Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Daugavpils pilsētas domes 2010. gada 13. maija saistošie noteikumi Nr. 17 "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pakalpojumi". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 16.06.2010., Nr. 95 https://www.vestnesis.lv/ta/id/211867

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.26

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 "Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu jaundzimušo aprūpei"

Vēl šajā numurā

16.06.2010., Nr. 95

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Daugavpils pilsētas dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 17

Pieņemts: 13.05.2010.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.17

Daugavpilī 2010.gada 13.maijā

Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pakalpojumi

Apstiprināti Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 13.maija sēdē (prot. Nr.11, 6.§)

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
3.panta otro un trešo daļu un Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumu Nr.275
"Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība
un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta" 6.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka Daugavpils pilsētas pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība) pieejamo sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas un sociālā darba pakalpojumu veidus, to piešķiršanas un saņemšanas kārtību.

2. Sociālos pakalpojumus Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – Dome) Sociālo lietu pārvaldē (turpmāk – Pārvalde) var pieprasīt persona vai viņas likumiskais pārstāvis, ja persona savu pamatdzīvesvietu ir deklarējusi Pašvaldībā, izņemot personas, kurām nepieciešami sociālie pakalpojumi Nakts patversmē.

3. Pārvalde normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izvērtē personas vajadzības, pieņem lēmumu par atbilstoša sociālā pakalpojuma piešķiršanu vai atteikšanu, pagarināšanu vai pārtraukšanu un organizē sociālo pakalpojumu saņemšanu.

4. Sociālos pakalpojumus var saņemt personas no citām pašvaldībām, ja attiecīgā pašvaldība, pati persona vai tās likumīgais apgādnieks par saņemtajiem pakalpojumiem veic apmaksu pilnā apmērā un ja Pašvaldībai ir iespējas nodrošināt attiecīgu sociālo pakalpojumu. Līgumu ar attiecīgo pašvaldību un pakalpojuma saņēmēju slēdz Pārvalde.

5. Ja Pārvaldei nav iespējas sniegt personas vajadzībām atbilstošu sociālo pakalpojumu, tā slēdz līgumu ar citām pašvaldībām par sociālā pakalpojuma sniegšanu un samaksu.

6. Ja persona pieprasa valsts apmaksātu sociālo pakalpojumu, Pārvalde izvērtē personas atbilstību pakalpojuma saņemšanai un pieņem lēmumu par pakalpojuma nepieciešamību, informē personu par to. Ja pieņemts lēmums par pakalpojuma piešķiršanas nepieciešamību, lēmumu un personas iesniegtos dokumentus nosūta par konkrētu sociālo pakalpojumu koordinēšanu atbildīgajai institūcijai – Labklājības ministrijai vai Sociālās integrācijas valsts aģentūrai.

II. Sociālo pakalpojumu veidi un lietotie termini

7. Pašvaldība nodrošina šādus sociālo pakalpojumu veidus (turpmāk – sociālie pakalpojumi):

7.1. aprūpe mājās;

7.2. ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pieaugušām personām;

7.3. ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem;

7.4. sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas dienas centrā;

7.5. sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija Dienas aprūpes centrā personām ar garīga rakstura traucējumiem;

7.6. Krīzes centra pakalpojumi;

7.7. Grupu dzīvokļu pakalpojumi;

7.8. Nakts patversmes pakalpojumi;

7.9. Sociālās patversmes pakalpojumi;

7.10. sociālā darba pakalpojumi;

7.11. psihologa pakalpojumi;

7.12. jurista pakalpojumi;

7.13. pavadoņa – palīga pakalpojumi;

7.14. specializētā autotransporta pakalpojumi;

7.15. higiēnas pakalpojumi.

8. Saistošajos noteikumos ir lietoti šādi termini:

8.1. Vientuļa persona šo noteikumu izpratnē ir persona, kurai nav Civillikumā noteiktu likumīgu apgādnieku un kura dzīvo viena;

8.2. Klients – persona, kas patstāvīgi ar likumiskā pārstāvja vai pilnvarotas personas palīdzību vēršas pēc sociālā pakalpojuma vai saņem sociālo pakalpojumu;

8.3. Pavadoņi – palīgi ir personas, kuru uzdevums ir palīdzēt cilvēkiem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem iespēju robežās pašiem iesaistīties sabiedriskajā dzīvē, apmeklēt dažādas iestādes un pasākumus.

III. Aprūpe mājās

9. Sociālās aprūpes pakalpojumu personas dzīvesvietā (turpmāk – aprūpes mājās pakalpojums) nodrošina Pārvaldes Aprūpes mājās birojs, Liepājas ielā 4, Daugavpilī, LV–5417.

10. Aprūpes mājās pakalpojumu dienas laikā nodrošina pensijas vecuma personām, personām, kurām noteikta invaliditāte, vai citām personām, kurām vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ ir grūtības veikt ikdienas mājas darbus pamatvajadzību apmierināšanai vai veikt savu personisko aprūpi.

11. Klients var saņemt minimāli nepieciešamās vai paplašinātās aprūpes mājās pakalpojumus.

12. Minimāli nepieciešamās aprūpes mājās pakalpojums ir:

12.1. personiskā aprūpe;

12.2. ikdienas mājas darbi.

13. Paplašinātās aprūpes mājās pakalpojums papildus ietver arī pagalma uzkopšanu, personīgo rēķinu apmaksu, produktu piegādi, zāliena pļaušanu, sniega tīrīšanu, sauso lapu grābšanu, malkas sagādi, "trauksmes pogas" pakalpojumu un citus pakalpojumus saskaņā ar noslēgto līgumu.

14. Lai klients saņemtu viņa individuālajām vajadzībām atbilstošu aprūpes mājās pakalpojumu, tiek izdalīti četri aprūpes līmeņi:

14.1. pirmā līmeņa aprūpe ir 1–2 reizes nedēļā līdz 16 stundām mēnesī;

14.2. otrā līmeņa aprūpe ir 2 reizes nedēļā līdz 24 stundām mēnesī;

14.3. trešā līmeņa aprūpe ir 2 reizes nedēļā līdz 32 stundām mēnesī;

14.4. ceturtā līmeņa aprūpe ir 5 reizes nedēļā līdz 48 stundām mēnesī.

15. Aprūpes mājās pakalpojums tiek sniegts par maksu. Klients vai viņa apgādnieks par aprūpes mājās pakalpojumu maksā saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes apstiprinātiem maksas pakalpojumiem.

16. Bezmaksas aprūpes mājās pakalpojumu (izņemot šo noteikumu 20.punktā noteikto gadījumu) ir tiesīgas saņemt:

16.1. vientuļas pensijas vecuma personas un vientuļas personas ar invaliditāti, kurām vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ ir grūtības veikt ikdienas mājas darbus pamatvajadzību apmierināšanai vai veikt savu personisko aprūpi, ja to ienākums mēnesī nepārsniedz Ls 200,00, ieskaitot pabalstu invalīdam, kuram nepieciešama kopšana;

16.2. pensijas vecuma personas un personas ar invaliditāti, kurām vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ ir grūtības veikt ikdienas mājas darbus pamatvajadzību apmierināšanai vai veikt savu personisko aprūpi, kuras dzīvo vienas vai ar šo personu kopā dzīvojošie ģimenes locekļi vai kopā dzīvojošas citas personas veselības stāvokļa dēļ nevar nodrošināt minētajām personām nepieciešamo aprūpi un kurām atbilstoši normatīvajiem aktiem par ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu ir piešķirts trūcīgās ģimenes (personas) statuss.

17. Lai saņemtu aprūpes mājās pakalpojumu, persona vai viņas likumiskais pārstāvis vēršas Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldē pie sociālā darbinieka un, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, papildus dokumentiem, kas noteikti normatīvajos aktos par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtību, iesniedz šādu dokumentu kopijas:

17.1. pensionāra apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu), ja personai piešķirta vecuma pensija;

17.2. uztura līguma vai cita veida privātīpašuma atsavinājuma vai novēlējuma dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu), ja īpašums atsavināts vai novēlēts trešajai personai (pirkuma līgums, dāvinājuma līgums, testaments, mantojuma līgums u.tml.);

17.3. citus dokumentus pēc sociālā darbinieka pieprasījuma, ja tas nepieciešams lēmuma pieņemšanai.

18. Sociālā darba speciālists pēc šo noteikumu 17.punktā minēto dokumentu saņemšanas normatīvajos aktos noteiktajā termiņā apmeklē personu dzīvesvietā (ja tas nepieciešams lēmuma pieņemšanai) un izvērtē:

18.1. personas vajadzības pēc aprūpes mājās pakalpojuma, iekļaujot personas vajadzību novērtēšanas kartē informāciju atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

18.2. iespējas sniegt personas vajadzībām atbilstošu aprūpes mājās pakalpojumu, kā arī viņa ģimenes locekļu vai apgādnieku (ja personai tādi ir) līdzdarbības iespējas;

18.3. atbilstoši klienta vajadzībām sastāda sociālās aprūpes vai sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas plānu;

18.4. sagatavo lēmuma projektu par aprūpes mājās pakalpojuma piešķiršanu vai pakalpojuma atteikšanu, pagarināšanu vai pārtraukšanu;

18.5. sastāda līguma projektu par aprūpes mājās pakalpojumu sniegšanu.

19. Aprūpes mājās pakalpojumu nepiešķir vai vajadzības gadījumā pārtrauc personām:

19.1. kuras neatbilst šo noteikumu vai citu normatīvo aktu par aprūpes mājās saņemšanu nosacījumiem;

19.2. kurām nepieciešama diennakts aprūpe;

19.3. kuras slimo ar tuberkulozi atklātā formā;

19.4. kuras slimo ar akūtām infekcijas slimībām;

19.5. kuras slimo ar seksuāli transmisīvām slimībām.

20. Bezmaksas aprūpes mājās pakalpojumu nepiešķir vai pārtrauc, ja persona neatbilst šo noteikumu 16.punkta nosacījumiem, ir noslēgusi uztura vai cita veida privātīpašuma atsavinājuma vai novēlējuma līgumu vai testamentu, vai izīrē savu dzīvojamo telpu trešajām personām.

21. Aprūpes mājās pakalpojumu var pārtraukt uz laiku, pamatojoties uz klienta iesniegumu, kurā norādīts sociālā pakalpojuma pārtraukšanas iemesls, pamatojums un laika periods.

22. Aprūpes mājās pakalpojumu pārtrauc ar Pārvaldes lēmumu, ja:

22.1. saņemts klienta rakstisks iesniegums par atteikšanos no pakalpojuma;

22.2. klients maina savu dzīvesvietu uz citas pašvaldības administratīvo teritoriju;

22.3. klients ir atguvis pašaprūpes spējas un aprūpe mājās nav nepieciešama;

22.4. klients nepilda vai pārkāpj aprūpes mājās pakalpojuma līguma saistības;

22.5. klients tiek ievietots ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;

22.6. klients ir miris;

22.7. citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

IV. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pieaugušām personām

23. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus institūcijā – Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajā centrā, pēc adreses 18.novembra iela 354A, Daugavpils, LV–5413, sniedz pensijas vecuma personām vai personām, kurām noteikta invaliditāte (izņemot personas ar smagiem garīga rakstura traucējumiem) un kuras vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nav spējīgas sevi aprūpēt patstāvīgi, kurām dzīvesvieta deklarēta Pašvaldības administratīvajā teritorijā ne mazāk kā vienu gadu, nodrošinot pamatvajadzību apmierināšanu, mājokli, pilnu aprūpi, sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu.

24. Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajā centrā (turpmāk arī Centrs) klienti tiek uzņemti uz noteiktu vai uz pastāvīgu laiku.

25. Lai saņemtu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus institūcijā pieaugušām personām, persona vai viņas likumiskais pārstāvis vēršas Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldē, Vienības ielā 8, Daugavpilī, un papildus dokumentiem, kas noteikti normatīvajos aktos par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtību, iesniedz šādu dokumentu kopijas:

25.1. pensionāra apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu), ja personai piešķirta vecuma pensija;

25.2. uztura līguma vai cita veida privātīpašuma atsavinājuma vai novēlējuma dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu), ja īpašums atsavināts vai novēlēts trešajai personai (pirkuma līgums, dāvinājuma līgums, testaments, mantojuma līgums u.tml.).

25.3. citus dokumentus pēc sociālā darbinieka pieprasījuma.

26. Izvērtējot iesniegtos dokumentus, personas individuālās vajadzības pēc sociālā pakalpojuma Centrā, kā arī viņa ģimenes locekļu vai apgādnieku (ja personai tādi ir) līdzdarbības iespējas, Pārvaldes sociālā darba speciālisti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā:

26.1. iekļauj personas vajadzību novērtēšanas kartē informāciju atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

26.2. sagatavo lēmuma projektu par sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma institūcijā piešķiršanu vai pakalpojuma atteikšanu, pagarināšanu vai pārtraukšanu;

26.3. lemj par lietderību piešķirt konkrētajai personai pakalpojumu uz atvieglotiem apmaksas nosacījumiem.

27. Klients vai viņa apgādnieks par aprūpes pakalpojumu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pieaugušām personām maksā saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes apstiprinātiem maksas pakalpojumiem.

28. Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma samaksa tiek veikta atbilstoši normatīvajiem aktiem par sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtību un kārtību, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta.

29. Lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu uz atvieglotiem apmaksas nosacījumiem konkrētai personai, izvērtējot personas un tās apgādnieku materiālos resursus, pieņem Pārvalde atbilstoši normatīvajiem aktiem par sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtību un kārtību, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta.

30. Pakalpojumu uz atvieglotiem nosacījumiem nav tiesīga saņemt persona, kura ir noslēgusi uztura vai cita veida privātīpašuma atsavinājuma, novēlējuma līgumu, testamentu vai izīrē savu dzīvojamo telpu trešajām personām.

31. Lēmumu par sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma piešķiršanu, pagarināšanu, apturēšanu vai pārtraukšanu pieņem Pārvalde.

32. Līgumu par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu institūcijā, pamatojoties uz Pārvaldes lēmumu, slēdz Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālais centrs. Centrs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veic naudas summas personiskiem izdevumiem izmaksu institūcijā ievietotajai personai.

33. Pakalpojumu nepiešķir vai vajadzības gadījumā pārtrauc personām:

33.1. kuras neatbilst šo noteikumu vai citu normatīvo aktu nosacījumiem;

33.2. kurām nepieciešama atrašanās specializētā ārstniecības iestādē;

33.3. kuras slimo ar tuberkulozi atklātā formā;

33.4. kuras slimo ar akūtām infekcijas slimībām;

33.5. kuras slimo ar seksuāli transmisīvām slimībām.

34. Pakalpojumu var pārtraukt šādos gadījumos:

34.1. klients vēlas dzīvot patstāvīgi ārpus Centra vai pāriet uz citu atbilstošu sociālās aprūpes iestādi vai specializētu ārstniecības iestādi pēc klienta vai viņa likumiskā pārstāvja rakstiska iesnieguma;

34.2. klientam ir iespējams nodrošināt aprūpes mājās pakalpojumus pilnā apmērā;

34.3. klients slimo ar plaušu tuberkulozi aktīvajā stadijā vai citām akūtām infekcijas vai seksuāli transmisīvajām slimībām;

34.4. klientam invaliditātes grupa atkārtoti nav noteikta un klients nav sasniedzis pensijas vecumu;

34.5. klients pārkāpj Centra iekšējās kārtības noteikumus (klientam gada laikā sistēmiski izteiktas rakstiskas piezīmes, rakstiski rājieni);

34.6. klients apdraud citu klientu vai darbinieku veselību un dzīvību;

34.7. klients ir nomiris;

34.8. citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

35. Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajā centrā nodrošina īslaicīgo sociālo aprūpi (turpmāk tekstā – Sociālās gultas) personām, kuras funkcionālo traucējumu dēļ nevar pašas sevi aprūpēt un kurām ārstēšanās stacionārā nav pamatota ar medicīniskajām indikācijām, kā arī pēcoperācijas periodā, atveseļošanās periodā vai līdz pakalpojuma saņemšanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.

36. Sociālo gultu pakalpojumu ir tiesīgas saņemt:

36.1. pensijas vecuma personas un invalīdi ar fiziskiem traucējumiem;

36.2. trūcīgās personās;

36.3. personas bez noteiktas dzīvesvietas;

36.4.personas, kuras veselības stāvokļa dēļ nevar sevi aprūpēt.

37. Sociālo gultu pakalpojumu nepiešķir vai vajadzības gadījumā pārtrauc personām, ja tās slimo ar:

37.1. plaušu tuberkulozi aktīvajā stadijā;

37.2. akūtām infekcijas slimībām;

37.3. seksuāli transmisīvām slimībām.

38. Uzturēšanās laiks Sociālajās gultās ir līdz vienam mēnesim. To var pagarināt līdz sešiem mēnešiem, pamatojoties uz Pārvaldes direktora lēmumu, kas tiek pieņemts pēc ārstējošā ārsta atzinuma saņemšanas.

39. Attiecībā uz īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojuma piešķiršanu ir attiecināmi šajos noteikumos noteiktie nosacījumi par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma piešķiršanas kārtību, ciktāl tie nav pretrunā ar šī pakalpojuma būtību.

V. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem

40. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērniem no 2 līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai (izņemot personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem) tiek sniegts šādās Pašvaldības ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās:

40.1. Sociālo lietu pārvaldes bērnunamā-patversmē "Auseklītis", Komandanta ielā 3, Daugavpilī, LV–5401;

40.2. Daugavpils bērnu namā-patversmē Nr.2 "Priedīte", Turaidas ielā 36, Daugavpilī, LV–5417.

41. Sociālais pakalpojums ietver diennakts aprūpi, dzīvesvietu, sociālo rehabilitāciju, vispusīgu attīstību un audzināšanu, bērna vajadzībām atbilstošu veselības aprūpi, sociālā darba speciālistu un psihologa pakalpojumus, kā arī veicina bērna un ģimenes atkalapvienošanos vai jaunas ģimenes iegūšanu bērniem bāreņiem, bez vecāku gādības palikušiem bērniem un bērniem invalīdiem.

42. Bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pakalpojumu nodrošina, pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu.

43. Bērnus bāreņus un bez vecāku gādības palikušus bērnus uzņem, pamatojoties uz šādiem dokumentiem:

43.1. Bāriņtiesas lēmumu par bērna ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā (kopija);

43.2. bērna dzimšanas apliecību (oriģināls);

43.3. bāriņtiesas izziņu par tuvākajiem radiniekiem;

43.4. citiem dokumentiem, kas raksturo bērna juridisko statusu:

43.4.1. vecāku miršanas apliecību (oriģināls);

43.4.2. bāriņtiesas lēmumu par aprūpes tiesību atņemšanu;

43.4.3. tiesas spriedumu par aizgādības tiesību atņemšanu;

43.5. ģimenes ārsta izsniegtu izziņu par veselības stāvokli, medicīnisko kontrindikāciju neesību (oriģināls).

44. Pēc bērna ievietošanas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā attiecīgās institūcijas sociālās darba speciālists nekavējoties sagatavo bērnam individuālu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas plānu un iekārto bērna personas lietu atbilstoši normatīvajos aktos par prasībām sociālo pakalpojumu sniedzējiem noteiktajai kārtībai.

45. Šajos noteikumos noteiktā kārtība neattiecas uz gadījumiem, ja bērnu ārkārtas situācijā, pamatojoties uz bāriņtiesas priekšsēdētāja vienpersonisku lēmumu, policijas rīkojumu vai Pārvaldes atzinumu, ievieto institūcijā steidzamības kārtībā.

46. Pakalpojumu nepiešķir vai vajadzības gadījumā pārtrauc personām:

46.1. kuras neatbilst šo noteikumu vai citu normatīvo aktu nosacījumiem;

46.2. kurām nepieciešama atrašanās specializētā ārstniecības vai sociālās aprūpes iestādē;

46.3. kuras slimo ar tuberkulozi atklātā formā;

46.4. kuras slimo ar akūtām infekcijas slimībām;

46.5. kuras slimo ar seksuāli transmisīvām slimībām.

47. Sociālo pakalpojumu sniegšanu bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem pārtrauc:

47.1.pamatojoties uz tiesas spriedumu par aizgādības tiesību atjaunošanu vai bāriņtiesas lēmumu par aprūpes tiesību atjaunošanu, ja bērns atgriežas bioloģiskajā ģimenē;

47.2. ja bērns tiek nodots audzināšanā jaunā ģimenē (adopcijā, aizbildnībā) saskaņā ar spēkā esošiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;

47.3. ja bērns sasniedz 18 gadu vecumu (izņemot Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktos gadījumus);

47.4. ja bērns slimo ar plaušu tuberkulozi aktīvajā stadijā vai citām akūtām infekcijas vai seksuāli transmisīvajām slimībām;

47.5. ja bērnam ir nepieciešams atrasties specializētā ilgstošas sociālās aprūpes vai ārstniecības institūcijā;

47.6. ja bērns tiek pārcelts uz citu sociālās aprūpes institūciju;

47.7. ja bērns ir miris;

47.8. citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

48. Uzturēšanās maksa institūcijā tiek noteikta ar domes lēmumu.

VI. Sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas dienas centrā

49. Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā dienas laikā nodrošina Sociālo lietu pārvaldes Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas dienas centrā, Liepājas ielā 4, Daugavpilī, LV–5417.

50. Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centra pakalpojumus ir tiesīgas saņemt:

50.1. personas, kuras ir sasniegušas pensijas vecumu;

50.2. ģimenes ar bērniem;

50.3. bērni;

50.4. pilngadīgas personas;

50.5. invalīdi.

51. Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas dienas centrs nodrošina:

51.1. sociālo darbinieku un citu sociālā darba speciālistu konsultatīvu atbalstu;

51.2. brīvā laika pavadīšanas iespējas;

51.3. iespējas iesaistīties dažādās motivācijas un sociālās rehabilitācijas programmās;

51.4. iesaistīties sabiedriskajās aktivitātēs un citās nodarbību grupās;

51.5. apmeklēt kultūras un sporta pasākumus;

51.6. piedalīties citās centra rīkotās aktivitātēs.

52. Lai saņemtu pakalpojumu, persona vai tās likumīgais pārstāvis vēršas Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldē un papildus dokumentiem, kas noteikti normatīvajos aktos par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtību, iesniedz šādu dokumentu kopijas:

52.1. pensionāra apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu), ja personai piešķirta vecuma pensija;

52.2. citus dokumentus pēc sociālā darbinieka pieprasījuma, ja tie nepieciešami, lai pieņemtu lēmumu.

53. Sociālā darba speciālists pēc šo noteikumu 52.punktā minēto dokumentu saņemšanas normatīvajos aktos noteiktajā termiņā apmeklē personu dzīvesvietā (ja tas nepieciešams lēmuma pieņemšanai) un izvērtē:

53.1. personas vajadzības pēc sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma un aizpilda brīva parauga karti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtību;

53.2. atbilstoši klienta vajadzībām sastāda sociālās aprūpes vai sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas plānu;

53.3. sagatavo lēmuma projektu par sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma piešķiršanu vai pakalpojuma atteikšanu, pagarināšanu vai pārtraukšanu;

53.4. sastāda līguma projektu par sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanu sociālās aprūpes institūcijā.

54. Pakalpojumu nepiešķir vai vajadzības gadījumā pārtrauc personām, ja tās slimo ar:

54.1. plaušu tuberkulozi aktīvajā stadijā;

54.2. akūtām infekcijas slimībām;

54.3. seksuāli transmisīvām slimībām;

54.4. citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

55. Pakalpojumu var pārtraukt šādos gadījumos:

55.1. pabeigts sociālās rehabilitācijas kurss;

55.2. klients neievēro iestādes iekšējās kārtības noteikumus;

55.3. klients apdraud citu personu veselību un dzīvību;

55.4. klients rakstiski lūdz pārtraukt pakalpojuma sniegšanu;

55.5. citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

56. Sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācijas dienas centrā ir bez maksas. Par atsevišķiem centra sniegtiem pakalpojumiem klients maksā saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes apstiprinātiem maksas pakalpojumiem.

VII. Sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija Dienas aprūpes centrā personām ar garīga rakstura traucējumiem

57. Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu personām ar garīga rakstura traucējumiem institūcijā dienas laikā nodrošina Sociālo lietu pārvaldes Dienas aprūpes centrā personām ar garīga rakstura traucējumiem (turpmāk Dienas aprūpes centrs), Arhitektu ielā 21, Daugavpilī, LV–5410.

58. Dienas aprūpes centrā uzņem personas ar garīga rakstura traucējumiem, kurām ir noteikta invaliditāte.

59. Dienas aprūpes centrs nodrošina:

59.1. sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas un brīvā laika pavadīšanas iespējas personām ar garīga rakstura traucējumiem;

59.2. sociālo darbinieku, psihologu, fizioterapeitu un citu speciālistu konsultatīvu atbalstu;

59.3. iespējas darboties specializētās darbnīcās un citos pulciņos un nodarbību grupās;

59.4. iespējas organizēt savu rokdarbu izstādes;

59.5. iespējas iesaistīties sabiedriskajās aktivitātēs;

59.6. iespējas piedalīties mūzikas nodarbībās un citās centra rīkotās aktivitātēs;

59.7. iespējas apmeklēt kultūras un sporta pasākumus.

60. Lai saņemtu pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis vēršas Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldē un iesniedz dokumentus, kas noteikti normatīvajos aktos par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtību.

61. Sociālā darba speciālists pēc šo noteikumu 60.punktā minēto dokumentu saņemšanas normatīvajos aktos noteiktajā termiņā apmeklē personu dzīvesvietā (ja tas nepieciešams lēmuma pieņemšanai) un izvērtē:

61.1. personas vajadzības pēc Dienas aprūpes centra pakalpojuma, iekļaujot personas vajadzību novērtēšanas kartē informāciju atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

61.2. iespējas sniegt personas vajadzībām atbilstošu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, kā arī viņa ģimenes locekļu vai apgādnieku (ja personai tādi ir) līdzdarbības iespējas;

61.3. atbilstoši klienta vajadzībām sastāda sociālās aprūpes vai sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas plānu;

61.4. sagatavo lēmuma projektu par sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma piešķiršanu vai pakalpojuma atteikšanu, pagarināšanu vai pārtraukšanu;

61.5. sastāda līguma projektu par sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanu sociālās aprūpes institūcijā.

62. Pakalpojumu nepiešķir vai vajadzības gadījumā pārtrauc personām:

62.1. kurām ir nepieciešams atrasties ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai citā specializētā institūcijā;

62.2. kuras slimo ar plaušu tuberkulozi aktīvajā stadijā;

62.3. kuras slimo ar akūtām infekcijas slimībām;

62.4. kuras slimo ar seksuāli transmisīvām slimībām;

62.5. citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos;

63. Pakalpojumu var pārtraukt šādos gadījumos:

63.1. pabeigts sociālās rehabilitācijas kurss un klientam vairs nav nepieciešami Dienas aprūpes centra pakalpojumi;

63.2. klients neievēro iestādes iekšējās kārtības noteikumus;

63.3. klients apdraud citu personu veselību un dzīvību;

63.4. klients vai tā likumīgais pārstāvis rakstiski lūdz pārtraukt pakalpojuma sniegšanu;

63.5. klients uzsācis strādāt algotu darbu;

63.6.klients bez attaisnojoša iemesla neapmeklē Dienas aprūpes centru ilgāk par divām nedēļām;

63.7. citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

64. Klients par sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem maksā saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes apstiprinātiem maksas pakalpojumiem. No klienta apgādnieka maksa netiek pieprasīta.

VIII. Krīzes centra pakalpojumi

65. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kopumu krīzes situācijās nonākušām personām (ieskaitot psiholoģisko atbalstu), kā arī īslaicīgu mājvietu nodrošina Sociālo lietu pārvaldes Ģimenes atbalsta centrs/patversme (turpmāk arī Centrs), Šaurā iela 26, Daugavpils, LV–5410.

66. Ģimenes atbalsta centrā/patversmē uzņem:

66.1. personas, kuru īrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja ir gājusi bojā vai daļēji sagruvusi stihiskas nelaimes vai citas avārijas, ugunsgrēka rezultātā;

66.2. ģimenes ar bērniem, kuras palikušas bez pajumtes, izņemot gadījumus, kad tās pašas pasliktinājušas savus dzīves apstākļus;

66.3. vardarbībā cietušas personas, ģimenes ar bērniem un citas personas, kuras objektīvu iemeslu dēļ nevar uzturēties savā dzīvesvietā pēc sociālā darbinieka atzinuma;

66.4. bērnus, kuri apmaldījušies, pamesti, aizgājuši no mājām vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām (arī no citu pašvaldību administratīvajām teritorijām), līdz to nodošanai vecākiem vai ievietošanai bērnu aprūpes institūcijā), ciktāl bērns neapdraud iestādes iekšējo kārtību.

67. Centrs nodrošina sociālo darbinieku un psihologu atbalsta pasākumus emocionālās spriedzes mazināšanai, sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanai, sociālā statusa un pašapziņas atgūšanai, kā arī citus sociālā darba pakalpojumus.

68. Lai saņemtu pakalpojumu, persona vai tās likumīgais pārstāvis vēršas Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldē un papildus dokumentiem, kas noteikti normatīvajos aktos par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtību, iesniedz krīzes situāciju apliecinošu dokumentu un citus dokumentus pēc sociālā darbinieka pieprasījuma, ja tie nepieciešami, lai pieņemtu lēmumu.

69. Sociālā darba speciālists pēc šo noteikumu 68.punktā minēto dokumentu saņemšanas normatīvajos aktos noteiktajā termiņā apmeklē personu dzīvesvietā (ja tas nepieciešams lēmuma pieņemšanai) un izvērtē:

69.1. personas vajadzības pēc krīzes centra pakalpojumiem, aizpilda brīva parauga karti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtību;

69.2. atbilstoši klienta vajadzībām sastāda sociālās aprūpes vai sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas plānu;

69.3. sagatavo lēmuma projektu par ievietošanu Ģimenes atbalsta centrā/patversmē vai pakalpojuma atteikšanu, pagarināšanu vai pārtraukšanu;

69.4. sastāda līguma projektu par uzturēšanos Ģimenes atbalsta centrā/patversmē.

70. Šo noteikumu 66.4.apakšpunktā noteiktajos gadījumos bērnu ievieto Centrā saskaņā ar normatīvajos aktos par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas noteikto kārtību.

71. Personas uzturēšanās laiks Centrā ir 3 mēneši. Uzturēšanās laiku Centrā var pagarināt līdz sešiem mēnešiem un objektīvu iemeslu dēļ uz nenoteiktu laiku līdz krīzes situācijas atrisināšanai, saskaņā ar Pārvaldes direktora lēmumu, kas tiek pieņemts, pamatojoties uz sociālā darbinieka atzinumu.

72. Pakalpojumu nepiešķir vai vajadzības gadījumā pārtrauc personām, ja tās slimo ar:

72.1. plaušu tuberkulozi aktīvajā stadijā;

72.2. akūtām infekcijas slimībām;

72.3. seksuāli transmisīvām slimībām;

72.4. citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

73. Pakalpojumu var pārtraukt šādos gadījumos:

73.1. klients neievēro Centra iekšējās kārtības noteikumus;

73.2. klients apdraud citu centrā ievietoto personu veselību un dzīvību;

73.3. klients vai tā likumīgais pārstāvis rakstiski lūdz pārtraukt pakalpojuma sniegšanu;

73.4. klientam tiek piešķirts cita dzīvojamā telpa normatīvajos aktos par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā noteiktajā kārtībā;

73.5. vairs nepastāv krīzes situācija;

73.6. klients vairāk kā divas nedēļas neizmanto Centra pakalpojumus vai izmanto tos neregulāri, ka liecina par nevēlēšanos iesaistīties savas problēmas risināšanā un krīzes situācijas pārvarēšanā;

73.7. citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

74. Klients par Centra sniegtajiem pakalpojumiem maksā saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes apstiprinātiem maksas pakalpojumiem. No klienta apgādnieka maksa netiek pieprasīta.

IX. Grupu dzīvokļu pakalpojumi

75. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kopumu grupu dzīvoklī (ieskaitot psiholoģisko atbalstu un atbalstu sociālo problēmu risināšanā) un mājvietu nodrošina Sociālo lietu pārvaldes Grupu dzīvokļi, Šaurā iela 26, Daugavpils, LV–5410.

76. Grupu dzīvokļos uzņem:

76.1. personas ar smagiem garīga rakstura traucējumiem, kurām vairs nav nepieciešami pusceļa māja vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumi;

76.2. citas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kurām ir objektīvas grūtības dzīvot patstāvīgi, bet nav nepieciešama atrašanās specializētā institūcijā.

77. Lai saņemtu pakalpojumu, persona vai tās likumīgais pārstāvis vēršas Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldē un iesniedz dokumentus, kas noteikti normatīvajos aktos par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtību.

78. Sociālā darba speciālists pēc šo noteikumu 77.punktā minēto dokumentu saņemšanas normatīvajos aktos noteiktajā termiņā apmeklē personu dzīvesvietā (ja tas nepieciešams lēmuma pieņemšanai) un izvērtē:

78.1. personas vajadzības pēc grupu dzīvokļa pakalpojumiem, aizpilda brīva parauga karti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtību;

78.2. atbilstoši klienta vajadzībām sastāda sociālās aprūpes vai sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas plānu;

78.3. sagatavo lēmuma projektu par ievietošanu Grupu dzīvokļos vai pakalpojuma atteikšanu, pagarināšanu vai pārtraukšanu;

78.4. sastāda līguma projektu par uzturēšanos Grupu dzīvokļos.

79. Pakalpojumu nepiešķir vai vajadzības gadījumā pārtrauc personām, ja tās slimo ar:

79.1. plaušu tuberkulozi aktīvajā stadijā;

79.2. akūtām infekcijas slimībām;

79.3. seksuāli transmisīvām slimībām;

79.4. citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

80. Pakalpojumu var pārtraukt šādos gadījumos:

80.1. klients neievēro Grupu dzīvokļu iekšējās kārtības noteikumus;

80.2. klients apdraud citu centrā ievietoto personu veselību un dzīvību;

80.3. klients vai tā likumīgais pārstāvis rakstiski lūdz pārtraukt pakalpojuma sniegšanu;

80.4. klientam ir nepieciešami ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojumi;

80.5. klients vairāk kā mēnesi neizmanto Grupu dzīvokļu pakalpojumus vai izmanto tos neregulāri un nav to saskaņojis ar Pārvaldi;

80.6. pēc sociālās rehabilitācijas kursa pabeigšanas personai vairs nav nepieciešami Grupu dzīvokļu pakalpojumi;

80.7. citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

81. Klients par Grupu dzīvokļu sniegtajiem pakalpojumiem maksā saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes apstiprinātiem maksas pakalpojumiem. No klienta apgādnieka maksa netiek pieprasīta.

X. Nakts patversmes pakalpojumi

82. Sociālos pakalpojumus Sociālo lietu pārvaldes Nakts patversmē (turpmāk – Nakts patversme) – naktsmītni, vakariņas, brokastis, personiskās higiēnas iespējas, sociālo rehabilitāciju, sociālā darbinieka konsultācijas – ir tiesības saņemt pieaugušām personām bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām, kuru iepriekšējā dzīvesvieta bijusi deklarēta Pašvaldības administratīvajā teritorijā.

83. Lai saņemtu sociālos pakalpojumus, persona vēršas tieši Nakts patversmē, Šaurā iela 23, Daugavpils, LV–5410, iesniedz iesniegumu un uzrāda personu apliecinošu dokumentu (ja tāds ir).

84. Ja klients uzturas Nakts patversmē ilgāk par trim dienām, tā pienākums ir papildus iesniegt dokumentus, kas noteikti normatīvajos aktos par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtību. Pēc sociālā darbinieka pieprasījuma klients iesniedz arī:

84.1. plaušu rentgenogrāfijas izmeklējuma aprakstu;

84.2. dermatovenerologa atzinumu par izmeklējuma rezultātiem;

84.3. citus dokumentus.

85. Nakts patversmē personu uz laiku, kas pārsniedz trīs dienas, uzņem, pieņemot par to lēmumu.

86. Sociālā darba speciālists pēc šo noteikumu 83.punktā minēto dokumentu saņemšanas vienas darbdienas laikā izvērtē nepieciešamību personai uzturēties Nakts patversmē un:

86.1. aizpilda brīva parauga karti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtību;

86.2. atbilstoši klienta vajadzībām sastāda sociālās aprūpes vai sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas plānu;

86.3. sagatavo lēmuma projektu par ievietošanu Nakts patversmē vai pakalpojuma atteikšanu, pagarināšanu vai pārtraukšanu;

86.4. sastāda līguma projektu par uzturēšanos Nakts patversmē.

87. Līdz lēmuma pieņemšanai klientam ir tiesības uzturēties Nakts patversmē no iesnieguma iesniegšanas datuma.

88. Nakts patversmes pakalpojumus nepiešķir vai vajadzības gadījumā pārtrauc, ja:

88.1. klients slimo ar plaušu tuberkulozi aktīvajā stadijā;

88.2. klients slimo ar akūtām infekcijas slimībām;

88.3. klients slimo ar seksuāli transmisīvām slimībām;

88.4. klients ir alkohola, narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē;

88.5. citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

89. Nakts patversmes pakalpojumus pārtrauc, ja:

89.1. klients rakstiski lūdz pārtraukt pakalpojuma sniegšanu;

89.2. klients nepilda vai pārkāpj Līguma par uzturēšanās noteikumiem Nakts patversmē saistības;

89.3. klients pārkāpj Nakts patversmes Iekšējās kārtības noteikumus vai apdraud citu patversmē ievietoto personu dzīvību vai veselību;

89.4. klients vairāk kā vienu mēnesi nav izmantojis Nakts patversmes pakalpojumus;

89.5.klientam tiek piešķirta cita dzīvojamā telpa normatīvajos aktos par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā noteiktajā kārtībā;

89.6. klients ir nomiris;

89.7. citos normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.

90. Nakts patversmes pakalpojumu piešķir bez maksas.

XI. Sociālās patversmes pakalpojumi

91. Sociālos pakalpojumus Sociālo lietu pārvaldes Sociālajā patversmē (turpmāk – Sociālā patversme) – naktsmītni, personiskās higiēnas iespējas, sociālo rehabilitāciju, sociālā darbinieka konsultācijas – ir tiesības saņemt pieaugušām personām bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām, kuru iepriekšējā dzīvesvieta bijusi deklarēta Pašvaldības administratīvajā teritorijā.

92. Lai saņemtu sociālos pakalpojumus, persona vēršas Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldē un iesniedz dokumentus, kas noteikti normatīvajos aktos par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtību.

93. Pēc sociālā darbinieka pieprasījuma klients iesniedz arī:

93.1. plaušu rentgenogrāfijas izmeklējuma aprakstu;

93.2. dermatovenerologa atzinumu par izmeklējuma rezultātiem;

93.3. citus dokumentus.

94. Maksimālais personas uzturēšanās laiks Sociālajā patversmē ir 3 mēneši. Uzturēšanās laiku Sociālajā patversmē objektīvu iemeslu dēļ var pagarināt uz laiku līdz sešiem mēnešiem vai arī izņēmumu kārtā uz nenoteiktu laiku līdz krīzes situācijas atrisināšanai vai citas dzīvojamās telpas saņemšanai, saskaņā ar Pārvaldes direktora lēmumu, kas tiek pieņemts, pamatojoties uz sociālā darbinieka atzinumu un rehabilitācijas plānu.

95. Sociālā darba speciālists pēc šo noteikumu 92.punktā minēto dokumentu saņemšanas desmit darbdienu laikā izvērtē personas vajadzības pēc sociālās patversmes pakalpojumiem, un:

95.1. aizpilda brīva parauga karti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtību;

95.2. atbilstoši klienta vajadzībām sastāda sociālās aprūpes vai sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas plānu;

95.3. sagatavo lēmuma projektu par ievietošanu Sociālajā patversmē vai pakalpojuma atteikšanu, pagarināšanu vai pārtraukšanu;

95.4. sastāda līguma projektu par uzturēšanos Sociālajā patversmē.

96. Sociālās patversmes pakalpojumus nepiešķir vai vajadzības gadījumā pārtrauc, ja:

96.1. klients slimo ar plaušu tuberkulozi aktīvajā stadijā;

96.2. klients slimo ar akūtām infekcijas slimībām;

96.3. klients slimo ar seksuāli transmisīvām slimībām;

96.4. klients ir alkohola, narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē;

96.5. citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

97. Sociālās patversmes pakalpojumus pārtrauc, ja:

97.1. klients rakstiski lūdz pārtraukt pakalpojuma sniegšanu;

97.2. klients nepilda vai pārkāpj Līguma par uzturēšanās noteikumiem Sociālajā patversmē saistības;

97.3. klients pārkāpj Sociālās patversmes Iekšējās kārtības noteikumus vai apdraud citu patversmē ievietoto personu dzīvību vai veselību;

97.4. klients vairāk kā vienu mēnesi nav izmantojis Sociālās patversmes pakalpojumus;

97.5.klientam tiek piešķirts cita dzīvojamā telpa normatīvajos aktos par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā noteiktajā kārtībā;

97.6. klients ir nomiris;

97.7. citos normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.

98. Maksa par pakalpojumiem ir noteikta saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes apstiprinātiem maksas pakalpojumiem. No klienta apgādnieka maksa netiek pieprasīta.

99. Ja klients nespēj samaksāt par Sociālās patversmes sniegtajiem pakalpojumiem, viņu iesaista līdzdarbības pienākumu izpildē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

XII. Sociālā darba pakalpojumi

100. Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvalde nodrošina:

100.1. speciālistu konsultācijas ģimenēm ar bērniem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, audžuģimenēm, atbalsta ģimenēm, uzticības personām, viesģimenēm, kurām nepieciešams sociālais un psiholoģiskais atbalsts;

100.2. bērna ārpusģimenes aprūpes laikā nepieciešamos pasākumus bērna un vecāku atkalapvienošanai;

100.3. bērna ārpusģimenes aprūpes laikā izglītojošu, sociālu un citu palīdzību bērna vecākiem, lai radītu apstākļus bērna aprūpes atjaunošanai ģimenē;

100.4. sociālo darbu ar sociālās atstumtības riska grupu personām;

100.5. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā konsultāciju veidā sniedz palīdzību dzīvesvietā bērniem, kuri ir cietuši no prettiesiskām darbībām;

100.6. pilda citus normatīvajos aktos noteiktos sociālā darba pienākumus.

101. Sociālais darbinieks:

101.1. palīdz personai noteikt, risināt vai mazināt sociālās problēmas un risināt personiskās, savstarpējās attiecības;

101.2. atbalsta personas attīstības iespējas, motivē patstāvīgi pieņemt lēmumus un tos īstenot;

101.3. piesaista nepieciešamos resursus un organizē Pakalpojumus personas sociālo problēmu risināšanai;

101.4. sniedz informāciju par Pakalpojumiem, sociālo palīdzību un veido sadarbību starp personu un Pakalpojumu sniedzējiem;

101.5. veic citus normatīvajos aktos noteiktos pienākumus.

XIII. Psihologa pakalpojumi

102. Ģimenes atbalsta centrs/patversme Šaurā iela 26, Daugavpils, LV–5410, nodrošina psihologa konsultācijas, kā arī atbalstu krīzes situācijā nonākušām ģimenēm, personām un bērniem, kuras nespēj saviem spēkiem pārvarēt psiholoģiskās problēmas.

103. Ģimenes atbalsta centrā var saņemt šādus psihologa pakalpojumus:

103.1. individuālās psihologa konsultācijas un rehabilitāciju;

103.2. ģimenes konsultēšanu;

103.3. psiholoģisko atbalstu bērniem (līdz 18 gadu vecumam) – diagnostiku, korekciju, konsultēšanu un rehabilitāciju;

103.4. pašpalīdzības un psiholoģiskā atbalsta grupas;

103.5. psihologa atzinuma sagatavošana dažādām institūcijām pēc pieprasījuma (policija, bāriņtiesa, prokuratūra, tiesa u.c.).

104. Bezmaksas psihologa konsultācijas pieejamas šādiem klientiem:

104.1. trūcīgām personām, iesniedzot izziņu par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam (kopija);

104.2. bērniem, kuri atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālas rehabilitācijas institūcijā, pamatojoties uz likumīgā pārstāvja nosūtījumu;

104.3. ģimenei vai personai, kura ir nonākusi krīzes situācijā;

104.4. bērniem un vecākiem, pamatojoties uz Daugavpils bāriņtiesas nosūtījumu;

104.5. bērniem līdz 18 gadiem;

104.6. personām ar invaliditāti un viņu ģimenes locekļiem;

104.7.atsevišķos gadījumos pēc sociālā darbinieka izvērtējuma, saskaņojot to ar Pārvaldes direktori.

105. Maksas psihologa konsultācijas sniedz psihologa atzinuma, psihologa slēdziena sagatavošanai pēc klienta (uz kuru neattiecas visi augstāk minētie 104.punkta nosacījumi) lūguma vai citu institūciju nosūtījuma.

106. Maksa par pakalpojumiem ir noteikta saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes apstiprinātiem maksas pakalpojumiem.

107. Lai saņemtu psihologa pakalpojumu, persona vēršas Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldē un iesniedz šādus dokumentus:

107.1. rakstisku iesniegumu, kurā jānorāda nepieciešamība pēc pakalpojuma;

107.2. uzrāda personu apliecinošu dokumentu, iesniedzot tā kopiju;

107.3. bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam – Daugavpils bāriņtiesas nosūtījumu;

107.4. ja pakalpojumu saņem sakarā ar krīzes situāciju – krīzes situāciju apliecinoša dokumenta kopiju;

107.5. ja pakalpojumu saņem sakarā ar invaliditāti – invaliditāti apliecinoša dokumenta kopiju.

XIV. Jurista pakalpojumi

108. Jurista bezmaksas konsultāciju jautājumos, kas izriet no ģimenes tiesiskajām attiecībām, kā arī palīdzību ar to saistīto procesuālo dokumentu sastādīšanā (prasības pieteikumi par uzturlīdzekļu piedziņu, laulības šķiršanu, saskarsmes tiesību noteikšanu u.tml.), ir tiesības saņemt ģimenēm (personām), kurām ir piešķirts trūcīgās ģimenes (personas) statuss atbilstoši normatīvajiem aktiem par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu.

109. Lai saņemtu jurista konsultāciju vai palīdzību, persona vai tās likumiskais pārstāvis ar mutisku lūgumu vēršas personīgi pie Pārvaldes jurista jurista pieņemšanas laikā.

XV. Pavadoņa – palīga pakalpojumi

110. Pakalpojuma mērķis ir veicināt personu ar smagiem funkcionāliem traucējumiem sociālos kontaktus mājās un ārpus mājas, lai persona ar invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem iespēju robežās pati varētu aktīvi iesaistīties dažādās sabiedriskās aktivitātēs.

111. Pavadoņu – palīgu pakalpojumu var saņemt:

111.1. personas ar invaliditāti, kuras funkcionālo traucējumu dēļ nespēj patstāvīgi pārvietoties vai pārvietojas ar grūtībām;

111.2. pensijas vecuma personas, kuras funkcionālo traucējumu dēļ nespēj patstāvīgi pārvietoties vai pārvietojas ar grūtībām.

112. Pavadoņu – palīgu pakalpojumu piešķir ar mērķi palīdzēt personām:

112.1. iepirkties veikalos;

112.2. risināt sadzīves jautājumus;

112.3. apmeklēt medicīnas un izglītības iestādes;

112.4. apmeklēt kultūras, sporta un citus pasākumus.

113. Maksa par pakalpojumiem ir noteikta saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes apstiprinātajiem maksas pakalpojumiem.

114. Pavadoņu – palīgu pakalpojumu bezmaksas var saņemt personas ar funkcionālajiem traucējumiem, kuras nedzīvo kopā ar darbspējīgām vecuma personām un kuras nesaņem valsts pabalstu invalīdam, kuram nepieciešama kopšana, ja tās atbilst vismaz vienam nosacījumam:

114.1. atrodas aprūpes mājās biroja uzskaitē;

114.2. ir vientuļas;

114.3. kurām ir piešķirts trūcīgās ģimenes (personas) statuss.

XVI. Specializētā autotransporta pakalpojumi

115. Specializētā autotransporta pakalpojumus nodrošina personām ar pārvietošanās traucējumiem, kuras patstāvīgi nespēj izmantot sabiedrisko transportu, nokļūšanai uz medicīnisko vai rehabilitācijas iestādi Daugavpilī vai citā Latvijas pilsētā.

116. Specializētā autotransporta pakalpojumu ir tiesīgas saņemt personas ar funkcionāliem traucējumiem, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās un kuras nespēj pārvietoties ar sabiedrisko transportu (1. un 2.grupas invalīdi, bērni invalīdi).

117. Specializētā transporta pakalpojums ietver personas un, ja nepieciešams, tās pavadoņa transportēšanu ar speciālo autotransporta līdzekli.

118. Specializētā autotransporta pakalpojumus nepiešķir personām:

118.1. kuras ir transportējamas guļus stāvoklī;

118.2. kuru pārvadāšanai ir nepieciešams specializēts medicīniski aprīkots transportlīdzeklis.

119. Pieprasot šo pakalpojumu, persona iesniedz rakstisku iesniegumu, kurā norāda brauciena mērķi, datumu, laiku, pavadoņa nepieciešamību, kā arī uzrāda nosūtījumu no ģimenes ārsta.

120. Maksa par pakalpojumiem ir noteikta saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes apstiprinātajiem maksas pakalpojumiem.

121. Specializētā transporta pakalpojumu vienai personai bezmaksas piešķir trīs reizes gadā.

122. Neparedzētos gadījumos par papildu bezmaksas autotransporta pakalpojuma piešķiršanu var lemt Pārvaldes direktore, pamatojoties uz sociālā darbinieka atzinumu.

123. Lēmumu par autotransporta pakalpojuma piešķiršanu pieņem Pārvaldes direktore.

XVII. Higiēnas pakalpojumi

124. Dušas un veļas mazgāšanas pakalpojumus sniedz Sociālo lietu pārvaldes Sociālajā mājā.

125. Šo pakalpojumu var saņemt tikai Sociālās mājas iemītnieki.

126. Lai saņemtu pakalpojumu, personai jāuzrāda līgums par uzturēšanos Sociālajā mājā.

127. Maksa par higiēnas pakalpojumiem ir noteikta saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes apstiprinātajiem maksas pakalpojumiem.

XVIII. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

128. Sociālo lietu pārvaldes pieņemto lēmumu vai faktisko rīcību klients ir tiesīgs apstrīdēt Daugavpils pilsētas domē. Tās lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

XIX. Noslēguma jautājums

129. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 13.decembra saistošie noteikumi Nr. 37 "Par sociālajiem pakalpojumiem Daugavpils pašvaldībā" (Latvijas Vēstnesis, 13 (3797), 24.01.2008).

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs J.Lāčplēsis

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!