Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Jēkabpils pilsētas domes 2011. gada 29. septembra saistošie noteikumi Nr. 23 "Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2008.gada 24.jūlija saistošajos noteikumos Nr.8 "Sociālās palīdzības pabalsti un to piešķiršanas kārtība Jēkabpils pilsētā"". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 16.11.2011., Nr. 181 https://www.vestnesis.lv/ta/id/239399

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Par PVN pārmaksas atmaksu

Vēl šajā numurā

16.11.2011., Nr. 181

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Jēkabpils pilsētas dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 23

Pieņemts: 29.09.2011.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Jēkabpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.23

Jēkabpilī 2011.gada 29.septembrī

Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2008.gada 24.jūlija saistošajos noteikumos Nr.8 "Sociālās palīdzības pabalsti un to piešķiršanas kārtība Jēkabpils pilsētā"

Apstiprināti ar Jēkabpils pilsētas domes
29.09.2011.lēmumu Nr.400 (prot. Nr.22, 11.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums"
35.panta trešo un ceturto daļu

Izdarīt Jēkabpils pilsētas domes 2008.gada 24.jūlija saistošajos noteikumos Nr.8 "Sociālās palīdzības pabalsti un to piešķiršanas kārtība Jēkabpils pilsētā" šādus grozījumus:

1. Izteikt 3.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.3. pabalsts ēdināšanas izdevumu samaksai pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē."

2. Izteikt 16.punktu šādā redakcijā:

"16. Pabalsta izmaksu naudā var aizvietot ar:

16.1. pakalpojumu samaksu par:

16.1.1. uzturēšanos un ēdināšanu naktspatversmē;

16.1.2. citiem sociālajiem pakalpojumiem, ņemot vērā pabalsta saņēmēja pamatotu lūgumu;

16.2. mantisku pabalstu, pārtikas talonu veidā, kuru vērtība ir 5 % no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas."

3. Izteikt VI nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"VI. Pabalsts ēdināšanas izdevumu samaksai pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē"

4. Aizstāt 20. un 21.punktā vārdus "pirmsskolas izglītības iestāžu" ar vārdiem "pašvaldības domes".

5. Aizstāt 49., 50. un 51.punktā skaitļus un vārdus "2011.gada 31.decembrim" ar skaitļiem un vārdiem "2012.gada 31.decembrim."

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs L.Salcevičs

 

 

29.09.2011. Jēkabpils pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.23
"Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2008.gada 24.jūlija saistošajos noteikumos Nr.8
"Sociālās palīdzības pabalsti un to piešķiršanas kārtība Jēkabpils pilsētā""
paskaidrojuma raksts

I. Normatīvā akta projekta izstrādes nepieciešamība

1. Pamatojums Saistošo noteikumu "Grozījums Jēkabpils pilsētas domes 2008.gada 24.jūlija saistošajos noteikumos Nr.8 "Sociālās palīdzības pabalsti un to piešķiršanas kārtība Jēkabpils pilsētā"" projekts izstrādāts, pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta trešo un ceturto daļu.
2. Pašreizējā situācija un problēmas Saistošo noteikumu 3.3.apakšpunktā un attiecīgi arī VI nodaļā paredzēts pabalsts bērna uzturēšanās izdevumu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē samaksai. Tā kā atbilstoši Izglītības likuma 12.panta pirmajā daļā un 59.panta pirmajā daļā noteiktajam pašvaldība pirmsskolas izglītības iestādēs ir noteikusi maksu par ēdināšanas izdevumiem, nevis par uzturēšanos pirmsskolas izglītības iestādē vai par izglītības ieguvi tajā, tad, pamatojoties uz iepriekš minētajām tiesību normām un ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ieteikumus pie saistošajiem noteikumiem, ir redakcionāli precizējams pabalsta nosaukums.
Saistošo noteikumu 16.punktā ir paredzēts, ka pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai (turpmāk tekstā – GMI) izmaksu naudā var aizvietot ar komunālo pakalpojumu samaksu (16.1.1.apakšpunkts).
Ministru kabineta 17.06.2009. noteikumu Nr.550 "Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību" 15.punkts nosaka, ka pabalsta izmaksu naudā daļēji vai pilnīgi var aizstāt ar pabalstu natūrā (ar uzskaiti naudā), samaksājot bērnu ēdināšanas izdevumus skolā vai bērnu audzināšanas iestādē, kā arī pieaugušo ēdināšanas un citus izdevumus saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem.
LR Labklājības ministrija 16.02.2011. vēstulē Nr.07 – 08/365 "Par pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalsta izmaksām" norāda, ka pabalstu GMI līmeņa nodrošināšanai izlietojuma mērķis nevar būt īres (apsaimniekošanas) un komunālie maksājumi (to parādi), kā arī izdevumi par malku, jo šim mērķim Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums nosaka piešķirt citu pašvaldības sociālās palīdzības pabalstu – dzīvokļa pabalstu.
Ņemot vērā iepriekš minēto, no saistošajiem noteikumiem ir svītrojama norma par pabalsta izmaksas naudā aizvietošanu par komunālajiem pakalpojumiem.
Likuma "Par pašvaldībām" 42.panta pirmā daļa nosaka, ka domes lēmumiem, kuru izpilde ir saistīta ar izdevumiem, jābūt nodrošinātiem ar pašvaldības materiālu un finanšu līdzekļiem. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldība, izvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, ir tiesīga no pamatbudžeta izmaksāt citus pabalstus ģimenes (personas) pamatvajadzību apmierināšanai, ja ir apmierināts pamatots pašvaldības iedzīvotāju pieprasījums pēc pabalsta garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalsts.
Lai pašvaldība varētu nodrošināt likuma "Par pašvaldībām" 42.panta pirmajā daļā un Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta trešajā daļā minēto tiesību normu ievērošanu, nepieciešams ierobežot pabalstu piešķiršanas un izmaksas apjomus.
3. Normatīvā akta projekta būtība Izslēgt no saistošajiem noteikumiem normu par pabalsta GMI līmeņa nodrošināšanai izmaksas naudā aizvietošanu ar komunālo pakalpojumu apmaksu.
Pagarināt atsevišķiem sociālo pabalstu veidiem piešķiršanas un izmaksas ierobežojumu līdz 2012.gada 31.decembrim.

II. Normatīvā akta projekta ietekme uz sabiedrību

1. Sabiedrības mērķgrupa Jēkabpils pilsētas pašvaldībā pamata dzīvesvietu deklarējušas trūcīgas ģimenes (personas), personas, kuras vecākas par 75 gadiem un kuru mēneša ienākumi nepārsniedz valstī noteikto minimālo mēneša darba algu, maznodrošinātas ģimenes, kurās ir nepilngadīgi bērni, ģimenes, kuru viens vai vairāki locekļi ir invaliditātes pensijas, vecuma pensijas vai sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēji, atsevišķi dzīvojoši invaliditātes pensijas, vecuma pensijas vai sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēji, aktīvās tuberkulozes slimnieki, kuri ārstējas ambulatoros apstākļos pēc tieši uzraugāmās terapijas metodes un kuru ienākumi nepārsniedz valstī noteikto minimālo mēneša darba algu.
2. Ietekme uz uzņēmējsabiedrības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
3. Administratīvās procedūras raksturojums Administratīvās procedūras netiek mainītas.

III. Normatīvā akta projekta iespējamā ietekme uz pašvaldības budžetu

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos Nav
2. Izmaiņas budžeta izdevumos Nav
3. Finansiālā ietekme Nav
4. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā): Nav
4.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins Nav
4.2. detalizēts izdevumu aprēķins Nav
5. Cita informācija Nav

IV. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no pašvaldības puses – vai tiek radītas jaunas institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas Jaunas institūcijas netiks radītas un esošo institūciju funkcijas netiks paplašinātas.
2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu Normatīvais akts tiks publicēts laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājaslapā internetā un pašvaldības mājaslapā internetā.

V. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1.

Ar kādiem sabiedrības pārstāvjiem konsultācijas ir notikušas Konsultācijas nav notikušas.

2.

Kāds konsultāciju veids ir izmantots Nav

3.

Cita informācija Nav

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs L.Salcevičs

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!