Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
1999. gada 18. marta likums "Grozījumi Korupcijas novēršanas likumā". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 26.03.1999., Nr. 98/99 https://www.vestnesis.lv/ta/id/23146

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Valsts veterinārais dienesta rīkojums Nr.40

Par produktu ievešanu un tranzītu

Vēl šajā numurā

26.03.1999., Nr. 98/99

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Saeima

Veids: likums

Pieņemts: 18.03.1999.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Korupcijas novēršanas likumā  

Izdarīt Korupcijas novēršanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 22.nr.; 1996, 3., 15.nr.; 1998, 23.nr.) šādus grozījumus:  

1. 5.pantā:

aizstāt pirmās daļas 11.punktā vārdus "Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors un departamenta direktors" ar vārdiem "Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors un pārvaldes direktors";

papildināt pantu ar jaunu trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Rīcība ar mantu vai finansu līdzekļiem šā likuma izpratnē izpaužas tādējādi, ka pilnvarota valsts amatpersona pieņem lēmumu par mantas iegūšanu vai nodošanu īpašumā vai lietošanā, vai atsavināšanu citām personām, kā arī par finansu līdzekļu izlietojumu, sadali un pārdali.";

uzskatīt līdzšinējo trešo daļu attiecīgi par ceturto daļu un izteikt to šādā redakcijā:

"(4) To valsts amatpersonu sarakstu, uz kurām attiecas šā panta otrās daļas noteikumi, apstiprina valsts vai pašvaldību iestāžu, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) un citu to izveidoto institūciju vadītāji. Šie saraksti iesniedzami Valsts ieņēmumu dienestam. Nosakot jaunus amatus vai darbus, grozījumi amatpersonu sarakstā izdarāmi mēneša laikā pēc šo amatu vai darbu noteikšanas."  

2. Aizstāt 6.,7., 8., 9. un 20. pantā vārdus "ģimenes locekļi" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "radinieki" (attiecīgā locījumā).  

3. Izteikt 6. panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Radinieki šā likuma izpratnē ir personas, kuras ar valsts amatpersonu ir laulībā vai radniecībā līdz pirmajai pakāpei, kā arī brāļi un māsas."  

4. Aizstāt 9.panta otrajā daļā vārdus "Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors un departamentu direktori" ar vārdiem "Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors un pārvalžu direktori".  

5. Papildināt likumu ar 12.1 pantu šādā redakcijā:

"12.1 pants. Aizliegums izmantot valsts un pašvaldību mantu personiskajām vajadzībām

Valsts amatpersona nedrīkst izmantot valsts vai pašvaldības mantu personiskajām vajadzībām, kā arī nodot to citai personai izmantošanai personiskajām vajadzībām, ja vien tas nav atļauts ar likumu, Ministru kabineta noteikumiem vai citiem normatīvajiem aktiem."  

6. 19.pantā:

papildināt otrās daļas 2.punktu ar vārdiem "un arodbiedrībās";

aizstāt trešajā daļā vārdus "Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektoram un departamentu direktoriem" ar vārdiem "Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektoram un pārvalžu direktoriem";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Pašvaldību domju (padomju) priekšsēdētājiem, republikas pilsētu domju priekšsēdētāju vietniekiem, pašvaldību izpilddirektoriem un viņu vietniekiem, valsts un pašvaldību iestāžu un uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) vadītājiem un viņu vietniekiem, civildienesta ierēdņiem (ierēdņu kandidātiem) un šā likuma 5.panta otrajā daļā minētajām valsts amatpersonām ir atļauts savienot savu valsts amatpersonas amatu tikai ar:

1) amatiem, kurus šīs personas ieņem saskaņā ar likumiem, Ministru kabineta noteikumiem un rīkojumiem;

2) amatiem sabiedriskajās, politiskajās un reliģiskajās organizācijās un arodbiedrībās;

3) pedagoga, zinātnieka, ārsta un radošo darbu;

4) citu amatu vai darbu valsts vai pašvaldības institūcijā, ja par to ir pieņemts attiecīgās institūcijas vadītāja vai koleģiālas lēmējinstitūcijas lēmums.";

izteikt astoto daļu šādā redakcijā:

"(8) Radošais darbs šā likuma izpratnē ir darbs, par kuru saņem autoratlīdzību vai honorāru sakarā ar publicistisko, literāro vai māksliniecisko darbību."  

7. 22.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus "un kārtībā";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Valsts vai pašvaldību iestāžu, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) un to izveidoto institūciju vadītāji Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam to valsts amatpersonu sarakstus, kurām saskaņā ar šā likuma 5.panta noteikumiem ir jāiesniedz deklarācijas, kā arī mēneša laikā paziņo par šajos sarakstos izdarītajiem grozījumiem.";  

papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Šā panta pirmajā daļā noteikto deklarāciju veidlapu paraugus apstiprina un deklarāciju aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību nosaka Ministru kabinets."  

8. Izteikt 23.panta otrās daļas 8.punktu šādā redakcijā:

"8) deklarācijas iesniedzēja vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvieta (adrese), kā arī deklarācijas iesniedzēja radinieku vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta (adrese) un radniecība."  

9. 24.pantā:

papildināt otro daļu ar 3.punktu šādā redakcijā:

"3) Ja periodā, par kuru tiek iesniegta deklarācija, valsts amatpersona ir ieguvusi īpašumā, arī kopīpašumā ar laulāto vai kādu citu personu nekustamo īpašumu vai valsts institūcijās reģistrējamu transportlīdzekli, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) vai kapitāla daļas uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās), kuru cena kopsummā vai atsevišķi pārsniedz ienākumu summu, ko attiecīgā valsts amatpersona ieguvusi periodā, par kuru tiek iesniegta deklarācija, šai valsts amatpersonai ir pienākums norādīt to ienākumu avotus, par kuriem iegūts attiecīgais īpašums.";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Tādi ienākumi kā darba alga, piemaksas pie darba algas, prēmijas, visu veidu ienākumi, kurus gūst saskaņā ar vadības līgumiem, honorāri, ienākumi no saimnieciskās darbības, uzņēmējdarbības un realizētā īpašuma, apdrošināšanas izmaksas, kompensācijas, ienākumi no kustamās un nekustamās mantas nomas (īres), kā arī laimesti un dividendes uzrādāmi neatkarīgi no to vērtības. Mantojumi, dāvinājumi un citi ienākumi uzrādāmi, ja to vērtība pārsniedz 10 valdības noteiktās minimālās mēnešalgas."  

10. Aizstāt 28. panta pirmajā daļā vārdus "to radiniekiem un ģimenes locekļiem" ar vārdiem "un to radiniekiem".  

11. 29.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Valsts ieņēmumu dienestam iesniegtās valsts amatpersonas deklarācijas ir publiski pieejamas. Deklarācijās iekļaujamās ziņas nedrīkst kvalificēt kā konfidenciālas vai tādas, kurām ir ierobežotas pieejamības informācijas statuss. Šie noteikumi neattiecas uz ziņām, kas ar šo likumu noteiktas par nepublicējamām.";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Aizliegts publicēt deklarācijā norādīto amatpersonu, to radinieku un citu deklarācijā minēto personu dzīvesvietu (adresi) un personas kodu."  

12. Papildināt 31.pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"(4) Šā panta otrajā un trešajā daļā noteikto deklarāciju veidlapu paraugus apstiprina un deklarāciju aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(5) Valsts ieņēmumu dienestam ir pienākums pārbaudīt ienākumu avotu likumību, ja valsts amatpersona periodā, par kuru tiek iesniegta deklarācija, ir ieguvusi īpašumā, arī kopīpašumā ar laulāto vai kādu citu personu šā likuma 24.panta otrās daļas 3.punktā norādītos īpašumus, ja to cena pārsniedz ienākumus, ko attiecīgā valsts amatpersona ir guvusi periodā, par kuru tiek iesniegta deklarācija."  

13. Papildināt 34.panta otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Pārskatā norādāms arī to valsts amatpersonu saraksts, kuras pārkāpušas Korupcijas novēršanas likumu, šo amatpersonu izdarītie likumpārkāpumi un tām uzliktie sodi."  

14. Pārejas noteikumos:

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

"1. Ministru kabinetam ir pienākums apstiprināt normatīvos aktus, kas nepieciešami šā likuma izpildei.";

papildināt pārejas noteikumus ar 9.punktu šādā redakcijā:

"9. Šā likuma 5.pantā minētās valsts amatpersonas ikgadējo deklarāciju par 1998. gadu iesniedz līdz 1999.gada 1.maijam."

Pārejas noteikumi  

1. Korupcijas novēršanas likuma 5.panta ceturtajā daļā minētie valsts amatpersonu saraksti iesniedzami Valsts ieņēmumu dienestam ne vēlāk kā mēneša laikā pēc šā likuma stāšanās spēkā.

2. Valsts ieņēmumu dienestam laika posmā no 1998.gada 18.novembra līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai iesniegtajās valsts amatpersonu deklarācijās norādītās ziņas par radiniekiem uzskatāmas par pilnīgām, ja tās ietver likumā paredzēto informāciju par personām, kuras ar valsts amatpersonu ir laulībā vai radniecībā līdz pirmajai pakāpei, kā arī brāļiem un māsām.

3. Ministru kabinets un citas valsts institūcijas, kā arī pašvaldību domes (padomes) un to izveidotās institūcijas līdz 1999.gada 1.jūlijam apstiprina normatīvos aktus, kas reglamentē kārtību, kādā valsts amatpersonas izmanto valsts un pašvaldību mantu.

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas, bet Korupcijas novēršanas likuma 12.1 pants stājas spēkā 1999.gada 1.jūlijā.

Likums Saeimā pieņemts 1999.gada 18.martā.

Valsts prezidents G.Ulmanis

Rīgā 1999.gada 26.martā

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!