Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 1999. gada 16. februāra noteikumi Nr. 50 "Obligātās sociālās apdrošināšanas pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām apdrošināšanas atlīdzības piešķiršanas un aprēķināšanas kārtība". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 19.02.1999., Nr. 48/49 https://www.vestnesis.lv/ta/id/21903-obligatas-socialas-apdrosinasanas-pret-nelaimes-gadijumiem-darba-un-arodslimibam-apdrosinasanas-atlidzibas-pieskirsanas-un-apre...

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.51

Kārtība, kādā izmaksājama kompensācija naudā, dzēšot nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem par īpašumā bijušo zemi lauku apvidos piešķirtos sertifikātus

Vēl šajā numurā

19.02.1999., Nr. 48/49

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 50

Pieņemts: 16.02.1999.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Latvijas Republikas Ministru kabinets

1999.gada 16.februārī Noteikumi Nr. 50

Rīgā (prot. Nr. 12, 8.§)

Obligātās sociālās apdrošināšanas pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām apdrošināšanas atlīdzības piešķiršanas un aprēķināšanas kārtība

Izdoti saskaņā ar likuma

"Par obligāto sociālo apdrošināšanu

pret nelaimes gadījumiem darbā un

arodslimībām" 8.pantu un 12.panta otro daļu

I. Vispārīgais jautājums

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir un aprēķina obligātās sociālās apdrošināšanas pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām (turpmāk - darba negadījumu apdrošināšana) apdrošināšanas atlīdzību, kā arī kārtību, kādā aprēķina vidējo apdrošināšanas iemaksu algu, lai noteiktu apdrošināšanas atlīdzības apmēru.

II. Apdrošināšanas atlīdzības piešķiršana

2. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (turpmāk - aģentūra) filiāle pēc sociāli apdrošinātās personas (turpmāk - apdrošinātā persona) pastāvīgās dzīvesvietas izskata jautājumu par apdrošināšanas atlīdzības piešķiršanu, pamatojoties uz:

2.1. apdrošinātās personas vai trešās personas rakstisku pieprasījumu piešķirt apdrošināšanas atlīdzību;

2.2. aktu par darbā notikušo nelaimes gadījumu vai Latvijas Medicīnas akadēmijas Paula Stradiņa klīniskās slimnīcas Aroda un radiācijas medicīnas centra ārstu konsultatīvās komisijas atzinumu par konstatēto arodslimību;

2.3. šo noteikumu 11.2., 14.2., 20.2., 21.2., 21.3., 21.4., 21.5., 21.6. vai 24.2.apakšpunktā minētajiem dokumentiem, kas apliecina tiesības uz attiecīgo apdrošināšanas atlīdzības veidu.

3. Aģentūras filiāle 20 dienu laikā pēc šo noteikumu 2.punktā minēto dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par apdrošināšanas atlīdzības piešķiršanu apdrošinātajai personai vai trešajai personai, nosaka apdrošināšanas atlīdzības apmēru, tās izmaksāšanas ilgumu un izmaksāšanas dienu un par to rakstiski paziņo pieprasītājam. Ja pieprasījums piešķirt apdrošināšanas atlīdzību tiek noraidīts, pieprasītājam tiek izsniegts rakstisks atteikums ar noraidījuma motivāciju.

4. Ja apdrošinātās personas vai trešās personas pastāvīgā dzīvesvieta ir ārpus Latvijas Republikas, šo noteikumu 2.punktā minētos dokumentus iesniedz tajā aģentūras filiālē, kurā reģistrēts darba devējs, pie kura ir noticis nelaimes gadījums darbā vai iegūta arodslimība.

5. Ja darba devējs nav iesniedzis Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē ziņojumu par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēja darba ienākumiem šo noteikumu 27. vai 28.punktā noteiktajā periodā, aģentūras filiāle pieprasa, lai darba devējs iesniedz izziņu par apdrošinātās personas darba ienākumiem minētajā periodā. Izziņa iesniedzama triju dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

6. Aģentūras filiāle ir tiesīga pārbaudīt dokumentus un ziņas, kuras snieguši darba devēji, apdrošinātās personas un trešās personas.

7. Ja apdrošinātajai personai ir tiesības uz atlīdzību par darbspēju zaudējumu vai trešajai personai - par apgādnieka zaudējumu, bet apdrošināšanas atlīdzības apmēra noteikšanai nepieciešams ilgāks laiks, nekā paredzēts šo noteikumu 3.punktā, aģentūras filiāle ir tiesīga izmaksāt pieprasītājam avansā apdrošināšanas atlīdzību, kuras apmērs nepārsniedz valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru.

8. Ja apdrošinātā persona vai trešā persona, kura saskaņā ar likumu "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām" saņem apdrošināšanas atlīdzību par darbspēju zaudējumu vai par apgādnieka zaudējumu, izbrauc no Latvijas Republikas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs, apdrošināšanas atlīdzību izmaksā arī turpmāk, ja attiecīgā persona pirms izbraukšanas ir iesniegusi aģentūras filiālē pēc pēdējās pastāvīgās dzīvesvietas rakstisku pieprasījumu un norādījusi Latvijas Republikas kredītiestādes kontu, kurā ieskaitāma apdrošināšanas atlīdzība, kā arī uzrādījusi pasi ar atzīmi par izrakstīšanos.

9. Šo noteikumu 8.punktā minētajām personām pēc izbraukšanas no Latvijas Republikas katru gadu līdz 15.decembrim jāatjauno (jāiesniedz vai jāatsūta pa pastu) pieprasījums par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu. Pieprasījumam jāpievieno ne agrāk kā attiecīgā gada 1.oktobrī apstiprināts notariāls apliecinājums, ka apdrošinātā persona ir dzīva (jānorāda personas pases dati), kā arī citi aģentūras pieprasītie ar apdrošināšanas gadījumu saistītie dokumenti. Notariālajam apliecinājumam jābūt legalizētam, ja starptautiskajos līgumos nav noteikts citādi.

10. Ja pieprasījums par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu nav atjaunots vai nav iesniegti citi aģentūras pieprasītie dokumenti, aģentūras filiāle ar nākamā gada 1.janvāri pārtrauc apdrošināšanas atlīdzības izmaksu.

III. Slimības pabalsts

11. Lēmumu par slimības pabalsta piešķiršanu pieņem, pamatojoties uz:

11.1. šo noteikumu 2.1. un 2.2.apakšpunktā minētajiem dokumentiem;

11.2. darbnespējas lapu B ar darba devēja apstiprinājumu par apdrošinātās personas neierašanos darbā vai tai pielīdzināmu ārvalstī izsniegtu darbnespēju apliecinošu dokumentu, kas apliecināts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

12. Slimības pabalstu piešķir par kalendāra dienām, un slimības pabalsta apmēru aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Ps = Vd x Dn x 0,8, kur

Ps - slimības pabalsta apmērs;

Vd - kalendāra dienas vidējā apdrošināšanas iemaksu alga;

Dn - darbnespējas perioda kalendāra dienu skaits, kas jāapmaksā saskaņā ar likumu "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām".

13. Ja aģentūras filiālē ir iesniegta darbnespējas lapa B, bet apdrošināšanas gadījumu apliecinošie dokumenti desmit dienu laikā nav saņemti, slimības pabalstu apdrošinātajai personai aprēķina un izmaksā saskaņā ar likumu "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu". Pēc visu apdrošināšanas gadījumu apliecinošo dokumentu saņemšanas apdrošinātajai personai slimības pabalstu pārrēķina saskaņā ar likumu "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām".

IV. Atlīdzība par darbspēju zaudējumu

14. Lēmumu piešķirt atlīdzību par darbspēju zaudējumu pieņem, pamatojoties uz:

14.1. šo noteikumu 2.1. un 2.2.apakšpunktā minētajiem dokumentiem;

14.2. izrakstu no Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisijas (turpmāk - komisija) akta par darbspēju zaudējumu (procentos) un invaliditātes izziņas kopiju.

15. Atlīdzību par darbspēju zaudējumu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Vm x Iz

A = -------- , kur

100

A - atlīdzība par darbspēju zaudējumu;

Vm - apdrošinātās personas mēneša vidējā apdrošināšanas iemaksu alga;

Iz - atlīdzība par darbspēju zaudējumu (procentos).

16. Atlīdzība par darbspēju zaudējumu tiek noteikta, ņemot vērā darbspēju zaudējumu (procentos) un tam atbilstošo atlīdzību par darbspēju zaudējumu (procentos) saskaņā ar tabulu:

Darbspēju zaudējums (procentos) Atlīdzība par darbspēju zaudējumu (procentos)
100 80
90-99 75
80-89 70
70-79 65
60-69 60
50-59 55
40-49 50
30-39 45
25-29 35
15-24 30
10-14 25

17. Atlīdzība par darbspēju zaudējumu apdrošinātajai personai tiek izmaksāta par kārtējo mēnesi aģentūras filiāles noteiktajā dienā.

18. Atlīdzību par darbspēju zaudējumu pārrēķina, ja:

18.1. saskaņā ar komisijas lēmumu mainās darbspēju zaudējuma novērtējums (procentos);

18.2. apdrošinātajai personai ir piešķirta vecuma pensija;

18.3. iesniegtajos dokumentos konstatētas neprecizitātes un, tās novēršot, mainās atlīdzības par darbspēju zaudējumu apmērs;

18.4. ir tiesas nolēmums, kuru izpildot mainās atlīdzības par darbspēju zaudējumu apmērs;

18.5. izrakstā no komisijas akta par darbspēju zaudējumu (procentos) un/vai izziņā par invaliditāti ir norādīts, ka apdrošinātā persona nevar sevi apkopt un tai ir nepieciešama pastāvīga citas personas palīdzība vai uzraudzība;

18.6. ir precizēta apdrošinātās personas vidējā apdrošināšanas iemaksu alga.

V. Vienreizējais pabalsts

19. Apdrošinātajai personai, kurai komisija noteikusi darbspēju zaudējumu 10-24 procentu apmērā bez atkārtotas pārskatīšanas, atlīdzības par darbspēju zaudējumu vietā, ja apdrošinātā persona tam piekrīt, aģentūras filiāle piešķir un izmaksā vienreizēju pabalstu, kas tiek aprēķināts apdrošinātās personas 3-18 mēnešu vidējās apdrošināšanas iemaksu algas apmērā saskaņā ar tabulu:

Darbspēju zaudējums (procentos) Mēnešu skaits
10-12 3
13-15 6
16-18 10
19-21 14
22-24 18

20. Lēmumu par vienreizējā pabalsta piešķiršanu pieņem, pamatojoties uz:

20.1. šo noteikumu 2.1. un 2.2.apakšpunktā minētajiem dokumentiem;

20.2. izrakstu no komisijas akta par darbspēju zaudējumu (procentos).

VI. Atlīdzība par apgādnieka zaudējumu

21. Lēmumu piešķirt atlīdzību par apgādnieka zaudējumu pieņem, pamatojoties uz:

21.1. šo noteikumu 2.1. un 2.2.apakšpunktā minētajiem dokumentiem;

21.2. ārstniecības iestādes izziņu par apdrošinātās personas nāves cēloņa saistību ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību;

21.3. apdrošinātās personas miršanas apliecību (jāuzrāda);

21.4. dokumentiem, kas apliecina trešās personas radniecību vai laulību ar apdrošināto personu, - dzimšanas apliecību un/vai laulības apliecību (jāuzrāda);

21.5. invalīda apliecību vai izziņu par invaliditāti (jāuzrāda), ja trešajai personai ir noteikta invaliditāte;

21.6. tiesas spriedumu par apgādības faktu, ja, pamatojoties uz šo noteikumu 21.4. un 21.5.apakšpunktā minētajiem dokumentiem, nav iespējams konstatēt faktu par pilnīgu vai daļēju apgādību.

22. Ja atlīdzības par apgādnieka zaudējumu kopējā summa, kas aprēķināta apgādībā bijušajām personām, pārsniedz 80 % no apdrošinātās personas mēneša vidējās apdrošināšanas iemaksu algas, katrai personai (saglabājot proporciju, kas izveidojusies starp atlīdzības par apgādnieka zaudējumu apmēriem aprēķina sākumā) attiecīgi samazina atlīdzības par apgādnieka zaudējumu apmēru, lai kopējā aprēķinātā summa nepārsniegtu likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām" noteikto ierobežojumu.

23. Atlīdzība par apgādnieka zaudējumu apdrošinātajai personai tiek izmaksāta par kārtējo mēnesi aģentūras filiāles noteiktajā dienā.

VII. Apbedīšanas pabalsts

24. Lēmumu par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu pieņem, pamatojoties uz:

24.1. šo noteikumu 2.1. un 2.2.apakšpunktā minētajiem dokumentiem;

24.2. noteikta parauga izziņu par miršanas fakta reģistrāciju, kuru izdevusi dzimtsarakstu nodaļa vai cita iestāde, kurā reģistrēta apdrošinātās personas nāve.

25. Ja apdrošinātā persona mirusi ārvalstī un apbedīšanas pabalsta pieprasītājam nav šo noteikumu 24.2.apakšpunktā minētās izziņas par miršanas fakta reģistrāciju, tās vietā pabalsta pieprasītājs iesniedz aģentūras filiālē notariāli apliecinātu miršanas apliecības (sertifikāta) kopiju.

26. Apbedīšanas pabalsta apmēru aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Pa = Vd x 2 x Dv, kur

Pa - apbedīšanas pabalsts;

Vd - mirušās sociāli apdrošinātās personas kalendāra dienas vidējā apdrošināšanas iemaksu alga;

Dv - vidējais dienu skaits šo noteikumu 27.punktā noteiktajā periodā.

VIII. Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšana

27. Vidējo apdrošināšanas iemaksu algu apdrošinātajai personai, kura cietusi nelaimes gadījumā darbā vai kurai konstatēta arodslimība, nosaka no apdrošināšanas iemaksu algas par sešu kalendāra mēnešu periodu, šo periodu beidzot divus kalendāra mēnešus pirms mēneša, kurā iestājies apdrošināšanas gadījums.

28. Ja apdrošinātajai personai konstatēta arodslimība, kuras dēļ apdrošinātā persona bija pārcelta citā, mazāk atalgotā darbā vai darbs bija pilnīgi pārtraukts, vai apdrošinātā persona šo noteikumu 27.punktā noteiktajā periodā nav guvusi apdrošināšanas iemaksu algu sakarā ar pārejošu darbnespēju, tad atlīdzības par darbspēju zaudējumu aprēķināšanai vidējo apdrošināšanas iemaksu algu nosaka no apdrošināšanas iemaksu algas par sešu kalendāra mēnešu periodu (pēc apdrošinātās personas un aģentūras izvēles) laikposmā, kas beidzas vismaz divus kalendāra mēnešus pirms mēneša, kurā iestājies apdrošināšanas gadījums.

29. Apdrošināšanas iemaksu algā ieskaita visu apdrošināšanas iemaksu algu, kuru apdrošinātā persona šo noteikumu 27. vai 28.punktā noteiktajā periodā guvusi kā darba ņēmējs, ja šajā periodā darba devējs veicis vai tam bija jāveic sociālās apdrošināšanas iemaksas darba negadījumu apdrošināšanai.

30. Lai noteiktu atlīdzības par darbspēju zaudējumu, atlīdzības par apgādnieka zaudējumu un vienreizējā pabalsta apmēru, vidējo apdrošināšanas iemaksu algu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Vm = (A1+ A2 + .. + A6) : B, kur

Vm - mēneša vidējā apdrošināšanas iemaksu alga;

A1, A2... - apdrošināšanas iemaksu algas summa, kas gūta šo noteikumu 27. vai 28.punktā noteiktā perioda attiecīgajā kalendāra mēnesī un no kuras darba devējs veicis vai tam bija jāveic sociālās apdrošināšanas iemaksas darba negadījumu apdrošināšanai;

B - mēnešu skaits, par kuriem šo noteikumu 27. vai 28.punktā noteiktajā periodā veiktas vai bija jāveic sociālās apdrošināšanas iemaksas darba negadījumu apdrošināšanai.

31. Lai noteiktu slimības pabalsta un apbedīšanas pabalsta apmēru, vidējo apdrošināšanas iemaksu algu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Vd = (A1 + A2 + . . +A6) : D, kur

Vd - kalendāra dienas vidējā apdrošināšanas iemaksu alga;

A1, A2 ... - apdrošināšanas iemaksu algas summa, kas gūta šo noteikumu 27.punktā noteiktā perioda attiecīgajā kalendāra mēnesī un no kuras darba devējs veicis vai tam bija jāveic sociālās apdrošināšanas iemaksas darba negadījumu apdrošināšanai;

D - kalendāra dienu skaits, par kurām šo noteikumu 27.punktā noteiktajā periodā veiktas vai bija jāveic sociālās apdrošināšanas iemaksas darba negadījumu apdrošināšanai.

32. Ja apdrošinātā persona visā šo noteikumu 27. vai 28.punktā noteiktajā periodā nav bijusi reģistrēta kā sociālās apdrošināšanas iemaksu veicēja darba negadījumu apdrošināšanai vai darba devējs sociālās apdrošināšanas iemaksas darba negadījumu apdrošināšanai nav veicis likumā noteiktajā kārtībā, vai apdrošinātā persona nav guvusi apdrošināšanas iemaksu algu sakarā ar pārejošu darbnespēju, grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu, bērna kopšanas atvaļinājumu vai bezalgas atvaļinājumu, tad:

32.1. lai noteiktu atlīdzības par darbspēju zaudējumu, atlīdzības par apgādnieka zaudējumu un vienreizējā pabalsta apmēru, pieņem, ka vidējā apdrošināšanas iemaksu alga ir valstī noteiktās minimālās mēnešalgas (amatalgas) apmērā apdrošināšanas gadījuma iestāšanās dienā;

32.2. lai noteiktu slimības pabalsta un apbedīšanas pabalsta apmēru, kalendāra dienas vidējo apdrošināšanas iemaksu algu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Vd = Vmin x 6 : Dk, kur

Vd - kalendāra dienas vidējā apdrošināšanas iemaksu alga;

Vmin - valstī noteiktā minimālā mēnešalga (amatalga) apdrošināšanas gadījuma iestāšanās dienā;

Dk - šo noteikumu 27.punktā noteiktā perioda kalendāra dienu skaits.

33. Ja darba devējs pēc tam, kad ir iesniedzis Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē ziņojumu par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, pats vai pēc nodokļu administrācijas pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā precizējis darba ņēmēju ienākumus un sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, piešķirtās apdrošināšanas atlīdzības apmēru pārrēķina atbilstoši precizētajam darba devēja ziņojumam.

34. Personām, kuras Latvijas Republikā bija apdrošinātas un zaudēja darbspējas nelaimes gadījumā darbā vai arodslimības dēļ līdz 1940.gada 17.jūnijam, mēneša vidējā apdrošināšanas iemaksu alga, pēc kuras nosaka apdrošināšanas atlīdzību, tiek pielīdzināta Valsts statistikas pārvaldes aprēķinātajai vidējai darba samaksai 1996.gadā valsts un pašvaldību uzņēmumos, iestādēs, organizācijās un uzņēmējsabiedrībās ar valsts vai pašvaldību kapitāla daļu, un tās apmērs ir 110 latu.

IX. Noslēguma jautājums

35. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1997.gada 22.aprīļa noteikumus Nr.150 "Obligātās sociālās apdrošināšanas pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām līdzekļu veidošanas un izlietošanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 1997, 104./105.nr.; 1998, 235./236.nr.).

 

Ministru prezidents V.Krištopans

Labklājības ministrs V.Makarovs

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!