Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Darbības pārskati. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 31.05.2011., Nr. 84 https://www.vestnesis.lv/ta/id/230954

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Dažādi sludinājumi

Vēl šajā numurā

31.05.2011., Nr. 84

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Darbības pārskati

ATVĒRTAIS IEGULDĪJUMU FONDS "Citadele Caspian Sea Equity Fund"

2010. gada pārskats (saīsināts)

Pārskats par finanšu stāvokli (Ls)

Aktīvi

31.12.2010.

31.12.2009.

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

317,723

348,945

Tirdzniecības nolūkā turēti finanšu ieguldījumi    
Akcijas

2,505,842

1,751,120

Kopā aktīvi

2,823,565

2,100,065

Saistības    
Uzkrātie izdevumi

(6,588)

(4,715)

Kopā saistības

(6,588)

(4,715)

Neto aktīvi

2,816,977

2,095,350

 Visaptverošais ienākumu pārskats (Ls)

Ienākumi

2010

2009

Procentu ienākumi

11,009

7,079

Dividenžu ienākumi

61,149

8,093

Kopā ienākumi

72,158

15,172

Izdevumi    
Atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai

(64,864)

(41,525)

Atlīdzība turētājbankai

(4,541)

(2,907)

Pārējie fonda pārvaldes izdevumi

(13,617)

(6,378)

Kopā izdevumi

(83,022)

(50,810)

Ieguldījumu vērtības pieaugums    
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums

108,915

152,632

Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums

273,250

972,803

Kopā ieguldījumu vērtības pieaugums

382,165

1,125,435

Ārvalstu valūtu pārvērtēšanas peļņa / (zaudējumi)

193,332

(87,878)

Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums

564,633

1,001,919

Neto aktīvu kustības pārskats (Ls)

 

2010

2009

Neto aktīvi pārskata perioda sākumā

2,095,350

1,401,942

Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums

564,633

1,001,919

Darījumi ar ieguldījumu apliecībām    
Ienākumi no ieguldījumu apliecību pārdošanas

1,016,337

488,209

Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas izdevumi

(859,343)

(796,720)

Neto aktīvu pieaugums / (samazinājums) no darījumiem ar ieguldījumu apliecībām

156,994

(308,511)

Neto aktīvu pieaugums pārskata periodā

721,627

693,408

Neto aktīvi pārskata perioda beigās

2,816,977

2,095,350

Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda sākumā

769,298

949,912

Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda beigās

819,714

769,298

Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda sākumā

2.72

1.48

Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda beigās

3.44

2.72

Neatkarīgu revidentu ziņojums par saīsinātajiem finanšu pārskatiem

AIF Citadele Caspian Sea Equity Fund dalībniekiem

Ziņojums par saīsinātajiem finanšu pārskatiem

Klāt pievienotie saīsinātie finanšu pārskati, kas ietver pārskatu par finansiālo stāvokli 2010. gada 31. decembrī, visaptverošo ienākumu pārskatu un neto aktīvu kustības pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2010. gada 31. decembrī, ir sagatavoti, balstoties uz AIF Citadele Caspian Sea Equity Fund  2010. gada revidētajiem finanšu pārskatiem. Mūsu 2011. gada 27. aprīļa ziņojumā mēs sniedzām atzinumu bez iebildēm par šiem finanšu pārskatiem.

Saīsinātajos finanšu pārskatos nav iekļauta visa saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem atklājamā informācija. Tādēļ saīsināto finanšu pārskatu lasīšana nevar aizvietot AIF Citadele Caspian Sea Equity Fund pilna apjoma finanšu pārskatu  lasīšanu.

Vadības atbildība par saīsināto finanšu pārskatu sagatavošanu

Vadība ir atbildīga par saīsināto finanšu pārskatu sagatavošanu atbilstoši revidētajiem finanšu pārskatiem, kas sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem.

Revidenta atbildība

Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko, pamatojoties uz mūsu saskaņā ar 810. Starptautisko revīzijas standartu "Uzdevums sniegt ziņojumu par saīsinātajiem finanšu pārskatiem" veiktajām procedūrām, izsakām par šiem saīsinātajiem finanšu pārskatiem. 

Atzinums

Mūsuprāt, klāt pievienotie saīsinātie finanšu pārskati, kas sagatavoti pamatojoties uz AIF Citadele Caspian Sea Equity Fund 2010. gada revidētajiem finanšu pārskatiem, visos būtiskākajos aspektos ir atbilstoši finanšu pārskatiem, kas sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem.

PricewaterhouseCoopers SIA                             Ilandra Lejiņa
Zvērinātu revidentu komercsabiedrība                 Atbildīgā zvērinātā revidente
Licence nr. 5                                                      Sertifikāts nr. 168
                                                                          Valdes locekle
Rīga,  Latvija
2011. gada 25. maijā

 

 

 

 

ATVĒRTAIS IEGULDĪJUMU FONDS "Citadele Eastern European Fixed Income Funds"

Apakšfonds "Citadele Eastern European Bond Fund"

2010. gada pārskats (saīsināts)

Pārskats par finanšu stāvokli (Ls)

Aktīvi

31.12.2010.

31.12.2009.

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

1,198,457

834,143

Tirdzniecības nolūkā turēti finanšu aktīvi    
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

9,329,945

7,415,657

Atvasinātie finanšu instrumenti

38,841

-

Kopā aktīvi

10,567,243

8,249,800

Saistības    
Tirdzniecības nolūkā turētās finanšu saistības    
Atvasinātie finanšu instrumenti

(6,955)

(1,496)

Uzkrātie izdevumi

(15,527)

(12,215)

Kopā saistības

(22,482)

(13,711)

Neto aktīvi

10,544,761

8,236,089

Visaptverošais ienākumu pārskats (Ls)

Ienākumi

2010

2009

Procentu ienākumi

430,688

1,594,659

Kopā ienākumi

430,688

1,594,659

Izdevumi    
Atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai

(145,319)

(135,677)

Atlīdzība turētājbankai

(16,954)

(16,155)

Pārējie fonda pārvaldes izdevumi

(2,433)

(1,497)

Kopā izdevumi

(164,706)

(153,329)

Ieguldījumu vērtības pieaugums    
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums

1,160,468

2,112,368

Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums

102,253

1,059,390

Kopā ieguldījumu vērtības pieaugums

1,262,721

3,171,758

Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa / (zaudējumi)

834,500

(49,311)

Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums

2,363,203

4,563,777

Neto aktīvu kustības pārskats (Ls)

 

2010

2009

Neto aktīvi pārskata perioda sākumā

8,236,089

9,018,008

Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums

2,363,203

4,563,777

Darījumi ar ieguldījumu apliecībām:    
Ienākumi no ieguldījumu apliecību pārdošanas

2,081,252

3,897,548

 Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas izdevumi

(2,135,783)

(9,243,244)

Neto aktīvu samazinājums no darījumiem ar ieguldījumu apliecībām

(54,531)

(5,345,696)

Neto aktīvu pieaugums / (samazinājums) pārskata periodā

2,308,672

(781,919)

Neto aktīvi pārskata perioda beigās

10,544,761

8,236,089

Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda sākumā

1,149,367

2,085,608

Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda beigās

1,139,566

1,149,367

Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda sākumā

7.17

4.32

Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda beigās

9.25

7.17

Neatkarīgu revidentu ziņojums par saīsinātajiem finanšu pārskatiem

AIF Citadele Eastern European Fixed Income Funds apakšfonda Citadele Eastern European Bond Fund dalībniekiem

Ziņojums par saīsinātajiem finanšu pārskatiem

Klāt pievienotie saīsinātie finanšu pārskati, kas ietver pārskatu par finansiālo stāvokli 2010. gada 31. decembrī, visaptverošo ienākumu pārskatu un neto aktīvu kustības pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2010. gada 31. decembrī, ir sagatavoti, balstoties uz AIF Citadele Eastern European Fixed Income Funds apakšfonda Citadele Eastern European Bond Fund 2010. gada revidētajiem finanšu pārskatiem. Mūsu 2011. gada 27. aprīļa ziņojumā mēs sniedzām atzinumu bez iebildēm par šiem finanšu pārskatiem.

Saīsinātajos finanšu pārskatos nav iekļauta visa saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem atklājamā informācija. Tādēļ saīsināto finanšu pārskatu lasīšana nevar aizvietot AIF Citadele Eastern European Fixed Income Funds apakšfonda Citadele Eastern European Bond Fund pilna apjoma finanšu pārskatu  lasīšanu.

Vadības atbildība par saīsināto finanšu pārskatu sagatavošanu

Vadība ir atbildīga par saīsināto finanšu pārskatu sagatavošanu atbilstoši revidētajiem finanšu pārskatiem, kas sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem.

Revidenta atbildība

Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko, pamatojoties uz mūsu saskaņā ar 810. Starptautisko revīzijas standartu "Uzdevums sniegt ziņojumu par saīsinātajiem finanšu pārskatiem" veiktajām procedūrām, izsakām par šiem saīsinātajiem finanšu pārskatiem. 

Atzinums

Mūsuprāt, klāt pievienotie saīsinātie finanšu pārskati, kas sagatavoti pamatojoties uz AIF Citadele Eastern European Fixed Income Funds apakšfonda Citadele Eastern European Bond Fund 2010. gada revidētajiem finanšu pārskatiem, visos būtiskākajos aspektos ir atbilstoši finanšu pārskatiem, kas sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem.

PricewaterhouseCoopers SIA                             Ilandra Lejiņa
Zvērinātu revidentu komercsabiedrība                 Atbildīgā zvērinātā revidente
Licence nr. 5                                                      Sertifikāts nr. 168
                                                                          Valdes locekle
Rīga,  Latvija
2011. gada 25. maijā

 

 

 

ATVĒRTAIS IEGULDĪJUMU FONDS "CITADELE STRATEGIC ALLOCATION FUNDS"

Apakšfonds "Citadele Universal Strategy Fund - USD"

2010. gada pārskats (saīsināts)

Pārskats par finanšu stāvokli (Ls)

Aktīvi

31.12.2010.

31.12.2009.

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

2,107

2,803

Noguldījumi kredītiestādēs

2,697

4,904

Tirdzniecības nolūkā turēti finanšu ieguldījumi    
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri

66,817

61,161

Kopā aktīvi

71,621

68,868

Saistības    
Uzkrātie izdevumi

(86)

(78)

Kopā saistības

(86)

(78)

Neto aktīvi

71,535

68,790

Visaptverošais ienākumu pārskats (Ls)

Ienākumi

2010

2009

Procentu ienākumi

299

227

Dividenžu ienākumi

-

151

Kopā ienākumi

299

378

Izdevumi    
Atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai

(708)

(676)

Atlīdzība turētājbankai

(124)

(118)

Pārējie fonda pārvaldes izdevumi

(505)

(450)

Kopā izdevumi

(1,337)

(1,244)

Ieguldījumu vērtības pieaugums    
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums

911

308

Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums

4,203

6,734

Kopā ieguldījumu vērtības pieaugums

5,114

7,042

Ārvalstu valūtu pārvērtēšanas  peļņa / (zaudējumi)

6,297

(968)

Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums

10,373

5,208

Neto aktīvu kustības pārskats (Ls)

 

2010

2009

Neto aktīvi pārskata perioda sākumā

68,790

67,389

Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums

10,373

5,208

Darījumi ar ieguldījumu apliecībām    
Ienākumi no ieguldījumu apliecību pārdošanas

88

2,913

Ieguldījumu apliecību atpakaļ pirkšanas izdevumi

(7,716)

(6,720)

Neto aktīvu samazinājums no darījumiem ar ieguldījumu apliecībām

(7,628)

(3,807)

Neto aktīvu pieaugums pārskata periodā

2,745

1,401

Neto aktīvi pārskata perioda beigās

71,535

68,790

Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda sākumā

13,407

14,206

Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda beigās

12,006

13,407

Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda sākumā

5.13

4.74

Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda beigās

5.96

5.13

Neatkarīgu revidentu ziņojums par saīsinātajiem finanšu pārskatiem

AIF Citadele Strategic Allocation Funds apakšfonda Citadele Universal Strategy Fund – USD dalībniekiem

Ziņojums par saīsinātajiem finanšu pārskatiem

Klāt pievienotie saīsinātie finanšu pārskati, kas ietver pārskatu par finansiālo stāvokli 2010. gada 31. decembrī, visaptverošo ienākumu pārskatu un neto aktīvu kustības pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2010. gada 31. decembrī, ir sagatavoti, balstoties uz AIF Citadele Strategic Allocation Funds apakšfonda Citadele Universal Strategy Fund – USD 2010. gada revidētajiem finanšu pārskatiem. Mūsu 2011. gada 27. aprīļa ziņojumā mēs sniedzām atzinumu bez iebildēm par šiem finanšu pārskatiem.

Saīsinātajos finanšu pārskatos nav iekļauta visa saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem atklājamā informācija. Tādēļ saīsināto finanšu pārskatu lasīšana nevar aizvietot AIF Citadele Strategic Allocation Funds apakšfonda Citadele Universal Strategy Fund – USD pilna apjoma finanšu pārskatu  lasīšanu.

Vadības atbildība par saīsināto finanšu pārskatu sagatavošanu

Vadība ir atbildīga par saīsināto finanšu pārskatu sagatavošanu atbilstoši revidētajiem finanšu pārskatiem, kas sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem.

Revidenta atbildība

Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko, pamatojoties uz mūsu saskaņā ar 810. Starptautisko revīzijas standartu "Uzdevums sniegt ziņojumu par saīsinātajiem finanšu pārskatiem" veiktajām procedūrām, izsakām par šiem saīsinātajiem finanšu pārskatiem. 

Atzinums

Mūsuprāt, klāt pievienotie saīsinātie finanšu pārskati, kas sagatavoti pamatojoties uz AIF Citadele Strategic Allocation Funds apakšfonda Citadele Universal Strategy Fund – USD 2010. gada revidētajiem finanšu pārskatiem, visos būtiskākajos aspektos ir atbilstoši finanšu pārskatiem, kas sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem.

PricewaterhouseCoopers SIA                             Ilandra Lejiņa
Zvērinātu revidentu komercsabiedrība                 Atbildīgā zvērinātā revidente
Licence nr. 5                                                      Sertifikāts nr. 168
                                                                          Valdes locekle
Rīga,  Latvija
2011. gada 25. maijā

 

 

 

"Citadele Baltic Real Estate fund - II"

2010. gada pārskats (saīsināts)

Pārskats par finanšu stāvokli (Ls)

Aktīvi

31.12.2010.

31.12.2009.

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

99 538

46 503

Tirdzniecības nolūka turēti finanšu ieguldījumi    
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

22 262

28 260

Ieguldījumu īpašumi

10 535 618

10 581 154

Debitoru parādi

9 471

550 723

Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi

2 691

127 753

Pamatlīdzekļi

105 634

-

Pārējie aktīvi

1 853

1 369

Kopā aktīvi

10 777 067

11 335 762

Aizņēmumi no kredītiestādēm

-

(128 474)

Parējās kredītsaistības

(130 019)

-

Uzkrātie izdevumi

(27 200)

(16 753)

Uzkrājumi saistībām un maksājumiem

-

(10 244)

Pārējās saistības

(200 240)

(86 927)

Kopā saistības

(357 459)

(242 398)

Neto aktīvi

10 419 608

11 093 364

Visaptverošais ienākumu pārskats (Ls)

Pārskata perioda ienākumi

2010

2009

Procentu ienākumi

21 525

14 754

Ieņēmumi no ieguldījuma īpašumu izīrēšanas un iznomāšanas

342 097

358 067

Pārējie ieņēmumi

-

85

Kopā ienākumi

363 622

372 906

Pārskata perioda izdevumi    
Atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai

(174 810)

(213 505)

Atlīdzība turētājbankai

(17 481)

(21 350)

Pārējie fonda pārvaldes izdevumi

(141 551)

(418 659)

Procentu izdevumi

(18 007)

(1 619)

Pārējie izdevumi

(565 112)

(403)

Kopā izdevumi

(916 961)

(655 536)

Ieguldījumu vērtības samazinājums  

             

Realizētais ieguldījumu vērtības samazinājums

(7 379)

(108 174)

Nerealizētais ieguldījumu vērtības samazinājums

(65 677)

(3 915 393)

Kopā ieguldījumu vērtības samazinājums

(73 056)

(4 023 567)

Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas (zaudējumi) / peļņa

(558)

87

Nodokļi un nodevas

(46 803)

(47 056)

Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu samazinājums

(673 756)

(4 353 166)

Neto aktīvu kustības pārskats (Ls)

 

2010

2009

Neto aktīvi pārskata perioda sākumā

11 093 364

15 446 530

Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu samazinājums

(673 756)

(4 353 166)

Neto aktīvu samazinājums pārskata periodā

(673 756)

(4 353 166)

Neto aktīvi pārskata perioda beigās

10 419 608

11 093 364

Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda sākumā

31 803.07

31 803.07

Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda beigās

31 803.07

31 803.07

Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda sākumā

348.81

485.69

Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda beigās

327.63

348.81

Neatkarīgu revidentu ziņojums

Klāt pievienotie saīsinātie finanšu pārskati, kas ietver pārskatu par finansiālo stāvokli 2010. gada 31. decembrī, visaptverošo ienākumu pārskatu un neto aktīvu kustības pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2010. gada 31. decembrī,  ir sagatavoti, balstoties uz SIF Citadele Baltic Real Estate fund – II 2010. gada revidētajiem finanšu pārskatiem. Mūsu 2011. gada 28. marta ziņojumā mēs sniedzām atzinumu ar apstākļu akcentējumu par šiem finanšu pārskatiem.

Saīsinātajos finanšu pārskatos nav iekļauta visa saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem atklājamā informācija. Tādēļ saīsināto finanšu pārskatu lasīšana nevar aizvietot SIF Citadele Baltic Real Estate fund – II pilna apjoma finanšu pārskatu  lasīšanu.

Vadība ir atbildīga par saīsināto finanšu pārskatu sagatavošanu atbilstoši revidētajiem finanšu pārskatiem, kas sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem.

Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko, pamatojoties uz mūsu saskaņā ar 810. Starptautisko revīzijas standartu "Uzdevums sniegt ziņojumu par saīsinātajiem finanšu pārskatiem" veiktajām procedūrām, izsakām par šiem saīsinātajiem finanšu pārskatiem. 

Mūsuprāt, klāt pievienotie saīsinātie finanšu pārskati, kas sagatavoti pamatojoties uz SIF Citadele Baltic Real Estate fund - II 2010. gada revidētajiem finanšu pārskatiem, visos būtiskākajos aspektos ir atbilstoši finanšu pārskatiem, kas sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem.

PricewaterhouseCoopers SIA                             Ilandra Lejiņa
Zvērinātu revidentu komercsabiedrība                 Atbildīgā zvērinātā revidente
Licence nr. 5                                                      Sertifikāts nr. 168
                                                                          Valdes locekle
Rīga,  Latvija
2011. gada 25. maijā

 

 

 

ATVĒRTAIS IEGULDĪJUMU FONDS "CITADELE STRATEGIC ALLOCATION FUNDS"

Apakšfonds "Citadele Universal Strategy Fund - EUR"

2010. gada pārskats (saīsināts)

Pārskats par finanšu stāvokli (Ls)

Aktīvi

31.12.2010.

31.12.2009.

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

2,972

11,249

Noguldījumi kredītiestādēs

4,257

7,052

Tirdzniecība nolūkā turēti finanšu ieguldījumi    
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri

100,922

72,208

Kopā aktīvi

108,151

90,509

Saistības    
Uzkrātie izdevumi

(133)

(100)

Kopā saistības

(133)

(100)

Neto aktīvi

108,018

90,409

Visaptverošais ienākumu pārskats (Ls)

Ienākumi

2010

2009

Procentu ienākumi

515

542

Kopā ienākumi

515

542

Izdevumi    
Atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai

(1,013)

(813)

Atlīdzība turētājbankai

(177)

(142)

Pārējie fonda pārvaldes izdevumi

(518)

(456)

Kopā izdevumi

(1,708)

(1,411)

Ieguldījumu vērtības pieaugums    
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums

2,019

1,687

Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums

5,207

8,896

Kopā ieguldījumu vērtības pieaugums

7,226

10,583

Ārvalstu valūtu pārvērtēšanas peļņa / (zaudējumi)

2,160

(1,284)

Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums

8,193

8,430

Neto aktīvu kustības pārskats (Ls)

 

2010

2009

Neto aktīvi pārskata perioda sākumā

90,409

88,802

Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums

8,193

8,430

Darījumi ar ieguldījumu apliecībām    
Ienākumi no ieguldījumu apliecību pārdošanas

14,392

13,672

Ieguldījumu apliecību atpakaļ pirkšanas izdevumi

(4,976)

(20,495)

Neto aktīvu pieaugums / (samazinājums) no darījumiem ar ieguldījumu apliecībām

9,416

(6,823)

Neto aktīvu pieaugums pārskata periodā

17,609

1,607

Neto aktīvi pārskata perioda beigās

108,018

90,409

Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda sākumā

12,659

13,845

Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda beigās

13,922

12,659

Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda sākumā

7.14

6.41

Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda beigās

7.76

7.14

Neatkarīgu revidentu ziņojums par saīsinātajiem finanšu pārskatiem

AIF Citadele Strategic Allocation Funds apakšfonda Citadele Universal Strategy Fund – EUR dalībniekiem

Ziņojums par saīsinātajiem finanšu pārskatiem

Klāt pievienotie saīsinātie finanšu pārskati, kas ietver pārskatu par finansiālo stāvokli 2010. gada 31. decembrī, visaptverošo ienākumu pārskatu un neto aktīvu kustības pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2010. gada 31. decembrī, ir sagatavoti, balstoties uz AIF Citadele Strategic Allocation Funds apakšfonda Citadele Universal Strategy Fund – EUR 2010. gada revidētajiem finanšu pārskatiem. Mūsu 2011. gada 27. aprīļa ziņojumā mēs sniedzām atzinumu bez iebildēm par šiem finanšu pārskatiem.

Saīsinātajos finanšu pārskatos nav iekļauta visa saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem atklājamā informācija. Tādēļ saīsināto finanšu pārskatu lasīšana nevar aizvietot AIF Citadele Strategic Allocation Funds apakšfonda Citadele Universal Strategy Fund – EUR pilna apjoma finanšu pārskatu  lasīšanu.

Vadības atbildība par saīsināto finanšu pārskatu sagatavošanu

Vadība ir atbildīga par saīsināto finanšu pārskatu sagatavošanu atbilstoši revidētajiem finanšu pārskatiem, kas sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem.

Revidenta atbildība

Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko, pamatojoties uz mūsu saskaņā ar 810. Starptautisko revīzijas standartu "Uzdevums sniegt ziņojumu par saīsinātajiem finanšu pārskatiem" veiktajām procedūrām, izsakām par šiem saīsinātajiem finanšu pārskatiem. 

Atzinums

Mūsuprāt, klāt pievienotie saīsinātie finanšu pārskati, kas sagatavoti pamatojoties uz AIF Citadele Strategic Allocation Funds apakšfonda Citadele Universal Strategy Fund – EUR 2010. gada revidētajiem finanšu pārskatiem, visos būtiskākajos aspektos ir atbilstoši finanšu pārskatiem, kas sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem.

PricewaterhouseCoopers SIA                             Ilandra Lejiņa
Zvērinātu revidentu komercsabiedrība                 Atbildīgā zvērinātā revidente
Licence nr. 5                                                      Sertifikāts nr. 168
                                                                          Valdes locekle
Rīga,  Latvija
2011. gada 25. maijā

 

 

 

SLĒGTAIS IEGULDĪJUMU FONDS "CITADELE BALTIC HIGH YIELD FUND"

2010. gada pārskats (saīsināts)

Pārskats par finanšu stāvokli (Ls)

Aktīvi

31.12.2010.

31.12.2009.

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

500,250

334,306

Tirdzniecības nolūkā turēti finanšu ieguldījumi    
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

57,344

1,169,764

Kopā aktīvi

557,594

1,504,070

Saistības    
Uzkrātie izdevumi

(919)

(2,504)

Kopā saistības

(919)

(2,504)

Neto aktīvi

556,675

1,501,566

Visaptverošais ienākumu pārskats (Ls)

Ienākumi

2010

2009

Procentu ienākumi

18,727

149,300

Pārējie ienākumi

-

745

Kopā ienākumi

18,727

150,045

Izdevumi    
Atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai

(10,896)

(36,493)

Atlīdzība turētājbankai

(1,090)

(3,675)

Pārējie fonda pārvaldes izdevumi

(909)

(1,293)

Kopā izdevumi

(12,895)

(41,461)

Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums / (samazinājums)

2,853

(100,099)

Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums

100,681

77,641

Kopā ieguldījumu vērtības pieaugums / (samazinājums)

103,534

(22,458)

Ārvalstu valūtu pārvērtēšanas (zaudējumi) / peļņa

(50)

3,048

Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums

109,315

89,174

Neto aktīvu kustības pārskats (Ls)

 

2010

2009

Neto aktīvi pārskata perioda sākumā

1,501,566

3,309,963

Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums

109,315

89,174

Emisijas apjoma samazināšana*

(1,054,206)

(1,897,571)

Neto aktīvu (samazinājums) pārskata periodā

(944,891)

(1,808,397)

Neto aktīvi pārskata perioda beigās

556,675

1,501,566

Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda sākumā

5,000

5,000

Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda beigās

5,000

5,000

Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda sākumā

300.31

661.99

Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda beigās

111.34

300.31

* Emisijas apjoms tika samazināts, samazinot Fonda ieguldījumu daļu nominālvērtību 2010. gadā par Ls 210 (300 eiro) un 2009. gadā par Ls 380 (540eiro)

Neatkarīgu revidentu ziņojums par saīsinātajiem finanšu pārskatiem

SIF Citadele Baltic High Yield Fund dalībniekiem

Ziņojums par saīsinātajiem finanšu pārskatiem

Klāt pievienotie saīsinātie finanšu pārskati, kas ietver pārskatu par finansiālo stāvokli 2010. gada 31. decembrī, visaptverošo ienākumu pārskatu un neto aktīvu kustības pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2010. gada 31. decembrī, ir sagatavoti, balstoties uz SIF Citadele Baltic High Yield Fund 2010. gada revidētajiem finanšu pārskatiem. Mūsu 2011. gada 27. aprīļa ziņojumā mēs sniedzām atzinumu ar apstākļu akcentējumu par šiem finanšu pārskatiem.

Saīsinātajos finanšu pārskatos nav iekļauta visa saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem atklājamā informācija. Tādēļ saīsināto finanšu pārskatu lasīšana nevar aizvietot SIF Citadele Baltic High Yield Fund pilna apjoma finanšu pārskatu  lasīšanu.

Vadības atbildība par saīsināto finanšu pārskatu sagatavošanu

Vadība ir atbildīga par saīsināto finanšu pārskatu sagatavošanu atbilstoši revidētajiem finanšu pārskatiem, kas sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem.

Revidenta atbildība

Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko, pamatojoties uz mūsu saskaņā ar 810. Starptautisko revīzijas standartu "Uzdevums sniegt ziņojumu par saīsinātajiem finanšu pārskatiem" veiktajām procedūrām, izsakām par šiem saīsinātajiem finanšu pārskatiem. 

Atzinums

Mūsuprāt, klāt pievienotie saīsinātie finanšu pārskati, kas sagatavoti pamatojoties uz SIF Citadele Baltic High Yield Fund 2010. gada revidētajiem finanšu pārskatiem, visos būtiskākajos aspektos ir atbilstoši finanšu pārskatiem, kas sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem.

PricewaterhouseCoopers SIA                             Ilandra Lejiņa
Zvērinātu revidentu komercsabiedrība                 Atbildīgā zvērinātā revidente
Licence nr. 5                                                      Sertifikāts nr. 168
                                                                          Valdes locekle
Rīga,  Latvija
2011. gada 25. maijā

 

 

ATVĒRTAIS IEGULDĪJUMU FONDS "CITADELE STRATEGIC ALLOCATION FUNDS"

Apakšfonds "Citadele Balanced Strategy Fund - USD"

2010. gada pārskats (saīsināts)

Pārskats par finanšu stāvokli (Ls)

Aktīvi

31.12.2010.

31.12.2009.

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

12,769

8,219

Tirdzniecības nolūkā turēti finanšu ieguldījumi    
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri

149,205

114,946

Kopā aktīvi

161,974

123,165

Saistības    
Uzkrātie izdevumi

(207)

(155)

Kopā saistības

(207)

(155)

Neto aktīvi

161,767

123,010

Visaptverošais ienākumu pārskats (Ls)

Ienākumi

2010

2009

Procentu ienākumi

377

247

Kopā ienākumi

377

247

Izdevumi    
Atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai

(1,499)

(1,533)

Atlīdzība turētājbankai

(238)

(244)

Pārējie fonda pārvaldes izdevumi

(526)

(462)

Kopā izdevumi

(2,263)

(2,239)

Ieguldījumu vērtības pieaugums    
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums

1,103

997

Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums

12,450

19,994

Kopā ieguldījumu vērtības pieaugums

13,553

20,991

Ārvalstu valūtu pārvērtēšanas peļņa

9,257

7,234

Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums

20,924

26,233

Neto aktīvu kustības pārskats (Ls)

 

2010

2009

Neto aktīvi pārskata perioda sākumā

123,010

200,440

Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums

20,924

26,233

Darījumi ar ieguldījumu apliecībām    
Ienākumi no ieguldījumu apliecību pārdošanas

41,954

5,902

Ieguldījumu apliecību atpakaļ pirkšanas izdevumi

(24,121)

(109,565)

Neto aktīvu pieaugums / (samazinājums) no darījumiem ar ieguldījumu apliecībām

17,833

(103,663)

Neto aktīvu pieaugums / (samazinājums) pārskata periodā

38,757

(77,430)

Neto aktīvi pārskata perioda beigās

161,767

123,010

Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda sākumā

27,951

55,694

Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda beigās

31,432

27,951

Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda sākumā

4.40

3.60

Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda beigās

5.15

4.40

Neatkarīgu revidentu ziņojums par saīsinātajiem finanšu pārskatiem

AIF Citadele Strategic Allocation Funds apakšfonda Citadele Balanced Strategy Fund – USD dalībniekiem

Ziņojums par saīsinātajiem finanšu pārskatiem

Klāt pievienotie saīsinātie finanšu pārskati, kas ietver pārskatu par finansiālo stāvokli 2010. gada 31. decembrī, visaptverošo ienākumu pārskatu un neto aktīvu kustības pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2010. gada 31. decembrī, ir sagatavoti, balstoties uz AIF Citadele Strategic Allocation Funds apakšfonda Citadele Balanced Strategy Fund – USD 2010. gada revidētajiem finanšu pārskatiem. Mūsu 2011. gada 27. aprīļa ziņojumā mēs sniedzām atzinumu bez iebildēm par šiem finanšu pārskatiem.

Saīsinātajos finanšu pārskatos nav iekļauta visa saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem atklājamā informācija. Tādēļ saīsināto finanšu pārskatu lasīšana nevar aizvietot AIF Citadele Strategic Allocation Funds apakšfonda Citadele Balanced Strategy Fund – USD pilna apjoma finanšu pārskatu  lasīšanu.

Vadības atbildība par saīsināto finanšu pārskatu sagatavošanu

Vadība ir atbildīga par saīsināto finanšu pārskatu sagatavošanu atbilstoši revidētajiem finanšu pārskatiem, kas sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem.

Revidenta atbildība

Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko, pamatojoties uz mūsu saskaņā ar 810. Starptautisko revīzijas standartu "Uzdevums sniegt ziņojumu par saīsinātajiem finanšu pārskatiem" veiktajām procedūrām, izsakām par šiem saīsinātajiem finanšu pārskatiem. 

Atzinums

Mūsuprāt, klāt pievienotie saīsinātie finanšu pārskati, kas sagatavoti pamatojoties uz AIF Citadele Strategic Allocation Funds apakšfonda Citadele Balanced Strategy Fund – USD 2010. gada revidētajiem finanšu pārskatiem, visos būtiskākajos aspektos ir atbilstoši finanšu pārskatiem, kas sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem.

PricewaterhouseCoopers SIA                             Ilandra Lejiņa
Zvērinātu revidentu komercsabiedrība                 Atbildīgā zvērinātā revidente
Licence nr. 5                                                      Sertifikāts nr. 168
                                                                          Valdes locekle
Rīga,  Latvija
2011. gada 25. maijā

 

 

 

ATVĒRTAIS IEGULDĪJUMU FONDS "CITADELE STRATEGIC ALLOCATION FUNDS"

Apakšfonds "Citadele Balanced Strategy Fund - EUR"

2010. gada pārskats (saīsināts)

Pārskats par finanšu stāvokli (Ls)

Aktīvi

31.12.2010.

31.12.2009.

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

50,414

51,425

Noguldījumi kredītiestādēs

-

28,209

Tirdzniecības nolūkā turēti finanšu ieguldījumi    
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri

661,618

442,607

Kopā aktīvi

712,032

522,241

Saistības    
Uzkrātie izdevumi

(919)

(601)

Kopā saistības

(919)

(601)

Neto aktīvi

711,113

521,640

Visaptverošais ienākumu pārskats (Ls)

Ienākumi

2010

2009

Procentu ienākumi

2,691

4,523

Kopā ienākumi

2,691

4,523

Izdevumi    
Atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai

(7,312)

(4,138)

Atlīdzība turētājbankai

(1,163)

(658)

Pārējie fonda pārvaldes izdevumi

(684)

(510)

Kopā izdevumi

(9,159)

(5,306)

Ieguldījumu vērtības pieaugums    
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums

14,914

10,333

Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums

69,459

67,020

Kopā ieguldījumu vērtības pieaugums

84,373

77,353

Ārvalstu valūtu pārvērtēšanas peļņa / (zaudējumi)

15,309

(8,299)

Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums

93,214

68,271

Neto aktīvu kustības pārskats (Ls)

 

2010

2009

Neto aktīvi pārskata perioda sākumā

521,640

237,262

Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums

93,214

68,271

Darījumi ar ieguldījumu apliecībām    
Ienākumi no ieguldījumu apliecību pārdošanas

185,493

259,101

Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas izdevumi

(89,234)

(42,994)

Neto aktīvu pieaugums no darījumiem ar ieguldījumu apliecībām

96,259

216,107

Neto aktīvu pieaugums pārskata periodā

189,473

284,378

Neto aktīvi pārskata perioda beigās

711,113

521,640

Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda sākumā

91,171

49,669

Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda beigās

107,682

91,171

Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda sākumā

5.72

4.78

Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda beigās

6.60

5.72

Neatkarīgu revidentu ziņojums par saīsinātajiem finanšu pārskatiem

AIF Citadele Strategic Allocation Funds apakšfonda Citadele Balanced Strategy Fund – EUR dalībniekiem

Ziņojums par saīsinātajiem finanšu pārskatiem

Klāt pievienotie saīsinātie finanšu pārskati, kas ietver pārskatu par finansiālo stāvokli 2010. gada 31. decembrī, visaptverošo ienākumu pārskatu un neto aktīvu kustības pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2010. gada 31. decembrī, ir sagatavoti, balstoties uz AIF Citadele Strategic Allocation Funds apakšfonda Citadele Balanced Strategy Fund – EUR 2010. gada revidētajiem finanšu pārskatiem. Mūsu 2011. gada 27. aprīļa ziņojumā mēs sniedzām atzinumu bez iebildēm par šiem finanšu pārskatiem.

Saīsinātajos finanšu pārskatos nav iekļauta visa saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem atklājamā informācija. Tādēļ saīsināto finanšu pārskatu lasīšana nevar aizvietot AIF Citadele Strategic Allocation Funds apakšfonda Citadele Balanced Strategy Fund – EUR pilna apjoma finanšu pārskatu  lasīšanu.

Vadības atbildība par saīsināto finanšu pārskatu sagatavošanu

Vadība ir atbildīga par saīsināto finanšu pārskatu sagatavošanu atbilstoši revidētajiem finanšu pārskatiem, kas sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem.

Revidenta atbildība

Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko, pamatojoties uz mūsu saskaņā ar 810. Starptautisko revīzijas standartu "Uzdevums sniegt ziņojumu par saīsinātajiem finanšu pārskatiem" veiktajām procedūrām, izsakām par šiem saīsinātajiem finanšu pārskatiem. 

Atzinums

Mūsuprāt, klāt pievienotie saīsinātie finanšu pārskati, kas sagatavoti pamatojoties uz AIF Citadele Strategic Allocation Funds apakšfonda Citadele Balanced Strategy Fund – EUR 2010. gada revidētajiem finanšu pārskatiem, visos būtiskākajos aspektos ir atbilstoši finanšu pārskatiem, kas sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem.

PricewaterhouseCoopers SIA                             Ilandra Lejiņa
Zvērinātu revidentu komercsabiedrība                 Atbildīgā zvērinātā revidente
Licence nr. 5                                                      Sertifikāts nr. 168
                                                                          Valdes locekle
Rīga,  Latvija
2011. gada 25. maijā

 

 

ATVĒRTAIS IEGULDĪJUMU FONDS "CITADELE STRATEGIC ALLOCATION FUNDS"

Apakšfonds "Citadele Active Strategy Fund - USD"

2010. gada pārskats (saīsināts)

Pārskats par finanšu stāvokli (Ls)

Aktīvi

31.12.2010.

31.12.2009.

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

22,894

12,707

Tirdzniecības nolūkā turēti finanšu ieguldījumi    
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri

157,333

178,652

Kopā aktīvi

180,227

191,359

Saistības    
Uzkrātie izdevumi

(242)

(281)

Kopā saistības

(242)

(281)

Neto aktīvi

179,985

191,078

Visaptverošais ienākumu pārskats (Ls)

Ienākumi

2010

2009

Procentu ienākumi

455

435

Dividenžu ienākumi

77

492

Kopā ienākumi

532

927

Izdevumi    
Atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai

(2,145)

(2,717)

Atlīdzība turētājbankai

(300)

(380)

Pārējie fonda pārvaldes izdevumi

(535)

(474)

Kopā izdevumi

(2,980)

(3,571)

Ieguldījumu vērtības pieaugums    
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums

2,124

22,591

Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums

18,487

38,012

Kopā ieguldījumu vērtības pieaugums

20,611

60,603

Ārvalstu valūtu pārvērtēšanas peļņa / (zaudējumi)

15,959

(3,225)

Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums

34,122

54,734

Neto aktīvu kustības pārskats (Ls)

 

2010

2009

Neto aktīvi pārskata perioda sākumā

191,078

193,970

Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums

34,122

54,734

Darījumi ar ieguldījumu apliecībām    
Ienākumi no ieguldījumu apliecību pārdošanas

76,708

14,127

Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas izdevumi

(121,923)

(71,753)

Neto aktīvu samazinājums no darījumiem ar ieguldījumu apliecībām

(45,215)

(57,626)

Neto aktīvu samazinājums pārskata periodā

(11,093)

(2,892)

Neto aktīvi pārskata perioda beigās

179,985

191,078

Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda sākumā

52,907

69,517

Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda beigās

41,061

52,907

Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda sākumā

3.61

2.79

Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda beigās

4.38

3.61

Neatkarīgu revidentu ziņojums par saīsinātajiem finanšu pārskatiem

AIF Citadele Strategic Allocation Funds apakšfonda Citadele Active Strategy Fund – USD dalībniekiem

Ziņojums par saīsinātajiem finanšu pārskatiem

Klāt pievienotie saīsinātie finanšu pārskati, kas ietver pārskatu par finansiālo stāvokli 2010. gada 31. decembrī, visaptverošo ienākumu pārskatu un neto aktīvu kustības pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2010. gada 31. decembrī, ir sagatavoti, balstoties uz AIF Citadele Strategic Allocation Funds apakšfonda Citadele Active Strategy Fund – USD 2010. gada revidētajiem finanšu pārskatiem. Mūsu 2011. gada 27. aprīļa ziņojumā mēs sniedzām atzinumu bez iebildēm par šiem finanšu pārskatiem.

Saīsinātajos finanšu pārskatos nav iekļauta visa saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem atklājamā informācija. Tādēļ saīsināto finanšu pārskatu lasīšana nevar aizvietot AIF Citadele Strategic Allocation Funds apakšfonda Citadele Active Strategy Fund – USD pilna apjoma finanšu pārskatu  lasīšanu.

Vadības atbildība par saīsināto finanšu pārskatu sagatavošanu

Vadība ir atbildīga par saīsināto finanšu pārskatu sagatavošanu atbilstoši revidētajiem finanšu pārskatiem, kas sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem.

Revidenta atbildība

Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko, pamatojoties uz mūsu saskaņā ar 810. Starptautisko revīzijas standartu "Uzdevums sniegt ziņojumu par saīsinātajiem finanšu pārskatiem" veiktajām procedūrām, izsakām par šiem saīsinātajiem finanšu pārskatiem. 

Atzinums

Mūsuprāt, klāt pievienotie saīsinātie finanšu pārskati, kas sagatavoti pamatojoties uz AIF Citadele Strategic Allocation Funds apakšfonda Citadele Active Strategy Fund – USD 2010. gada revidētajiem finanšu pārskatiem, visos būtiskākajos aspektos ir atbilstoši finanšu pārskatiem, kas sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem.

PricewaterhouseCoopers SIA                             Ilandra Lejiņa
Zvērinātu revidentu komercsabiedrība                 Atbildīgā zvērinātā revidente
Licence nr. 5                                                      Sertifikāts nr. 168
                                                                          Valdes locekle
Rīga,  Latvija
2011. gada 25. maijā

 

 

 

ATVĒRTAIS IEGULDĪJUMU FONDS "CITADELE STRATEGIC ALLOCATION FUNDS"

Apakšfonds "Citadele Active Strategy Fund - EUR"

2010. gada pārskats (saīsināts)

Pārskats par finanšu stāvokli (Ls)

Aktīvi

31.12.2010.

31.12.2009.

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

22,887

57,187

Tirdzniecības nolūkā turēti finanšu ieguldījumi    
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri

178,457

150,297

Kopā aktīvi

201,344

207,484

Saistības    
Uzkrātie izdevumi

(273)

(267)

Kopā saistības

(273)

(267)

Neto aktīvi

201,071

207,217

Visaptverošais ienākumu pārskats (Ls)

Ienākumi

2010

2009

Procentu ienākumi

689

995

Kopā ienākumi

689

995

Izdevumi    
Atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai

(2,225)

 (2,312)

Atlīdzība turētājbankai

(311)

 (324)

Pārējie fonda pārvaldes izdevumi

(535)

 (474)

Kopā izdevumi

(3,071)

(3,110)

Ieguldījumu vērtības pieaugums    
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums

7,488

7,715

Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums

28,208

37,487

Kopā ieguldījumu vērtības pieaugums

35,696

45,202

Ārvalstu valūtu pārvērtēšanas peļņa/( zaudējumi)

3,814

(2,815)

Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums

37,128

40,272

Neto aktīvu kustības pārskats (Ls)

 

2010

2009

Neto aktīvi pārskata perioda sākumā

207,217

178,182

Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums

37,128

40,272

Darījumi ar ieguldījumu apliecībām    
Ienākumi no ieguldījumu apliecību pārdošanas

41,887

21,032

Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas izdevumi

(85,161)

(32,269)

Neto aktīvu samazinājums  no darījumiem ar ieguldījumu apliecībām

(43,274)

(11,237)

Neto aktīvu (samazinājums)/pieaugums pārskata periodā

(6,146)

29,035

Neto aktīvi pārskata perioda beigās

201,071

207,217

Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda sākumā

40,687

43,539

Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda beigās

32,246

40,687

Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda sākumā

5.09

4.09

Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda beigās

6.24

5.09

Neatkarīgu revidentu ziņojums par saīsinātajiem finanšu pārskatiem

AIF Citadele Strategic Allocation Funds apakšfonda Citadele Active Strategy Fund – EUR dalībniekiem

Ziņojums par saīsinātajiem finanšu pārskatiem

Klāt pievienotie saīsinātie finanšu pārskati, kas ietver pārskatu par finansiālo stāvokli 2010. gada 31. decembrī, visaptverošo ienākumu pārskatu un neto aktīvu kustības pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2010. gada 31. decembrī, ir sagatavoti, balstoties uz AIF Citadele Strategic Allocation Funds apakšfonda Citadele Active Strategy Fund – EUR 2010. gada revidētajiem finanšu pārskatiem. Mūsu 2011. gada 27. aprīļa ziņojumā mēs sniedzām atzinumu bez iebildēm par šiem finanšu pārskatiem.

Saīsinātajos finanšu pārskatos nav iekļauta visa saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem atklājamā informācija. Tādēļ saīsināto finanšu pārskatu lasīšana nevar aizvietot AIF Citadele Strategic Allocation Funds apakšfonda Citadele Active Strategy Fund – EUR pilna apjoma finanšu pārskatu  lasīšanu.

Vadības atbildība par saīsināto finanšu pārskatu sagatavošanu

Vadība ir atbildīga par saīsināto finanšu pārskatu sagatavošanu atbilstoši revidētajiem finanšu pārskatiem, kas sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem.

Revidenta atbildība

Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko, pamatojoties uz mūsu saskaņā ar 810. Starptautisko revīzijas standartu "Uzdevums sniegt ziņojumu par saīsinātajiem finanšu pārskatiem" veiktajām procedūrām, izsakām par šiem saīsinātajiem finanšu pārskatiem. 

Atzinums

Mūsuprāt, klāt pievienotie saīsinātie finanšu pārskati, kas sagatavoti pamatojoties uz AIF Citadele Strategic Allocation Funds apakšfonda Citadele Active Strategy Fund – EUR 2010. gada revidētajiem finanšu pārskatiem, visos būtiskākajos aspektos ir atbilstoši finanšu pārskatiem, kas sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem.

PricewaterhouseCoopers SIA                             Ilandra Lejiņa
Zvērinātu revidentu komercsabiedrība                 Atbildīgā zvērinātā revidente
Licence nr. 5                                                      Sertifikāts nr. 168
                                                                          Valdes locekle
Rīga,  Latvija
2011. gada 25. maijā

 

 

 

ATVĒRTAIS IEGULDĪJUMU FONDS "Citadele Ukrainian Equity Fund"

2010. gada pārskats (saīsināts)

Pārskats par finanšu stāvokli (Ls)

Aktīvi

31.12.2010.

31.12.2009.

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

75,697

53,934

Tirdzniecības nolūkā turēti finanšu ieguldījumi    
Akcijas

936,115

532,873

Kopā aktīvi

1,011,812

586,807

Saistības    
Uzkrātie izdevumi

(2,287)

(1,419)

Kopā saistības

(2,287)

(1,419)

Neto aktīvi

1,009,525

585,388

Visaptverošais ienākumu pārskats (Ls)

Ienākumi

2010

2009

Procentu ienākumi

5,755

4,660

Dividenžu ienākumi

872

167

Kopā ienākumi

6,627

4,827

Izdevumi    
Atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai

(21,136)

(11,829)

Atlīdzība turētājbankai

(1,480)

(828)

Pārējie fonda pārvaldes izdevumi

(2,533)

(727)

Kopā izdevumi

(25,149)

(13,384)

Ieguldījumu vērtības pieaugums    
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums

11,681

73,306

Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums

273,943

65,252

Kopā ieguldījumu vērtības pieaugums

285,624

138,558

Ārvalstu valūtu pārvērtēšanas peļņa

55,919

4,259

Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums

323,021

134,260

Neto aktīvu kustības pārskats (Ls)

 

2010

2009

Neto aktīvi pārskata perioda sākumā

585,388

531,412

Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums

323,021

134,260

Darījumi ar ieguldījumu apliecībām    
Ienākumi no ieguldījumu apliecību pārdošanas

1,271,243

244,050

Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas izdevumi

(1,170,127)

(324,334)

Neto aktīvu pieaugums / (samazinājums) no darījumiem ar ieguldījumu apliecībām

101,116

(80,284)

Neto aktīvu pieaugums pārskata periodā

424,137

53,976

Neto aktīvi pārskata perioda beigās

1,009,525

585,388

Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda sākumā

346,210

461,191

Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda beigās

447,323

346,210

Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda sākumā

1.69

1.15

Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda beigās

2.26

1.69

 Neatkarīgu revidentu ziņojums par saīsinātajiem finanšu pārskatiem

AIF Citadele Ukrainian Equity Fund dalībniekiem

Ziņojums par saīsinātajiem finanšu pārskatiem

Klāt pievienotie saīsinātie finanšu pārskati, kas ietver pārskatu par finansiālo stāvokli 2010. gada 31. decembrī, visaptverošo ienākumu pārskatu un neto aktīvu kustības pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2010. gada 31. decembrī, ir sagatavoti, balstoties uz AIF Citadele Ukrainian Equity Fund  2010. gada revidētajiem finanšu pārskatiem. Mūsu 2011. gada 27. aprīļa ziņojumā mēs sniedzām atzinumu bez iebildēm par šiem finanšu pārskatiem.

Saīsinātajos finanšu pārskatos nav iekļauta visa saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem atklājamā informācija. Tādēļ saīsināto finanšu pārskatu lasīšana nevar aizvietot AIF Citadele Ukrainian Equity Fund pilna apjoma finanšu pārskatu  lasīšanu.

Vadības atbildība par saīsināto finanšu pārskatu sagatavošanu

Vadība ir atbildīga par saīsināto finanšu pārskatu sagatavošanu atbilstoši revidētajiem finanšu pārskatiem, kas sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem.

Revidenta atbildība

Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko, pamatojoties uz mūsu saskaņā ar 810. Starptautisko revīzijas standartu "Uzdevums sniegt ziņojumu par saīsinātajiem finanšu pārskatiem" veiktajām procedūrām, izsakām par šiem saīsinātajiem finanšu pārskatiem. 

Atzinums

Mūsuprāt, klāt pievienotie saīsinātie finanšu pārskati, kas sagatavoti pamatojoties uz AIF Citadele Ukrainian Equity Fund 2010. gada revidētajiem finanšu pārskatiem, visos būtiskākajos aspektos ir atbilstoši finanšu pārskatiem, kas sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem.

PricewaterhouseCoopers SIA                             Ilandra Lejiņa
Zvērinātu revidentu komercsabiedrība                 Atbildīgā zvērinātā revidente
Licence nr. 5                                                      Sertifikāts nr. 168
                                                                          Valdes locekle
Rīga,  Latvija
2011. gada 25. maijā

 

 

 

ATVĒRTAIS IEGULDĪJUMU FONDS "Citadele Russian Equity Fund"

2010. gada pārskats (saīsināts)

Pārskats par finanšu stāvokli (Ls)

Aktīvi

31.12.2010.

31.12.2009.

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

322,067

319,095

Tirdzniecības nolūkā turēti finanšu ieguldījumi    
Akcijas

7,629,312

4,162,784

Kopā aktīvi

7,951,379

4,481,879

Saistības    
Uzkrātie izdevumi

(14,748)

(9,068)

Pārējās saistības

(663)

-

Kopā saistības

(15,411)

(9,068)

Neto aktīvi

7,935,968

4,472,811

Visaptverošais ienākumu pārskats (Ls)

Ienākumi

2010

2009

Procentu ienākumi

16,693

26,109

Dividenžu ienākumi

61,503

61,969

Kopā ienākumi

78,196

88,078

Izdevumi    
Atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai

(127,085)

(73,024)

Atlīdzība turētājbankai

(9,932)

(5,856)

Pārējie fonda pārvaldes izdevumi

(5,077)

(2,812)

Kopā izdevumi

(142,094)

(81,692)

Ieguldījumu vērtības pieaugums    
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums

219,924

870,197

Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums

1,610,169

2,040,797

Kopā ieguldījumu vērtības pieaugums

1,830,093

2,910,994

Ārvalstu valūtu pārvērtēšanas peļņa / (zaudējumi)

461,553

(93,414)

Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums

2,227,748

2,823,966

Neto aktīvu kustības pārskats (Ls)

 

2010

2009

Neto aktīvi pārskata perioda sākumā

4,472,811

2,765,658

Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums

2,227,748

2,823,966

Darījumi ar ieguldījumu apliecībām    
Ienākumi no ieguldījumu apliecību pārdošanas

4,302,959

2,212,971

Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas izdevumi

(3,067,550)

(3,329,784)

Neto aktīvu pieaugums / (samazinājums) no darījumiem ar ieguldījumu apliecībām

1,235,409

(1,116,813)

Neto aktīvu pieaugums pārskata periodā

3,463,157

1,707,153

Neto aktīvi pārskata perioda beigās

7,935,968

4,472,811

Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda sākumā

467,210

645,011

Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda beigās

562,515

467,210

Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda sākumā

9.57

4.29

Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda beigās

14.11

9.57

Neatkarīgu revidentu ziņojums par saīsinātajiem finanšu pārskatiem

AIF Citadele Russian Equity Fund dalībniekiem

Ziņojums par saīsinātajiem finanšu pārskatiem

Klāt pievienotie saīsinātie finanšu pārskati, kas ietver pārskatu par finansiālo stāvokli 2010. gada 31. decembrī, visaptverošo ienākumu pārskatu un neto aktīvu kustības pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2010. gada 31. decembrī, ir sagatavoti, balstoties uz AIF Citadele Russian Equity Fund  2010. gada revidētajiem finanšu pārskatiem. Mūsu 2011. gada 27. aprīļa ziņojumā mēs sniedzām atzinumu bez iebildēm par šiem finanšu pārskatiem.

Saīsinātajos finanšu pārskatos nav iekļauta visa saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem atklājamā informācija. Tādēļ saīsināto finanšu pārskatu lasīšana nevar aizvietot AIF Citadele Russian Equity Fund pilna apjoma finanšu pārskatu  lasīšanu.

Vadības atbildība par saīsināto finanšu pārskatu sagatavošanu

Vadība ir atbildīga par saīsināto finanšu pārskatu sagatavošanu atbilstoši revidētajiem finanšu pārskatiem, kas sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem.

Revidenta atbildība

Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko, pamatojoties uz mūsu saskaņā ar 810. Starptautisko revīzijas standartu "Uzdevums sniegt ziņojumu par saīsinātajiem finanšu pārskatiem" veiktajām procedūrām, izsakām par šiem saīsinātajiem finanšu pārskatiem. 

Atzinums

Mūsuprāt, klāt pievienotie saīsinātie finanšu pārskati, kas sagatavoti pamatojoties uz AIF Citadele Russian Equity Fund 2010. gada revidētajiem finanšu pārskatiem, visos būtiskākajos aspektos ir atbilstoši finanšu pārskatiem, kas sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem.

PricewaterhouseCoopers SIA                             Ilandra Lejiņa
Zvērinātu revidentu komercsabiedrība                 Atbildīgā zvērinātā revidente
Licence nr. 5                                                      Sertifikāts nr. 168
                                                                          Valdes locekle
Rīga,  Latvija
2011. gada 25. maijā

 

 

ATVĒRTAIS IEGULDĪJUMU FONDS "Citadele Eastern European Fixed Income Funds"

Apakšfonds "Citadele Eastern European Balanced Fund"

2010. gada pārskats (saīsināts)

Pārskats par finanšu stāvokli (Ls)

Aktīvi

31.12.2010.

31.12.2009.

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

1,150,109

606,002

Tirdzniecības nolūkā turēti finanšu aktīvi    
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

6,897,657

7,586,766

Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

2,441,833

884,091

Atvasinātie finanšu instrumenti

24,912

-

Kopā aktīvi

10,514,511

9,076,859

Saistības    
Tirdzniecības nolūkā turētas finanšu saistības    
Atvasinātie finanšu instrumenti

(83,842)

(222,754)

Uzkrātie izdevumi

(15,160)

(13,370)

Kopā saistības

(99,002)

(236,124)

Neto aktīvi

10,415,509

8,840,735

Visaptverošais ienākumu pārskats (Ls)

Ienākumi

2010

2009

Procentu ienākumi

893,589

960,570

Dividenžu ienākumi

72,193

7,807

Kopā ienākumi

965,782

968,377

Izdevumi    
Atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai

(145,138)

(127,981)

Atlīdzība turētājbankai

(16,933)

(15,384)

Pārējie fonda pārvaldes izdevumi

(3,219)

(1,788)

Kopā izdevumi

(165,290)

(145,153)

Ieguldījumu vērtības pieaugums    
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums

153,183

1,668,907

Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums

627,974

1,130,076

Kopā ieguldījumu vērtības pieaugums

781,157

2,798,983

Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa

137,876

19,823

Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums

1,719,525

3,642,030

Neto aktīvu kustības pārskats (Ls)

 

2010

2009

Neto aktīvi pārskata perioda sākumā

8,840,735

7,867,912

Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums

1,719,527

3,642,030

Darījumi ar ieguldījumu apliecībām:    
   Ienākumi no ieguldījumu apliecību pārdošanas

2,177,063

4,054,986

   Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas izdevumi

(2,321,816)

(6,724,193)

Neto aktīvu samazinājums no darījumiem ar ieguldījumu apliecībām

(144,753)

(2,669,207)

Neto aktīvu pieaugums pārskata periodā

1,574,774

972,823

Neto aktīvi pārskata perioda beigās

10,415,509

8,840,735

Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda sākumā

942,109

1,308,422

Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda beigās

925,855

942,109

Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda sākumā

9.38

6.01

Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda beigās

11.25

9.38

Neatkarīgu revidentu ziņojums par saīsinātajiem finanšu pārskatiem

AIF Citadele Eastern European Fixed Income Funds apakšfonda Citadele Eastern European Balanced Fund dalībniekiem

Ziņojums par saīsinātajiem finanšu pārskatiem

Klāt pievienotie saīsinātie finanšu pārskati, kas ietver pārskatu par finansiālo stāvokli 2010. gada 31. decembrī, visaptverošo ienākumu pārskatu un neto aktīvu kustības pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2010. gada 31. decembrī, ir sagatavoti, balstoties uz AIF Citadele Eastern European Fixed Income Funds apakšfonda Citadele Eastern European Balanced Fund 2010. gada revidētajiem finanšu pārskatiem. Mūsu 2011. gada 27. aprīļa ziņojumā mēs sniedzām atzinumu bez iebildēm par šiem finanšu pārskatiem.

Saīsinātajos finanšu pārskatos nav iekļauta visa saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem atklājamā informācija. Tādēļ saīsināto finanšu pārskatu lasīšana nevar aizvietot AIF Citadele Eastern European Fixed Income Funds apakšfonda Citadele Eastern European Balanced Fund pilna apjoma finanšu pārskatu  lasīšanu.

Vadības atbildība par saīsināto finanšu pārskatu sagatavošanu

Vadība ir atbildīga par saīsināto finanšu pārskatu sagatavošanu atbilstoši revidētajiem finanšu pārskatiem, kas sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem.

Revidenta atbildība

Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko, pamatojoties uz mūsu saskaņā ar 810. Starptautisko revīzijas standartu "Uzdevums sniegt ziņojumu par saīsinātajiem finanšu pārskatiem" veiktajām procedūrām, izsakām par šiem saīsinātajiem finanšu pārskatiem. 

Atzinums

Mūsuprāt, klāt pievienotie saīsinātie finanšu pārskati, kas sagatavoti pamatojoties uz AIF Citadele Eastern European Fixed Income Funds apakšfonda Citadele Eastern European Balanced Fund 2010. gada revidētajiem finanšu pārskatiem, visos būtiskākajos aspektos ir atbilstoši finanšu pārskatiem, kas sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem.

PricewaterhouseCoopers SIA                             Ilandra Lejiņa
Zvērinātu revidentu komercsabiedrība                 Atbildīgā zvērinātā revidente
Licence nr. 5                                                      Sertifikāts nr. 168
                                                                          Valdes locekle
Rīga,  Latvija
2011. gada 25. maijā

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!