Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ārlietu ministrijas 2010. gada 8. aprīļa informācija Nr. 41/255-1472 "Par starptautiskā līguma spēkā stāšanos". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 21.04.2010., Nr. 63 https://www.vestnesis.lv/ta/id/208362

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta rīkojums Nr.214

Par Zemes pārvaldības likuma koncepciju

Vēl šajā numurā

21.04.2010., Nr. 63

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ārlietu ministrija

Veids: informācija

Numurs: 41/255-1472

Pieņemts: 08.04.2010.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ārlietu ministrijas dienesta informācija Nr.41/255-1472

Rīgā 2010.gada 8.aprīlī

Par starptautiskā līguma spēkā stāšanos

Ārlietu ministrija informē, ka 2010.gada 7.aprīlī stājās spēkā Latvijas Republikas valdības un Armēnijas Republikas valdības ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības līgums (parakstīts Erevānā 2009.gada 10.decembrī, apstiprināts ar 2009.gada 4.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.875).

Ārlietu ministrijas Juridiskā departamenta direktores p.i. S.Ulmane 

LATVIJAS REPUBLIKAS VALDĪBAS UN ARMĒNIJAS REPUBLIKAS VALDĪBAS EKONOMISKĀS, RŪPNIECISKĀS, ZINĀTNISKĀS UN TEHNISKĀS SADARBĪBAS LĪGUMS

Latvijas Republikas valdība un Armēnijas Republikas valdība, turpmāk tekstā sauktas par "Līgumslēdzējām Pusēm",

atsaucoties uz draudzīgo attiecību attīstību starp Latvijas Republiku un Armēnijas Republiku,

vēloties stiprināt, uzturēt un attīstīt ekonomisko, rūpniecisko, zinātnisko un tehnisko sadarbību starp Līgumslēdzējām Pusēm un pastiprināt un dažādot to savstarpējo tirdzniecību,

vadoties pēc vienlīdzības, abpusēju interešu un starptautisko tiesību principiem,

ņemot vērā Latvijas Republikas kā Eiropas Savienības dalībvalsts saistības,

ievērojot 1996.gada 22.aprīlī parakstītā Partnerības un sadarbības līguma starp Eiropas Kopienām un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Armēnijas Republiku, no otras puses, nosacījumus,

Ar šo vienojas par sekojošo:

1.pants
Mērķi

1. Līgumslēdzējas Puses savas valsts tiesību aktu ietvaros un, ņemot vērā savas starptautiskās saistības, attīsta, stiprina un dažādo ekonomisko, rūpniecisko, zinātnisko un tehnisko sadarbību uz abpusēji izdevīgiem pamatiem un visās savstarpējo interešu jomās.

2. Šāda sadarbība īpaši tiek virzīta uz:

(i) ekonomisko saišu stiprināšanu un daudzveidošanu starp Līgumslēdzējām Pusēm;

(ii) sadarbības veicināšanu starp organizācijām un uzņēmumiem, ieskaitot mazos un vidējos uzņēmumus, ar mērķi sekmēt investīcijas, kopuzņēmumu veidošanu un cita veida sadarbību starp tiem.

2.pants
Darbības sfēra

1. 1. pantā paredzētā sadarbība tiek paplašināta starp Līgumslēdzējām Pusēm, it īpaši sekojošās jomās:

(i) rūpniecība;

(ii) zinātne, tehnoloģijas un inovācijas;

(iii) investīciju politika;

(iv) transports un tranzīts;

(v) tūrisms;

(vi) lauksaimniecība;

(vii) vides aizsardzība;

(viii) informāciju un komunikāciju tehnoloģijas;

(ix) reģionālā attīstība;

(x) citas abpusēju interešu jomas, kas veicina tālāku ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības attīstību.

2. Līgumslēdzējas Puses savstarpēji konsultējas, lai noteiktu sadarbības prioritāros virzienus, kā arī jaunus ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības virzienus.

3.pants
Sadarbības pasākumi

Šī Līguma mērķu sasniegšanai Līgumslēdzējas Puses veicina un sekmē, cita starpā, arī:

(i) komunikāciju un sadarbību starp valdību institūcijām;

(ii) saiknes starp profesionālajām organizācijām, kamerām un asociācijām;

(iii) vizītes, kontaktus un aktivitātes, kuru mērķis ir veicināt sadarbību starp atsevišķām personām, amatpersonām un ekonomiskajām organizācijām;

(iv) gadatirgu un izstāžu organizēšanu;

(v) semināru un simpoziju organizēšanu;

(vi) kopuzņēmumu un citu kopīgu ekonomisko aktivitāšu formu veidošanos;

(vii) mazo un vidējo uzņēmumu līdzdalību divpusējās ekonomiskajās attiecībās;

(viii) tirdzniecības veicināšanas aktivitātes.

4.pants
Informācijas apmaiņa

1. Līgumslēdzējas Puses regulāri apmainās ar informāciju par tirdzniecību, investīcijām, finanšu pakalpojumiem un citu informāciju, kas nepieciešama ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības veicināšanai un sekmēšanai.

2. Līgumslēdzējas Puses atzīst efektīvas intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības nozīmīgumu. Līgumslēdzējas Puses regulāri apmainās ar informāciju par viņu attiecīgo valstu tiesību aktiem un procedūrām intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības jomā.

5.pants
Starpvaldību komisijas izveidošana

1. Lai izpildītu šī Līguma 1. pantā izvirzītos uzdevumus, Līgumslēdzējas Puses izveido Latvijas–Armēnijas Starpvaldību komisiju ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos (turpmāk – Starpvaldību komisija).

2. Starpvaldību komisija tiek veidota no Līgumslēdzēju Pušu attiecīgo valsts institūciju pārstāvjiem.

3. Starpvaldību komisijas sēdes tiek organizētas pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi divos gados pārmaiņus Latvijas Republikā un Armēnijas Republikā.

4. Starpvaldību komisija var pieaicināt Līgumslēdzēju Pušu uzņēmēju aprindu pārstāvjus, lai piedalītos tās darbā.

6.pants
Starpvaldību komisijas darbība

1. Starpvaldību komisijas galvenie uzdevumi ir sekojoši:

(i) uzraudzīt un pārbaudīt šī Līguma darbību un jebkurus jautājumus, kas varētu rasties šī Līguma īstenošanas gaitā;

(ii) apspriest ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības programmas abpusējo interešu jomās;

(iii) izskatīt problēmas, kas varētu kavēt ekonomiskās sadarbības un tirdzniecības attīstību starp Līgumslēdzējām Pusēm;

(iv) salīdzināt Līgumslēdzēju Pušu statistikas datus.

2. Starpvaldību komisija sniedz ieteikumus šī Līguma grozījumiem un papildinājumiem.

7.pants
Strīdu izšķiršanas kārtība

Jebkuri strīdi, kas rodas šī līguma interpretēšanā vai piemērošanā, tiek risināti pārrunu un konsultāciju ceļā starp Līgumslēdzējām Pusēm.

8.pants
Grozījumi

1. Šī Līguma nosacījumi var tikt grozīti un papildināti pēc abpusējas Līgumslēdzēju Pušu vienošanās.

2. Šādi grozījumi un papildinājumi tiek noformēti papildus Protokolu veidā, kas veido šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu un stājas spēkā saskaņā ar šī Līguma 9. pantā noteikto kārtību.

9.pants
Nobeiguma noteikumi

1. Šis Līgums stājas spēkā dienā, kad pa diplomātiskajiem kanāliem ir saņemts pēdējais rakstveida paziņojums, ar kuru Līgumslēdzējas Puses viena otru informē, ka ir izpildītas iekšējās juridiskās prasības, kas nepieciešamas, lai Līgums stātos spēkā.

2. Šis Līgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku.

3. Jebkura Līgumslēdzēja Puse var izbeigt šī Līguma darbību, iesniedzot otrai Līgumslēdzējai Pusei rakstisku paziņojumu. Šāda Līguma darbības izbeigšana stājas spēkā sestā mēneša pirmajā dienā, kas seko datumam, kad otra Līgumslēdzēja Puse ir saņēmusi šādu paziņojumu.

Parakstīts Erevānā 2009.gada 10.decembrī divos oriģināleksemplāros, katrs latviešu, armēņu un angļu valodā, visi teksti ir vienlīdz autentiski.

Jebkādas šī Līguma atšķirīgas interpretācijas gadījumā noteicošais ir teksts angļu valodā.

Latvijas Republikas valdības vārdā

Artis Kampars
Latvijas Republikas ekonomikas ministrs

Armēnijas Republikas valdības vārdā

Nersess Jeritsjans
Armēnijas Republikas ekonomikas ministrs
Agreement between the Government of the Republic of Latvia and the Government of THE REPUBLIC OF ARMENIA on economic, INDUSTRIAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL cooperation

The Government of the Republic of Latvia and the Government of the Republic of Armenia, hereinafter referred to as “the Contracting Parties",

recalling the development of friendly relations between the Republic of Latvia and the Republic of Armenia,

desiring to strengthen, maintain and develop economic, industrial, scientific and technical cooperation between the Contracting Parties and to intensify and diversify their trade,

being guided by the principles of equality, mutual interests and international law,

considering commitments of the Republic of Latvia as a member state of the European Union,

bearing in mind the provisions of the Partnership and Cooperation Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Armenia, of the other part, signed on 22 April 1996,

Hereby agree as follows:

Article 1
Objectives

1. The Contracting Parties shall, within the framework of their respective national laws and taking into account their international obligations, develop, strengthen and diversify economic, industrial, scientific and technical cooperation on a mutually beneficial basis and in all spheres of mutual interest.

2. Such cooperation shall be aimed in particular at:

(i) strengthening and diversifying economic links between the Contracting Parties;

(ii) encouraging cooperation between organizations and enterprises, including small and medium-sized enterprises, with a view to promote investments, joint ventures and other forms of cooperation between them.

Article 2
Scope

1. The cooperation agreed in Article 1, shall be extended between the Contracting Parties, in particular, in the following sectors:

(i) industry;

(ii) science, technologies and innovations;

(iii) investment policy;

(iv) transport and transit;

(v) tourism;

(vi) agriculture;

(vii) environmental protection;

(viii) information and communication technologies;

(ix) regional development;

(x) other sectors of mutual interest which promote the further expansion of economic, industrial, scientific and technical cooperation.

2. The Contracting Parties shall consult with each other in order to identify the priority sectors in their cooperation as well as on new sectors of economic, industrial, scientific and technical cooperation to be included.

Article 3
Cooperation measures

In order to attain the objectives of this Agreement, the Contracting Parties shall facilitate and promote, among other things:

(i) communication and cooperation between governmental institutions;

(ii) links between professional organizations, chambers, and associations;

(iii) visits, contacts and activities designed to promote cooperation, between individuals, officials and economic organizations;

(iv) the organization of fairs and exhibitions;

(v) the organization of seminars and symposia;

(vi) the forming of joint ventures and other forms of joint economic activities;

(vii) participation of small and medium-sized enterprises in bilateral economic relations;

(viii) trade promotion activities.

Article 4
Exchange of information

1. The Contracting Parties shall regularly exchange information about trade, investment, financial services and other information, necessary for the promotion and facilitation of economic, industrial, scientific and technical cooperation.

2. The Contracting Parties recognize the importance of effective protection of intellectual property rights. The Contracting Parties shall exchange information on a regular basis on laws and procedures governing the protection of intellectual property rights in their respective countries.

Article 5
Establishment of the Intergovernmental Commission

1. With the purpose of performing the tasks set out in Article 1 of this Agreement the Contracting Parties shall establish the Latvian-Armenian Intergovernmental Commission on Economic, Industrial, Scientific and Technical Cooperation (hereinafter the Intergovernmental Commission).

2. The Intergovernmental Commission shall be composed of representatives of respective state authorities of the Contracting Parties.

3. The Intergovernmental Commission shall hold sessions when necessary, but not less than once in two years by alternatively in the Republic of Latvia and Republic of Armenia.

4. The Intergovernmental Commission may invite representatives of business circles of the Contracting Parties to take part in its work.

Article 6
Terms of the Intergovernmental Commission

1. The main tasks of the Intergovernmental Commission are as follows:

(i) to monitor and examine the functioning of this Agreement and any questions that may arise in the implementation of this Agreement;

(ii) to discuss programs of economic, industrial, scientific and technical cooperation in the spheres of mutual interest;

(iii) to examine problems that could hinder the development of economic cooperation and trade between the Contracting Parties;

(iv) to compare statistics of the Contracting Parties.

2. The Intergovernmental Commission shall make recommendation on amendments and supplements to this Agreement.

Article 7
Dispute settlements

Any disputes concerning interpretation or application of this Agreement shall be settled by negotiations and consultations between the Contracting Parties.

Article 8
Amendments

1. The provisions of this Agreement may be amended and supplemented by mutual agreement of the Contracting Parties.

2. Such amendments and supplements shall be formed as additional Protocols which shall constitute an integral part of this Agreement and shall enter into force in accordance with the procedure described in Article 9 of this Agreement.

Article 9
Final provisions

1. This Agreement shall enter into force on the date of receipt of the last written notification through diplomatic channels by which the Contracting Parties inform each other that the internal legal requirements necessary for its entry into force have been fulfilled.

2. This Agreement is concluded for an indefinite period of time.

3. Each Contracting Party may terminate this Agreement by means of a written notification to the other Contracting Party. Such termination shall take effect on the first day of the sixth month following the date on which the other Contracting Party received such notification.

Done at Yerevan this 10 day of December, 2009, in two original copies, each in the Latvian, Armenian and English languages, all texts being equally authentic.

In case of any differences in the interpretation of this Agreement, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE  REPUBLIC OF LATVIA

Artis Kampars
Minister of Economics of the Republic of Latvia

 

FOR THE GOVERNMENT OF THE  REPUBLIC OF ARMENIA

Nerses Yeritsyan
Minister of Economy of the Republic of Armenia

 

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!