Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2009. gada 20. oktobra noteikumi Nr. 1213 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.2.1.2.apakšaktivitāti "Atbalsts mūžizglītības politikas pamatnostādņu īstenošanai"". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 27.10.2009., Nr. 170 https://www.vestnesis.lv/ta/id/199685-noteikumi-par-darbibas-programmas-cilvekresursi-un-nodarbinatiba-papildinajuma-1-2-2-1-2-apaksaktivitati-atbalsts-muzizglitibas...

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.1215

Grozījums Ministru kabineta 2001.gada 27.novembra noteikumos Nr.498 "Kārtība kādā valsts finansē pamatizglītības, vidējās izglītības un augstākās izglītības programmas, kuras īsteno privātās izglītības iestādes"

Vēl šajā numurā

27.10.2009., Nr. 170

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 1213

Pieņemts: 20.10.2009.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta noteikumi Nr.1213

Rīgā 2009.gada 20.oktobrī (prot. Nr.72 34.§)

Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.2.apakšaktivitāti “Atbalsts mūžizglītības politikas pamatnostādņu īstenošanai”

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu

 


I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.prioritātes “Izglītība un prasmes” 1.2.2.pasākuma “Mūžizglītības attīstība un izglītībā un mūžizglītībā iesaistīto institūciju rīcībspējas un sadarbības uzlabošana” 1.2.2.1.2.apakšaktivitāti “Atbalsts mūžizglītības politikas pamatnostādņu īstenošanai” (turpmāk – aktivitāte);

1.2. Eiropas Sociālā fonda projektu (turpmāk – projekts) iesniegumu vērtēšanas kritērijus aktivitātes ietvaros;

1.3. prasības projekta iesniedzējam aktivitātes ietvaros;

1.4. atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm un sadarbības kārtību, kā arī atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes funkcionālās padotības formu aktivitātes ietvaros.

2. Aktivitātes mērķis ir sniegt atbalstu mūžizglītības pieejamības paplašināšanai nodarbinātām un pašnodarbinātām personām (izņemot valsts civildienestā nodarbinātos) no 25 gadu vecuma.

3. Aktivitātes mērķi sasniedz, īstenojot šo noteikumu 4.punktā noteiktās atbalstāmās darbības un izpildot iznākuma rādītāju – Eiropas Sociālā fonda atbalstu (izglītībā un apmācībās) mūžizglītības aktivitātes ietvaros saņem 20 200 personu –, lai gadā palielinātu pieaugušo dalību izglītībā (mērījumiem izmantojot Eurostat rādītāju “pieaugušo (25–64) dalība mūžizglītībā”).

4. Projekta ietvaros atbalstāmas šādas darbības:

4.1. karjeras konsultēšanas pakalpojumi;

4.2. atbalsts formālās vai neformālās izglītības (izņemot šādas augstākās izglītības kvalifikācijas: bakalaura grāds, maģistra grāds, doktora grāds) apguvei līdz vienam gadam pieaugušo izglītības ietvaros, īstenojot to atbilstoši normatīvajiem aktiem par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem, ciktāl šie noteikumi nenosaka citādi;

4.3. projekta administrēšana;

4.4. informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu.

5. Aktivitāti īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā, to organizē vienā kārtā par visu aktivitātē pieejamo finansējumu, izņemot šo noteikumu 17.punktā minētajos gadījumos.

6. Aktivitātei pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 5 441 400 latu, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 4 625 190 latu un valsts budžeta finansējums – 816 210 latu.

II. Atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes atbildība un to kompetences sadalījums

7. Aktivitātes ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas nodrošina Labklājības ministrija (turpmāk – atbildīgā iestāde). Atbildīgā iestāde:

7.1. izveido ierobežotas projektu iesniegumu atlases projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju (turpmāk – komisija);

7.2. nosūta ierobežotam projektu iesniedzēju lokam uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu;

7.3. sniedz projekta iesniedzējam informāciju par projekta iesnieguma sagatavošanu un izstrādā projekta iesniegumu vērtēšanas veidlapu un palīgmateriālu projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai;

7.4. nodrošina projektu iesniegumu atlasi un vērtēšanu un pieņem pārvaldes lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu;

7.5. uzkrāj datus par projektu iesniegumiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu;

7.6. piedalās vienošanās par projekta īstenošanu (turpmāk – vienošanās) projekta izstrādē;

7.7. saskaņo šo noteikumu 50.punktā minētos projekta grozījumus, bet, ja ir iebildumi, sniedz sadarbības iestādei atzinumu par konstatētajiem trūkumiem;

7.8. plāno un īsteno informatīvus pasākumus par aktivitātes īstenošanu, tai skaitā publicē informāciju par aktivitātes ietvaros apstiprinātajiem projektiem;

7.9. nodrošina, lai netiktu pārsniegts šo noteikumu 6.punktā noteiktais aktivitātes īstenošanai pieejamais attiecināmais finansējums, un uzrauga pieejamā Eiropas Sociālā fonda finansējuma apguvi, tai skaitā Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr.1260/1999 (turpmāk – Padomes regula Nr.1083/2006), 93.panta 1. un 2.punktā noteiktā principa izpildi aktivitātes līmenī.

8. Sadarbības iestādes funkcijas nodrošina Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk – sadarbības iestāde). Sadarbības iestāde:

8.1. izstrādā vienošanās projektu;

8.2. slēdz vienošanos ar finansējuma saņēmējiem;

8.3. izstrādā metodiskos palīgmateriālus finansējuma saņēmējam, kurš projektu ietvaros veic iepirkumu saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un kurš ir pasūtītājs minētā likuma izpratnē;

8.4. izskata finansējuma saņēmēja iepirkuma plānu un iesniedz to Iepirkumu uzraudzības birojā;

8.5. sniedz Labklājības ministrijai informāciju valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu sagatavošanai, ievērojot normatīvos aktus par valsts budžeta finanšu vadības un valsts budžeta līdzekļu plānošanas kārtību Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai un maksājumu veikšanai;

8.6. nodrošina projektu īstenošanas uzraudzību un kontroli, tai skaitā veic pārbaudes projektu īstenošanas vietā un vada Padomes regulas Nr.1083/2006 93.panta 1. un 2.punktā noteiktā principa izpildi projektu līmenī;

8.7. sniedz informāciju finansējuma saņēmējam par vienošanās noteikumu izpildi;

8.8. pārbauda finansējuma saņēmēja iesniegtos maksājumu pieprasījumus, apstiprina attiecināmo izdevumu summas un sagatavo maksājuma uzdevumus, kā arī sagatavo izdevumu deklarācijas un nosūta tās pārbaudei vadošajai iestādei;

8.9. apstiprina projekta grozījumus, ievērojot šo noteikumu 49. un 51.punkta nosacījumus, bet 50.punktā noteiktajos gadījumos grozījumus apstiprina, ja tie ir saskaņoti ar atbildīgo iestādi atbilstoši šo noteikumu 7.7.apakšpunktam;

8.10. sniedz informāciju atbildīgajai iestādei par aktivitātes īstenošanai pieejamā Eiropas Sociālā fonda finansējuma apguvi;

8.11. uzkrāj datus par projektiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu;

8.12. plāno un īsteno sabiedrības informēšanas pasākumus par projektu īstenošanu;

8.13. izskata un apstiprina Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmēja iesniegtos projekta progresa pārskatus.

9. Sadarbības iestāde ir atbildīgās iestādes funkcionālā pārraudzībā.

III. Projekta iesniedzēji un projekta izmaksu kopsumma

10. Projekta iesniedzējs ir valsts pārvaldes iestāde (darba tirgus institūcija), kas atbilstoši Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumam īsteno valsts politiku bezdarba samazināšanas un bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu atbalsta jomā.

11. Maksimālais attiecināmais Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmērs ir 85 procenti no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas.

12. Projekta minimālā attiecināmo izmaksu kopsumma nav ierobežota. Projekta maksimālā attiecināmo izmaksu kopsumma ir 5 441 400 latu.

IV. Projektu iesniegumu atlase

13. Atbildīgā iestāde ne vēlāk kā līdz 2010.gada 31.decembrim projekta iesniedzējam nosūta uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu (turpmāk – uzaicinājums).

14. Uzaicinājumā norāda:

14.1. projekta iesnieguma iesniegšanas kārtību tā iesniegšanai personīgi, nosūtīšanai pa pastu vai elektroniski;

14.2. projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu, kas nav īsāks par 30 kalendāra dienām no uzaicinājuma nosūtīšanas dienas;

14.3. tīmekļa vietni, kurā ievietoti projekta iesnieguma sagatavošanai izmantojamie dokumenti (šie noteikumi un palīgmateriāls projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai);

14.4. tīmekļa vietni, kurā ievietots vienošanās projekts.

15. Projekta iesniedzējs iesniedz projekta iesniegumu, ievērojot šādas prasības:

15.1. projekta iesniedzējs iesniedz vienu projekta iesniegumu;

15.2. projekta iesniegums sastāv no aizpildītas projekta iesnieguma veidlapas (1.pielikums) un, ja projekta īstenošanai tiek plānots materiāli tehniskais nodrošinājums, no projekta budžetā paredzēto materiāli tehnisko līdzekļu un aprīkojuma īres un nomas, kā arī telpu īres un nomas izmaksu aprēķinus pamatojošiem dokumentiem;

15.3. projekta iesnieguma veidlapas sadaļas, apakšsadaļas un to nosaukumus projekta iesniedzējs nemaina un nedzēš;

15.4. projekta iesniedzējs nodrošina projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 2.pielikumā noteiktajiem administratīvajiem, atbilstības un kvalitātes kritērijiem;

15.5. aizpildot projekta iesnieguma veidlapas sadaļas, projekta iesniedzējs nodrošina sniedzamās informācijas savstarpējo atbilstību, tas ir, aprakstot projekta aktualitāti, identificējot problēmu un tās risinājumu, saista to ar projekta mērķi, sasniedzamajiem rezultātiem, izvēlēto mērķa grupu, plānotajām aktivitātēm, laika un attiecināmo izmaksu plānojumu, kā arī projekta īstenošanas nosacījumiem;

15.6. aizpildot projekta iesniegumu, projekta iesniedzējs nepieciešamās projekta izmaksas plāno atbilstoši šo noteikumu 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41. un 42.punktā noteiktajām izmaksām un to apmēra ierobežojumiem, sniedzot projektā plānoto izmaksu pamatojumu, un nodrošina to atbilstību projekta mērķim, sasniedzamajiem rezultātiem, plānotajām aktivitātēm un laika plānojumam. Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta finansējumu projekta iesniegumā plāno tikai projekta attiecināmo izmaksu segšanai;

15.7. projekta iesniedzējs projekta iesniegumu atbildīgajā iestādē var iesniegt vienā no šādiem veidiem:

15.7.1. papīra formā trijos eksemplāros (oriģinālu un divas kopijas ar attiecīgu norādi “oriģināls” vai “kopija”). Projekta iesniegumu noformē atbilstoši normatīvo aktu prasībām par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu;

15.7.2. elektroniska dokumenta formā (projekta iesniegumu paraksta ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām);

15.8. projekta iesniegumu iesniedz personīgi, nosūta pa pastu vai elektroniski uzaicinājumā norādītajā termiņā.

16. Atbildīgā iestāde reģistrē projekta iesniegumu tā saņemšanas dienā, kā arī piešķir tam identifikācijas numuru. Apliecinājumu par projekta iesnieguma saņemšanu atbildīgā iestāde projekta iesniedzējam izsniedz personīgi uzreiz vai divu darbdienu laikā pēc tā saņemšanas nosūta pa pastu vai elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu).

17. Atbildīgajai iestādei ir tiesības organizēt papildu ierobežotu projektu iesniegumu atlasi, ja:

17.1. šo noteikumu 14.2.apakšpunktā noteiktajā termiņā projekta iesniedzējs nav iesniedzis projekta iesniegumu;

17.2. projekta iesniegums ir noraidīts;

17.3. projekta iesniegums ir apstiprināts par summu, kas ir mazāka par šo noteikumu 6.punktā noteikto aktivitātei pieejamo kopējo attiecināmo finansējumu.

V. Projektu iesniegumu vērtēšana

18. Aktivitātes ietvaros iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanu nodrošina komisija. Komisiju izveido šādā kārtībā:

18.1. komisijas personālsastāvu veido komisijas priekšsēdētājs, balsstiesīgie komisijas locekļi un to aizvietotāji no Labklājības ministrijas un Izglītības un zinātnes ministrijas un komisijas locekļi novērotāja statusā bez balsstiesībām no vadošās iestādes un sadarbības iestādes. Komisijas personālsastāvu apstiprina atbildīgās iestādes vadītājs;

18.2. komisijas locekļa vai tā aizvietotāja prombūtnē viņu aizstāj cits pilnvarots pārstāvis. Šādu pilnvarojumu noformē rakstiski komisijas nolikumā noteiktajā kārtībā;

18.3. uzsākot komisijas darbu, komisijas locekļi un novērotāji paraksta apliecinājumu, ka komisijas sēžu laikā iegūtā informācija un dokumentu saturs netiks izpausts trešajām personām;

18.4. uzsākot komisijas darbu, komisijas locekļi paraksta apliecinājumu, ka viņu darbībā nav tādu apstākļu, kuru dēļ viņi varētu pārkāpt normatīvajos aktos par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību, īste­nošanu un īstenošanas uzraudzību noteiktos ierobežojumus vai kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti konkrētā projekta iesnieguma apstiprināšanā.

19. Komisijas darbību nosaka atbildīgās iestādes izstrādāts un apstiprināts komisijas nolikums.

20. Projekta iesnieguma atbilstību vērtē, pamatojoties uz projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem (2.pielikums) un izmantojot atbildīgās iestādes izstrādāto procedūru aprakstu par projektu iesniegumu atlasi un vērtēšanu, kā arī projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapas, kas izstrādātas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas plānošanas dokumentu sagatavošanas un šo fondu ieviešanas kārtību un Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas izveidošanas prasībām. Šajā punktā noteiktos dokumentus atbildīgā iestāde publicē tīmekļa vietnē (www.lm.gov.lv/sf).

21. Projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 2.pielikuma 1. un 2.punktā noteiktajiem kritērijiem vērtē ar “Jā” (atbilst) un “Nē” (neatbilst). Projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 2.pielikuma 3.punktā noteiktajiem kritērijiem vērtē, piešķirot noteiktu punktu skaitu.

VI. Pārvaldes lēmuma pieņemšana par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu un tā paziņošana

22. Atbildīgā iestāde projekta iesniegumu apstiprina, ja:

22.1. projekta iesniegums atbilst visiem šo noteikumu 2.pielikumā noteiktajiem administratīvajiem kritērijiem un atbilstības kritērijiem;

22.2. projekta iesniegums šo noteikumu 2.pielikumā noteikto kvalitātes kritēriju vērtējumā saņēmis vismaz minimālo iegūstamo punktu skaitu.

23. Atbildīgā iestāde projekta iesniegumu apstiprina ar nosacījumu, ja projekta iesniegumu nepieciešams precizēt atbilstoši kādam no šo noteikumu 2.pielikuma 1. un 2.punktā noteiktajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem, kuri pieļauj projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu.

24. Šo noteikumu 23.punktā noteiktais nosacījums var ietvert:

24.1. papildu skaidrojuma iesniegšanu;

24.2. projekta īstenošanas laika vai izmaksu plānojuma precizēšanu pa gadiem;

24.3. izmaksu precizēšanu (samazināšanu vai izslēgšanu), ciktāl tas neietekmē šo noteikumu 36., 38. un 39.punktā noteiktos izmaksu apmēra ierobežojumus;

24.4. citu tiesiski pamatotu darbību veikšanu, lai nodrošinātu projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 2.pielikuma 1. un 2.punktā noteiktajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem, kuri pieļauj iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu.

25. Atbildīgā iestāde neturpina projekta iesnieguma vērtēšanu un to noraida, ja iestājies vismaz viens no šādiem apstākļiem:

25.1. projekta iesniegums neatbilst kādam no tiem šo noteikumu 2.pielikuma 1. un 2.punktā noteiktajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem, par kuru neizpildīšanu projekta iesniegumu noraida;

25.2. projekta iesniegumam nav pievienoti šo noteikumu 15.2.apakšpunktā minētie dokumenti;

25.3. projekta iesniegums kādā no šo noteikumu 2.pielikuma 3.punktā noteiktajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem saņēmis zemāku vērtējumu par minimālo iegūstamo punktu skaitu.

26. Pārvaldes lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā pēc tā pieņemšanas nosūta projekta iesniedzējam.

27. Pārvaldes lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu atbildīgā iestāde iekļauj informāciju par vienošanās slēgšanas nosacījumiem.

28. Atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā pēc pārvaldes lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu informē par to sadarbības iestādi. Sadarbības iestāde slēdz vienošanos saskaņā ar šiem noteikumiem un normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistīto institūciju plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu. Atbildīgā iestāde nosūta sadarbības iestādei pārvaldes lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu un divas apstiprinātā projekta kopijas. Atbildīgā iestāde apstiprināto projektu var nosūtīt elektroniska dokumenta formā, ja tas ir iesniegts šo noteikumu 15.7.2.apakšpunktā noteiktajā kārtībā.

29. Pārvaldes lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu atbildīgā iestāde norāda projekta iesniegumā veicamos precizējumus saskaņā ar šo noteikumu 23. un 24.punktu.

30. Pārvaldes lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietverto nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs nodrošina un informāciju par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi sniedz atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā, kas nav garāks par 60 dienām no lēmuma spēkā stāšanās. Minēto informāciju projekta iesniedzējs var iesniegt vienā no šādiem veidiem:

30.1. papīra formā trijos eksemplāros (oriģinālu un divas kopijas ar attiecīgu norādi “oriģināls” vai “kopija”). Informāciju par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi noformē atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu;

30.2. elektroniska dokumenta formā (informāciju par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi paraksta ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām).

31. Komisija izvērtē šo noteikumu 30.punktā minēto informāciju, un atbildīgā iestāde sagatavo atzinumu par pārvaldes lēmumā ietverto nosacījumu izpildi 10 darbdienu laikā pēc atbildīgās iestādes noteiktā informācijas iesniegšanas termiņa beigām.

32. Ja projekta iesniedzējs ir izpildījis pārvaldes lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietvertos nosacījumus, atbildīgā iestāde divu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 31.punktā noteiktā termiņa beigām projekta iesniedzējam nosūta atzinumu par pārvaldes lēmumā ietverto nosacījumu izpildi, bet sadarbības iestādei četru darbdienu laikā – pārvaldes lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, atzinumu par pārvaldes lēmumā ietverto nosacījumu izpildi un divas apstiprinātā projekta kopijas, kā arī divas projekta iesniedzēja iesniegtās dokumenta kopijas ar informāciju par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi. Sadarbības iestāde slēdz vienošanos saskaņā ar šiem noteikumiem un normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistīto institūciju plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu. Atbildīgā iestāde apstiprināto projektu sadarbības iestādei var nosūtīt elektroniska dokumenta formā, ja tas ir iesniegts šo noteikumu 15.7.2.apakš­punktā noteiktajā kārtībā.

33. Ja projekta iesniedzējs nav nodrošinājis pārvaldes lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietverto nosacījumu izpildi vai nav izpildījis tos noteiktajā termiņā, projekta iesniegums ir uzskatāms par noraidītu. Atzinumu par to, ka pārvaldes lēmumā ietvertie nosacījumu nav izpildīti, atbildīgā iestāde nosūta projekta iesniedzējam divu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 31.punktā noteiktā termiņa beigām.

34. Ja pieņemts pārvaldes lēmums noraidīt projekta iesniegumu vai projekta iesniedzējs nav izpildījis pārvaldes lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietvertos nosacījumus, atbildīgā iestāde papildus šo noteikumu 26.punktā minētajam lēmumam projekta iesniedzējam atdod vai nosūta pa pastu divas projekta iesnieguma kopijas. Atbildīgā iestāde projekta iesniedzējam projekta iesniegumu var nosūtīt elektroniska dokumenta formā, ja tas ir iesniegts šo noteikumu 15.7.2.apakš­punktā noteiktajā kārtībā.

VII. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

35. Projekta ietvaros plāno šādas attiecināmo izmaksu pozīcijas:

35.1. tiešās izmaksas jeb projekta īstenošanas izmaksas, kas ietver šādas izmaksu apakšpozīcijas:

35.1.1. mērķa grupas nodrošinājuma izmaksas šo noteikumu 4.2.apakš­punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;

35.1.2. pārējās projekta īstenošanas izmaksas;

35.1.3. materiāltehnisko līdzekļu un aprīkojuma izmaksas;

35.1.4. projekta informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansēto projektu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu;

35.1.5. neparedzētās izmaksas;

35.2. netiešās izmaksas kā vienu izmaksu pozīciju šādās izmaksu apakšpozīcijās:

35.2.1. projekta administrēšanas izmaksas;

35.2.2. projekta iesnieguma un pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas.

36. Šo noteikumu 35.1.1.apakšpunktā noteiktā izmaksu apakšpozīcija ietver šādas normatīvajā aktā par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem minētā līguma izmaksas par apmācību kupona izmantošanu šo noteikumu 4.2.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai:

36.1. datorprasmju apmācībai līdz 150 latiem gadā;

36.2. valodu apmācībai līdz 200 latiem gadā;

36.3. prasmēm, kas saistītas ar komercdarbības un pašnodarbinātības veicināšanu, līdz 200 latiem gadā;

36.4. citu prasmju attīstībai, kas saistīta ar tiešo profesionālo darbību vai iespējamo profesionālo darbību, līdz 250 latiem gadā.

37. Šo noteikumu 35.1.2.apakšpunktā noteiktā izmaksu apakšpozīcija ietver šādas izmaksas:

37.1. iepirkuma procedūru īstenošanas izmaksas;

37.2. atlīdzības (izņemot pabalstus un kompensācijas, no kurām neaprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kā arī izņemot prēmijas, materiālo stimulēšanu un naudas balvas) un uzņēmuma līguma izmaksas šo noteikumu 4.1. un 4.2.apakšpunktā noteikto darbību īstenošanai. Ja uzņēmējs ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā kā Eiropas Sociālā fonda projekta iesniedzēja (finansējuma saņēmēja) darba ņēmējs, attiecināma ir arī darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātā iemaksa.

38. Šo noteikumu 35.1.3.apakšpunktā noteiktā izmaksu apakšpozīcija ietver šādas izmaksas – telpu īres un nomas izmaksas, iekārtu, inventāra un aparatūras remonta, tehniskās apkalpošanas, īres un nomas izmaksas. Šīs izmaksu apakšpozīcijas apmērs nedrīkst pārsniegt divus procentus no projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām.

39. Šo noteikumu 35.1.5.apakšpunktā noteiktās izmaksu apakšpozīcijas apmērs nedrīkst pārsniegt divus procentus no projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām. Projekta ietvaros šīs izmaksas plāno kā vienu izdevumu pozīciju, un tās izlietojamas iepriekš neplānotu izmaksu segšanai projekta attiecināmo tiešo izmaksu ietvaros.

40. Šo noteikumu 35.2.1.apakšpunktā noteiktā izmaksu apakšpozīcija ietver šādas izmaksas, kas izmantojamas šo noteikumu 4.3.apakšpunktā noteikto atbalstāmo darbību īstenošanai:

40.1. atlīdzības (izņemot pabalstus un kompensācijas, no kurām neaprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kā arī izņemot prēmijas, materiālo stimulēšanu un naudas balvas) izmaksas;

40.2. iekšzemes komandējumu un darba braucienu izmaksas (dienas nauda, naktsmītnes, transporta un degvielas izdevumi);

40.3. pasta, telefona un citu sakaru pakalpojumu izmaksas;

40.4. komunālo pakalpojumu (tai skaitā telpu apsaimniekošanas un uzturēšanas) izmaksas;

40.5. telpu īres un nomas izmaksas;

40.6. biroja preču un inventāra (nebūtisku inventāra priekšmetu vērtībā līdz 150 latiem par vienību, ja to kalpošanas laiks ir mazāks par gadu) izmaksas;

40.7. transporta izmaksas.

41. Šo noteikumu 35.2.2.apakšpunktā noteiktā izmaksu apakšpozīcija ietver atlīdzības izmaksas projekta iesnieguma sagatavošanai.

42. Neatgūstamie pievienotās vērtības nodokļa maksājumi ir attiecināmās izmaksas.

43. Finansēšanai no Eiropas Sociālā fonda un attiecināmajiem valsts budžeta līdzekļiem, kas noteikti šo noteikumu 6.punktā, neattiecina izmaksas:

43.1. kas nav norādītas šo noteikumu 35.1.4.apakšpunktā, 36., 37., 38., 39., 40., 41. un 42.punktā vai neatbilst šo noteikumu 36., 38. un 39.punktā noteiktajam attiecināmo izmaksu apmēra ierobežojumam;

43.2. par kurām finansējuma saņēmējs ir uzņēmies saistības un veicis maksājumus pirms šo noteikumu spēkā stāšanās (izņemot šo noteikumu 41.punktā minētās izmaksas).

VIII. Projekta īstenošanas nosacījumi

44. Projekta īstenošanu plāno saskaņā ar vienošanos, bet ne ilgāk kā līdz 2013.gada 31.decembrim.

45. Projekta īstenošanas vieta ir Latvijas Republikas teritorija.

46. Īstenojot projektu, Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējs nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus, kas noteikti Komisijas 2006.gada 8.decembra Regulā (EK) Nr.1828/2006, kas paredz noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, kā arī normatīvajos aktos par Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu.

47. Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējs savā tīmekļa vietnē ne retāk kā reizi trijos mēnešos ievieto aktuālu informāciju par projekta īstenošanu.

48. Īstenojot projektu, finansējuma saņēmējs nodrošina, ka gadījumā, ja apmācības pakalpojumu sniedzējs slēdz apakšlīgumu par apmācību pakalpojumu sniegšanu, apakšlīguma summa nepārsniedz 10 procentu no apmācību pakalpojuma izmaksu summas.

49. Grozījumus projektā izdara atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistīto institūciju plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu, ciktāl šajos noteikumos nav noteikts citādi.

50. Sadarbības iestāde iesniedz saskaņošanai atbildīgajā iestādē projekta grozījumus, ja izmaiņas ir saistītas ar:

50.1. projekta mērķi;

50.2. Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmēja maiņu;

50.3. projekta īstenošanas termiņu;

50.4. projekta sasniedzamajiem rezultātiem;

50.5. projekta kopējo attiecināmo izmaksu summu vai to plānojumu sadalījumā pa gadiem.

51. Nepārsniedzot šo noteikumu 36., 38. un 39.punktā noteiktos izmaksu apmēra ierobežojumus un iepriekš saskaņojot ar sadarbības iestādi, Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējs projekta ietvaros var veikt:

51.1. izmaksu pārdali starp šo noteikumu 35.1.1., 35.1.2., 35.1.3. un 35.1.4.apakš­punktā noteiktajām izmaksu apakšpozīcijām, nepārsniedzot piecus procentus no pārdalāmās izmaksu apakšpozīcijas kopējās attiecināmo izmaksu summas;

51.2. izmaksu pārdali starp šo noteikumu 36., 37. un 38.punktā noteiktajām izmaksām. Šī izmaksu pārdale veicama šo noteikumu 35.1.1., 35.1.2. un 35.1.3.apakšpunktā noteikto izmaksu apakšpozīciju ietvaros, nepārsniedzot 10 procentu no pārdalāmo izmaksu kopējās attiecināmo izmaksu summas;

51.3. izmaksu pārdali šo noteikumu 35.1.4.apakšpunktā minētās izmaksu apakš­pozīcijas ietvaros, nepārsniedzot 10 procentu no pārdalāmo izmaksu kopējās attiecināmo izmaksu summas;

51.4. šo noteikumu 39.punktā noteikto izmaksu pārdali.

IX. Noslēguma jautājumi

52. Par šo noteikumu 35.2.apakšpunktā minēto izmaksu attiecināmību un apmēru lemj Ministru kabinets.

53. Līdz šo noteikumu 52.punktā minēto netiešo izmaksu nemainīgās likmes apmēra noteikšanai (atspoguļojot arī projekta iesnieguma veidlapā):

53.1. šo noteikumu 35.2.apakšpunktā minētās izmaksas neplāno;

53.2. projekta maksimālā attiecināmo izmaksu kopsumma ir 4 897 260 latu;

53.3. vērtējot projektu iesniegumus, šo noteikumu 2.pielikuma 1.15. un 1.17.apakšpunktā minētajā kritērijā papildus izvērtē arī projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 53.1. un 53.2.apakšpunktā noteiktajam projekta izmaksu ierobežojumam;

53.4. izvirzot šo noteikumu 24.3.apakš­punktā minēto nosacījumu, ievēro šo noteikumu 53.1.apakšpunktu.

54. Pēc netiešo izmaksu nemainīgās likmes apmēra noteikšanas 35.2.apakšpunktā minētās izmaksas plāno un attiecina saskaņā ar netiešo izmaksu nemainīgās likmes apmēru.

55. Ja projekta īstenošana ir uzsākta, pirms noteikts šo noteikumu 52.punktā minētais netiešo izmaksu nemainīgās likmes apmērs, netiešo izmaksu nemainīgo likmi piemēro no vienošanās noslēgšanas dienas.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Labklājības ministrs U.Augulis

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2009.gada 28.oktobri.

 

 

 

 1.pielikums WORD formātā

Labklājības ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums

Ministru kabineta

2009.gada 20.oktobra noteikumiem Nr.1213

Labklājības ministrs U.Augulis

 

 

Labklājības ministrijas iesniegtajā redakcijā

2.pielikums

Ministru kabineta

2009.gada 20.oktobra noteikumiem Nr.1213

PROJEKTA IESNIEGUMA VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

1. ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Kritērija ietekme uz lēmuma pieņemšanu

( P*, N** )

Jā/ Nē

1.1.

Projekta iesnieguma iesniedzējs ir uzaicināts iesniegt projekta iesniegumu ierobežotai projektu iesniegumu atlasei

X

N

1.2.

Projekta iesniegums ir iesniegts atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā

X

N

1.3.

Projekta iesniegumu ir parakstījusi projekta iesnieguma iesniedzēja pilnvarotā persona (atbildīgā amatpersona)

X

N

1.4.

Iesniegtais projekta iesniegums ir noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta formā)

X

N

1.5.

Projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā

X

N

1.6.

Projekta iesniegums ir sagatavots valsts valodā

X

N

1.7.

Ir iesniegts šo noteikumu 15.7.1.apakšpunktā noteiktais projekta iesnieguma eksemplāru (oriģināla un kopiju) skaits un tie ir atbilstoši apliecināti (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā)

X

P

1.8.

Projekta iesnieguma oriģināls un tā kopijas ir cauršūtas (caurauklotas) (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā)

X

P

1.9.

Projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts un sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai un ir pievienoti šo noteikumu 15.2.apakšpunktā noteiktie pielikumi

X

P

1.10.

Projekta iesnieguma kopijas atbilst projekta iesnieguma oriģinālam (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā)

X

P

1.11.

Visas projekta iesnieguma eksemplāru (oriģināla un kopiju) lapas ir numurētas (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā)

X

P

1.12.

Projekta iesnieguma finanšu aprēķins ir veikts latos

X

P

1.13.

Projekta iesnieguma finanšu aprēķins ir izstrādāts aritmētiski precīzi un atbilstoši projekta iesnieguma veidlapas prasībām

X

P

1.14.

Projekta iesniegumā paredzētais ESF finansējuma apmērs nepārsniedz šo noteikumu 6.punktā noteikto finansējuma apmēru

X

P

1.15.

Projekta iesniegumā norādītā attiecināmo izmaksu kopsumma nepārsniedz šo noteikumu 12.punktā noteikto maksimālo projekta finansējuma apmēru

X

P

1.16.

Projekta iesniegumā iekļautās izmaksas atbilst šo noteikumu 36., 37., 38., 39., 40., 41. un 42.punktā un 35.1.4.apakšpunktā noteiktajām izmaksām

X

P

1.17.

Projekta iesniegumā plānotās izmaksas nepārsniedz šo noteikumu 36., 38. un 39.punktā noteiktos izmaksu apmēra ierobežojumus

X

P

1.18.

Projekta īstenošanas termiņi un izmaksu sadalījums pa gadiem atbilst šo noteikumu 44.punktā noteiktam projekta īstenošanas periodam

X

P

2. ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Kritērija ietekme uz lēmuma pieņemšanu

( P*, N** )

2.1.

Projekta iesnieguma mērķis sekmē šo noteikumu 2.punktā noteiktā aktivitātes mērķa sasniegšanu

X

N

2.2.

Projekta iesniegumā plānoto izdevumu nepieciešamība ir pamatota

X

P

2.3.

Projekta iesniegums pamato izvēlētās mērķa grupas vajadzības un identificē risināmās problēmas

X

P

2.4.

Projekta iesniegumā plānotās projekta aktivitātes paredz projektā definētās problēmas risināšanu

X

P

2.5.

Projekta iesniegumā plānotie iznākuma rādītāji sekmē šo noteikumu 3.punktā noteikto iznākuma rādītāju sasniegšanu

X

P

2.6.

Projekta iesniegums paredz nodrošināt sasniegto rezultātu uzturēšanu pēc projekta pabeigšanas

X

P

2.7.

Projekta iesniegumā ir definēti projekta īstenošanas personāla darba pienākumi un tā kvalifikācijas prasības

X

P

2.8.

Projekta iesniegumā ir definēti projekta administrēšanas personāla darba pienākumi un tā kvalifikācijas prasības

X

P

2.9.

Projekta iesniegums atspoguļo esošo un plānoto materiāli tehnisko nodrošinājumu (attiecināms, ja projekta īstenošanai tiek plānots materiāli tehniskais nodrošinājums)

X

P

2.10.

Projekta iesniegums atspoguļo projekta vadības, uzraudzības un kvalitātes nodrošināšanas sistēmu

X

P

2.11.

Projekta iesniegumā plānotie publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumi atbilst MK noteikumos par aktivitātes īstenošanu 46. un 47.punktā noteiktajām prasībām

X

P

3. KVALITĀTES KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Minimālais nepiecieša­mais punktu skaits

Apakškritēriji/Punktu skala

Maksimālais iegūstamais punktu skaits un punktu piešķiršanas kārtība

3.1.

Projekta iesniegums nodrošina atbalsta pasākumu pieejamību visā Latvijas teritorijā nodarbinātām (pašnodarbinātām) personām no 25 gadu vecuma (izņemot valsts civildienestā nodarbinātos ierēdņus)

3.1.1. projekta iesniegums nodrošina atbalsta pasākumu pieejamību visā Latvijas teritorijā nodarbinātām (pašnodarbinātām) personām no 25 gadu vecuma (izņemot valsts civildienestā nodarbinātos ierēdņus) – 8

8V

8 punkti

3.1.2. projekta iesniegums nenodrošina atbalsta pasākumu pieejamību visā Latvijas teritorijā nodarbinātām (pašnodarbinātām) personām no 25 gadu vecuma (izņemot valsts civildienestā nodarbinātos ierēdņus) – 0

3.2.

Projekta iesniegumā ir ietverts pasākuma dalībnieku izvēles mehānisms

3.2.1. projekta iesniegumā ir ietverts pasākuma dalībnieku izvēles mehānisms – 4

4V

4 punkti

3.2.2. projekta iesniegumā nav ietverts pasākuma dalībnieku izvēles mehānisms – 0

3.3.

Projekta iesniegumā ir paredzēts jauns bezdarba prevencijas pasākums atbilstoši Latvijas ekonomiskajai un sociālajai situācijai

3.3.1. projekta iesniegumā ir paredzēts jauns bezdarba prevencijas pasākums atbilstoši Latvijas ekonomiskajai un sociālajai situācijai – 4

4V

4 punkti

3.3.2. projekta iesniegumā nav paredzēts jauns bezdarba prevencijas pasākums atbilstoši Latvijas ekonomiskajai un sociālajai situācijai – 0

3.4.

Projekta iesniegumā ir identificēti un atspoguļoti projekta īstenošanas riski, novērtēta to ietekme un iestāšanās varbūtība, kā arī noteikti riskus mazinošie pasākumi

3.4.1. Projekta iesniegums satur projekta īstenošanas termiņu risku analīzi – 2

6S

4 punkti

3.4.2. Projekta iesniegums satur projekta īstenošanas finanšu risku analīzi – 2

3.4.3. Projekta iesniegums satur projekta iesniegumā plānoto projekta aktivitāšu rezultātu un uzraudzības rādītāju izpildes risku analīzi – 2

3.4.4. Projekta iesniegums nesatur projekta īstenošanas termiņu risku analīzi, projekta īstenošanas finanšu risku analīzi, projekta iesniegumā plānoto projekta aktivitāšu rezultātu un uzraudzības rādītāju izpildes risku analīzi - 0

3.5.

Projektā paredzēta tieša vai netieša pozitīva ietekme uz vienlīdzīgu iespēju horizontālo prioritāti

3.5.1. projektam ir tieša pozitīva ietekme uz vienlīdzīgu iespēju horizontālo prioritāti - 5

5V

3 punkti

3.5.2. projektam ir netieša pozitīva ietekme uz vienlīdzīgu iespēju horizontālo prioritāti– 3

3.5.3. projekts neattiecas uz vienlīdzīgu iespēju horizontālo prioritāti – 0

3.6.

Projekta izmaksu efektivitāti pamato projekta iesniegumā iekļautais vidējo izmaksu aprēķins vienas personas iesaistei pasākumā

3.6.1. vienas personas izmaksas iesaistei pasākumā nepārsniedz 275 latus - 5

5V

5 punkti

3.6.2. vienas personas izmaksas iesaistei pasākumā pārsniedz 275 latus - 0

* Kritērija neatbilstības gadījumā atbildīgā iestāde pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, ievērojot Ministru kabineta 2009.gada 20.oktobra noteikumus Nr.1213 “Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.2.apakšaktivitāti “Atbalsts mūžizglītības pamatnostādņu īstenošanai””.

** Kritērija neatbilstības gadījumā atbildīgā iestāde pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu.

V Piemēro vienu atbilstošo kritēriju.

S Piemēro visus atbilstošos kritērijus (summējot tiem piemērojamo punktu skaitu).

Labklājības ministrs U.Augulis

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!