atkārtota pirmā izsole, kurā piedalās šīs personas, turklāt solīšana sākas no cenas, par kuru personas var paturēt nekustamo īpašumu sev. Par izsoles laiku un vietu zvērināts tiesu izpildītājs personām, kuras vēlas paturēt nekustamo īpašumu sev, rakstveidā paziņo septiņas dienas iepriekš. Personas neierašanos uz izsoli tiek uzskatīta par tās atteikšanos no tiesībām paturēt šo nekustamo īpašumu sev. Ja uz izsoli ierodas viena persona, kura vēlas paturēt šo nekustamo īpašumu sev, šī persona var to paturēt sev pa šo nosacījumu 9.1. punktā noteikto cenu bez solīšanas. Ja uz izsoli neierodas neviens, zvērināts tiesu izpildītājs nekavējoties izsludina otro izsoli.

9.3. Persona, kas patur sev nekustamo īpašumu, viena mēneša laikā iemaksā zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā šo nosacījumu 9.1.punktā vai 9.2 punktā norādīto summu, ņemot vērā Civilprocesa likuma 612.panta noteikumus.

9.4. Pēc šo nosacījumu 9.3.punktā minētās summas samaksas zvērināts tiesu izpildītājs iesniedz izsoles aktu apstiprināšanai tiesā, kura pieņem lēmumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz pircēja, līdzīpašnieka vai kreditora vārda un zemesgrāmatā ierakstīto parādu dzēšanu (Civilprocesa likuma 613.pants).

9.5. Ja pirmajā izsolē nekustamais īpašums nav pārdots, tad zvērināts tiesu izpildītājs nekavējoties rīko otro izsoli, katras nākamās izsoles sākumcenu nosakot atbilstoši Civilprocesa likuma 616.panta noteikumiem.

Izsoles cena ir apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2011.gada 23.decembrī plkst.13.50 Rīgā, Brīvības gatvē 226/4, zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Stepanova birojā. Tālrunis informācijai 67220250.

 

 

Izsole

Rīgas apgabaltiesas zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Stepanovs, amata vieta Rīgas apgabaltiesas iecirknis nr.58 rīko Jūlijai Zolbergai (Jefimovai) piederošā nekustamā īpašuma pirmo labprātīgo izsoli.

1. Nekustamā īpašuma sastāvs:

1.1. Dzīvokļa īpašums nr. 6 ar kopējo platību 41,34 kv.m. Kopīpašuma domājamā daļa (4134/19764) no daudzdzīvokļu mājas, tajā skaitā mājas funkcionāli saistītās būves - šķūnis lit,004, lit,003, lit.005, lit.006, lit.007. Atrodas Maskavas ielā 141-6, Rīgā, kadastra nr.0100 910 7729, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā nr.28342 6. Pieder Jūlijai Zolbergai (Jefimovai).

1.2. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 16.08.2011. reģistrētas laulāto mantiskās attiecības ar reģistra numuru 1011344 par visas mantas šķirtību starp laulātajiem. Laulātie: JŪLIJA JEFIMOVA (ZOLBERGA) un JURIS ZOLBERGS. Pamats : 2011.gada 16. augusta Uzņēmumu reģistra paziņojums nr.20-7-101959/id.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi:

2.1. atzīme - noteikts aizliegums bez ,,Swedbank’’ AS (iepriekšējais nosaukums Akciju sabiedrība ,,HANSABANKA"), nodokļu maksātāja kods: 40003074764, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2006. gada 16. maija hipotēkas līgums nr.06-051541-PK/1.

3. Nekustamā īpašuma ieķīlājumi:

3.1. Nostiprināta kā pirmā hipotēka. (tajā skaitā aizdevuma summa LVL 24106,19). Procentu likme: 1) 3 mēnešu EURIBOR + 0% gadā, sākot ar 01.10.2006.: 3 mēnešu EURIBOR + 1,4% gadā; 2) nokavējuma procenti - 0,16% dienā. Līgumsods: 1) 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu; 2) līgumsods - 5% no aizdevuma. Samaksas termiņš - Līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei. Kreditors: ,,Swedbank’’ AS (iepriekšējais nosaukums Akciju sabiedrība ,,HANSABANKA"), nodokļu maksātāja kods: 40003074764. Pamats: 2006. gada 16. maija aizdevuma līgums nr.06-051541-PK, 2006. gada 16. maija hipotēkas līgums nr.06-051541-PK/1.

Nodrošinātā prasījuma summa sastāda LVL 33 749.

4. Izsoles sākumcena - LVL 9800 (deviņi tūkstoši astoņi simti lati).

5. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība:

5.1. nosolītā augstākā cena, pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, kā arī Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 13.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas, pārskaitot visu summu, kas no viņa pienākas, uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu.

6. Nav tādu tiesību nekustamajā īpašumā, kuras īpašniece Jūlija Zolberga (Jefimova) patur sev.

7. Izsole ir uzskatāma par nenotikušu, ja:

7.1. izsolē nav ieradies neviens solītājs;

7.2. neviens no tiem, kas ieradušies izsolē, nepārsola sākumcenu;

7.3. pircējs noteiktā termiņā nesamaksā visu summu, par kuru viņš nopircis nekustamo īpašumu.

8. Citi pārdošanas nosacījumi:

8.1. izsoles izziņošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

8.2. izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

8.3. maksāšanas līdzeklis izsolē - Latvijas lati;

8.4. pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē līdz izsoles dienai ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10% (desmit procenti) no izsoles sākumcenas zvērināta tiesu izpildītāja norādītajā depozīta kontā nr.LV09TREL9199047001000, saņēmējs Jānis Stepanovs, reģ. nr. 18037312362, Valsts kase, kods TRELLV22;

8.5. izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par vienu procentu un ne lielāku par desmit procentiem no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas;

8.6. izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli ieradies tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

8.7. vairāksolītājam, tā samaksātais izsoles nodrošinājums, tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā;

8.8. izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā;

8.9. ja pretendents (vairāksolītājs) nosolīdams augstāko cenu, nesamaksā to šo noteikumu 4.1.punktā noteiktajā kārtībā, tad pretendents (vairāksolītājs) zaudē tiesības uz izsoles nodrošinājumu un tas viņam netiek atgriezts, un iemaksātais nodrošinājums tiek pievienots pie kopējās par īpašumu saņemtās summas.

9. Nenotikusi izsole:

Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja:

9.1. izsolē nav ieradies neviens solītājs;

9.2. neviens no tiem, kas ieradušies izsolē, nepārsola sākumcenu;

9.3. pircējs, kurš nosolījis augstāko cenu, šo cenu nesamaksā šajos nosacījumos paredzētajā termiņā.

10. Nenotikušas izsoles sekas:

10.1. Ja izsole ir atzīta par nenotikušu, katram kreditoram vai parādnieka līdzīpašniekam, kā arī izsolē pārsolītam pircējam ir tiesības divu nedēļu laikā no nenotikušās izsoles dienas paziņot zvērinātam tiesu izpildītājam par nekustamā īpašuma paturēšanu sev. Ja izsole atzīta par nenotikušu Civilprocesa likuma 614.panta pirmās daļas 1. un 2.punktā paredzēto iemeslu dēļ, minētās personas nekustamo īpašumu var paturēt sev par sākumcenu. Ja izsole atzīta par nenotikušu Civilprocesa likuma 614.panta pirmās daļas 3.punktā paredzētā iemesla dēļ, pārsolītais pircējs var paturēt nekustamo īpašumu par viņa solīto augstāko cenu.

10.2. Ja vairākas personas saskaņā ar šo nosacījumu 9.1.punktu vēlas paturēt nekustamo īpašumu sev, rīkojama atkārtota pirmā izsole, kurā piedalās šīs personas, turklāt solīšana sākas no cenas, par kuru personas var paturēt nekustamo īpašumu sev. Par izsoles laiku un vietu zvērināts tiesu izpildītājs personām, kuras vēlas paturēt nekustamo īpašumu sev, rakstveidā paziņo septiņas dienas iepriekš. Personas neierašanās uz izsoli tiek uzskatīta par tās atteikšanos no tiesībām paturēt šo nekustamo īpašumu sev. Ja uz izsoli ierodas viena persona, kura vēlas paturēt šo nekustamo īpašumu sev, šī persona var to paturēt sev par šo nosacījumu 9.1.punktā noteikto cenu bez solīšanas. Ja uz izsoli neierodas neviens, zvērināts tiesu izpildītājs nekavējoties izsludina otro izsoli.

10.3. Persona, kas patur sev nekustamo īpašumu, viena mēneša laikā iemaksā zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 13.punktā noteikto valsts nodevu par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, kā arī šo nosacījumu 9.1.punktā vai 9.2.punktā norādīto summu un pievienotās vērtības nodokli, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, atbilstoši tiesu izpildītāja sastādītajam aprēķinam un Civilprocesa likuma 612.panta noteikumiem.

10.4. Pēc šo nosacījumu 9.3.punktā minētās summas samaksas zvērināts tiesu izpildītājs iesniedz pieteikumu izsoles akta apstiprināšanai tiesā, kura pieņem lēmumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz pircēja, līdzīpašnieka vai kreditora vārda un zemesgrāmatā ierakstīto parādu dzēšanu (Civilprocesa likuma 613.pants).

10.5. Ja pirmajā izsolē nekustamais īpašums nav pārdots, tad zvērināts tiesu izpildītājs pēc hipotekārā kreditora lūguma rīko otro izsoli, otrās izsoles sākumcenu nosakot atbilstoši Civilprocesa likuma 616.panta noteikumiem.

11. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsole notiks 2011.gada 23.decembrī plkst.13.40 Rīgā, Brīvības gatvē 226/4, zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Stepanova birojā. Tālrunis informācijai 67220250.

 

 

IZSOLE

Rīgas apgabaltiesas zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Stepanovs, amata vieta Rīgas apgabaltiesa iecirknis nr.58, rīko Didzim Rutmanim piederošā nekustamā īpašuma pirmo labprātīgo izsoli.

1. Nekustamā īpašuma sastāvs. Nekustamais īpašums - nedzīvojamā telpa nr.601, 71,9 kv.m platībā un kopīpašuma 7190/56531 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala, kas pieder Didzim Rutmanim, kas reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums nr.10418 601, kas atrodas Brīvības ielā 174-601, Rīgā.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi.

2.1. Noteikts aizliegums bez akciju sabiedrības "HANSABANKA" ("Swedbank" AS iepriekšējais nosaukums), nodokļu maksātāja kods 40003074764, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2006. gada 3. janvāra hipotēkas līgums nr. 06-000139-PK/1.

2.2. Dzīvokļa īpašuma kopējā lietošana aprobežota ar inženiertehniskajām komunikācijām.

3. Nekustamā īpašuma ieķīlājumi.

3.1. Nostiprināta kā pirmā hipotēka (tajā skaitā aizdevuma summa LVL 98 699,69). Procentu likme: 1) par aizdevuma līdzekļu izmantošanu - eiro trīs mēnešu EURIBOR, pieskaitot Aizdevēja papildus likmi 1,78% gadā no izmantojamo (saņemto un neatmaksāto) aizdevuma līdzekļu summas par visu faktisko izmantošanas laiku; 2) par aizdevuma līdzekļu izmantošanu pēc grafikā paredzētā atmaksas termiņa papildus jāmaksā 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu. Līgumsods: 1) 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu; 2) Līgumsods - 10% no Aizdevuma. Samaksas termiņš: līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei. Kreditors: akciju sabiedrība "HANSABANKA", nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2006. gada 3. janvāra aizdevuma līgums nr. 06-000139-PK, 2006. gada 3. janvāra hipotēkas līgums nr. 06-000139-PK/1. Grozīts 1. un 2. iedaļas ieraksts nr. 2.1 (žurnāla nr. 300001326880, 11.01.2006.) daļā, papildinot hipotēkas pamatu. Pamats: 2009.gada 16. aprīļa 03.01.2006. aizdevuma līguma nr.06-000139-PK grozījumi, 2009.gada 14. oktobra 03.01.2006. aizdevuma līguma nr.06-000139-PK grozījumi, 2009.gada 16. aprīļa 03.01.2006. hipotēkas līguma nr.06-000139-PK/1 grozījumi.

4. Izsoles sākumcena LVL 14 400 (četrpadsmit tūkstoši četri simti latu).

5. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība:

5.1. nosolītā augstākā cena pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā pēc izsoles dienas, pārskaitot pirkuma maksu uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu.

6. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks patur sev: 6.1. īpašuma īpašnieks Didzis Rutmanis nepatur sev nekādas tiesības.

7. Citi pārdošanas noteikumi:

7.1. izsoles izziņošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

7.2. izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

7.3. maksāšanas līdzeklis izsolē - Latvijas lati;

7.4. pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10% (desmit procenti) no izsoles sākumcenas zvērināta tiesu izpildītāja norādītajā depozīta kontā nr.LV09TREL9199047001000, saņēmējs Jānis Stepanovs, reģ. nr. 18037312362, Valsts kase, kods TRELLV22;

7.5. izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par vienu procentu no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas;

7.6. izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli ieradies tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

7.7. vairāksolītājam tā samaksātais izsoles nodrošinājums tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā;

7.8. izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā;

7.9. ja pretendents (vairāksolītājs) nosolīdams augstāko cenu, nesamaksā to šo noteikumu 5.1.punktā noteiktajā kārtībā, tad pretendents (vairāksolītājs) zaudē tiesības uz izsoles nodrošinājumu un tas viņam netiek atgriezts, un iemaksātais nodrošinājums tiek pievienots pie kopējās par īpašumu saņemtās summas.

8. Nenotikusi izsole un tās sekas.

8.1. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja:

8.1.1. izsolē nav ieradies neviens solītājs;

8.1.2. neviens no tiem, kas ieradušies izsolē, nepārsola sākumcenu;

8.1.3. pircējs, kurš nosolījis augstāko cenu, šo cenu nesamaksā šajos nosacījumos paredzētajā termiņā.

8.2. Ja izsole atzīta par nenotikušu, tam ir Civilprocesa likuma 614. un 615.pantā noteiktās sekas.

8.3. Ja pirmajā izsolē nekustamais īpašums nav pārdots, tad tiesu izpildītājs pēc "Swedbank" AS lūguma rīko otro izsoli, ievērojot pirmās izsoles noteikumus, tomēr otrās izsoles sākumcenu nosakot atbilstoši Civilprocesa likuma 616.panta noteikumiem.

8.4. Visas procesuālās darbības saistībā ar izsoli notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2011. gada 23. decembrī plkst.13 Rīgā, Brīvības gatvē 226/4, zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Stepanova birojā. Tālrunis informācijai 67220250.

 

 

IZSOLE

Rīgas apgabaltiesas zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Stepanovs, amata vieta Rīgas apgabaltiesa iecirknis nr.58, rīko Edītei Kuzmanei piederošā nekustamā īpašuma pirmo labprātīgo izsoli.

1. Nekustamā īpašuma sastāvs: Dzīvoklis nr. 5, kas atrodas Ausekļa prospektā 5A - 5, Ogrē, Ogres nov., kadastra nr. 7401 900 7044, reģistrēts Ogres pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā nr. 1221 5, kā arī 6264/200083 kopīpašuma domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala. Dzīvokļa platība ir 62,64 m2.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi (reģistrēti Ogres pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā nr. 1221 5).

2.1. Noteikts aizliegums bez Akciju sabiedrības "HANSABANKA", nodokļu maksātāja kods 40003074764 (no 17.03.2009. jauns nosaukums - "Swedbank" AS), rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2008.gada 10. maija hipotēkas līgums nr. 08-061151-PK/1.

2.2. Nostiprināta kā pirmā hipotēka, tajā skaitā aizdevuma summa LVL 44 099,55. Procentu likme: 1) aizdevuma līguma nr.08-061151-PK I daļas 1.sadaļā "Pamatnoteikumi" 1.6. un II daļas 3.5.punktā noteiktā procentu likme. Līgumsods: 1) 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu; 2) 5% no Aizdevuma. Samaksas termiņš: līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei.. Kreditors: akciju sabiedrība "HANSABANKA", nodokļu maksātāja kods 40003074764 (no 17.03.2009. jauns nosaukums - "Swedbank" AS). Parādnieks: Maigonis Kuzmans. Pamats: 2008.gada 10. maija Aizdevuma līgums nr.08-061151-PK, 2008.gada 10. maija Hipotēkas līgums nr.08-061151-PK/1. Ar ķīlu nodrošināto prasījumu maksimālā summa 61 739 LVL.

3. Izsoles sākumcena LVL 12 700 (divpadsmit tūkstoši septiņi simti Latvijas valsts lati). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība:

4.1. nosolītā augstākā cena, kā arī Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 13.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas, pārskaitot maksājumus uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu.

5. Nav tādu tiesību nekustamajā īpašumā, kuras īpašniece Edīte Kuzmane (iepriekšejais pirmslaulību uzvārds - Kristapure) patur sev.

6. Citi pārdošanas nosacījumi:

6.1. izsoles izziņošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

6.2. izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

6.3. maksāšanas līdzeklis izsolē - Latvijas lati;

6.4. pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10% (desmit procenti) no izsoles sākumcenas zvērināta tiesu izpildītāja norādītajā depozīta kontā nr.LV09TREL9199047001000, saņēmējs Jānis Stepanovs, reģ. nr. 18037312362, Valsts kase, kods TRELLV22;

6.5. izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par vienu procentu un ne lielāku par desmit procentiem no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas;

6.6. izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli ieradies tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

6.7. vairāksolītājam tā samaksātais izsoles nodrošinājums tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā; pārējiem izsoles dalībniekiem iemaksāto nodrošinājumu pēc izsoles izsniedz atpakaļ;

6.8. izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 399. un 613.pantā paredzētajā kārtībā;

6.9. ja pretendents (vairāksolītājs) nosolīdams augstāko cenu, nesamaksā visu summu, kas no viņa pienākas, noteiktā termiņā, šo noteikumu 4.1.punktā noteiktajā kārtībā, tad pretendents (vairāksolītājs) zaudē tiesības uz izsoles nodrošinājumu un tas viņam netiek atgriezts, un iemaksātais nodrošinājums tiek pievienots pie kopējās par īpašumu saņemtās summas;

6.10. Izsoles uzskatāma par nenotikušu saskaņā ar Civilprocesa likuma 614.panta noteikumiem. Šādā gadījumā ir piemērojamas Civilprocesa likuma 615.pantā noteiktās nenotikušas izsoles sekas.

Izsole notiks 2011. gada 23. decembrī plkst.12.50 Rīgā, Brīvības gatvē 226/4, zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Stepanova birojā. Tālrunis informācijai 67220250.

 

 

Izsole

Rīgas apgabaltiesas zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Stepanovs, amata vieta Rīgas apgabaltiesas iecirknis nr.58, rīko Staņislavam Kuzmanam piederošā nekustamā īpašuma pirmo labprātīgo izsoli.

1. Nekustamā īpašuma sastāvs: Dzīvokļa īpašums nr. 4, kas atrodas Ozolu ielā 9, Jumpravā, Jumpravas pag., Lielvārdes nov., kadastra nr. 7448 900 0144, reģistrēts Jumpravas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā nr. 555 4, kā arī 567/16514 kopīpašuma domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas, zemes (kadastra numurs 7448 002 0389) un palīgēkām. Dzīvokļa platība ir 56,7 m2.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi (reģistrēti Jumpravas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā nr. 555 4):

2.1. Noteikts aizliegums bez Akciju sabiedrības "HANSABANKA", nodokļu maksātāja kods 40003074764 (no 17.03.2009. jauns nosaukums - "Swedbank" AS) rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2008.gada 10. maija Hipotēkas līgums nr.08-061289-PK/1.

2.2. Nostiprināta kā pirmā hipotēka, tajā skaitā aizdevuma summa LVL 7801,12. Procentu likme: 1) aizdevuma līguma nr.08-061289-PK I daļas 1.sadaļā "Pamatnoteikumi" 1.6. un II daļas 3.5.punktā noteiktā procentu likme. Līgumsods: 1) 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu; 2) 5% no aizdevuma. Aizņēmējs: Maigonis Kuzmans. Samaksas termiņš - Līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei. Kreditors: Akciju sabiedrība "HANSABANKA", nodokļu maksātāja kods 40003074764 (no 17.03.2009. jauns nosaukums - "Swedbank" AS). Pamats: 2008.gada 10. maija Aizdevuma līgums nr.08-061289-PK, 2008.gada 10. maija Hipotēkas līgums nr.08-061289-PK/1. Ar ķīlu nodrošināto prasījumu maksimālā summa 10 922 LVL.

3. Izsoles sākumcena - LVL 4200 (četri tūkstoši divi simti Latvijas valsts lati). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība:

4.1. nosolītā augstākā cena, kā arī Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 13.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas, pārskaitot maksājumus uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu.

5. Nav tādu tiesību nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks Staņislavs Kuzmans patur sev.

6. Citi pārdošanas nosacījumi:

6.1.izsoles izziņošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

6.2.izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

6.3.maksāšanas līdzeklis izsolē - Latvijas lati;

6.4. pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē līdz izsoles dienai ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10% (desmit procenti) no izsoles sākumcenas zvērināta tiesu izpildītāja norādītajā depozīta kontā nr.LV09TREL9199047001000, saņēmējs Jānis Stepanovs, reģ. nr. 18037312362, Valsts kase, kods TRELLV22;

6.5. izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par vienu procentu un ne lielāku par desmit procentiem no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas;

6.6. izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli ieradies tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

6.7. vairāksolītājam, tā samaksātais izsoles nodrošinājums, tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā; pārējiem izsoles dalībniekiem iemaksāto nodrošinājumu pēc izsoles izsniedz atpakaļ;

6.8. izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 399. un 613.pantā paredzētajā kārtībā;

6.9. ja pretendents (vairāksolītājs) nosolīdams augstāko cenu, nesamaksā visu summu, kas no viņa pienākas, noteiktā termiņā, šo noteikumu 4.1.punktā noteiktajā kārtībā, tad pretendents (vairāksolītājs) zaudē tiesības uz izsoles nodrošinājumu un tas viņam netiek atgriezts, un iemaksātais nodrošinājums tiek pievienots pie kopējās par īpašumu saņemtās summas;

6.10. Izsoles uzskatāma par nenotikušu saskaņā ar Civilprocesa likuma 614.panta noteikumiem. Šādā gadījumā ir piemērojamas Civilprocesa likuma 615.pantā noteiktās nenotikušas izsoles sekas.

Izsole notiks 2011. gada 23. decembrī plkst.12.40 Rīgā, Brīvības gatvē 226/4, zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Stepanova birojā. Tālrunis informācijai 67220250.

 

 

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 58.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Stepanovs, prakses vieta Rīga, Brīvības gatve 226/4, rīko nekustamā īpašuma Rīgas iela 98, Jūrmala, kadastra nr.1300 007 7004, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no 8/10 domājamām daļām no zemesgabala ar kopējo platību 434 kv.m un visu ēku. Nekustamā īpašuma īpašnieks - Vitolds Markevičs. Piedzinējs - akciju sabiedrība "Swedbank", (iepriekšējais nosaukums "Hansabanka") Balasta dambis 1a, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums - Ls 49 200. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Visām personām, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā tiesu izpildītāja depozīta kontā nr. LV09TREL9199047001000, saņēmējs - Jānis Stepanovs, reģ. nr. 18037312362, Valsts kase, kods TRELLV22 nodrošinājuma summa 10 % apmērā no novērtējuma summas. Izsole notiks 2011.gada 23.decembrī plkst.14.10 Rīgā, Brīvības gatvē 226/4, zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Stepanova birojā. Tālrunis informācijai 67220250.

 

 

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 58.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Stepanovs, prakses vieta Rīga, Brīvības gatve 226/4, rīko nekustamā īpašuma Vecumnieki, Mārupe, Mārupes novads, kadastra nr.8076 006 0006, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 2,46 ha. Nekustamā īpašuma īpašnieks - Harijs Egle. Piedzinējs - akciju sabiedrība "SEB banka", Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas novads. Nekustamā īpašuma novērtējums - Ls 90 000. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Visām personām, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā tiesu izpildītāja depozīta kontā nr. LV09TREL9199047001000, saņēmējs - Jānis Stepanovs, reģ. nr. 18037312362, Valsts kase, kods TRELLV22 nodrošinājuma summa 10 % apmērā no novērtējuma summas. Izsole notiks 2011.gada 23.decembrī plkst.14.30 Rīgā, Brīvības gatve 226/4, zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Stepanova birojā. Tālrunis informācijai 67220250.

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!