Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2011. gada 31. maija noteikumi Nr. 418 "Noteikumi par riska ūdensobjektiem". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 2.06.2011., Nr. 86 https://www.vestnesis.lv/ta/id/231084

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.419

Noteikumi par kopējo valstī maksimāli pieļaujamo emisiju gaisā

Vēl šajā numurā

02.06.2011., Nr. 86

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 418

Pieņemts: 31.05.2011.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta noteikumi Nr.418

Rīgā 2011.gada 31.maijā (prot. Nr.34 20.§)

Noteikumi par riska ūdensobjektiem

Izdoti saskaņā ar Ūdens apsaimniekošanas likuma 5.panta desmitās daļas 11.punktu

1. Noteikumi nosaka:

1.1. virszemes ūdensobjektus, kuros pastāv risks nesasniegt Ūdens apsaimniekošanas likumā noteikto labu virszemes ūdeņu stāvokli minētajā likumā paredzētajā termiņā (turpmāk – riska ūdensobjekti);

1.2. prasības riska ūdensobjektu aizsardzībai.

2. Riska ūdensobjektu – upju un kanāla – saraksts un informācija, kādi novadi un to teritoriālās vienības (novada pagasti un novada pilsētas) ietilpst šo ūdensobjektu sateces baseinā, norādīta šo noteikumu 1.pielikumā.

3. Riska ūdensobjektu – ezeru un ūdenskrātuvju – saraksts un informācija, kādu novadu un to teritoriālo vienību (novada pagastu un novada pilsētu) teritorijā atrodas šie ūdensobjekti, norādīta šo noteikumu 2.pielikumā.

4. Riska ūdensobjektu – piekrastes ūdeņu posmu vai pārejas ūdeņu – saraksts un informācija, kādu novadu un to teritoriālo vienību (novada pagastu un novada pilsētu) teritorija robežojas ar šiem ūdensobjektiem, norādīta šo noteikumu 3.pielikumā.

5. Riska ūdensobjektu – upju, kanāla, piekrastes ūdeņu posmu vai pārejas ūdeņu – izvietojums norādīts:

5.1. Daugavas upju baseinu apgabalam – šo noteikumu 4.pielikumā;

5.2. Gaujas upju baseinu apgabalam – šo noteikumu 5.pielikumā;

5.3. Lielupes upju baseinu apgabalam – šo noteikumu 6.pielikumā;

5.4. Ventas upju baseinu apgabalam – šo noteikumu 7.pielikumā.

6. Publiskās personas un privātpersonas lieto vai apsaimnieko ūdens resursus šo noteikumu 2., 3. un 4.punktā minētajos ūdensobjektos, kā arī izmanto vai plāno izmantot teritorijas to sateces baseinā tā, lai novērstu vai mazinātu iespējamo negatīvo ietekmi uz attiecīgo ūdensobjektu un pakāpeniski uzlabotu tā stāvokli, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības:

6.1. par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī;

6.2. par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskas darbības izraisītā piesārņojuma ar nitrātiem;

6.3. par īpašām vides prasībām piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs;

6.4. par ietekmes uz vidi novērtēšanu un par tehniskajiem noteikumiem darbībām, kurām nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums;

6.5. par augu aizsardzības līdzekļiem un par darbībām ar biocīdiem;

6.6. par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli;

6.7. par ūdens resursu lietošanas atļauju;

6.8. par meliorāciju un meliorācijas sistēmu ekspluatāciju un uzturēšanu;

6.9. par meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju būvniecības kārtību;

6.10. par virszemes ūdensobjektu un ostu akvatoriju tīrīšanas un padziļināšanas kārtību;

6.11. par dabas aizsardzības noteikumiem meža apsaimniekošanā;

6.12. par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un samazināšanas pasākumiem;

6.13. par aizsargjoslām;

6.14. par piesārņojuma samazināšanu un kontroli un piesārņojošo darbību veikšanas kārtību;

6.15. par upēm (upju posmiem), uz kurām zivju resursu aizsardzības nolūkā aizliegts būvēt un atjaunot hidroelektrostaciju aizsprostus un veidot jebkādus mehāniskus šķēršļus;

6.16. par atkritumu poligonu ierīkošanu, apsaimniekošanu, slēgšanu un rekultivāciju.

7. Valsts institūcijas izstrādā attīstības plānošanas dokumentus un plāno un saskaņo attiecīgo dokumentu īstenošanai paredzēto darbību uzsākšanu tā, lai novērstu vai mazinātu šo noteikumu 1., 2. un 3.pielikumā norādīto būtiskāko riska cēloņu negatīvo ietekmi uz šo noteikumu 2., 3. un 4.punktā minētajiem ūdensobjektiem un tādējādi sekmētu stāvokļa uzlabošanos tajos. Pēc valsts institūciju pieprasījuma Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sniedz informāciju par to, vai konkrēti objekti vai teritorijas atrodas riska ūdensobjektu sateces baseinā un kādus papildu pasākumus riska samazināšanai ieteicams īstenot katra riska ūdensobjekta sateces baseinā.

8. Lai novērstu vai mazinātu iespējamo negatīvo ietekmi uz riska ūdensobjektu ķīmisko vai ekoloģisko stāvokli (tai skaitā hidroloģisko un morfoloģisko stāvokli) un pakāpeniski to uzlabotu, vides aizsardzības institūcijas (piemēram, Valsts vides dienests) ievēro šo noteikumu 1., 2. un 3.pielikumā norādītos būtiskākos riska cēloņus un šādas vispārīgās aizsardzības prasības (šajā punktā minētās prasības nav attiecināmas uz ostu teritoriju iekšējiem ūdeņiem):

8.1. atbilstoši normatīvajiem aktiem par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti un par prasībām virszemes ūdeņu, pazemes ūdeņu un aizsargājamo teritoriju monitoringam un monitoringa programmu izstrādei pārskata nosacījumus, kuri ietverti A vai B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā vai ūdens resursu lietošanas atļaujā darbībām riska ūdensobjektā, izvērtējot nepieciešamību samazināt noteiktos emisijas limitus vai mainīt ūdens resursu lietošanas nosacījumus;

8.2. atbilstoši normatīvajiem aktiem par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti pārskata ūdeņu stāvokļa monitoringa programmu un atļaujas nosacījumus par operatora vai ūdens resursu lietotāja veikto monitoringu un, ja nepieciešams, izdara tajos grozījumus, lai nodrošinātu normatīvajos aktos par prasībām virszemes ūdeņu, pazemes ūdeņu un aizsargājamo teritoriju monitoringam un monitoringa programmu izstrādei noteiktās informācijas ieguvi;

8.3. atbilstoši normatīvajiem aktiem par ietekmes uz vidi novērtējumu izvērtē nepieciešamību grozīt izsniegtajos tehniskajos noteikumos noteiktās vides aizsardzības prasības paredzētajai darbībai tās norises vietā, ja tehniskie noteikumi ir izsniegti, bet minētā darbība nav uzsākta līdz laikam, kad stājas spēkā šie noteikumi;

8.4. izvirzot nosacījumus A vai B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā, ūdens resursu lietošanas atļaujā vai tehniskajos noteikumos jaunām darbībām riska ūdensobjektu teritorijā, ievēro informāciju par riska ūdensobjektu stāvokli, riska cēloņiem un vides kvalitātes mērķiem, kas noteikti atbilstoši Ūdens apsaimniekošanas likumam.

9. Lai veicinātu Ūdens apsaimniekošanas likumā noteikto mērķu sasniegšanu riska ūdensobjektos, izstrādājot politikas plānošanas dokumentus Eiropas Savienības finansējuma piesaistei Eiropas Savienības 2013.–2020.gada finanšu plānošanas periodā, tajos iekļauj pasākumus, kas ļauj kvantitatīvi samazināt negatīvo ietekmi uz riska ūdensobjektiem.

Ministru prezidents  V.Dombrovskis

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis 

1.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 31.maija
noteikumiem Nr.418

Upju un kanāla ūdensobjekti, kuros pastāv risks nesasniegt Ūdens apsaimniekošanas likumā noteikto labu virszemes ūdeņu stāvokli likumā paredzētajā termiņā

1.tabula

Upes – riska ūdensobjekti Daugavas upju baseinu apgabalā

Nr.
p.k.

Kods

Nosaukums

Posma apraksts

Ūdensobjekta sateces baseinā esošās republikas pilsētas un novadi (šo novadu pagasti un novadu pilsētas)1

Būtiskākie riska cēloņi

1. D407 Suda No iztekas līdz ietekai Lielajā Juglā Amatas novads (Nītaures pagasts), Līgatnes novads (Līgatnes pagasts), Mālpils novads, Siguldas novads (Allažu pagasts, Mores pagasts, Siguldas pagasts) Izkliedētais piesārņojums, hidromorfoloģiskie pārveidojumi
2. D413 SP Daugava No Ogres līdz Langai Baldones novads, Ikšķiles novads, Ķeguma novads, Ķekavas novads, Mārupes novads, Ogres novads (Ogre, Ogresgala pagasts), Olaines novads, Rīga, Stopiņu novads, Salaspils novads, Vecumnieku novads (Vecumnieku pagasts) Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni)
3. D419 Ogre No Līčupes līdz Lobei Aizkraukles novads (Aizkraukles pagasts), Ērgļu novads (Sausnējas pagasts), Kokneses novads (Bebru pagasts, Iršu pagasts, Kokneses pagasts), Lielvārdes novads (Lēdmanes pagasts), Ogres novads (Krapes pagasts, Mazozolu pagasts, Ķeipenes pagasts, Madlienas pagasts, Meņģeles pagasts, Taurupes pagasts), Skrīveru novads Izkliedētais piesārņojums, hidromorfoloģiskie pārveidojumi
4. D427 SP Daugava No Aiviekstes līdz Ogrei Aizkraukles novads, Jaunjelgavas novads (Jaunjelgava, Jaunjelgavas pagasts, Sērenes pagasts, Seces pagasts, Staburaga pagasts, Sunākstes pagasts), Kokneses novads (Koknese, Kokneses pagasts), Ķeguma novads, Lielvārdes novads, Ogres novads (Krapes pagasts, Ogre, Ogresgala pagasts), Pļaviņu novads (Aiviekstes pagasts, Klintaines pagasts, Pļaviņas), Salas novads (Sēlpils pagasts), Skrīveru novads, Vecumnieku novads (Valles pagasts, Vecumnieku pagasts), Viesītes novads (Viesīte, Viesītes pagasts) Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni) un izkliedētais piesārņojums
5. D437 Kuja No Padaukļa līdz Aiviekstei Lubānas novads (Indrānu pagasts), Madonas novads (Dzelzavas pagasts, Ļaudonas pagasts, Praulienas pagasts, Sarkaņu pagasts) Izkliedētais piesārņojums, hidromorfoloģiskie pārveidojumi
6. D438 Kuja No iztekas līdz Padauklim Cesvaines novads, Madonas novads (Aronas pagasts, Dzelzavas pagasts, Lazdonas pagasts, Liezēres pagasts, Madona, Mārcienas pagasts, Praulienas pagasts, Sarkaņu pagasts) Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni) un izkliedētais piesārņojums
7. D439 Isliena No iztekas līdz ietekai Aiviekstē Krustpils novads (Atašienes pagasts), Madonas novads (Barkavas pagasts, Mētrienas pagasts), Varakļānu novads (Murmastienes pagasts) Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni) un izkliedētais piesārņojums
8. D451 Bolupe No iztekas līdz ietekai Vecpededzē Alūksnes novads (Liepnas pagasts), Balvu novads (Balvi, Balvu pagasts, Bērzkalnes pagasts, Kubulu pagasts, Lazdulejas pagasts, Vectilžas pagasts, Vīksnas pagasts), Gulbenes novads (Litenes pagasts, Stradu pagasts), Lubānas novads (Indrānu pagasts), Rugāju novads, Viļakas novads (Kupravas pagasts, Medņevas pagasts, Susāju pagasts, Žīguru pagasts) Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni) un izkliedētais piesārņojums, hidromorfoloģiskie pārveidojumi
9. D462 SP Rēzekne No Sūļupes līdz Lubāna ezeram Rēzeknes novads (Gaigalavas pagasts, Nagļu pagasts) Augštecē esošo ūdensobjektu ietekme
10. D463 Rēzekne No Taudejāņu strauta līdz Sūļupei

 

Rēzeknes novads (Rēzekne, Audriņu pagasts, Čornajas pagasts, Gaigalavas pagasts, Griškānu pagasts, Ilzeskalna pagasts, Kantinieku pagasts, Nagļu pagasts, Ozolaines pagasts, Ozolmuižas pagasts, Rikavas pagasts, Sakstagala pagasts, Silmalas pagasts, Vērēmu pagasts), Viļānu novads (Sokolku pagasts, Viļānu pagasts) Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni) un izkliedētais piesārņojums
11. D476 Daugava No Ūšas/Ošas līdz Ziemeļsusējai Jēkabpils, Jēkabpils novads (Ābeļu pagasts, Dignājas pagasts), Krustpils novads (Krustpils pagasts, Kūku pagasts, Variešu pagasts, Vīpes pagasts), Līvānu novads (Turku pagasts, Līvāni), Salas novads (Salas pagasts) Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni) un izkliedētais piesārņojums
12. D480 SP Feimanka No iztekas līdz ietekai Dubnā Līvānu novads (Rožupes pagasts, Sutru pagasts), Preiļu novads (Preiļu pagasts, Saunas pagasts), Rēzeknes novads (Feimaņu pagasts), Riebiņu novads (Riebiņu pagasts, Rušonas pagasts, Silajāņu pagasts), Vārkavas novads (Vārkavas pagasts) Izkliedētais piesārņojums
13. D494 Līksna No iztekas līdz ietekai Daugavā Daugavpils, Daugavpils novads (Ambeļu pagasts, Biķernieku pagasts, Kalupes pagasts, Līksnas pagasts, Maļinovas pagasts, Naujenes pagasts, Sventes pagasts, Vaboles pagasts, Višķu pagasts) Izkliedētais piesārņojums

2.tabula

Upes – riska ūdensobjekti Gaujas upju baseinu apgabalā

Nr.
p.k.

Kods

Nosaukums

Posma apraksts

Ūdensobjekta sateces baseinā esošās republikas pilsētas un novadi (šo novadu pagasti un novadu pilsētas)1

Būtiskākie riska cēloņi

1. G205 Gauja No Braslas līdz Lorupei Krimuldas novads (Krimuldas pagasts), Līgatnes novads (Līgatnes pagasts), Siguldas novads (Sigulda, Siguldas pagasts) Izkliedētais piesārņojums
2. G206 Brasla No iztekas līdz ietekai Gaujā Alojas novads (Brīvzemnieku pagasts), Kocēnu novads (Dikļu pagasts), Krimuldas novads, Limbažu novads (Katvaru pagasts, Limbažu pagasts, Umurgas pagasts), Pārgaujas novads Izkliedētais piesārņojums un hidromorfoloģiskie pārveidojumi
3. G209 Gauja No Amatas līdz Braslai Amatas novads (Amatas pagasts, Drabešu pagasts, Nītaures pagasts), Cēsu novads, Līgatnes novads, Pārgaujas novads, Priekuļu novads (Priekuļu pagasts), Siguldas novads (Mores pagasts, Siguldas pagasts) Izkliedētais piesārņojums
4. G220 Abuls No iztekas līdz ietekai Gaujā Smiltenes novads (Blomes pagasts, Brantu pagasts, Launkalnes pagasts, Smiltene, Smiltenes pagasts), Beverīnas novads (Brenguļu pagasts, Trikātas pagasts), Priekuļu novads (Mārsnēnu pagasts), Strenču novads (Plāņu pagasts), Raunas novads Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni) un izkliedētais piesārņojums, hidromorfoloģiskie pārveidojumi
5. G229 Vija No iztekas līdz Kamaldai Smiltenes novads (Bilskas pagasts, Grundzāles pagasts, Launkalnes pagasts, Palsmanes pagasts, Smiltenes pagasts), Strenču novads (Plāņu pagasts), Valkas novads (Vijciema pagasts, Zvārtavas pagasts) Izkliedētais piesārņojums un hidromorfoloģiskie pārveidojumi
6. G242 Vizla (Jaunpalsa) No Palsas iztekas līdz ietekai Gaujā Apes novads (Virešu pagasts), Gulbenes novads (Rankas pagasts), Raunas novads (Drustu pagasts), Smiltenes novads (Grundzāles pagasts, Launkalnes pagasts, Palsmanes pagasts, Variņu pagasts), Vecpiebalgas novads (Dzērbenes pagasts) Hidromorfoloģiskie pārveidojumi
7. G261SP Aģe No Mazupītes līdz grīvai Limbažu novads (Skultes pagasts), Saulkrastu novads Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni)
8. G262 Pēterupe No iztekas līdz ietekai jūrā Limbažu novads (Vidrižu pagasts), Krimuldas novads, Saulkrastu novads, Sējas novads Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni) un hidromorfoloģiskie pārveidojumi
9. G264 Aģe No iztekas līdz Mazupītei Krimuldas novads, Salacgrīvas novads (Liepupes pagasts), Limbažu novads (Limbažu pagasts, Skultes pagasts, Vidrižu pagasts) Hidromorfoloģiskie pārveidojumi
10 G268 Svētupe No iztekas līdz ietekai jūrā Alojas novads (Alojas pagasts, Brīvzemnieku pagasts), Limbažu novads (Katvaru pagasts, Limbaži, Limbažu pagasts, Pāles pagasts, Umurgas pagasts, Viļķenes pagasts), Salacgrīvas novads (Salacgrīvas pagasts) Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni), hidromorfoloģiskie pārveidojumi
11. G306 Salaca No iztekas līdz Iģei Alojas novads (Alojas pagasts, Braslavas pagasts), Burtnieku novads (Vecates pagasts), Mazsalacas novads (Mazsalaca, Mazsalacas pagasts, Ramatas pagasts, Skaņkalnes pagasts) Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni), hidromorfoloģiskie pārveidojumi
12. G312 Rūja No iztekas līdz Saprašai Naukšēnu novads, Rūjienas novads, Valkas novads (Ērģemes pagasts, Kārķu pagasts) Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni), plūdu risks

3.tabula

Upes un kanāls – riska ūdensobjekti Lielupes upju baseinu apgabalā

Nr.
p.k.

Kods

Nosaukums

Posma apraksts

Ūdensobjekta sateces baseinā esošās republikas pilsētas un novadi (šo novadu pagasti un novadu pilsētas)1

Būtiskākie riska cēloņi

1. L100 SP Lielupe No Vecbērzes poldera apvadkanāla līdz Vecslocenei Babītes novads, Engures novads (Lapmežciema pagasts), Jelgavas novads (Kalnciema pagasts, Valgundes pagasts), Jūrmala, Rīga, Tukuma novads (Džūkstes pagasts, Slampes pagasts) Izkliedētais piesārņojums
2. L106 SP Vecbērzes poldera apvadkanāls Visā garumā Dobeles novads (Bērzes pagasts, Dobeles pagasts, Jaunbērzes pagasts), Jelgavas novads (Kalnciema pagasts, Līvbērzes pagasts, Valgundes pagasts), Tukuma novads (Degoles pagasts, Džūkstes pagasts, Irlavas pagasts, Lestenes pagasts, Slampes pagasts) Izkliedētais piesārņojums
3. L107 Lielupe No Mēmeles līdz Vecbērzes poldera apvadkanālam Dobeles novads (Jaunbērzes pagasts), Jelgavas novads (Kalnciema pagasts, Kalnciems, Līvbērzes pagasts, Valgundes pagasts), Ozolnieku novads (Cenu pagasts), Babītes novads (Babītes pagasts), Olaines novads (Olaines pagasts) Hidromorfoloģiskie pārveidojumi
4. L108 SP Svēte No Tērvetes līdz Lielupei Jelgava, Jelgavas novads (Līvbērzes pagasts) Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni) un izkliedētais piesārņojums
5. L109 Bērze No Sesavas līdz Svētei Auces novads (Bēnes pagasts, Īles pagasts), Dobeles novads (Auru pagasts, Bērzes pagasts, Dobele, Krimūnu pagasts, Naudītes pagasts, Penkules pagasts), Jelgavas novads (Glūdas pagasts, Līvbērzes pagasts), Tērvetes novads (Tērvetes pagasts) Izkliedētais piesārņojums
6. L111 Bērze No iztekas līdz Sesavai Dobeles novads (Annenieku pagasts, Auru pagasts, Bērzes pagasts, Bikstu pagasts, Dobele, Dobeles pagasts, Krimūnu pagasts, Naudītes pagasts, Zebrenes pagasts), Auces novads (Īles pagasts, Lielauces pagasts, Vītiņu pagasts), Brocēnu novads (Blīdenes pagasts, Remtes pagasts), Saldus novads (Zvārdes pagasts), Tukuma novads (Džūkstes pagasts), Jaunpils novads (Jaunpils pagasts) Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni) un izkliedētais piesārņojums, hidromorfoloģiskie pārveidojumi
7. L114 Bikstupe No iztekas līdz ietekai Bērzē Brocēnu novads (Blīdenes pagasts, Remtes pagasts), Dobeles novads (Annenieku pagasts, Bikstu pagasts), Jaunpils novads (Jaunpils pagasts), Tukuma novads (Džūkstes pagasts) Izkliedētais piesārņojums
8. L117 SP Auce No Rīgavas līdz Svētei Auces novads (Bēnes pagasts), Dobeles novads (Auru pagasts, Bērzes pagasts, Krimūnu pagasts, Penkules pagasts), Jelgavas novads (Glūdas pagasts, Līvbērzes pagasts, Zaļenieku pagasts), Tērvetes novads (Bukaišu pagasts, Tērvetes pagasts) Izkliedētais piesārņojums
9. L118 Auce No iztekas līdz Rīgavai Auces novads (Bēnes pagasts, Īles pagasts, Lielauces pagasts, Vītiņu pagasts), Dobeles novads (Penkules pagasts, Zebrenes pagasts) Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni) un izkliedētais piesārņojums
10. L120 Tērvete No iztekas līdz ietekai Svētē Dobeles novads (Krimūnu pagasts), Tērvetes novads, Auces novads (Ukru pagasts), Jelgavas novads (Glūdas pagasts, Līvbērzes pagasts, Svētes pagasts, Vilces pagasts, Zaļenieku pagasts) Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni), izkliedētais un pārrobežu piesārņojums, hidromorfoloģiskie pārveidojumi
11. L121 Skujaine No iztekas līdz ietekai Tērvetē Auces novads (Bēnes pagasts, Ukru pagasts, Vītiņu pagasts), Dobeles novads (Krimūnu pagasts, Penkules pagasts), Tērvetes novads (Bukaišu pagasts, Tērvetes pagasts) Izkliedētais piesārņojums, hidromorfoloģiskie pārveidojumi
12. L123 Svēte No valsts robežas līdz Svētei Jelgava, Jelgavas novads (Glūdas pagasts, Līvbērzes pagasts, Svētes pagasts, Vilces pagasts, Zaļenieku pagasts), Tērvetes novads (Augstkalnes pagasts) Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni) un pārrobežu piesārņojums, hidromorfoloģiskie pārveidojumi
13. L124 Vilce No iztekas līdz ietekai Svētē Jelgavas novads (Vilces pagasts), Tērvetes novads (Augstkalnes pagasts) Pārrobežu piesārņojums
14. L143 Lielupe No Mūsas un Mēmeles satekas līdz Svētei Bauskas novads (Bauska, Codes pagasts, Gailīšu pagasts, Īslīces pagasts, Mežotnes pagasts), Iecavas novads, Jelgava, Jelgavas novads (Jaunsvirlaukas pagasts, Līvbērzes pagasts, Valgundes pagasts), Ozolnieku novads, Rundāles novads (Rundāles pagasts, Viesturu pagasts) Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni) un izkliedētais piesārņojums
15. L144 SP Platone No Lielplatones grāvja līdz Lielupei Jelgava, Jelgavas novads (Elejas pagasts, Lielplatones pagasts, Platones pagasts, Svētes pagasts, Vilces pagasts, Vircavas pagasts, Zaļenieku pagasts) Izkliedētais piesārņojums, hidromorfoloģiskie pārveidojumi
16. L146 Platone No valsts robežas līdz Lielplatones grāvim Jelgavas novads (Elejas pagasts, Lielplatones pagasts,

Vilces pagasts)

Izkliedētais un pārrobežu piesārņojums, hidromorfoloģiskie pārveidojumi
17. L147 Vircava No iztekas līdz ietekai Lielupē Jelgava, Jelgavas novads (Elejas pagasts, Jaunsvirlaukas pagasts, Lielplatones pagasts, Platones pagasts, Sesavas pagasts, Vircavas pagasts) Izkliedētais un pārrobežu piesārņojums, hidromorfoloģiskie pārveidojumi
18. L148 SP Sesava No iztekas līdz ietekai Lielupē Jelgavas novads (Jaunsvirlaukas pagasts, Sesavas pagasts, Vircavas pagasts), Ozolnieku novads (Cenu pagasts), Rundāles novads (Viesturu pagasts) Izkliedētais un pārrobežu piesārņojums, hidromorfoloģiskie pārveidojumi
19. L149 Svitene No iztekas līdz ietekai Lielupē Jelgavas novads (Jaunsvirlaukas pagasts, Sesavas pagasts, Vircavas pagasts), Ozolnieku novads (Salgales pagasts), Rundāles novads Izkliedētais un pārrobežu piesārņojums, hidromorfoloģiskie pārveidojumi
20. L153 Īslīce No iztekas līdz ietekai Lielupē Bauskas novads (Gailīšu pagasts, Īslīces pagasts), Jelgavas novads (Jaunsvirlaukas pagasts), Rundāles novads Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni) un pārrobežu piesārņojums, hidromorfoloģiskie pārveidojumi
21. L159 Mēmele No valsts robežas līdz satekai ar Mūsu Aknīstes novads (Aknīstes pagasts, Gārsenes pagasts), Bauskas novads (Bauska, Brunavas pagasts, Ceraukstes pagasts, Codes pagasts, Dāviņu pagasts, Vecsaules pagasts), Neretas novads, Rundāles novads (Rundāles pagasts), Vecumnieku novads (Kurmenes pagasts, Skaistkalnes pagasts), Viesītes novads (Elkšņu pagasts, Rites pagasts) Izkliedētais un pārrobežu piesārņojums, plūdu risks
22. L169 Dienvidsusē-ja Dienvidsusēja no valsts robežas līdz Salātei Neretas novads (Neretas pagasts), Ilūkstes novads (Prodes pagasts), Aknīstes novads, Viesītes novads, Jēkabpils novads (Kalna pagasts, Leimaņu pagasts,

Rubenes pagasts, Zasas pagasts)

Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni), izkliedētais un pārrobežu piesārņojums, plūdu risks
23. L176 Mūsa No valsts robežas līdz satekai ar Mēmeli Bauskas novads (Bauska, Brunavas pagasts, Ceraukstes pagasts, Codes pagasts, Gailīšu pagasts, Īslīces pagasts), Rundāles novads (Rundāles pagasts) Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni), izkliedētais un pārrobežu piesārņojums

4.tabula

Upes – riska ūdensobjekti Ventas upju baseinu apgabalā

Nr.
p.k.

Kods

Nosaukums

Posma apraksts

Ūdensobjekta sateces baseinā esošās republikas pilsētas un novadi (šo novadu pagasti un novadu pilsētas)1

Būtiskākie riska cēloņi

1. V004 Ālande No iztekas līdz ietekai Liepājas ezerā Durbes novads (Tadaiķu pagasts), Grobiņas novads (Gaviezes pagasts, Grobiņa, Grobiņas pagasts, Medzes pagasts), Liepāja, Pāvilostas novads (Vērgales pagasts) Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni) un izkliedētais piesārņojums
2. V010 Bārta No Apšes līdz Vārtājai Priekules novads (Kalētu pagasts), Rucavas novads (Dunikas pagasts) Pārrobežu piesārņojums, plūdu risks
3. V015 Alokste No iztekas līdz ietekai Tebrā Aizputes novads (Kalvenes pagasts, Kazdangas pagasts, Lažas pagasts), Kuldīgas novads (Laidu pagasts, Turlavas pagasts), Skrundas novads (Rudbāržu pagasts) Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni) un izkliedētais piesārņojums
4. V041 Viesata No iztekas līdz ietekai Abavā Brocēnu novads (Blīdenes pagasts, Remtes pagasts), Tukuma novads (Irlavas pagasts), Jaunpils novads, Kuldīgas novads (Zantes pagasts, Zemītes pagasts) Izkliedētais piesārņojums
5. V043 Venta No Edas līdz Abavai Kuldīgas novads (Ēdoles pagasts, Īvandes pagasts, Kuldīga, Kurmāles pagasts, Padures pagasts, Pelču pagasts, Rendas pagasts, Rumbas pagasts) Augšteces ūdensobjektu ietekme
6. V046 Ēda No iztekas līdz ietekai Ventā Kandavas novads (Vānes pagasts), Kuldīgas novads (Kabiles pagasts, Rumbas pagasts, Vārmes pagasts), Saldus novads (Jaunlutriņu pagasts, Lutriņu pagasts, Šķēdes pagasts, Zirņu pagasts) Izkliedētais piesārņojums, hidromorfoloģiskie pārveidojumi
7. V049 Venta No Cieceres līdz Ēdai Aizputes novads (Kalvenes pagasts), Kuldīgas novads (Laidu pagasts, Pelču pagasts Snēpeles pagasts, Turlavas pagasts, Vārmes pagasts), Saldus novads (Jaunlutriņu pagasts, Lutriņu pagasts, Zirņu pagasts), Skrundas novads (Raņķu pagasts, Rudbāržu pagasts, Skrunda, Skrundas pagasts) Izkliedētais piesārņojums, hidromorfoloģiskie pārveidojumi, plūdu risks, augšteces ūdensobjekta ietekme
8. V060 Zaņa No iztekas līdz ietekai Ventā Saldus novads (Ezeres pagasts, Kursīšu pagasts, Novadnieku pagasts, Pampāļu pagasts, Zaņas pagasts, Zvārdes pagasts) Izkliedētais piesārņojums, hidromorfoloģiskie pārveidojumi
9. V082 Roja No Mazrojas līdz Vecupei Dundagas novads (Dundagas pagasts), Rojas novads, Talsu novads (Ārlavas pagasts, Īves pagasts, Lubes pagasts) Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni) un izkliedētais piesārņojums, hidromorfoloģiskie pārveidojumi
10. V089 SP Roja ar Mazupīti No Vecupes līdz grīvai Rojas novads Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni), plūdu risks, augšteces ūdensobjekta ietekme
11. V091 Slocene No Vašlejas līdz Kaņiera ezeram Engures novads, Tukuma novads (Sēmes pagasts, Slampes pagasts, Tukums, Tumes pagasts) Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni) un izkliedētais piesārņojums
12. V093 Slocene No iztekas līdz Vašlejai Engures novads (Smārdes pagasts), Tukuma novads (Degoles pagasts, Jaunsātu pagasts, Slampes pagasts, Tukums, Tumes pagasts) Izkliedētais piesārņojums, hidromorfoloģiskie pārveidojumi

Piezīmes.

1. Novadu pagastus un novadu pilsētas norāda, ja ūdensobjekta sateces baseinā neatrodas visas novada teritoriālās vienības.

2. Ar vārdu "biogēni" apzīmēti slāpekļa un fosfora neorganiskie un organiskie savienojumi (ezeros – galvenokārt fosfora savienojumi).

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs  R.Vējonis 

2.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 31.maija
noteikumiem Nr.418

Ezeru un ūdenskrātuvju ūdensobjekti, kuros pastāv risks nesasniegt Ūdens apsaimniekošanas likumā noteikto labu virszemes ūdeņu stāvokli likumā paredzētajā termiņā

1.tabula

Ezeri – riska ūdensobjekti Daugavas upju baseinu apgabalā

Nr.p.k.

Nosaukums

Republikas pilsētas un novadi (novada pagasti un novada pilsētas)1, kuru teritorijā atrodas šie ūdensobjekti

Būtiskākie riska cēloņi

1. Šuņezers Daugavpils Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni), iespējami vēl neapzināti punktveida un izkliedētā piesārņojuma avoti
2. Ķīšezers Rīga Izkliedētais piesārņojums
3. Lielais Baltezers Ādažu novads, Garkalnes novads  
4. Mazais Baltezers Ādažu novads  
5. Gulbēra ezers Madonas novads (Liezēres pagasts) Izkliedētais piesārņojums
6. Lielais Līdēra ezers Madonas novads (Aronas pagasts) Izkliedētais piesārņojums
7. Ineša ezers Vecpiebalgas novads (Inešu pagasts) Izkliedētais piesārņojums
8. Kaņepēnu ezers Madonas novads (Bērzaunes pagasts, Vestienas pagasts) Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni)
9. Sāvienas ezers Madonas novads (Ļaudonas pagasts) Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni) un izkliedētais piesārņojums
10. Ludza ezers Gulbenes novads (Stāmerienas pagasts)  
11. Lubāna ezers Madonas novads (Barkavas pagasts, Ošupes pagasts), Rēzeknes novads (Gaigalavas pagasts, Nagļu pagasts) Rēzeknes upes ienestais piesārņojums
12. Tiskādu ezers (Ciskada ezers) Rēzeknes novads (Silmalas pagasts) Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni)
13. Virtūkšņa ezers (Vertūkšņas ezers) Rēzeknes novads (Lūznavas pagasts, Maltas pagasts) Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni)
14.

Bižas ezers

Ludzas novads (Cirmas pagasts), Rēzeknes novads (Griškānu pagasts)  
15. Križutu ezers Ludzas novads (Cirmas pagasts), Rēzeknes novads (Griškānu pagasts)  
16. Pārtavas ezers Rēzeknes novads (Kaunatas pagasts)  
17. Ismeru-Žogotu ezers Rēzeknes novads (Čornajas pagasts, Lūznavas pagasts) Izkliedētais piesārņojums
18. Baļotes ezers Krustpils novads (Kūku pagasts) Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni)
19. Vīķu ezers Salas novads (Sēlpils pagasts) Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni)
20. Salmeja ezers Riebiņu novads (Rušonas pagasts) Izkliedētais piesārņojums
21. Feimaņu ezers Rēzeknes novads (Feimaņu pagasts), Riebiņu novads (Rušonas pagasts)  
22. Lielais Kalupes ezers (Salenieku ezers) Daugavpils novads (Kalupes pagasts), Vārkavas novads (Rožkalnu pagasts)  
23. Mazais Kalupes (Keišu) ezers Daugavpils novads (Kalupes pagasts) Hidromorfoloģiskie pārveidojumi
24. Eikša ezers Riebiņu novads (Rušonas pagasts) Izkliedētais piesārņojums
25. Pelēča ezers Preiļu novads (Aizkalnes pagasts, Pelēču pagasts) Izkliedētais piesārņojums, hidromorfoloģiskie pārveidojumi
26. Vīragnas ezers Daugavpils novads (Višķu pagasts, Dubnas pagasts), Preiļu novads (Pelēču pagasts) Izkliedētais piesārņojums, hidromorfoloģiskie pārveidojumi
27. Ciriša ezers Aglonas novads (Aglonas pagasts) Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni)
28. Rušona ezers Aglonas novads (Aglonas pagasts, Kastuļinas pagasts, Rēzeknes novads (Feimaņu pagasts, Pušas pagasts), Riebiņu novads (Rušonas pagasts) Izkliedētais piesārņojums
29. Černostes ezers Rēzeknes novads (Feimaņu pagasts, Maltas pagasts) Izkliedētais piesārņojums
30. Aksenavas ezers Aglonas novads (Šķeltovas pagasts) Izkliedētais piesārņojums, hidromorfoloģiskie pārveidojumi
31. Šēnheidas ezers Daugavpils novads (Skrudalienas pagasts) Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni)
32. Dagdas ezers Dagdas novads (Svariņu pagasts, Dagdas pagasts, Dagda, Asūnes pagasts) Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni)
33. Viļakas ezers Viļakas novads (Viļaka) Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni)
34. Pildas ezers Ludzas novads (Isnaudas pagasts, Ņukšu pagasts) Izkliedētais piesārņojums
35. Lielais Ludzas ezers Ciblas novads (Zvirgzdenes pagasts), Ludzas novads (Cirmas pagasts, Ludza, Isnaudas pagasts) Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni)
36. Dziļezers Ludzas novads (Istras pagasts) Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni)
37. Plisūna ezers (Plusons, Dunduru ezers) Dagdas novads (Šķaunes pagasts), Ludzas novads (Istras pagasts)  
38. Zilezers Ciblas novads (Līdumnieku pagasts), robeža ar Krieviju  

2.tabula

Ezeri – riska ūdensobjekti Gaujas upju baseinu apgabalā

Nr.p.k.

Nosaukums

Novadi (novada pagasti)1, kuru teritorijā atrodas šie ūdensobjekti

Būtiskākie riska cēloņi

1. Sārumezers Pārgaujas novads (Straupes pagasts)  
2. Katvaru ezers Limbažu novads (Katvaru pagasts) Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni) un izkliedētais piesārņojums
3. Vaidavas ezers Alūksnes novads (Ziemera pagasts) Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni)
4. Riebezers Limbažu novads (Limbažu pagasts) Hidromorfoloģiskie pārveidojumi
5. Lādes ezers Limbažu novads (Limbažu pagasts) Punktveida piesārņojums (biogēni no notekūdeņiem)
6. Dūņezers Limbažu novads (Limbažu pagasts) Punktveida piesārņojums (biogēni no notekūdeņiem)
7. Burtnieku ezers Burtnieku novads (Burtnieku pagasts, Matīšu pagasts, Vecates pagasts) Izkliedētais un vēsturiskais piesārņojums

3.tabula

Ezeri – riska ūdensobjekti Lielupes upju baseinu apgabalā

Nr.p.k.

Nosaukums

Republikas pilsētas un novadi (novada pagasti)1, kuru teritorijā atrodas šie ūdensobjekti

Būtiskākie riska cēloņi

1. Babītes ezers Babītes novads (Babītes pagasts, Salas pagasts), Jūrmala Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni) un izkliedētais piesārņojums, hidromor­foloģiskie pārveidojumi
2. Zebrus ezers Dobeles novads (Bikstu pagasts, Zebrenes pagasts) Hidromorfoloģiskie pārveidojumi
3. Viesītes ezers Viesītes novads (Viesītes pagasts)  
4. Saukas ezers Viesītes novads (Elkšņu pagasts, Saukas pagasts) Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni)
5. Garais ezers (Akmeņu ezers, Ilzes ezers) Viesītes novads (Rites pagasts) Pārrobežu piesārņojums
6. Krīgānu ezers Viesītes novads (Rites pagasts) Izkliedētais piesārņojums

4.tabula

Ezeri un ūdenskrātuves – riska ūdensobjekti Ventas upju baseinu apgabalā

Nr.p.k.

Nosaukums

Republikas pilsētas un novadi (novada pagasti un pilsētas)1, kuru teritorijā atrodas šie ūdensobjekti

Būtiskākie riska cēloņi

1. Liepājas ezers Grobiņas novads (Grobiņas pagasts), Liepāja, Nīcas novads Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni), iespējama jūras ūdeņu ietekme
2. Tosmares ezers Grobiņas novads (Medzes pagasts), Liepāja Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni)
3. Prūšu ūdenskrātuve Priekules novads (Virgas pagasts) Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni), hidromorfoloģiskie pārveidojumi
4. Sepenes ezers Aizputes novads (Kalvenes pagasts), Vaiņodes novads (Embūtes pagasts) Izkliedētais piesārņojums
5. Durbes ezers Durbes novads Izkliedētais piesārņojums
6. Remtes ezers Brocēnu novads (Remtes pagasts) Izkliedētais piesārņojums
7. Pakuļu HES ūdenskrātuve Saldus novads (Zirņu pagasts, Lutriņu pagasts) Iespējama caurtekošās upes ietekme
8. Cieceres ezers Brocēnu novads (Brocēni, Brocēnu pilsētas lauku teritorija), Saldus novads (Novadnieku pagasts) Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni)
9. Lubezers Talsu novads (Valdemārpils) Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni)
10. Sasmakas ezers (Valdemārpils ezers, Ārlavas ezers) Talsu novads (Laidzes pagasts, Valdemārpils) Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni) un izkliedētais piesārņojums
11. Laidzes ezers Talsu novads (Laidzes pagasts) Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni) un vēsturiskais piesārņojums, hidromorfoloģiskie pārveidojumi
12. Valguma ezers Engures novads (Smārdes pagasts) Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni), caurtekošās Slocenes upes ietekme

Piezīmes.

1. Novadu pagastus un novadu pilsētas norāda, ja ūdensobjekta sateces baseinā neatrodas visas novada teritoriālās vienības.

2. Ar vārdu "biogēni" apzīmēti slāpekļa un fosfora neorganiskie un organiskie savienojumi (ezeros – galvenokārt fosfora savienojumi).

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis 

3.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 31.maija
noteikumiem Nr.418

Pārejas ūdensobjekts un piekrastes ūdensobjekti, kuros pastāv risks nesasniegt Ūdens apsaimniekošanas likumā noteikto labu virszemes ūdeņu stāvokli likumā paredzētajā termiņā

1.tabula

Pārejas ūdensobjekts – riska objekts

Nr.p.k. Nosaukums

Ūdensobjekta robežas

Republikas pilsētas un novadi (šo novadu pagasti)3, kuru teritorija robežojas ar šo ūdensobjektu

Būtiskākie riska cēloņi

apraksts

ģeogrāfiskais garums1

ģeogrāfiskais platums2

1. Pārejas ūdensobjekts Krasta līnijas garums – 64,63 km. Jūras robežu veido izliekta līnija, kas savieno punktus ar šādām koordinātām:    

Saulkrastu novads,

Carnikavas novads,

Rīga,

Jūrmala,

Engures novads (Lapmežciema pagasts)

Upju ienestais piesārņojums, pārrobežu piesārņojums

1.1. krasts pie Bigauņciema

23°33.50’

56°58.80’

1.2.

23°38.50’

57°04.25’

1.3.

23°53.80’

57°14.00’

1.4.

24°22.20’

57°15.45’

1.5. krasts pie Inčupes grīvas Saulkrastos

24°24.10’

57°15.20’

Piezīmes.

1. Pārejas ūdensobjekta jūras robežu ģeogrāfiskās koordinātas: austrumu garums (GGMMSS – grādi (G), minūtes (M), sekundes (S)).

2. Pārejas ūdensobjekta jūras robežu ģeogrāfiskās koordinātas: ziemeļu platums (GGMMSS – grādi (G), minūtes (M), sekundes (S)).

3. Novadu pagastus norāda, ja ar ūdensobjektu nerobežojas visas novada teritoriālās vienības.

2.tabula

Piekrastes ūdensobjekti – riska objekti

Nr.p.k.

Nosaukums

Ūdensobjekta robežas

Republikas pilsētas un novadi (šo novadu pagasti un novadu pilsētas)3, kuru teritorija robežojas ar šiem ūdensobjektiem

Būtiskākie riska cēloņi

apraksts

ģeogrāfiskais garums1

ģeogrāfiskais platums2

1.

Piekrastes ūdensobjekts A

Krasta līnijas garums – 88,81 km. Robežojas ar krasta līniju un līniju, kas savieno punktus ar šādām ģeogrāfiskajām koordinātām:    

Rucavas novads (Rucavas pagasts), Nīcas novads (Nīcas pagasts), Liepāja, Pāvilostas novads

Pārrobežu piesārņojums, plūdu risks, iekšzemes ūdeņu stāvoklis

1.1. krasts pie robežas ar Lietuvu

21°03.80’

56°04.20’

1.2.

21°02.00’

56°03.90’

1.3.

20°56.90’

56°13.30’

1.4.

20°56.30’

56°22.40’

1.5.

20°57.20’

56°31.30’

1.6.

21°01.50’

56°41.65’

1.7.

21°01.30’

56°50.60’

1.8. krasts pie Akmeņraga bākas

21°03.40’

56°49.90’

2.

Piekrastes ūdensobjekts B

Krasta līnijas garums – 156,76 km. Robežojas ar krasta līniju un līniju, kas savieno punktus ar šādām ģeogrāfiskajām koordinātām:    

Pāvilostas novads (Sakas pagasts), Ventspils novads (Jūrkalnes pagasts, Užavas pagasts, Vārves pagasts,Tārgales pagasts), Ventspils, Dundagas novads (Kolkas pagasts)

Plūdu risks, iekšzemes ūdeņu stāvoklis

2.1. krasts pie Akmeņraga bākas

21°03.40’

56°49.90’

2.2.

21°01.30’

56°50.60’

2.3.

21°21.80’

57°01.95’

2.4.

21°22.80’

57°16.10’

2.5.

21°23.60’

57°18.50’

2.6.

21°40.50’

57°35.20’

2.7.

22°37.10’

57°46.90’

2.8. krasts pie Kolkasraga

22°36.20’

57°45.50’

3.

Piekrastes ūdensobjekts C

Krasta līnijas garums – 40,91 km. Robežojas ar krasta līniju un līniju, kas savieno punktus ar šādām ģeogrāfiskajām koordinātām:    

Dundagas novads (Kolkas pagasts), Rojas novads

Plūdu risks, iekšzemes ūdeņu stāvoklis

3.1. krasts pie Kolkasraga

22°36.20’

57°45.50’

3.2.

22°37.10’

57°46.90’

3.3.

22°52.00’

57°30.20’

3.4.

22°55.30’

57°28.90’

3.5. krasts pie Kaltenes

22°53.00’

57°27.65’

4.

Piekrastes ūdensobjekts D

Krasta līnijas garums – 45,69 km. Robežojas ar krasta līniju un līniju, kas savieno punktus ar šādām ģeogrāfiskajām koordinātām:    

Rojas novads, Mērsraga novads, Engures novads (Engures pagasts)

Plūdu risks, iekšzemes ūdeņu stāvoklis

4.1. krasts pie Kaltenes

22°53.00’

57°27.65’

4.2.

22°55.30’

57°28.90’

4.3.

23°09.00’

57°22.45’

4.4.

23°15.40’

57°00.60’

4.5. krasts pie Engures bākas

23°13.95’

57°10.00’

5.

Piekrastes ūdensobjekts E

Krasta līnijas garums – 32,8 km. Robežojas ar krasta līniju un līniju, kas savieno punktus ar šādām ģeogrāfiskajām koordinātām:    

Engures novads

Iekšzemes ūdeņu stāvoklis

5.1. krasts pie Engures bākas

23°13.95’

57°10.00’

5.2.

23°15.40’

57°00.60’

5.3.

23°25.10’

57°03.20’

5.4.

23°38.50’

57°04.25’

5.5. krasts pie Bigauņciema

23°33.60’

56°58.80’

6.

Piekrastes ūdensobjekts F

Krasta līnijas garums – 73,83 km. Robežojas ar krasta līniju un līniju, kas savieno punktus ar šādām ģeogrāfiskajām koordinātām:    

Saulkrastu novads, Limbažu novads (Skultes pagasts), Salacgrīvas novads (Liepupes pagasts Salacgrīvas pagasts Salacgrīvas pilsēta, Ainažu pilsēta, Ainažu pagasts)

Pārrobežu piesārņojums, iekšzemes ūdeņu stāvoklis

6.1. krasts pie Inčupes grīvas Saulkrastos

24°24.10’

57°15.20’

6.2.

24°22.20’

57°15.45’

6.3.

24°19.40’

57°42.00’

6.4.

24°18.10’

57°49.50’

6.5.

24°19.35’

57°53.25’

6.6. krasts pie Igaunijas robežas

24°21.10’

57°52.50’

Piezīmes.

1. Piekrastes ūdensobjektu jūras robežu ģeogrāfiskās koordinātas: austrumu garums (GGMMSS – grādi (G), minūtes (M), sekundes (S)).

2. Piekrastes ūdensobjektu jūras robežu ģeogrāfiskās koordinātas: ziemeļu platums (GGMMSS – grādi (G), minūtes (M), sekundes (S)).

3. Novadu pagastus un novadu pilsētas norāda, ja ar ūdensobjektu nerobežojas visas novada teritoriālās vienības.

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs   R.Vējonis 

4.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 31.maija
noteikumiem Nr.418

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis5.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 31.maija
noteikumiem Nr.418

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis 

6.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 31.maija
noteikumiem Nr.418

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis 

7.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 31.maija
noteikumiem Nr.418

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs  R.Vējonis

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!