• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
2011. gada 1. jūlija likums "Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 20.07.2011., Nr. 112 https://www.vestnesis.lv/ta/id/233306

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Grozījumi Vispārējās izglītības likumā

Vēl šajā numurā

20.07.2011., Nr. 112

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Saeima

Veids: likums

Pieņemts: 01.07.2011.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā

Izdarīt Veterinārmedicīnas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 11.nr.; 2002, 2.nr.; 2003, 4., 15.nr.; 2004, 9., 18., 23.nr.; 2006, 9.nr.; 2009, 3., 14.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 196.nr.; 2010, 99.nr.) šādus grozījumus:

1.  1.pantā:

izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

“6) veterinārā ekspertīze — svaigas gaļas iegūšanai paredzēto dzīvnieku pirmskaušanas apskate, nokauto dzīvnieku kautproduktu izpēte, paraugu noņemšana, laboratoriskā izmeklēšana, testēšanas rezultātu izvērtēšana un pastāvīgā veterinārā uzraudzība, kas nepieciešama, lai sniegtu atzinumu par gaļas turpmāko izmantošanu, un ko veic saskaņā ar prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa regulā (EK) Nr.854/2004, ar ko paredz īpašus noteikumus par lietošanai pārtikā paredzētu dzīvnieku izcelsmes produktu oficiālās kontroles organizēšanu (turpmāk — Parlamenta un Padomes regula Nr.854/2004);”;

izteikt 15.punktu šādā redakcijā:

“15) aprite — dzīvnieku, dzīvnieku izcelsmes produktu, dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam, ieguve, ražošana, iepakošana, uzglabāšana, laišana tirgū, transportēšana, imports, eksports, tranzīts, savākšana, apstrāde, pārstrāde, piegāde, izmantošana, iznīcināšana, izpēte un izstrāde;”;

papildināt pantu ar 18.punktu šādā redakcijā:

“18) dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam, apritē iesaistītā persona — fiziskā vai juridiskā persona, kuras darbību Pārtikas un veterinārais dienests atzinis vai reģistrējis darbībām ar dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem vai atvasinātiem produktiem, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam, saskaņā ar prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 21.oktobra regulā (EK) Nr.1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un ar ko atceļ regulu (EK) Nr.1774/2002 (Dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu regula) (turpmāk — Parlamenta un Padomes regula Nr.1069/2009), un Eiropas Komisijas 2011.gada 25.februāra regulā (ES) Nr.142/2011, ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (EK) Nr.1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un īsteno Padomes direktīvu 97/78/EK attiecībā uz dažiem paraugiem un precēm, kam uz robežas neveic veterinārās pārbaudes atbilstīgi minētajai direktīvai (Dokuments attiecas uz EEZ) (turpmāk — Komisijas regula Nr.142/2011).”

2. Izteikt 2.panta 18.punktu šādā redakcijā:

“18) dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam (turpmāk — blakusprodukti, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam), apritē iesaistītās personas, to uzņēmumi un to īpašumā vai lietošanā esošas iekārtas, kas saskaņā ar Parlamenta un Padomes regulas Nr.1069/2009 un Komisijas regulas Nr.142/2011 prasībām pakļautas valsts veterinārajai uzraudzībai;”.

3.  4.pantā:

izteikt pirmās daļas 8.punktu šādā redakcijā:

“8) dzīvnieku liemeņu klasifikācija un cenu ziņošana kautuvē;”;

izslēgt otrās daļas 6.punktu;

papildināt otro daļu ar 11.punktu šādā redakcijā:

“11) izstrādā un apstiprina dzīvnieku izcelsmes produktu un blakusproduktu, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam, apritē iesaistīto personu valsts uzraudzības programmas.”

4. Papildināt likumu ar 4.2 un 4.pantu šādā redakcijā:

4.pants. Pārtikas un veterinārā dienesta ģenerāldirektors valsts uzraudzības uzdevumu pildīšanai saskaņā ar Parlamenta un Padomes regulā Nr.854/2004 noteiktajām prasībām pilnvaro:

1) veterinārārstu vai praktizējošu veterinārārstu veterinārās ekspertīzes veikšanai;

2) veterinārārsta palīgu veterinārās ekspertīzes veikšanai.

4.pants. (1) Mājputnu un trušu gaļas ieguves uzņēmumos veterinārārsta palīga funkcijas veterinārās ekspertīzes jomā var pārņemt kautuves darbinieks saskaņā ar Parlamenta un Padomes regulā Nr.854/2004 noteiktajām prasībām.

(2) Mājputnu un zaķveidīgo kārtas dzīvnieku gaļas iegūšanai nelielā daudzumā veterināro ekspertīzi saskaņā ar normatīvajiem aktiem par mājputnu un zaķveidīgo gaļas apriti nelielā daudzumā atļauts veikt personai, kura apmācīta saskaņā ar Parlamenta un Padomes regulā Nr.854/2004 noteiktajām prasībām.

(3) Medījamo dzīvnieku vai to gaļas iegūšanai mazā daudzumā veterināro ekspertīzi saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā mednieki galapatērētājam piegādā medījamos dzīvniekus vai to gaļu mazā daudzumā, un higiēnas prasībām attiecībā uz medījamo dzīvnieku un to gaļas apriti atļauts veikt personai, kura apmācīta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa regulā (EK) Nr.853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku (turpmāk — Parlamenta un Padomes regula Nr.853/2004), noteiktajām prasībām.

(4) Veterinārārsts vai praktizējošs veterinārārsts, kas pilnvarots veterinārās ekspertīzes veikšanai, uzrauga un kontrolē veterinārārsta palīga, kautuves darbinieka un šā panta otrajā vai trešajā daļā minētās apmācītās personas darbību.

(5) Pārtikas un veterinārā dienesta pilnvarots veterinārārsts un veterinārārsta palīgs ir apmācīts saskaņā ar Parlamenta un Padomes regulā Nr.854/2004 noteiktajām prasībām.”

5. Izteikt 9.panta ievaddaļu šādā redakcijā:

9.pants. Pārtikas un veterinārā dienesta valsts vecākie inspektori, valsts inspektori, pilnvaroti veterinārārsti un veterinārārstu palīgi nedrīkst:”.

6. Papildināt 15.pantu ar trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

“(3) Laboratoriskos izmeklējumus attiecībā uz valsts uzraudzībā esošām dzīvnieku infekcijas slimībām veic Latvijas vai citu Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālajās akreditācijas institūcijās akreditētajās laboratorijās un references laboratorijās saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem veterinārmedicīnas jomā. Ja laboratoriskie izmeklējumi tiek veikti citas Eiropas Savienības dalībvalsts laboratorijā, dzīvnieku īpašnieks vai turētājs nodrošina šo izmeklējumu testēšanas pārskatu sagatavošanu valsts valodā.

(4) Pārtikas un veterinārais dienests pēc laboratorisko izmeklējumu rezultātu un dzīvnieku veselības stāvokļa izvērtēšanas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību uzraudzību, kontroli, profilaksi un apkarošanu piešķir no dzīvnieku infekcijas slimībām brīvas vai šo slimību skartas novietnes vai akvakultūras dzīvnieku audzētavas statusu.”

7. Izteikt 18.pantu šādā redakcijā:

18.pants. Valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību uzraudzības un apkarošanas programmas īstenošanai Pārtikas un veterinārā dienesta ģenerāldirektors Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā pilnvaro praktizējošus veterinārārstus.”

8. Papildināt 25.pantu ar 17. un 18.punktu šādā redakcijā:

“17) valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību uzraudzības, kontroles un apkarošanas kārtību;

18) ziņojamo, reģistrējamo un valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību sarakstu un kārtību, kādā dzīvnieku īpašnieks vai turētājs, juridiskā persona, kuras uzņēmumā tiek veikti laboratoriskie izmeklējumi, vai tās pilnvarota persona, praktizējošs veterinārārsts vai jebkura cita persona, kuras rīcībā ir attiecīga informācija, ziņo Pārtikas un veterinārajam dienestam par ziņojamām, reģistrējamām un valsts uzraudzībā esošām dzīvnieku infekcijas slimībām.”

9. Izslēgt 38.panta pirmās daļas 1.punktā vārdus “un govju enzootiskās leikozes”.

10. 40.pantā:

izslēgt pirmās daļas 1.punktā vārdus un skaitļus “ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku (turpmāk — Parlamenta un Padomes regula Nr.853/2004)”;

izteikt pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

“2) blakusproduktu, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam, apritē, atzīst un reģistrē, kā arī atļaujas darbībām, kas noteiktas Parlamenta un Padomes regulā Nr.1069/2009 un Komisijas regulā Nr.142/2011, izsniedz Pārtikas un veterinārais dienests. Blakusproduktu, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam, apritē iesaistītā persona, kura saņēmusi atļauju, darbojas Pārtikas un veterinārā dienesta uzraudzībā saskaņā ar Parlamenta un Padomes regulu Nr.1069/2009 un Komisijas regulu Nr.142/2011.”;

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Šā panta pirmajā daļā noteiktās personas valsts veterināro uzraudzību finansē no valsts budžeta.”

11. Papildināt VI nodaļu ar 42.pantu šādā redakcijā:

42.pants. (1) Ministru kabinets blakusproduktu, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam, aprites valsts uzraudzības jomā nosaka:

1) blakusproduktu, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam, apritē iesaistīto personu reģistrācijas un reģistrācijas anulēšanas kārtību;

2) uzņēmumu un iekārtu atzīšanas un atzīšanas anulēšanas kārtību;

3) Parlamenta un Padomes regulā Nr.1069/2009 un Komisijas regulā Nr.142/2011 noteikto darbību ar blakusproduktiem, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam, atļaušanas un aizliegšanas kārtību.

(2) Ministru kabinets nosaka veselības aizsardzības un veterinārās prasības attiecībā uz blakusproduktu, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam, apriti.”

12. Izslēgt 43.pantā vārdus un skaitļus “ar ko paredz īpašus noteikumus par lietošanai pārtikā paredzētu dzīvnieku izcelsmes produktu oficiālās kontroles organizēšanu (turpmāk — Parlamenta un Padomes regula Nr.854/2004)”.

13. Izslēgt 47.pantu.

14. Aizstāt 52.panta otrajā daļā vārdus un skaitļus “Komisijas 2004.gada 16.aprīļa regulu Nr.745/2004, ar ko nosaka pasākumus attiecībā uz pašu patēriņam paredzēto dzīvnieku izcelsmes produktu ievedumiem” ar vārdiem un skaitļiem “Komisijas 2009.gada 5.marta regulu (EK) Nr.206/2009 par dzīvnieku izcelsmes produktu sūtījumu ievešanu Kopienā personīgam patēriņam un regulas (EK) Nr.136/2004 grozīšanu (Dokuments attiecas uz EEZ)”.

15. Aizstāt 55.panta 1. un 2.punktā vārdus “attiecīgās teritoriālās struktūrvienības vadītāju” ar vārdu “ģenerāldirektoru”.

16. Izslēgt 56.panta 2.punktu.

17. Papildināt 57.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Veterināro zāļu recepšu veidlapu izgatavošanas un uzglabāšanas, kā arī recepšu noformēšanas, izrakstīšanas un uzglabāšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.”

18. Papildināt 58.pantu ar 4.punktu šādā redakcijā:

“4) saņemt veterinārās ekspertīzes rezultātus attiecībā uz kautuvē nokautajiem dzīvniekiem.”

19. Papildināt 59.pantu ar 15. un 16.punktu šādā redakcijā:

“15) nodrošināt novietnē un akvakultūras dzīvnieku audzētavā esošo dzīvnieku pārvietošanu uz citām novietnēm un akvakultūras dzīvnieku audzētavām atbilstoši piešķirtajam veselības statusam un saskaņā ar normatīvajiem aktiem par dzīvnieku infekcijas slimību uzraudzību, kontroli, profilaksi un apkarošanu;

16) trīs gadus glabāt testēšanas pārskatus par laboratoriskajiem izmeklējumiem attiecībā uz ziņojamām, reģistrējamām un valsts uzraudzībā esošām dzīvnieku infekcijas slimībām.”

20. Papildināt pārejas noteikumus ar 23.punktu šādā redakcijā:

“23. Ministru kabinets līdz 2011.gada 31.decembrim izdod šā likuma 25.panta 17. un 18.punktā, 42.panta pirmajā un otrajā daļā un 57.panta trešajā daļā minētos noteikumus.”

Likums Saeimā pieņemts 2011.gada 1.jūlijā.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2011.gada 20.jūlijā

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!