Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Rīgas domes 2011. gada 19. maija saistošie noteikumi Nr. 125 "Par kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība piešķir lietošanā riteņkrēsla pacēlājus". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 30.06.2011., Nr. 100 https://www.vestnesis.lv/ta/id/232358

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Par Civillikuma Ģimenes tiesību daļas modernizēšanu

Vēl šajā numurā

30.06.2011., Nr. 100

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Rīgas dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 125

Pieņemts: 19.05.2011.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.125

Rīgā 2011.gada 19.maijā (prot. Nr.57, 9.§)

Par kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība piešķir lietošanā riteņkrēsla pacēlājus

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
15.panta pirmās daļas 7.punktu un 43.panta trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība piešķir lietošanā riteņkrēsla pacēlājus (turpmāk – pacēlājs), kā arī personas, kurām ir tiesības saņemt lietošanā pacēlāju.

2. Pacēlājs ir stacionāra vai mobila ierīce, kas nodrošina vides pieejamību atbilstoši personas ar invaliditāti vajadzībām un tiek uzstādīts pacēlāja saņēmēja dzīvesvietā ārpus dzīvojamām telpām.

3. Tiesības saņemt lietošanā pacēlāju ir Rīgas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušai personai ar I un II grupas invaliditāti, kā arī bērnam invalīdam ar kustību traucējumiem, ja persona pārvietojas riteņkrēslā, nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus vai neatrodas ieslodzījuma vietā (turpmāk – Persona).

4. Pacēlāju piešķir lietošanā, neizvērtējot Personas ienākumus un materiālo stāvokli.

5. Pacēlāju piešķir lietošanā, ja Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās dzīvojamās telpas, kurās faktiski dzīvo Persona, ir Personas, tās ģimenes locekļa vai likumiskā pārstāvja īpašumā vai lietošanā saskaņā ar dzīvojamās telpas īres līgumu, kas noslēgts vismaz uz pieciem gadiem, skaitot no pacēlāja pieprasīšanas dienas.

6. Pacēlāju uzstādīšana tiek nodrošināta atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības budžetā paredzētajiem līdzekļiem. Rīgas pilsētas pašvaldības finansējums, kas saistīts ar pacēlāju piešķiršanu Personām, ir līdz Ls 3000 par vienu pacēlāju.

7. Ja Personai nepieciešams pacēlājs, kura izmaksas pārsniedz 6.punktā noteikto summu, Persona var to saņemt, veicot līdzmaksājumu, t.sk. piesaistot ziedojumus.

II. Pacēlāja pieprasīšanas kārtība

8. Lai pacēlājs tiktu piešķirts lietošanā, Persona vai tās likumiskais pārstāvis iesniedz Rīgas Sociālajā dienestā (turpmāk – Dienests) rakstisku iesniegumu ar lūgumu piešķirt lietošanā pacēlāju (turpmāk – iesniegums), uzrāda personu apliecinošu dokumentu, kā arī nepieciešamības gadījumā pilnvaru.

9. Iesniegumā norāda Personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, Personas vai kontaktpersonas tālruņa numuru vai elektroniskā pasta adresi un mājokļa, kurā ir vajadzīgs pacēlājs (turpmāk – mājoklis), adresi.

10. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus (ja tie Dienestā nav iesniegti 12 mēnešu laikā pirms pacēlāja pieprasīšanas):

10.1. invalīda apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu);

10.2. izrakstu no ambulatorā/stacionārā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u) vai ārstējošā ārsta apliecinājumu, ka Persona pārvietojas riteņkrēslā;

10.3. īres līguma vai īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu);

10.4. mājokļa īpašnieka vai pārvaldnieka rakstisku piekrišanu pacēlāja uzstādīšanai, ja Persona nav mājokļa īpašnieks.

III. Pacēlāja piešķiršanas kārtība

11. Pēc saistošo noteikumu 8. un 10.punktā minēto dokumentu saņemšanas 15 dienu laikā Dienesta ergoterapeits apseko Personas dzīvesvietu un sagatavo atzinumu par nepieciešamību Personai piešķirt lietošanā pacēlāju.

12. Pēc Dienesta ergoterapeita atzinuma sagatavošanas 15 dienu laikā Dienests:

12.1. pieņem lēmumu par Personas atzīšanu par tiesīgu saņemt lietošanā pacēlāju un par Personas reģistrēšanu Pacēlāju piešķiršanas reģistrā (turpmāk – reģistrs) vai lēmumu par atteikumu piešķirt Personai tiesības saņemt pacēlāju lietošanā;

12.2. informē Personu par pieņemto lēmumu;

12.3. nosūta Rīgas domes Labklājības departamentam (turpmāk – Departaments), kurš kārto reģistru, Personas iesnieguma kopiju, Dienesta lēmumu un ergoterapeita atzinumu.

13. Dienests var pieņemt lēmumu par atteikumu piešķirt Personai tiesības saņemt pacēlāju, ja:

13.1. saņemts Dienesta ergoterapeita negatīvs atzinums pacēlāja piešķiršanai;

13.2. konstatēts, ka apzināti tiek sniegtas nepatiesas ziņas pacēlāja piešķiršanai.

14. Departaments, saņemot saistošo noteikumu 12.3.apakšpunktā minētos dokumentus:

14.1. reģistrē Personu reģistrā ar Dienesta lēmuma pieņemšanas brīdi;

14.2. apseko Personas mājokli, novērtē tehniskās iespējas uzstādīt pacēlāju un plānotās pacēlāja uzstādīšanas izmaksas;

14.3. rakstiski informē Personu un Dienestu:

14.3.1. par Personas kārtas numuru reģistrā;

14.3.2. par pacēlāja izmaksām, ja tās pārsniedz šo saistošo noteikumu 6.punktā noteiktā Rīgas pilsētas pašvaldības finansējuma apmēru;

14.3.3. atsevišķos gadījumos – par nepieciešamību pacēlāja uzstādīšanu saskaņot ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu;

14.4. organizē pacēlāja nodošanu Personai lietošanā atbilstoši Personas kārtas numuram reģistrā; par to Persona tiek informēta.

15. Saistošo noteikumu 7.punktā minētajā gadījumā Persona rakstiski informē Departamentu, norādot līdzmaksājuma apmēru un avotu.

16. Ja pacēlāju nevar uzstādīt mājokļa kāpņu telpas plānojuma vai izmēra dēļ, kā arī ja pacēlāja izmaksas pārsniedz saistošo noteikumu 6.punktā minēto summu, Persona saglabā kārtas numuru reģistrā, līdz parādās iespēja pacēlāju uzstādīt.

17. Persona mēneša laikā rakstiski informē Dienestu, ja:

17.1. Persona tiek ievietota ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;

17.2. Personas veselības stāvokļa dēļ pacēlājs vairs nav nepieciešams;

17.3. ir mainījusies Personas deklarētā dzīvesvieta vai mājokļa adrese.

18. Ja pacēlājs netiek lietots vai Personai tas nav nepieciešams, Persona, tās piederīgie vai Dienests par to informē Departamentu.

19. Saistošo noteikumu 17. un 18.punktā minētajos gadījumos Dienests pieņem lēmumu par Personas izslēgšanu no reģistra.

20. Par pacēlāja nodošanu lietošanā Persona, Departaments, Dienesta ergoterapeits un persona, kura uzstāda pacēlāju, paraksta pacēlāja pieņemšanas un nodošanas aktu.

21. Pēc pieņemšanas un nodošanas akta parakstīšanas pacēlājs tiek piešķirts lietošanā saskaņā ar līgumu, kuru noslēdz Persona un Departaments.

IV. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

22. Dienesta izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var apstrīdēt Departamenta direktoram.

23. Departamenta direktora lēmumu par apstrīdēto Dienesta administratīvo aktu vai faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

V. Noslēguma jautājumi

24. Personas, kuras līdz saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdim ir reģistrētas Departamentā pacēlāja piešķiršanai, saglabā kārtas numuru reģistrā.

25. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.riga.lv un stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Rīgas domes priekšsēdētāja p.i. A.Ameriks 

Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2011.gada 19.maija saistošajiem noteikumiem Nr.125 "Par kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība piešķir lietošanā riteņkrēsla pacēlājus"

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldībā tām personām ar kustību traucējumiem, kuras pārvietojas riteņkrēslā, tiek piešķirts lietošanā riteņkrēsla pacēlājs, t.sk. pacēlāju pieprasīšanas, piešķiršanas, samaksas kārtība. Lai saņemtu pacēlāju, personai jāvēršas Rīgas Sociālajā dienestā, pievienojot saistošo noteikumu II nodaļā minētos dokumentus. Pēc mājokļa apsekošanas un personai labvēlīga lēmuma pieņemšanas dokumenti tiek nosūtīti Rīgas domes Labklājības departamentam, kas piešķir pacēlāju lietošanā saskaņā ar Personas kārtas numuru pacēlāju piešķiršanas reģistrā. Saistošo noteikumu projektā tiek noteikti personas pienākumi un tiesības, arī lēmuma par pacēlāja piešķiršanu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Normatīvie akti konkrēti neparedz pašvaldības pienākumu uzstādīt pacēlājus tām personām ar kustību traucējumiem, kuras pārvietojas riteņkrēslā. 2010.gada 31.martā Latvijas Republikā stājās spēkā Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām, kurā paredzēts nodrošināt un īstenot to, lai personas ar invaliditāti varētu pilnībā īstenot visas cilvēktiesības un pamatbrīvības bez jebkāda veida diskriminācijas invaliditātes dēļ. Viens no konvencijā minētajiem pasākumiem ir vides pieejamības nodrošināšana atbilstoši personas ar invaliditāti vajadzībām. Likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 7.punktā ir noteikts, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir nodrošināt sociālo palīdzību, t.sk. sociāli mazaizsargātām personām, kas ir personas ar kustību traucējumiem un pārvietojas riteņkrēslā. Atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 11.janvāra noteikumu Nr.32 "Noteikumi par sociāli mazaizsargāto personu grupām" 2.3.apakšpunktam viena no sociāli mazaizsargāto personu grupām ir invalīdi. Ņemot vērā nepieciešamību noregulēt jautājumu par pacēlāju piešķiršanu lietošanā Rīgas iedzīvotājiem, lai nodrošinātu vides pieejamību tām personām ar kustību traucējumiem, kuras pārvietojas riteņkrēslā, veicinot šo personu integrāciju sabiedrībā, Rīgas pilsētas pašvaldība var realizēt savas likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešajā daļā noteiktās tiesības un izdot saistošos noteikumus, nodrošinot pašvaldības autonomo funkciju, kā arī brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums sniedz šādu tehnisko palīglīdzekļu definīciju – aprīkojums vai tehniskās sistēmas, kas novērš, kompensē, atvieglo vai neitralizē funkcijas pazeminājumu vai invaliditāti. Pacēlāji kā tehniskie palīglīdzekļi ir minēti Ministru kabineta 2005.gada 6.septembra noteikumos Nr.680 "Noteikumi par medicīniskajām ierīcēm un medicīnas precēm, to komplektējošām daļām, rezerves daļām un piederumiem, kuru piegādēm piemēro pievienotās vērtības nodokļa piecu procentu likmi". Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums paredz sociālo pakalpojumu – tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšanu likuma 25.pantā noteiktajām personām kā valsts funkciju. Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1474 "Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi" nav minēti pacēlāji. Atbilstoši normatīvajos aktos nav noteiktas to personu ar kustību traucējumiem, kas pārvietojas riteņkrēslā, tiesības saņemt lietošanā pacēlāju no valsts. Ņemot vērā to, ka valsts nespēj ar tehniskajiem palīglīdzekļiem nodrošināt visas personas, kam tas būtu nepieciešams, pašvaldībai ir iespējas gan tiesiski, gan finansiāli sniegt palīdzību tām personām ar kustību traucējumiem, kas pārvietojas riteņkrēslā, un piešķirt lietošanā viņu vajadzībām atbilstošo pacēlāju, palielinot personu iespējas integrēties sabiedrībā.

Rīgas pilsētas pašvaldības investīciju programmas ietvaros finanšu līdzekļi pacēlāju uzstādīšanai Rīgas iedzīvotājiem paredzēti jau no 2003.gada. Ņemot vērā uzstādīto pacēlāju skaita palielināšanos un to regulāras tehniskās apkopes nepieciešamību, no 2011.gada izveidota pamatbudžeta programma "Invalīdu pacēlāju uzstādīšana, apkope un remonts".

3. Informācija par iespējamo saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Finansējums nodrošināts apstiprinātā budžeta ietvaros.

4. Informācija par plānoto saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nemainās.

5. Informācija par plānoto saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu pieņemšana noteiks personām caurskatāmu pacēlāju piešķiršanas procedūru. Lai persona varētu saņemt pacēlāju lietošanā, jāvēršas Rīgas Sociālajā dienestā, kurš pieņem lēmumu par tiesībām pacēlāju saņemt lietošanā vai atteikumu to piešķirt. Rīgas Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Rīgas domes Labklājības departamentā, savukārt tā lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošo noteikumu projekts akceptēts Personu ar invaliditāti nevalstisko organizāciju konsultatīvajā padomes (izveidota ar Rīgas domes 2007.gada 9.oktobra lēmumu Nr.2890) 2011.gada 18.marta sēdē.


Rīgas domes priekšsēdētāja p.i. A.Ameriks

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!