Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Latvijas Republikas un Ķīnas Tautas Republikas līgums par savstarpējo tiesisko palīdzību krimināllietās. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 5.10.2004., Nr. 157 https://www.vestnesis.lv/ta/id/217448

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Konkurences padomes lēmums Nr.62

Par Reklāmas likuma pārkāpumu

Vēl šajā numurā

05.10.2004., Nr. 157

PAR DOKUMENTU

Veids: starptautisks dokuments

Pieņemts: 15.04.2004.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.
Latvijas Republikas un Ķīnas Tautas Republikas līgums par savstarpējo tiesisko palīdzību krimināllietās

Latvijas Republika un Ķīnas Tautas Republika (turpmāk sauktas par "Pusēm"),

lai veicinātu efektīvu sadarbību abu valstu starpā attiecībā uz savstarpējo tiesisko palīdzību krimināllietās, pamatojoties uz savstarpēju suverenitātes un vienlīdzības ievērošanu un abpusēju labumu,

ir nolēmušas noslēgt šo līgumu un ir vienojušās par turpmāko:

1. pants

Piemērošanas joma

1. Puses saskaņā ar šī līguma noteikumiem sniedz savstarpēju tiesisko palīdzību procesuālajās darbībās krimināllietās.

2. Šo līgumu nepiemēro:

(a) personas izdošanai;

(b) tiesas spriedumu vai lēmumu izpildei krimināllietās, ko pasludinājusi lūguma iesniedzēja Puse, izņemot tiktāl, ciktāl to atļauj lūguma saņēmējas Puses likumi un šī līguma noteikumi;

(c) notiesātās personas nodošanai soda izciešanai; un

(d) tiesvedības nodošanai.

3. Šis līgums attiecas tikai uz savstarpējo tiesisko palīdzību abu Pušu starpā. Šī līguma noteikumi liedz jebkurai privātpersonai jebkādas tiesības iegūt vai izslēgt jebkādus pierādījumus, vai kavēt lūguma izpildi.

2. pants

Centrālās iestādes

1. Šajā līgumā Pušu nozīmētās centrālās iestādes tieši sazinās cita ar citu jautājumos, kas saistīti ar savstarpējiem lūgumiem un palīdzību.

2. Šī panta pirmajā daļā minētās centrālās iestādes ir Iekšlietu ministrija, Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūra un Tieslietu ministrija no Latvijas Republikas puses un Tieslietu ministrija un Augstākā Tautas Prokuratūra no Ķīnas Tautas Republikas puses.

3. Ja kāda no Pusēm maina savu centrālo iestādi, tā diplomātiskā ceļā informē otru Pusi par šādu izmaiņu.

3. pants

Palīdzības atteikšana vai atlikšana

1. Lūguma saņēmēja Puse var atteikties sniegt palīdzību, ja:

(a) lūgums attiecas uz rīcību, kura neveido noziedzīgs nodarījumu saskaņā ar lūguma saņēmējas puses likumiem;

(b) lūguma saņēmēja Puse lūgumu uzskata par saistītu ar politisku noziedzīgu nodarījumu;

(c) lūgums attiecas uz nodarījumu, kurš ir pilnībā militārs noziedzīgs nodarījums saskaņā ar lūguma saņēmējas puses likumiem;

(d) lūguma saņēmējai Pusei ir būtisks pamatojums uzskatīt, ka lūgums ir iesniegts, lai veiktu izmeklēšanu, kriminālvajāšanu, sodīšanu vai citas procedūras pret personu šīs personas rases, dzimuma, reliģiskās pārliecības, pilsonības vai politisko uzskatu dēļ vai, ka attiecīgās personas stāvoklim varētu tikt nodarīts kaitējums kāda šā iemesla dēļ;

(e) lūguma saņēmēja Puse ir pasludinājusi galīgo spriedumu vai lēmumu tai pašai personai par to pašu nodarījumu kā minēts lūgumā;

(f) lūguma saņēmēja Puse konstatē, ka lūguma izpilde var kaitēt tās suverenitātei, drošībai, sabiedriskajai kārtībai vai citām būtiskām sabiedrības interesēm vai arī būtu pretrunā ar attiecīgās valsts likumu pamatprincipiem.

2. Lūguma saņēmēja Puse var atlikt palīdzības sniegšanu, ja lūguma izpilde kavētu notiekošu izmeklēšanu, kriminālvajāšanu vai citas procesuālās darbībās lūguma saņēmējā Pusē.

3. Pirms izpildes atteikšanas vai atlikšanas lūguma saņēmēja Puse apsver, vai palīdzību var sniegt saskaņā ar nosacījumiem, kādus tā uzskata par vajadzīgiem. Ja lūguma iesniedzēja Puse pieņem palīdzību saskaņā ar šiem nosacījumiem, tā tos ievēro.

4. Ja lūguma saņēmēja Puse atsaka vai atliek palīdzības sniegšanu, tā informē lūguma iesniedzēju Pusi par šādas atteikšanas vai atlikšanas iemesliem.

4. pants

Lūgumu veids un saturs

1. Lūgumu sagatavo rakstveidā un paraksta vai apzīmogo lūguma iesniedzējas Puses lūguma iesniedzēja iestāde. Steidzamos gadījumos lūguma saņēmēja Puse var pieņemt cita veida lūgumu, bet lūguma iesniedzēja Puse tūlīt pēc tam lūgumu apstiprina rakstiski, ja vien lūguma saņēmēja Puse nepiekrīt citādāk.

2. Palīdzības lūgums satur:

(a) kompetentās iestādes nosaukumu, kura veic izmeklēšanu, kriminālvajāšanu vai citas procedūras, uz kurām attiecas lūgums;

(b) attiecīgās lietas būtības aprakstu, ar lietu saistīto faktisko apstākļu apkopojumu un piemērojamo likumu noteikumus, uz ko attiecas lūgums;

(c) lūgtās palīdzības aprakstu, kā arī tās nolūku un nozīmi; un

(d) termiņu, kurā vēlams lūgumu izpildīt.

3. Ciktāl nepieciešams un iespējams, lūgums arī satur:

(a) informāciju par personas, kura iesaistīta jebkurā no procesuālajām darbībām, identitāti, dzīvesvietu, saistību ar kriminālprocesu, tā skaitā, par personu, kurai tiek lūgts sniegt pierādījumus, par personu, kurai nododami dokumenti, un par personu, kura identificējama vai kuras atrašanās vieta noskaidrojama;

(b) pārbaudāmās vai apskatāmas vietas vai objekta aprakstu;

(c) jebkuras konkrētas procedūras aprakstu, kuru vēlētos piemērot, izpildot lūgumu, kā arī iemeslus tam;

(d) pārmeklējamās vietas vai mantas aprakstu, kuru paredzēts meklēt, uzlikt arestu, izņemt;

(e) norādi par konfidencialitātes nepieciešamību, kā arī tās iemeslus;

(f) informāciju par izmaksām un izdevumiem personai, kas uzaicināta ierasties lūguma iesniedzējā Pusē sniegt pierādījumus vai piedalīties izmeklēšanā; un

(g) citu informāciju, kas varētu veicināt lūguma izpildi.

4. Ja lūguma saņēmēja Puse uzskata, ka lūguma saturs ir nepietiekams, lai to varētu izpildīt, tā var lūgt papildu informāciju.

5. Lūgumiem un papildu dokumentiem, kas sagatavoti saskaņā ar šo pantu, pievieno tulkojumus lūguma saņēmējas Puses valodā vai angļu valodā.

5. pants

Lūguma izpilde

1. Lūguma saņēmēja Puse izpilda palīdzības lūgumu nekavējoties saskaņā ar tās nacionālajiem likumiem.

2. Ciktāl tas nav pretrunā ar tās nacionālajiem likumiem, lūguma saņēmēja Puse var izpildīt palīdzības lūgumu lūguma iesniedzējas Puses lūgtajā veidā.

3. Lūguma saņēmēja Puse nekavējoties informē lūguma iesniedzēju Pusi par rezultātiem, izpildot lūgumu. Ja lūgto palīdzību nevar sniegt, lūguma saņēmēja Puse informē lūguma iesniedzēju Pusi par iemesliem.

6. pants

Konfidencialitāte un izmantošanas ierobežojumi

1. Pēc lūguma iesniedzējas Puses lūguma lūguma saņēmēja Puse ievēro konfidencialitāti attiecībā uz lūgumu, ieskaitot tā saturu, papildus dokumentus un visas darbības, kas veiktas saskaņā ar lūgumu. Ja lūgums nav izpildāms, nepārkāpjot konfidencialitātes lūgumu, lūguma saņēmēja Puse par to informē lūguma iesniedzēju Pusi, kas izlemj, vai lūgums tomēr ir izpildāms.

2. Lūguma iesniedzēja Puse ievēro lūguma saņēmējas Puses sniegtās informācijas un pierādījumu konfidencialitāti, ja lūguma saņēmēja Puse to lūdz, vai arī izmanto šādu informāciju un pierādījumus vienīgi saskaņā ar lūguma saņēmējas Puses norādītajiem noteikumiem un nosacījumiem.

3. Lūguma iesniedzēja Puse neizmanto saskaņā ar šo līgumu iegūto informāciju vai pierādījumus citiem mērķiem kā lūgumā aprakstītajā lietā bez iepriekšējas lūguma saņēmējas Puses piekrišanas.

7. pants

Dokumentu nodošana

1. Lūguma saņēmēja Puse atbilstoši tās nacionālajiem likumiem un pēc lūguma veic dokumentu izsniegšanu, ko ir nosūtījusi lūguma iesniedzēja Puse. Tomēr lūguma saņēmējas Puses pienākums nav izsniegt dokumentu, ar kuru lūdz personai ierasties kā apsūdzētajam.

2. Lūguma saņēmēja Puse pēc izsniegšanas, nodrošina lūguma iesniedzējai Pusei apliecinājumu par izsniegšanu, kurā norāda izsniegšanas dienu, vietu un veidu un kuru parakstījusi vai apzīmogojusi iestāde, kas izsniegusi dokumentu. Ja izsniegšana nevar tikt īstenota, par to, paziņojot iemeslus, informē lūguma iesniedzēju Pusi.

8. pants

Pierādījumu iegūšana

1. Lūguma saņēmēja Puse atbilstoši tās nacionālajiem likumiem un lūgumam iegūst pierādījumus un nosūta tos lūguma iesniedzējai Pusei.

2. Ja lūgums attiecas uz dokumentu vai ziņu nosūtīšanu, lūguma saņēmēja Puse var nosūtīt to apliecinātas kopijas vai fotokopijas. Tomēr, ja lūguma iesniedzēja Puse īpaši lūdz nosūtīt oriģinālus, lūguma saņēmēja Puse tās iespēju robežās to izpilda.

3. Ciktāl tas nav pretrunā ar lūguma saņēmējas Puses likumiem, saskaņā ar šo pantu lūguma iesniedzējai Pusei nosūtāmie dokumenti un citi materiāli tiek apliecināti tādā veidā, kā to var lūgt lūguma iesniedzēja Puse, lai tie būtu pieļaujami saskaņā ar lūguma iesniedzējas Puses likumiem.

4. Ciktāl tas nav pretrunā ar lūguma saņēmējas Puses likumiem, lūguma saņēmēja Puse ļauj lūgumā norādītajām personām piedalīties lūguma izpildē un ļauj šādām personām ar lūguma saņēmējas Puses kompetento iestāžu amatpersonu starpniecību uzdot jautājumus personai, no kuras tiek iegūts pierādījums. Šajā nolūkā lūguma saņēmēja Puse nekavējoties informē lūguma iesniedzēju Pusi par lūguma izpildes laiku un vietu.

9. pants

Atteikšanās sniegt pierādījumus

1. Persona, kurai tiek lūgts sniegt pierādījumus saskaņā ar šo līgumu, var atteikties sniegt pierādījumus, ja lūguma saņēmējas Puses likumi ļauj personai atteikties līdzīgos apstākļos procesā, kas uzsākts lūguma saņēmējā Pusē.

2. Ja personai, kurai tiek lūgts sniegt pierādījumus saskaņā ar šo līgumu, ir piešķirtas privilēģijas vai imunitātes tiesības attiecībā uz pierādījumu sniegšanu saskaņā ar lūguma iesniedzējas Puses likumiem, lūguma saņēmēja Puse lūdz lūguma iesniedzējai Pusei sniegt apliecinājumu par šādu tiesību vai privilēģiju esamību. Lūguma iesniedzējas Puses sniegto apliecinājumu uzskata par pietiekamu tiesību vai privilēģiju pierādījumu.

10. pants

Personu pieejamība pierādījumu sniegšanā vai dalībai izmeklēšanā

1. Ja lūguma iesniedzēja Puse lūdz personu ierasties sniegt pierādījumus vai piedalīties izmeklēšanā lūguma iesniedzējas Puses teritorijā, lūguma saņēmēja Puse uzaicina šo personu ierasties attiecīgajā iestādē lūguma iesniedzējas Puses teritorijā. Lūguma iesniedzēja Puse norāda, kādā apmērā personai tiks segtas izmaksas un izdevumi. Lūguma saņēmēja Puse nekavējoties informē lūguma iesniedzēju Pusi par personas piekrišanu vai atteikšanos ierasties sniegt pierādījumus vai piedalīties izmeklēšanā.

2. Lūguma iesniedzēja Puse jebkuru lūgumu par dokumenta izsniegšanu, ar kuru persona tiek lūgta ierasties kādā iestādē lūguma iesniedzējas Puses teritorijā, nosūta vismaz sešdesmit dienas pirms paredzētās ierašanās, ja vien steidzamos gadījumos lūguma saņēmēja Puse nav piekritusi īsākam termiņam.

11. pants

Apcietinājumā (ieslodzījumā) esošu personu nodošana pierādījumu sniegšanai vai dalībai izmeklēšanā

1. Lūguma saņēmēja Puse pēc lūguma iesniedzējas Puses lūguma uz laiku nodod lūguma iesniedzējai Pusei savā teritorijā apcietinājumā (ieslodzījumā) esošu personu, lai tā ierastos iestādē sniegt pierādījumus vai piedalīties izmeklēšanā ar nosacījumu, ka šī persona tam piekrīt un Puses iepriekš ir panākušas vienošanos par nodošanas nosacījumiem.

2. Ja nodotā persona saskaņā ar lūguma saņēmējas Puses likumiem ir turama apcietinājumā, lūguma iesniedzēja Puse šo personu tur apcietinājumā.

3. Lūguma iesniedzēja Puse nekavējoties nodod atpakaļ lūguma saņēmējai Pusei nodoto personu, tiklīdz tā ir beigusi sniegt pierādījumus vai piedalīties izmeklēšanā.

4. Šī panta nolūkā nodotai personai ieskaita lūguma saņēmējā Pusē piemērotā soda (drošības līdzekļa) termiņā laiku, kas pavadīts apcietinājumā lūguma iesniedzējas Pusē.

12. pants

Liecinieku un ekspertu aizsardzība

1. Liecinieku vai ekspertu, kurš atrodas lūguma iesniedzējas Puses teritorijā, lūguma iesniedzēja Puse nepakļauj izmeklēšanai, kriminālvajāšanai, aizturēšanai, sodīšanai un vai arī citiem personīgās brīvības ierobežojumiem par darbību vai bezdarbību, kas notikusi pirms šīs personas ierašanās tās teritorijā, kā arī šai personai nav pienākums sniegt pierādījumus vai piedalīties izmeklēšanā, kriminālvajāšanā vai citās procesuālās darbībās, ja tās nav saistītas ar lūgumu, ja vien nav saņemta lūguma saņēmējas Puses un attiecīgās personas iepriekšēja piekrišana.

2. Šī panta pirmā daļa netiek piemērota, ja šī panta pirmajā daļā minētā persona ir palikusi lūguma iesniedzējas Puses teritorijā piecpadsmit dienas pēc tam, kad šai personai ir oficiāli paziņots, ka viņas klātbūtne turpmāk nav nepieciešama vai, ja pēc aizbraukšanas, tā ir brīvprātīgi atgriezusies. Taču šajā termiņā neietilpst laiks, kurā persona nav varējusi izbraukt no lūguma iesniedzējas Puses teritorijas no tās neatkarīgu iemeslu dēļ.

3. Persona, kas atteikusies sniegt pierādījumus vai piedalīties izmeklēšanā saskaņā ar 10. vai 11.pantu, par šādu atteikšanos netiek pakļauta jebkādam sodam vai piespiedu personīgās brīvības ierobežojumiem.

13. pants

Izpēte, meklēšana, aresta uzlikšana un izņemšana

1. Lūguma saņēmēja Puse, ciktāl pieļauj tās likumi, izpilda lūgumu par ar pierādījumiem saistīto materiālu, priekšmetu un aktīvu izpēti, meklēšanu, aresta uzlikšanu un izņemšanu.

2. Lūguma saņēmēja Puse sniedz lūguma iesniedzējai Pusei tās lūgto informāciju par lūguma izpildes rezultātiem, ieskaitot informāciju par izpētes vai meklēšanas rezultātiem, aresta uzlikšanas vai izņemšanas vietu un apstākļiem, un tam sekojošo šādu materiālu, priekšmetu vai aktīvu uzraudzību.

3. Lūguma saņēmēja Puse var nosūtīt izņemtos materiālus, priekšmetus vai aktīvus lūguma iesniedzējai Pusei, ja lūguma iesniedzēja Puse piekrīt lūguma saņēmējas Puses ierosinātajiem pārsūtīšanas noteikumiem un nosacījumiem.

14. pants

Dokumentu, ierakstu un ar pierādījumu saistīto priekšmetu atdošana lūguma saņēmējai Pusei

Pēc lūguma saņēmējas Puses lūguma, lūguma iesniedzēja Puse pēc iespējas ātrāk atdod lūguma saņēmējai Pusei dokumentu vai ierakstu oriģinālus un ar pierādījumu saistītos priekšmetus, kas sniegti saskaņā ar šo līgumu.

15. pants

Noziedzīgi iegūti līdzekļi un noziedzīgu nodarījumu izdarīšanas rīki

1. Lūguma saņēmēja Puse saskaņā ar lūgumu cenšas noskaidrot, vai tās teritorijā netiek glabāti noziedzīgā ceļā iegūti līdzekļi vai noziedzīga nodarījuma izdarīšanas rīki, un paziņo lūguma iesniedzējai Pusei par izpētes rezultātiem. Iesniedzot lūgumu, lūguma iesniedzēja Puse norāda lūguma saņēmējai Pusei iemeslus secinājumiem, kāpēc līdzekļi vai rīki varētu glabāties pēdējās Puses teritorijā.

2. Ja saskaņā ar šī panta pirmo daļu tiek atklāti domājamie līdzekļi vai noziedzīga nodarījuma izdarīšanas rīki, lūguma saņēmēja Puse pēc lūguma iesniedzējas Puses lūguma veic pasākumus, lai uzliktu arestu, izņemtu un konfiscētu līdzekļus vai rīkus saskaņā ar tās nacionālajiem likumiem.

3. Pēc lūguma iesniedzējas Puses lūguma, lūguma saņēmēja Puse, ciktāl to pieļauj tās nacionālie likumi un atbilstoši noteikumiem un nosacījumiem, par kuriem Puses ir vienojušās, var nosūtīt lūguma iesniedzējai Pusei visu vai daļu no noziedzīgā ceļā iegūtajiem līdzekļiem vai rīkiem, vai no ienākumiem, kas gūti no šādu aktīvu atsavināšanas.

4. Piemērojot šo pantu, lūguma saņēmējas Puses un jebkuras trešās puses likumīgās tiesības un intereses attiecībā uz šādiem līdzekļiem vai rīkiem tiek ievērotas saskaņā ar lūguma saņēmējas Puses likumiem.

16. pants

Kriminālprocesa rezultātu paziņošana krimināllietās

1. Puse, kas iesniegusi lūguma otrai Pusei atbilstoši šim līgumam, pēc pēdējās lūguma informē par kriminālprocesa, uz kuriem attiecas palīdzības lūgums, rezultātiem.

2. Katra Puse pēc lūguma informē otru Pusi par kriminālprocesa rezultātiem, ko tā uzsākusi pret kādu pēdējās Puses pilsoni.

17. pants

Krimināla rakstura ziņu sniegšana

Lūguma saņēmēja Puse saskaņā ar lūgumu sniedz lūguma iesniedzējai Pusei krimināla rakstura ziņas un informāciju par spriedumu attiecībā uz lūguma saņēmējā Pusē izmeklēšanai vai kriminālvajāšanai pakļautu personu, ja attiecīgā persona ir bijusi pakļauta kriminālvajāšanai lūguma saņēmējā Pusē.

18. pants

Informācijas apmaiņa par likumiem

Puses saskaņā ar lūgumu sniedz cita citai spēkā esošos likumus vai likumus, kas bija spēkā, kā arī informāciju par tiesas praksi savā valstī, kas saistīta ar šī līguma izpildi.

19. pants

Autentiskuma noteikšana un legalizācija

1. Šī līguma mērķiem visiem dokumentiem, kas tiek pārsūtīti saskaņā ar šo līgumu, nav vajadzīga autentiskuma noteikšana vai legalizācija, ja vien līgumā nav noteikts citādi.

20. pants

Izdevumi

1. Lūguma saņēmēja Puse sedz lūguma izpildes izmaksas, bet lūguma iesniedzēja Puse sedz šādas izmaksas:

(a) personu ierašanās, uzturēšanās un izbraukšanas izdevumus lūguma saņēmējā Pusē saskaņā ar 8.panta ceturto daļu;

(b) atbilstoši 10. vai 11.pantam personu ierašanās, uzturēšanās un izbraukšanas izmaksas vai izdevumus lūguma iesniedzējā Pusē saskaņā ar tās vietas standartiem vai noteikumiem, kurās šādas izmaksas vai izdevumi ir radušies;

(c) izdevumus un atalgojumu ekspertiem; un

(d) izdevumus un atalgojumu par tulkošanu.

2. Lūguma iesniedzēja Puse pēc lūguma izmaksā avansā izdevumus, izmaksas un atalgojumus, kas tai jāsedz.

3. Ja paredzams, ka lūguma izpilde prasīs ārkārtējus izdevumus, Puses konsultējas, lai noteiktu noteikumus un nosacījumus, pie kādiem šo lūgumu var izpildīt.

21. pants

Dokumentu nodošana un liecību uzklausīšana, ko veic diplomātiskas vai konsulāras amatpersonas

Katra Puse var nodot dokumentus un iegūt pierādījumus no tās pilsoņiem otras puses teritorijā, izmantojot savus diplomātiskos vai konsulāros pārstāvjus, nodrošinot, ka netiks pārkāpti otras Puses likumi un netiks izmantoti nekādi piespiedu pasākumi.

22. pants

Citi pamatojumi sadarbībai

Šis līgums nekavē katrai Pusei sniegt palīdzību otrai pusei saskaņā ar citiem piemērojamiem starptautiskiem līgumiem vai tās nacionālajiem likumiem. Puses var sniegt palīdzību arī saskaņā ar citiem piemērojamiem līgumiem, vienošanām vai praksi.

23. pants

Domstarpību risināšana

Visas domstarpības, kas rodas saistībā ar šī līguma interpretēšanu un piemērošanu, atrisina diplomātisko konsultāciju ceļā, ja Pušu centrālās iestādes pašas nespēj panākt vienošanos.

24. pants

Stāšanās spēkā, grozīšana un izbeigšana

1. Līgums ir ratificējams. Ar ratifikācijas rakstiem apmainās Rīgā. Līgums stājas spēkā trīsdesmitajā dienā pēc dienas, kad notikusi ratifikācijas rakstu apmaiņa.

2. Puses var grozīt Līgumu jebkurā laikā notu apmaiņas ceļā. Šāds grozījums stājas spēkā trīsdesmitajā dienā pēc dienas, kad diplomātiskā ceļā ir saņemts pēdējais rakstiskais paziņojums.

3. Katra Puse var izbeigt Līgumu jebkurā laikā, sniedzot rakstisku paziņojumu otrai Pusei diplomātiskā ceļā. Līguma darbības izbeigšana stājas spēkā simt astoņdesmitajā dienā pēc paziņojuma sniegšanas.

4. Līgumu piemēro lūgumiem, kas iesniegti pēc tā stāšanās spēkā, pat, ja attiecīgā darbība vai bezdarbība notikusi pirms līguma stāšanās spēkā.

TO APLIECINOT, savu valdību attiecīgi pilnvarotās personas ir parakstījušas šo līgumu.

PARAKSTĪTS Pekinā 15.aprīlī 2004.gadā, divos eksemplāros latviešu, ķīniešu un angļu valodās un visi teksti ir vienlīdz autentiski. Interpretācijas atšķirību gadījumā teksts angļu valodā ir noteicošais.

Latvijas Republikas vārdā

Ķīnas Tautas Republikas vārdā

Vineta Muižniece

Dai Bing Guo

Tieslietu ministre

Ārlietu ministra vietnieks

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!