Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
2010. gada 25. augusta likums "Grozījumi Publiskās un privātās partnerības likumā". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 3.09.2010., Nr. 140 https://www.vestnesis.lv/ta/id/216075

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums

Vēl šajā numurā

03.09.2010., Nr. 140

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Saeima

Veids: likums

Pieņemts: 25.08.2010.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Publiskās un privātās partnerības likumā

Izdarīt Publiskās un privātās partnerības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2009, 16.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 1.panta 15.punkta “c” apakšpunktā vārdus “likuma “Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām”” ar vārdiem “Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma”.

2. Aizstāt 3.panta pirmās daļas 1.punktā vārdus “Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam” ar vārdiem “Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem”.

3. Aizstāt 4.panta otrajā daļā vārdus “likuma “Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām”” ar vārdiem “Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma”.

4. Aizstāt 8.panta trešās daļas 1.punktā vārdus “likumā “Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām”” ar vārdiem “Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā”.

5. Izslēgt 9.panta piektajā un sestajā daļā vārdus “pirmās daļas”.

6. Aizstāt 16.panta pirmās daļas 4.punktā vārdus “likuma “Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām”” ar vārdiem “Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma”.

7. Papildināt 20.panta pirmo daļu pēc skaitļa un vārdiem “53.panta pirmajā daļā” ar vārdiem un skaitli “un 53.1 pantā”.

8. Izteikt 28.pantu šādā redakcijā:

28.pants. Iesniegumu izskatīšanas komisijas izveidošana

(1) Iepirkumu uzraudzības birojs izveido iesniegumu izskatīšanas komisiju triju locekļu sastāvā.

(2) Iesniegumu izskatīšanas komisijas locekļi ir Iepirkumu uzraudzības biroja amatpersonas.

(3) Lai izskatītu iesniegumus, Iepirkumu uzraudzības birojs ir tiesīgs uzaicināt arī attiecīgās nozares ekspertus un publiskās un privātās partnerības lietpratējus. Ekspertam un lietpratējam iesniegumu izskatīšanas komisijas sēdēs nav balsstiesību, bet ir tiesības izteikt neatkarīgu profesionālo viedokli par iesnieguma izskatīšanas laikā konstatētajiem faktiem vai sniegt atzinumu par iesniegumu izskatīšanas komisijas uzdotajiem jautājumiem.

(4) Iesniegumu izskatīšanas komisijas darbu vada komisijas priekšsēdētājs, kurš atbilst šādiem kritērijiem:

1) viņam ir augstākā juridiskā izglītība (apguvis akadēmisko studiju programmu tiesību zinātnēs vai otrā līmeņa augstāko profesionālo studiju programmu tiesību zinātnēs, iegūstot jurista kvalifikāciju);

2) viņam ir vismaz divu gadu darba pieredze iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem izskatīšanā un zināšanas par publisko un privāto partnerību.

(5) Vismaz vēl viens iesniegumu izskatīšanas komisijas loceklis atbilst vismaz šā panta ceturtās daļas 1.punktā minētajam kritērijam.

(6) Par iesniegumu izskatīšanas komisijas locekli nevar būt tāda persona un komisijas sēdē nevar pieaicināt tādu ekspertu vai lietpratēju, kas:

1) iepriekš sniedzis konsultācijas par koncesijas procedūru, kura minēta iesniegumu izskatīšanas komisijai adresētajā iesniegumā;

2) ir ieinteresēts iegūt tiesības uz koncesijas līgumu;

3) ir saistīts ar iesnieguma iesniedzēju vai citu pretendentu, kurš piedalās koncesijas procedūrā.

(7) Šā panta sestās daļas izpratnē iesniegumu izskatīšanas komisijas loceklis, eksperts vai lietpratējs ir saistīts ar iesnieguma iesniedzēju vai citu pretendentu, ja viņš ir pretendenta vai tā apakšuzņēmēja:

1) komersanta vai juridiskās personas pašreizējais vai bijušais darbinieks, amatpersona, dalībnieks, akcionārs vai biedrs un ja šī saistība ar komersantu vai juridisko personu izbeigusies pēdējo 24 mēnešu laikā;

2) komersanta vai juridiskās personas dalībnieka, akcionāra vai biedra, kuram pieder vismaz 10 procenti kapitāla daļu, vai to amatpersonas tēvs, māte, vectēvs, vecāmāte, bērns, mazbērns, brālis, māsa, pusbrālis, pusmāsa, laulātais;

3) fiziskās personas laulātais vai radinieks, kas atrodas ar šo personu šīs daļas 2.punktā minētajās radniecības attiecībās.

(8) Iesniegumu izskatīšanas komisijas locekļu, ekspertu vai lietpratēju saistība ar iesnieguma iesniedzēju vai citu pretendentu attiecas arī uz gadījumiem, kad pretendents ir personu apvienība, kuras dalībnieki ir komersanti, fiziskās vai juridiskās personas, ar kurām komisijas loceklim, ekspertam vai lietpratējam ir šā panta septītajā daļā minētā saistība.

(9) Pirms iesnieguma izskatīšanas visi iesniegumu izskatīšanas komisijas locekļi, eksperti un lietpratēji paraksta apliecinājumu par to, ka nepastāv šā panta sestajā daļā minētie apstākļi un ka viņi nav saistīti ar iesnieguma iesniedzēju vai citu pretendentu.

(10) Iesniegumu izskatīšanas komisija ir lemttiesīga, ja attiecīgā jautājuma izskatīšanā piedalās visi tās locekļi. Lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso komisijas locekļu vairākums. Iesniegumu izskatīšanas komisija lēmumus pieņem, balsojot “par” vai “pret”. Pieņemot lēmumu, komisijas locekļi ir neatkarīgi un pakļauti vienīgi likumam.”

9. Izteikt 29.pantu šādā redakcijā:

29.pants. Iesnieguma iesniegšana

(1) Persona, kura ir vai ir bijusi ieinteresēta iegūt tiesības noslēgt koncesijas līgumu un kura saistībā ar konkrēto koncesijas procedūru, uz kuru attiecas šis likums, uzskata, ka ir aizskartas tās tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ko rada varbūtējs Eiropas Savienības normatīvo aktu vai citu normatīvo aktu pārkāpums, ir tiesīga iesniegt iesniegumu par pretendentu atlases noteikumiem, tehniskajām specifikācijām un citām prasībām, kas attiecas uz konkrēto koncesijas procedūru, vai par publiskā partnera, publiskā partnera pārstāvja vai koncesijas procedūras komisijas darbību koncesijas procedūras laikā.

(2) Izņemot šā panta trešajā daļā minēto gadījumu, iesniegumu par šā panta pirmajā daļā minētajiem pārkāpumiem Iepirkumu uzraudzības birojam var iesniegt līdz koncesijas līguma noslēgšanai šādos termiņos:

1) 10 dienu laikā pēc dienas, kad šā likuma 43.panta pirmajā daļā, 45.panta pirmajā daļā vai 53.pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai pa faksu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai nodota personiski;

2) 15 dienu laikā pēc dienas, kad šā likuma 43.panta pirmajā daļā, 45.panta pirmajā daļā vai 53.pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai pa pastu;

3) 10 dienu laikā pēc dienas, kad šā likuma 53.1 panta pirmajā daļā minētais paziņojums publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā vai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, ja būvdarbu koncesijas līgumcena ir vienāda ar Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežām vai lielāka.

(3) Iesniegumu par konkursa bez pretendentu atlases nolikumā, paziņojumā par uzaicinājumu piedalīties konkursā bez pretendentu atlases un konkursa ar pretendentu atlasi nolikumā iekļautajām prasībām, kā arī iesniegumu par uzaicinājumā piedalīties konkursa dialoga procedūrā iekļautajām prasībām Iepirkumu uzraudzības birojam var iesniegt ne vēlāk kā 10 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Iesniegumu par konkursa ar pretendentu atlasi nolikumā minētajiem atlases noteikumiem, paziņojumā par uzaicinājumu piedalīties konkursā bez pretendentu atlases un konkursa dialoga procedūrā iekļautajām prasībām un konkursa dialoga procedūras dokumentiem Iepirkumu uzraudzības birojam iesniedz ne vēlāk kā 10 dienas pirms pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām.

(4) Iesniegumu iesniedz rakstveidā, un tajā ietver šādas ziņas:

1) iesnieguma iesniedzēja nosaukums (firma) un adrese;

2) publiskā partnera pārstāvja nosaukums un adrese, koncesijas procedūras komisija, par kuru iesniegts iesniegums;

3) fakti, par ko iesniegts iesniegums, norādot pārkāpumu;

4) iesnieguma juridiskais pamatojums;

5) iesnieguma iesniedzēja prasība.

(5) Iepirkumu uzraudzības birojs vienas darbdienas laikā pēc tam, kad saņemts iesniegums par koncesijas procedūras pārkāpumiem, ievieto ziņas par to savā mājaslapā internetā, norādot iesnieguma iesniedzēju, publisko partneri, publiskā partnera pārstāvi vai koncesijas procedūras komisiju un koncesijas procedūru, kuras likumību apstrīd iesnieguma iesniedzējs, kā arī informē publiskā partnera pārstāvi par administratīvās lietas ierosināšanu, nosūtot paziņojumu par saņemto iesniegumu un iesnieguma kopiju uz publiskā partnera pārstāvja norādīto faksa numuru vai elektroniskā pasta adresi, un publiskais partneris neslēdz koncesijas līgumu, kamēr nav saņemts iesniegumu izskatīšanas komisijas lēmums par iesnieguma izskatīšanas rezultātiem vai administratīvās lietas izbeigšanu.

(6) Ja iesniegumu iesniedz par publiskā partnera, publiskā partnera pārstāvja vai koncesijas procedūras komisijas darbību attiecībā uz koncesijas procedūras likumību un iesniegumu par to pašu koncesijas procedūru jau pirms tam ir iesniedzis cits iesniedzējs, bet tas vēl nav izskatīts, šos iesniegumus var apvienot un izskatīt kopā.

(7) Iesnieguma iesniedzējs ir tiesīgs rakstveidā atsaukt savu iesniegumu jebkurā brīdī, kamēr iesniegumu izskatīšanas komisija nav pieņēmusi lēmumu par to.

(8) Iepirkumu uzraudzības birojs ir tiesīgs iesniegumu atstāt bez izskatīšanas jebkurā no šādiem gadījumiem:

1) iesniegums neatbilst šā panta pirmās, otrās, trešās vai ceturtās daļas prasībām;

2) attiecībā uz koncesijas procedūru par to pašu priekšmetu un uz tā paša pamata jau bijis iesniegts un izskatīts iesniegums;

3) iesniegumā ietvertās ziņas ir acīmredzami nepietiekamas iesniedzēja prasības apmierināšanai, vai iesniegums ir acīmredzami noraidāms pēc būtības.

(9) Šā panta astotajā daļā minēto lēmumu var pārsūdzēt tiesā likumā noteiktajā kārtībā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.”

10. Izteikt 30.pantu šādā redakcijā:

30.pants. Iesnieguma izskatīšana

(1) Iesniegumu izskatīšanas komisija iesniegumu izskata Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

(2) Izskatījusi iesniegumu par koncesijas procedūras pārkāpumiem, iesniegumu izskatīšanas komisija ar savu lēmumu var:

1) atļaut slēgt koncesijas līgumu un atstāt spēkā koncesijas procedūras dokumentos noteiktās prasības vai publiskā partnera, publiskā partnera pārstāvja vai koncesijas procedūras komisijas lēmumu, ja iesniegums ir nepamatots vai arī pamatots, taču iesniegumu izskatīšanas komisijas konstatētie pārkāpumi nevar ietekmēt lēmumu par koncesijas līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu;

2) aizliegt slēgt koncesijas līgumu, ja nav ievērotas šā likuma 43.panta, 45.panta pirmās daļas vai 53.panta pirmās un ceturtās daļas prasības;

3) aizliegt slēgt koncesijas līgumu un atcelt koncesijas procedūras dokumentos noteiktās prasības vai publiskā partnera, publiskā partnera pārstāvja vai koncesijas procedūras komisijas lēmumu pilnībā vai kādā tā daļā, ja iesniegums ir pamatots un iesniegumu izskatīšanas komisijas konstatētie pārkāpumi var ietekmēt lēmumu par koncesijas līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu;

4) atstāt spēkā publiskā partnera, publiskā partnera pārstāvja vai koncesijas procedūras komisijas lēmumu par koncesijas procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu, ja iesniegums ir nepamatots;

5) atcelt publiskā partnera, publiskā partnera pārstāvja vai koncesijas procedūras komisijas lēmumu par koncesijas procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu, ja iesniegums ir pamatots.

(3) Šā panta otrās daļas 2., 3. un 5.punktā minētajos gadījumos iesniegumu izskatīšanas komisija var lemt par pasākumiem konstatēto pārkāpumu novēršanai. Iesniegumu izskatīšanas komisija var uzdot publiskajam partnerim vai publiskā partnera pārstāvim pārtraukt koncesijas procedūru tikai tādā gadījumā, ja publiskā partnera, publiskā partnera pārstāvja vai koncesijas procedūras komisijas pieļautos koncesijas procedūras pārkāpumus citādi nav iespējams novērst.

(4) Ja iesnieguma izskatīšanas laikā iesniegumu izskatīšanas komisija konstatē, ka iesniegums atstājams bez izskatīšanas, tā var pieņemt lēmumu par administratīvās lietas izbeigšanu. Ja iesniedzējs atsauc iesniegumu, attiecīgais administratīvais process uzskatāms par izbeigtu.

(5) Iesniegumu izskatīšanas komisija uzaicina uz iesnieguma izskatīšanas sēdi iesnieguma iesniedzēju, publiskā partnera pārstāvi, koncesijas procedūras komisijas locekļus, pretendentu, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju (turpmāk šajā pantā — dalībnieki). Iesniegumu izskatīšanas komisija uzaicina dalībniekus uz iesnieguma izskatīšanas sēdi vismaz trīs darbdienas iepriekš.

(6) Iesniegumu izskatīšanas komisija uzklausa visu dalībnieku viedokli. Pēc dalībnieku uzklausīšanas tā turpina darbu bez dalībnieku klātbūtnes.

(7) Iesniegumu izskatīšanas komisija izvērtē iesniegumu, pamatojoties uz dalībnieku minētajiem faktiem un paskaidrojumiem, kā arī ekspertu vai lietpratēju viedokli vai atzinumu. Ja dalībnieki nav ieradušies uz iesnieguma izskatīšanas sēdi, iesniegumu izskatīšanas komisija izskata iesniegumu, pamatojoties uz tai pieejamiem faktiem. Iesniegumu izskatīšanas komisija pieņem lēmumu un triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta to iesnieguma iesniedzējam, publiskā partnera pārstāvim, kā arī citiem dalībniekiem, kuri ir piedalījušies iesnieguma izskatīšanas sēdē.

(8) Iesniegumu izskatīšanas komisija savā lēmumā papildus Administratīvā procesa likumā noteiktajam ietver šādu informāciju:

1) komisijas izveidošanas pamatojums;

2) komisijas locekļi, eksperti un lietpratēji, kuri piedalījušies iesnieguma izskatīšanas sēdē;

3) iesnieguma iesniedzējs, publiskā partnera pārstāvis, koncesijas procedūras komisijas locekļi un citu dalībnieku pārstāvji, kuri piedalījušies iesnieguma izskatīšanas sēdē;

4) fakti, par kuriem iesniegts iesniegums, un iesnieguma iesniedzēja prasība;

5) svarīgākie iesnieguma iesniedzēja un publiskā partnera pārstāvja argumenti;

6) lēmuma pamatojums;

7) piemērotās tiesību normas;

8) publiskā partnera pārstāvim vai koncesijas procedūras komisijai uzliktais pienākums un termiņš, kādā tas izpildāms, ja iesniegumu izskatīšanas komisija lemj par pasākumiem konstatēto pārkāpumu novēršanai;

9) aizliegums vai atļauja slēgt koncesijas līgumu;

10) kur un kādā termiņā šo lēmumu var pārsūdzēt.

(9) Ja iesniegumu izskatīšanas komisija ir lēmusi par pasākumiem konstatēto pārkāpumu novēršanai, publiskā partnera pārstāvis vai koncesijas procedūras komisija novērš pārkāpumus un veic turpmākās šajā likumā minētās darbības.

(10) Koncesijas procedūras komisija visu informāciju par iesniegumu izskatīšanas komisijas konstatēto pārkāpumu novēršanu nosūta Iepirkumu uzraudzības birojam ne vēlāk kā dienā, kad šā likuma 53.pantā noteiktajā kārtībā publicēts koncesijas procedūras komisijas paziņojums par koncesijas procedūras rezultātiem.”

11. Izteikt 31.pantu šādā redakcijā:

31.pants. Iesniegumu izskatīšanas komisijas lēmumu pārsūdzēšana

(1) Iesniegumu izskatīšanas komisijas lēmumu iesnieguma iesniedzējs, publiskais partneris vai pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju, var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Lietu izskata tiesa triju tiesnešu sastāvā.

(2) Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Citus tiesas nolēmumus var pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likumu.

(3) Iesniegumu izskatīšanas komisijas lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.”

12. Papildināt likumu ar VI1 nodaļu šādā redakcijā:

VI1 nodaļa. Koncesijas līguma atzīšana par spēkā neesošu, koncesijas līguma noteikumu grozīšana, atcelšana vai līguma termiņa saīsināšana un zaudējumu atlīdzināšanas kārtība

31.pants. Pieteikuma par koncesijas līguma atzīšanu par spēkā neesošu, tā noteikumu grozīšanu vai atcelšanu vai koncesijas līguma termiņa saīsināšanu iesniegšana un attiecīgās lietas izskatīšana

(1) Pieteikumu par koncesijas līguma atzīšanu par spēkā neesošu, tā noteikumu grozīšanu vai atcelšanu vai koncesijas līguma termiņa saīsināšanu var iesniegt šā likuma 29.panta pirmajā daļā minētās personas.

(2) Pieteikums iesniedzams Administratīvajai rajona tiesai, kura lietu izskata triju tiesnešu sastāvā. Pieteikuma un lietas izskatīšanai piemēro Administratīvā procesa likuma normas, tajā skaitā normas par publisko tiesību līguma izskatīšanu tiesā, ciktāl šajā likumā nav noteikts citādi.

(3) Pieteikumu par šā likuma 31.2 panta pirmajā daļā minētajiem pārkāpumiem var iesniegt šādos termiņos:

1) sešu mēnešu laikā pēc koncesijas līguma noslēgšanas dienas, izņemot šīs daļas 2.punktā minēto gadījumu;

2) viena mēneša laikā pēc dienas, kad publiskais partneris vai publiskā partnera pārstāvis informējis attiecīgo pretendentu par koncesijas līguma noslēgšanu, norādot tam šā likuma 53.panta ceturtās daļas 1. vai 2.punktā minēto informāciju, vai par koncesijas līguma noslēgšanu, norādot tā iesniegtā pieteikuma noraidīšanas iemeslus.

(4) Vienlaikus ar pieteikuma iesniegšanu vai lietas izskatīšanas laikā pieteicējs Administratīvā procesa likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā var lūgt, lai tiek piemērots pagaidu noregulējums, par tā līdzekli nosakot aizliegumu veikt noteiktas darbības, kas saistītas ar koncesijas līguma izpildi.

(5) Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Citus tiesas nolēmumus var pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likumu.

(6) Prasība par koncesijas līguma atzīšanu par spēkā neesošu, kas nav pamatota ar šā likuma 31.2 pantā minētajiem apstākļiem, iesniedzama vispārējās jurisdikcijas tiesā Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

31.2 pants. Gadījumi, kad koncesijas līgumu var atzīt par spēkā neesošu, grozīt vai atcelt tā noteikumus vai saīsināt koncesijas līguma termiņu

(1) Tiesa koncesijas līgumu var atzīt par spēkā neesošu, grozīt vai atcelt tā noteikumus vai saīsināt koncesijas līguma termiņu jebkurā no šādiem gadījumiem:

1) koncesijas līgums noslēgts, nepiemērojot šā likuma 17.panta pirmajā daļā noteiktās koncesijas procedūras;

2) koncesijas līgums noslēgts, neievērojot šā likuma 54.pantā noteikto termiņu;

3) koncesijas līgums noslēgts, pārkāpjot šā likuma 29.panta piektajā daļā noteikto aizliegumu slēgt koncesijas līgumu.

(2) Šā panta pirmās daļas 1.punktā minētajā gadījumā koncesijas līgumu nedrīkst atzīt par spēkā neesošu, nedrīkst grozīt, atcelt tā noteikumus vai saīsināt līguma termiņu, ja ievēroti visi šādi nosacījumi:

1) publiskais partneris vai publiskā partnera pārstāvis ir publicējis šā likuma 53.1 panta pirmajā daļā minēto paziņojumu;

2) koncesijas līgums noslēgts ne agrāk kā pēc desmit dienām un papildus vienas darbdienas pēc dienas, kad šā likuma 53.1 panta pirmajā daļā minētais paziņojums publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā vai — gadījumā, kad būvdarbu koncesijas līgumcena ir vienāda ar Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežām vai
lielāka, — Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

3) ir ievērots šā likuma 29.panta piektajā daļā noteiktais aizliegums slēgt koncesijas līgumu.

31.3 pants. Tiesas spriedums par koncesijas līgumu

(1) Ja tiesa konstatē, ka koncesijas līgums noslēgts, pārkāpjot šā likuma normas, un secina, ka pieteikums ir apmierināms, tā, ievērojot šā likuma nosacījumus, pati izvēlas vienu no šādiem sprieduma veidiem:

1) atzīst koncesijas līgumu par spēkā neesošu no noslēgšanas brīža;

2) groza vai atceļ koncesijas līguma noteikumus. Pieņemot šo spriedumu, tiesa papildus saīsina koncesijas līguma termiņu;

3) saīsina koncesijas līguma termiņu.

(2) Tiesa, taisot spriedumu, nav ierobežota ar pieteikuma iesniedzēja norādīto pieteikuma priekšmetu un prasījuma robežām.

(3) Tiesa, izvēloties šā panta pirmās daļas 1. vai 2.punktā minēto sprieduma veidu, izvērtē, kurš no tiem konkrētajā gadījumā ir pietiekami samērīgs, iedarbīgs un preventīvs, lai nodrošinātu, ka turpmāk publiskais partneris vai publiskā partnera pārstāvis nepieļaus šā likuma pārkāpumus. Šā panta pirmās daļas 3.punktā minēto spriedumu tiesa pieņem tikai šā panta ceturtajā un piektajā daļā minētajos gadījumos.

(4) Tiesa nepieņem šā panta pirmās daļas 1. vai 2.punktā minēto spriedumu, ja sabiedrības interešu dēļ ir būtiski saglabāt koncesijas līguma radītās sekas. Finansiālās sekas (piemēram, izmaksas izpildes kavējuma, izpildītāja maiņas, sankciju vai citu juridisko saistību dēļ) vien nav uzskatāmas par pietiekamu pamatu šā panta pirmās daļas 1. vai 2.punktā minētā sprieduma nepieņemšanai.

(5) Ja koncesijas līgums noslēgts, neievērojot šā likuma 54.pantā noteikto termiņu vai pārkāpjot šā likuma 29.panta piektajā daļā noteikto aizliegumu slēgt koncesijas līgumu, un tiek konstatēts, ka koncesijas procedūra līdz brīdim, kad pieņemts lēmums par uzvarētāja noteikšanu, ir veikta saskaņā ar šā likuma prasībām un minētais lēmums nav ietekmējis tā pretendenta izredzes iegūt līguma slēgšanas tiesības, kurš iesniedzis pieteikumu, tiesa pieņem šā panta pirmās daļas 2. vai 3.punktā minēto spriedumu.

(6) Tiesa sprieduma norakstu nosūta Iepirkumu uzraudzības birojam.

31.4 pants. Zaudējumu atlīdzināšana

(1) Zaudējumus, kas nodarīti administratīvā procesa ietvaros, atlīdzina saskaņā ar Administratīvā procesa likumu un Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumu. Lietas par zaudējumu atlīdzināšanu tiesvedības kārtībā izskata Administratīvā rajona tiesa triju tiesnešu sastāvā.

(2) Ja zaudējumi nodarīti ārpus administratīvā procesa, par to atlīdzināšanu pēc pieteikuma iesniedzēja lūguma lemj tiesa, izskatot attiecīgu pieteikumu un pieņemot kādu no šā likuma 31.3 panta pirmajā daļā minētajiem spriedumiem. Pienākums pierādīt šādu zaudējumu esamību un atlīdzinājuma apmēru gulstas uz pieteicēju. Pēc sprieduma spēkā stāšanās dienas šādu zaudējumu atlīdzināšanu var prasīt civiltiesiskā kārtībā.

(3) Iesniedzot iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam saskaņā ar šā likuma 29.pantu, zaudējumu atlīdzināšana netiek lūgta. Publiskā partnera vai publiskā partnera pārstāvja nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu var lūgt vienlaikus ar pieteikuma iesniegšanu tiesā vai vēršoties pie publiskā partnera Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumā noteiktajā kārtībā. Iepirkumu uzraudzības birojs neatbild par publiskā partnera vai publiskā partnera pārstāvja nodarītajiem zaudējumiem.”

13. 36.pantā:

izteikt otro un trešo daļu šādā redakcijā:

“(2) Koncesijas procedūras komisija var jebkurā brīdī ar savu lēmumu pārtraukt attiecīgo koncesijas procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums un saņemta katra publiskā partnera piekrišana.

(3) Ja tiek pieņemts lēmums par koncesijas procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu, koncesijas procedūras komisija nosūta šā likuma 53.panta piektajā daļā minēto informāciju visiem pretendentiem, iesniedz publicēšanai šā likuma 53.panta pirmajā daļā minēto paziņojumu un sagatavo noslēguma ziņojumu (55.pants).”

14. Izteikt 37.pantu šādā redakcijā:

37.pants. Pretendenta izslēgšanas noteikumi

(1) Koncesijas procedūras komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības attiecīgajā koncesijas procedūrā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem:

1) pretendents vai persona, kurai ir pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīta par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;

2) pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā:

a) viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstis, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi,

b) vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas;

3) pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda;

4) ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz paredzamajam līguma izpildes beigu termiņam pretendents būs likvidēts;

5) pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus;

6) pretendents nav reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām, kurā pretendents ir rezidents;

7) pretendents nav sniedzis informāciju vai ir sniedzis nepatiesu informāciju tā kvalifikācijas novērtēšanai;

8) uz personu, uz kuras iespējām pretendents atsaucas, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par uzaicinājumu piedalīties koncesijas procedūrā vai koncesijas procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, attiecināmi šīs daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6. un 7.punktā minētie nosacījumi.

(2) Ja pretendenta vai šā panta pirmās daļas 8.punktā minētās personas maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu, koncesijas procedūras komisija, izvērtējot iespējamos ekonomiskos riskus un ņemot vērā līguma priekšmetu, var lemt par attiecīgā pretendenta neizslēgšanu no koncesijas procedūras saskaņā ar šā panta pirmās daļas 4.punktu.

(3) Pretendentam un šā panta pirmās daļas 8.punktā minētajai personai šā panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā minētos izslēgšanas nosacījumus nepiemēro, ja:

1) no dienas, kad kļuvis neapstrīdams attiecīgais tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar šā panta pirmās daļas 1.punktā un 2.punkta “a” apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi;

2) no dienas, kad kļuvis neapstrīdams attiecīgais tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar šā panta pirmās daļas 2.punkta “b” apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 18 mēneši;

3) no dienas, kad kļuvis neapstrīdams attiecīgais tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar šā panta pirmās daļas 3.punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši.

(4) Ja koncesijas procedūras komisija publiskās datubāzēs nevar iegūt šā panta pirmās daļas 4. un 5.punktā minēto informāciju, tā pieprasa, lai pretendents iesniedz:

1) izziņu, ko izdevusi kompetenta institūcija Latvijā vai līdzvērtīga institūcija citā valstī, kur pretendents vai šā panta pirmās daļas 8.punktā minētā persona ir reģistrēti (kur atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta), un kas apliecina, ka:

a) pretendentam un šā panta pirmās daļas 8.punktā minētajai personai nav pasludināts maksātnespējas process un tie neatrodas likvidācijas stadijā,

b) pretendents un šā panta pirmās daļas 8.punktā minētā persona ir reģistrēti, licencēti vai sertificēti likumā noteiktajos gadījumos un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

2) izziņu, ko izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai pašvaldība Latvijā un līdzvērtīga nodokļu administrēšanas iestāde citā valstī, kur pretendents un šā panta pirmās daļas 8.punktā minētā persona ir reģistrēti (kur atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta), un kas apliecina, ka pretendentam un šā panta pirmās daļas 8.punktā minētajai personai nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

(5) Lai pretendentu un šā panta pirmās daļas 8.punktā minēto personu izvērtētu saskaņā ar šā panta pirmās daļas 2.punktu, koncesijas procedūras komisija no Valsts darba inspekcijas iegūst informāciju par to, vai pretendents un šā panta pirmās daļas 8.punktā minētā persona Latvijā vai ārvalstī ir sodīti par tādiem darba tiesību pārkāpumiem, kas saistīti ar personu nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma noslēgšanas.

(6) Koncesijas procedūras komisija šā panta pirmās daļas 7.punktā minētajā gadījumā izslēdz attiecīgo pretendentu no turpmākās dalības koncesijas procedūrā, ja pretendents nav iesniedzis pieprasīto informāciju vai koncesijas procedūras komisija pati, izmantojot kompetentu institūciju rīcībā esošu informāciju, kas ir pārbaudāma un kam ir publiska ticamība, konstatē, ka pretendents sniedzis nepatiesu informāciju.

(7) Ja tādi dokumenti, ar kuriem pretendents var apliecināt, ka uz to un šā panta pirmās daļas 8.punktā minēto personu neattiecas šā panta pirmajā daļā norādītie apstākļi, netiek izdoti vai ar šiem dokumentiem nepietiek, lai apliecinātu, ka uz to un šā panta pirmās daļas 8.punktā minēto personu neattiecas šā panta pirmajā daļā norādītie apstākļi, šādus dokumentus var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, — ar pretendenta un šā panta pirmās daļas 8.punktā minētās personas apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī.”

15. Aizstāt 38.panta sestajā daļā vārdu “nosūtīt” ar vārdu “iesniegt”.

16. Aizstāt 39.panta septītajā daļā vārdus “ir tiesīga pagarināt” ar vārdu “pagarina”.

17. Izteikt 43.pantu šādā redakcijā:

43.pants. Pretendentu informēšana par atlases rezultātiem

(1) Koncesijas procedūras komisija triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz pretendentu atlases rezultātiem (noraidītajam pretendentam norāda arī tā iesniegtā pieteikuma noraidīšanas iemeslus) un uzaicina izraudzītos pretendentus iesniegt piedāvājumus. Koncesijas procedūras komisija visus pretendentus informē par termiņu, kādā persona, ievērojot šā likuma 29.panta otrās daļas 1. vai 2.punktu, var iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par koncesijas procedūras pārkāpumiem. Šā panta izpratnē uzskatāms, ka informācija nodota visiem pretendentiem vienlaikus, ja informācija nodota tiem vienā dienā.

(2) Koncesijas procedūras komisija informāciju par pretendentu atlases rezultātiem nosūta pa pastu, faksu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai nodod personiski.

(3) Koncesijas procedūras komisija, informējot par pretendentu atlases rezultātiem, saglabā pierādījumus par informācijas nosūtīšanas vai nodošanas datumu un veidu.”

18. Izteikt 45.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Koncesijas procedūras komisija šā likuma 43.pantā noteiktajā kārtībā informē visus pretendentus, kuri iesnieguši šā likuma 44.panta pirmajā daļā minētos pieteikumus, par pretendentu atlases rezultātiem, norādot pretendentus, kuri tiek uzaicināti uz pārrunām, un citu šā likuma 43.panta pirmajā daļā minēto informāciju.”

19. Izteikt 53.pantu šādā redakcijā:

53.pants. Paziņojums par koncesijas procedūras rezultātiem un kārtība, kādā pretendenti informējami par rezultātiem

(1) Koncesijas procedūras komisija vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz koncesijas līguma slēgšanu. Minēto informāciju nosūta ne vēlāk kā dienā, kad koncesijas procedūras komisijas paziņojums par koncesijas procedūras rezultātiem publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā saskaņā ar šā panta otro daļu. Šā panta izpratnē uzskatāms, ka informācija nodota visiem pretendentiem vienlaikus, ja informācija nodota tiem vienā dienā.

(2) Koncesijas procedūras komisija paziņojumu par koncesijas procedūras rezultātiem nosūta Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai. Iepirkumu uzraudzības birojs triju darbdienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas pārbauda tā satura atbilstību šā likuma prasībām un ievieto to savā mājaslapā internetā. Publiskā partnera pārstāvis pārliecinās par paziņojuma publicēšanu Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā.

(3) Paziņojumu par koncesijas procedūras rezultātiem publicē arī katra publiskā partnera pārstāvja mājaslapā internetā.

(4) Koncesijas procedūras komisija paziņo izraudzītā pretendenta nosaukumu, norādot:

1) noraidītajam pretendentam tā iesniegtā piedāvājuma noraidīšanas iemeslus;

2) pretendentam, kurš iesniedzis atbilstošu piedāvājumu, izraudzītā piedāvājuma raksturojumu un nosacītās priekšrocības, ja par piedāvājuma izvēles kritēriju noteikts saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums;

3) termiņu, kādā pretendents, ievērojot šā likuma 29.panta otrās daļas 1. vai 2.punktu, var iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par koncesijas procedūras pārkāpumiem.

(5) Ja koncesijas procedūra tiek izbeigta vai pārtraukta, koncesijas procedūras komisija triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus pretendentus par visiem iemesliem, kuru dēļ koncesijas procedūra tiek izbeigta vai pārtraukta. Koncesijas procedūras komisija visus pretendentus informē par termiņu, kādā persona, ievērojot šā likuma 29.panta otrās daļas 1. vai 2.punktu, var iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par koncesijas procedūras pārkāpumiem.

(6) Koncesijas procedūras komisija, informējot par rezultātiem, ir tiesīga neizpaust konkrēto informāciju, ja tā var kaitēt sabiedrības interesēm vai, to izpaužot, tiktu pārkāptas pretendenta likumīgās komerciālās intereses vai godīgas konkurences noteikumi.

(7) Koncesijas procedūras komisija informāciju par rezultātiem nosūta pa pastu, faksu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai nodod personiski.

(8) Koncesijas procedūras komisija, informējot par rezultātiem, saglabā pierādījumus par informācijas nosūtīšanas vai nodošanas datumu un veidu.”

20. Papildināt likumu ar 53.1 pantu šādā redakcijā:

53.1 pants. Brīvprātīgs paziņojums par koncesijas procedūras rezultātiem

(1) Publiskais partneris vai publiskā partnera pārstāvis šā likuma 3.pantā minētajos gadījumos var iesniegt publicēšanai brīvprātīgu paziņojumu par koncesijas procedūras rezultātiem.

(2) Brīvprātīgs paziņojums par koncesijas procedūras rezultātiem tiek publicēts tādēļ, lai ieinteresētās personas varētu apstrīdēt tādas koncesijas procedūras pamatotību, kura veikta, nepublicējot paziņojumu par uzaicinājumu piedalīties koncesijas procedūrā, vai konkrētās koncesijas procedūras piemērošanas pamatotību, kā arī lai novērstu šā likuma 31.3 panta pirmajā daļā minētās sekas.”

21. Izteikt 54.pantu šādā redakcijā:

54.pants. Koncesijas līguma slēgšana

(1) Publiskais partneris vai publiskā partnera pārstāvis koncesijas līgumu ar privāto partneri slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojam nav šā likuma 29.pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par koncesijas procedūras pārkāpumiem.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētais nogaidīšanas termiņš ir:

1) 10 dienas pēc dienas, kad šā likuma 53.panta ceturtajā daļā minētā informācija nosūtīta visiem pretendentiem pa faksu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai nodota personiski, un papildus viena darbdiena;

2) 15 dienas pēc šā likuma 53.panta ceturtajā daļā minētās informācijas nosūtīšanas dienas, ja kaut vienam pretendentam tā nosūtīta pa pastu, un papildus viena darbdiena.

(3) Koncesijas līgumu var slēgt, neievērojot šā panta pirmo daļu, ja vienīgajam pretendentam ir piešķirtas koncesijas līguma slēgšanas tiesības un nav citu ieinteresēto personu, kas būtu tiesīgas iesniegt iesniegumu šā likuma 29.pantā noteiktajā kārtībā.”

22. Papildināt pārejas noteikumus ar 11., 12., 13., 14., 15., 16. un 17.punktu šādā redakcijā:

“11. Šā likuma 37.panta pirmās daļas 2. un 3.punktā minētie pretendenta izslēgšanas nosacījumi, kas stājas spēkā 2010.gada 7.septembrī, attiecināmi uz pretendentu vai personu, uz kuras iespējām pretendents atsaucas, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par uzaicinājumu piedalīties koncesijas procedūrā vai koncesijas procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ja attiecīgais pārkāpums ir izdarīts vai turpinās pēc 2010.gada 6.septembra.

12. Šā likuma 37.panta pirmās daļas 5.punkta nosacījums, kas stājas spēkā 2010.gada 7.septembrī, ir attiecināms arī uz tām koncesijas procedūrām, kuras izsludinātas līdz 2010.gada 6.septembrim, ja vien pretendents nav izslēgts no dalības koncesijas procedūrā līdz 2010.gada 6.septembrim.

13. Grozījums šā likuma 20.panta pirmajā daļā, 53.1 pants un 29.panta otrās daļas 3.punkts, kas regulē brīvprātīgu paziņojumu par koncesijas procedūras rezultātiem, kā arī 31.2 panta otrā daļa stājas spēkā 2010.gada 1.oktobrī.

14. Ministru kabinets līdz 2010.gada 1.oktobrim izdod jaunus šā likuma 20.panta pirmajā daļā minētos noteikumus.

15. Šā likuma 31.panta jaunā redakcija, kas stājas spēkā 2010.gada 7.septembrī, netiek piemērota, ja pieteikums par Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisijas pieņemtā lēmuma pārsūdzēšanu iesniegts tiesā līdz 2010.gada 6.septembrim.

16. Šā likuma 31.1 panta pirmajā daļā minēto pieteikumu var iesniegt, ja tiesības slēgt koncesijas līgumu radušās pēc 2010.gada 6.septembra.

17. Lietas par zaudējumu atlīdzināšanu tiesvedības kārtībā, kuru izskatīšana uzsākta, bet nav pabeigta līdz 2010.gada 6.septembrim, pabeidz izskatīt atbilstoši tiem normatīvajiem aktiem, kas bija spēkā līdz 2010.gada 6.septembrim.”

23. Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

Informatīva atsauce uz ES direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1989.gada 21.decembra direktīvas par to normatīvo un administratīvo aktu koordinēšanu, kuri attiecas uz izskatīšanas procedūru piemērošanu, piešķirot piegādes un uzņēmuma līgumus valsts vajadzībām;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 31.marta direktīvas 2004/18/EK par to, kā koordinēt būvdarbu valsts līgumu, piegādes valsts līgumu un pakalpojumu valsts līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru;

3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 31.marta direktīvas 2004/17/EK, ar ko koordinē iepirkuma procedūras, kuras piemēro subjekti, kas darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs;

4) Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 16.novembra direktīvas 2005/75/EK par labojumiem direktīvā 2004/18/EK par to, kā koordinēt būvdarbu valsts līgumu, piegādes valsts līgumu un pakalpojumu valsts līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru;

5) Eiropas Parlamenta un Padomes 2007.gada 11.decembra direktīvas 2007/66/EK, ar ko Padomes direktīvas 89/665/EEK un 92/13/EEK groza attiecībā uz pārskatīšanas procedūru efektivitātes uzlabošanu valsts līgumu piešķiršanas jomā;

6) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 18.jūnija direktīvas 2009/52/EK, ar ko nosaka minimālos standartus sankcijām un pasākumiem pret darba devējiem, kas nodarbina trešo valstu valstspiederīgos, kuri dalībvalstīs uzturas nelikumīgi.”

Likums stājas spēkā 2010.gada 7.septembrī.

Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 25.augustā.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2010.gada 3.septembrī

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!