Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Paziņojumi par teritorijas plānošanu. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 8.02.2011., Nr. 21 https://www.vestnesis.lv/ta/id/225491

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Piegādes un darbu izpildes pasūtījumi

Vēl šajā numurā

08.02.2011., Nr. 21

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Paziņojumi par teritorijas plānošanu

Paziņojums par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013. - 2024.gadam izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Rēzeknes novada domes 2011.gada 20.janvāra lēmumu "Par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam izstrādes uzsākšanu" (sēdes protokols nr.3, 5.§) uzsākta Rēzeknes novada teritorijas plānojuma izstrāde, apstiprināts darba uzdevums un izpildes termiņi.

Teritorijas plānojuma izstrādes laika grafiks.

1. Rēzeknes novada teritorijas plānojuma pirmās redakcijas izstrāde - līdz 2012.gada 1. aprīlim.

2. Rēzeknes novada teritorijas plānojuma pirmās redakcijas sabiedriskās apspriešanas organizēšana - līdz 2012.gada 1. jūlijam.

3. Rēzeknes novada teritorijas plānojuma pirmās redakcijas kā gala redakcijas sagatavošana - līdz 2012.gada 31.augustam.

4. Lēmums par teritorijas plānojuma pirmās redakcijas kā gala redakcijas noteikšanu un nodošana Latgales plānošanas reģionam atzinuma saņemšanai - līdz 2012.gada 1.oktobrim.

5. Lēmums par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma apstiprināšanu un Rēzeknes novada pašvaldības saistošo noteikumu izdošana - līdz 2012.gada 1.novembrim.

Teritorijas plānojuma izstrādes vadītāja - Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Brigita Arbidāne, kontakttālr. 64607189, fakss 646 07205, e - pasts: Brigita.Arbidane@rdc.lv.

Rakstiski priekšlikumi un ieteikumi teritorijas plānojuma izstrādei adresējami un iesniedzami Rēzeknes novada pašvaldībai Atbrīvošanas alejā 95, Rēzeknē, LV-4601, kā arī visās Rēzeknes novada pagastu pārvaldēs, fiziskām personām norādot savu vārdu, uzvārdu, adresi, juridiskām personām: nosaukumu, reģistrācijas datus, adresi.

Rēzeknes novada teritorijas plānojums tiek izstrādāts Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/057 "Rēzeknes novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana" ietvaros.

 

 

OGRES NOVADA DOMES SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS

Ogrē, Brīvības ielā 33

2011.gada 20.janvārī

Protokols nr.1, 3.§

Par saistošo noteikumu nr.2/2011 "Detālplānojums zemes gabalam "Salči", Ciemupes ciemā, Ogresgala pagastā, Ogres novadā" pieņemšanu

Iepazīstoties ar detālplānojuma izstrādātāja, SIA "Galilejs" 2010.gada 14.decembra iesniegumu (reģ. nr.1-10.4/840), iesniegto detālplānojuma redakciju, ziņojumiem par detālplānojuma atbilstību Ogres novada Ogres pilsētas un Ogresgala pagasta teritorijas plānojumam, institūciju nosacījumu ievērošanu un vērā ņemtajiem un noraidītajiem juridisko un fizisko personu priekšlikumiem un iebildumiem un, pamatojoties uz Ministru Kabineta noteikumu Nr.1148 "Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi" 76. panta pirmo daļu un 78.pantu, atklāti balsojot: PAR - 17 balsis, PRET - nav, ATTURAS - nav,

Ogres novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt iesniegto detālplānojuma redakciju zemesgabalam "Salči" Ciemupes ciemā, Ogresgala pagastā, Ogres novadā, kad. nr.7480-005-0064, kā galīgo redakciju.

2. Pieņemt Ogres novada pašvaldības saistošos noteikumus nr.2/2011 "Detālplānojums zemes gabalam "Salči", Ciemupes ciemā, Ogresgala pagastā, Ogres novadā" pielikumā uz 3 lapām.

3. Uzdot Ogres būvvaldes teritorijas plānotājam U.Apinim likumā noteiktā kārtībā iesniegt saistošos noteikumus atbildīgajām valsts institūcijām un ievietot informāciju par detālplānojuma un saistošo noteikumu apstiprināšanu laikrakstos "Ogrēnietis" un "Latvijas Vēstnesis".

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ogres novada domes priekšsēdētājam Edvīnam Bartkevičam.

(Sēdes vadītāja, domes priekšsēdētāja E.Bartkeviča paraksts)

Lēmums stājas spēkā 21.01.2011.

Ar saistošajiem noteikumiem var iepazīties Ogres novada pašvaldības Lietvedības nodaļā, Ogrē, Brīvības ielā 33, 206.kabinetā, pašvaldības darba laikā.

 

 

Paziņojums par detālplānojumu Talsu novadā

2011.gada 13.janvāra Talsu novada domes sēdes protokola nr.1, lēmums nr.17.

Pamatojoties uz Teritorijas plānošanas likuma 6.panta 5.daļu un pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 "Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi" 76.1. un 78.punktu, Talsu novada dome nolemj:

1. Apstiprināt detālplānojumu nekustamajiem īpašumiem "Sārcene" un "Līdakas", Laidzes pagastā, Talsu novadā, ar šādām daļām:

I. paskaidrojuma raksts;

II. grafiskā daļa;

III. teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi;

IV. pārskats par detālplānojuma izstrādi.

2. Detālplānojuma grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus izdot kā saistošos noteikumus nr.4 "Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem "Sārcene" un "Līdakas" Laidzes pagastā, Talsu novadā".

3. Lēmumu ievietot interneta mājaslapā: www.talsi.lv, publicēt laikrakstā "Talsu Vēstis" un "Latvijas Vēstnesis", norādot vietu, kur var iepazīties ar detālplānojumu.

Domes priekšsēdētājs M.Krotovs

Ar apstiprināto detālplānojuma var iepazīties Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Talsos, Kareivju ielā 7, apmeklētāju pieņemšanas laikā.

 

 

Paziņojums par Kārsavas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Kārsavas novada domes 2011.gada 26. janvāra lēmumu "Kārsavas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam izstrādes uzsākšanu" (sēdes protokols nr.2, 7.§) ir uzsākta Kārsavas novada teritorijas plānojuma izstrāde, apstiprināts darba uzdevums un izpildes termiņi.

Teritorijas plānojuma izstrādes vadītājs - Kārsavas novada pašvaldības teritorijas plānotāja Marina Labanovska, tālrunis 65733135.

Teritorijas plānojuma izstrādes laika grafiks:

1. Kārsavas novada teritorijas plānojuma pirmās redakcijas izstrāde - līdz 2012.gada janvārim.

2.Kārsavas novada teritorijas plānojuma pirmās redakcijas sabiedriskās apspriešanas organizēšana - līdz 2012.gada marta beigām.

3. Kārsavas novada teritorijas plānojuma pirmās redakcijas kā gala redakcijas sagatavošana - līdz 2012.gada aprīlim.

4. Lēmums par teritorijas plānojuma pirmās redakcijas kā gala redakcijas noteikšanu un nodošana Latgales plānošanas reģionam atzinuma saņemšanai - līdz 2012.gada jūlija beigām.

5. Lēmums par Kārsavas novada teritorijas plānojuma apstiprināšanu un Kārsavas novada pašvaldības saistošo noteikumu izdošana - līdz 2012.gada 30.septembrim.

Rakstiski priekšlikumi un ieteikumi teritorijas plānojuma izstrādei adresējami Attīstības daļai Kārsavas novada Malnavas ciemā, LV-5750, e-pasts attistiba@karsava.lv, fiziskām personām norādot savu vārdu, uzvārdu, adresi, juridiskām personām - nosaukumu, reģistrācijas datus, adresi.

Kārsavas novada teritorijas plānojums tiek izstrādāts Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/066/037 "Kārsavas novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrāde" ietvaros.

 

 

Paziņojums

2011.gada 27. janvāra Ventspils novada domes lēmums (prot.nr.33., p.1.) "Par SIA "TCK" ierosinātā detālplānojuma Tārgales pagastā, Ventspils novadā, apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu".

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu 76.1; 78. un 79.punktu, un Teritorijas un ekonomikas attīstības komitejas 2011.gada 13.janvāra sēdes lēmumu, Ventspils novada dome nolemj:

1. Apstiprināt detālplānojuma gala redakciju nekustamiem īpašumiem: "Vanagi", kadastra nr.98660170016; "Birztalas", kadastra nr.98660170026; "Vējbirzes", kadastra nr.98660170028; "Betontilts", kadastra nr.98660170024; 98660170025; "Osīši", kadastra nr.98660190029; 98660210022; 98660210023; "Mazkalēji", kadastra nr.98660210006; "Lāčplēši", kadastra nr.98660210010; "Lejupes", kadastra nr.98660210018; "Drenas", kadastra nr.98660210019; "Vīnlejas", kadastra nr.98660210020; "Kamārce", kadastra nr.98660210021; "Pureņi", kadastra nr.98660210027; "Zintas", kadastra nr.98660220024; "Almači", kadastra nr.98660220037; "Vanadziņi", kadastra nr.98660220051; "Mazzaķi", kadastra nr.98660220052; "Alkas", kadastra nr.98660270027; "Silarāji", kadastra nr.98660270043, "Pērses", kadastra nr.98660270047, Tārgales pagastā, Ventspils novadā.

2. Izdot saistošos noteikumus nr.1 "Detālplānojums nekustamiem īpašumiem: "Vanagi", kadastra nr.98660170016; "Birztalas", kadastra nr.98660170026; "Vējbirzes", kadastra nr.98660170028; "Betontilts", kadastra nr.98660170024; 98660170025; "Osīši", kadastra nr.98660190029; 98660210022; 98660210023; "Mazkalēji", kadastra nr.98660210006; "Lāčplēši", kadastra nr.98660210010; "Lejupes", kadastra nr.98660210018; "Drenas", kadastra nr.98660210019; "Vīnlejas", kadastra nr.98660210020; "Kamārce", kadastra nr.98660210021; "Pureņi", kadastra nr.98660210027; "Zintas", kadastra nr.98660220024; "Almači", kadastra nr.98660220037; "Vanadziņi", kadastra nr.98660220051; "Mazzaķi", kadastra nr.98660220052; "Alkas", kadastra nr.98660270027; "Silarāji", kadastra nr.98660270043, "Pērses", kadastra nr.98660270047, Tārgales pagastā, Ventspils novadā".

3. Divu nedēļu laikā pēc saistošo noteikumu pieņemšanas Lēmumu ievietot Ventspils novada domes mājas lapā www.ventspilsnovads.lv, laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un vietējā laikrakstā "Ventas Balss" ievietot publikāciju, norādot vietu, kur var iepazīties ar apstiprinātiem saistošiem noteikumiem nr.1.

4. Izstrādes vadītājam (M.Laksbergs) divu nedēļu laikā pēc saistošo noteikumu stāšanos spēkā, saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 "Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi" 79.punktu iesniegt detālplānojumu Valsts Zemes dienestā.

5. Uzdot Ventspils novada pašvaldības Kancelejai (D.Bottere) triju dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu detālplānojuma izrakstu detālplānojuma ierosinātājam SIA "TCK", Jelgavas iela 36, Rīga, LV-1004, un detālplānojuma izstrādātājam SIA "Metrum" Kuldīgas birojs, Liepājas iela 50, Kuldīga, LV-3301.

Ar apstiprināto detālplānojumu var iepazīties Ventspils novada domē (Skolas ielā 4, Ventspilī) un pašvaldības mājas lapā internetā: www.ventspilsnovads.lv.

 

 

Paziņojums

Informējam, ka Rucavas novada domes sēde, kur tiks izskatīta pilnveidotā detālplānojuma redakcija nekustamajam īpašumam Lejas (kad.nr. 64520100028) Dunikas pagastā, Rucavas novadā, notiks Rucavas novada domē 2011.gada 24.februārī plkst.14.

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!