Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Ārlietu ministrija
Ārlietu ministrija publicē:
  • informāciju par starptautisko līgumu spēkā stāšanos, to darbības pagarināšanu, apturēšanu un izbeigšanu;
  • starptautiskos līgumus un to tulkojumus, ja tie iepriekš nav publicēti.

TIESĪBU AKTI, KAS PAREDZ OFICIĀLO PUBLIKĀCIJU PERSONAS DATU APSTRĀDE

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ārlietu ministrijas 2011. gada 19. janvāra informācija Nr. 41/39-177 "Par vienošanās spēkā stāšanos". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 21.01.2011., Nr. 12 (4410) https://www.vestnesis.lv/ta/id/224659

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta rīkojums Nr.15

Par izsludinātās ārkārtējās situācijas atcelšanu atsevišķos novados

Vēl šajā numurā

21.01.2011., Nr. 12 (4410)

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ārlietu ministrija

Veids: informācija

Numurs: 41/39-177

Pieņemts: 19.01.2011.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ārlietu ministrijas dienesta informācija Nr.41/39-177

Rīgā 2011.gada 19.janvārī

Par vienošanās spēkā stāšanos

Ārlietu ministrija informē, ka 2010.gada 15.decembrī stājās spēkā Latvijas Republikas Veselības ministrijas un Ukrainas Veselības ministrijas vienošanās par sadarbību veselības aprūpes un medicīnas zinātņu jomā (parakstīta Rīgā 2010.gada 15.decembrī, apstiprināta ar Ministru kabineta 2010.gada 14.decembra noteikumiem Nr.1126). Līdz ar Latvijas Republikas Veselības ministrijas un Ukrainas Veselības ministrijas vienošanās par sadarbību veselības aprūpes un medicīnas zinātņu jomā spēkā stāšanos spēku zaudē 2002.gada 6.februārī Rīgā parakstītais Latvijas Republikas Labklājības ministrijas un Ukrainas Veselības ministrijas sadarbības līgums veselības aprūpes un medicīnas zinātnes jomās.

Ārlietu ministrijas Juridiskā departamenta direktores p.i. I.Bīlmane 

Latvijas Republikas Veselības ministrijas un Ukrainas Veselības ministrijas vienošanās par sadarbību veselības aprūpes un medicīnas zinātņu jomā

Latvijas Republikas Veselības ministrija un Ukrainas Veselības ministrija (turpmāk tekstā – Līgumslēdzējas puses), vēloties veicināt sadarbību veselības aprūpes un medicīnas zinātņu jomā, pamatojoties uz abpusēja izdevīguma principiem,

vienojas par turpmāko.

1.pants

Līgumslēdzējas puses veicina sadarbības attīstību veselības aprūpes un medicīnas zinātņu jomā, pamatojoties uz līdztiesības principiem.

2.pants

Līgumslēdzējas puses, cik vien iespējams, veicina savstarpēji izdevīgu sadarbību šādās jomās:

1. informācijas un dokumentu apmaiņā par veselībai veltītām tēmām jomās, kas atbilst kopējām interesēm (primārā veselība, vides veselība, epidemioloģiskās uzraudzība, uztura politika u.c.);

2. informācijas apmaiņā par jaunām medicīnas tehnoloģijām un inovācijām veselības aprūpes, farmācijas un arī tradicionālās medicīnas jomā;

3. informācijas apmaiņā par vispārējo sabiedrības veselības stāvokli, veselības sektora plānošanas un finansēšanas sistēmām;

4. informācijas apmaiņā par farmaceitiskajiem izstrādājumiem, to blakusparādībām, kā arī to sertifikāciju, kontroli un kvalitātes nodrošinājumu;

5. informācijas apmaiņā attiecībā uz starptautisko pamatnostādņu un rekomendāciju, ko izstrādājušas starptautiskās organizācijas, kuru dalībnieki ir Līgumslēdzējas puses, ieviešanu;

6. veselības personāla apmācībās (studijas, pēcdiploma apmācība, profesionālā konsultēšana u.c.);

7. tiešas sadarbības veidošanā starp medicīnas izglītības institūcijām, centriem un citām saistītām institūcijām;

8. sadarbībā plānojot kopīgus pasākumus slimību uzliesmojumu draudu gadījumā;

9. veicinot uzņēmējdarbības attiecības un attīstību veselības aprūpes un medicīnas zinātņu jomā;

10. sadarbībā citās veselības aprūpes un medicīnas zinātņu jomās, saskaņā ar noslēgtām divpusējām vienošanām.

3.pants

Līgumslēdzējas puses veicina izglītojošu semināru un apmācību organizēšanu, kā arī saistītās veselības aprūpes un medicīnas zinātnes jomās strādājošu speciālistu apmaiņu, ņemot vērā katras valsts prioritātes attiecībā uz veselību.

Līgumslēdzējas puses apmainās ar informāciju par konferencēm, simpozijiem un citiem starptautiskiem pasākumiem veselības aprūpes un medicīnas zinātņu jomā attiecīgajā valstī.

4.pants

Līgumslēdzējas puses veicina tiešas sadarbības veidošanu starp medicīnas izglītības institūcijām un citām saistītām institūcijām, sekmējot:

1. speciālistu apmaiņu saskaņā ar noslēgtām divpusējām vienošanām;

2. informatīvu materiālu apmaiņu par veselības aprūpi un medicīnas zinātnēm attiecīgajā valstī.

5.pants

Līgumslēdzējas puses veicina zināšanu apmaiņu starp Latvijas un Ukrainas pētniecības institūcijām un veselības aprūpes uzņēmumiem farmācijas produktu, jauno medicīnas un farmācijas tehnoloģiju un jauno medicīnas aprīkojumu farmācijas produktu ražošanas jomā.

6.pants

Visas šajā Vienošanās noteiktās sadarbības formas ievieš saskaņā ar abu Līgumslēdzēju pušu valstu nacionālajiem normatīvajiem aktiem.

7.pants

Grozījumus un papildinājumus šajā vienošanās veic pēc abu Līgumslēdzēju pušu vienošanās, noformējot tos protokolu veidā, kas ir neatņemama šīs Vienošanās sastāvdaļa un stājas spēkā saskaņā šīs Vienošanās 9.pantu.

8.pants

Visas domstarpības starp Līgumslēdzējām pusēm par šīs Vienošanās interpretācijas vai piemērošanu tiek risinātas sarunu un konsultāciju ceļā.

9.pants

Šī Vienošanās stājas spēkā tās parakstīšanas dienā.

Šī Vienošanās ir noslēgta uz pieciem gadiem, un tās darbība tiek automātiski pagarināta uz nākamajiem pieciem gadiem, ja vien kāda no Līgumslēdzējām pusēm 30 dienas pirms Vienošanās darbības termiņa beigām rakstveidā neinformē otru Pusi par savu nodomu izbeigt tās darbību.

Katra Līgumslēdzēja puse var izbeigt šīs Vienošanās darbību jebkurā laikā pirms tās darbības termiņa beigām, paziņojot par to rakstiski. Šīs Vienošanās darbība tiek izbeigta sešus mēnešus pēc šāda rakstiska paziņojuma saņemšanas kādā no Līgumslēdzējām pusēm. Iepriekšēja Vienošanās izbeigšana neietekmē to apmācības programmu ieviešanu, kas ir uzsāktas pirms šādas Vienošanās izbeigšanas.

Šīs Vienošanās spēkā stāšanās dienā spēku zaudē 2002.gada 6.februārī Rīgā parakstītais Latvijas Republikas Labklājības ministrijas un Ukrainas Veselības ministrijas sadarbības līgums veselības aprūpes un medicīnas zinātnes jomās.

Parakstīts Rīgā 2010.gada 15.decembrī divos oriģinālos eksemplāros latviešu, ukraiņu un angļu valodā, turklāt visi teksti ir vienlīdz autentiski. Atšķirīgas interpretācijas gadījumā noteicošais ir teksts angļu valodā.

Latvijas Republikas Veselības ministrija

Juris Bārzdiņš

Ukrainas Veselības ministrija

Konstantīns Griščenko

 AGREEMENT
between the Ministry of Health of the Republic of Latvia and the Ministry of Health of Ukraine on Cooperation in the Field of Health Care and Medical Science

The Ministry of Health of the Republic of Latvia and the Ministry of Health of Ukraine (hereinafter – “Contracting Parties”), desirous to promote co-operation in the field of health care and medical science on the basis of mutual benefits,

Have agreed as follow:

Article 1

The Contracting Parties shall encourage the development of co-operation in the field of health care and medical science on the basis of equality.

Article 2

The Contracting Parties shall use their best endeavours to promote for mutually beneficial cooperation in the following areas:

1. exchange of information and documentation on health subjects of common interest (primary health, environmental health, epidemiological surveillance, nutrition policy etc.);

2. exchange of information about new health technologies and innovations in the fields of health care, pharmacy, also in the sphere of traditional medicine;

3. exchange of information about general condition of public health, planning and financial systems in health sector;

4. exchange of information about pharmaceutical products, their side effects as well as their certification, control and quality assurance;

5. exchange of information concerning the implementation of international guidelines and recommendations issued by the respective international organizations members of which are Contracting Parties;

6. training of health personnel (studies, post-graduates educations, professional consultations, etc.);

7. establishing direct cooperation between medical educational institutions, centers and other related institutions;

8. collaboration to plan joint efforts in case of danger of spreading diseases;

9. encouraging development of business relations in the field of health care and medical science;

10. cooperation in other fields of health care and medical science according to the concluded mutual agreements.

Article 3

The Contracting Parties shall promote organization of educational seminars and trainings, as well as exchange of specialists of related fields of health care and medical science taking into consideration health priorities of each country.

The Contracting Parties shall exchange information on conferences, symposia and other international events in the fields of health care and medical science of their respective countries.

Article 4

The Contracting Parties shall encourage direct relations between medical educational institutions and other related institutions by promoting:

1) exchange of specialists according to the concluded mutual agreements;

2) exchange of informative materials on health care and medical science of their respective countries.

Article 5

The Contracting Parties shall facilitate the exchange of knowledge between Latvian and Ukrainian research institutions and health care establishments in the field of pharmaceutical products, new medical and pharmaceutical technologies, and new medical equipment for production of pharmaceuticals.

Article 6

All forms of cooperation set forth in this Agreement shall be implemented in accordance with the internal legislation of both States of the Contracting Parties.

Article 7

The alternations and amendments to this Agreement shall be made by mutual consent of the Contracting Parties through the protocols, which are an integral part of this Agreement and shall enter into force in accordance with the procedure, set in Article 9 of this Agreement.

Article 8

Any disputes between the Contracting Parties concerning the interpretation or application of this Agreement shall be settled through consultations and negotiations.

Article 9

This Agreement shall enter into force on the date of its signature.

This Agreement is concluded for five years and is automatically extended for another five years, if 30 days before the expiration of the Agreement any Contracting Party did not inform in writing about its intention to terminate this Agreement.

Each Contracting Party may terminate this Agreement at any time before expiration by giving notice in writing. This Agreement shall expire six months after the date such notice is received by the either Contracting Party. The advanced termination of this Agreement will not affect the durance of training programmes that were formalized during the legal effect of this Agreement.

On the date of entry into force of this Agreement, the Agreement between the Ministry of Welfare of the Republic of Latvia and the Ministry of Health of Ukraine on Cooperation in the Fields of Health Care and Medical Science, signed in Riga on 6 February 2002 shall be terminated.

Signed in Riga, on the 15 of December 2010, in two original copies in the Latvian, Ukrainian and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence in interpretation the English text shall prevail.

For the Ministry of Health of the Republic of Latvia

Juris Bārzdiņš

For the Ministry of Health of Ukraine

Konstyantyn Gryshchenko

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!