Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Latvijas Bankas 1998. gada 12. marta lēmums Nr. 45 "Par "Skaidrās naudas inkasācijas licences saņemšanas noteikumu" apstiprināšanu jaunā redakcijā". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 1.04.1998., Nr. 86 https://www.vestnesis.lv/ta/id/215045

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Latvijas Bankas ziņas

Vēl šajā numurā

01.04.1998., Nr. 86

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Latvijas Banka

Veids: lēmums

Numurs: 45

Pieņemts: 12.03.1998.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Latvijas Bankas padomes lēmums Nr. 45/4

Rīgā 1998. gada 12. martā

Par "Skaidrās naudas inkasācijas licences saņemšanas noteikumu" apstiprināšanu jaunā redakcijā

Latvijas Bankas padome nolemj:

1. Apstiprināt "Skaidrās naudas inkasācijas licences saņemšanas noteikumus" jaunā redakcijā (pielikumā).

2. Atzīt par spēku zaudējušiem Latvijas Bankas prezidenta 1994. gada 8. decembrī apstiprinātos "Skaidras naudas inkasācijas noteikumus komercbankām un to filiālēm (nodaļām)".

3. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar 1998. gada 15. aprīli.

Latvijas Bankas prezidenta vietnieks I. Rimšēvičs

 

Apstiprināti ar Latvijas Bankas padomes

1998. gada 12. marta lēmumu Nr. 45/4

I. Rimšēvičs, Latvijas Bankas prezidenta vietnieks

Skaidrās naudas inkasācijas licences saņemšanas noteikumi

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Skaidrās naudas inkasācijas licences saņemšanas noteikumi izstrādāti saskaņā ar Latvijas Republikas likumu "Par Latvijas Banku", "Kredītiestāžu likumu", Ministru kabineta 1997. gada 7. oktobrī apstiprinātajiem noteikumiem Nr. 348 "Atsevišķu uzņēmējdarbības veidu licencēšanas noteikumi", Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas un Satiksmes ministrijas 1996. gada 8. novembra nolikumu "Par bankas inkasācijas un pasta autotransporta speciālajām caurlaidēm" un Ministru kabineta 1997. gada 22. aprīlī apstiprinātajiem noteikumiem Nr. 152 "Par dienesta šaujamieročiem".

1.2. Skaidrās naudas inkasāciju (turpmāk tekstā - inkasācija) uzņēmējdarbības veidā (klientu skaidrās naudas savākšana un nogādāšana bankā) ir tiesīgas veikt Latvijas Republikā reģistrētas bankas un ārvalstu banku nodaļas (filiāles) (turpmāk tekstā - bankas).

1.3. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Latvijas Banka izsniedz bankām licenci skaidrās naudas inkasācijai (turpmāk tekstā - licence), un inkasācijas kārtību.

1.4. Bankas, kuras ir saņēmušas licenci, ir tiesīgas inkasēt to klientu skaidro naudu, kuru konti atvērti attiecīgajā bankā, kā arī citu banku klientu skaidro naudu. Ja bankas filiāle patstāvīgi veic inkasāciju, tam jābūt noteiktam filiāles nolikumā.

 

2. LICENCES SAŅEMŠANA UN ATSAUKŠANA

2.1. Latvijas Banka izsniedz licenci uz pieciem gadiem.

2.2. Lai saņemtu licenci, bankai Latvijas Bankas Kases un naudas apgrozības pārvaldē jāiesniedz:

2.2.1. noteiktas formas pieteikums (1. pielikums);

2.2.2. Valsts policijas iestādes izsniegtās ieroču glabāšanas atļaujas kopija;

2.2.3. dokumenta, kas apstiprina valsts nodevas samaksu valsts budžetā, kopija;

2.2.4. nolikuma par inkasācijas veikšanu kopija;

2.2.5. to filiāļu saraksts, kurām atļauts veikt skaidrās naudas inkasāciju.

2.3. Visas 2.2.2.-2.2.4. punktā minētās dokumentu kopijas apstiprina saskaņā ar bankas statūtiem. Kopijā jānorāda tās sagatavošanas datums un jāizdara atzīme par to, ka dokuments atrodas attiecīgajā bankā. Uz vairākām lapām rakstītu dokumentu kopiju lapām jābūt numurētām un caurauklotām. Dokumentu kopijās nedrīkst būt dzēsumi, pierakstījumi, svītrojumi un citi labojumi.

2.4. Inkasācijas turpināšanai bankai ir tiesības pārreģistrēt licenci uz laiku līdz pieciem gadiem, iesniedzot 2.2.1. un 2.2.3. punktā minētos dokumentus. 2.2.2., 2.2.4. un 2.2.5. punktā minētie dokumenti jāiesniedz, ja tajos veikti grozījumi. Ja kārtējās licences izmantošanas laikā 2.2.2., 2.2.4. un 2.2.5. punktā minētajos dokumentos veikti grozījumi, tad par to jāinformē Latvijas Bankas Kases un naudas apgrozības pārvalde un savlaicīgi jāiesniedz attiecīgo dokumentu kopijas.

2.5. Bankai Ministru kabineta noteiktajā apmērā jāmaksā valsts nodeva par licences saņemšanu un tās pārreģistrāciju. Par šīs valsts nodevas samaksu Latvijas Banka izdara atzīmi uz licences.

2.6. Latvijas Banka var uz noteiktu laiku ierobežot inkasācijas veikšanu, aizliegt bankai veikt inkasāciju vai atsaukt licenci šādos gadījumos:

2.6.1. ja banka neievēro Latvijas Republikas likumus, šos noteikumus un citus normatīvos aktus;

2.6.2. ja banka gada laikā pēc licences saņemšanas nav uzsākusi inkasāciju;

2.6.3. ja anulēta ieroču glabāšanas atļauja;

2.6.4. ja tiek atsaukta Latvijas Bankas izsniegtā licence banku operāciju (darījumu) veikšanai vai ierobežota skaidrās naudas maksājumu veikšana.

2.7. Par inkasācijas veikšanas ierobežojumu vai aizliegumu uz noteiktu laiku, vai licences atsaukšanu saskaņā ar šo noteikumu 2.6. punktu Latvijas Banka nekavējoties rakstiski paziņo bankai.

2.8. Licence, kuras termiņš beidzies vai kura atsaukta, septiņu kalendāro dienu laikā jānodod Latvijas Bankai. Licences atsaukšanas gadījumā kopā ar licenci jānodod arī Iekšlietu ministrijas un Satiksmes ministrijas autotransporta speciālās caurlaides, kuras izsniegtas inkasācijas veikšanai. Banka, kuras licence atsaukta saskaņā ar šo noteikumu 2.6. punktu, jaunu pieteikumu licences saņemšanai var iesniegt ne ātrāk kā pēc 90 kalendārajām dienām no licences atsaukšanas dienas.

2.9. Ja licence zaudēta ugunsgrēka, plūdu u.c. stihisku nelaimju rezultātā, kā arī, ja licence ir prettiesiski izgājusi no tās bankas valdījuma, kurai tā izsniegta, banka var saņemt licences dublikātu, iesniedzot Latvijas Bankai pieteikumu un dokumentus, kas apliecina minētos faktus, un samaksājot valsts nodevu Ministru kabineta noteiktajā apmērā. Šajā punktā minētajos gadījumos bankai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" jāpublicē paziņojums, ka licence atzīstama par nederīgu.

2.10. Latvijas Bankas pilnvarotai personai ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma un saskaņošanas pārbaudīt to, kā banka veic inkasāciju. Par gadījumiem, kad tiek pārkāptas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās prasības, Latvijas Banka ziņo policijai vai citai valsts institūcijai, kuras pienākumos ietilpst vainīgo saukšana pie likumos paredzētās atbildības par atklātajiem pārkāpumiem.

 

3. PIETEIKUMU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

3.1. Latvijas Banka pieteikumu licences saņemšanai vai pārreģistrācijai izskata 30 kalendāro dienu laikā no dienas, kad iesniegti visi 2.2. punktā minētie dokumenti.

3.2. Pieteikumu nepieņem, ja tam nav pievienoti visi 2.2. punktā minētie dokumenti vai ja pieteikumam pievienotie dokumenti sagatavoti nekvalitatīvi (nepareizi noformēti, neprecīzi formulēti, kļūdaini u.tml.). Ja šos trūkumus konstatē pēc dokumentu pieņemšanas, Latvijas Banka par to rakstiski paziņo dokumentu iesniedzējam ne vēlāk kā 10 kalendāro dienu laikā pēc dokumentu iesniegšanas dienas. Šajā gadījumā pieteikuma izskatīšanas termiņa tecējumu pārtrauc.

3.3. Pieteikumu izskata un lēmumu par licences izsniegšanu (pārreģistrāciju) vai par motivētu atteikumu, kā arī lēmumu par aizliegumu uz laiku veikt inkasāciju vai par licences atsaukšanu pieņem licencēšanas komisija, kuras sastāvu un nolikumu apstiprina Latvijas Bankas valde. Licenci paraksta Latvijas Bankas prezidents un licencēšanas komisijas priekšsēdētājs.

3.4. Ja licences izsniegšana atteikta, jaunu pieteikumu licences saņemšanai var iesniegt ne ātrāk kā pēc 90 kalendārajām dienām no atteikuma dienas.

 

4. INKASĀCIJAS DARBA ORGANIZĀCIJA

4.1. Banka veic inkasāciju, pamatojoties uz nolikumu par inkasācijas veikšanu, kas apstiprināts saskaņā ar bankas statūtiem.

4.2. Inkasāciju banka veic saskaņā ar rakstisku līgumu, kas noslēgts starp banku un klientu. Katram līgumam par inkasāciju jāpievieno inkasācijas objektu saraksts, kas ir līguma neatņemama sastāvdaļa.

4.3. Banka nodrošina, lai inkasāciju veiktu attiecīgi sagatavotas un apmācītas personas, kuras Centrālajā policijas sporta klubā vai tā filiālēs nokārtojušas eksāmenu un saņēmušas sertifikātu apsardzes darbībai ar šaujamieročiem un speciāliem līdzekļiem.

4.4. Bankai jānodrošina, lai, veicot inkasāciju:

4.4.1. būtu spēkā tai izsniegtā ieroču glabāšanas atļauja;

4.4.2. visiem inkasentiem būtu līdzi personu apliecinoši dokumenti;

4.4.3. visiem inkasentiem būtu līdzi noteiktā kārtībā izsniegti ieroči un to nēsāšanas atļaujas;

4.4.4. automašīnu vadītājiem būtu līdzi Iekšlietu ministrijas un Satiksmes ministrijas autotransporta speciālās caurlaides.

4.5. Banka nodrošina inkasācijas rezultātā savāktās skaidrās naudas glabāšanu un ieskaitīšanu klientu kontos ne vēlāk kā nākamajā bankas darba dienā.

1. pielikums


Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!