• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2010. gada 2. marta noteikumi Nr. 215 "Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 19.03.2010., Nr. 45 https://www.vestnesis.lv/ta/id/206769

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.243

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumos Nr.1066 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.1.1.apakšaktivitāti "Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai darba tirgū""

Vēl šajā numurā

19.03.2010., Nr. 45

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 215

Pieņemts: 02.03.2010.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta noteikumi Nr.215

Rīgā 2010.gada 2.martā (prot. Nr.11 36.§)

Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 5.panta ceturto daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts atbalstu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem (turpmāk – atbalsts).

2. Atbalstu piešķir šo noteikumu 1.pielikuma B.3.sadaļā minēto pasākumu (turpmāk – pasākumi) īstenošanai.

3. Uz atbalstu pasākumu īstenošanai var pretendēt šo noteikumu 1.pielikuma B.3.sadaļā minētie atbalsta pretendenti.

II. Projekta iesnieguma iesniegšana un vērtēšana

4. Lai īstenotu pasākumu (izņemot šo noteikumu 17.punktā minēto pasākumu), Zemkopības ministrija piecu darbdienu laikā pēc Zivju fonda padomes lēmuma pieņemšanas par projektu iesniegumu iesniegšanas kārtas izsludināšanu publicē to sludinājumā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

5. Šo noteikumu 4.punktā minētajā sludinājumā Zemkopības ministrija norāda attiecīgo pasākumu, par kuru izsludināta projektu iesniegumu iesniegšanas kārta, projektu iesniegumu iesniegšanas kārtas beigu termiņu, kas nav īsāks par 10 dienām, un kopējo kārtai pieejamo atbalsta apmēru.

6. Lai pieteiktos atbalsta saņemšanai, atbalsta pretendents Lauku atbalsta dienestā (turpmāk – dienests) iesniedz personīgi, nosūta pa pastu vai elektroniski atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu šādus dokumentus:

6.1. pilnībā aizpildītu un atbilstoši šo noteikumu 8.3., 8.4., 8.5., 8.6. un 8.7.apakšpunktā noteiktajām prasībām noformētu projekta iesniegumu (1.pielikums) vienā eksemplārā;

6.2. identisku projekta iesnieguma elektronisko versiju elektronisko datu nesējā, ja projekta iesniegums iesniegts papīra formā;

6.3. pilnvaru, ja projekta iesniegumu parakstījusi valsts iestādes, pašvaldības, citas atvasinātas publiskas personas vai saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likumu reģistrētas biedrības, kuras darbības mērķi saistīti ar zivju resursu izmantošanu un aizsardzību (turpmāk – biedrība), vadītāja pilnvarota persona;

6.4. rakstisku trešās personas apliecinājumu par līdzfinansējuma pieejamību, ja projekta īstenošanai paredzēts trešās personas līdzfinansējums;

6.5. projekta iesniegumā minētā pasākuma ietvaros veiktās iepirkuma procedūras apliecinošus dokumentus saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu vai aprakstu par mazākās cenas izvēli, ja projektā paredzētās iegādes nepārsniedz 50 000 latu;

6.6. biedrības valdes lēmuma kopiju par projekta iesnieguma iesniegšanu – ja atbalsta pretendents ir biedrība;

6.7. pašvaldības vadītāja izsniegtu rakstisku apliecinājumu, ka pašvaldība līdz projekta iesnieguma iesniegšanas dienai ir nokārtojusi visas finanšu saistības pret valsts pamatbudžetu zivju fonda dotācijas veidošanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par licencētās rūpnieciskās zvejas kārtību, normatīvajiem aktiem par licencētās amatierzvejas – makšķerēšanas – kārtību un normatīvajiem aktiem par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību, – ja atbalsta pretendents ir pašvaldība.

7. Dienests 10 darbdienu laikā pēc projekta iesnieguma iesniegšanas termiņa beigām:

7.1. izskata projekta iesniegumu un tam pievienotos dokumentus (turpmāk – projekts), izvērtējot projekta atbilstību šo noteikumu 8.punktā minētajiem administratīvajiem kritērijiem, kā arī elektroniski informē Zemkopības ministriju par projekta izvērtēšanas rezultātiem;

7.2. saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu elektroniski nosūta Zemkopības ministrijai šo noteikumu 6.2.apakšpunktā minēto dokumentu.

8. Dienests vērtē projektu saskaņā ar šādiem administratīvajiem kritērijiem:

8.1. projekts ir iesniegts noteiktajā termiņā;

8.2. projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts, un ir iesniegti visi šo noteikumu 6.punktā minētie dokumenti, kas attiecas uz konkrēto atbalsta pretendentu;

8.3. projekts ir sagatavots datorrakstā valsts valodā;

8.4. projekta oriģināls ir cauršūts (caurauklots), ja projektu iesniedz papīra formā;

8.5. projekta iesniegumu ir parakstījusi atbildīgā persona, kurai ir paraksta tiesības;

8.6. projekta iesniegumā pieprasītais finansējums ir norādīts pilnos latos;

8.7. projekta tāme ir aritmētiski pareiza un saskan ar norādīto kopsummu;

8.8. atbalsta pretendentam nav nodokļu parādu;

8.9. projekta iesnieguma izmaksu pozīcijās nav ietvertas šo noteikumu 30.punktā minētās neattiecināmās izmaksas.

III. Lēmuma pieņemšana

9. Zivju fonda padome ne vēlāk kā mēneša laikā pēc projektu iesniegumu iesniegšanas kārtas beigām saskaņā ar normatīvo aktu par Zivju fonda nolikumu un Administratīvā procesa likumu pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt atbalstu.

10. Zivju fonda padomes vadītājs uzdod atbildīgajam Zivju fonda padomes loceklim atbilstoši kompetencei sagatavot atzinumu par projekta iesnieguma atbilstību attiecīgajam pasākumam.

11. Pieņemot lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt atbalstu, Zivju fonda padome izskata un novērtē projekta iesniegumu, ņemot vērā šo noteikumu 10.punktā minēto atzinumu un šo noteikumu 2.pielikumā minētos projektu vērtēšanas kritērijus.

12. Zemkopības ministrija iesniedz dienestā Zivju fonda padomes sēdes protokolu par Zivju fonda padomes pieņemtajiem lēmumiem (turpmāk – protokols) piecu darbdienu laikā pēc tam, kad to ir parakstījis Zivju fonda padomes vadītājs.

13. Zemkopības ministrija piecu darbdienu laikā pēc protokola parakstīšanas nosūta atbalsta pretendentam Zivju fonda padomes lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt atbalstu.

14. Dienests slēdz līgumu ar atbalsta saņēmēju par projekta īstenošanu, ja Zivju fonda padomes apstiprinātā projekta finansējums pārsniedz 10 000 latu. Ja Zivju fonda padomes apstiprinātā projekta finansējums nepārsniedz 10 000 latu, līgumu ar atbalsta saņēmēju par projekta īstenošanu neslēdz.

15. Zivju fonda padomes pieņemto lēmumu var apstrīdēt Zemkopības ministrijā. Zemkopības ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

16. Kārtējā gada novembrī un decembrī lēmumu par projektu iesniegumu iesniegšanas kārtas izsludināšanu vai par atbalsta piešķiršanu, vai atteikumu piešķirt atbalstu Zivju fonda padome pieņem sešu darbdienu laikā pēc projektu iesniegumu iesniegšanas kārtas termiņa beigām.

17. Projekta iesniegumu, kas attiecas uz stihisko nelaimju vai avāriju seku likvidāciju, kuras nodarījušas zaudējumus zivju mazuļiem, kas audzēti, lai īstenotu Zivju resursu atražošanas valsts programmu (turpmāk – stihisko nelaimju vai avāriju seku likvidācijas pasākums), izskata un lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt atbalstu pieņem sešu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 6.punktā minēto dokumentu iesniegšanas dienestā.

18. Ja projektu iesniegumu iesniegšanas kārtu izsludina kārtējā gada novembrī vai decembrī, Zemkopības ministrija triju darbdienu laikā pēc Zivju fonda padomes lēmuma pieņemšanas par projektu iesniegumu iesniegšanas kārtas izsludināšanu publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" sludinājumu par projektu iesniegumu iesniegšanas kārtas termiņu, kas nav īsāks par piecām dienām.

19. Lai pieteiktos atbalsta saņemšanai par pasākumiem, kuru projektu iesniegumu iesniegšanas kārtas izsludinātas kārtējā gada novembrī un decembrī, atbalsta pretendents šo noteikumu 6.punktā minētos dokumentus dienestā iesniedz personīgi, nosūta pa pastu vai elektroniski atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

20. Lai pieteiktos atbalsta saņemšanai par stihisko nelaimju vai avāriju seku likvidācijas pasākumiem, atbalsta pretendents šo noteikumu 19.punktā minētajā kārtībā iesniedz dienestā projekta iesniegumu (1.pielikums) vienā eksemplārā.

21. Ja projektu iesniegumu iesniegšanas kārtu izsludina kārtējā gada novembrī vai decembrī vai projekts attiecas uz stihisko nelaimju vai avāriju seku likvidācijas pasākumu:

21.1. dienests triju darbdienu laikā pēc projekta iesnieguma iesniegšanas termiņa beigām veic šo noteikumu 7.punktā minētās darbības;

21.2. Zivju fonda padome triju darbdienu laikā pēc šo noteikumu 7.punktā minētās informācijas saņemšanas no dienesta pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt atbalstu;

21.3. Zemkopības ministrija vienas darbdienas laikā pēc tam, kad protokolu parakstījis Zivju fonda padomes vadītājs, iesniedz to dienestā.

22. Zemkopības ministrija pēc protokola parakstīšanas nosūta atbalsta pretendentam Zivju fonda padomes lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt atbalstu:

22.1. divu darbdienu laikā, ja projektu iesniegumu iesniegšanas kārta izsludināta kārtējā gada novembrī vai decembrī;

22.2. vienas darbdienas laikā, ja projekts attiecas uz stihisko nelaimju vai avāriju seku likvidācijas pasākumu.

IV. Finansējuma pieprasīšana un maksājumu kārtība

23. Pēc Zivju fonda atbalstītā projekta vai tā daļas īstenošanas atbalsta saņēmējs iesniedz dienestā maksājuma pieprasījumu (3.pielikums).

24. Kopā ar maksājuma pieprasījumu atbalsta saņēmējs dienestā iesniedz:

24.1. pārskatu par projekta īstenošanu (4.pielikums);

24.2. Zivju fonda atbalstītā projekta īstenošanu apliecinošo dokumentu kopijas (uzrāda oriģinālus);

24.3. ar pakalpojumu sniedzējiem noslēgto līgumu kopijas (uzrāda oriģinālus);

24.4. darbu nodošanas un pieņemšanas aktu kopijas (uzrāda oriģinālus) vai aktus par zivju mazuļu ielaišanu (uzrāda oriģinālus), ja Zivju fonda atbalsts piešķirts zivju resursu pavairošanai un atražošanai publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā.

25. Atbalsta saņēmējs sagatavo šo noteikumu 24.punktā minēto dokumentu sarakstu, norādot katra dokumenta nosaukumu un lapu skaitu.

26. Maksājuma pieprasījumu un šo noteikumu 24.punktā minētos dokumentus dienests izskata 10 darbdienu laikā pēc to saņemšanas.

27. Ja projektu iesniegumu iesniegšanas kārtu izsludina kārtējā gada novembrī vai decembrī vai projekts attiecas uz stihisko nelaimju vai avāriju seku likvidācijas pasākumu, maksājuma pieprasījumu un šo noteikumu 24.punktā minētos dokumentus dienests izskata piecu darbdienu laikā pēc to saņemšanas.

28. Dienests piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 24.1.apakšpunktā minētā pārskata saņemšanas iesniedz to Zemkopības ministrijā izskatīšanai Zivju fonda padomes sēdē.

29. Attiecināmas ir tās projekta izmaksas, par kurām atbalsta saņēmējs ir iesniedzis dienestā darījumu un samaksu apliecinošus dokumentus līdz kārtējā gada 1.decembrim (izņemot stihisko nelaimju vai avāriju seku likvidācijas pasākumus) un dokumentos norādītais datums nav agrāks par dienu, kad Zivju fonda padome pieņēmusi lēmumu par atbalsta piešķiršanu.

30. Neattiecināmas ir šādas projekta izmaksas:

30.1. pievienotās vērtības nodoklis un citi nodokļi un nodevas, ko iespējams atgūt normatīvajos aktos par nodokļiem un nodevām noteiktajā kārtībā;

30.2. naudas sodi, līgumsodi, nokavējuma procenti un tiesāšanās izdevumi;

30.3. automobiļu un traktortehnikas iegāde;

30.4. veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšana;

30.5. esošo būvju uzturēšanas izmaksas;

30.6. administratīvās izmaksas (piemēram, izdevumi par degvielas iegādi, sakaru pakalpojumiem, interneta pieslēgumu);

30.7. tehniskās apkopes, rezerves daļu iegādes un ekspluatācijas izdevumi;

30.8. izmaksas, kas nav saistītas ar projekta īstenošanu;

30.9. izmaksas, kas nav pamatotas ar izmaksu attaisnojošiem dokumentiem.

31. Ja atbalsta saņēmējs neiesniedz dienestā kādu no šo noteikumu 24.punktā minētajiem dokumentiem, dienests rakstiski pieprasa atbalsta saņēmējam tos iesniegt 10 darbdienu laikā pēc rakstiskā pieprasījuma saņemšanas.

32. Ja Zivju fonda atbalstītajā projektā paredzēti starpposmu maksājumi, atbalsta saņēmējam tos pārskaita pēc atsevišķu projekta posmu pabeigšanas, ja konkrētais projekta posms ir īstenots un pēc tā īstenošanas ir radusies auditējama vērtība (fiziski izmērāms veiktās darbības rezultāts, kas pamatots ar grāmatvedības dokumentiem).

33. Zivju fonda padome ir tiesīga apstiprināt projekta samaksu avansā ne vairāk kā 40 procentu apmērā no kopējā projektam piešķirtā finansējuma.

34. Ja atbalsta pretendents ir pieprasījis projekta samaksu avansā un Zivju fonda padome ir apstiprinājusi projektā pieprasīto avansa summu, dienests ne vēlāk kā mēneša laikā pēc apstiprinājuma dienas pārskaita atbalsta pretendentam avansu Zivju fonda padomes noteiktajā apmērā, bet ne vairāk kā 40 procentu no kopējā projektam piešķirtā finansējuma.

35. Pamatojoties uz maksājuma pieprasījumā iekļauto izdevumu atbilstības izvērtējumu, dienests:

35.1. sagatavo maksājuma uzdevumu par attiecināmo izdevumu samaksu atbalsta saņēmējam atbilstoši Zivju fonda padomes atbalstītajā projektā noteiktajam finansējumam un iesniedz to Valsts kasē;

35.2. 10 dienu laikā pēc maksājuma pieprasījuma un šo noteikumu 24.punktā minēto dokumentu saņemšanas rakstiski informē atbalsta saņēmēju par neapstiprināto neattiecināmo izdevumu summu, ja maksājuma pieprasījumā iekļautie izdevumi neatbilst vai tikai daļēji atbilst Zivju fonda padomes apstiprinātajam projektam.

36. Ja mainās projekta īstenošanas izmaksas, kas norādītas šo noteikumu 1.pielikuma B.5.8.apakšsadaļā, dienests tās saskaņo ar Zivju fonda padomi.

37. Dienests atbalstu izmaksā bezskaidras naudas norēķinu veidā, to pārskaitot atbalsta saņēmējam uz viņa norādīto bankas kontu.

V. Projektu izpildes kontrole

38. Dienests izlases kārtībā veic pārbaudes vismaz pieciem procentiem no īstenotajiem projektiem un par pārbaužu rezultātiem informē Zivju fonda padomi.

39. Izplatot jebkuru informāciju par projektu (piemēram, plašsaziņas līdzekļos, sanāksmēs, vides reklāmās vai paziņojumos projekta īstenošanas vietās) atbalsta saņēmējs norāda atsauci uz Zivju fondu, bet pārskatā par projekta īstenošanu (4.pielikums) sniedz ziņas par izplatītās informācijas veidu un apjomu.

Ministru prezidenta vietā – zemkopības ministrs J.Dūklavs

Vides ministrs R.Vējonis

 


1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 2.marta
noteikumiem Nr.215

Vides ministrs R.Vējonis

 


2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 2.marta
noteikumiem Nr.215

Projektu vērtēšanas kritēriji

Nr.p.k.

Vērtēšanas kritērijs

Maksimālais punktu skaits*

1. Atbalsta pretendenta pieredze, kas liecina par spēju kvalitatīvi īstenot projektu un gūt plānotos rezultātus

20

2. Projekta budžeta pārskatāmība un detalizācijas pakāpe

5

3. Izmaksu atbilstība plānotajiem uzdevumiem, samērojamība ar iegūstamajiem rezultātiem

15

4. Projekta izpildei piesaistītais līdzfinansējums**  
4.1.

līdz 10 %

10

4.2.

11–25 %

15

4.3.

vairāk par 25 %

20

5. Citu sadarbības partneru iesaistīšana projekta īstenošanā

10

6. Sabiedrības daļas lielums, kura būtu ieguvēja projekta īstenošanas rezultātā

10

7. Sabiedriski noderīga mērķa sasniegšana projekta īstenošanas rezultātā

10

8. Atbalsta pretendents līdz šim nav saņēmis Zivju fonda finansējumu

10

Kopā maksimālais punktu skaits

100

Piezīmes.

1. * Katra kritērija vērtēšanas solis ir 5 punkti.

2. ** Vērtējumu ieraksta tikai vienā no 4.vērtēšanas kritērija apakšpunktiem.

Vides ministrs R.Vējonis

 


3.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 2.marta
noteikumiem Nr.215

Maksājuma pieprasījums no Zivju fonda finansējamam projektam

Informācija par pieprasījumu  
Projekta iesnieguma numurs  
Projekta iesnieguma iesniegšanas datums  
Saņemts avansa maksājums

Jā/Nē

Vai šis ir gala maksājuma pieprasījums

Jā/Nē

Informācija par projektu  
Atbalsta saņēmēja nosaukums  
Atbalsta saņēmēja reģistrācijas numurs  
Atbalsta saņēmēja juridiskā adrese  
Projekta kontaktpersonas vārds, uzvārds  
Projekta kontaktpersonas tālruņa numurs  
Adrese projekta korespondencei  
Bankas informācija
Bankas konts, kurā pārskaitāms maksājums (saskaņā ar LAD klientu reģistru)
 
Konta turētājs  
Reģistrācijas numurs  
Bankas nosaukums  
Bankas konts, kurā pārskaitāms maksājums  
Bankas kods  

 

Atbalsta saņēmējs  
 

(vārds, uzvārds un paraksts*)

Datums* _______________________________________

Aizpilda Lauku atbalsta dienests

Pieprasījums saņemts

Pieprasījums noraidīts

Pieprasījums apstiprināts

     

(datums)

 

(atbildīgās amatpersonas vārds, uzvārds un paraksts)

Projektam paredzēto finanšu līdzekļu izlietojums

Nr.p.k.

Tāmes pozīcijas nosaukums saskaņā ar apstiprināto projekta iesniegumu. Darbu izpildītājs/piegādātājs

Izmaksas saskaņā ar apstiprinātā projekta iesnieguma izmaksu tāmi, Ls

Rēķina numurs un datums

Maksājuma dokumenta numurs un datums

Pieprasījumā deklarētās izmaksas, Ls

1.          
2.          
3.          
4.          

Sniegts skaidrojums par atkāpēm no apstiprinātā projekta

________________________________________________________________________________________________

Atbalsta saņēmējs  
 

(vārds, uzvārds un paraksts*)

Datums* _______________________________________

Apliecinājums

Saskaņā ar šajā maksājuma pieprasījumā norādītajām izmaksām apliecinu, ka:

1) projekta izmaksas atbilst apstiprinātajam projektam, maksājuma pieprasījumā norādītās izmaksas ir samaksātas, attaisnojošie dokumenti ir pieejami;

2) izmaksas tika izdarītas atbilstošajā izmaksu periodā, kas norādīts projekta iesniegumā;

3) ir ievēroti normatīvo aktu nosacījumi par valsts atbalstu, publisko iepirkumu un vides aizsardzību;

4) informācija par darījumiem ir reģistrēta un ir pieejama pēc kompetento dienestu pieprasījuma;

5) visi nepieciešamie maksājumi ir izdarīti pilnībā un īstenotas visas projektā plānotās darbības;

6) finanšu līdzekļu izlietojums atbilst projekta finanšu plānā paredzētajam;

7) neesmu būtiski mainījis projektu, to nesaskaņojot ar Lauku atbalsta dienestu;

8) apņemos atmaksāt saņemtos finanšu līdzekļus, ja tiek konstatēta krāpšana, notikusi pārmaksa vai projekts netiek īstenots atbilstoši apstiprinātajam projekta iesniegumam.

Atbalsta saņēmējs  
 

(vārds, uzvārds un paraksts*)

Datums* _______________________________________

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Vides ministrs R.Vējonis

 


4.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 2.marta
noteikumiem Nr.215

Pārskats par Zivju fonda finansētā projekta īstenošanu

Projekta nosaukums  
Atbalsta saņēmējs  
Projekta iesnieguma numurs  

 

1. Projekta īstenošanas laiks
No _____.gada _____.______________ līdz ____.gada _____.______________

 

 2. Īss projekta apraksts (ietver informāciju par projekta ieviešanas ģeogrāfisko vietu, mērķiem, gūtajiem rezultātiem un projekta ilgtspēju)
 

 

 

 

3. Veiktie pasākumi

Pasākuma nosaukums

Apraksts

Pasākuma rezultāts
(ietekme uz sabiedrību, radītās materiālās vērtības u.c.)

Pasākuma un rezultāta dokumentārs apliecinājums

 
 
 

 

4. Izmaiņas projekta īstenošanas gaitā

Norādiet izmaiņas (ja tādas radušās) starp projekta iesniegumā un projekta tāmē norādītajiem un faktiski īstenotajiem pasākumiem un finansējuma izlietojumu, paskaidrojot izmaiņu iemeslus.

Veiktās izmaiņas projekta pasākumos un finansējuma izlietošanā

Izmaiņu iemesli

Izmaiņu sekas

1.

 

   
2.

 

   

 

5. Informācijas izplatīšanas veids un apjoms

Aprakstiet, kā tika izplatīta informācija par projektu un kāds bija tās apjoms.

 

Pielikumā:

dokumentu kopijas uz ____ lapām.

      Z.v.

(atbalsta pretendenta vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

     

Pārskatu sagatavoja

vārds, uzvārds  
amats  
tālruņa numurs  
e-pasta adrese  

Vides ministrs R.Vējonis

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!