• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Uzņēmumu reģistra 2011. gada 3. janvāra reglaments Nr. 1-9/1 "Uzņēmumu reģistra reglaments". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 12.01.2011., Nr. 6 https://www.vestnesis.lv/ta/id/224130

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Par Protokolu, ar ko groza 2007.gada 25. un 30.aprīlī parakstīto Gaisa transporta nolīgumu starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm

Vēl šajā numurā

12.01.2011., Nr. 6

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Uzņēmumu reģistrs

Veids: reglaments

Numurs: 1-9/1

Pieņemts: 03.01.2011.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Uzņēmumu reģistra reglaments Nr.1-9/1

Rīgā 2011.gada 3.janvārī

Uzņēmumu reģistra reglaments

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 75.panta pirmo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Reglaments nosaka Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra (turpmāk – reģistrs) struktūru un darba organizāciju.

2. Reģistrs veic likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”, Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 469 “Uzņēmumu reģistra nolikums” un citos normatīvajos aktos tam noteiktās funkcijas un uzdevumus.

II. Reģistra struktūra

3. Reģistra darbu vada galvenais valsts notārs.

4. Galvenajam valsts notāram ir tieši pakļauts:

4.1. galvenā valsts notāra vietnieks juridiskajos jautājumos;

4.2. galvenā valsts notāra vietnieks funkciju jautājumos;

4.3. galvenā valsts notāra palīgs.

5. Reģistra struktūrvienības ir departaments un nodaļas.

6. Reģistrā ir šādas struktūrvienības (pielikums):

6.1. galvenā valsts notāra tiešā pakļautībā:

6.1.1. Finanšu un saimniecības nodaļa;

6.1.2. Personāla nodaļa;

6.1.3. Funkciju izpildes departaments, kura tiešā institucionālā un funkcionālā pakļautībā ir:

6.1.3.1. Rīgas reģiona komersantu un uzņēmumu reģistrācijas nodaļa;

6.1.3.2. Rīgas reģiona nevalstisko organizāciju un masu informācijas līdzekļu reģistrācijas nodaļa;

6.1.3.3. Rīgas reģiona komercķīlu un laulāto mantisko attiecību reģistrācijas nodaļa;

6.1.3.4. Rīgas reģiona kontroles un nodrošinājuma līdzekļu reģistrācijas nodaļa;

6.1.3.5. Rīgas reģiona klientu apkalpošanas nodaļa;

6.1.3.6. Rīgas reģiona informācijas nodaļa;

6.1.3.7. Rīgas reģiona arhīva nodaļa;

6.1.3.8. Rīgas reģiona lietvedības nodaļa;

6.1.3.9. Bauskas reģionālā nodaļa;

6.1.3.10. Daugavpils reģionālā nodaļa;

6.1.3.11. Jēkabpils reģionālā nodaļa;

6.1.3.12. Liepājas reģionālā nodaļa;

6.1.3.13. Rēzeknes reģionālā nodaļa;

6.1.3.14. Saldus reģionālā nodaļa;

6.1.3.15. Valmieras reģionālā nodaļa;

6.1.3.16. Ventspils reģionālā nodaļa;

6.2. Galvenā valsts notāra vietnieka juridiskajos jautājumos tiešā institucionālā pakļautībā ir Juridiskā nodaļa;

6.3. Galvenā valsts notāra vietnieka funkciju jautājumos tiešā institucionālā pakļautībā ir Funkciju vadības nodaļa.

7. Galvenā valsts notāra vietnieku amatus, galvenā valsts notāra palīga amatu un reģistra struktūrvienības ar rīkojumu izveido, reorganizē un likvidē galvenais valsts notārs.

8. Nodaļu uzdevumus, uzbūvi, darba organizāciju, darbības kvalitātes un efektivitātes kritērijus nosaka nodaļu reglamentos. Galvenā valsts notāra tiešā institucionālā pakļautībā esošo nodaļu reglamentus izdod un aktualizē nodaļu vadītāji, saskaņojot tos ar galveno valsts notāru un Personāla nodaļas vadītāju. Galvenā valsts notāra vietnieku tiešā institucionālā pakļautībā esošo nodaļu reglamentus izdod un aktualizē nodaļu vadītāji, saskaņojot tos ar galvenā valsts notāra vietniekiem un Personāla nodaļas vadītāju. Funkciju izpildes departamenta vadītāja tiešā institucionālā pakļautībā esošo nodaļu reglamentus izdod un aktualizē nodaļu vadītāji, saskaņojot tos ar Funkciju izpildes departamenta vadītāju, galvenā valsts notāra vietniekiem un Personāla nodaļas vadītāju.

9. Struktūrvienības darbu vada struktūrvienības vadītājs. Struktūrvienības vadītājam var būt vietnieks, ja galvenais valsts notārs, izvērtējot struktūrvienības vadītāja iesniegto nepieciešamības pamatojumu, kā arī lietderības un efektivitātes apsvērumus, atbalsta šāda amata izveidi.

III. Reģistra darba organizācija

10. Galvenā valsts notāra palīgs:

10.1. plāno galvenā valsts notāra darba dienu, organizē un saskaņo tikšanās, sanāksmes un darba grupas, kurās piedalās galvenais valsts notārs, nodrošina to norisi un protokolēšanu;

10.2. kontrolē dokumentu, reģistra vadības sanāksmes protokollēmumu, galvenā valsts notāra mutisko un rakstisko uzdevumu izpildi.

11. Personāla nodaļa:

11.1. veido un īsteno personāla politiku, kā arī nodrošina iekšējo kontroles sistēmu izveidi un darbību šajā jomā;

11.2.  veic personāla plānošanu, atlasi un uzskaiti, kā arī organizē personāla novērtēšanu un apmācību;

11.3. organizē reģistra darba tiesisko attiecību nodibināšanu ar darbiniekiem un ierēdņu iecelšanu amatā, darbinieku darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar reģistru un ierēdņu atbrīvošanu no amata, kā arī darbinieku un ierēdņu pārcelšanu citā amatā;

11.4. koordinē reģistra iekšējo komunikāciju.

12. Finanšu un saimniecības nodaļa:

12.1. veido un īsteno reģistra politiku finanšu, grāmatvedības un saimnieciskajos jautājumos, kā arī nodrošina iekšējās kontroles sistēmu izveidi un darbību šajā jomā;

12.2.  veic budžeta plānošanu un tā izpildes kontroli, reģistra grāmatvedības uzskaiti un atskaiti, atspoguļojot visus reģistra saimnieciskos darījumus un īpašuma stāvokli;

12.3. nodrošina preču un pakalpojumu iepirkumus reģistra vajadzībām, veic saimniecisko līgumu uzskaiti un izpildes kontroli;

12.4. plāno, uzrauga un koordinē datortehnikas un programmatūras iegādi, pielāgo to reģistra vajadzībām, izstrādā un uzrauga informācijas drošības sistēmu;

12.5. veic reģistra datoru tīklā esošo individuālo datoru tehnisko apkopi un konfigurāciju;

12.6. nodrošina un uzrauga informācijas sistēmas darbību, uzskaita un analizē datortehnikas bojājumus.

13. Galvenā valsts notāra vietnieks juridiskajos jautājumos:

13.1.  pārstāv reģistru viņa kompetencē esošajos jautājumos;

13.2.  ir tiesīgs dot rīkojumus un priekšlikumus tā tiešā pakļautībā esošās struktūrvienības vadītājam, kā arī savas kompetences ietvaros dot rīkojumus un priekšlikumus Funkciju izpildes departamenta vadītājam;

13.3. veido un īsteno reģistra politiku juridiskajos jautājumos, kā arī nodrošina iekšējās kontroles sistēmu izveidi un darbību šajā jomā.

14. Galvenā valsts notāra vietnieks funkciju jautājumos:

14.1. pārstāv reģistru viņa kompetencē esošajos jautājumos;

14.2. ir tiesīgs dot rīkojumus un priekšlikumus tā tiešā pakļautībā esošās struktūrvienības vadītājam, kā arī savas kompetences ietvaros dot rīkojumus un priekšlikumus Funkciju izpildes departamenta vadītājam;

14.3. veido un īsteno reģistra politiku attīstības, stratēģiskās plānošanas un funkciju jautājumos, kā arī nodrošina iekšējās kontroles sistēmu izveidi un darbību šajā jomā.

15. Juridiskā nodaļa:

15.1. izskata reģistram iesniegtos iesniegumus, ar kuriem apstrīdēti valsts notāru lēmumi vai faktiskā rīcība un sagatavo attiecīgus galvenā valsts notāra lēmumu projektus;

15.2. sniedz ar reģistra funkciju izpildi saistītu normatīvo aktu skaidrojumus, gatavo metodiskos norādījumus un metodiski vada reģistra struktūrvienību darbu saistībā ar reģistra funkciju izpildi;

15.3. gatavo normatīvajos aktos paredzētos tiesu iestādēm iesniedzamos dokumentus un pārstāv reģistru tiesu iestādēs uz galvenā valsts notāra pilnvarojuma pamata, izņemot uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) un kapitālsabiedrību likvidācijas, darbības izbeigšanas un atzīšanas par neesošu lietas pirmajā instancē;

15.4. gatavo un izskata reģistra slēdzamo līgumu projektus un pārbauda to atbilstību normatīvo aktu prasībām, īsteno reģistra sadarbības līgumu vadību un sniedz juridisku atbalstu citām reģistra struktūrvienībām;

15.5. gatavo Ministru kabineta noteikumu projektus un priekšlikumus par nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos, seko reģistra darbību regulējošo tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu projektu virzībai Ministru kabinetā, Saeimā un Eiropas Savienības institūcijās un nepieciešamības gadījumā sagatavo priekšlikumus.

16. Funkciju vadības nodaļa:

16.1. ievieš, novērtē, plāno, organizē un koordinē reģistra politiku funkciju jautājumos, kas vērsti uz reģistra vestajos reģistros ierakstāmo tiesību subjektu, normatīvajos aktos noteikto ziņu par minētajiem subjektiem un juridiskajiem faktiem reģistrācijas procesu, kā arī normatīvajos aktos noteikto ziņu pieejamības nodrošināšanu;

16.2. izstrādā projektus izmaiņām informācijas sistēmās funkciju ieviešanas un izpildes kvalitātes uzlabošanas jomā, e-pakalpojumu ieviešanas jomā, kā arī īsteno sadarbību ar reģistra sadarbības partneriem datu apmaiņas nodrošināšanas jomā;

16.3. izstrādā un aktualizē reģistra ikgadējo darba plānu un nodrošina darba plānā iekļauto uzdevumu izpildes kontroles sistēmas darbību;

16.4. izstrādā reģistra darbības stratēģiju un analizē tās īstenošanas procesu.

17. Funkciju izpildes departaments:

17.1. tieši pilda reģistra funkcijas, kā arī plāno, organizē un kontrolē departamenta darbu;

17.2. pieņem lēmumus par ieraksta izdarīšanu reģistra žurnālā, komercreģistrā, koncesiju līgumu reģistrā, Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrā, komercķīlu reģistrā, laulāto mantisko attiecību reģistrā, biedrību un nodibinājumu reģistrā, politisko partiju reģistrā, arodbiedrību reģistrā, masu informācijas līdzekļu reģistrā, pārstāvniecību reģistrā, šķīrējtiesu reģistrā, reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā, maksātnespējas reģistrā vai lēmumus par ieraksta izdarīšanas atteikumu vai atlikšanu;

17.3. izsniedz informāciju no reģistra reģistriem;

17.4. veic pasākumus, lai nodrošinātu normatīvajos aktos noteikto ziņu par reģistrētajiem tiesību subjektiem un juridiskajiem faktiem publisku ticamību;

17.5. normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā apliecina personu parakstus;

17.6. risina lietvedības un arhīvniecības jautājumus, nodrošina metodisko vadību reģistrā lietvedības un arhīvniecības jomā, kontrolē lietvedības darba organizēšanu reģistrā.

18. Funkciju izpildes departamenta administratīvi teritoriālā piekritība:

18.1. Rīgas reģiona nodaļu piekritībā ir Rīgas pilsēta, Jūrmalas pilsēta, Ādažu novads, Babītes novads, Baldones novads, Carnikavas novads, Engures novads, Garkalnes novads, Ikšķiles novads, Inčukalna novads, Jaunpils novads, Kandavas novads, Krimuldas novads, Ķeguma novads, Ķekavas novads, Lielvārdes novads, Mālpils novads, Mārupes novads, Ogres novads, Olaines novads, Ropažu novads, Salaspils novads, Saulkrastu novads, Sējas novads, Siguldas novads, Stopiņu novads, Tukuma novads;

18.2. Bauskas reģionālās nodaļas piekritībā ir Jelgavas pilsēta, Bauskas novads, Iecavas novads, Jelgavas novads, Ozolnieku novads, Rundāles novads, Vecumnieku novads;

18.3. Daugavpils reģionālās nodaļas piekritībā ir Daugavpils pilsēta, Aglonas novads, Dagdas novads, Daugavpils novads, Ilūkstes novads, Krāslavas novads, Līvānu novads, Preiļu novads, Riebiņu novads, Vārkavas novads;

18.4. Jēkabpils reģionālās nodaļas piekritībā ir Jēkabpils pilsēta, Aizkraukles novads, Aknīstes novads, Cesvaines novads, Ērgļu novads, Jaunjelgavas novads, Jēkabpils novads, Kokneses novads, Krustpils novads, Lubānas novads, Madonas novads, Neretas novads, Pļaviņu novads, Salas novads, Skrīveru novads, Varakļānu novads, Viesītes novads;

18.5. Liepājas reģionālās nodaļas piekritībā ir Liepājas pilsēta, Aizputes novads, Durbes novads, Grobiņas novads, Nīcas novads, Pāvilostas novads, Priekules novads, Rucavas novads, Skrundas novads, Vaiņodes novads;

18.6. Rēzeknes reģionālās nodaļas piekritībā ir Rēzeknes pilsēta, Baltinavas novads, Balvu novads, Ciblas novads, Kārsavas novads, Ludzas novads, Rēzeknes novads, Rugāju novads, Viļakas novads, Viļānu novads, Zilupes novads;

18.7. Saldus reģionālās nodaļas piekritībā ir Auces novads, Brocēnu novads, Dobeles novads, Saldus novads, Tērvetes novads;

18.8. Valmieras reģionālās nodaļas piekritībā ir Valmieras pilsēta, Alojas novads, Alūksnes novads, Amatas novads, Apes novads, Beverīnas novads, Burtnieku novads, Cēsu novads, Gulbenes novads, Jaunpiebalgas novads, Līgatnes novads, Limbažu novads, Mazsalacas novads, Naukšēnu novads, Pārgaujas novads, Priekuļu novads, Raunas novads, Rūjienas novads, Salacgrīvas novads, Smiltenes novads, Strenču novads, Valkas novads, Kocēnu novads, Vecpiebalgas novads;

18.9. Ventspils reģionālās nodaļas piekritībā ir Ventspils pilsēta, Alsungas novads, Dundagas novads, Kuldīgas novads, Mērsraga novads, Rojas novads, Talsu novads, Ventspils novads.

19. Lai nodrošinātu reģistra funkciju izpildi, galvenais valsts notārs ar rīkojumu ir tiesīgs mainīt Funkciju izpildes departamenta nodaļu kompetenci reģistrācijai iesniegto dokumentu izskatīšanā (lēmums par ieraksta izdarīšanu vai dokumentu reģistrāciju (pievienošanu lietai), lēmums par ieraksta izdarīšanas atteikumu vai atlikšanu), nemainot administratīvi teritoriālo piekritību.

IV. Noslēguma jautājumi

20. Reģistra struktūrvienību vadītāji nodrošina savu struktūrvienību reglamentu atbilstību reģistra reglamenta prasībām.

21. Citos reģistra iekšējos normatīvajos aktos lietotie amata un struktūrvienību nosaukumi šī reglamenta izpratnē saprotami šādi:

21.1. ar amata nosaukumu “sabiedrisko attiecību menedžeris – preses sekretārs” saprot struktūrvienības nosaukumu "Rīgas reģiona klientu apkalpošanas nodaļa";

21.2. ar amata nosaukumu “pārvaldes sekretārs” saprot struktūrvienības nosaukumu “Rīgas reģiona lietvedības nodaļa”;

21.3. ar struktūrvienības nosaukumu “Saimniecības nodaļa” vai amata nosaukumu “galvenā valsts notāra vietnieks finanšu un saimnieciskajos jautājumos” saprot struktūrvienības nosaukumu “Finanšu un saimniecības nodaļa”;

21.4. ar struktūrvienības nosaukumu “Tiesību aktu nodaļa” saprot struktūrvienības nosaukumu “Juridiskā nodaļa”;

21.5. ar struktūrvienības nosaukumu “Rīgas reģionālā nodaļa” saprot struktūrvienības nosaukumu “Funkciju izpildes departaments”;

21.6. ar struktūrvienības nosaukumu “Rīgas reģionālās nodaļas Komersantu un uzņēmumu reģistrācijas daļa” saprot struktūrvienības nosaukumu “Funkciju izpildes departamenta Rīgas reģiona komersantu un uzņēmumu reģistrācijas nodaļa”;

21.7. ar struktūrvienības nosaukumu “Rīgas reģionālās nodaļas Nevalstisko organizāciju un masu informācijas līdzekļu reģistrācijas daļa” saprot struktūrvienības nosaukumu “Funkciju izpildes departamenta Rīgas reģiona nevalstisko organizāciju un masu informācijas līdzekļu reģistrācijas nodaļa”;

21.8. ar struktūrvienības nosaukumu “Rīgas reģionālās nodaļas Komercķīlu un laulāto mantisko attiecību reģistrācijas daļa” saprot struktūrvienības nosaukumu “Funkciju izpildes departamenta Rīgas reģiona komercķīlu un laulāto mantisko attiecību reģistrācijas nodaļa”;

21.9. ar struktūrvienības nosaukumu “Rīgas reģionālās nodaļas Kontroles un nodrošinājuma līdzekļu reģistrācijas daļa” saprot struktūrvienības nosaukumu “Funkciju izpildes departamenta Rīgas reģiona kontroles un nodrošinājuma līdzekļu reģistrācijas nodaļa”;

21.10. ar struktūrvienības nosaukumu “Rīgas reģionālās nodaļas Klientu apkalpošanas daļa” saprot struktūrvienības nosaukumu “Funkciju izpildes departamenta Rīgas reģiona klientu apkalpošanas nodaļa”;

21.11. ar struktūrvienības nosaukumu “Rīgas reģionālās nodaļas Informācijas daļa” saprot struktūrvienības nosaukumu “Funkciju izpildes departamenta Rīgas reģiona informācijas nodaļa”;

21.12. ar struktūrvienības nosaukumu “Rīgas reģionālās nodaļas Arhīva daļa” saprot struktūrvienības nosaukumu “Funkciju izpildes departamenta Rīgas reģiona arhīva nodaļa”;

21.13. ar struktūrvienības nosaukumu “Rīgas reģionālās nodaļas Lietvedības daļa” saprot struktūrvienības nosaukumu “Funkciju izpildes departamenta Rīgas reģiona lietvedības nodaļa”;

21.14. ar struktūrvienības nosaukumu “Bauskas reģionālā nodaļa” saprot struktūrvienības nosaukumu “Funkciju izpildes departamenta Bauskas reģionālā nodaļa”;

21.15. ar struktūrvienības nosaukumu “Daugavpils reģionālā nodaļa” saprot struktūrvienības nosaukumu “Funkciju izpildes departamenta Daugavpils reģionālā nodaļa”;

21.16. ar struktūrvienības nosaukumu “Jēkabpils reģionālā nodaļa” saprot struktūrvienības nosaukumu “Funkciju izpildes departamenta Jēkabpils reģionālā nodaļa”;

21.17. ar struktūrvienības nosaukumu “Liepājas reģionālā nodaļa” saprot struktūrvienības nosaukumu “Funkciju izpildes departamenta Liepājas reģionālā nodaļa”;

21.18. ar struktūrvienības nosaukumu “Rēzeknes reģionālā nodaļa” saprot struktūrvienības nosaukumu “Funkciju izpildes departamenta Rēzeknes reģionālā nodaļa”;

21.19. ar struktūrvienības nosaukumu “Saldus reģionālā nodaļa” saprot struktūrvienības nosaukumu “Funkciju izpildes departamenta Saldus reģionālā nodaļa”;

21.20. ar struktūrvienības nosaukumu “Valmieras reģionālā nodaļa” saprot struktūrvienības nosaukumu “Funkciju izpildes departamenta Valmieras reģionālā nodaļa”;

21.21. ar struktūrvienības nosaukumu “Ventspils reģionālā nodaļa” saprot struktūrvienības nosaukumu “Funkciju izpildes departamenta Ventspils reģionālā nodaļa”;

21.22. ar amata nosaukumu “galvenā valsts notāra vietnieks juridiskajos un funkciju jautājumos” saprot amata nosaukumu “galvenā valsts notāra vietnieks juridiskajos jautājumos” vai “galvenā valsts notāra vietnieks funkciju jautājumos” atbilstoši to kompetencei;

21.23.  ar amata nosaukumu “galvenā valsts notāra vietnieks attīstības un funkciju jautājumos” saprot amata nosaukumu “galvenā valsts notāra vietnieks funkciju jautājumos”.

22. Atzīt par spēku zaudējušu Uzņēmumu reģistra 2010.gada 2.jūnija reglamentu Nr.1-9/10 “Uzņēmumu reģistra reglaments”.

23. Reglaments stājas spēkā 2011.gada 3.janvārī.

Saskaņots ar Tieslietu ministriju ar 2010.gada 23.decembra atzinumu Nr. 1 – 14.9/5966

Galvenais valsts notārs R.Balodis 

Pielikums
Uzņēmumu reģistra 2011.gada 3.janvāra
reglamentam Nr.1-9/1

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!