Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2011. gada 19. oktobra noteikumi Nr. 799 "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 25.10.2011., Nr. 168 https://www.vestnesis.lv/ta/id/238298-buvkomersantu-registracijas-noteikumi

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.801

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra noteikumos Nr.1374 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos"

Vēl šajā numurā

25.10.2011., Nr. 168

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 799

Pieņemts: 19.10.2011.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta noteikumi Nr.799

Rīgā 2011.gada 19.oktobrī (prot. Nr.60 6.§)

Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi

Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma 10.panta piekto un sesto daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā komersantu reģistrē būvkomersantu reģistrā (turpmāk – reģistrs), pārreģistrē un izslēdz no reģistra, reģistra datu saturu un izmantošanas kārtību, kā arī valsts nodevas apmēru par reģistrācijas darbībām reģistrā un tās samaksas kārtību.

2. Komersantu reģistrāciju, pārreģistrāciju, izslēgšanu no reģistra un reģistrā iekļautās informācijas aktualizēšanu veic par būvniecības nozari atbildīgā ministrija. Minētā ministrija atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā komersantu reģistrāciju, pārreģistrāciju, izslēgšanu no reģistra un reģistrā iekļautās informācijas aktualizēšanu var deleģēt atvasinātai publiskai personai, kā arī privāto tiesību juridiskai personai vai šādu personu apvienībai (turpmāk – reģistra iestāde).

3. Reģistra iestāde uztur reģistru un nodrošina tā publisku pieejamību bez maksas elektroniskā veidā, ievērojot informācijas atklātību un datu aizsardzību reglamentējošos normatīvos aktus. Reģistrs ir būvniecības informācijas sistēmas sastāvdaļa, un tās pārzinis ir par būvniecības nozari atbildīgā ministrija.

II. Komersanta reģistrācijas nosacījumi

4. Komersants var pretendēt uz reģistrāciju reģistrā, ja:

4.1. komersants uz darba līguma pamata nodarbina vismaz vienu arhitektu, inženierizpētes veicēju, projektētāju, būvekspertu, būvdarbu vadītāju vai būvuzraugu un attiecīgajai personai ir patstāvīgas prakses tiesības saskaņā ar Būvniecības likuma 8.pantu (turpmāk – speciālists) vai komersanta valdes loceklis ir speciālists;

4.2. komersanta nodarbinātais speciālists vienlaikus kā speciālists nav darba tiesiskajās attiecībās ar vairāk nekā diviem citiem komersantiem, kas reģistrēti reģistrā (turpmāk − būvkomersants).

5. Šo noteikumu 4.1.apakšpunkts neattiecas uz personālsabiedrībām, kuru vismaz viens biedrs ir būvkomersants, un individuālajiem komersantiem, kas ir speciālisti.

6. Lai reģistrētos reģistrā, komersants iesniedz reģistra iestādē iesniegumu komersanta reģistrēšanai reģistrā (1.pielikums) (turpmāk − reģistrācijas iesniegums) un valsts nodevas samaksu apliecinošu dokumentu.

7. Reģistra iestāde 10 darbdienu laikā pēc reģistrācijas iesnieguma saņemšanas vai 5 darbdienu laikā, ja iesniegums saņemts elektroniski, pārbauda iesniegumā minēto informāciju un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

7.1. par komersanta reģistrāciju reģistrā, ja komersants atbilst šajos noteikumos minētajām prasībām un ir samaksājis valsts nodevu;

7.2. par reģistrācijas iesniegumā konstatēto trūkumu novēršanu 10 darbdienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas;

7.3. par atteikumu reģistrēt komersantu reģistrā, ja komersants neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām vai nav samaksājis valsts nodevu, kā arī ja attiecībā uz komersantu pieņemtais kompetentās iestādes lēmums kļuvis neapstrīdams vai stājies spēkā tiesas spriedums par aizliegumu veikt komercdarbību būvniecības jomā.

8. Ja komersants reģistra iestādes noteiktajā termiņā nav novērsis šo noteikumu 7.2.apakšpunktā minētajā lēmumā norādītos trūkumus, reģistra iestāde pieņem lēmumu par atteikumu reģistrēt komersantu reģistrā.

III. Reģistra ziņu saturs un aktualizācija

9. Reģistra iestāde reģistrā iekļauj šādu informāciju:

9.1. reģistrācijas iesniegumā norādītā informācija;

9.2. būvniecības joma, kurā būvkomersants veic komercdarbību (norāda, ievērojot šo noteikumu 4.punktu);

9.3. informācija par būvkomersanta darbību iepriekšējā gadā un vidējo iepriekšējā gadā būvniecībā nodarbināto skaitu (turpmāk – ikgadējā informācija), kas norādīta ikgadējās informācijas iesniegumā (2.pielikums);

9.4. informācija par reģistra iestādes pieņemtajiem lēmumiem attiecībā uz būvkomersantu;

9.5. ikgadējās informācijas iesniegšanas datums;

9.6. informācija par būvkomersanta pieļautajiem šo noteikumu, kā arī nodokļu, darba drošību, būvniecību un citas jomas regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem, kas ir fiksēti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un paziņoti reģistra iestādei.

10. Šo noteikumu 9.6.apakšpunktā minēto informāciju kompetentā iestāde paziņo reģistra iestādei pēc tam, kad kļuvis neapstrīdams tās lēmums vai stājies spēkā attiecīgs tiesas spriedums.

11. Būvkomersants reizi gadā līdz reģistra iestādes noteiktajam datumam iesniedz reģistra iestādē ikgadējās informācijas iesniegumu (2.pielikums).

12. Būvkomersantam ir pienākums 10 darbdienu laikā no izmaiņu veikšanas dienas informēt reģistra iestādi, ja:

12.1. mainījušies reģistrā norādītie būvkomersanta speciālisti, iesniedzot iesniegumu par izmaiņām speciālistu sarakstā (3.pielikums);

12.2. mainījušies būvkomersanta rekvizīti (komersanta veids, firma, reģistrācijas numurs un datums, juridiskā adrese, kontaktinformācija).

13. Ja šo noteikumu 12.1.apakšpunktā minēto izmaiņu dēļ būvkomersants reģistrā vēlas norādīt jaunu speciālistu, iesniegumam par izmaiņām speciālistu sarakstā (3.pielikums) pievieno šo noteikumu 25.3.apakšpunktā minētās valsts nodevas samaksu apliecinošu dokumentu.

14. Šo noteikumu 11.punktā un 12.2.apakšpunktā minēto informāciju būvkomersants nosūta pa elektronisko pastu, neizmantojot drošu elektronisko parakstu, ja reģistrēšanas iesniegumā ir norādīts šāds saziņas veids.

15. Reģistra iestāde 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 11. un 12.punktā minētās informācijas saņemšanas vai 5 darbdienu laikā, ja informācija saņemta elektroniski, iekļauj to reģistrā vai pieņem lēmumu par atteikumu iekļaut informāciju reģistrā.

16. Ja reģistra iestādes rīcībā ir informācija par būvkomersanta norādītā speciālista atbrīvošanu no speciālista amata un minētā informācija sakrīt ar Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošo informāciju, reģistra iestāde pieņem lēmumu dzēst no reģistra ierakstu par attiecīgo speciālistu.

17. Šo noteikumu 16.punktā minētās informācijas pārbaudei reģistra iestāde ir tiesīga pieprasīt paskaidrojumus būvkomersantam. Ja būvkomersants reģistra iestādes norādītajā termiņā, kas nav īsāks par 10 darbdienām, paskaidrojumus nesniedz, reģistra iestāde atbilstoši tās rīcībā esošajai informācijai veic reģistrā attiecīgas izmaiņas.

IV. Būvkomersanta darbības apturēšana un izslēgšana no reģistra

18. Reģistra iestāde aptur būvkomersanta reģistrāciju uz laiku līdz sešiem mēnešiem, ja saņemts attiecīgs būvkomersanta iesniegums. Šajā laikposmā būvkomersants nav tiesīgs veikt komercdarbību būvniecības jomā, kurā nepieciešams speciālists.

19. Būvkomersantu izslēdz no reģistra, ja:

19.1. būvkomersants vairs neatbilst šo noteikumu 4.punktā minētajām prasībām;

19.2. būvkomersants līdz reģistra iestādes noteiktajam datumam nav iesniedzis ikgadējo informāciju;

19.3. būvkomersants atkārtoti laikus nav iesniedzis informāciju par reģistrā norādītā speciālista atbrīvošanu no speciālista amata;

19.4. būvkomersants sniedzis reģistra iestādei nepatiesas ziņas vai iesniegtā informācija nesakrīt ar Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošo informāciju;

19.5. kļuvis neapstrīdams kompetentās iestādes lēmums vai stājies spēkā tiesas spriedums par aizliegumu būvkomersantam veikt komercdarbību būvniecības jomā;

19.6. būvkomersants izslēgts no komercreģistra vai ir uzsākts komersanta likvidācijas process;

19.7. saņemts būvkomersanta iesniegums par izslēgšanu no reģistra.

20. Reģistra iestāde lēmumu par būvkomersanta izslēgšanu no reģistra pieņem mēneša laikā no dienas, kad reģistra iestādei ir kļuvis zināms par šo noteikumu 19.punktā minēto faktu iestāšanos.

21. Ja būvkomersants vai tā speciālists tiek izslēgts no reģistra, reģistra iestāde reģistrā iekļautās ziņas par attiecīgo būvkomersantu vai tā speciālistu ievieto reģistra arhīva datubāzē.

22. Reģistra datubāzē iekļautās ziņas reģistra iestāde glabā pastāvīgi, bet reģistra arhīva datubāzē iekļautās ziņas – 10 gadu pēc attiecīgo ziņu iekļaušanas reģistra arhīva datubāzē. Pēc glabāšanas termiņa beigām reģistra arhīva datubāzē iekļautās ziņas reģistra iestāde dzēš.

23. Reģistra iestādes lēmumus var pārsūdzēt Administratīvajā tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

24. Komersantu, kurš ir izslēgts no reģistra, var reģistrēt atkārtoti. Komersanta atkārtota reģistrācija notiek šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

V. Valsts nodeva par reģistrācijas darbībām reģistrā

25. Valsts nodevas apmērs par reģistrācijas darbībām reģistrā ir šāds:

25.1. par komersanta reģistrāciju reģistrā – 50 latu;

25.2. par komersanta atkārtotu reģistrāciju reģistrā:

25.2.1. ja komersants izslēgts no reģistra saskaņā ar šo noteikumu 19.1., 19.2., 19.3., 19.4., 19.5. un 19.6.apakšpunktu, – 250 latu;

25.2.2. ja komersants izslēgts no reģistra saskaņā ar šo noteikumu 19.7.apakšpunktu, – 50 latu;

25.3. par izmaiņu veikšanu būvkomersanta norādīto speciālistu sarakstā, ja izmaiņu dēļ būvkomersants reģistrā vēlas norādīt jaunu speciālistu, – 10 latu.

26. Valsts nodevu maksā ar maksājumu iestādes starpniecību, kurai ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē, pirms šo noteikumu 25.punktā minēto darbību veikšanas.

27. Ja reģistra iestāde pieņem lēmumu par atteikumu reģistrēt komersantu vai veikt reģistrā izmaiņas attiecībā uz būvkomersanta norādītajiem speciālistiem vai vispārīgajā informācijā par komersantu, valsts nodevu neatmaksā.

28. Valsts nodevu ieskaita valsts pamatbudžetā.

VI. Noslēguma jautājums

29. Atzīt par spēku zaudējušiem:

29.1. Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumus Nr.453 "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 101.nr.);

29.2. Ministru kabineta 2011.gada 22.februāra noteikumus Nr.137 "Noteikumi par valsts nodevas apmēru un samaksas kārtību par reģistrācijas darbībām būvkomersantu reģistrā" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 32.nr.).

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Ekonomikas ministrs A.Kampars 

1.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 19.oktobra
noteikumiem Nr.799

Iesniegums
komersanta reģistrācijai būvkomersantu reģistrā

Ekonomikas ministrs A.Kampars 

2.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 19.oktobra
noteikumiem Nr.799

Ikgadējās informācijas iesniegums
būvkomersantu reģistram par 20___.gadu

Ekonomikas ministrs A.Kampars 

3.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 19.oktobra
noteikumiem Nr.799

Iesniegums būvkomersantu reģistram
par izmaiņām speciālistu sarakstā

Ekonomikas ministrs A.Kampars

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!