Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Norēķinu kārtība iedzīvotājiem par sašķidrināto gāzi no a/s "Latvijas gāze" pazemes rezervuāriem. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 16.04.1998., Nr. 100/101 https://www.vestnesis.lv/ta/id/215084

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Finansu ministrijas informācija

Par ASV un Latvijas līgumu finansu jomā

Vēl šajā numurā

16.04.1998., Nr. 100/101

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Akciju sabiedrība "Latvijas gāze"

Norēķinu kārtība iedzīvotājiem

par sašķidrināto gāzi no a/s "Latvijas gāze"

pazemes rezervuāriem

Apstiprināts ar a/s "Latvijas gāze" valdes lēmumu

1998. gada 7. aprīlī, protokols Nr.9(98)

Norēķinu kārtība izstrādāta saskaņā ar "Gāzes piegādes un lietošanas noteikumiem" - LR MK Nr.23, 20.01.1998.g. un "Kārtību, kādā dzīvokļa īrnieks vai īpašnieks norēķinās par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem" - LR MK Nr.253, 22.07.1997.g.

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka Piegādātāja un Patērētāja savstarpējās attiecības norēķinos par sašķidrinātās gāzes (turpmāk tekstā "gāzes") piegādi un izlietoto gāzi.

2. Noteikumi attiecas uz iedzīvotājiem, kuru dzīvokļos, dzīvojamās un saimniecības ēkās uzstādītās gāzes iekārtas saņem gāzi no a/s "Latvijas gāze" pazemes rezervuāriem un sašķidrinātās gāzes tīkla.

3. Norēķinu periods ir viens kalendārais mēnesis.

4. Maksājumi, šo noteikumu izpratnē, ir maksa par gāzi (kopā ar PVN) pēc skaitītāja rādījuma.

5. Maksājumi jāveic 20 dienu laikā pēc norēķinu perioda beigām.

6. Par katru nokavēto maksājuma dienu jāmaksā kavējuma nauda 0,15% no parāda kopsummas. Kavējumu naudas aprēķinu veic maksājumu pieņemšanas vietās.

7. Parāda kopsumma ietver nokavēto maksājumu par gāzi un PVN.

8. Samaksa par tekošo norēķinu periodu izdarāma tikai pēc iepriekšējo, nokavēto, maksājumu nokārtošanas.

Ja Patērētājs maksājuma dokumentā uzrāda kārtējo apmaksas periodu pirms kavēto maksājumu nokārtošanas, Piegādātājs to ieskaita nokavētā maksājuma dzēšanā un tekošie maksājumi tiek uzskatīti par nokavētiem.

9. Ja maksājumi nav izdarīti 20 dienu laikā pēc norēķinu perioda, Piegādātājs ir tiesīgs pārtraukt gāzes padevi un piedzīt parādu, brīdinot Patērētāju 3 dienas iepriekš.

10. Nesavlaicīgas norēķināšanās gadījumā Piegādātājs Patērētājam var izsūtīt ATGĀDINĀJUMU, kuram, neapmaksas gadījumā, seko BRĪDINĀJUMS par gāzes padeves pārtraukšanu un parāda piedziņu tiesas ceļā atbilstoši Civilprocesa kodeksa normām.

Izdevumus, kuri rodas Piegādātājam saistībā ar parāda piedziņu, sedz Patērētājs.

11. Patērētājam gāzes padevi atkārtoti atjauno piecu darba dienu laikā pēc tam, kad Patērētājs ir samaksājis parādu, kavējuma naudu un sedzis Piegādātāja aprēķinātos gāzes padeves pārtraukšanas un atjaunošanas izdevumus.

12. Ja Piegādātājs konstatē tīšus skaitītāja bojājumus, ir bojātas vai norautas skaitītāja vai gāzes vadu plombas vai izdarīti citi pārkāpumi, kuru dēļ ir samazināts gāzes patēriņa rādījuma lielums vai radīta iespēja gāzi lietot bez maksas, Piegādātājs pārtrauc gāzes padevi un sastāda aktu divos eksemplāros, no kuriem vienu eksemplāru izsniedz Patērētājam. Akts ir spēkā arī tad, ja Patērētājs atsakās to parakstīt. Piegādātājs, pamatojoties uz aktu, izdara pārrēķinu tarifa trīskāršā apmērā par laika posmu no pēdējās Piegādātāja izdarītās pārbaudes vai skaitītāja uzstādīšanas dienas. Patēriņa normas izlietotās gāzes aprēķiniem - pielikumā.

13. Ja Patērētājs vēlas pārtraukt gāzes lietošanu un ir saņēmis mājas īpašnieka piekrišanu, Patērētājs brīdina par to Piegādātāju 10 darba dienas iepriekš un pēc gāzes lietošanas pārtraukšanas 5 darba dienu laikā pilnībā norēķinās ar Piegādātāju. Patērētājam jāsedz gāzes padeves atslēgšanas izdevumi.

14. Patērētājam ir tiesības izdarīt avansa maksājumus. Cenu un tarifu maiņas gadījumā par avansā izdarītiem maksājumiem tiek izdarīts pārrēķins.

15. Ja Patērētājs atkārtoti aizkavē maksājumus, Piegādātājs ir tiesīgs noteikt iepriekšēju samaksu mēneša vidējā maksājuma apmērā, bet ne ilgāk kā 6 mēnešus pēc kārtas.

16. Ja Patērētājs Piegādātāja izsniegtās maksājumu kvītis ir nozaudējis vai sabojājis un prasa izsniegt tās atkārtoti, Patērētājs sedz šo kvīšu izgatavošanas un nosūtīšanas izmaksas.

17. Norēķinu dienesta dažādu izziņu izsniegšana Patērētājam citu institūciju vajadzībām ir maksas pakalpojums.

II. Norēķini ar iedzīvotājiem, kuri gāzi saņem no a/s "Latvijas gāze"

sašķidrinātās gāzes pazemes rezervuāriem

18. Patērētāji, kuri gāzi saņem no a/s "Latvijas gāze" sašķidrinātās gāzes pazemes rezervuāriem, pašapkalpošanās kārtībā aizpilda maksāšanas paziņojumu un kvīti, norādot:

- norēķinu mēnesi;

- skaitītāja rādījumu atskaites mēneša 1. datumā un nākošā mēneša 1. datumā;

- maksu par gāzi pēc spēkā esošiem tarifiem.

19. Vairāk ģimeņu dzīvokļos, kuros gāzes patēriņu uzskaita viens skaitītājs, maksājumus veic atbildīgais īrnieks, kuru nosaka dzīvojamas ēkas īpašnieks (viņa pilnvarotā persona).

20. Ja Patērētājam rodas šaubas par gāzes skaitītāja rādījumiem, Patērētājs par to paziņo Piegādātājam. Pēc Patērētāja pieprasījuma Piegādātājs izdara skaitītāja pārbaudi. Ja ārpuskārtas pārbaudē nav konstatēti trūkumi skaitītāja darbībā, ar skaitītāja pārbaudi saistītos izdevumus sedz Patērētājs.

21. Skaitītāja pārbaudes vai remonta laikā uzstāda citu skaitītāju vai arī aprēķinus par izlietoto gāzi izdara atbilstoši vidējai pēdējā mēneša slodzei.

Ja Piegādātājam un Patērētājam rodas domstarpības par izlietotās gāzes maksājumu parādiem un citiem ar gāzes lietošanu saistītiem zaudējumiem Piegādātājam, tās izšķir tiesa likumā noteiktajā kārtībā.

III. Norēķini ar iedzīvotājiem, kuri gāzi saņem no sašķidrinātās gāzes

pazemes rezervuāriem, kas nav a/s "Latvijas gāze" īpašums

22. Ja Patērētājs saņem gāzi ar Realizētāja starpniecību, Patērētājs slēdz līgumu ar Realizētāju un maksājumus veic saskaņā ar Realizētāja (īpašnieka) noteikto kārtību.

23. Norēķini ar Piegādātāju par Realizētāja pazemes rezervuāros ielieto gāzi notiek saskaņā ar Gāzes piegādes līgumā noteikto kārtību.

IV. Pārejas noteikumi

24. Pārtraucot saimniecisko darbību un likvidējot uzņēmumus, kolhozus un paju sabiedrības, ir izveidojusies situācija, ka to bilancē esošo sašķidrinātās gāzes pazemes grupu iekārtu īpašuma tiesības juridiski nav noformētas.

Līdz īpašuma tiesību sakārtošanai, kamēr sašķidrinātās gāzes pagaidu piegādi nodrošina a/s "Latvijas gāze", šī norēķinu kārtība tiek piemērota arī iedzīvotājiem, kuri gāzi saņem no pazemes rezervuāriem, kas nav a/s "Latvijas gāze" īpašums.

V. Norēķinu kārtības ieviešana

25. Noteikt, ka Norēķinu kārtība par sašķidrināto gāzi iedzīvotājiem no a/s "Latvijas gāze" pazemes rezervuāriem stājas spēkā ar 1998. gada 1. maiju.

Pielikums

Sašķidrinātās gāzes diferencētās patēriņa normas sadzīves vajadzībām un apkurei dzīvojamās un saimniecības ēkās iedzīvotājiem

Nr. Mēneši Gāzes patēriņa norma m3 Gāzes patēriņa norma m3 uz
p.k. uz 1 cilvēku dzīvokļos ar: kopējās apsildāmās platības
gāzes plīti gāzes plīti gāzes plīti 1 m2 mājās (dzīvokļos)
un centrali- bez gāzes un gāzes ar griestu augstumu
zētu karstā ūdens sildītā- ūdens
ūdens jiem un centra- sildī- līdz 2,5 m virs 2,5 m
apgādi lizētas karstā tājiem
ūdens apgādes
1. Janvāris 2,8 4,6 7,9 2,14 2,57
2. Februāris 2,5 4,3 7,3 1,91 2,29
3. Marts 2,6 4,4 7,6 1,79 2,14
4. Aprīlis 2,5 4,1 7,1 1,19 1,43
5. Maijs 2,3 3,8 6,6 0,12 0,15
6. Jūnijs 1,9 3,1 5,4
7. Jūlijs 1,3 2,2 3,8
8. Augusts 1,4 2,3 4,0
9. Septembris 1,9 3,1 5,4 0,12 0,15
10. Oktobris 2,3 3,8 6,7 1,19 1,43
11. Novembris 2,5 4,2 7,2 1,49 1,79
12. Decembris 2,6 4,4 7,6 1,96 2,35
Kopā pa gadu: 26,6 44,3 76,6 11,91 14,3

Piezīme:

1. Gāzes patēriņa gada normas noteiktas pēc SNiP 2.04.08-87 "Gāzes apgāde", ņemot vērā vidējo 1997. gada gāzes kalorotāti - 24815 k.kal./n.m3.

2. Mēneša nevienmērīgais gāzes patēriņš apkures vajadzībām aprēķināts, ņemot vērā mēneša vidējās ārējā gaisa temperatūras un apkures dienu skaitu mēnesī. Pārējām vajadzībām - faktiskos statistiskos patēriņus.

3. Ja gāze tiek izmantota kā apkurei, tā sadzīves vajadzībām - kopējo patēriņu aprēķina, apkures daļai pieskaitot gāzes patēriņu uz cilvēkiem sadzīves vajadzībām, atkarībā no dzīvokļa labiekārtotības un gāzes izmantošanas veida šīm vajadzībām.

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!