Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2009. gada 8. decembra noteikumi Nr. 1415 "Kārtība, kādā tiek administrēti un uzraudzīti tirgus intervences pasākumi augkopības un lopkopības produktu tirgū, īstenojot Eiropas Komisijas programmu vistrūcīgākajām personām". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 15.12.2009., Nr. 196 https://www.vestnesis.lv/ta/id/202005

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta rīkojums Nr.825

Par Vangažu arodskolas likvidāciju

Vēl šajā numurā

15.12.2009., Nr. 196

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 1415

Pieņemts: 08.12.2009.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.
Ministru kabineta noteikumi Nr.1415

Rīgā 2009.gada 8.decembrī (prot. Nr.87 83.§)
Kārtība, kādā tiek administrēti un uzraudzīti tirgus intervences pasākumi augkopības un lopkopības produktu tirgū, īstenojot Eiropas Komisijas programmu vistrūcīgākajām personām
Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 6.panta otro daļu
1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek administrēti un uzraudzīti augkopības un lopkopības produktu tirgus intervences pasākumi, lai īstenotu Eiropas Komisijas programmu vistrūcīgākajām personām (turpmāk – programma).
2. Lai īstenotu šo noteikumu 1.punktā minēto augkopības un lopkopības produktu tirgus intervences pasākumu administrēšanu, tiek noteikti izdalei pare­dzētie pārtikas produktu veidi saskaņā ar Padomes 2007.gada 22.oktobra Regulu (EK) Nr.1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (turpmāk – Padomes Regula Nr.1234/2007), un Komisijas 1992.gada 29.oktobra Regulu (EEK) Nr.3149/92, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus pārtikas piegādei no intervences krājumiem vistrūcīgākajām personām Kopienā (turpmāk – Komisijas Regula Nr.3149/92).
3. Atbilstoši programmai tiesības saņemt pārtikas produktus ir ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām, kuras ir atzītas par trūcīgām saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu. Lai saskaņā ar programmu saņemtu pārtikas produktus, ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona uzrāda pašvaldības sociālā dienesta izsniegtu izziņu par trūcīgas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu.
4. Lai saskaņā ar Padomes Regulas Nr.1234/2007 27.pantu noteiktu organizāciju, kas, īstenojot programmu, piegādā pārtikas produktus (turpmāk – organizācija), Zemkopības ministrija sadarbībā ar Tieslietu ministriju un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju:

4.1. līdz kārtējā gada 1.jūlijam izsludina organizāciju pieteikšanās kārtību programmai, nosacījumus un iesniegumu iesniegšanas beigu termiņu, publicējot šo informāciju laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un Zemkopības ministrijas tīmekļa vietnē;

4.2. izvērtē organizācijas atbilstību dalībai programmā, ņemot vērā šādus nosacījumus:

4.2.1. organizācija ir reģistrēta atbilstoši biedrību un nodibinājumu vai reliģisko organizāciju statusu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, un iesnie­gumam ir pievienots īstenoto pasākumu apraksts, kas apliecina, ka organizācijas darbības veids pēdējos 12 mēnešus ir bijusi humānās palīdzības sniegšana;

4.2.2. ir iesniegts apliecinājums, ka organizācijai vai tās sadarbības partnerim ir nepieciešamie cilvēku un administratīvie resursi, lai nodrošinātu pārtikas izdali;

4.2.3. organizācija ir iesniegusi pašvaldības informāciju par to personu skaitu attiecīgajā novadā, kurām uz kārtējā gada 1.jūliju ir spēkā trūcīgās ģimenes (personas) statuss;

4.2.4. ir norādītas organizācijas pārtikas produktu izdales vietas adreses, un minētās pārtikas produktu izdales vietas ir reģistrētas Pārtikas un veterinārā dienesta uzraudzībai pakļauto uzņēmumu reģistrā. Ja izdales vieta nav reģistrēta vai atzīta saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par pārtikas uzņēmumu darbības atzīšanas un reģistrācijas kārtību, izdales vietā nodrošina higiēnas prasību ievē­rošanu atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Regulas (EK) Nr.852/2004 par pārtikas produktu higiēnu II pielikuma III nodaļas 1.punktam un VIII nodaļai. Minēto prasību ievērošanu izvērtē Pārtikas un veterinārais dienests;

4.2.5. ir iesniegta organizācijas gada pārskata (pilns komplekts, ar Valsts ieņēmumu dienesta atzīmi par gada pārskata saņemšanu) apliecināta kopija par pēdējo noslēgto gadu pirms iesnieguma iesniegšanas atbilstoši Gada pārskatu likumam. Ja organizācija dokumentu neiesniedz, Zemkopības ministrija to saņem Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā un termiņā;

4.3. izvērtē organizācijas atbilstību:

4.3.1. nosacījumiem, kas norādīti normatīvajos aktos, kuri nosaka šo noteikumu 4.2.1.apakšpunktā minēto organizāciju darbību;

4.3.2. administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem:

4.3.2.1. iesniegums ir iesniegts noteiktajā termiņā (ja iesniegums iesniegts saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu, par tā iesniegšanas brīdi tiek uzskatīts laiks, kad tas ir nosūtīts, izmantojot elektronisko pastu vai iestādes pārziņā esošās speciālās tiešsaistes sistēmas);

4.3.2.2. iesniegums ir sagatavots datorrakstā latviešu valodā;

4.3.2.3. iesniegumam ir pievienota identiska iesnieguma elektroniskā versija (izņemot iesniegumu, kas iesniegts saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu);

4.3.2.4. iesnieguma oriģināls ir caurauklots (izņemot iesniegumu, kas iesniegts saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu);

4.3.2.5. iesniegumā nav neatrunātu labojumu vai papildinājumu;

4.3.2.6. iesniegumā ir aprakstīta organizācijas saistība ar īstenotajiem pasākumiem atbilstoši šo noteikumu 4.2.1.apakšpunktā minētajām prasībām;

4.3.2.7. iesniegumu ir parakstījusi atbildīgā persona, kurai ir paraksta tiesības;

4.4. līdz kārtējā gada 1.septembrim izvērtē organizācijas atbilstību šo noteikumu prasībām, pieņem lēmumu par organizācijas dalību nākamā gada programmā un nosūta to attiecīgajai organizācijai.
5. Izvērtējot organizāciju, ievēro šādus nosacījumus:

5.1. ja organizācijas iesniegums neatbilst administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, Zemkopības ministrija rakstiski pieprasa papildu informāciju iesnie­guma precizēšanai vai labošanai. Organizācija 10 darbdienu laikā pēc pieprasī­juma saņemšanas iesniedz pieprasīto papildu informāciju. Ja organizācija pieprasīto papildu informāciju neiesniedz, Zemkopības ministrija pieņem lēmumu organizācijas iesniegumu noraidīt;

5.2. ja, izvērtējot šo noteikumu 4.2.1.apakšpunktā minēto organizāciju darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām, konstatēts, ka organizācijas iesnie­gumā ietvertā informācija nav skaidra, Zemkopības ministrija rakstiski pieprasa organizācijai skaidrojumu. Organizācija 10 darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas iesniedz pieprasīto skaidrojumu. Ja organizācija pieprasīto skaidro­jumu neiesniedz, Zemkopības ministrija pieņem lēmumu organizācijas iesniegumu noraidīt;

5.3. ja divas organizācijas pretendē uz programmas īstenošanu vienā un tajā pašā novada vienībā, priekšroka tiek dota organizācijai ar lielāko atlasē iegūto punktu skaitu. Ja punktu skaits ir vienāds, vērtē organizāciju iepriekšējo pieredzi humānās palīdzības sniegšanā.
6. Ja saņemts šo noteikumu 4.4.apakšpunktā minētais lēmums ar apstipri­nājumu dalībai nākamā gada programmā, organizācija 10 darbdienu laikā pēc minētā lēmuma saņemšanas:

6.1. informē Lauku atbalsta dienestu par:

6.1.1. nākamā gada programmā plānotajām pārtikas produktu izdales vietu adresēm;

6.1.2. trūcīgo personu skaitu, kurām uz kārtējā gada 1.septembri ir spēkā trūcīgās ģimenes (personas) statuss;

6.1.3. pārtikas produktu piegādes periodiskumu;

6.2. iesniedz Lauku atbalsta dienestā Pārtikas un veterinārā dienesta apliecinājumu par to, ka pārtikas produktu izdales vietas atbilst šo noteikumu 4.2.4.apakšpunktā minētajām prasībām.
7. Organizācijas atbilstoši šo noteikumu 4.2.3. un 6.1.2.apakšpunktam pieprasa informāciju no vietējās pašvaldības sociālā dienesta.
8. Lauku atbalsta dienests administrē un kontrolē programmas pasāku­mus, kā arī nosaka komersantu, kas:

8.1. komplektēs un piegādās Eiropas Kopienas tirgū iepirktos pārtikas produktus;

8.2. pārstrādās, iepakos, komplektēs un piegādās organizācijai pārtikas produktus no Latvijas teritorijā esošās intervences noliktavas;

8.3. transportēs intervences produktus no citas Eiropas Savienības dalīb­valsts teritorijā esošās intervences noliktavas uz to pārstrādes vai iepakošanas vietu atbilstoši Komisijas Regulas 3149/92 7.panta 1.punktam;

8.4. pārņems citas Eiropas Savienības dalībvalsts teritorijā esošos inter­vences produktus no intervences noliktavas un izvietos tos Eiropas Kopienas tirgū atbilstoši Komisijas Regulas 3149/92 7.panta 3.punktam.
9. Lauku atbalsta dienests laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un periodiskajā izdevumā "Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis" publicē:

9.1. piedāvājuma iesniegšanas termiņu, kas nav īsāks par 30 dienām no paziņojuma publicēšanas datuma;

9.2. piedāvājuma iesniegšanas nosacījumus šo noteikumu 8.3.apakšpunktā minēto intervences produktu transportēšanai, norādot:

9.2.1. tās Eiropas Savienības dalībvalsts intervences noliktavas adresi, no kuras intervences produkts jātransportē;

9.2.2. intervences produkta piegādes termiņu;

9.2.3. transportējamā intervences produkta maksimālo daudzumu;

9.3. samaksas veidu;

9.4. aprēķināto finanšu līdzekļu maksimālo summu;

9.5. samaksas kārtību komersantam;

9.6. atsauci uz Lauku atbalsta dienesta tīmekļa vietni (www.lad.gov.lv), kurā publicēta šāda papildu informācija par organizāciju:

9.6.1. pārtikas produktu izdales vietu adreses;

9.6.2. nepieciešamais pārtikas produktu daudzums konkrētajās izdales vietās.
10. Lai piedalītos programmas īstenošanā, komersants Lauku atbalsta dienestā iesniedz piedāvājuma iesniegumu (1.pielikums) un šādus dokumentus:

10.1. Pārtikas un veterinārā dienesta izsniegtas komersanta atzīšanas vai reģistrācijas apliecības kopiju (ja komersants minēto doku­mentu neiesniedz, Lauku atbalsta dienests to saņem Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā un termiņā);

10.2. kredītiestādes izziņu par gatavību izsniegt nodrošinājumu vai aplie­cinājumu par to, ka komersantam ir pietiekami finanšu līdzekļi, lai iesniegtu nodrošinājumu 110 procentu apmērā no līgumā paredzētās pārtikas produktu komplektu vērtības;

10.3. līgumu par pārtikas produktu piegādi, kurā norāda katra pārtikas produkta nosaukumu, daudzumu un citu informāciju par iespējamo piegādi, ja komersanta piedāvājumā ietvertos pārtikas produktus ražo cits komersants;

10.4. apliecinājumu par komersantam pieejamiem tehniskajiem līdzekļiem, par komersanta īpašumā vai valdījumā esošo transporta parku vai līguma kopiju ar citu komersantu par transporta un loģistikas pakalpojumu sniegšanu, vai nodomu protokolu par līguma slēgšanu ar citu komersantu par transporta un loģistikas pakalpojumu sniegšanu, lai nodrošinātu:

10.4.1. pārtikas produktu piegādi organizācijas noteiktajās pārtikas produktu izdales vietās;

10.4.2. šo noteikumu 8.3.apakšpunktā minētā pasākuma īstenošanu;

10.5. lai īstenotu šo noteikumu 10.4.1. un 10.4.2.apakšpunktā minētās prasības, – aplieci­nājumu par kravas apdrošināšanu un kravu autopārvadātāju civiltiesiskās atbildības (CMR) apdrošināšanu, kuras minimālais atbildības limits ir ne mazāk kā EUR 100 000 par vienu pārvadājumu;

10.6. Valsts ieņēmumu dienesta vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts līdzīgas iestādes izziņu (izsniegta ne vēlāk kā 30 kalendāra dienas pirms iesnieguma iesniegšanas; ja komersants minēto doku­mentu neiesniedz, Lauku atbalsta dienests to saņem Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā un termiņā) par to, ka:

10.6.1. komersantam nav nodokļu parādu;

10.6.2. komersantam, ar kuru ir noslēgts līgums par transporta un loģistikas pakalpojumu sniegšanu vai nodomu protokols par līguma slēgšanu par transporta un loģistikas pakalpojumu sniegšanu, nav nodokļu parādu.
11. Komersants Lauku atbalsta dienestā piedāvājuma iesniegumu iesniedz:

11.1. latviešu valodā. Informācijas materiāliem, kas nav latviešu valodā, pievieno komersanta apliecinātu tulkojumu latviešu valodā. Dokumentu kopijas ir sagatavotas un noformētas atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu;

11.2. caurauklotu, numurētu, ar satura rādītāju, uz pēdējās lapas aizmugurē diegu galus pielīmē, apzīmogo ar komersanta iesniedzēja zīmogu un uz uzlīmes norāda informāciju par dokumenta lapu skaitu, apliecinājumu par dokumenta satura pareizību, dokumenta autora nosaukumu, parakstu (izņemot piedāvājuma iesniegumus, kas iesniegti saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu);

11.3. slēgtā aploksnē, uz kuras norādīts programmas nosaukums "Par pārtikas piegādi labdarības organizācijām izdalīšanai vistrūcīgākajām personām" (izņemot piedāvājuma iesniegumus, kas iesniegti saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu).
12. Komersantam programmas īstenošanas gadā ir tiesības Lauku atbalsta dienestā iesniegt vienu piedāvājuma iesniegumu vienā piedāvājumu iesniegšanas kārtā.
13. Lauku atbalsta dienests piedāvājuma iesniegumus reģistrē to iesniegšanas secībā un katram iesniegumam piešķir reģistrācijas numuru.
14. Lauku atbalsta dienests komersanta iesniegto piedāvājumu izvērtē atbilstoši šādiem kritērijiem:

14.1. komersants ir reģistrēts Uzņēmumu reģistrā vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentajā iestādē;

14.2. komersants ar tiesas lēmumu nav atzīts par maksātnespējīgu, neatrodas sanācijas procesā vai tiesiskās aizsardzības procesā, un tā saimnieciskā darbība nav izbeigta vai saskaņā ar komercreģistrā pieejamo informāciju tas neatrodas likvidācijas stadijā;

14.3. komersantam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas parādu;

14.4. komersants ir reģistrējies Lauku atbalsta dienesta klientu reģistrā;

14.5. komersants ir spējīgs nodrošināt nepieciešamo pārtikas produktu daudzumu programmas īstenošanai;

14.6. piedāvājumā ietvertie pārtikas produkti ir ražoti Pārtikas un veteri­nārā dienesta atzītā vai reģistrētā uzņēmumā;

14.7. komersanta tehniskie līdzekļi nodrošina nepieciešamo pārtikas pro­duktu piegādi visā Latvijas teritorijā, kā arī šo noteikumu 8.3.apakšpunktā minētā pasākuma īstenošanu;

14.8. piedāvājums salīdzinājumā ar citiem pretendentiem atbilstoši šo noteikumu 2.pielikumā minētajiem atlases kritērijiem ir ieguvis lielāko punktu skaitu;

14.9. komersants ir iesniedzis piedāvājuma nodrošinājumu, kas ir ekvivalents pieciem procentiem no piedāvājuma kopējās summas.
15. Komersanta iesniegto piedāvājumu nevērtē un noraida, ja:

15.1. tas pārsniedz šo noteikumu 9.4.apakšpunktā minēto finanšu līdzekļu maksimālo summu;

15.2. transportēšanas izmaksas pārsniedz 4,5 procentus no piedāvājuma kopējās summas (izņemot šo noteikumu 8.3.apakšpunktā minēto pasākumu).
16. Lauku atbalsta dienests piedāvājumu vērtē, izmantojot šo noteikumu 3.pielikumā norādīto formulu.
17. Ja diviem vai vairākiem piedāvājumiem saskaņā ar šo noteikumu 3.pielikumu ir vienāds punktu skaits, Lauku atbalsta dienests piedāvājumus vērtē atbilstoši to iesniegšanas secībai.
18. Lauku atbalsta dienests samaksu komersantam veic, pamatojoties uz:

18.1. Komisijas Regulas 3149/92 2.pantā minēto resursu sadali programmas īstenošanas gadā;

18.2. Komisijas Regulas 3149/92 5.pantā minēto produktu vērtības pārrēķinu, ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas noteikto valūtas kursu katra gada 1.oktobrī.
19. Lauku atbalsta dienests 30 dienu laikā pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pieņem lēmumu par komersanta dalību programmā un paziņo to komersantam.
20. Lauku atbalsta dienests pēc lēmuma pieņemšanas slēdz līgumu ar izvēlēto komersantu. Pirms līguma slēgšanas komersants, kas pretendē uz pārtikas produktu piegādi organizācijai vai intervences produktu transportēšanu no citas Eiropas Savienības dalībvalsts, iesniedz Lauku atbalsta dienestā nodrošinājumu 110 procentu apmērā no līgumā paredzētās pārtikas produktu komplektu vērtības vai intervences produktu vērtības.
21. Ja Lauku atbalsta dienests pieņem lēmumu par atteikumu komersanta dalībai programmā, šo noteikumu 14.9.apakšpunktā minētajam nodrošinājumam tiek piemērots atbrīvojums pilnā apmērā.
22. Lauku atbalsta dienests šo noteikumu 14.9.apakšpunktā minēto nodrošinājumu ietur, ja:

22.1. komersants atsauc savu piedāvājuma iesniegumu laikā, kamēr ir spēkā nodrošinājums;

22.2. komersants, kas izvēlēts dalībai programmā, atsakās slēgt piegādes līgumu vai nav iesniedzis līguma (saistību) nodrošinājumu atbilstoši šo noteiku­mu 20.punktam.
23. Lauku atbalsta dienests slēdz līgumu ar organizāciju par izdevumu segšanu saskaņā ar Komisijas Regulas 3149/92 6.pantu.
24. Organizācija par pārtikas produktu izdales vietu un laiku informē tās pašvaldības iedzīvotājus, kuras teritorijā tā īsteno programmu.
25. Piedāvājumā ietvertie pārtikas produkti atbilst šādiem kritērijiem:

25.1. pārtikas produkts ir izņemts no intervences krājumiem neapstrādātā veidā vai pēc iesaiņošanas, vai pēc pārstrādes vai arī tās pašas produktu grupas pārtikas produkts tiek iepirkts Eiropas Kopienas tirgū, ja produkts nav pieejams intervences krājumos;

25.2. pārtikas produkta realizācijas termiņš pēc pārtikas produkta piegādes izdales vietā ir vismaz:

25.2.1. pieci mēneši – graudaugu grupas pārtikas produktiem;

25.2.2. trīs mēneši – piena grupas pārtikas produktiem;

25.3. pārtikas produkts ir ražots Pārtikas un veterinārā dienesta atzītā vai reģistrētā uzņēmumā un marķēts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par pārtikas preču marķēšanu;

25.4. pārtikas produkts atbilst šo noteikumu 4.pielikumā minētajiem kvalitātes kritērijiem;

25.5. uz piegādāto pārtikas produktu vienības iepakojuma ir skaidri salasāms uzraksts "bezmaksas", un iepakojums ir noformēts atbilstoši Eiropas Komisijas 2007.gada 28.septembra Regulas (EK) Nr.1127/2007, ar kuru groza Regulu (EEK) Nr.3149/92, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus pārtikas piegādei no intervences krājumiem vistrūcīgākajām personām Kopienā, 1.panta 6.punkta "a" apakšpunktā minētajām prasībām.
26. Programmas ietvaros vienai personai 2010.gadā paredzēti ne vairāk kā 12 pārtikas produktu komplekti ar šādu saturu:

26.1. ātri vārāmās auzu pārslas – 0,5 kilogrami;

26.2. četrgraudu pārslas – viens kilograms;

26.3. griķu pārslas – 0,5 kilogrami;

26.4. pankūku milti – 0,4 kilogrami;

26.5. vājpiena pulveris – 0,2 kilogrami;

26.6. piens (2 %) – 2 litri.
27. Organizācija izdara atzīmi uz šo noteikumu 3.punktā minētās pašval­dības sociālā dienesta izsniegtās izziņas, to apzīmogojot, kā arī norādot datumu un tās personas vārdu un uzvārdu, kura pārtikas komplektu ir izsniegusi.
28. Lauku atbalsta dienests Eiropas Komisijas 1993.gada 15.oktobra Regulas Nr.2826/93, ar ko groza Regulu (EEK) Nr.3149/92, ar kuru nosaka sīki izstrādātus noteikumus pārtikas piegādei no intervences krājumiem vistrūcīgā­kajām personām Kopienā, 1.panta 8.punktā minētajā maksājumā komersantam ieskaita arī pievienotās vērtības nodokli.
29. Ja komersants pārkāpj līguma nosacījumus, Lauku atbalsta dienests piemēro šādus ierobežojumus:

29.1. ietur nodrošinājumu proporcionāli neizņemtajam produkta apjomam, ja līgumā noteiktais intervences produkta apjoms nav izņemts no intervences krājumiem;

29.2. komersants sedz turpmākās faktiskās uzglabāšanas izmaksas, ja inter­vences produkts nav izņemts no intervences krājumiem līgumā paredzētajā laikā;

29.3. samazina atbalstu komersantam par 10 procentiem, ja saražotā pārtikas produkta kvalitāte, iepakojums vai specifiskais marķējums, ko nosaka Komisijas Regula Nr.3149/92, neatbilst līguma nosacījumiem, bet attiecīgo pārtikas produktu drīkst izmantot cilvēku uzturā;

29.4. ietur nodrošinājumu proporcionāli nepiegādātajam pārtikas produktu apjomam, ja komersants nepiegādā pārtikas produktus organizācijai.
30. Lauku atbalsta dienests saskaņā ar Eiropas Komisijas 2007.gada 28.septembra Regulas (EK) Nr.1127/2007, ar kuru groza Regulu (EEK) Nr.3149/92, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus pārtikas piegādei no intervences krājumiem vistrūcīgākajām personām Kopienā, 1.panta 6.punkta "c" apakšpunktu informē Zemkopības ministriju par organizāciju darbībā konstatētajiem pārkāpumiem saistībā ar minēto regulas prasību izpildi.
31. Ja organizācija ir pārkāpusi Komisijas Regulas Nr.3149/92 prasības, Zemkopības ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju ir tiesības izslēgt organizāciju no dalības programmas īstenošanā un aizliegt organizācijai turpmākos trīs gadus piedalīties programmas īstenošanā.
32. Informāciju Eiropas Komisijai saskaņā ar Padomes Regulas Nr.1234/2007 192.pantu, Komisijas Regulas Nr.3149/92 1., 2. un 10.pantu un Eiropas Komisijas 2004.gada 29.oktobra Regulas (EK) Nr.1903/2004, ar kuru groza Regulu (EK) Nr.3149/92, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus pārtikas piegādei no intervences krājumiem vistrūcīgākajām personām Kopienā, 1.panta 2.punktu sniedz Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.
33. Pārtikas un veterinārais dienests periodiski veic pārtikas produktu kvalitātes un nekaitīguma kontroli, ņem partiju reprezentējošu paraugu un nosūta laboratoriskai pārbaudei valsts zinātniskajam institūtam "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts" (turpmāk – institūts). Izdevumus, kas saistīti ar pārtikas produktu kontroli un paraugu ņemšanu, sedz produkta piegādātājs saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Pārtikas un veterinārā dienesta veikto valsts uzraudzības un kontroles darbību un sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.
34. Institūts laboratoriski pārbauda Pārtikas un veterinārā dienesta iesūtītos paraugus. Izdevumus, kas saistīti ar laboratorisko pārbaudi un testēšanas pārskata sagatavošanu, sedz produkta piegādātājs saskaņā ar normatīvajiem aktiem par institūta valsts pārvaldes uzdevumā veikto darbību samaksu.
35. Institūts, sagatavojot laboratoriskās pārbaudes un testēšanas pārskatu, nekavējoties informē Pārtikas un veterināro dienestu par pirmo neatbilstošo testē­šanas rezultātu neatkarīgi no nosakāmo rādītāju daudzuma iesūtītajā paraugā.
36. Ja partiju reprezentējošais paraugs neatbilst normatīvo aktu prasībām pārtikas aprites jomā, Pārtikas un veterinārais dienests, ņemot nākamo partiju reprezentējošu paraugu nosūtīšanai uz laboratorisko pārbaudi, konkrēto pārtikas produktu partiju aiztur komersanta noliktavās līdz laboratoriskās pārbaudes un testēšanas pārskata saņemšanai.
37. Ja partiju reprezentējošā parauga laboratoriskās testēšanas rezultāti liecina, ka pārtika rada vai var radīt tiešu vai netiešu apdraudējumu cilvēku veselībai vai dzīvībai:

37.1. komersants, kas ir atbildīgs par pārtikas produktu piegādi program­mas īstenošanai, nekavējoties novērš pārtikas radīto apdraudējumu cilvēku veselībai vai dzīvībai atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 28.janvāra Regulas Nr.178/2002, ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu (turpmāk – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 178/2002), 19.pantam;

37.2. Pārtikas un veterinārais dienests informē sabiedrību atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 178/2002 50.pantam.
38. Pirms šo noteikumu 8.3.apakšpunktā minētā pasākuma īstenošanas komersants nodrošina, ka citas Eiropas Savienības dalībvalsts intervences nolik­tavas piešķirtais intervences produkts atbilst intervences produktu kvalitātes un nekaitīguma prasībām.
39. Ja organizācijas, kas piedalās programmā, līdz kārtējā gada 1.aprīlim informē Zemkopības ministriju par šo noteikumu 3.punktā minēto personu skaita pieaugumu un programmas īstenošanai ir pieejami finanšu līdzekļi, Lauku atbalsta dienests pēc saskaņošanas ar Zemkopības ministriju izsludina nākamo piedāvājuma iesniegšanas kārtu atbilstoši šo noteikumu 9.punktam.
40. Līdz 2009.gada 31.decembrim šo noteikumu 33.punktā minētās laboratoriskās analīzes veic Pārtikas un veterinārais dienests.
41. Programmas ietvaros vienai personai 2009.gadā tiek izdalīti pārtikas produktu komplekti ar šādu saturu:

41.1. auzu pārslas – 0,5 kilogrami;

41.2. četrgraudu pārslas – 0,5 kilogrami;

41.3. makaroni – viens kilograms;

41.4. pankūku milti – 0,4 kilogrami;

41.5. vājpiena pulveris – 0,4 kilogrami.
42. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2005.gada 29.novembra noteikumus Nr.909 "Kārtība, kādā tiek administrēti un uzraudzīti tirgus inter­vences pasākumi augkopības un lopkopības produktu tirgū, īstenojot Eiropas Komisijas programmu vistrūcīgākajām personām" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 195.nr.; 2006, 71., 190.nr.; 2007, 205.nr.; 2008, 79., 174.nr.).
Ministru prezidenta vietā – satiksmes ministrs K.Gerhards

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 8.decembra noteikumiem Nr.1415
Zemkopības ministrs J.Dūklavs
2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 7.decembra noteikumiem Nr.1415
Atlases kritēriji programmas īstenošanai 2010.gadā

Nr.
p.k.

Kritēriju grupa

Maksimāli iespējamais punktu skaits grupā

Kritērijs

Kritērija punktu skaits

1.

Pārtikas produkta komplekta raksturojums

60

Seši komplekta pārtikas produkti ir ražoti PVD* atzītā vai reģistrētā uzņēmumā

60

Pieci komplekta pārtikas produkti ir ražoti PVD atzītā vai reģistrētā uzņēmumā

50

Četri komplekta pārtikas produkti ir ražoti PVD atzītā vai reģistrētā uzņēmumā

40

Trīs komplekta pārtikas produkti ir ražoti PVD atzītā vai reģistrētā uzņēmumā

30

Divi komplekta pārtikas produkti ir ražoti PVD atzītā vai reģistrētā uzņēmumā

20

Viens komplekta pārtikas produkts ir ražots PVD atzītā vai reģistrētā uzņēmumā

10

Komplektā neviens pārtikas produkts nav ražots PVD atzītā vai reģistrētā uzņēmumā

0

2.

Pārtikas produktu komplekta cena

25

Punktu skaitu par pārtikas produktu komplekta piedāvāto cenu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

K = Kmin / Kpiedāvātais x 25, kur

Kmin – vismazākā piedāvājuma cena;

Kpiedāvātais – pretendenta piedāvājuma cena

0–25

3.

Pretendenta noteiktais attaisnoto

transportēšanas un loģistikas izmaksu apmērs, lai pārtikas produkta komplektu nogādātu līdz labdarības organizāciju noteiktajām izdales vietām

15

0–0,99 %

15

1–1,99 %

10

2–2,99 %

5

3–4,5 %

0

 

Kopā

100

   

Piezīme. * Pārtikas un veterinārais dienests.

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
3.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 7.decembra noteikumiem Nr.1415
Finanšu piedāvājumu vērtēšanas formula

Q=100 x (P+K+T)a/(P+K+T)min + (C+Ct)min/(C+Ct)a + (Vv+Vg)min/(Vv+Vg)a, kur

Q – piedāvājuma kopējais punktu skaits;

P – pārtikas produktu komplekta raksturojums (punkti);

K – pārtikas produktu komplekta cena (punkti);

T – transporta un loģistikas izmaksas par pārtikas produktu komplektu transportēšanu līdz labdarības organizāciju noteiktajām izdales vietām (punkti);

Vv – intervences vājpiena pulvera transportēšanas likme (lati par tonnu);

Vg – intervences graudu transportēšanas likme (lati par tonnu);

C – kopējā piedāvātā cena (lati);

Ct – transporta izmaksas par pārtikas produktu komplektu transportēšanu līdz labdarības organizāciju noteiktajām izdales vietām (lati);

(P+K+T)a – attiecīgā piedāvājuma atlases kritēriju punktu skaits;

(P+K+T)min – piedāvājumu atlases kritēriju zemākais punktu skaits;

(C + Ct)a – attiecīgā piedāvājuma kopējā cena (lati);

(C + Ct)min – piedāvājumu zemākā kopējā cena (lati);

(Vv+Vg)a – attiecīgā piedāvājuma kopējā intervences vājpiena pulvera un intervences graudu transportēšanas likme (lati par tonnu);

(Vv+Vg)min – piedāvājumu zemākā kopējā intervences vājpiena pulvera un intervences graudu transportēšanas likme (lati par tonnu).

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
4.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 8.decembra noteikumiem Nr.1415
Programmas īstenošanai paredzēto pārtikas produktu ražošanas un kvalitātes kritēriji

I. Auzu pārslu ražošanas un kvalitātes kritēriji

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Krāsa un izskats

Atbilst attiecīgajam labības pārstrādes produktam

Smarža un garša

Raksturīga attiecīgajam labības pārstrādes produktam, bez pelējuma un citas produktam neraksturīgas smaržas un piegaršas

Mitrums

Ne vairāk kā 13,0 %

Skābums grādos

Ne vairāk kā 5,0

Atkritumu piemaisījumi

Ne vairāk kā 0,3 %

Kaitēkļu invāzija

Nav pieļaujama

II. Četrgraudu pārslu* ražošanas un kvalitātes kritēriji

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Krāsa un izskats

Atbilst attiecīgajam labības pārstrādes produktam

Smarža un garša

Raksturīga attiecīgajam labības pārstrādes produktam, bez pelējuma un citas produktam neraksturīgas smaržas un piegaršas

Mitrums

Ne vairāk kā 14,0 %

Pārslu biezums

0,60–0,80 μm

Atkritumu piemaisījumi

Ne vairāk kā 0,30 %

Kaitēkļu invāzija

Nav pieļaujama

Piezīme. * Minimālais rudzu putraimu procentuālais sastāvs produktā ir 50 %.

III. Makaronu ražošanas un kvalitātes kritēriji

1. Makaronu ražošanā izmantoto izejvielu kritēriji ir šādi:

1.1. makaronu ražošanā izmantotie milti atbilst Komisijas 2006.gada 19.decembra Regulas (EK) Nr.1881/2006, ar ko nosaka konkrētu piesārņotāju maksimāli pieļaujamo koncentrāciju pārtikas produktos, pielikuma 2.sadaļā noteiktajai mikotoksīnu maksimāli pieļaujamajai koncentrācijai;

1.2. citas ražošanā izmantotās sastāvdaļas atbilst normatīvajos aktos noteiktajām pārtikas nekaitīguma un kvalitātes prasībām.

2. Makaronu ražošanas procesa kritērijs – makaroni tiek ražoti saskaņā ar ražotāja deklarētajām prasībām un ražotāja apstiprināto receptūru un tehnoloģisko instrukciju.

3. No kviešu miltiem izgatavoto makaronu izstrādājumu organoleptiskie rādītāji:

Rādītāja nosaukums

Raksturojums

Krāsa

Atbilst miltu šķirai un citām pievienotajām izejvielām, bez neizmīcītu miltu paliekām

Virsma

Gluda, var būt nedaudz raupja

Lūzuma vieta

Stiklveida

Forma

Raksturīga izstrādājuma veidam

Garša

Raksturīga izstrādājumam, bez citas piegaršas

Smarža

Raksturīga izstrādājumam, bez citas smaržas

Stāvoklis pēc izvārīšanas

Nesalipuši

4. Makaronu izstrādājumu fizikāli ķīmiskie rādītāji:

Rādītāja nosaukums

Raksturojums

Mitrums

Ne vairāk kā 13 %

Skābums grādos

Ne vairāk kā 4

Pelni, nešķīstoši 10 % HCl

Ne vairāk kā 0,2 %

Sausnes daudzums, kas pārgājis ūdenī vārīšanas procesā

Ne vairāk kā 9 %

Metālmagnētiskie piemaisījumi

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Kaitēkļu klātbūtne

Nav pieļaujama

IV. Pankūku miltu sausā maisījuma** ražošanas un kvalitātes kritēriji

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Krāsa un izskats

Atbilst attiecīgajam pārstrādes produktam

Smarža un garša

Raksturīga attiecīgajam pārstrādes produktam, bez pelējuma un citas produktam neraksturīgas smaržas un piegaršas

Konsistence

Birstoša, viendabīga, bez kunkuļiem

Mitrums

Ne vairāk kā 13,0 %

Kaitēkļu invāzija

Nav pieļaujama

Piezīme. ** Sausā maisījuma sastāvā ietilpst galvenokārt kviešu milti un vēl vismaz trīs komponenti (sausais vājpiena pulveris, olu pulveris, sāls, cukurs un citas sastāvdaļas nelielā daudzumā), un tas ir gatavs pankūku izgatavošanai bez papildu sastāvdaļu pievienošanas, izņemot ūdeni vai pienu, kas nepieciešams mīklas iegūšanai.

V. Vājpiena pulvera ražošanas un kvalitātes kritēriji

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Krāsa un izskats

Atbilst attiecīgajam pārstrādes produktam

Smarža un garša

Raksturīga attiecīgajam pārstrādes produktam, bez pelējuma un citas produktam neraksturīgas smaržas un piegaršas

Maksimālais ūdens saturs

4,0 %

Tauku saturs

Ne vairāk kā 1,5 %

Minimālais olbaltumvielu saturs

32,0 %

Minimālais laktozes saturs

50,0 %

Maksimālais skābums grādos

20

Maksimālais šķīdības indekss

0,2 cm3

VI. Dzeramā piena, karsēta īpaši augstā temperatūrā, ražošanas un kvalitātes kritēriji

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Krāsa un izskats

Viendabīgs balts šķidrums ar viegli iedzeltenu nokrāsu bez nogulsnēm

Smarža un garša

Raksturīga attiecīgajam pārstrādes produktam ar vāji izteiktu vārīta piena garšu, bez citas produktam neraksturīgas smaržas un piegaršas

Tauku saturs

2,0 ± 0,1 %

Skābums

pH no 6,45 līdz 6,65

Olbaltumvielu saturs

Ne mazāk kā 2,8 %

Blīvums

Ne mazāk kā 1,027 kg/m3

VII. Ātri vārāmo auzu pārslu ražošanas un kvalitātes kritēriji

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Krāsa un izskats

Atbilst attiecīgajam labības pārstrādes produktam

Smarža un garša

Raksturīga attiecīgajam labības pārstrādes produktam, bez pelējuma un citas produktam neraksturīgas smaržas un piegaršas

Mitrums

Ne vairāk kā 13 %

Skābums grādos

Ne vairāk kā 5,0

Pārslu biezums

0,45–0,55 μm

Atkritumu piemaisījumi

Ne vairāk kā 0,3 %

Kaitēkļu invāzija

Nav pieļaujama

Bojātas pārslas

Ne vairāk kā 0,05 %

VIII. Griķu pārslu ražošanas un kvalitātes kritēriji

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Krāsa un izskats

Atbilst attiecīgajam labības pārstrādes produktam

Smarža un garša

Raksturīga attiecīgajam labības pārstrādes produktam, bez pelējuma un citas produktam neraksturīgas smaržas un piegaršas

Mitrums

Ne vairāk kā 14 %

Skābums grādos

Atkritumu piemaisījumi

Ne vairāk kā 0,3 %

Miltveida piemaisījumi (miltiņi)

Ne vairāk kā 4,0 %

Kaitēkļu invāzija

Nav pieļaujama

Zemkopības ministrs J.Dūklavs

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!