Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
2010. gada 14. oktobra likums "Grozījumi likumā "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm"". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 3.11.2010., Nr. 174 https://www.vestnesis.lv/ta/id/220520-grozijumi-likuma-par-precu-zimem-un-geografiskas-izcelsmes-noradem-

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Grozījumi Patentu likumā

Vēl šajā numurā

03.11.2010., Nr. 174

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Saeima

Veids: likums

Pieņemts: 14.10.2010.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā “Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm”

Izdarīt likumā “Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 14.nr.; 2001, 23.nr.; 2004, 23.nr.; 2007, 6.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus un skaitļus “Padomes regula Nr.40/94” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem un skaitļiem “Padomes regula Nr.207/2009” (attiecīgā locījumā).

2. Aizstāt 4.panta ceturtās daļas otrajā teikumā skaitļus un vārdus “9.panta trešās daļas 4.punkta un 28.panta astotās daļas noteikumi” ar vārdiem un skaitļiem “un 9.panta trešās daļas 4.punkta noteikumi”.

3. Aizstāt 7.panta otrās daļas 1.punktā vārdus un skaitļus “Padomes 1993.gada 20.decembra regulu (EK) Nr.40/94 par Kopienas preču zīmi” ar vārdiem un skaitļiem “Padomes 2009.gada 26.februāra regulu (EK) Nr.207/2009 par Kopienas preču zīmi (Kodificēta versija) (Dokuments attiecas uz EEZ)”.

4. Izteikt 16.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Preču zīmes reģistrācija Valsts preču zīmju reģistrā notiek vienlaikus ar tās publikāciju Patentu valdes oficiālajā izdevumā. Šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteiktās tiesiskās sekas attiecībā uz preču zīmes reģistrācijas datiem iestājas ar Patentu valdes oficiālajā izdevumā norādīto publikācijas dienu neatkarīgi no tā, vai publikācija ir papīra vai elektroniskā formā Patentu valdes mājaslapā internetā.”

5. Izteikt 22.pantu šādā redakcijā:

22.pants. Termiņu pagarināšana

(1) Patentu valde vai Apelācijas padome ir tiesīga pagarināt attiecībā uz darbībām Patentu valdē vai Apelācijas padomē šajā likumā noteiktos, kā arī Patentu valdes vai Apelācijas padomes noteiktos termiņus uz laiku, kas nepārsniedz trīs mēnešus, ja pirms attiecīgā termiņa beigām Patentu valdē saņemts attiecīgs lūgums un samaksāta valsts nodeva par termiņa pagarināšanu.

(2) Šā panta pirmā daļa neattiecas uz šādiem termiņiem:

1) uz konvencijprioritātes termiņu un izstādes prioritātes termiņu (11.panta pirmā un trešā daļa);

2) uz iebildumu iesniegšanas termiņu (18.panta pirmā daļa, 39.panta piektā daļa);

3) uz Apelācijas padomes lēmumu pārsūdzēšanas termiņu (19.panta astotā daļa);

4) uz reģistrācijas spēkā esamības termiņu un termiņiem, kas noteikti reģistrācijas atjaunošanai (21.pants);

5) uz termiņiem, kas noteikti lietvedības turpināšanai un tiesību atjaunošanai (22.panta otrā daļa, 22.panta otrā daļa).”

6. Papildināt IV nodaļu ar 22.1, 22.2 un 22.3 pantu šādā redakcijā:

22.pants. Lietvedības turpināšana pēc termiņu neievērošanas

(1) Pieteicējs, preču zīmes īpašnieks vai cita ieinteresētā persona, kas nav ievērojusi šajā likumā attiecībā uz darbībām Patentu valdē noteiktos termiņus, var lūgt lietvedības turpināšanu.

(2) Lūgumu par lietvedības turpināšanu Patentu valdei iesniedz ne vēlāk kā divus mēnešus pēc tam, kad saņemts Patentu valdes paziņojums par termiņa neievērošanu vai par kādu šajā likumā paredzētu tiesību zaudēšanu termiņa neievērošanas dēļ, ja ir izpildītas neievērotajā termiņā paredzētās darbības un samaksāta valsts nodeva par lietvedības turpināšanu. Ja paredzētās darbības nav veiktas vai valsts nodeva par lietvedības turpināšanu nav samaksāta, uzskata, ka lūgums ir atsaukts.

(3) Ja lūgumu par lietvedības turpināšanu apmierina, termiņa neievērošanai nav juridisku seku.

(4) Lietvedības turpināšanu nevar lūgt, ja nav ievēroti šādi termiņi:

1) termiņi, kas noteikti lietvedības turpināšanai (šā panta otrā daļa);

2) konvencijprioritātes termiņš, izstādes prioritātes termiņš vai termiņš, kas noteikts to dokumentu iesniegšanai, kuri apliecina tiesības uz prioritāti (11.pants);

3) termiņš, kas noteikts paskaidrojumu iesniegšanai preču zīmes ekspertīzes gaitā (13.panta otrā daļa);

4) iebildumu iesniegšanas termiņš (18.panta pirmā daļa, 39.panta piektā daļa);

5) reģistrācijas spēkā esamības termiņš un termiņi, kas noteikti reģistrācijas atjaunošanai (21.pants);

6) termiņi, kas noteikti tiesību atjaunošanai (22.panta otrā daļa).

22.pants. Tiesību atjaunošana

(1) Ja pieteicējs, preču zīmes īpašnieks vai cita ieinteresētā persona nav ievērojusi šajā likumā attiecībā uz darbībām Patentu valdē noteikto termiņu un termiņa neievērošanas tiešas sekas ir preču zīmes reģistrācijas pieteikuma noraidīšana, reģistrācijas pieteikuma vai cita iesnieguma uzskatīšana par neiesniegtu vai atsauktu, reģistrācijas dzēšana vai citu šajā likumā paredzēto tiesību zaudēšana, šī persona var lūgt attiecīgo tiesību atjaunošanu.

(2) Lūgumu par tiesību atjaunošanu saskaņā ar šā panta pirmo daļu Patentu valdei iesniedz divu mēnešu laikā pēc tam, kad ir novērsti iemesli, kuru dēļ nav ievērots termiņš, bet ne vēlāk kā gada laikā pēc sākotnēji noteiktā termiņa beigām, ja ir izpildītas neievērotajā termiņā paredzētās darbības un samaksāta valsts nodeva par tiesību atjaunošanu. Lūgumā paskaidro termiņa neievērošanas iemeslus un tam pievieno nepieciešamos pierādījumus. Ja paredzētās darbības nav veiktas vai valsts nodeva par lietvedības turpināšanu nav samaksāta, uzskata, ka lūgums ir atsaukts.

(3) Ja šā panta pirmajā daļā paredzētajā gadījumā Patentu valde konstatē, ka termiņš nokavēts, kaut arī pieliktas apstākļiem atbilstošas pūles un izpildītas šā panta otrās daļas prasības, tā atjauno pieteicēja, preču zīmes īpašnieka vai citas ieinteresētās personas tiesības uz reģistrācijas pieteikumu, reģistrāciju vai citas zaudētās tiesības.

(4) Pirms lūguma par tiesību atjaunošanu pilnīgas vai daļējas noraidīšanas Patentu valde rakstveidā paziņo lūguma iesniedzējam iespējamā noraidījuma pamatojumus un uzaicina viņu triju mēnešu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas iesniegt savus apsvērumus attiecībā uz šiem pamatojumiem.

(5) Tiesību atjaunošanu nevar lūgt šādos gadījumos:

1) nav ievēroti termiņi, kas noteikti tiesību atjaunošanai (šā panta otrā daļa);

2) nav ievērots termiņš, kas noteikts paskaidrojumu iesniegšanai pēc Patentu valdes pieprasījuma preču zīmes ekspertīzes gaitā (13.panta otrā daļa);

3) nav ievērots iebildumu iesniegšanas termiņš (18.panta pirmā daļa, 39.panta piektā daļa);

4) nav ievēroti termiņi, kas noteikti lietvedības turpināšanai (22.panta otrā daļa);

5) lietas apstākļi ļauj piemērot noteikumus par lietvedības turpināšanu saskaņā ar šā likuma 22.pantu.

(6) Ja tiesības atjauno un tāpēc nepieciešams grozīt agrāk oficiāli publicētās ziņas, kas attiecas uz preču zīmes reģistrāciju, Patentu valde izdara attiecīgu ierakstu Reģistrā un paziņojumu par tiesību atjaunošanu publicē savā oficiālajā izdevumā.

22.pants. Lēmumi par termiņa pagarināšanu, lietvedības turpināšanu un tiesību atjaunošanu

(1) Patentu valde vai Apelācijas padome, pieņemot lēmumu par termiņa pagarināšanu atbilstoši šā likuma 22.pantam, kā arī Patentu valde, pieņemot lēmumu par lietvedības turpināšanu atbilstoši šā likuma 22.pantam vai par tiesību atjaunošanu atbilstoši šā likuma 22.pantam, ņem vērā trešās personas intereses, ja lēmums tās var skart.

(2) Ja lūgumu par termiņa pagarināšanu, lietvedības turpināšanu vai tiesību atjaunošanu apmierina, lēmumu par to var apvienot ar lēmumu, kuru Patentu valde vai Apelācijas padome saskaņā ar šā likuma noteikumiem pieņem attiecīgajā turpmākajā procedūrā.

(3) Lēmumu paziņo lūguma iesniedzējam un, ja tas var skart trešās personas intereses, arī trešajai personai.”

7. 25.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

25.pants. Preču zīme komercsabiedrības tiesiskās aizsardzības procesā, maksātnespējas procesā un preču zīme kā ķīlas tiesības priekšmets”;

aizstāt pirmajā daļā vārdus “maksātnespējas procesā” ar vārdiem “komercsabiedrības tiesiskās aizsardzības procesā vai maksātnespējas procesā”.

8. Aizstāt 37.panta pirmajā daļā skaitļus un vārdus “19.panta un 22.panta pirmās daļas” ar skaitļiem un vārdiem “19., 22., 22.1, 22.2 un 22.panta”.

9. Aizstāt 39.1 panta otrajā daļā skaitļus un vārdus “82.panta 2.punktā” ar skaitļiem un vārdiem “86.panta 2.punktā”.

10. 39.pantā:

aizstāt otrajā daļā skaitļus un vārdus “159.a panta 5.punkta un 106.panta 1.punkta” ar skaitļiem un vārdiem “165.panta 5.punkta un 110.panta 1.punkta”;

aizstāt trešajā daļā vārdus “maksātnespējas procesā” ar vārdiem “komercsabiedrības tiesiskās aizsardzības procesā vai maksātnespējas procesā”.

11. 39.5 pantā:

aizstāt pirmajā daļā skaitļus un vārdus “109.panta 3.punkta” ar skaitļiem un vārdiem “113.panta 3.punkta” un skaitļus un vārdus “110.panta 3.punktā” — ar skaitļiem un vārdiem “114.panta 3.punktā”;

aizstāt trešajā daļā skaitļus un vārdus “108.panta 2.punkts” (attiecīgā locījumā) ar skaitļiem un vārdiem “112.panta 2.punkts” (attiecīgā locījumā) un skaitļus un vārdus “110.panta 1.punktu” — ar skaitļiem un vārdiem “114.panta 1.punktu”;

aizstāt ceturtajā daļā skaitļus un vārdus “108.panta 2.punktā” ar skaitļiem un vārdiem “112.panta 2.punktā” un skaitļus un vārdus “110.panta 2.punkta” — ar skaitļiem un vārdiem “114.panta 2.punkta”.

12. Pārejas noteikumos:

aizstāt 8.punktā skaitļus un vārdus “15.panta 1.punktā” ar skaitļiem un vārdiem “15.panta 1.punkta pirmajā daļā”;

papildināt pārejas noteikumus ar 10.punktu šādā redakcijā:

“10. Ministru kabinets līdz 2011.gada 31.janvārim izdod noteikumus par valsts nodevas apmēru par šā likuma 22.1 pantā minēto lietvedības turpināšanu un šā likuma 22.2 pantā minēto tiesību atjaunošanu.”

13. Izteikt informatīvās atsauces uz Eiropas Savienības direktīvām 1.punktu šādā redakcijā:

“1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 22.oktobra direktīvas 2008/95/EK, ar ko tuvina dalībvalstu tiesību aktus attiecībā uz preču zīmēm (Kodificēta versija)(Dokuments attiecas uz EEZ);”.

Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 14.oktobrī.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2010.gada 3.novembrī

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!