Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2011. gada 30. marta rīkojums Nr. 133 "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu Vestienas ielas sarkanajās līnijās, Rīgā". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 31.03.2011., Nr. 51 https://www.vestnesis.lv/ta/id/227977

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta rīkojums Nr.134

Par valsts nekustamā īpašuma Vestienas ielas sarkanajās līnijās, Rīgā, nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā

Vēl šajā numurā

31.03.2011., Nr. 51

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: rīkojums

Numurs: 133

Pieņemts: 30.03.2011.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta rīkojums Nr.133

Rīgā 2011.gada 30.martā (prot. Nr.20 9.§)

Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu Vestienas ielas sarkanajās līnijās, Rīgā

1. Ministru kabinets (adrese – Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1520) ir izskatījis Valentinas Arhipovas (adrese – Mežciema iela 26–35, Rīga, LV-1079) un Jevgēnija Prohožija (adrese – Grēcinieku iela 11A–12, Rīga, LV-1050) iesniegtos privatizācijas ierosinājumus (reģistrēti Privatizācijas aģentūras privatizācijas ierosinājumu reģistrā 2008.gada 14.maijā ar Nr.1.37/1815 un Nr.1.37/1814).

2. Valentina Arhipova un Jevgēnijs Prohožijs ierosināja turpināt nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 038 0243) – zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 038 0243) 2107 m2 platībā – Vestienas ielā 2, Rīgā, privatizāciju, ņemot vērā sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Darbgaldu Normāle" 1997.gada 19.augustā iesniegto valsts zemesgabala privatizācijas ierosinājumu (reģistrēts Privatizācijas aģentūras privatizācijas ierosinājumu reģistrā 2005.gada 1.septembrī).

3. Pēc privatizācijas ierosinājumu izskatīšanas Ministru kabinets konstatē:

3.1. nekustamais īpašums (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 038 0243) Vestienas ielas sarkanajās līnijās, Rīgā, sastāv no zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 038 0030) 698 m2 platībā, uz kura saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem atrodas noliktavas ēka (būves kadastra apzīmējums 0100 038 0210 012) (turpmāk – apbūvētais zemesgabals);

3.2. īpašuma tiesības uz apbūvēto zemesgabalu nostiprinātas Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0007 8227 uz valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" vārda;

3.3. saskaņā ar Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 1000 0007 8227 1.iedaļas 1.3.atzīmi apbūvētais zemesgabals ir aizsargjoslu teritorija gar ielu – sarkanā līnija;

3.4. īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 538 0052) Vestienas ielā 2, Rīgā, kura sastāvā ietilpst noliktavas ēka (būves kadastra apzīmējums 0100 038 0210 012), nostiprinātas Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000121030:

3.4.1. Valentinai Arhipovai – uz 434/1000 domājamām daļām;

3.4.2. Jevgēnijam Prohožijam – uz 566/1000 domājamām daļām;

3.5. saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju" 64.panta pirmo daļu pirmpirkuma tiesības uz apbūvēto zemesgabalu ir Valentīnai Arhipovai un Jevgēnijam Prohožijam atbilstoši domājamai daļai, kas tiem pieder nekustamajā īpašumā (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 538 0052) Vestienas ielā 2, Rīgā;

3.6. saskaņā ar Rīgas Domes 2004.gada 26.oktobra lēmumu Nr.3590 "Par Austrumu maģistrāles posmā no Viestura prospekta līdz Slāvu aplim būvniecības ieceri" akceptēta Austrumu maģistrāles (no Viestura prospekta līdz Slāvu aplim) būvniecības iecere. Rīgas pilsētas būvvaldē 2007.gada 9.jūlijā ir akceptēts skiču projekts Austrumu maģistrāles posmam no Ieriķu ielas līdz Vietalvas ielai;

3.7. saskaņā ar Rīgas Domes 2009.gada 8.decembra lēmumu Nr.652 "Par lūgumu nodot bez atlīdzības Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā uz valsts vārda valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā zemesgrāmatā reģistrētā zemesgabala Rīgā, Vestienas ielā 2 (kadastra Nr. 0100 038 0243), daļu" zemesgabala (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 038 0243) Vestienas ielā 2, Rīgā, daļa, kas atrodas ielas sarkano līniju robežās (aptuveni 700 m2 platībā), ir nepieciešama Austrumu maģistrāles (posmā no Ieriķu ielas līdz Vietalvas ielai) būvniecībai. Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 2.punktu minētā zemesgabala daļa nepieciešama pašvaldības autonomās funkcijas nodrošināšanai – gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstrukcija un uzturēšana);

3.8. ņemot vērā šā rīkojuma 3.6. un 3.7.apakšpunktu, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 62.panta otrās daļas 3.punktu privatizācijas ierosinātāju viedokļu noskaidrošana nav nepieciešama, jo apbūvētais zemesgabals ir nepieciešams pašvaldības funkcijas nodrošināšanai.

4. Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 7.panta otro daļu Ministru kabinets, lemjot par zemesgabala saglabāšanu valsts īpašumā, izvērtē, vai tas nepieciešams valsts pārvaldes funkciju veikšanai saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu. Ministru kabineta lēmumā norādāms, kuras valsts pārvaldes funkcijas veikšanai attiecīgais zemesgabals nepieciešams.

5. Pamatojoties uz šā rīkojuma 4.punktu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 7.panta pirmo daļu un 37.panta pirmo daļu, Ministru kabinets pārņem Privatizācijas aģentūras funkcijas lemt par zemesgabala nodošanu privatizācijai vai atteikumu nodot to privatizācijai.

6. Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 16.panta pirmo daļu valsts vai pašvaldības īpašuma objekti, izņemot šā likuma 15.pantā minētos, kā arī apbūvēti un neapbūvēti zemesgabali, par kuriem līdz šā likuma 5.panta pirmajā daļā minētajam datumam ir saņemts privatizācijas ierosinājums, bet Ministru kabinets vai pašvaldības dome atbilstoši šā likuma 6.panta trešajai daļai pieņem pamatotu lēmumu par privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu, turpmāk nav privatizējami saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju", bet var tikt nodoti atsavināšanai saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu ne agrāk kā trīs gadus pēc tam, kad pieņemts lēmums par privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu, izņemot Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 16.panta trešajā daļā minētos gadījumus.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 16.panta trešās daļas 3.punktu 16.panta pirmajā daļā noteikto termiņu nepiemēro, ja Ministru kabinets vai pašvaldības dome atbilstoši šā likuma 6.panta trešajai daļai pieņem pamatotu lēmumu par valsts vai pašvaldības īpašuma objekta, apbūvēta vai neapbūvēta zemesgabala privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu, jo attiecīgais objekts vai zemesgabals ir nepieciešams valsts pārvaldes funkciju veikšanai un tāpēc tiks nodots bez atlīdzības attiecīgi valsts vai pašvaldības īpašumā.

7. Ikviena personas tiesību ierobežojuma pamatā ir apstākļi un argumenti, tātad ierobežojums tiek noteikts svarīgu valsts interešu labad. Tādēļ atteikumam, kas radītu personas tiesību ierobežojumu, ir jāatbilst samērīguma principam. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 13.pantu un 66.panta pirmās daļas 4.punktu labums, ko sabiedrība iegūst, ja tiek atteikts nodot privatizācijai apbūvēto zemesgabalu, ir lielāks nekā privatizācijas ierosinātāju – Valentinas Arhipovas un Jevgēnija Prohožija – tiesisko interešu ierobežojums. No minētā secināms, ka apbūvētais zemesgabals saglabājams valsts īpašumā, lai to nodotu bez atlīdzības Rīgas pilsētas pašvaldībai likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 2.punktā noteiktās funkcijas īstenošanai – gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana), jo apbūvētais zemesgabals ir nepieciešams Austrumu maģistrāles (posmā no Ieriķu ielas līdz Vietalvas ielai, Rīgā) būvniecībai.

8. Ievērojot minētos apsvērumus un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 7.panta otro daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 6.pantu, 7.panta pirmo daļu, 9.pantu, 10.panta trešo un ceturto daļu un Administratīvā procesa likuma 13.pantu un 66.panta pirmās daļas 4.punktu, Ministru kabinets nolemj atteikt nodot privatizācijai apbūvēto zemesgabalu.

9. Šo rīkojumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu, 79.panta pirmo daļu un 188.panta pirmo daļu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010) mēneša laikā no šā rīkojuma publicēšanas dienas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Ekonomikas ministrs A.Kampars

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!