Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Latvijas Republikas valdības un Ukrainas Valdības līgums par personu nodošanu un pieņemšanu. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 15.05.1998., Nr. 136/137 https://www.vestnesis.lv/ta/id/215189

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Latvijas Republikas valdības un Ukrainas valdības līgums par pilsoņu savstarpējiem braucieniem

Vēl šajā numurā

15.05.1998., Nr. 136/137

PAR DOKUMENTU

Veids: starptautisks dokuments

Pieņemts: 24.07.1997.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Latvijas Republikas valdības un Ukrainas Valdības līgums par personu nodošanu un pieņemšanu

Latvijas Republikas Valdība un Ukrainas Valdība, turpmāk sauktas par Pusēm,

lai reglamentētu savu valstu pilsoņu, trešo valstu pilsoņu un bezvalstnieku nodošanu un pieņemšanu,

ir vienojušās par sekojošo:

1. pants

1. Katra Puse pēc otras Puses pieprasījuma bez kavēšanās un liekām formalitātēm pieņem personu, kas neizpilda nepieciešamos noteikumus, lai ieceļotu vai uzturētos otras Puses valsts teritorijā, ja ir pierādīts vai ir pietiekams pamats uzskatīt, ka šai personai ir tās Puses valsts pilsonība, kurai tā tiek nodota.

2. Puse, kas ir nodevusi personu, pieņem šo personu atpakaļ saskaņā ar tādiem pašiem noteikumiem, ja tiek noskaidrots, ka šai personai nebija Puses, kas to pieņēmusi, valsts pilsonības un tai nevarēja tikt piemēroti šī Līguma 5. panta 1.– 3. punkta noteikumi.

2. pants

Šī Līguma 1. panta noteikumi piemērojami arī:

a) trešo valstu pilsoņiem un bezvalstniekiem, kuriem ir atļauja dzīvot Pušu valstu teritorijā,

b) personām, kas pēc ieceļošanas otras Puses valsts teritorijā zaudējušas Puses, kam tās tiek nodotas, valsts pilsonību, neiegūstot jebkādas valsts pilsonību.

3. pants

Katrai Pusei gadījumā, kad tā vēlas nodot šī Līguma 1. un 2. pantā minētās personas, kam veselības stāvokļa vai citu nopietnu iemeslu dēļ ir nepieciešama īpaša kopšana, ir pienākums ziņot par to otrai Pusei. Otrai Pusei atbilde par šādu personu pieņemšanas vietu un laiku ir jāsniedz ne vēlāk kā septiņu (7) dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas.

4. pants

1. Puses pirms šī Līguma stāšanās spēkā pa diplomātiskajiem kanāliem apmainās ar dokumentu paraugiem, ar kuriem var pierādīt Pušu valstu pilsonību un trešo valstu pilsoņu un bezvalstnieku dzīvošanas faktu Pušu valstu teritorijā.

2. Gadījumā, ja tiek ieviesti jauni vai izdarītas izmaiņas šī panta 1. punktā minētajos dokumentos, Puses ne vēlāk kā trīsdesmit (30) dienas iepriekš informē par to un nodod viena otrai jauno vai izmainīto dokumentu paraugus.

5. pants

1. Katra Puse pieņem trešo valstu pilsoņus vai bezvalstniekus, ja ir pierādīts, ka minētās personas nelikumīgi ieceļojušas vienas Puses valsts teritorijā tieši no otras Puses valsts teritorijas.

2. Ja kopš šī panta 1. punktā minēto personu nelikumīgās ieceļošanas otras Puses valsts teritorijā ir pagājušas ne vairāk kā septiņdesmit divas (72) stundas, Puse, kas pieņem personu, to pieņem nekavējoties un bez liekām formalitātēm.

3. Pārējos gadījums Pusei, kas vēlas nodot personu, paziņojums par nodomu nodot šādu personu otrai Pusei jāiesniedz ne vēlāk kā astoņpadsmit (18) mēnešu laikā pēc šādas personas nelikumīgās ieceļošanas tās valsts teritorijā un tam jāsatur pierādījumi par šādas nelikumīgas ieceļošanas faktu. Pusei, kas pieņem personu, atbilde ir jāsniedz ne vēlāk kā piecpadsmit (15) dienu laikā pēc šāda paziņojuma saņemšanas.

4. Gadījumā, ja vēlāk tiek konstatēts, ka trešās valsts pilsonis vai bezvalstnieks, kurš ir ticis nodots otrai Pusei, pirmās Puses valsts teritorijā nelikumīgi ir nokļuvis ne no otras Puses valsts teritorijas, Puse, kas iepriekš viņu ir nodevusi, pieņem viņu atpakaļ trīsdesmit (30) dienu laikā pēc viņa nodošanas.

5. Šī panta noteikumi tiek piemēroti tikai attiecībā uz gadījumiem, kas notiek pēc šī Līguma spēkā stāšanās.

6. pants

1. Katra Puse pēc attiecīga Puses, kas vēlas nodot personu, pieprasījuma nodrošina atbilstošu trešās valsts pilsoņu vai bezvalstnieku, kuri ir izraidīti no otras Puses valsts teritorijas, eskortēšanu cauri savas valsts teritorijai, ja Puse, kas vēlas nodot personu, nodrošina tās pieņemšanu mērķa valstī vai tranzītvalstī.

2. Tranzītu caur Pušu valstu teritorijām var atteikt, ja pret trešās valsts pilsoni vai bezvalstnieku mērķa valstī vai tranzītvalstī var izturēties nežēlīgi, viņam var tikt piespriests nāvessods vai viņš var tikt pakļauts vajāšanām viņa rases, tautības, reliģiskās piederības, piederības noteiktai sociālajai grupai vai politiskās pārliecības dēļ.

7. pants

1. Eskortēšanas pieprasījumu iesniedz un izskata Latvijas Republikas Iekšlietu ministrija vai Ukrainas Iekšlietu ministrija.

2. Eskortēšanas pieprasījumam jāsatur šādas ziņas:

a) pamatdati par personu, kas tiek nodota;

b) paziņojums par šī Līguma 6. panta 2. punktā paredzēto apstākļu, kuru dēļ eskortēšana un tranzīts nevar tikt īstenots, neesamību;

c) paziņojums par to, ka ir nodrošināta personas pieņemšana mērķa valstī vai tranzītvalstī;

d) ziņas par personas nodošanas datumu, vietu un laiku.

3. Nododamo personu eskortēšanas pieprasījuma izpilde var tikt atteikta, pamatojoties uz šī Līguma 6. panta 2. punktā minētajiem apstākļiem. Atbilde par šādu personu eskortēšanas atteikuma iemesliem trīs (3) dienu laikā paziņojama Pusei, kura vēlas nodot šādas personas.

8. pants

1. Puse, kas pieņem personu, tās eskortēšanu, kas minēta šī Līguma 6. panta 1. punktā, veic saskaņā ar savas valsts likumdošanu. Eskortēšana tiek veikta termiņos, kurus saskaņo Pušu kompetentās institūcijas.

2. Persona, kas pieņemta eskortēšanai, nekavējoties tiek nodota atpakaļ Pusei, kura to nodevusi, ja atklājas šī Līguma 6. panta 2. punktā minētie apstākļi, kuru dēļ eskortēšana nevar tikt īstenota, vai netiek nodrošināta šīs personas pieņemšana mērķa valstī vai tranzītvalstī.

9. pants

1. Izdevumus, kas saistīti ar personu atpakaļnosūtīšanu un eskortēšanu saskaņā ar šī Līguma 1. līdz 3. un 5. pantu sedz Puse, pēc kuras iniciatīvas tiek veikta personu atpakaļnosūtīšana.

2. Izdevumus, kas saistīti ar personu nodošanu, eskortēšanu un tranzītu saskaņā ar šī Līguma 6. pantu un 8. panta 2. punktu sedz Puse, kas nodod šādas personas.

10. pants

Deviņdesmit (90) dienu laikā pēc šī Līguma parakstīšanas Iekšlietu ministrija — no Latvijas Puses — un savas kompetences ietvaros Iekšlietu ministrija un Valsts komiteja valsts robežas apsardzības lietās — no Ukrainas Puses — noslēdz Protokolu par šī Līguma noteikumu izpildi, kurā tiek noteikts:

a) institūcijas, kas ir atbildīgas par atsevišķu šī Līguma noteikumu izpildi;

b) robežšķērsošanas punkti personu nodošanai un pieņemšanai;

c) personu nodošanai, pieņemšanai un eskortēšanai nepieciešamie dati un dokumenti, kā arī nepieciešamo procedūru veikšanas kārtība;

d) izdevumu segšanas veids un kārtība saistībā ar šī Līguma 9. panta piemērošanu.

11. pants

Puses apmainīsies ar informāciju un nepieciešamības gadījumā veiks konsultācijas jautājumos, kas saistīti ar šī Līguma noteikumu piemērošanu.

12. pants

Pusēm savstarpēji vienojoties, šajā Līgumā notu apmaiņas ceļā var tikt izdarīti grozījumi.

13. pants

Katra Puse var apturēt atsevišķu šī Līguma noteikumu, izņemot tā 1. līdz 3. panta, darbību sabiedriskās kārtības, valsts drošības nodrošināšanas vai iedzīvotāju veselības aizsardzības nolūkā. Par šāda lēmuma pieņemšanu vai atcelšanu nekavējoties pa diplomātiskajiem kanāliem informējama otra Puse.

14. pants

1. Šis Līgums noslēgts uz nenoteiktu laiku, un tas stājas spēkā trīsdesmitajā (30.) dienā pēc tam, kad Puses, apmainoties ar notām, paziņo viena otrai par katras valsts iekšējo procedūru veikšanu, kas nepieciešamas, lai šīs Līgums stātos spēkā.

2. Notu apmaiņa par valstu iekšējo procedūru veikšanu, kas nepieciešamas, lai šīs Līgums stātos spēkā, tiek veikta vienlaikus ar notu apmaiņu par to, ka Puses ir veikušas valstu iekšējās procedūras, kas nepieciešamas, lai stātos spēkā 1997. gada 24.jūlija Līgums par pilsoņu savstarpējiem braucieniem.

3. Katra no Pusēm var pārtraukt šī Līguma darbību, par to rakstiski paziņojot otrai Pusei. Šādā gadījumā šis Līgums zaudē spēku deviņdesmit (90) dienas pēc tam, kad otra Puse saņem šādu paziņojumu.

Parakstīts Rīgā, 1997. gada 24.jūlijā divos eksemplāros latviešu, ukraiņu un krievu valodā, pie kam visi teksti ir autentiski. Domstarpību gadījumā par šī Līguma noteikumu interpretāciju par pamatu tiek ņemts teksts krievu valodā.

 

LATVIJAS REPUBLIKAS UKRAINAS

VALDĪBAS VĀRDĀ VALDĪBAS VĀRDĀ

V.BIRKAVS G.UDOVENKO

ĀRLIETU MINISTRS ĀRLIETU MINISTRS

 

Protokols pie Latvijas Republikas valdības un Ukrainas valdības līguma par personu nodošanu un pieņemšanu

1. Šis Protokols ir Latvijas Republikas Valdības un Ukrainas Valdības Līguma par personu nodošanu un pieņemšanu neatņemama sastāvdaļa.

2. Latvijas Puse pēc Ukrainas Puses pieprasījuma bez kavēšanās un liekām formalitātēm pieņem personas, kas neizpilda nepieciešamos noteikumus, lai ieceļotu vai uzturētos Ukrainas teritorijā un par kurām ir pierādīts vai ir pietiekams pamats uzskatīt, ka tām ir Latvijas nepilsoņa statuss.

3. Šī Protokola 2. punkta noteikumi attiecas arī uz personām, kas zaudējušas minēto statusu pēc ieceļošanas Ukrainas teritorijā, neiegūstot citas valsts pilsonību.

4. Šī Protokola 2. punktā minētās personas izmanto šādus dokumentus, ko abas Puses atzīst par derīgiem braucieniem uz ārvalstīm:

4.1. nepilsoņu pases,

4.2. personas apliecības,

4.3. jūrnieku grāmatiņas,

4.4. atgriešanās apliecības (tikai lai atgrieztos Latvijas Republikā).

Parakstīts Rīgā, 1997. gada 24.jūlijā divos eksemplāros latviešu, ukraiņu un krievu valodā, pie kam visi teksti ir autentiski. Domstarpību gadījumā par šī Līguma noteikumu interpretāciju par pamatu tiek ņemts teksts krievu valodā.

 

LATVIJAS REPUBLIKAS UKRAINAS

VALDĪBAS VĀRDĀ VALDĪBAS VĀRDĀ

V.BIRKAVS G.UDOVENKO

ĀRLIETU MINISTRS ĀRLIETU MINISTRS

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!