• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Granta līgums par cīņu pret krāpšanu, kas apdraud ES finanšu intereses (Latvijā). Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 17.10.2003., Nr. 145 https://www.vestnesis.lv/ta/id/228414

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

GRANT CONTRACT Fight against fraud affecting the financial interest of the EU (Latvia)

Vēl šajā numurā

17.10.2003., Nr. 145

PAR DOKUMENTU

Veids: starptautisks dokuments

Pieņemts: 15.11.2003.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.
Granta līgums par cīņu pret krāpšanu, kas apdraud ES finanšu intereses (Latvijā)

Granta identifikācijas numurs:

Eiropas Kopiena, ko pārstāv Eiropas Kopienu Komisija, (Līgumslēdzēja iestāde) no vienas puses,

un Latvijas Republikas Finanšu ministrija valsts sekretāres Valentīnas Andrējevas vārdā (Saņēmējs) no otras puses, noslēdz šādu līgumu:

Īpašie nosacījumi

1.punkts — Mērķis

1.1 Šī līguma mērķis ir granta piešķiršana, ko veic Līgumslēdzēja iestāde, lai realizētu Darbību ar nosaukumu “Phare Starpvalstu krāpšanas apkarošanas programmas īstenošana” (Darbība).

1.2 Saņēmējam piešķir grantu saskaņā ar noteikumiem, ko paredz šis līgums, kas sastāv no īpašajiem nosacījumiem (Īpašie nosacījumi) un pielikumiem, un ar šo Saņēmējs apliecina, ka ir ar tiem iepazinies un tos pieņēmis.

1.3 Saņēmējs pieņem grantu un apņemas veikt Darbību uz savu atbildību.

2.punkts — Darbības īstenošanas laiks

2.1 Šis līgums stājas spēkā dienā, kad pēdējā no divām Pusēm to paraksta.

2.2 Darbības īstenošana sākas:

“nākamajā dienā pēc brīža, kad pēdējā no divām Pusēm līgumu paraksta”

2.3 Darbības īstenošanas laiks, kā to nosaka 1.pielikums, ir 15 mēneši.

3.punkts — Darbības finansēšana

3.1 Darbības, kas ir tiesīga saņemt Līgumslēdzēja iestādes finansējumu, kopējās izmaksas tiek lēstas 487 003, 01 eiro apmērā, kā to nosaka III pielikums.

3.2 Līgumslēdzēja iestāde apņemas finansēt maksimums 462 652,86 eiro, kas atbilst 95 % no 1.apakšpunktā minētajām kopējām paredzētajām attaisnotajām izmaksām; galīgo summu nosaka saskaņā ar II pielikuma 17.punktu.

4.punkts — Tehniskie un finanšu ziņojumi un maksāšanas kārtība

4.1 Tehniskos un finanšu ziņojumus iesniedz, lai attaisnotu maksājumu pieprasījumus atbilstoši II pielikuma 2.punktam un 15.punkta 1.apakšpunktam.

4.2 Maksājumus veic saskaņā ar II pielikuma 15.punktu. No 15.punkta 1.apakšpunktā minētajām iespējām šādas ir piemērojamas:

2. iespēja

Pirmā iepriekšējā finansējuma iemaksa

(80 % no pirmajiem 12 ieviešanas mēnešiem

paredzētā budžeta, ko finansē Līgumslēdzēja iestāde):

358.012,11

Turpmāka iepriekšējā finansējuma gada iemaksa pēc 12 mēnešiem 58.375,75

Paredzētais pēdējais maksājums (saskaņā ar II pielikuma nosacījumiem): 46.265,00

5.punkts — Kontaktadreses

Jebkuri paziņojumi saistībā ar šo līgumu ir rakstiski, tajos norādīts Darbības numurs un nosaukums un tos nosūta uz šādām adresēm:

Līgumslēdzējai pusei

Maksājuma pieprasījumus un pievienotus ziņojumus, tai skaitā arī pieprasījumus par bankas kontu izmaiņām nosūta:

European Commission

DG Enlargement

Unit Financial Planning and Execution

Mr. Carlos Filipe

Office Char 6/63

B-1049 Brussels

Tel +32 2 29.60.862, Fax +32 2 29.94.093,

E-pasts carlos-eduardo-m.filipe@cec.eu.int

Minēto dokumentu kopijas un jebkāda cita veida saraksti adresē:

European Commission

DG Enlargement

Unit Implementation and contracts

Mr. Hendrik Van Maele

Office Char 4/44

B-1049 Brussels

Tel +32 2 29.99.071,

Fax +32 2 29.68.040,

E-pasts hendrik.van-maele@cec.eu.int

Saņēmējam

Latvijas Republikas Finanšu ministrija

Valentīna Andrējeva

Smilšu iela 1

Rīga LV-1919, Latvija

Tel +371 7212726

Fax +371 7095413

E-mail valentina.andrejeva@fm.gov.lv

6.punkts — Pielikumi

6.1 Īpašajiem nosacījumiem ir pievienoti šādi dokumenti, un tie ir līguma neatņemama sastāvdaļa:

I pielikums: Darbības apraksts

II pielikums: Vispārējie nosacījumi, kas piemērojami Eiropas Kopienu finansētajiem granta līgumiem ārējiem darījumiem

III pielikums: Darbības budžets

IV pielikums: Līguma piešķiršanas kārtība

V pielikums: Standarta maksājuma pieprasījums un finanšu identifikācijas veidlapa

VI pielikums: Audita sertifikāta paraugs

VII pielikums: Finanšu garantijas paraugs

6.2 Ja pastāv pretrunas starp nosacījumiem pielikumos un Īpašajos nosacījumos, Īpašo nosacījumu noteikumiem ir prioritāte. Ja pastāv pretrunas starp nosacījumiem II pielikumā un pārējos pielikumos, II pielikuma nosacījumiem ir prioritāte.

7 .punkts — Citi īpašie nosacījumi, kas piemērojami Darbībai

7.1 Vispārējos nosacījumus papildina šādi nosacījumi:

7.1.1 Auditors, kurš veic auditu(s), kas minēti II pielikuma 15.punkta 6.apakšpunktā, ir Laura Rudziša finanšu ministrijas Finanšu kontroles departamenta direktore Smilšu iela 1, Riga LV 1919, Latvia, tel +371 7095538, fax +371 7095503, E-mail laura.rudzisa@fm.gov.lv

7.2 Piemērojami ir šādi Vispārējo nosacījumu izņēmumi:

7.2.1 Atkāpjoties no 2.punkta 4.apakšpunkta B daļas: Nobeiguma ziņojumu nosūta Komisijai ne vēlāk kā divus mēnešus pēc īstenošanas perioda, kas noteikts Īpašo nosacījumu 2.punktā.

7.2.2 Vispārējo nosacījumu 15.punkta 10.apakšpunktu groza šādi: Visi procenti, kas uzkrājas no Līgumslēdzējas iestādes veiktajiem iepriekšējiem maksājumiem Saņēmējam, tiek minēti starpposma un nobeiguma ziņojumos un tiek uzskatīti par ienākumiem 17.punkta 3.apakšpunkta izpratnē. Tos var izmantot, lai segtu Darbības attaisnotos izdevumus.

Noslēgts Briselē četros oriģināleksemplāros angļu valodā, trīs no tiem Līgumslēdzējai iestādei un viens Saņēmējam.

Saņēmēja vārdā

Līgumslēdzējas iestādes vārdā

Valentīna Andrējeva

Helmuth Lohan

Valsts sekretāre

Daļas vadītājs

Nacionālā atbildīgā amatpersona

Paraksts

Paraksts

Datums

Datums

I pielikums

Darbības apraksts
Krāpšanas apkarošanas programma Kopienas finanšu interešu aizsardzībai

A. Apraksts

1. Vispārējie mērķi

Šī nolīguma mērķi atbilst 2002.gada Phare Starpvalstu programmas “Krāpšanas apkarošanas programma Kopienas finanšu interešu aizsardzībai” vispārējiem mērķiem.

Programmas galvenais mērķis ir palīdzēt Phare kandidātvalstīm pildīt saistības, kas izriet no Līguma un citiem tiesību aktiem par Kopienas finanšu interešu aizsardzību, ieviešot efektīvus aizsargmehānismus, balstoties uz dalībvalstu un Eiropas Komisijas gūto pieredzi.

Lai sasniegtu šos mērķus, 2002.gada Programmas un šī nolīguma tiešie mērķi ir sadalīti trīs komponentos:

(a) Krāpšanas apkarošanas struktūras

Palīdzība veidojot centrālās struktūras, kas spēj nekavējoties reaģēt uz krāpšanas pazīmēm un pārkāpumiem vai Komisijas prasībām neatkarīgi veikt, koordinēt vai palīdzēt veikt izmeklēšanu krāpšanas aizdomu un pārkāpumu gadījumos, kas skar Kopienas budžetu. Administratīvo pārbaužu pilnvaras, kas piešķirtas Komisijai, realizē Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF);

(b) Sakaru sistēmas un datu bāzes

Palīdzība, lai

(i) sekmētu centrālo struktūru iesaistīšanos drošā un efektīvā informācijas apmaiņā par krāpnieciskām vai ar pārkāpumiem saistītām darbībām ar visām kompetentajām valsts iestādēm, kā arī ar Komisiju (OLAF) un dalībvalstu kompetentajām iestādēm;

(ii) izveidotu krāpšanas apkarošanas datu bāzes;

(c) Darbības zinātība (know-how)

Palīdzība, lai palielinātu centrālo struktūru veiktās kontroles un izmeklēšanas efektivitāti un tiesībsargājošo un kriminālvajāšanas iestāžu, ar ko tās sadarbojas, darbības efektivitāti, īpaši pie Eiropas Savienības topošās ārējās robežas.

2. Īpašie mērķi

Šī nolīguma īpašie mērķi izvirzīti, lai veicinātu:

• tikšanos, semināru, konferenču, u.c. organizēšanu un norisi saistībā ar minētajiem komponentiem

• saņēmējvalsts ekspertu piedalīšanos aktivitātēs, kas veiktas, lai sasniegtu minētos programmas komponentus.

3. Nolīgumā iekļauto aktivitāšu veids / Detalizēts Darbības apraksts

Aktivitātes, kurām šī nolīguma ietvaros var piešķir finansējumu, ir šādas:

a) dalība AFCOS sanāksmēs (sedz tikai AFCOS darbinieku ceļa izdevumus),

b) dalība semināros, darba grupās un citos daudzpusējos pasākumos, ko īpaši organizē Phare kandidātvalstu amatpersonām, kas iesaistītas krāpšanas apkarošanā. Tas galvenokārt ietver piedalīšanos mācību programmās, ko organizē OLAF kā daļu no plānotā vispārējā atbalsta šīm valstīm, un kas notiek šajās valstīs, OLAF Briselē un dalībvalstīs.

c) pieredzes apmaiņas braucieni uz ES institūcijām, EBTA valstīm un Phare kandidātvalstīm un starptautiskām organizācijām, īpaši uz OLAF Briselē un dalībvalstu Krāpšanas apkarošanas dienestiem,

d) praktikantu nosūtīšana (uz OLAF vai dalībvalstīm),

e) konferenču, semināru, mācību kursu, u.c. organizēšana saņēmējvalstī, tai skaitā tulkojuma nodrošināšana,

f) mācību materiālu un OLAF rokasgrāmatu un vadlīniju tulkošana.

Šim tehniskajam aprakstam ir pievienots aktivitāšu saraksts. Saņēmējam jālūdz OLAF piekrišana saistībā ar praktikantu uzņemšanu no tā valsts.

Saņēmējs nodrošina administratīvo un loģistikas atbalstu (gaisa un sauszemes transporta, naktsmītņu rezervēšanu, dienasnaudas izmaksu, u.c.) šīm aktivitātēm.

3. Darbības ilgums un plānošana

Darbība ilgst 15 mēnešus.

B. Sagaidāmie rezultāti

Veicot dažādas aktivitātes, kas minētas iepriekš un detalizētajā sarakstā pielikumā, tiek sasniegti 2002.gada Phare starpvalstu “Krāpšanas apkarošanas programmas Kopienas finanšu interešu aizsardzībai” un šī nolīguma mērķi, īpaši ņemot vērā trīs galvenos komponentus.

C. Ziņošana

Starpposma un nobeiguma ziņojumus (katrā ietverot tehnisko un finanšu sadaļu) iesniedz, kā to nosaka šī nolīguma Īpašie nosacījumi un Vispārējie nosacījumi. Visus ziņojumus sastāda un iesniedz angļu valodā un, ja nav noteikts citādi, tie ir pieejami divos papīra eksemplāros un elektroniskā formātā. Cik iespējams, ziņojumus un prognozes sastāda pēc standarta formas, kas tiks paziņota.

1. Starpposma ziņojums

Starpposma ziņojumu iesniedz Paplašināšanās ģenerāldirektorātam, lai pamatotu starpposma maksājuma pieprasījumu. Starpposma tehniskās ieviešanas ziņojums apraksta veiktās darbības, sasniegtos rezultātus, mobilizētos resursus un novērtē nolīguma progresu, sniedzot sīkāku informāciju par jebkurām novirzēm no plānotās darba programmas. Ziņojums sniedz informāciju par:

a) Vispārīgo progresu

b) Problēmām, ar kurām ir nācies saskarties (un atrastos un ieteiktos risinājumus)

c) Priekšlikumiem (īstermiņa un visā nolīguma darbības laikā)

d) Ziņojumā jānošķir aktivitātes, kas ir veiktas un uzskatāmas par pabeigtām un aktivitātes, kas pašlaik notiek, tā, lai ir skaidra Programmas un nolīguma attīstība.

2. Nobeiguma ziņojums

Saņēmējs iesniedz Komisijai nobeiguma tehnisko ziņojumu divu mēnešu laikā pēc darbības pabeigšanas angļu valodā trīs papīra eksemplāros un elektroniskā formātā, veicot visu īstenoto aktivitāšu, sasniegto rezultātu, radušos problēmu (un atrasto un ieteikto risinājumu) kopsavilkumu un izdarot galīgos secinājumus.

3. Īpaši noteikumi finanšu ziņojumiem

Katra finanšu ziņojuma kopiju nosūta Paplašināšanās ģenerāldirektorātam elektroniskā veidā pa e-pastu vai CD ROM vai disketē.

Papildus paskaidrojumi ir nepieciešami šādos gadījumos:

a) Ja aktivitāte ir atcelta un par atcelšanas izmaksām tiek izrakstīts rēķins,

b) Ja ceļotājs ir saslimis vai nav varējis apmeklēt aktivitāti slimības dēļ, jāiesniedz apliecinājums vai slimības lapa,

c) Ja lidmašīnas biļete ir nomainīta no ekonomiskās uz biznesa klasi bez papildus izmaksām, jāiesniedz ceļojumu aģentūras izziņa, ka biļete tika izsniegta par ekonomiskās klases cenu.

Valsts valodā izsniegto izziņu virsrakstus norāda arī angļu valodā.

D.2. Audita izmaksas

Galīgo auditu veic darbībai beidzoties, un auditors apstiprina Darbības uzskaiti, kā to nosaka Īpašo nosacījumu 7.punkta 1.apakšpunkts.

Visos Komisijas veiktajos auditos tās pārstāvjiem ir pilnīga piekļuve telpām, īpaši Saņēmēja iestādēm, jebkurā laikā un visai informācijai, kas nepieciešama kontrolei.

Eiropas Revīzijas palātai ir tādas pašas tiesības kā Komisijai, īpaši piekļuves tiesības pārbaužu un auditu veikšanas nolūkā.

Pielikums: Detalizēts aktivitāšu saraksts

(*) kalendārās dienas

II pielikums

Vispārējie nosacījumi Eiropas Kopienas finansētajiem grantu līgumiem par ārējiem darījumiem

SATURS

Vispārīgie un administratīvie noteikumi

1. punkts — Vispārējās prasības

2. punkts — Pienākums sniegt informāciju un finanšu un tehniskos pārskatus

3. punkts — Atbildība

4. punkts — Interešu konflikts

5. punkts — Konfidencialitāte

6. punkts — Pārredzamība

7. punkts — Rezultātu un aprīkojuma īpašuma tiesības/lietošana

8. punkts — Darbības novērtējums

9. punkts — Līguma grozījumi

10. punkts — Piešķiršana

11. punkts — Darbības īstenošana periods, pagarinājums, pārtraukšana,

force majeure un beigu datums

12. punkts — Līguma laušana

13. punkts — Piemērojamie tiesību akti un strīdu izšķiršana

Finanšu noteikumi

14. punkts — Attaisnotās izmaksas

15. punkts — Maksājumi un nokavējuma procenti

16. punkts — Pārskati un tehniskās un finanšu pārbaudes

17. punkts — Līgumslēdzējas iestādes galīgais finansējuma apjoms

18. punkts — Atmaksāšana

VISPĀRĪGIE UN ADMINISTRATĪVIE NOTEIKUMI

1. PUNKTS — VISPĀRĒJĀS PRASĪBAS

1.1. Saņēmējs īsteno Darbību uz savu atbildību un saskaņā ar Darbības aprakstu I pielikumā, lai sasniegtu šeit noteiktos mērķus.

1.2. Saņēmējs īsteno Darbību ar īpašu rūpību, efektivitāti, pārredzamību un centību, saskaņā ar labāko praksi attiecīgajā jomā un saskaņā ar šo Līgumu. Šim nolūkam Saņēmējs mobilizē visus finanšu, cilvēku un materiālos resursus, kas nepieciešami, lai pilnībā īstenotu Darbību, kā norādīts Darbības aprakstā.

1.3. Saņēmējs darbojas vienatnē vai sadarbojoties ar vienu vai vairākām nevalstiskajām organizācijām vai citām struktūrām, kas norādītas Darbības aprakstā. Saņēmējs var slēgt apakšuzņēmumu līgumus, lai īstenotu ierobežotu Darbības apjomu (darbi un pakalpojumi). Tomēr, Saņēmējam jāuzņemas veikt lielāko Darbības daļu un, ja nepieciešams, jāiesaista tā partneri.

Ja Saņēmējam nepieciešams slēgt līgumus, lai īstenotu Darbību, tiek piemērota līgumtiesību piešķiršanas kārtība un valsts un izcelsmes noteikumi, kas noteikti IV pielikumā.

Līgumslēdzēja iestāde neatzīst nekādas līguma saistības starp sevi un Saņēmēja partneri(—iem) vai apakšuzņēmējiem. Saņēmējs viens pats ir atbildīgs Līgumslēdzējas iestādes priekšā par Darbības īstenošanu. Saņēmējs apņemas, ka nosacījumi, kas attiecas uz viņu saskaņā ar 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 14., 16. un 17. punktu, attiecas arī uz tā partneriem, un kas attiecas saskaņā ar 1., 3., 4., 5., 6., 8. un 16. punktu, attiecas arī uz visiem līgumslēdzējiem. Šim nolūkam, Saņēmējs iekļauj noteikumus ar tiem slēgtajos līgumos.

1.4. Saņēmējs un Līgumslēdzēja iestāde ir vienīgās šī Līguma slēdzējas puses (Puses). Ja Eiropas Komisija nav Līgumslēdzēja iestāde, tā nav šī Līguma slēdzēja puse, kas piešķir tai vienīgi tās tiesības un pienākumus, kas tieši šeit norādīti. Tomēr, tā atbalsta Līgumu, lai nodrošinātu Līgumslēdzējas iestādes atbalsta finansējumu no Eiropas Kopienu budžeta1, un šī Līguma noteikumi attiecas arī uz pārredzamību.

2. PUNKTS — PIENĀKUMS SNIEGT INFORMĀCIJU UN FINANŠU UN TEHNISKOS PĀRSKATUS

2.1. Saņēmējam jāsniedz Līgumslēdzējai iestādei visa nepieciešamā informācija par Darbības īstenošanu. Tālab, Saņēmējam jāsastāda starpposmu ziņojumi un nobeiguma ziņojums. Šie ziņojumi sastāv no tehniskās nodaļas un finanšu nodaļas. Tās aptver Darbību kopumā, neatkarīgi no tā, kuru tās daļu finansē Līgumslēdzēja iestāde. Līgumslēdzēja iestāde var pieprasīt papildu informāciju un šī informācija jāsniedz 30 dienu laikā pēc pieprasījuma.

2.2. Katrs starpposmu ziņojums sniedz pilnīgu pārskatu par visiem Darbības īstenošanas aspektiem attiecīgajā laika posmā. ziņojumam jābūt sastādītam tā, lai varētu salīdzināt, no vienas puses, mērķi(—us), ieteiktos līdzekļus, Darbības aprakstā paredzētos rezultātus un informāciju par budžetu Darbībai, un no otras puses, lietotos līdzekļus, radušās izmaksas un iegūtos rezultātus (izmantojot Darbības aprakstā sniegtos izpildes rādītājus). Ziņojumā iekļauj saņēmēja un attiecīgi katra partnera paziņojumu, izdevumus attiecīgajā laika posmā un darbības plānu nākamajam Darbības īstenošanas posmam.

2.3. Nobeiguma ziņojumā papildus iekļauj sīki izstrādātu nosacījumu aprakstu, kādos tika veikta Darbība, informāciju par veiktajām darbībām, lai nodrošinātu ES finansējuma pārredzamību, informāciju, ar kuru novērtēt Darbības ietekmi, pierādījumus 7. punkta 3. apakšpunktā minēto īpašuma tiesību nodošanai un nobeiguma ziņojumu par visām Darbības attaisnotajām izmaksām, un Darbības ienākumu un izdevumu, un saņemto maksājumu pilnu kopsavilkumu.

2.4. Ziņojumus sastāda Līguma valodā. Tos iesniedz Līgumslēdzējai iestādei šādos termiņos:

A: ja maksājumi tiek veikti saskaņā ar 15. punkta 1. apakšpunkta 1. vai 3. iespēju: vienotu nobeiguma ziņojumu nosūta ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc īstenošanas perioda, kas noteikts Īpašo nosacījumu 2. punktā;

B: ja maksājumi tiek veikti saskaņā ar 15. punkta 1. apakšpunkta 2. iespēju:

— starpposmu ziņojums jāpievieno katram maksājuma pieprasījumam;

— nobeiguma ziņojumu nosūta ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc īstenošanas perioda, kas noteikts Īpašo nosacījumu 2. punktā;

Nobeiguma ziņojuma iesniegšanas termiņš tiek pagarināts līdz sešiem mēnešiem, ja Līgumslēdzēja iestāde ir Eiropas Komisijas centrālā aparāta dienests.

2.5. Īpašie nosacījumi var izvirzīt noteikumu, ka Saņēmējam ir jāiesniedz ziņojumu papildu eksemplārs Eiropas Komisijas delegācijai, kas ir atbildīga par Darbības uzraudzību.

2.6. Ja Saņēmējs neiesniedz Līgumslēdzējai iestādei nobeiguma ziņojumu līdz nobeiguma ziņojuma iesniegšanas termiņam, kas norādīts 2. punkta 4. apakšpunktā un nesastāda pieņemamu un pietiekamu rakstisku paskaidrojumu par iemesliem, kādēļ netiek pildīta šī prasība, Līgumslēdzēja iestāde var lauzt līgumu saskaņā ar 12. punkta. 2. apakšpunkta a) daļu un piedzīt summu, ko tā bez pamatojuma jau ir samaksājusi.

Turklāt, ja maksājumi tiek veikti saskaņā ar 15. punkta 1. apakšpunkta 2. iespēju un Saņēmējs neuzrāda starpposmu ziņojumu un maksājuma pieprasījumu 12 mēnešu laikā no datuma, kas norādīts Īpašo nosacījumu 2. punkta 2. apakšpunktā, Saņēmējam jāinformē Līgumslēdzēja iestāde par iemesliem, kādēļ viņš to nevarēja veikt, un jāsniedz Darbības norises kopsavilkums. Ja Saņēmējs nepilda šo prasību, Līgumslēdzēja iestāde var lauzt līgumu saskaņā ar 12. punkta. 2. apakšpunkta a) daļu un piedzīt summu, ko tā jau bez pamatojuma ir samaksājusi.

3. PUNKTS — ATBILDĪBA

3.1. Līgumslēdzēju iestādi nekādos apstākļos vai jebkāda iemesla dēļ nevar saukt pie atbildības par zaudējumiem vai kaitējumu, kas radies Saņēmēja personālam vai īpašumam Darbības veikšanas laikā. Tādēļ Līgumslēdzēja iestāde nevar pieņemt prasības par kompensāciju vai maksājumu palielināšanu saistībā ar šādiem zaudējumiem vai kaitējumiem.

3.2. Saņēmējs vienīgais uzņemas atbildību pret trešajām pusēm, tai skaitā arī atbildību par jebkāda veida kaitējumu vai zaudējumiem, kas tām radušies Darbības veikšanas laikā. Saņēmējs atbrīvo Līgumslēdzēju pusi no jebkādas atbildības par prasību vai prasījumu, kas iesniegts Saņēmēja vai Saņēmēja darbinieku, vai to personu, par kurām šie darbinieki ir atbildīgi saskaņā ar noteikumiem un nosacījumiem, pārkāpumu rezultātā, vai trešās puses tiesību pārkāpumu rezultātā.

4. PUNKTS — INTEREŠU KONFLIKTS

Saņēmējs apņemas veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai izvairītos no interešu konflikta un nekavējoties informē Līgumslēdzēju iestādi par katru situāciju, kas rada vai var radīt šādu konfliktu.

Interešu konflikts rodas, ja kādas personas taisnīga un objektīva funkciju izmantošana šī Līguma ietvaros tiek kompromitēta, iesaistot ģimeni, sabiedrisko dzīvi, politisku vai nacionālu radniecību, ekonomisku interesi vai ar citu personu kopēju interesi.

5. PUNKTS — KONFIDENCIALITĀTE

Saskaņā ar 16. punktu Līgumslēdzēja iestāde un Saņēmējs apņemas saglabāt jebkāda veida dokumentu, informācijas konfidencialitāti vai slepenību attiecībā uz citiem materiāliem, kas tiem kļuvuši zināmi, vismaz septiņus gadus pēc pēdējā maksājuma. Ja Eiropas Komisija nav Līgumslēdzēja iestāde, tai tomēr ir pieejami visi dokumenti, kas atrodas Līgumslēdzējas iestādes rīcībā, un tā saglabā konfidencialitāti.

6. PUNKTS — PĀRREDZAMĪBA

6.1. Ja Eiropas Komisija nevienojas vai neprasa citādi, Saņēmējam jāveic visas nepieciešamās darbības, lai publicētu faktu, ka Eiropas Savienība ir finansējusi vai līdzfinansējusi Darbību. Šiem pasākumiem jāatbilst Komisijas noteiktajiem un publicētajiem attiecīgajiem noteikumiem par ārējo darījumu pārredzamību.

6.2. Informācijā, ko izsniedz Darbības gala saņēmējiem, savos iekšējos un ikgadējos ziņojumos, un sazinoties ar mēdijiem, Saņēmējs īpaši piemin Darbību un Eiropas Savienības finansiālo ieguldījumu. Ja nepieciešams, Saņēmējs norāda ES logotipu.

6.3. Katrā Saņēmēja paziņojumā vai publikācijā par Darbību, tai skaitā arī konferencēs vai semināros sniegtajos paziņojumos, jānorāda, ka Darbība ir saņēmusi ES finansējumu. Katrā Saņēmēja paziņojumā, kas veikts jebkādā formā vai vidē, tai skaitā arī internetā, jāiekļauj šāds paziņojums: “Šis dokuments ir sastādīts ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šī dokumenta saturu ir atbildīgs vienīgi [Saņēmēja vārds] un nekādos apstākļos to nevar uzskatīt kā Eiropas Savienības nostājas atspoguļojumu.”

6.4. Saņēmējs pilnvaro Līgumslēdzēju iestādi un Eiropas Komisiju publicēt tā vārdu un adresi, granta mērķi, maksimālo granta apjomu un Darbības attaisnojamo izmaksu finansējuma likmi saskaņā ar Īpašo nosacījumu 3. punkta 2. apakšpunktu. Atkāpi no šīs informācijas publicēšanas var piešķirt, ja tā varētu apdraudēt Saņēmēju vai radīt kaitējumu tā komerciālajām interesēm.

7. PUNKTS — REZULTĀTU UN APRĪKOJUMA ĪPAŠUMA TIESĪBAS/LIETOŠANA

7.1. Īpašumtiesības un intelektuālā un rūpnieciskā īpašuma tiesības uz Darbības rezultātiem, ziņojumiem un citiem ar to saistītiem dokumentiem tiek piešķirtas Saņēmējam.

7.2. Neatkarīgi no 7. punkta 1. apakšpunkta noteikumiem un saskaņā ar 5. punktu Saņēmējs piešķir Līgumslēdzējai iestādei (un Eiropas Komisijai, ja tā nav Līgumslēdzēja iestāde) tiesības brīvi izmantot visus ar Darbību saistītos dokumentus jebkurā formā, ja tā uzskata par vajadzīgu, ja ar to netiek pārkāptas esošās rūpnieciskās un intelektuālās īpašuma tiesības.

7.3. Līdz Darbības realizēšanas beigām aprīkojums, transportlīdzekļi un līdzekļi, kas tika piešķirti Darbībai no budžeta, jānodod Saņēmēja vietējiem partneriem vai Darbības gala saņēmējiem. Īpašumtiesību nodošanas kopijas jāpievieno nobeiguma ziņojumam.

8. PUNKTS — DARBĪBAS NOVĒRTĒŠANA

8.1. Ja Komisija veic starpposmu novērtēšanu vai pēcnovērtēšanu, Saņēmējs apņemas tai vai tās pilnvarotai personai sniegt dokumentus vai informāciju, kas palīdzētu novērtēšanā, un piešķir tām 16. punkta 2. apakšpunktā aprakstītās pieejas tiesības.

8.2. Ja kāda no pusēm (vai Eiropas Komisija) veic novērtēšanu Darbības laikā, tai jānodrošina otra puse vai Eiropas Komisija (vai puses) ar novērtējuma ziņojuma kopiju.

9. PUNKTS — LĪGUMA GROZĪJUMI

9.1. Visi līguma grozījumi, tai skaitā arī pielikuma grozījumi, jāizklāsta papildinājumā rakstiski.

Ja Saņēmējs pieprasa grozījumus, viņš iesniedz šo pieprasījumu Līgumslēdzējai iestādei vienu mēnesi pirms grozījumu spēkā stāšanās datuma, ja vien neeksistē īpaši apstākļi, ko Saņēmējs atbilstoši ir pamatojis un Līgumslēdzēja iestāde ir pieņēmusi.

9.2. Tomēr, ja grozījumi neietekmē Darbības pamatmērķi un finansiālo ietekmi samazina līdz pārvedumam vienas budžeta pozīcijas ietvaros vai pārvedumam starp budžeta pozīcijām ar 15% vai mazāku novirzi no summas, kas sākotnēji tika reģistrēta attaisnotajām izmaksām saskaņā ar katru attiecīgo pozīciju, Saņēmējs var iesniegt grozījumus un attiecīgi rakstiski informēt Līgumslēdzēju iestādi. Šo metodi nevar izmantot, lai grozītu administratīvo izmaksu pozīciju.

Par adreses maiņu, bankas konta maiņu un auditora maiņu var vienkārši informēt, tomēr Līgumslēdzēja iestāde var iebilst pret Saņēmēja bankas konta vai auditora izvēli.

Līgumslēdzēja iestāde patur tiesības lūgt nomainīt Īpašo nosacījumu 7. punkta 1. apakšpunktā minēto auditoru, ja apsvērumi, kas nebija zināmi Līguma parakstīšanas brīdī, rada šaubas par auditora neatkarību vai profesionālajiem standartiem.

9.3. Papildinājuma mērķis nav ieviest Līgumā izmaiņas, kas apšaubītu granta piešķiršanas lēmumu vai būtu pretrunā ar vienlīdzīgu attieksmi pret pretendentiem. Maksimālo granta summu, kas minēta Īpašo nosacījumu 3. punkta 2. apakšpunktā, nevar palielināt.

10. PUNKTS — PIEŠĶIRŠANA

Līgumu un tam pievienotos maksājumus nekādā gadījumā nedrīkst jebkādā veidā nodot vai piešķirt trešajai pusei bez Līgumslēdzējas iestādes iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.

11. PUNKTS — DARBĪBAS ĪSTENOŠANAS PERIODS, PAGARINĀJUMS, PĀRTRAUKŠANA,

FORCE MAJEURE UN BEIGU DATUMS

11.1. Darbības īstenošanas periods ir noteikts Īpašo nosacījumu 2. punktā. Saņēmējam nekavējoties jāinformē Līgumslēdzēja iestāde par apstākļiem, kas varētu traucēt vai aizkavēt Darbības īstenošanu. Saņēmējs var pieprasīt Darbības īstenošanas perioda pagarinājumu ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms tā beigām. Pieprasījumam jāpievieno visi apstiprinošie pierādījumi, kas nepieciešami tā novērtēšanai.

11.2. Saņēmējs var pārtraukt visas Darbības vai tās daļas īstenošanu, ja apstākļu (galvenokārt, force majeure) dēļ to turpināt ir apgrūtinoši vai bīstami. Saņēmējam nekavējoties jāinformē Līgumslēdzēja iestāde un jāsniedz visa nepieciešamā informācija. Ikviena no pusēm var lauzt līgumu saskaņā ar 12. punkta 1. apakšpunktu. Ja Līgums netiek lauzts, Saņēmējs cenšas samazināt līdz minimumam pārtraukuma periodu un atsākt īstenošanu, tiklīdz apstākļi to atļauj, un attiecīgi informē Līgumslēdzēju iestādi.

11.3. Līgumslēdzēja iestāde var pieprasīt Saņēmējam pārtraukt visas Darbības vai tās daļas īstenošanu, ja apstākļu (galvenokārt, force majeure) dēļ to turpināt ir apgrūtinoši vai bīstami. Ikviena no pusēm var lauzt līgumu saskaņā ar 12. punkta 1. apakšpunktu. Ja Līgums netiek lauzts, Saņēmējs cenšas samazināt pārtraukuma periodu un atsākt īstenošanu, tiklīdz apstākļi to atļauj, ar iepriekšēju rakstisku Līgumslēdzējas iestādes apstiprinājumu.

11.4. Darbības īstenošanas periods tiek pagarināts par laiku, kas pielīdzināms pārtraukuma periodam, neskarot Līguma grozījumus, kas varētu būt nepieciešami, lai pielāgotu Darbību jaunajiem īstenošanas apstākļiem.

11.5. Force majeure ir ikviena neparedzama ārkārtas situācija vai notikums, ko puses nevar kontrolēt un kas neļauj nevienai no tām pildīt to līguma saistības, tā nav pušu (vai to līgumslēdzēju, aģentu vai darbinieku) kļūda vai nolaidība, un ir nepārvarama par spīti centieniem to novērst. Aprīkojuma vai materiālu defekti, vai šķēršļi to pieejamībai, darba strīdi, streiki vai finansiālas grūtības nevar uzskatīt par force majeure. Puse nav pārkāpusi savas līguma saistības, ja force majeure neļauj tās pildīt. Neskarot 12. punkta 2. apakšpunktu un 12. punkta 3. apakšpunktu, puse, kura saskārusies ar force majeure, nekavējoties informē otru pusi, norādot problēmas būtību, iespējamo ilgumu un paredzamo efektu, un veic pasākumus, lai samazinātu iespējamo kaitējumu.

11.6. Eiropas Kopienas maksājumu saistības saskaņā ar šo Līgumu beidzas 18 mēnešus pēc īstenošanas perioda, kas norādīts Īpašo nosacījumu 2. punktā, ja vien Līgums netiek lauzts saskaņā ar 12. punktu.

Līgumslēdzēja iestāde informē Saņēmēju par beigu datuma atlikšanu.

12. PUNKTS — LĪGUMA LAUŠANA

12.1. Ja puse uzskata, ka Līgumu vairs nevar efektīvi vai atbilstoši pildīt, tā konsultējas ar otru pusi. Ja nevar vienoties par risinājumu, kāda no pusēm var lauzt līgumu, rakstiski paziņojot divus mēnešu iepriekš bez prasījuma izmaksāt kompensāciju.

12.2. Līgumslēdzēja iestāde var lauzt līgumu, nepaziņojot par to un neizmaksājot jebkāda veida kompensāciju, ja Saņēmējs:

a) bez attaisnojuma nepilda kādu no tam saistošajiem pienākumiem un pēc tam, kad ir saņēmis paziņojumu vēstules veidā par šo saistību pildīšanu, joprojām to neveic vai nesniedz atbilstošu paskaidrojumu 30 dienu laikā no vēstules izsūtīšanas brīža;

b) bankrotē vai tiek likvidēts, to darījumus pārvalda tiesas, ir noslēdzis vienošanos ar kreditoriem, ir pārtraucis uzņēmējdarbību, ir ierosināta lieta par šiem jautājumiem vai tas atrodas kādā analogā situācijā, kas radusies līdzīga procesa rezultātā, ko nosaka valsts likumdošana vai noteikumi;

c) notiesāts par nodarījumu attiecībā uz profesionālu rīcību saskaņā ar tiesas spriedumu, kuram ir res judicata spēks, vai ir vainojams par nopietnu profesionālas rīcības pārkāpumu, kas ir pamatoti pierādīts;

d) iesaistās krāpšanas vai korupcijas darbībā vai ir iesaistīts noziedzīgā organizācijā vai citā nelikumīgā darbībā, kas kaitē Kopienu finansiālajām interesēm: tas arī attiecas uz Saņēmēja partneriem, līgumslēdzējiem un aģentiem;

e) maina juridiskas personas statusu, ja vien nav sastādīts papildinājums attiecībā uz šo faktu;

f) neatbilst 4., 10. un 16. punktam;

g) sniedz nepatiesus vai nepilnīgus paziņojumus, lai iegūtu Līgumā noteikto grantu, vai sniedz ziņojumus, kas neatspoguļo patiesību.

12.3. Līguma laušanas gadījumā Saņēmējs ir tiesīgs saņemt granta maksājumu tikai par izpildīto Darbības daļu bez izmaksām, kas saistītas ar pašreizējām saistībām, kas būtu pildītas pēc Līguma laušanas. Šī iemesla dēļ Saņēmējs iesniedz maksājuma pieprasījumu un nobeiguma ziņojumu saskaņā ar 2. punktu.

12.4. Tomēr, ja Saņēmējs nepareizi veic Līguma laušanu saskaņā ar 12. punkta 1. apakšpunktu, un 12. punkta 2. apakšpunkta d), e) un g) daļās minētajos gadījumos, Līgumslēdzēja iestāde var pieprasīt pilnīgi vai daļēji atmaksāt summas, kas jau ir izmaksātas no granta, atbilstoši attiecīgajiem trūkumiem un pēc tam, kad Saņēmējam ir ļauts iesniegt savus apsvērumus.

12.5. Pirms Līguma laušanas vai tā vietā, lai lauztu Līgumu, kā norādīts šajā punktā, kā piesardzības pasākumu Līgumslēdzēja iestāde var apturēt maksājumus bez iepriekšēja brīdinājuma.

12.6. Līgums tiek lauzts automātiski, ja maksājumi nav veikti trīs gadu laikā no tā parakstīšanas.

13. PUNKTS — PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI UN STRĪDU IZŠĶIRŠANA

13.1. Šo Līgumu regulē Līgumslēdzējas iestādes likumi vai, ja Līgumslēdzēja iestāde ir Eiropas Komisija, Beļģijas likumi.

13.2. Puses dara visu iespējamo, lai draudzīgi atrisinātu ikvienu strīdu, kas radies starp tām šī Līguma realizācijas laikā. Tādēļ, tās rakstiski paziņo par savu nostāju un iespējamo risinājumu, un tiekas, ja kāda no pusēm to pieprasa. 30 dienu laikā Pusei jāatbild uz strīda draudzīgas izšķiršanas pieprasījumu. Ja šis laika periods ir beidzies vai mēģinājums panākt draudzīgu izšķiršanu nav izdevies 120 dienu laikā no pirmā pieprasījuma, viena puse var informēt otru, ja tā uzskata, ka process nav izdevies.

13.3. Ja draudzīga vienošanās nav panākta, pusēm kopēji vienojoties, strīdu var iesniegt Eiropas Komisijā pušu samierināšanai, ja tā nav Līgumslēdzēja iestāde. Ja strīds nav izšķirts 120 dienu laikā no samierināšanas procedūras atsākšanas, puses var informēt viena otru, ja uzskata, ka process nav izdevies.

13.4. Ja augstāk minētie procedūras nav izdevušās, puses var iesniegt strīdu Līgumslēdzējas iestādes valsts tiesā vai Briseles tiesā, ja Līgumslēdzēja iestāde ir Eiropas Komisija.

FINANŠU NOTEIKUMI

14. PUNKTS — ATTAISNOTĀS IZMAKSAS

14.1. Lai Darbības tiešās izmaksas uzskatītu par attaisnotām, izmaksas:

— ir nepieciešamas Darbības veikšanai, paredzētas Līgumā un atbilst stabilas finanšu vadības, īpaša izdevīguma un izmaksu lietderības principiem;

— faktiski ir radījis Saņēmējs vai tā partneri Darbības īstenošanas laikā, kā noteikts Īpašo nosacījumu 2. punktā, neatkarīgi no Saņēmēja vai tā partneru faktisko izmaksu perioda; tas neietekmē nobeiguma audita izmaksu attaisnojumu;

— ir reģistrētas Saņēmēja vai tā partneru pārskatos vai nodokļu dokumentos un ir identificējamas, pārbaudāmas un tās pierāda apstiprinošo pierādījumu oriģināli.

14.2. Saskaņā ar iepriekš minēto un ievērojot IV pielikumā noteiktos attiecīgos noteikumus, šīs tiešās izmaksas ir attaisnojamas:

— Darbībai norīkotā personāla izmaksas, kas atbilst faktiskajām darba algām un sociālās nodrošināšanas maksājumiem un citām ar atalgojumu saistītajām izmaksām; darba algas un izmaksas nedrīkst pārsniegt izmaksas, kas parasti attiecīgi rodas Saņēmējam vai tā partneriem;

— ceļojumu un uzturēšanās izmaksas Darbībā iesaistītajam personālam, ja tās nepārsniedz izmaksas, kas parasti attiecīgi rodas Saņēmējam vai tā partneriem. Vienotas likmes atlīdzība nedrīkst pārsniegt likmes, ko katru gadu apstiprina Eiropas Komisija;

— aprīkojuma (jauna vai lietota) iegādes un pakalpojumu izmaksas, ja tās atbilst tirgus likmēm;

— palīgmateriālu un krājumu izmaksas;

— izdevumi apakšlīgumu slēgšanai;

— izmaksas, kas rodas tieši Līguma prasību rezultātā (informācijas izplatīšana, Darbības īpaša novērtēšana, auditi, tulkošana, reproducēšana, apdrošināšana, utt.), iekļaujot finanšu pakalpojumu izmaksas (īpaši, pārvedumu un finanšu garantiju izmaksas);

14.3. Šīs izmaksas neuzskata par attaisnojamām:

— parādi un zaudējumu vai parādu noteikumi;

— parāda procenti;

— vienības, kas jau saņēmušas finansējumu citos ietvaros;

— zemes un ēku pirkumi, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams Darbības tiešai īstenošanai, un šādā gadījumā Darbības beigās īpašumtiesības jānodod gala saņēmējiem;

— valūtas maiņas rezultātā radušies zaudējumi;

— nodokļi, arī PVN, ja Saņēmējs (vai attiecīgā gadījumā, viņa partneri) var atprasīt un piemērojamie noteikumi atļauj nodokļu segšanu.

14.4. Vienreizēju maksājumu, kas nepārsniedz 7% no Darbības tiešajām attaisnotajām izmaksām, var tikt prasīts kā netiešās izmaksas, lai segtu administratīvās pieskaitāmās izmaksas, ko radījis Saņēmējs, īstenojot Darbību.

Netiešās izmaksas ir attaisnojamas, ar nosacījumu, ka tajās nav iekļautas izmaksas, kas piešķirtas citai Līguma budžeta pozīcijai.

Netiešās izmaksas nav attaisnojamas, ja Saņēmējs saņem no Eiropas Komisijas operatīvo grantu citiem mērķiem.

14. punkta 4. apakšpunkts neattiecas uz operatīvo grantu.

14.5. Ieguldījumus natūrā, ko veicis Saņēmējs vai tā partneri un kuri jānorāda atsevišķi III pielikumā, neatspoguļo faktiskos izdevumus un nav attaisnotās izmaksas. Tās nevar uzskatīt par Saņēmēja līdzfinansējumu.

Tomēr Saņēmējs apņemas veikt šādus ieguldījumus, kā paredzēts Darbības aprakstā.

15. PUNKTS — MAKSĀJUMI UN NOKAVĒJUMA PROCENTI

15.1. Maksājumu kārtība ir norādīta Īpašo nosacījumu 4. punktā un atbilst vienai no zemāk norādītajām iespējām:

1. iespēja: Darbības, kuru īstenošanas periods nav ilgāks par 12 mēnešiem, un Līgumslēdzējas iestādes sniegtais finansējums nav lielāks par 100 000 EUR

Līgumslēdzēja iestāde izmaksās Saņēmējam grantu šādā veidā:

• iepriekšējs finansējums 80% apmērā no summas, kas minēta Īpašo nosacījumu 3. punkta 2. apakšpunktā 45 dienu laikā no brīža, kad Līgumslēdzēja iestāde ir saņēmusi :

— Līgumu, ko ir parakstījušas abas puses,

— maksājuma pieprasījumu, kas atbilst V pielikumā dotajam paraugam, un

— finanšu garantiju, ja to pieprasa saskaņā ar 15. punkta 7. apakšpunktu;

• atlikums 45 dienu laikā no brīža, kad Līgumslēdzēja iestāde ir apstiprinājusi nobeiguma ziņojumu saskaņā ar 15. punkta 2. apakšpunktu, kuram pievienots atlikuma maksājuma pieprasījums, kas atbilst V pielikumā dotajam paraugam.

2. iespēja: Darbības, kuru īstenošanas periods ir ilgāks nekā 12 mēneši, un Līgumslēdzējas iestādes finansējums ir lielāks nekā 100 000 EUR

Līgumslēdzēja iestāde izmaksā Saņēmējam grantu šādā veidā:

• sākotnējā iepriekšējā finansējuma iemaksa 80% apmērā no tās paredzamā budžeta daļas pirmajiem 12 mēnešiem, kuru finansē Līgumslēdzēja iestāde, kā norādīts Īpašo nosacījumu 4. punktā, 45 dienu laikā no brīža, kad Līgumslēdzēja iestāde saņem:

— Līgumu, ko ir parakstījušas abas puses,

— maksājuma pieprasījumu, kas atbilst V pielikumā dotajam paraugam, un

— finanšu garantiju, ja to pieprasa saskaņā ar 15. punkta 7. apakšpunktu;

• turpmākās iepriekšēja finansējuma iemaksas Īpašo nosacījumu 4. punktā noteiktajā apmērā 45 dienu laikā no brīža, kad Līgumslēdzēja iestāde apstiprina starpposmu ziņojumu saskaņā ar 15. punkta 2. apakšpunktu, kuram pievienots:

— maksājuma pieprasījums, kas atbilst V pielikumā dotajam paraugam, un

— audita ziņojums, ja nepieciešams saskaņā ar 15. punkta 6. apakšpunktu;

— finanšu garantiju, ja nepieciešams saskaņā ar 15. punkta 7. apakšpunktu;

• atlikums 45 dienu laikā no brīža, kad Līgumslēdzēja iestāde apstiprina nobeiguma ziņojumu saskaņā ar 15. punkta 2. apakšpunktu, kuram pievienots:

— atlikuma maksājuma pieprasījumu, kas atbilst V pielikumā dotajam paraugam, un

— audita ziņojums, ja nepieciešams saskaņā ar 15. punkta 6. apakšpunktu;

Turpmāko iepriekšējo finansējumu var sniegt tikai tad, ja faktiski radušos izdevumu daļa, ko finansējusi Līgumslēdzēja iestāde (piemērojot Īpašo nosacījumu 3. punkta 2. apakšpunktā noteiktos procentus) sastāda 70% vismaz no iepriekšējā maksājuma (un 100% no jebkura iepriekšējā maksājuma), kas apstiprināts attiecīgajā starpposmu ziņojumā un, attiecīgajā gadījumā, audita pārskatā, kā norādīts 15. punkta 6. apakšpunktā. Līgumā paredzētā iepriekšējā finansējuma kopējā summa nedrīkst pārsniegt 90% no Īpašo nosacījumu 3. punkta 2. apakšpunktā minētās summas.

3. iespēja: Visas darbības

Līgumslēdzēja iestāde izmaksā Saņēmējam grantu vienā maksājumā 45 dienu laikā no brīža, kad Līgumslēdzēja iestāde apstiprina nobeiguma ziņojumu saskaņā ar 15. punkta 2. apakšpunktu, kuram pievieno:

— atlikuma maksājuma pieprasījumu, kas atbilst V pielikumā dotajam paraugam, un

— audita ziņojums, ja nepieciešams saskaņā ar 15. punkta 6. apakšpunktu.

15.2. Ikvienu ziņojumu uzskata par apstiprinātu, ja Līgumslēdzēja iestāde nesniedz rakstisku atbildi 45 dienu laikā no tā saņemšanas, kam pievienoti nepieciešamie dokumenti.

Līgumslēdzēja iestāde var atcelt termiņu ziņojuma apstiprināšanai, informējot Saņēmēju, ka ziņojumu nevar apstiprināt un ka nepieciešams veikt papildu pārbaudes. Šādā gadījumā Līgumslēdzēja iestāde var pieprasīt paskaidrojumu, grozījumus vai papildu informāciju, kas jāsniedz 30 dienu laikā no pieprasījuma. Termiņš turpinās ar datumu, kurā saņemta nepieciešamā informācija.

Ziņojumi jāiesniedz saskaņā ar 2. punktu.

15.3. 45-dienu termiņš maksājumam, kas minēts iepriekš 15. punkta 1. apakšpunktā, beidzas datumā, kurā Līgumslēdzējas iestādes konts tiek debetēts. Neskarot 12. punkta 5. apakšpunktu, Līgumslēdzēja iestāde var atcelt termiņu, informējot Saņēmēju, ka maksājuma pieprasījums nav pieņemams, jo attiecīgā summa nav paredzēta vai nav iesniegti atbilstoši apliecinoši dokumenti, vai tā uzskata, ka nepieciešamas papildu pārbaudes un pārbaudes uz vietas, lai pārliecinātos, ka izdevumi ir attaisnojami. Maksājumu termiņš atsākas datumā, kurā tiek reģistrēts pareizi formulēts maksājuma pieprasījums.

15.4. Kad iepriekš minētais termiņš ir beidzies, Saņēmējs — ja Saņēmējs nav valdības departaments vai valsts iestāde Kopienas dalībvalstī — divu mēnešu laikā no nokavētā maksājuma saņemšanas var pieprasīt soda naudu:

— ar atkārtoti diskontētu likmi, ko piemēro Līgumslēdzējas iestādes valsts centrālā banka, ja maksājumi tiek veikti šīs valsts valūtā;

— ar Eiropas Centrālās bankas piemēroto likmi tās galvenajiem refinansēšanas darījumiem eiro, kas publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, C sērijā, ja maksājumi tiek veikti eiro,

tā mēneša pirmajā dienā, kurā beidzas termiņš, un trīs ar pusi procenta punktus. Procenti tiek maksāti par laika periodu starp maksājuma termiņa beigām (neietverot) un datumu, kurā Līgumslēdzējas iestādes konts tiek debetēts (ietverot). Šie procenti netiek uzskatīti par ienākumiem 17. punkta 3. apakšpunktā norādītajam mērķim. Jebkādi daļēji maksājumi vispirms sedz soda naudu, kas šādi izveidojusies.

15.5. 15. punktā minētās dienas nozīmē kalendāra dienas.

15.6. Darbības kontu ārējais audits, ko veic atzīts auditors, kurš ir starptautiski atzītas likumā noteiktas auditēšanas uzraudzības iestādes biedrs, tiek pievienots:

— ikvienam turpmāka iepriekšēja finansējuma maksājuma pieprasījumam, ja agrīno un jauno iepriekšēja finansējuma maksājumu kopsumma pārsniedz 750 000 EUR;

— atlikuma maksājuma pieprasījumam, ja grants ir lielāks nekā 100 000 EUR;

— ikvienam maksājuma pieprasījumam, kas pārsniedz 75 000 EUR finanšu gadam, ja piešķir operatīvo grantu.

Audita sertifikātā, kas atbilst VI pielikumā norādītajam paraugam, auditors apstiprina, ka iesniegtie pārskati (par ienākumiem un izdevumiem) ir precīzi, ticami un tos pamato attaisnojošie dokumenti, un nosaka attaisnotos izdevumus, kas radušies saskaņā ar Līgumu.

Summas, kuras audita ziņojumā tiek apstiprinātas, ka tās ir radušās atbilstoši Līgumam, tiek atskaitītas no iepriekšējā finansējuma kopējās summas saskaņā ar Līgumu (apstiprināšana).

Ja Saņēmējs ir valdības departaments vai Eiropas Kopienas dalībvalsts valsts iestāde, Līgumslēdzēja iestāde var atbrīvot to no audita prasības.

15.7. Ja iepriekšēja finansējuma kopējā summa saskaņā ar Līgumu ir lielāka par 80% no Līguma summas, tās maksājumu pilnībā sedz finanšu garantija. Ja Saņēmējs ir nevalstiska organizācija, šādu garantiju pieprasa, ja iepriekšēja finansējuma kopējā summa saskaņā ar Līgumu ir lielāka par 1 miljonu EUR vai 90% no Līguma summas. Finanšu garantiju nosaka eiro un to sniedz apstiprināta banka vai finanšu iestāde, kas atrodas vienā no Eiropas Kopienas dalībvalstīm, un atbilst VII pielikumā noteiktajam paraugam. Šī garantija ir spēkā līdz Līgumslēdzēja iestāde atbrīvo no tās, kad iepriekšējā finansējuma kopējā summa saskaņā ar Līgumu atkal ir mazāka nekā 1 miljons EUR vai pēc atlikuma izmaksāšanas. Šis noteikums netiek piemērots, ja Saņēmējs ir Eiropas Kopienas dalībvalsts valdības departaments vai valsts iestāde.

15.8. Maksājumi, ko jāveic Līgumslēdzējai iestādei, tiek veikti īpaši Darbībai paredzētā bankas kontā vai subkontā, kas norādīts finansiālajā identifikācijā V pielikumā, kurā norāda Līgumslēdzējas iestādes izmaksātos līdzekļus.

15.9. Līgumslēdzēja iestāde veic maksājumus tās valsts valūtā, kurai tā pieder, vai eiro saskaņā ar Īpašiem nosacījumiem. Pēdējā gadījumā citā valūtā radušos faktisko izmaksu konvertācija eiro tiek veikta atbilstoši kursam, kas publicēts InforEuro tam mēnesim, kurā ir radušies šie izdevumi, ja Īpašie nosacījumi nenosaka citādi.

Ja notiek ārkārtas svārstības maiņas kursā, puses konsultējas viena ar otru, lai pārstrukturētu Darbību, lai samazinātu šo svārstību ietekmi. Ja nepieciešams, Līgumslēdzēja iestāde var veikt papildu pasākumus.

15.10. Procenti vai līdzvērtīga peļņa, kas uzkrājas no iepriekšēja finansējuma, ko izmaksā Līgumslēdzēja iestāde Saņēmējam, tiek minēta starpposmu vai nobeiguma ziņojumos un atmaksāta Līgumslēdzējai iestāde pēc tās pieprasījuma saskaņā ar 18. punktu. Tie netiek ņemti vērā, aprēķinot iepriekšēja finansējuma summu saskaņā ar Līgumu.

16. PUNKTS — PĀRSKATI UN TEHNISKĀS UN FINANŠU PĀRBAUDES

16.1. Saņēmējs veic precīzu un regulāru lietvedību un pārskatus par Darbības īstenošanu, izmantojot specializētu divkāršā ieraksta grāmatvedības sistēmu kā daļu no vai papildinājumu paša Saņēmēja grāmatvedībai. Šī specializētā sistēma darbojas profesionālās prakses noteiktajā kārtībā. Katrai Darbībai jāved atsevišķa grāmatvedība, kas precīzi norāda visus ienākumus un izdevumus. Tā sniedz precīzu informāciju par procentiem, kas uzkrājušies no Līgumslēdzējas iestādes izmaksātajiem līdzekļiem.

16.2. Saņēmējs ļauj Eiropas Komisijai, Eiropas Birojam krāpšanas apkarošanai un Eiropas Revīzijas palātai pārbaudīt Darbības īstenošanu, pārbaudot dokumentus vai veicot pārbaudes uz vietas, un, ja nepieciešams, veikt pilnīgu auditu, pamatojoties uz grāmatvedību apstiprinošiem dokumentiem, grāmatvedības dokumentiem un citiem dokumentiem attiecībā uz Darbības finansēšanu. Šīs pārbaudes var veikt 7 gadu laikā pēc atlikuma izmaksāšanas.

Turklāt, Saņēmējs atļauj Eiropas Birojam krāpšanas apkarošanai veikt pārbaudes un kontroles uz vietas saskaņā ar Eiropas Kopienas likumdošanā noteikto kārtību Eiropas Kopienu finansiālo interešu aizsardzībai pret krāpšanu un citiem pārkāpumiem.

Šim nolūkam Saņēmējs apņemas nodrošināt Eiropas Komisijas, Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai un Eiropas Revīzijas palātas personālam un aģentiem pieeju teritorijām un vietām, kur Darbība tiek īstenota, arī informācijas sistēmām, kā arī visiem dokumentiem un datu bāzēm, kas attiecas uz Darbības tehnisko un finansiālo vadību, un veikt visas nepieciešamās darbības, lai atvieglotu to darbu. Eiropas Komisijas, Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai un Eiropas Revīzijas palātas aģentiem sniegtā pieeja balstās uz konfidencialitāti attiecībā uz trešajām pusēm, neierobežojot publisko tiesību saistības, kurām tās ir pakļautas. Dokumentiem jābūt viegli pieejamiem un aizpildītiem tā, lai atvieglotu to pārbaudi, un Saņēmējam jāinformē Līgumslēdzēja iestāde par to precīzu atrašanās vietu.

16.3. 16. punkta 2. apakšpunktā minētie dokumenti ir šādi:

A. Darbi, piegāde un pakalpojumi

— piedāvājumi no piegādātājiem;

— līgumi un pasūtījuma veidlapas;

— rēķini un maksājumu apstiprinājumi vai apmaksātie rēķini; ja krājumi nāk no Saņēmēja krājumiem, rēķinos uzrāda cenu, kas samaksāta pirkuma brīdī. Jāpievieno pirkuma rēķina kopija;

— attiecībā uz degvielu un eļļu, Saņēmējs sastāda kopsavilkuma sarakstu par veikto attālumu, lietoto transportlīdzekļu vidējo patēriņu, degvielas izmaksām un uzturēšanas izmaksām.

B. Personāla izmaksas:

— izdevumu saraksts vietējam personālam, kas pieņemts darbā, slēdzot līgumus uz noteiktu laiku, sniedzot sīkāku informāciju par izmaksāto atalgojumu, ko attiecīgi pamato vietēji atbildīgā persona, un kas iedalās bruto darba algā, sociālās nodrošināšanas maksājumos, apdrošināšanā un neto darba algā;

— izdevumu saraksts ārvalstu darbiniekiem un/vai Eiropas personālam (ja Darbība tiek īstenota Eiropā) par faktiskā darba mēnesi; izdevumi tiks novērtēti, pamatojoties uz vienības cenu par pārbaudāmu nostrādātu laika kopumu un iedalīti bruto darba algā, sociālās nodrošināšanas maksājumos, apdrošināšanā un neto darba algā.

16.4. Līgumslēdzējs garantē, ka Eiropas Komisijas, Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai un Eiropas Revīzijas palātas tiesības veikt auditus, kontroles un pārbaudes, saskaņā ar tādiem pašiem nosacījumiem un atbilstoši tiem pašiem noteikumiem, kā norādīti 16. punktā, tiks vienlīdzīgi piemērotas Saņēmēja partneriem un līgumslēdzējiem.

17. PUNKTS — LĪGUMSLĒDZĒJAS IESTĀDES GALĪGAIS FINANSĒJUMA APJOMS

17.1. Kopējā summa, ko Līgumslēdzēja iestāde izmaksā Saņēmējam, nedrīkst pārsniegt maksimālo finansējumu, kas noteikts Īpašo nosacījumu 3. punkta 2. apakšpunktā, pat ja faktisko attaisnojamo izdevumu kopsumma pārsniedz paredzēto kopējo budžetu, kas norādīts III pielikumā.

17.2. Ja Darbības beigās attaisnojamās izmaksas ir mazākas nekā paredzētās kopējās izmaksas, kas minētas Īpašo nosacījumu 3. punkta 1. apakšpunktā, Līgumslēdzējas iestādes ieguldījums tiek ierobežots līdz summai, kas iegūta, piemērojot Īpašo nosacījumu 3. punkta 2. apakšpunktā noteiktos procentus faktiskajām attaisnotajām izmaksām, kuras apstiprinājusi Līgumslēdzēja iestāde.

17.3. Saņēmējs pieņem, ka grants nekādā gadījumā nedod viņam peļņu un tas jāierobežo līdz summai, kas nepieciešama, lai līdzsvarotu ienākumus un izdevumus Darbībai. Peļņa tiek definēta šādi:

— Ja tiek saņemts grants Darbībai, ieņēmumu pārpalikums, kas pārsniedz attiecīgā Darbības izmaksas, kas tiek iesniegts atlikuma maksājuma pieprasījums. Tomēr, ja Darbības ir īpaši paredzētas Saņēmēja finansiālā stāvokļa nostiprināšanai, tā ir darbības rezultātā radušos pārpalikuma ienākumu sadalīšana saņēmēja iestādi veidojošiem dalībniekiem, kas veicina personīgo labklājību.

— Operatīvā granta gadījumā Saņēmēja operatīvā budžeta pārpalikums.

Šie noteikumi neattiecas uz pētījumu, izpētes vai apmācību stipendijām, kas tiek izmaksātas fiziskām personām, ne arī uz balvu piešķiršanu pēc konkursiem.

17.4. Papildus un neierobežojot tiesības lauzt Līgumu saskaņā ar 12. punkta 2. apakšpunktu, ja Darbība netiek īstenota vai tiek īstenota neapmierinoši, daļēji vai novēloti, Līgumslēdzēja iestāde ar attiecīgi pamatotu lēmumu var samazināt sākotnēji paredzēto atbalsta maksājumu saskaņā ar Darbības faktisko īstenošanu atbilstoši šajā Līgumā noteiktajiem noteikumiem.

18. PUNKTS — ATMAKSĀŠANA

18.1. Saņēmējs apņemas atmaksāt summas, kas ir izmaksātas, pārsniedzot galīgo apjomu Līgumslēdzējai iestādei 45 dienu laikā no brīža, kad saņemts pieprasījums to veikt.

18.2. Ja Saņēmējs neveic atmaksāšanu Līgumslēdzējas iestādes noteiktajā termiņā, Līgumslēdzēja iestāde var (ja Saņēmējs nav Kopienas dalībvalsts valdības departaments vai valsts iestāde) palielināt parāda summas, pievienojot procentus:

— ar atkārtoti diskontētu likmi, ko piemēro Līgumslēdzējas iestādes valsts centrālā banka, ja maksājumi tiek veikti šīs valsts valūtā;

— ar Eiropas Centrālās bankas piemēroto likmi tās galvenajiem refinansēšanas darījumiem eiro, ja maksājumi tiek veikti eiro,

tā mēneša pirmajā dienā, kurā beidzas termiņš, un trīs ar pusi procenta punktus. Soda nauda tiek maksāta par laika periodu starp Līgumslēdzējas iestādes noteiktā maksājuma termiņa beigām (neietverot) un datumu, kurā maksājums faktiski tiek veikts (ietverot). Šie procenti netiek uzskatīti par ienākumiem 17. punkta 3. apakšpunktā norādītajam mērķim. Jebkādi daļēji maksājumi vispirms sedz procentus, kas šādi radušies.

18.3. Līgumslēdzējai iestādei atmaksājamās summas var kompensēt jebkāda veida summu, kas jāsaņem Saņēmējam. Tas neietekmē pušu tiesības vienoties par maksājumu veikšanu pa daļām.

18.4. Vienīgi Saņēmējs sedz bankas maksājumus, kas rodas, veicot summu atmaksāšanu Līgumslēdzējai iestādei.

1 Ja grantu finansē Eiropas Attīstības fonds, Kopienas finansējums jāsaprot kā atsauce uz Eiropas Attīstibas fonda finansējumu.

III pielikums

IV pielikums

Iepirkums, ko veic granta Saņēmēji Eiropas Kopienas ārējo darījumu sakarā

1. Vispārējie principi

Ja Darbības izpildei ir nepieciešams, lai iepirkumu veiktu Saņēmējs, līgumslēgšanas tiesība ir piešķirama ekonomiski visizdevīgākajam piedāvājumam (t.i., piedāvājumam, kas ietver vislabāko cenas un kvalitātes attiecību) saskaņā ar caurspīdīguma un godīgas konkurences principiem potenciālajām līgumslēdzējām pusēm, cenšoties izvairīties no jebkāda veida interešu konflikta.

Šim nolūkam, kā nosaka 8. punkts, Saņēmējam ir jāievēro noteikumi, kas izklāstīti 2.līdz 7.punktā (skatīt tālāk).

Ja Saņēmējs izmanto centrālā iepirkuma biroja pakalpojumus, tad centrālajam iepirkuma birojam ir jāievēro tie paši noteikumi, kādus ievēro Saņēmējs.

Gadījumā, ja netiek ievēroti iepriekšminētie noteikumi, tad attiecīgajos darījumos radušies izdevumi nedrīkst tikt segti no Kopienas finansējuma.

Komisija veiks pārbaudes par paveikto, lai pārbaudītu, kā Saņēmējs ievēro noteikumus.

2. Tiesības slēgt līgumu

2.1. Noteikums par valstspiederību

Piedalīties Saņēmēja vadītā konkursa procedūrā uz līdzīgiem noteikumiem var ikviena fiziska vai juridiska persona, kas pārstāv dalībvalstis un valstis un reģionu teritorijas, uz kurām skaidri attiecas un/vai kuras valstspiederīgo dalību neaizliedz Finanšu regula, pamatlikumi vai citi tiesību akti, kas regulē palīdzības programmu, kuras ietvaros tiek finansēts grants.

Šis noteikums attiecas arī uz pakalpojumu sniedzēju pieaicinātajiem ekspertiem, kuri piedalās konkursā vai ir granta finansēto pakalpojumu līgumu dalībnieki. Pretendentiem piedāvājumā ir jānorāda, kāda ir viņu valstspiederība, uzrādot vispārpieņemto valstspiederības apliecinājuma dokumentu, kādu paredz attiecīgās valsts tiesību akti.

2.2. Noteikums par izcelsmi

Ja programmai, kuras ietvaros tiek finansēts grants, piemēro pamataktu vai citus tiesību aktus, kuri ietver noteikumus par to piegāžu izcelsmi, ko Saņēmējs iegādājas saistībā ar grantu, tad pretendentam ir jānorāda piegāžu izcelsme.

Līgumslēdzējām pusēm ir jāuzrāda Saņēmējam izcelsmes sertifikāts ne vēlāk kā pēc pirmā faktūrrēķina izsniegšanas. Izcelsmes sertifikātu izdod piegādāto preču vai piegādātāju izcelsmes valsts kompetentās iestādes, un tam ir jāatbilst šīs valsts parakstītajiem starptautiskajiem nolīgumiem vai attiecīgiem Kopienas tiesību aktiem, ja tā ir ES dalībvalsts.

2.3. Izņēmumi noteikumos par valstspiederību un izcelsmi

Ja tiek piemērota vienošanās par tirgus paplašināšanu valsts iepirkumam precēm vai pakalpojumiem, tad jādod iespēja arī citu valstu valstspiederīgajiem slēgt iepirkuma līgumus uz konkrētajā līgumā paredzētajiem nosacījumiem.

Turklāt attiecīgi pamatotos izņēmuma gadījumos Komisija var atļaut to valstu valstspiederīgajiem, kuri nepieder 2. punktā minētajām valstīm, piedalīties konkursā par līgumslēgšanas tiesībām (šo valstu izcelsmes preču piegādi), pamatojoties uz īpašiem nosacījumiem, kas ir noteikti pamataktā vai citos tiesību aktos, kas regulē palīdzības programmu, kuras ietvaros tiek finansēts grants.

2.4. Pamats aizliegumam piedalīties iepirkuma procedūrā

Kandidātiem vai pretendentiem var liegt piedalīties iepirkuma procedūrā, ja:

a) tie ir bankrotējuši vai tiek likvidēti, to darbību pārvalda tiesa, tie ir iesaistījušies nolīgumā ar kreditoriem, pārtraukuši saimniecisko darbību, ir iesaistīti tiesas procesā attiecībā uz iepriekšminētajiem jautājumiem vai nonākuši citā tamlīdzīgā situācijā, kas ir radusies līdzīgas attiecīgās valsts tiesību aktos vai noteikumos paredzētas procedūras rezultātā;

b) ja tie ar spēkā stājušos tiesas spriedumu ir atzīti par vainīgiem pārkāpumā saistībā ar viņu profesionālo darbību;

c) tie ir vainīgi smagu profesionālo pārkāpumu izdarīšanā, un tas ir pierādīts ar jebkuriem līdzekļiem, kurus Saņēmējs atzīst par attaisnojamiem;

d) saskaņā ar tās valsts tiesību normām, kurā tie izveidoti, vai Saņēmēja valsts vai tās valsts, kurā līgums tiks izpildīts tiesību normām tie nav izpildījuši saistības attiecībā uz sociālās apdrošināšanas iemaksām vai nodokļu nomaksu;

e) attiecībā uz tiem pieņemts spēkā stājies tiesas spriedums par krāpšanu, korupciju, līdzdalību noziedzīgā grupējumā vai citādu nelikumīgu darbību, kas kaitē Kopienu finansiālajām interesēm;

f) pēc citas no Kopienas budžeta finansētas valsts pasūtījuma procedūras vai subsīdijas piešķiršanas procedūras tos pasludina par līguma lauzējiem smagas līgumsaistību neizpildes dēļ,

2.5. Aizliegums piešķirt līgumslēgšanas tiesības

Līgumslēgšanas tiesības nedrīkst piešķirt kandidātiem vai pretendentiem, kuri iepirkuma procedūru laikā:

a) atrodas interešu konfliktā;

b) ir vainojami tādas informācijas sagrozīšanā, kuru pēc Saņēmēja pieprasījuma snieguši kā nosacījumu dalībai līgumslēgšanas procedūrā vai tie nesniedz šo informāciju.

3. Noteikumi, kas kopīgi visu konkursu procedūrām

Konkursa dokumenti ir jāsastāda saskaņā ar starptautisko paraugpraksi. Ja granta saņēmējiem nav izstrādāti savi dokumenti, tie var izmantot Komisijas tīmekļa vietnē saistībā ar ārējiem darījumiem publicētos dokumentu paraugus (īpaši konkursa dosjē).

Piedāvājumu un dalības pieteikumu saņemšanas termiņam ir jābūt pietiekoši ilgam, lai ieinteresētās puses varētu pienācīgā un atbilstoši ilgā laikā sagatavot un iesniegt savus piedāvājumus. Vērtēšanas komisijai, vadoties pēc iepriekš paziņotiem izslēgšanas, pretendentu atlases un līgumu piešķiršanas kritērijiem, ir jānovērtē un jāsarindo pēc rezultātiem visi par prasībām atbilstošiem atzītie dalības pieteikumi un piedāvājumi.

Šīs komitejas sastāvu veido nepāra locekļu skaits - vismaz trīs locekļi, kuru rīcībā ir viss tehniskais un administratīvais nodrošinājums, kas nepieciešams, lai par piedāvājumiem sniegtu kompetentu atzinumu.

4. Pakalpojuma līgumiem piemērojamie noteikumi

4.1. Līgumi, kuru vērtība ir 200 000 eiro vai vairāk

To pakalpojuma līgumu slēgšanas tiesības, kuru vērtība ir 200 000 eiro vai vairāk, ir piešķiramas starptautiska slēgta konkursa procedūrā pēc paziņojuma par iepirkumu publicēšanas.

Paziņojums par iepirkumu ir publicējams visos attiecīgajos masu saziņas līdzekļos, īpaši Saņēmēja tīmekļa vietnē, starptautiskajā un tās valsts presē, kurā tiek veikta Darbība, vai citos specializētajos periodiskajos izdevumos. Tajā ir jānorāda to kandidātu skaits, kuri ir aicināti iesniegt pieteikumus. Šajā skaitā ir jābūt iekļautiem četriem līdz astoņiem kandidātiem, un tam jābūt pietiekamam, lai nodrošinātu reālu konkurenci.

Visi potenciālie pakalpojumu sniedzēji, kuri atbilst 2.punktā minētajiem nosacījumiem, var pieteikties dalībai, bet piedāvājumu iesniegt var tikai tie kandidāti, kuri atbilst publicētajiem pretendentu atlases kritērijiem un ir saņēmuši rakstisku Saņēmēja uzaicinājumu.

4.2. Līgumi, kuru vērtība nepārsniedz 200 000 eiro

To pakalpojuma līgumu slēgšanas tiesības, kuru vērtība ir zemāka par 200 000 eiro, ir piešķiramas sarunu procedūrā, kuras gaitā Saņēmējs konsultējas ar vismaz trīs pakalpojumu sniedzējiem pēc savas izvēles un ar vienu vai vairākiem no tiem apspriež līguma noteikumus.

Par pakalpojumiem, kuru vērtība ir 5000 eiro vai zemāka, Saņēmējs var veikt pasūtījumus uz atsevišķa piedāvājuma pamata.

5. Piegādes līgumiem piemērojamie noteikumi

5.1. Līgumi, kuru vērtība ir 150 000 eiro un vairāk,

To piegādes līgumu slēgšanas tiesības, kuru vērtība ir 200 000 eiro vai vairāk, ir piešķiramas starptautiska atklātā konkursa procedūrā pēc paziņojuma par iepirkumu publicēšanas.

Paziņojums par iepirkumu ir publicējams visos attiecīgajos masu saziņas līdzekļos, īpaši Saņēmēja tīmekļa vietnē, starptautiskajā un tās valsts presē, kurā tiek veikta Darbība, vai citos specializētajos periodiskajos izdevumos.

Ikviens potenciālais piegādātājs, kurš atbilst 2. punktā minētajiem nosacījumiem, var iesniegt piedāvājumu.

5.2. Līgumi, kuru vērtība ir no 30 000 līdz 150 000 eiro

Šādu līgumu slēgšanas tiesības tiek piešķirtas vietējā mērogā izsludinātā atklātā konkursa procedūrā: paziņojums par iepirkumu tiek publicēts visos attiecīgajos masu saziņas līdzekļos, bet tikai tajā valstī, kurā Darbība tiek veikta.

Jānodrošina, lai vietēja mēroga atklātā konkursa procedūrā citiem piemērotiem piegādātājiem tiek sniegtas tādas pašas iespējas kā vietējiem uzņēmumiem.

5.3. Līgumi, kuru vērtība nepārsniedz 30 000 eiro

To piegādes līgumu slēgšanas tiesības, kuru vērtība ir zemāka par 30 000 eiro, ir piešķiramas sarunu procedūrā, kuras gaitā Saņēmējs konsultējas ar vismaz trīs piegādātājiem pēc savas izvēles un ar vienu vai vairākiem no tiem apspriež līguma noteikumus.

Par pakalpojumiem, kuru vērtība ir 5000 eiro vai zemāka, Saņēmējs var veikt pasūtījumus uz atsevišķa piedāvājuma pamata.

6. Noteikumi, kas piemērojami līgumiem par darbu izpildi

6.1. Līgumi, kuru vērtība ir 5 000 000 eiro un vairāk

To līgumu par darbu izpildi slēgšanas tiesības, kuru vērtība ir 5 000 000 eiro vai vairāk, ir piešķiramas starptautiska atklātā konkursa procedūrā pēc paziņojuma par iepirkumu publicēšanas.

Paziņojums par iepirkumu ir publicējams visos attiecīgajos masu saziņas līdzekļos, īpaši Saņēmēja tīmekļa vietnē, starptautiskajā un tās valsts presē, kurā tiek veikta Darbība, vai citos specializētajos periodiskajos izdevumos.

Ikviens darbuzņēmējs, kurš atbilst 2. punktā minētajiem nosacījumiem, var iesniegt piedāvājumu.

6.2. Līgumi, kuru vērtība ir no 300 000 līdz 5 000 000 eiro

Šādu līgumu slēgšanas tiesības tiek piešķirtas vietējā mērogā izsludinātā atklātā konkursa procedūrā: paziņojums par iepirkumu tiek publicēts visos attiecīgajos masu saziņas līdzekļos, bet tikai tajā valstī, kurā Darbība tiek veikta.

Jānodrošina, lai vietēja mēroga atklātā konkursa procedūrā citiem piemērotiem darbuzņēmējiem tiktu sniegtas tādas pašas iespējas kā vietējiem uzņēmumiem.

6.3. Līgumi, kuru vērtība nepārsniedz 300 000 eiro

To līgumu par darbu izpildi slēgšanas tiesības, kuru vērtība ir zemāka par 300 000 eiro, ir piešķiramas sarunu procedūrā, kuras gaitā Saņēmējs konsultējas ar vismaz trīs darbuzņēmējiem pēc savas izvēles un ar vienu vai vairākiem no tiem apspriež līguma noteikumus.

Par darbiem, kuru vērtība ir 5000 eiro vai zemāka, Saņēmējs var veikt pasūtījumus uz atsevišķa piedāvājuma pamata.

7. Gadījumi, kad izmanto sarunu procedūru

Saņēmējs uz atsevišķa piedāvājuma pamata var izmantot sarunu procedūru šādos gadījumos:

a) kad 3.līdz 6. punktā minēto termiņu nav iespējams saglabāt ārkārtējas steidzamības dēļ, kas radusies tādu notikumu rezultātā, kurus Saņēmējs nevarēja paredzēt un kuri nekādā gadījumā nav attiecināmi uz Saņēmēju. Ārkārtējas steidzamības attaisnošanai izmantotie apstākļi nekādā gadījumā nedrīkst tikt attiecināti uz Saņēmēju.

Darbības, kas tiek veiktas Komisijas noteiktajās krīzes situācijās, uzskatāmas par atbilstošām ārkārtējas steidzamības gadījumiem. Komisija informēs saņēmēju par to, vai krīzes situācija pastāv un kad tā beigsies;

b) kad pakalpojumu veikšana ir uzticēta sabiedriskā sektora struktūrām vai bezpeļņas iestādēm vai apvienībām, un šie pakalpojumi ir saistīti ar institucionāla rakstura darbībām vai darbībām, kuru mērķis ir sniegt cilvēkiem palīdzību sociālajā jomā;

c) kad līgumi tiek papildināti, iekļaujot darbības, kuras jau tiek veiktas, kaut arī nav iekļautas galvenajā līgumā, bet kuras neparedzētu apstākļu dēļ ir kļuvušas par nepieciešamām līguma izpildei vai arī darbības, kas sastāv no tādu līdzīgu pakalpojumu atkārtotas veikšanas, kas uzticēti līgumslēdzējai pusei, kura sniedz pakalpojumus atbilstoši sākotnējam līgumam

d) papildu piegādēm, ko veic sākotnējais piegādātājs un kas paredzētas kā parasto rezerves daļu vai uzstādīto iekārtu daļējas aizstājējas, vai tās papildina esošās rezerves daļas vai uzstādītās iekārtas, ja piegādātāja maiņa līgumslēdzējai pusei liktu iegādāties iekārtas ar atšķirīgiem parametriem, un tas radītu nesavietojamību vai nesamērīgas tehniskas grūtības darbībā vai uzturēšanā;

e) papildu darbiem, kas sākotnēji noslēgtajā līgumā netika ietverti, bet neparedzētu apstākļu dēļ ir kļuvuši nepieciešami darbu veikšanai;

f) kad konkursa procedūra ir izrādījusies nesekmīga, proti, nav saņemts neviens kvalitatīvs un/vai finansiāli izdevīgs piedāvājums. Šādos gadījumos pēc konkursa procedūras atcelšanas, Saņēmējs var izvēlēties no tiem, kuri piedalījās konkursa procedūrās, vienu vai vairākus pretendentus un uzsākt ar tiem sarunas, ar nosacījumu, ka sākotnējie konkursa procedūras noteikumi netiek ievērojami mainīti;

g) kad līgumslēgšanas tiesības piešķirtas sacensību rezultātā, un pēc noteikumiem tās pienākas sacensību uzvarētājam vai visiem uzvarētājiem, kuri tādā gadījumā tiks uzaicināti piedalīties pārrunās;

h) kad tehnisku iemeslu dēļ vai tādu iemeslu dēļ, kas saistīti ar ekskluzīvo tiesību aizsardzību, līgumslēgšanas tiesības var piedāvāt tikai konkrētam pakalpojuma sniedzējam;

i) kad to atļauj piegāžu veids vai konkrētas piegāžu īpašības, piemēram, kad uz tiesībām pildīt līgumu var pretendēt vienīgi patentu turētāji vai tādu licenču turētāji, kas dod tiesības uz patentu izmantošanu.

8. Īpašie gadījumi

8.1. Līdzfinansējums

Ja

— Darbību kopīgi finansē vairāki ziedotāji un

— tas ziedotājs, kura ieguldījums Darbības kopējās izmaksās ir lielāks nekā Komisijas ieguldījums, izvirza Saņēmējam tādus iepirkuma noteikumus, kas atšķiras no 3.līdz 6. punktā izvirzītajiem noteikumiem,

tad Saņēmējs var piemērot šī ziedotāja izvirzītos noteikumus. Tomēr visos gadījumos tiek piemēroti 1. un 2. nodaļā noteiktie vispārējie principi un noteikumi par valstspiederību un izcelsmi.

8.2. Dalībvalstu valsts pārvaldes iestādes

Ja Saņēmējs ir līgumslēdzēja iestāde un/ vai līgumslēdzējs iepirkuma procedūrām piemērojamās Kopienas Direktīvas izpratnē, tad priekšroka ir dodama attiecīgo šī dokumenta noteikumu piemērošanai, nevis šajā līgumā 3.līdz 6.punktā norādītajiem noteikumiem.

Tomēr visos gadījumos tiek piemēroti 1. un 2. punktā noteiktie vispārējie principi un noteikumi par valstspiederību un izcelsmi.

V pielikums

VI pielikums

VII pielikums

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!