Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Izsoles. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 27.10.2009., Nr. 170 https://www.vestnesis.lv/ta/id/199652

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Komercreģistra ziņas

Vēl šajā numurā

27.10.2009., Nr. 170

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Izsoles

 


Nekustamā īpašuma izsole

Zemgales apgabaltiesas 136.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte, Jelgavā, Pulkveža O.Kalpaka ielā 16-403, paziņo, ka 2009.gada 8.decembrī plkst. 14.00 tiek rīkota otrā labprātīgā izsole Evitai Līkumietei piederošajam nekustamajam īpašumam „Jaunklāvi” Leimaņu pagastā, Jēkabpils rajonā.

Nekustamā īpašuma labprātīgas pārdošanas izsolē tiesas ceļā pārdošanas nosacījumi:

1. Nekustamā īpašuma sastāvs: Divi (2) zemes gabali. Izpildot kadastrālo uzmērīšanu, zemes kopplatība var tikt precizēta.

1.1. zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 5674 006 0073;

1.2. zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 5674 006 0074.

Uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 5674 006 0073 atrodas piecas (5) ēkas: dzīvojamā māja (kadastra apzīmējums 5674 006 0073 001); nedzīvojamā ēka (kadastra apzīmējums 5674 006 0073 002); nedzīvojamā ēka (kadastra apzīmējums 5674 006 0073 003); nedzīvojamā ēka (kadastra apzīmējums 5674 006 0073 004); nedzīvojamā ēka (kadastra apzīmējums 5674 006 0073 005).

Nekustamais īpašums reģistrēts Leimaņu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā nr.100000159005.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi:

2.1. Nostiprināta hipotēka par labu AS “HANSABANKA”, nodokļu maksātāja kods 40003074764, bez rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām.

2.2. Nostiprināta hipotēka. Aizdevuma summa Ls 8000. Procentu likme: 1) 6,48% gadā; 2) Nokavējuma procenti - 0,16% dienā. Līgumsods: 1) 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu; 2) 5% no Aizdevuma. Samaksas termiņš : Līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei. Kreditors: akciju sabiedrība “HANSABANKA”, nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2006.gada 22.augusta aizdevuma līgums nr.06-092554-PK, 2006.gada 22.augusta hipotēkas līgums Nr.06-092554-PK/1.

2.3. Atzīme - vērsta Ls 381,02 piedziņa. Prasītājs: “Latvijas Mobilais Telefons”, sabiedrība ar ierobežotu atbildību, nodokļu maksātāja kods 50003050931. Pamats: 2008.gada 20.jūnija Jēkabpils rajona tiesas tiesneša lēmums lietā nr.3-12/0516 par saistības piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā.

2.4. Atzīme - autoceļa Leimaņi-Mežgale-Grāvīši aizsargjosla; atzīme - elektrisko tīklu gaisvadu līnijas aizsargjosla; atzīme - elektrisko tīklu gaisvadu līnijas aizsargjosla; atzīme - gaisvadu sakaru līnijas aizsargjosla; Atzīme - valsts ūde4nsnotekas aizsargjosla.

3. Izsoles sākumcena - LVL 5025 (pieci tūkstoši divdesmit pieci Latvijas valsts lati).

4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība:

4.1. nosolītā augstākā cena pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles, pārskaitot pirkuma maksu uz zvērinātas tiesu izpildītājas norādīto depozīta kontu.

5. Nav tādu tiesību nekustamajā īpašumā, kuras īpašniece Evita Līkumiete, pers. kods 0303XX-XXXXX, patur sev.

6. Izsole ir uzskatāma par nenotikušu, ja:

6.1. izsolē nav ieradies neviens solītājs;

6.2. neviens no tiem, kas ieradušies izsolē, nepārsola sākumcenu;

6.3. pircējs noteiktā termiņā nesamaksā visu summu, par kuru viņš nopircis nekustamo īpašumu.

7. Citi pārdošanas nosacījumi:

7.1. izsoles izziņošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

7.2. izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

7.3. maksāšanas līdzeklis izsolē - Latvijas lati;

7.4. pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10% (desmit procenti) no izsoles sākumcenas zvērinātas tiesu izpildītājas norādītajā depozīta kontā;

7.5. ja pretendents (vairāksolītājs), nosolīdams augstāko cenu, nesamaksā to šo noteikumu 4.1.punktā noteiktajā kārtībā, tad pretendents (vairāksolītājs) zaudē tiesības uz izsoles nodrošinājumu un tas viņam netiek atdots, un iemaksātais nodrošinājums tiek pievienots pie kopējās par īpašumu saņemtās summas;

7.6. izsoles solis - LVL 200 (divi simti latu);

7.7. izsole atzīstama par notikušu arī tādā gadījumā, ja izsolē ieradies tikai viens pircējs, kas sola maksāt izsoles sākumcenu plus viens izsoles solis;

7.8. vairāksolītājam tā samaksātais izsoles nodrošinājums tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā.

8. Visas procesuālās darbības saistībā ar izsoli notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu.

9. Nenotikušas izsoles sekas:

9.1. Ja izsole ir atzīta par nenotikušu, katram kreditoram vai parādnieka līdzīpašniekam, kā arī izsolē pārsolītam pircējam ir tiesības divu nedēļu laikā no nenotikušās izsoles dienas paziņot zvērinātam tiesu izpildītājam par nekustamā īpašuma paturēšanu sev. Ja izsole atzīta par nenotikušu Civilprocesa likuma 614.panta pirmās daļas 1. un 2.punktā paredzēto iemeslu dēļ, minētās personas nekustamo īpašumu var paturēt sev par sākumcenu. Ja izsole atzīta par nenotikušu Civilprocesa likuma 614.panta pirmās daļas 3.punktā paredzētā iemesla dēļ, pārsolītais pircējs var paturēt nekustamo īpašumu par viņa solīto augstāko cenu.

9.2. Ja vairākas personas saskaņā ar šo nosacījumu 9.1.punktu vēlas paturēt nekustamo īpašumu sev, rīkojama atkārtota pirmā izsole, kurā piedalās šīs personas, turklāt solīšana sākas no cenas, par kuru personas var paturēt nekustamo īpašumu sev. Par izsoles laiku un vietu zvērināta tiesu izpildītāja personām, kuras vēlas paturēt nekustamo īpašumu sev, rakstveidā paziņo septiņas dienas iepriekš. Personas neierašanās uz izsoli tiek uzskatīta par tās atteikšanos no tiesībām paturēt šo nekustamo īpašumu sev. Ja uz izsoli ierodas viena persona, kura vēlas paturēt šo nekustamo īpašumu sev, šī persona var to paturēt sev par šo nosacījumu 9.1.punktā noteikto cenu bez solīšanas. Ja uz izsoli neierodas neviens, zvērināta tiesu izpildītāja nekavējoties izsludina otro izsoli.

9.3. Persona, kas patur sev nekustamo īpašumu, viena mēneša laikā iemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas depozīta kontā šo nosacījumu 9.1.punktā vai 9.2.punktā norādīto summu, ņemot vērā Civilprocesa likuma 612.panta noteikumus.

9.4. Pēc šo nosacījumu 9.3.punktā minētās summas samaksas zvērināta tiesu izpildītāja iesniedz ziņojumu un izsoles aktu apstiprināšanai tiesā, kura pieņem lēmumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz pircēja, līdzīpašnieka vai kreditora vārda un zemesgrāmatā ierakstīto parādu dzēšanu (Civilprocesa likuma 613.pants).

9.5. Ja pirmajā izsolē nekustamais īpašums nav pārdots, tad zvērināta tiesu izpildītāja pēc hipotekārā kreditora lūguma rīko otro un, ja nepieciešams, tad arī trešo izsoli, katras nākamās izsoles sākumcenu nosakot atbilstoši Civilprocesa likuma 616.panta noteikumiem.

Tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes depozīta konts nodrošinājuma maksas ieskaitam: LV52LHZB3000076130002, a/s „Latvijas Hipotēku un zemes banka”.

Izsole notiks zvērinātas tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes prakses vietā Jelgavā, Pulkveža O.Kalpaka ielā 16-403.

Informācija par izsoli un uzziņas pa tālr. 63026030, 26468787, 26729480.


Nekustamā īpašuma izsole

Maksātnespējīgās SIA „Narro Projekts”, reģ.nr.40003726794, juridiskā adrese: Liepājas iela 40/10-58, Rīga, LV-1002, administrators Valdis Kronis paziņo, ka 2009.gada 30.novembrī plkst. 10.00 Rīgā, Burtnieku ielā 39, otrajā stāvā, konferenču zālē, notiks šāda maksātnespējīgās SIA „Narro Projekts” nekustamā īpašuma pirmā izsole ar augšupejošo soli: 3/5 (trīs piektās) domājamās daļas no neapdzīvojamās telpas nr.18, kas atrodas Trijādības ielā 2A, Rīgā, kadastra numurs 0100 924 6784, ar kopējo platību 137,2 kvm.

Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena ir Ls 5050.

Piedzinēji ir maksātnespējīgās SIA ”Narro Projekts” kreditoru kopums.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Izsoles nodrošinājuma summa 10% apmērā no izsoles sākumcenas jāiemaksā maksātnespējīgās SIA ”Narro Projekts” norēķinu kontā a/s “Swedbank”, konts nr. LV46HABA0551024999387, līdz izsoles dienai.

Informāciju par izsoli var iegūt pa tālr. 67564714 vai ierodoties administratora Valda Kroņa prakses vietā Burtnieku ielā 39, Rīgā.


Nekustamā īpašuma izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa nr. 64 zvērināts tiesu izpildītājs Kalvis Dūrītis (prakses vieta: Rīga, Tērbatas iela 53-8) trešajā izsolē pārdod Marinai Frolovai piederošu nekustamo īpašumu - dzīvokli 142,1 kv.m platībā Jūrmalā, Jasmīnu ielā 4-5, kadastra nr. 1300 901 5770. Pārdodamā nekustamā īpašuma novērtējums Ls 225 000. Trešās izsoles sākumcena - Ls 135 000. Piedzinējs - SIA „REMEKS”, reģ. nr. 40003716423, Rīga, Sila iela 1a. Parādnieks - Jurijs Ananovs.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2009.gada 30.novembrī plkst.10.30 Rīgā, Tērbatas ielā 53-8. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā nodrošinājuma summu 10% apmērā no novērtējuma (Ls 22 500) Rīgas apgabaltiesas iecirkņa nr. 64 zvērināta tiesu izpildītāja Kalvja Dūrīša depozīta kontā nr. LV91 UNLA 0050 0135 7940 7, nodokļu maksātāja reģistra kods 23037612353, a/s “SEB banka”. Tālrunis uzziņām 67292466.


Izsole

Nodrošinājuma valsts aģentūra rīko mutisku izsoli ar augšupejošu soli no valsts materiālajām rezervēm izņemto resursu ( turpmāk - manta) pārdošanai.

Nosacītā Mantas kopējā cena ir LVL 5072,26. Informācija par izsolāmo mantu un tās atrašanās vietu ir pieejama internetā: www.nva.iem.gov.lv

.Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājas lapā internetā - www.nva.iem.gov.lv vai saņemt Rīgā, Piedrujas ielā 5, 34.kabinetā, darba dienās no plkst. 8 līdz 16.

Mantu var apskatīt tās atrašanās vietā, iepriekš saskaņojot ar kontaktpersonu - Pjotrs Kruglovs, tālrunis 67113359.

Personas, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2009.gada 12.novembra plkst.9.55, reģistrē savu dalību izsolē.

Izsole notiek 2009.gada 12.novembrī plkst.10 Rīgā, Piedrujas ielā 5, 18.kabinetā.

Nodrošinājuma apmērs ir noteikts 10 (desmit) procentu apmērā no izsolāmās mantas nosacītās cenas.

Nodrošinājumu var iemaksāt Nodrošinājuma valsts aģentūras norēķinu kontā: LV13 TREL 2141 1002 9020 0, Valsts kase, kods TRELLV22.

Samaksas kārtība - samaksa par nosolīto mantu jāveic vienas nedēļas laikā no izsoles dienas.


Izsole

SIA “Rīgas meži” rīko Juglas, Daugavas, Garkalnes, Olaines un Tīreļu mežniecību cirsmu fonda izsoli. Izsole notiks 2009. gada 10. novembrī Ogrē, Brīvības ielā 125, plkst.11.30. Dalības maksa Ls 30. Dalības maksa līdz izsoles sākumam iemaksājama šādā norēķinu kontā: A/S „DnB NORD Banka”, kods RIKO LV 2X, konts LV06RIKO0002013116269. Ar izsoles nolikumu un cirsmu sarakstiem var iepazīties mežniecībās vai SIA “Rīgas meži” Rīgā, A.Briāna ielā 7, tel. 67037224.


Nekustamā īpašuma izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa nr. 64 zvērināts tiesu izpildītājs Kalvis Dūrītis (prakses vieta: Rīga, Tērbatas iela 53-8) otrajā izsolē pārdod Jānim Dobumam piederošu nekustamo īpašumu - dzīvokli 95,5 kv.m platībā Rīgas raj., Salaspilī, Dienvidu ielā 9/3-30, kadastra nr. 8011 900 6420.

Pārdodamā nekustamā īpašuma novērtējums - Ls 28 000. Otrās izsoles sākumcena - Ls 21 000.

Piedzinējs - a/s „SEB banka”, Meistaru iela 1, Ķekavas pag., Rīgas raj.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Izsole notiks 2009.gada 3.decembrī pulksten 12.30 Rīgā, Tērbatas ielā 53-8.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā nodrošinājuma summu 10% apmērā no novērtējuma (Ls 2800) Rīgas apgabaltiesas iecirkņa nr. 64 zvērināta tiesu izpildītāja Kalvja Dūrīša, nodokļu maksātāja reģistra kods 23037612353, depozīta kontā nr. LV91 UNLA 0050 0135 7940 7, a/s “SEB banka”. Tālrunis uzziņām 67292466.


Nekustamā īpašuma izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa nr. 64 zvērināts tiesu izpildītājs Kalvis Dūrītis (prakses vieta: Rīga, Tērbatas iela 53-8) otrajā izsolē pārdod Ingusam Feldbergam piederošu nekustamo īpašumu - dzīvokli 75,3 kv.m platībā Rīgas raj., Salaspilī, Dienvidu ielā 9/3-31, kadastra nr. 8011 900 6421.

Pārdodamā nekustamā īpašuma novērtējums - Ls 21 000. Otrās izsoles sākumcena - Ls 15 750.

Piedzinējs - a/s „SEB banka”, Meistaru iela 1, Ķekavas pag., Rīgas raj.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Izsole notiks 2009.gada 3.decembrī pulksten 13 Rīgā, Tērbatas ielā 53-8.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā nodrošinājuma summu 10% apmērā no novērtējuma (Ls 2100) Rīgas apgabaltiesas iecirkņa nr. 64 zvērināta tiesu izpildītāja Kalvja Dūrīša, nodokļu maksātāja reģistra kods 23037612353, depozīta kontā nr. LV91 UNLA 0050 0135 7940 7, a/s “SEB banka”. Tālrunis uzziņām 67292466.


Nekustamā īpašuma izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa nr.64 zvērināts tiesu izpildītājs Kalvis Dūrītis (prakses vieta: Rīga, Tērbatas iela 53-8) pirmajā izsolē pārdod Evai Dovgaļukai piederošu nekustamo īpašumu - 2/3 domājamās daļas, kas atbilst zemes gabalam 50 000 kv.m platībā ar apstiprinātu detālplānojuma (parcelācijas) projektu, no īpašuma „Eriņi”, Babītes pag., Babītes nov., kadastra nr.8048 001 0018.

Pārdodamā nekustamā īpašuma novērtējums - Ls 444 500.

Piedzinējs - a/s „SEB banka”, Meistaru iela 1, Ķekavas pag., Rīgas raj.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Izsole notiks 2010.gada 2.februārī plkst. 11.00 Rīgā, Tērbatas ielā 53-8.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no novērtējuma (Ls 44 450) Rīgas apgabaltiesas iecirkņa nr.64 zvērināta tiesu izpildītāja Kalvja Dūrīša, nodokļu maksātāja reģistra kods 23037612353, depozīta kontā nr. LV91 UNLA 0050 0135 7940 7 a/s “SEB banka”. Tālr. uzziņām 67292466.


Nekustamā īpašuma izsole

Zemgales apgabaltiesas 138.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Indra Andrejeva, Jelgavā, Pulkveža O.Kalpaka ielā 16-307, paziņo, ka 2009.gada 2.decembrī plkst. 15.00 tiek rīkota trešā izsole Jurijam Strogonovam piederošajam nekustamajam īpašumam Jelgavā, Augstkalnes ielā 1A, kadastra nr.0900 002 0098.

Īpašuma sastāvs: zemes gabals ar kopējo platību 609 kv.m; dzīvojamā māja ar kopējo platību 270,6 kv.m; saimniecības ēka.

Īpašuma novērtējums - Ls 47 900.

Izsoles sākumcena - Ls 28 740.

Piedzinējs - a/s „SEB banka”, Meistaru iela 1, Ķekavas pagasts, Rīgas rajons.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājuma summa Ls 4790 tiesu izpildītājas Indras Andrejevas, reģ. nr. LV25116610021, depozīta kontā a/s „Latvijas Hipotēku un zemes banka”, konts nr. LV96LHZB3000076123002.

Izsole notiks zvērinātas tiesu izpildītājas Indras Andrejevas prakses vietā Jelgavā, Pulkveža O.Kalpaka ielā 16-307.

Uzziņas pa tālr. 63010889 pie zvērinātas tiesu izpildītājas Indras Andrejevas.


Nekustamā īpašuma izsole

Zemgales apgabaltiesas 138.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Indra Andrejeva, Jelgavā, Pulkveža O.Kalpaka ielā 16-307, paziņo, ka 2009.gada 2.decembrī plkst. 14.00 tiek rīkota trešā izsole Valentīnam Lozovenko piederošajam nekustamajam īpašumam Jelgavā, Apšu ielā 18, kadastra nr.0900 015 0049.

Īpašuma sastāvs: zemes gabals ar kopējo platību 596 kv.m; dzīvojamā ēka ar kopējo platību 49,2 kv.m; saimniecības ēka.

Īpašuma novērtējums - Ls 9200.

Izsoles sākumcena - Ls 5520.

Piedzinējs - ASV BS „Baltijas-Amerikas uzņēmējdarbības fonds”, Antonijas iela 7, Rīga.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājuma summa Ls 920 tiesu izpildītājas Indras Andrejevas, reģ. nr. LV25116610021, depozīta kontā a/s „Latvijas Hipotēku un zemes banka”, konts nr. LV96LHZB3000076123002.

Izsole notiks zvērinātas tiesu izpildītājas Indras Andrejevas prakses vietā Jelgavā, Pulkveža O.Kalpaka ielā 16-307.

Uzziņas pa tālr. 63010889 pie zvērinātas tiesu izpildītājas Indras Andrejevas.


Nekustamā īpašuma izsole

Maksātnespējīgās SIA ,,ORIONS PLUS”, reģ.nr. 48503004672, juridiskā adrese: Miera ielā 25, Aucē, Dobeles rajonā, LV-3708, administrators Valdis Levkāns paziņo, ka 2009. gada 30. novembrī, administratora prakses vietā zvērinātu advokātu birojā ,,B2B” Grēcinieku ielā 8-2, Rīgā, plkst. 16 notiks maksātnespējīgās SIA ,,ORIONS PLUS” nekustamā īpašuma, kas atrodas Miera ielā 25, Aucē, Dobeles rajonā (kadastra nr. 4605 511 1101) un sastāv no divām ēkām lit. nr.l un lit. nr. 2, trešā izsole ar augšupejošu soli.

Nekustamā īpašuma novērtējums Ls 83 000.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsolei jāieskaita maksātnespējīgās SIA ,,ORIONS PLUS” kontā LV32LHZB3700140523001, VAS “Latvijas Hipotēku un zemes banka” nodrošinājuma summa Ls 4980 apmērā un reģistrācijas maksa Ls 10.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Ar izsoles noteikumiem iepazīties un reģistrēties izsolei var administratora prakses vietā. Tālrunis uzziņām: 29161322.


Nekustamā īpašuma izsole

Zemgales apgabaltiesas 138.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Indra Andrejeva, Jelgavā, Pulkveža O.Kalpaka ielā 16-307, paziņo, ka 2009.gada 2.decembrī pulksten 14.30 tiek rīkota otrā labprātīgā izsole nekustamajam īpašumam Jelgavā, Garozas ielā 22-18. Nekustamā īpašuma īpašniece - Aksana Tance.

Nekustamā īpašuma labprātīgas pārdošanas izsolē tiesas ceļā pārdošanas nosacījumi:

1. Nekustamā īpašuma sastāvs un adrese:

1.1. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa 41 kv.m platībā un pie tā piederošām 4100/92300 kopīpašuma domājamām daļām Garozas ielā 22-18, Jelgavā, Latvija, kadastra nr.0900 902 2189, reģistrēts Jelgavas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā nr.4022 18.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi:

2.1. Reģistrēta hipotēka LVL 39 597 apmērā par labu a/s „SEB banka”.

3. Izsoles sākumcena - LVL 3525 (trīs tūkstoši pieci simti divdesmit pieci lati).

4. Nekustamā īpašuma pirkuma nodrošinājums:

4.1. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 607.panta personas, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, iemaksā tiesu izpildītājas depozīta kontā nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma

5. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība:

5.1. Nosolītā augstākā cena pircējam jāsamaksā viena mēneša laikā pēc izsoles.

6. Citi pārdošanas nosacījumi:

6.1. Nav tādu tiesību nekustamajā īpašumā, kuras nekustamā īpašuma īpašniece Aksana Tance patur sev.

6.2. Izsole notiek ar augšupejošu soli LVL 500 (pieci simti latu).

6.3. Izsole atzīstama par notikušu arī gadījumā, kad uz izsoli ieradies tikai viens pircējs, kas pārsolījis izsoles sākumcenu.

6.4. Izsoles izziņošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu, izziņojot to vismaz vienu mēnesi pirms izsoles.

6.5. Izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā.

7. Nenotikusi izsole:

7.1. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja:

7.1.1. Izsolē nav ieradies neviens solītājs.

7.1.2 Neviens no tiem, kas ieradušies izsolē, nepārsola sākumcenu.

7.1.2. Nosolītājs noteiktā termiņā nesamaksā visu summu, par kuru viņš nosolījis nekustamo īpašumu.

7.2. Ja izsole ir atzīta par nenotikušu, hipotekārajam kreditoram ir tiesības divu nedēļu laikā paziņot tiesu izpildītājam par nekustamā īpašuma paturēšanu par izsoles sākumcenu, ieskaitot pirkuma summā savu prasījumu.

7.3. Ja izsole ir atzīstama par nenotikušu, tiesu izpildītājs pēc hipotekārā kreditora pieprasījuma rīko otro un attiecīgi trešo izsoli šajos pārdošanas noteikumos un Civilprocesa likumā paredzētajā kārtībā, ievērojot to, ka otrās izsoles sākumcena tiek noteikta kā 75% no pirmās izsoles sākumcenas, trešās izsoles sākumcena tiek noteikta kā 60% no pirmās izsoles sākumcenas.

Tiesu izpildītājas Indras Andrejevas, reģ. nr. LV25116610021, depozīta konts nodrošinājuma maksas ieskaitam: LV96LHZB3000076123002, a/s „Latvijas Hipotēku un zemes banka”.

Informācija par izsoli un uzziņas pa tālr. 63010889, vai ierodoties tiesu izpildītājas prakses vietā Jelgavā, Pulkveža O.Kalpaka iela 16-307.


Nekustamā īpašuma izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa nr.66 zvērināts tiesu izpildītājs Sandis Tomsons, prakses vieta: Rīgā, A.Čaka ielā 37-4, pārdod Anžellai Sidjakovai piederošu nekustamo īpašumu.

Nekustamā īpašuma labprātīga pārdošana izsolē tiesas ceļā notiek par labu akciju sabiedrībai „Allied Irish Banks, p.l.c.”, kuru pārstāv „Allied Irish Banks, p.l.c.” Latvijas filiāle, juridiskā adrese: Rīgā, Valguma ielā 5.

Pārdošanas nosacījumi:

1. Nekustamā īpašuma sastāvs un adrese:

1.1. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala 0,0777 ha platībā. Uz zemes gabala atrodas dārza mājas jaunbūve.

1.2. Nekustamais īpašums atrodas d/s „Pavasaris OL nr.194” Olaines novadā, Olaines pagastā, kadastra nr.8080 006 0489, reģistrēts Olaines pagasta zemesgrāmatas nodalījumā nr.5001.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi:

2.1. Reģistrēta hipotēka LVL 91 997 par labu „Allied Irish Banks, p.l.c.”, Īrijā reģistrētai akciju sabiedrībai.

3. Izsoles sākumcena:

3.1. LVL 14 940 (četrpadsmit tūkstoši deviņi simti četrdesmit latu) - trešās izsoles sākumcena tiek noteikta kā 60% no pirmās izsoles sākumcenas LVL 24 900 (divdesmit četri tūkstoši deviņi simti latu).

4. Nekustamā īpašuma pirkuma nodrošinājums:

4.1. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 607.pantu nodrošinājuma apmērs ir 10% no pirmās izsoles sākumcenas.

5. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība:

5.1. Nosolītā augstākā cena samaksājama 30 dienu laikā pēc izsoles.

6. Citi pārdošanas nosacījumi:

6.1. Nav tādu tiesību nekustamajā īpašumā, kuras nekustamā īpašuma īpašniece Anžella Sidjakova patur sev.

6.2. Izsole notiek ar augšupejošu soli LVL 500 (pieci simti latu).

6.3. Izsole atzīstama par notikušu arī, ja ieradies viens pircējs, kas sola maksāt izsoles sākumcenu.

6.4. Izsoles izziņošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu, izziņojot to vismaz vienu mēnesi pirms izsoles.

6.5. Izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā.

7. Nenotikusi izsole:

7.1. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja:

1) izsolē nav ieradušies solītāji;

2) neviens no tiem, kas ieradušies izsolē, nesola maksāt sākumcenu;

3) pircējs, kurš nosolījis augstāko cenu, šo cenu nenomaksā šajos nosacījumos paredzētajā termiņā.

7.2. Ja izsole ir atzīta par nenotikušu, hipotekārajam kreditoram ir tiesības divu nedēļu laikā paziņot tiesu izpildītājam par nekustamā īpašuma paturēšanu par izsoles sākumcenu, ieskaitot pirkuma summā savu prasījumu;

7.3. Ja izsole atzīstama par nenotikušu, tiesu izpildītājs pēc hipotekārā kreditora pieprasījuma rīko otro un attiecīgi trešo izsoli šajos pārdošanas noteikumos un Civilprocesa likumā paredzētajā kārtībā, ievērojot to, ka otrās izsoles sākumcena tiek noteikta kā 75% no pirmās izsoles sākumcenas, trešās izsoles sākumcena tiek noteikta kā 60% no pirmās izsoles sākumcenas.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums LVL 2490 (divi tūkstoši četri simti deviņdesmit latu) zvērināta tiesu izpildītāja Sanda Tomsona, reģ. nr. LV05057210029, depozīta kontā AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, konts nr. LV94UNLA0050012148603.

Nekustamais īpašums tiks pārdots trešajā labprātīgajā izsolē tiesas ceļā, kas notiks 2009.gada 3.decembrī plkst. 12.00 Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja S.Tomsona prakses vietā Rīgā, A.Čaka ielā 37-4. Tālr. uzziņām 67312401.


Nekustamā īpašuma izsole

Rīgas apgabaltiesas 106.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Ainārs Šusts prakses vietā Rīgā, Stabu ielā 92-18, pārdod nekustamo īpašumu, kas pieder parādniekam Gregory James Warner Gottig, dzim. 1974.gada 20.janvārī.

Izsole tiek rīkota AS „SEB banka”, adrese: Meistaru iela 1, Ķekavas pagasts, Rīgas raj., labā.

Nekustamā īpašuma pārdošanas nosacījumi:

1. Nekustamā īpašuma sastāvs:

1.1. 3200/1018550 domājamās daļas no nekustamā īpašuma (lietošanā dzīvoklis nr.23 32,00 m2 platībā), kas atrodas Rīgā, Ūdens ielā 12, Latvija, kadastra nr.0100 061 2055, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā nr.1000 0002 1892.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi:

2.1. Reģistrēta hipotēka LVL 42 674 par labu AS „SEB banka”.

3. Izsoles sākumcena:

3.1. LVL 13 700 (trīspadsmit tūkstoši septiņi simti latu).

4. Nekustamā īpašuma pirkuma nodrošinājums:

4.1. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 607.pantu personas, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, iemaksā tiesu izpildītāja depozīta kontā nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma.

5. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība:

5.1. Nosolītā augstākā cena pircējam jāsamaksā viena mēneša laikā pēc izsoles.

6. Citi pārdošanas nosacījumi:

6.1. Nav tādu tiesību nekustamajā īpašumā, kuras nekustamā īpašuma īpašnieks Gregory James Warner Gottig patur sev.

6.2. Izsole notiek ar augšupejošu soli LVL 500 (pieci simti latu).

6.3. Izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja ieradies tikai viens pircējs, kas pārsolījis izsoles sākumcenu.

6.4. Izsoles izziņošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu, izziņojot to vismaz vienu mēnesi pirms izsoles.

6.5. Izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā.

Nekustamā īpašuma pārdošanas veids - labprātīga pārdošana izsolē tiesas ceļā.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai.

Nekustamā īpašuma pirmā izsole notiks 2009.gada 30.novembrī plkst. 11.00 Rīgā, Stabu ielā 92-18 (ieeja no Ādmiņu ielas).

Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Aināra Šusta, reģistrācijas nr. LV06097511242, kontā nr. LV84PARX0004319660002 AS „Parex banka”, kods PARXLV2X, 10% (desmit procenti) no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas.

Tālr. uzziņām 67693733.


Nekustamā īpašuma izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa nr.105 ZTI Ginters Hmeļevskis prakses vietā Rīgā, Tērbatas ielā 53-4, rīko pirmo labprātīgo izsoli Tatjanai Bespalovai piederošajam nekustamajam īpašumam, kas atrodas Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 80-47, kadastra 0100 914 5876. Nekustamā īpašuma labprātīgā izsole tiesas ceļā notiek AS “Danske Bank” (Cēsu iela 31/8, Rīga) labā.

Pārdošanas nosacījumi:

1. Nekustamais īpašums - dzīvoklis nr.47 ar kopējo platību 31,2 kv.m un pie tā piederošās 312/37922 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes, kas atrodas Krišjāņa Barona ielā 80, Rīgā, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā nr.24978 47, kadastra nr.0100 904 6278.2. Pārdodamā nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi:

2.1. Apgrūtinājumi ar aizliegumu:

Noteikts aizliegums bez AS „Danske Bank”, kuras vārdā Latvijas Republikā darbojas AS „Danske Bank filiāle Latvijā”, rakstiskas piekrišanas pārdodamo nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām.

2.2. Apgrūtinājumi ar ķīlas tiesību:

Nostiprināta hipotēka saskaņā ar 2003.gada 18.marta vienošanos nr.001/1803 par grozījumiem 2003.gada 21.februārī noslēgtajā pārjaunojuma overdrafta līgumā nr. NB-22/2000, 2003.gada 18.marta vienošanos par grozījumiem 2000.gada 10.novembrī noslēgtajā ķīlas līgumā nr. MB-20/966/1 un grozīts, pamatojoties uz 2009.gada 7.augusta nostiprinājuma lūgumu (Zemesgrāmatas tiesneses I.Zabarovskas 2009.gada 12.augusta lēmums).

3. Izsoles sākumcena: izsole par latiem ar augšupejošu soli sākas no sākumcenas LVL 12 300 (divpadsmit tūkstoši trīs simti latu).

4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība: izsoles uzvarētājam nosolītā pirkuma maksa ir jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles, naudu ieskaitot attiecīgajā izsoles organizētāja kontā.

5. Tiesības pārdodamajā nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks patur sev: īpašuma tiesības pilnībā tiek nodotas izsoles uzvarētājam, īpašniece Tatjana Bespalova īpašumā nepatur nekādas tiesības.

6. Citi pārdošanas nosacījumi.

Izsoles solis tiek noteikts 1% (viens procents) apmērā no pārdodamā nekustamā īpašuma novērtējuma - Ls 123 (viens simts divdesmit trīs lati)

Izsoles nodrošinājuma summa tiek noteikta 10% (desmit procenti) apmērā no pārdodamā nekustamā īpašuma novērtējuma - Ls 1230 (viens tūkstotis divi simti trīsdesmit latu).

Izsole ir notikusi, ja reģistrējies un ieradies arī tikai viens solītājs, kurš pārsolījis sākumcenu.

Ja pirmā izsole tiek pasludināta par nenotikušu, otrā tiek izziņota un rīkota, ievērojot pirmās izsoles nosacījumus, bet solīšana sākas no summas, kas atbilst 75% no sākumcenas pirmajā izsolē. Ja otrā izsole tiek pasludināta par nenotikušu, trešā tiek izziņota un rīkota, ievērojot pirmās izsoles nosacījumus, bet solīšana sākas no summas, kas atbilst 60% no sākumcenas pirmajā izsolē.

Pārdošanu izsolē veic tiesu izpildītājs kārtībā, kādā Civilprocesa likumā noteikta tiesas sprieduma izpildei. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Izsole notiks 2009.gada 2.decembrī plkst. 11.30 Rīgā, Tērbatas ielā 53-4.

Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērināta tiesu izpildītāja Gintera Hmeļevska, pers. kods 0601XX-XXXXX, depozīta kontā AS “PrivatBank”, konts nr. LV56PRTT0262011257600, 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma jeb LVL 1230. Tālr. uzziņām 67285737.


Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa nr.44 zvērināts tiesu izpildītājs Roberts Kučinskis prakses vietā Rīgā, Miera ielā 7, 2010.gada 11.janvārī plkst. 10 rīko otro izsoli nekustamajam īpašumam, kad. nr. 0100 084 2100, Rīga, Mailes iela b/n. Novērtējums Ls 173 000. Zemesgabala platība 1408,00 kv.m. Īpašnieks: Maksims Petkēvičs. Piedzinējs A/S „Aizkraukles banka” Elizabetes iela 23, Rīga. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles pretendentiem jāieskaita ZTI R. Kučinskis, LV30066810514, depozīta kontā nr.LV72 AIZK 0001130030150 a/s “Aizkraukles banka”, kods AIZK LV22, nodrošinājums Ls 17 300. Tālrunis uzziņām 67360475.


Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa nr.44 zvērināts tiesu izpildītājs Roberts Kučinskis prakses vietā Rīgā, Miera ielā 7, 2010.gada 11.janvāris plkst.12 rīko otro izsoli nekustamajam īpašumam, kad. nr. 0100 084 2102, Rīga, Mailes iela b/n. Novērtējums Ls 127 000. Zemesgabals platība 1000,00 kv.m. Īpašnieks: Maksims Petkēvičs. Piedzinējs: A/S „Aizkraukles banka” Elizabetes iela 23, Rīga. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles pretendentiem jāieskaita: ZTI R. Kučinskis, LV30066810514, depozīta kontā nr.LV72 AIZK 0001130030150, a/s “Aizkraukles banka”, kods AIZK LV22, nodrošinājums Ls 12 700. Tālrunis uzziņām 67360475.


Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa nr.44 zvērināts tiesu izpildītājs Roberts Kučinskis prakses vietā Rīgā, Miera ielā 7, 2010.gada 11.janvārī plkst. 11 rīko otro izsoli nekustamajam īpašumam, kad. nr. 0100 084 2101, Rīga, Mailes iela b/n. Novērtējums - Ls 139 000. Zemesgabala platība 1099,00 kv.m. Īpašnieks: Maksims Petkēvičs. Piedzinējs A/S „Aizkraukles banka” Elizabetes iela 23, Rīga. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles pretendentiem jāieskaita ZTI R. Kučinskis, LV30066810514, depozīta kontā nr.LV72 AIZK 0001130030150, a/s “Aizkraukles banka”, kods: AIZK LV22, nodrošinājums Ls 13 900. Tālrunis uzziņām 67360475.


Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa nr.44 zvērināts tiesu izpildītājs Roberts Kučinskis prakses vietā Rīgā, Miera ielā 7, 2009.gada 7.decembrī plkst. 10 rīko pirmo izsoli nekustamajam īpašumam, kad. nr. 0100 920 2820, Rīga, Bauskas iela 33, dz. 13. Novērtējums - Ls 49 200. Trīs istabu dzīvokļa īpašums, rekonstruēts divos stāvos, kopējā platība 121,70 kv.m, kas veido 1218/23003 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes.

Īpašniece: Anna Vlasenko. Piedzinējs, hipotekārais kreditors: A/S „Aizkraukles banka” Elizabetes iela 23, Rīga, prasījums Ls 136 319,18. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles pretendentiem jāieskaita zvērināta tiesu izpildītāja R. Kučinska, LV30066810514, depozīta kontā nr.LV72 AIZK 0001-1300 3015 0, a/s “Aizkraukles banka”, kods AIZK LV22, nodrošinājums Ls 4920. Tālrunis uzziņām 67360475.


Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa nr.44 ZTI Roberts Kučinskis prakses vietā Rīgā, Miera ielā 7, pirmajā labprātīgajā izsolē pārdod Gaļinas Justovičas nekustamo īpašumu, kas ieķīlāts a/s „Aizkraukles banka” Elizabetes iela 23, Rīga. Nekustamā īpašuma pārdošanas nosacījumi:

1.Nekustamā īpašuma sastāvs. 16345/241381 domājamās daļas no zemesgabala ar kopējo platību 665 kv.m, uz kura atrodas namīpašums: piecstāvu dzīvojamā ēka un pagrabs zem pagalma, lietošanā dzīvokļi nr.7a un nr.7c, Rīgā, Dzirnavu iela 43, kadastra nr.0100 020 0123, un ierakstīts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā nr.11038.

2.Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi.

2.1.Noteikts aizliegums bez AIZKRAUKLES BANKA, AS, nod. maksātāja kods 50003149401, rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt, un apgrūtināt ar lietu tiesībām Gaļinai Justovičai, pers.kods 2612XX-XXXXX piederošo domājamo daļu. Pamats: 2007.gada 20.marta ķīlas/hipotēkas/ieķīlājuma līgums nr.07-B-0024/02;

2.2.Zemesgabala īpašuma tiesības apgrūtinātas ar telekomunikācijām, valsts a/s „Latvenergo” filiālei Rīgas elektrotīkli piederošu ievadu, valsts a/s „Latvenergo” filiālei Termofikācijas pārvaldei piederošiem siltumtīkliem, kuru aizsardzības zona atkarīga no trases diametra;

2.3. Nostiprināta kārtējā hipotēka par aizdevuma summu LVL 379 514,16 uz Gaļinai Justovičai, pers. kods 2612XX-XXXXX piederošo domājamo daļu. Procentu likme: 7,03% gadā, sākot ar 20.03.2009. - 6 menešu EURIBOR + 2,9% gadā. Līgumsods: 0,5%. Samaksas termiņš - 2037.gada 02.marts. Kreditors: AIZKRAUKLES BANKA, akciju sabiedrība, nodokļu maksātāja kods 50003149401. Pamats: 2007.gada 20.marta aizdevuma/kredīta līgums nr.07-B-0024, 2007.gada 20.marta ķīlas/hipotēkas/ieķīlājuma līgums nr.07-B-0024/02. Citu apgrūtinājumu nekustamam īpašumam nav.

3. Izsoles sākumcena - LVL 48 500 (četrdesmit astoņi tūkstoši pieci simti Latvijas lati).

4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība. Nosolītā augstākā cena pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles, pārskaitot pirkuma maksu uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto kontu.

5. Nav tādu tiesību nekustamā īpašumā, kuras Gaļina Justoviča, pers. kods 2612XX-XXXXX, patur sev.

6. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja:

6.1. izsolē nav ieradies neviens solītājs;

6.2. neviens no tiem, kas ieradušies izsolē, nepārsola sākumcenu;

6.3. pircējs noteiktā termiņā nesamaksā visu summu, par kuru viņš nopircis nekustamo īpašumu.

7. Citi pārdošanas nosacījumi:

7.1. pretendentiem, kurš vēlas piedalīties izsolē līdz izsoles dienai ir jāsamaksā izsoles nodrošinājums 10% (desmit) procenti no izsoles sākumcenas zvērināta tiesu izpildītāja norādītajā depozītu kontā;

7.2. ja pretendents (vairāksolītājs), nosolīdams augstāko cenu, nesamaksā to šo noteikumu 4.punktā noteiktā kārtībā, tad pretendents (vairāksolītājs) zaudē tiesības uz izsoles nodrošinājumu un tas viņam netiek atgriezts, un iemaksātais nodrošinājums tiek pievienots pie kopējās par īpašumu saņemtās summas;

7.3. izsoles solis - LVL 500,00 (pieci simti Latvijas lati); 7.4. izsole atzīstama par notikušu arī tādā gadījumā, ja izsolē ieradies tikai viens pretendents, kas sola maksāt izsoles sākumcenu;

7.5. pircējam (izsoles uzvarētājam) tā samaksātais nodrošinājums tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā;

7.6. ja pirmā izsolē nekustamais īpašums nav pārdots, tad tiesu izpildītājs pēc AS „Aizkraukles banka” lūguma rīko otro un, ja nepieciešams ,tad arī trešo izsoli, katras nākamās izsoles sākumcenu nosakot atbilstoši Civilprocesa likuma 616.panta 1.un 2.daļā norādītajiem noteikumiem.

8. Visas procesuālās darbības saistībā ar izsoli notiek ar Civilprocesa likumu. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Nekustamā īpašuma izsole notiks 2009.gada 7.decembrī plkst.12 Miera ielā 7, Rīgā. Pretendentiem nodrošinājums Ls 4850 jāiemaksā ZTI Roberta Kučinska kods: LV30066810514 depozīta kontā nr.LV72 AIZK 0001130030150, a/s “Aizkraukles banka”.

Tālrunis uzziņām 67360475.


Nekustamā īpašuma izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa nr.54 zvērināts tiesu izpildītājs Andris Spore, prakses vieta: Rīgā, Tērbatas ielā 53-4, pārdod izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder parādniecei Tatjanai Šešukovai. Piedzinējs - AS „PrivatBank”, Tērbatas iela 4, Rīgā. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma nr.164 63,10 kv.m platībā un 7/1000 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, kas atrodas Dzeņu ielā 1, Rīgā. Nekustamais īpašums reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļā ar kadastra nr.0100 907 5522. Nekustamā īpašuma novērtējums Ls 9000. Izsoles sākumcena ir Ls 9000. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsole notiks 2009.gada 8.decembrī plkst. 11.30 Rīgā, Tērbatas ielā 53-4. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērināta tiesu izpildītāja Andra Spores, reģ.nr.30017311006, depozīta kontā a/s „PrivatBank”, konts LV40PRTT 0262011257500, nodrošinājuma summa Ls 900. Tālr. uzziņām 67289005.


Izsole

Rīgas apgabaltiesas iec. nr.44 ZTI Roberts Kučinskis prakses vietā Rīgā, Miera ielā 7, pirmajā labprātīgajā izsolē pārdod Gaļinas Justovičas nekustamo īpašumu, kas ieķīlāts a/s „Aizkraukles banka” Elizabetes ielā 23, Rīgā. Nekustamā īpašuma pārdošanas nosacījumi:

1. Nekustamā īpašuma sastāvs. Dzīvokļa īpašums nr.13 ar kopējo platību 120,30 kv.m un 1203/12768 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas uz zemes gabala, pēc adreses Krišjāņa Valdemāra iela 17, Rīga kadastra nr.0100 911 0015, un ierakstīts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā nr.14279 13.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi.

2.1. Atzīme - noteikts aizliegums bez AIZKRAUKLES BANKA, AS, nod. maksātāja kods50003149401, rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt, un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2004.gada 10.augusta ķīlas līgums nr.10643/01;

2.2. Noteikts aizliegums bez AIZKRAUKLES BANKA, AS, nod. maksātāja kods50003149401, rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt, un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2005.gada 1.jūnija ķīlas līgums nr.14784/01;

2.3. Noteikts aizliegums bez AIZKRAUKLES BANKA, AS, nod. maksātāja kods50003149401, rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt, un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2006.gada 28.februāra hipotēkas līgums nr.18943/0;

2.4. Noteikts aizliegums bez AIZKRAUKLES BANKA, AS, nod. maksātāja kods50003149401, rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt, un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2006.gada 14.marta hipotēkas līgums Nr.19131/01; 2.5. Noteikts aizliegums bez AIZKRAUKLES BANKA, AS, nod. maksātāja kods50003149401, rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt, un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2007.gada 20.marta ķīlas/hipotēkas/ieķīlājuma līgums nr.07-B-0024/01;

2.6.Atzīme: dzīvokļa īpašuma kopējā lietošana aprobežota ar inženiertehniskām komunikācijām.

2.7. Nostiprināta kā pirmā hipotēka. (Aizdevuma pamatsumma - 133 400 LVL) Procentu likme: 6,19% gadā. Līgumsods: 0,5% dienā par katru nokavējuma dienu, samaksas termiņš - līdz pilnīgai saistību izpildei. Kreditors: AIZKRAUKLES BANKA, akciju sabiedrība, nodokļu maksātāja kods 50003149401. Pamats: 2004.gada 9.augusta kredīta līgums nr.10643, 2004.gada 10.augusta ķīlas līgums nr.10643/01.

2.8. Nostiprināta kā otrā hipotēka. (Aizdevuma pamatsumma - 309 233,76 LVL) Procentu likme: 5,67% gadā. Līgumsods: 0,5% dienā par katru nokavējuma dienu, samaksas termiņš - līdz pilnīgai saistību izpildei. Kreditors: AIZKRAUKLES BANKA, akciju sabiedrība, nodokļu maksātāja kods 50003149401. Pamats: 2005.gada1.jūnija kredīta līgums nr.14784, 2005.gada 1.jūnija ķīlas līgums nr.14784/01.

2.9. Nostiprināta kā trešā hipotēka. (Aizdevuma pamatsumma - 98392,56 LVL) Procentu likme: 6MLibor+1,6%. Līgumsods: 0,5% dienā par katru nokavējuma dienu, samaksas termiņš - līdz pilnīgai saistību izpildei. Kreditors: AIZKRAUKLES BANKA, akciju sabiedrība, nodokļu maksātāja kods 50003149401. Pamats: 2006.gada 28.februāra hipotekārā kredīta līgums nr.18943, 2006.gada 28.februāra hipotēkas līgums nr.18943/01.

2.10. Nostiprināta kārtējā hipotēka. (Aizdevuma pamatsumma - 379 514,16 LVL) Procentu likme: 5,92%. Līgumsods: 0,5% dienā par katru nokavējuma dienu. Samaksas termiņš - līdz pilnīgai saistību izpildei. Kreditors: AIZKRAUKLES BANKA, akciju sabiedrība, nodokļu maksātāja kods 50003149401. Pamats: 2006.gada 14.marta hipotēkas līgums nr.19131, 2006.gada 14.marta hipotēkas līgums nr.19131/01. 2.11. Nostiprināta kārtējā hipotēka par aizdevuma summu LVL 379514,16. Procentu likme: 6MLibor+1,6%. Līgumsods: 0,5% dienā par katru nokavējuma dienu. Samaksas termiņš - līdz pilnīgai saistību izpildei. Kreditors: AIZKRAUKLES BANKA, akciju sabiedrība, nodokļu maksātāja kods 50003149401. Pamats: 2006.gada 28.februāra hipotekārā kredīta līgums nr.19843, 2006.gada 28.februāra hipotēkas līgums Nr.19843/01. Citu apgrūtinājumu nekustamam īpašumam nav.

3. Izsoles sākumcena - LVL 50 100 (piecdesmit tūkstoši viens simts Latvijas lati).

4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība. Nosolītā augstākā cena pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles, pārskaitot pirkuma maksu uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto kontu.

5. Nav tādu tiesību nekustamā īpašumā, kuras Gaļina Justoviča, pers. kods 2612XX-XXXXX, patur sev.

6. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja:

6.1. izsolē nav ieradies neviens solītājs;

6.2. neviens no tiem, kas ieradušies izsolē, nepārsola sākumcenu;

6.3. pircējs noteiktā termiņā nesamaksā visu summu, par kuru viņš nopircis nekustamo īpašumu.

7. Citi pārdošanas nosacījumi:

7.1. pretendentiem, kurs vēlas piedalīties izsolē līdz izsoles dienai ir jāsamaksā izsoles nodrošinājums 10% (desmit procenti) no izsoles sākumcenas zvērināta tiesu izpildītāja norādītajā depozītu kontā;

7.2. ja pretendents (vairāksolītājs), nosolīdams augstāko cenu, nesamaksā to šo noteikumu4.punktā noteiktā kārtībā, tad pretendents (vairāksolītājs) zaudē tiesības uz izsoles nodrošinājumu un tas viņam netiek atgriezts, un iemaksātais nodrošinājums tiek pievienots pie kopējās par īpašumu saņemtās summas;

7.3. izsoles solis - LVL 500,00 (pieci simti Latvijas lati);

7.4. izsole atzīstama par notikušu arī tādā gadījumā, ja izsolē ieradies tikai viens pretendents, kas sola maksāt izsoles sākumcenu;

7.5. pircējam (izsoles uzvarētājam) tā samaksātais nodrošinājums tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā;

7.6. ja pirmā izsolē nekustamais īpašums nav pārdots, tad tiesu izpildītājs pēc AS „Aizkraukles banka” lūguma rīko otro un, ja nepieciešams, tad arī trešo izsoli, katras nākamās izsoles sākumcenu nosakot atbilstoši Civilprocesa likuma 616.panta 1.un 2.daļā norādītajiem noteikumiem.

8. Visas procesuālās darbības saistībā ar izsoli notiek ar Civilprocesa likumu. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Nekustamā īpašuma pirmā izsole notiks 2010.gada 4.janvārī plkst.11 Miera ielā 7, Rīgā. Pretendentiem nodrošinājums Ls 5010 jāiemaksā ZTI Roberta Kučinska, kods LV30066810514, depozīta kontā nr.LV72 AIZK 0001130030150, a/s “Aizkraukles banka”.

Tālrunis uzziņām 67360475.


Nekustamā īpašuma izsole

Zemgales apgabaltiesas 138.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Indra Andrejeva, Jelgavā, Pulkveža O.Kalpaka ielā 16-307, paziņo, ka 2009.gada 2.decembrī plkst. 11.30 tiek rīkota trešā izsole Edmundam Dombrovskim piederošajam nekustamajam īpašumam Jelgavā, Skolas ielā 17, kadastra nr.0900 001 0279.

Īpašuma sastāvs: divi zemes gabali ar kopējo platību 1510 kv.m; dzīvojamā ēka ar kopējo platību 219,8 kv.m; saimniecības ēka.

Īpašuma novērtējums - Ls 52 500.

Izsoles sākumcena - Ls 31 500.

Piedzinējs - a/s „SEB banka”, Meistaru iela 1, Ķekavas pagasts, Rīgas rajons.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājuma summa Ls 5250 tiesu izpildītājas Indras Andrejevas, reģ. nr. LV25116610021, depozīta kontā a/s „Latvijas Hipotēku un zemes banka”, konts nr. LV96LHZB3000076123002.

Izsole notiks zvērinātas tiesu izpildītājas Indras Andrejevas prakses vietā Jelgavā, Pulkveža O.Kalpaka ielā 16-307.

Uzziņas pa tālr. 63010889 pie zvērinātas tiesu izpildītājas Indras Andrejevas.


Nekustamā īpašuma izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa nr.79 ZTI Inta Podnieka (prakses vieta: Brīvības ielā 105-3, Rīgā) rīko otro izsoli Dmitrijam Drozdovam piederošajam nekustamajam īpašumam. Piedzinējs: SIA „Inserviss Group” (Muitas iela 1, Rīga).

Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma nr.98 ar kopējo platību 40,3 m2 un kopīpašuma 403/47988 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, kas atrodas Ziemeļu ielā 20-98, Rīgā, kadastra nr.0100 913 0874.

Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība Ls 8300. Otrās izsoles sākumcena Ls 6225. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2009.gada 9.decembrī plkst. 11.00 Rīgā, Brīvības ielā 105-3.

Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita ZTI Intas Podniekas, pers. kods 2809XX-XXXXX, depozīta kontā AS „PrivatBank”, konts nr. LV56PRTT0262012605900, 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma jeb Ls 830. Tālr. uzziņām 67331439.


Nekustamā īpašuma izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa nr.54 zvērināts tiesu izpildītājs Andris Spore, prakses vieta: Rīgā, Tērbatas ielā 53-4, pārdod izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder parādniekam Nikolajam Koļcovam. Piedzinējs - AS „PrivatBank”, Tērbatas ielā 4, Rīgā. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma nr.9, 95 kv.m platībā, un 9500/55730 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, tajā skaitā mājas funkcionāli saistītās būves - šķūnis, lit.004, šķūnis, lit.005, nojume, lit.006, šķūnis, lit.007, šķūnis, lit.008, šķūnis, lit.009, šķūnis, lit.010, šķūnis, lit.011, šķūnis, lit.012, zemesgabala (kadastra nr.0100 072 0457) -, kas atrodas Maskavas ielā 231A, Rīgā. Nekustamais īpašums reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļā ar kadastra nr.0100 923 2014. Nekustamā īpašuma novērtējums Ls 9000. Izsoles sākumcena ir Ls 9000. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsole notiks 2009.gada 8.decembrī plkst. 10.30 Rīgā, Tērbatas ielā 53-4. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērināta tiesu izpildītāja Andra Spores, reģ.nr.30017311006, depozīta kontā a/s „PrivatBank”, konts LV40PRTT 0262011257500, nodrošinājuma summa Ls 900. Tālr. uzziņām 67289005.


Nekustamā īpašuma izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa nr.79 ZTI Inta Podnieka (prakses vieta Brīvības ielā 105-3, Rīgā) rīko otro izsoli Olgai Jefimovai piederošajam nekustamajam īpašumam. Piedzinējs: SIA „Inserviss Group” (Muitas iela 1, Rīga).

Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa nr.10 ar kopējo platību 83,2 m2 un kopīpašuma 832/11604 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, zemes (kadastra nr.8060 004 0602), kas atrodas Sporta ielā 17-10, Garkalnē, Garkalnes novadā, Rīgas rajonā, kadastra nr.8060 900 0436.

Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība: Ls 22 400. Otrās izsoles sākumcena Ls 16 800. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2009.gada 9.decembrī plkst. 10.00 Rīgā, Brīvības ielā 105-3.

Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita ZTI Intas Podniekas, pers. kods 2809XX-XXXXX, depozīta kontā AS „PrivatBank”, konts nr. LV56PRTT0262012605900, 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma jeb Ls 2240. Tālr. uzziņām 67331439.


Nekustamā īpašuma izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa nr.54 zvērināts tiesu izpildītājs Andris Spore, prakses vieta: Rīgā, Tērbatas ielā 53-4, pārdod izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder parādniekam Larionam Puškarjovam. Piedzinēji - AS „PrivatBank”, Tērbatas ielā 4, Rīgā. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala 0,1203 ha platībā, kas atrodas Buču ielā 3, Tilderos, Salaspils l.t., Salaspils novadā, Rīgas rajonā. Nekustamais īpašums reģistrēts Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļā ar kadastra nr.8031 009 0271. Nekustamā īpašuma novērtējums Ls 5000. Izsoles sākumcena ir Ls 5000. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsole notiks 2009.gada 9.decembrī plkst. 11.30 Rīgā, Tērbatas ielā 53-4. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērināta tiesu izpildītāja Andra Spores, reģ.nr.30017311006, depozīta kontā a/s „PrivatBank”, konts LV40PRTT 0262011257500, nodrošinājuma summa Ls 500. Tālr. uzziņām 67289005.


Nekustamā īpašuma izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa nr.79 ZTI Inta Podnieka (prakses vieta: Brīvības ielā 105-3, Rīgā) rīko otro izsoli Agrim Reniņam piederošajam nekustamajam īpašumam. Piedzinējs: SIA „Inserviss Group” (Muitas iela 1, Rīga).

Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala 0,23 ha platībā, no tā 0,20 ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme, kas atrodas „Draiskās”, Mārupes pagastā, Rīgas rajonā, kadastra nr.8076 011 0082, un jaunbūves - dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 8076 011 0082 001. Īpašumam piešķirta adrese Kļavu iela 4, Mārupes pag., Rīgas raj.

Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība Ls 16 800. Otrās izsoles sākumcena Ls 12 600. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2009.gada 9.decembrī plkst. 12.00 Rīgā, Brīvības ielā 105-3.

Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita ZTI Intas Podniekas, pers. kods 2809XX-XXXXX, depozīta kontā AS „PrivatBank”, konts nr. LV56PRTT0262012605900, 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma jeb Ls 1680. Tālr. uzziņām 67331439.


Nekustamā īpašuma izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa nr.54 zvērināts tiesu izpildītājs Andris Spore, prakses vieta: Rīgā, Tērbatas ielā 53-4, pārdod izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder parādniekam Mihailam Mihailovam. Piedzinēji - AS „PrivatBank”, Tērbatas ielā 4, Rīgā. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala 1837 kv.m platībā, kas atrodas Rīgā, Čuguna ielā. Nekustamais īpašums reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļā ar kadastra nr.0100 082 2590. Nekustamā īpašuma novērtējums Ls 17 500. Izsoles sākumcena ir Ls 17 500. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsole notiks 2009.gada 9.decembrī plkst. 11.00 Rīgā, Tērbatas ielā 53-4. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērināta tiesu izpildītāja Andra Spores, reģ.nr.30017311006, depozīta kontā a/s „PrivatBank”, konts LV40PRTT 0262011257500, nodrošinājuma summu Ls 1750. Tālr. uzziņām 67289005.


Nekustamā īpašuma izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa nr.54 zvērināts tiesu izpildītājs Andris Spore, prakses vieta: Rīgā, Tērbatas ielā 53-4, pārdod izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder parādniekam Valentīnam Čaikovskim. Piedzinējs - AS „PrivatBank”, Tērbatas ielā 4, Rīgā. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala 0,0616 ha platībā uz kura atrodas jaunbūves dārza māja ar kadastra apzīmējumu nr.8070 018 1541 001, kas atrodas d/s „Tekstilnieks nr.74”, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā. Nekustamais īpašums reģistrēts Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļā ar kadastra nr.8070 018 1541. Nekustamā īpašuma novērtējums Ls 1900. Izsoles sākumcena ir Ls 1900. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsole notiks 2009.gada 9.decembrī plkst. 10.30 Rīgā, Tērbatas ielā 53-4. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērināta tiesu izpildītāja Andra Spores, reģ.nr.30017311006, depozīta kontā a/s „PrivatBank”, konts LV40PRTT 0262011257500, nodrošinājuma summa Ls 190. Tālr. uzziņām 67289005.


Nekustamā īpašuma izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa nr.54 zvērināts tiesu izpildītājs Andris Spore, prakses vieta: Rīgā, Tērbatas ielā 53-4, pārdod izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder parādniekam Edvīnam Krūmiņam. Piedzinējs - AS „PrivatBank”, Tērbatas ielā 4, Rīgā. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala 0,1522 ha platībā, kas atrodas Vējiņu ielā 1, Siguļos, Carnikavas novadā, Rīgas rajonā. Nekustamais īpašums reģistrēts Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļā ar kadastra nr.8052 003 0576. Nekustamā īpašuma novērtējums Ls 6500. Izsoles sākumcena ir Ls 6500. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsole notiks 2009.gada 9.decembrī plkst. 10.00 Rīgā, Tērbatas ielā 53-4. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērināta tiesu izpildītāja Andra Spores, reģ.nr.30017311006, depozīta kontā a/s „PrivatBank”, konts LV40PRTT 0262011257500, nodrošinājuma summa Ls 650. Tālr. uzziņām 67289005.


Nekustamā īpašuma izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa nr.54 zvērināts tiesu izpildītājs Andris Spore, prakses vieta: Rīga, Tērbatas ielā 53-4, pārdod izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder parādniecei Tatjanai Višinskienei. Piedzinējs - AS „PrivatBank”, Tērbatas ielā 4, Rīgā. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma nr.22 44,3 kv.m platībā un 4430/138870 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, zemes (kadastra nr.8084 005 0146), kas atrodas „Zītaros-2”, Tumšupē, Ropažu novadā. Nekustamais īpašums reģistrēts Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļā ar kadastra nr.8084 900 0970. Nekustamā īpašuma novērtējums Ls 2900. Izsoles sākumcena ir Ls 2900. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsole notiks 2009.gada 8.decembrī plkst. 12.20 Rīgā, Tērbatas ielā 53-4. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērināta tiesu izpildītāja Andra Spores, reģ.nr.30017311006, depozīta kontā a/s „PrivatBank”, konts LV40PRTT 0262011257500, nodrošinājuma summa Ls 290. Tālr. uzziņām 67289005.


Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa nr.54 zvērināts tiesu izpildītājs Andris Spore, prakses vieta: Rīgā, Tērbatas ielā 53-4, pārdod izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder parādniekam Jurijam Larionovam. Piedzinēji - AS “Latvijas Krājbanka”, J.Daliņa ielā 15, Rīgā, AS “PrivatBank”, Tērbatas ielā 4, Rīgā, un AS “Baltijas Izaugsmes Grupa”, Brīvības ielā 151, Rīgā.

Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma nr.29 24,50 kv.m platībā, kas atrodas, Krāslavas ielā 34, Rīgā, reģistrēts Valsts zemes dienesta Lielrīgas reģionālā nodaļā ar kadastra numuru 01009251043. Nekustamā īpašuma novērtējums ir Ls 4300.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pēc kārtas tā ir otrā izsole. Izsoles sākumcena ir Ls 3225. Izsole notiks 2009.gada 10.decembrī plkst. 11.30 Rīgā, Tērbatas ielā 53-4. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērināta tiesu izpildītāja Andra Spores, reģ.nr.30017311006, depozīta kontā a/s “PrivatBank”, konts LV40PRTT 0262011257500, nodrošinājuma summa Ls 430 apmērā. Tālr. uzziņām 67285737.


Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa nr.54 zvērināts tiesu izpildītājs Andris Spore, prakses vieta: Rīga, Tērbatas iela 53-4, pārdod izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder parādniekam Andrejam Šūpulniekam (Svincovam). Piedzinēji - Ņina Kašapova un AS “SEB Banka”, Meistaru iela 1, Ķekavas pagasts, Rīgas rajons. Nekustamais īpašums, sastāv no dzīvokļa īpašuma nr.145, 63,3 kv.m platībā un 633/100788 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, kas atrodas Rīgā, Jāņa Grestes ielā 4, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļā ar kadastra numuru 0100 908 7834. Nekustamā īpašuma novērtējums Ls 25 800. Izsoles sākumcena veido Ls 19 350. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pēc kārtas tā ir otrā izsole. Izsole notiks 2009.gada 10.decembrī plkst. 11 Rīgā, Tērbatas ielā 53-4. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērināta tiesu izpildītāja Andra Spores, reģ.nr.30017311006, depozīta kontā a/s “PrivatBank”, konts LV40PRTT 0262011257500, nodrošinājuma summa Ls 2580 apmērā. Tālr. uzziņām 67285737.


Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa nr.54 zvērināts tiesu izpildītājs Andris Spore, prakses vieta: Rīga, Tērbatas iela 53-4, pārdod izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder parādniecei Jeļenai Boļšakovai. Piedzinējs - Irina Dotsenko. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma nr.17, 52,80 m2 platībā, kas atrodas Jaunrozes ielā 15, Rīgā, reģistrēts Valsts zemes dienesta lielrīgas reģionālā nodaļā ar kadastra numuru 01007710919. Nekustamā īpašuma novērtējums veido Ls 14 900. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pēc kārtas tā ir otrā izsole. Izsoles sākumcena ir Ls 11 175. Izsole notiks 2009.gada 10.decembrī plkst.10.30 Rīgā, Tērbatas ielā 53-4. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērināta tiesu izpildītāja Andra Spores, reģ.nr.30017311006, depozīta kontā a/s “PrivatBank”, konts: LV40PRTT 0262011257500, nodrošinājuma summa Ls 1490 apmērā. Tālr. uzziņām 67285737.


Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa nr.54 zvērināts tiesu izpildītājs Andris Spore, prakses vieta: Rīga, Blaumaņa iela 31-15, pārdod izsolē ieķīlāto trešās personas Marinas Gvondmaheres nekustamo īpašumu, parādnieks Jevgēnijs Gvondmahers. Piedzinējs - SIA “Pieci nami”, Marijas ielā 1-12, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma nr.1 ar platību 45,14 kv.m, kam atbilst kopīpašuma 4514/387214 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, kas atrodas Zvīņu ielā 4, Rīgā. Īpašums reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļā ar kadastra nr.0100 918 2790. Nekustamā īpašuma novērtējums ir Ls 7300. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pēc kārtas tā ir otrā izsole. Izsoles sākumcena ir Ls 5475. Izsole notiks 2009. gada 10.decembrī plkst.10.00 Rīgā, Tērbatas ielā 53-4. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērināta tiesu izpildītāja Andra Spores, reģ.nr.30017311006, depozīta kontā a/s “PrivatBank”, konts LV40PRTT 0262011257500, nodrošinājuma summa Ls 730 apmērā. Tālr. uzziņām 67289005.


Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa nr.54 zvērināts tiesu izpildītājs Andris Spore, prakses vieta: Rīga, Tērbatas iela 53-4, pārdod izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder parādniecei Svetlanai Ņemilovai-Želekai. Piedzinējs - A/S „PrivatBank” Tērbatas ielā 4, Rīgā. Nekustamais īpašums sastāv no diviem savstarpēji saistītiem īpašumiem: zemesgabala 5058 kv.m platībā, ar kadastra nr.1300 026 4809, un ēkas ar kadastra nr.1300 526 4802, kas atrodas Katedrāles ielā 7, Jūrmalā. Nekustamais īpašums reģistrēts Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļā. Nekustamā īpašuma novērtējums Ls 20 500. Izsoles sākumcena veido Ls 20 500. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsole notiks 2009.gada 9.decembrī plkst.12.20 Rīgā, Tērbatas ielā 53-4. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērināta tiesu izpildītāja Andra Spores, reģ.nr.30017311006, depozīta kontā a/s „PrivatBank”, konts LV40PRTT 0262011257500, nodrošinājuma summa Ls 2050 apmērā. Telefons uzziņām 67289005.


Nekustamā īpašuma izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa nr.84 zvērināts tiesu izpildītājs Juris Vildaus, prakses vieta: Rīga, Brīvības iela 105-3, pārdod izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder parādniekam Mārtiņam Bāliņam.

Piedzinējs - Aleksandrs Maceraļiks.

Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala 0,5705 ha platībā (kadastra nr.8084 010 0173) un uz tā esošo dzīvojamo māju (jaunbūvi) (kadastra nr.8084 010 0173 001), kas atrodas „Rugāji”, Ropažu novadā, Rīgas rajonā. Nekustamais īpašums reģistrēts Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļā, ar kadastra nr.8084 010 0173.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Pēc kārtas tā ir otrā izsole.

Izsoles sākuma cena LVL 22 350.

Izsole notiks 2009.gada 4.decembrī plkst.10 Rīgā, Brīvības ielā 105-3.

Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērināta tiesu izpildītāja Jura Vildaus, reģ.nr.22127810025, depozīta kontā a/s „PrivatBank”, konts LV84PRTT0262015004400, 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma - LVL 2980.

Tel.uzziņām 67331439.


Izsole

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa nr.140 zvērināta tiesu izpildītāja Jekaterina Kaļiņina, prakses vieta Brīvības ielā 113, Jēkabpilī, pārdod otrajā izsolē Kasparam Brikmanim piederošo dzīvokļa īpašumu, kas sastāv no dzīvokļa 28,7 kv.m platībā un 2870/265630 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes, reģistrēts ar kadastra numuru 5601 900 8282, Jēkabpils zemesgrāmatu nodaļas Jēkabpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā nr. 1837-24 un atrodas Pils rajonā 204, dz.24, Jēkabpilī. Dzīvoklis atrodas piecstāvu ēkas 5.stāvā. Dzīvoklis ir apmierinošā tehniskā stāvoklī, uzstādīti pakešu logi. Dzīvoklis atbrīvots.

Piedzinējs Allied Irish Banka, Public Limited Company, akciju sabiedrība, juridiskā adrese: Bank Centre, Ballsbridge, Dublin 4, Irija, kuru Latvijas Republikā pārstāv Allied Irish Banka, p.l.c. Latvijas filiāle, juridiskā adrese: Antonijas iela 7, Rīga, LV-1010.

Pārdodamā īpašuma novērtējums sastāda Ls 1700.

Izsoles sākumcena Ls 1275.

Izsole notiks 2009.gada 1.decembrī pulksten 11 Brīvības ielā 113, Jēkabpilī.

Visām personām, kurām ir tiesības uz nekustamo īpašumu, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājuma summa Ls 170 (viens simts septiņdesmit) latu apmērā, kas veido 10 % no novērtējuma summas zvērinātas tiesu izpildītājas Jekaterinas Kaļiņinas, reģ.nr. LV 09065311151, kontā nr.LV 50 LHZB 5200- 081136-001, V/AS “Latvijas Hipotēku un Zemes banka”.

Informācija pa tālr. 6 52 31270, 29576670.


Nekustamā īpašuma izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa nr.84 zvērināts tiesu izpildītājs Juris Vildaus, prakses vieta: Rīga, Brīvības iela 105-3, pārdod izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder parādniekam Mārtiņam Bāliņam.

Piedzinējs - Aleksandrs Maceraļiks.

Nekustamais īpašums sastāv no 1/3 domājamās daļas no zemesgabala 0,7 ha platībā, kas atrodas „Smaidās”, Ropažos, Ropažu nov., Rīgas rajonā. Nekustamais īpašums reģistrēts Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļā, ar kadastra nr.8084 010 0177.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Pēc kārtas tā ir otrā izsole.

1/3 domājamās daļas no nekustamā īpašuma izsoles sākuma cena LVL 1650.

Izsole notiks 2009.gada 4.decembrī plkst.11 Rīgā, Brīvības ielā 105-3.

Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērināta tiesu izpildītāja Jura Vildaus, reģ.nr.22127810025, depozīta kontā a/s „PrivatBank”, konts LV84PRTT0262015004400, 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma - LVL 220.

Tel.uzziņām 67331439.


Izsole

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa nr.140 zvērināta tiesu izpildītāja Jekaterina Kaļiņina, prakses vieta Brīvības ielā 113, Jēkabpilī, pārdod pirmajā izsolē Arturam Enderam piederošo nekustamo īpašumu, kadastra numurs 5601 002 0975, kas atrodas Dzirnavu ielā 56, Jēkabpilī - 4 km no Jēkabpils pilsētas centra Radžu ūdenskrātuves tuvumā. Sastāv no zemesgabala 1272 kv.m un uz tā esošās vienģimenes divstāvu dzīvojamās mājas ar kopējo platību 190,8 kv.m un palīgceltnes ar kopējo platību 50,1 kv.m.

Dzīvojamā māja nodota ekspluatācijā 2007.gadā. Nav apdzīvota.

Īpašums reģistrēts Jēkabpils zemesgrāmatu nodaļas Jēkabpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā nr. 1461.

Piedzinējs: VAS Latvijas Hipotēku un zemes banka, Doma laukums 4, Rīga.

Īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība ir 28 000 (divdesmit astoņi tūkstoši) latu.

Izsole notiks 2009.gada 15.decembrī pulksten 11 Brīvības ielā 113, Jēkabpilī.

Izsoles sākumcena - Ls 28 000.

Visām personām, kurām ir tiesības uz nekustamo īpašumu, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājuma summa Ls 2800 (divi tūkstoši astoņi simti latu) apmērā, kas veido 10 % no novērtējuma summas, zvērinātas tiesu izpildītājas Jekaterinas Kaļiņinas, reģistrācijas nr. LV 09065311151, kontā nr.LV 50 LHZB 5200- 081136-001, VAS “Latvijas Hipotēku un zemes banka”.

Informācija pa tālr. 6 52 31270, 29576670.


Nekustamā īpašuma izsole

Rīgas apgabaltiesas 89.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Oskars Muižnieks, prakses vieta - Ģertrūdes iela 9-10, Rīga, pārdot pirmajā labprātīgajā izsolē tiesas ceļā 2007. gada 8. marta kredīta līgums nr. KD 07037, izrietošo saistību izpildei ieķīlāto un SIA „Brīvdabas nams” piederošo nekustamo īpašumu Brīvības gatvē 446, Rīgā, kadastra numurs 0100 127 0597, Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums nr. 2300, ar šādiem pārdošanas nosacījumiem:

1. Nekustamā īpašuma sastāvs.

Nekustamais īpašums, kas atrodas Brīvības gatvē 446, Rīgā, kadastra nr. 0100 127 0597, Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums nr. 2300, nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 6500 m2 (uz zemesgabala atrodas trīsstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu nr. 0100 127 0597 006, ar kopējo platību 4443,2 m2).

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi.

2.1 Atzīmes par maksātnespēju, piedziņas vēršanu, aizliegumiem, pēcmantinieku iecelšanu un mantojuma līgumiem.

Noteikts aizliegums bez A/S „SEB LATVIJAS UNIBANKA”, nodokļu maksātāja kods 4003151743 rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2007. gada 8. marta Ķīlas (hipotēkas) līgums nr.KD07037/1 (žurnāls nr. 300001976561, lēmuma datums 2007. gada 3. aprīlī).

2.2 Lietu tiesības, kas apgrūtina nekustamo īpašumu

Atzīme: telekomunikācijas (LR likuma „Par telekomunikācijām”19.pants) juridiskām personām piederoša dzīvojamā māja, veikals, restorāns, saimnieciska rakstura ēkas, elektrisko kabeļu un gaisvadu tīkli 858 kv.m platībā (Žurnāls nr. 1982 (1955), lēmuma datums: 1995. gada 4. augusts).

2.3 Apgrūtinājumi ar ķīlas tiesību.

Nostiprināta kā pirmā hipotēka LVL 2 615 133,68 apmērā. Procentu likme: trīs mēnešu EURIBOR +1,1% gadā. Līgumsods: 0,4% no summas, kas atmaksāta pirms termiņa; 18% gadā no nokavētā maksājuma par katru nokavēto dienu. Samaksas termiņš - katra mēneša 30. datumā. Kreditors: AS „SEB LATVIJAS UNIBANKA”, nodokļu maksātāja kods 40003151743. Pamats: 2007. gada 8. marta kredīta līgums nr. KD07037, 2007. gada 8. marta ķīlas/hipotēkas/līgums nr. KD07037/1 (Žurnāls nr. 300001976561, lēmuma datums 2007. gada 3. aprīlis).

Ar grozījumiem - Palielināta nodrošināta prasījuma summa par LVL 49 899,08 un noteikta palielināta nodrošināmā prasījuma summa par LVL 49 899,08. Nostiprinātās hipotēkas pamats:2007. gada 8. marta kredīta līgums nr. KD 07037, 2007. gada 8. marta ķīlas (hipotēkas) līgums nr.KD07037/1. 2007. gada 8. marta ķīlas (hipotēkas) līgums nr. KD07037/1. 2009. gada 11. jūnija Vienošanās ar grozījumiem 2007. gada 8. marta Kredīta līgumā nr. KD07037, 2009. gada 11. jūnija Vienošanās par grozījumiem 2007. gada 8. marta Ķīlas (hipotēkas) līgumā nr. KD 07037/1 (Žurnāls nr. 300002698032, lēmuma datums: 2009. gada 1. jūlijs).

3.Izsoles sākumcena

Izsole par latiem ar augšupejošu soli sākas no sākumcenas LVL 1 090 000 ( viens miljons deviņdesmit tūkstoši lati) apmērā.

3. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība.

4. Nosolītājam viena mēneša laikā pēc izsoles jāmaksā visa summa, ko viņš nosolījis, naudu ieskaitot zvērināta tiesu izpildītāja kontā.

5. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks patur sev.

Īpašuma tiesības pilnībā tiek nodotas izsoles uzvarētājam, SIA „Brīvdabas nams”, reģ. nr. 40003851010, īpašumā nepatur nekādas tiesības.

6.Citi pārdošanas nosacījumi.

Izsoles solis tiek noteikts LVL 10 900 (desmit tūkstoši deviņi simti lati).

Izsole ir notikusi, ja reģistrējies un ieradies arī tikai viens solītājs, kurš pārsolījis sākumcenu. Ja pirmā izsole tika pasludināta par nenotikušu, otrā tiek izziņota un rīkota, ievērojot pirmās izsoles nosacījumus, bet solīšana sākas no summas, kas atbilst 75 % no sākumcenas pirmajā izsolē. Ja otrā izsole tiek pasludināta par nenotikušu, trešā tiek izziņota un rīkota, ievērojot pirmās izsoles nosacījumus, bet solīšana sākas no summas, kas atbilst 60% no sākumcenas pirmajā izsolē.

Pārdošanu izsolē veic zvērināts tiesu izpildītājs kārtībā, kāda Civilprocesa likumā noteikta tiesas spriedumu izpildei.

Pārdot nekustamo īpašumu otrā hipotekārā kreditora prasījuma segšanai, pirmā hipotekārā kreditora prasījums tiek apmierināts priekšrocības kārtībā.

Izsole notiks 2010.gada 2. februārī plkst.10 Ģertrūdes ielā 9-10, Rīgā, zvērināta tiesu izpildītāja Oskara Muižnieka prakses vietā.

Pretendentiem līdz izsoles dienai zvērinātam tiesu izpildītājam Oskaram Muižniekam, LV 20046112971, konts nr. LV68RTMB0000270805399 Rietumu banka RTMBLV2X, ir jāiemaksā 10 % nodrošinājums no nekustamā īpašuma sākumcenas Ls 109 000 (viens simts deviņi tūkstoši lati), (maksājuma uzdevumā norādot, iemaksa par izsoli ,izpildu lietas nr.1159/09,kas iemaksājis).

Tālrunis informācijai 67272341.


Izsole

Rīgas apgabaltiesas 67. iecirkņa ZTI Andrejs Glumovs, prakses vieta: Rīgā, Pērnavas ielā 42, rīko Lailai Ozoliņai, piederošā nekustamā īpašuma pirmo izsoli. Nekustamais īpašums - makslinieka darbnīca nr.3 Sapieru ielā 1, Rīgā, - sastāv no telpas ar kopējo platību 22,57 kv.m, kadastra numurs 0100 925 2246, īpašuma tiesības reģistrētas Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļā. Nekustamā īpašuma novērtējums, sākumcena Ls 3700. Parādniece: Laila Ozoliņa. Piedzinējs: RPSIA „Avota Nami” Rīgā, Avotu ielā 35a. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 02.12.2009. pulksten 14.30 Rīgā, Pērnavas ielā 42, 3.stāvā, ZTI A.Glumova prakses vietā. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā depozīta kontā nr. LV90HABA0551004053191, saņēmējs - Andrejs Glumovs, (LV21107412754), A/S „Swedbank”, nodrošinājuma summa Ls 370 apmērā. Informācija pa tālr.67290650. Zvērināts tiesu izpildītājs A. Glumovs.


Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirknis nr.100 zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Paegle prakses vietā Rīgā, Kalnciema iela 39b, rīko pirmo izsoli Armīnam Vilsonam piederošajam nekustamajam īpašumam.

Piedzinējs: SIA “Rearts A”.

Nekustamais īpašums sastāv no: 1⁄2 domājamās daļas no zemesgabala 4753 kv.m kadastra nr.0100 106 0101, un uz zemesgabala dzīvojamās ēkas ar kopējo platību 72,7kv.m, šķūnis - 26,3kv.m, šķūnis - 24,7kv.m, pagarabs - 8,3kv.m, kas atrodas Rīgā, Sīpeles ielā 13A. Nekustamā īpašuma novērtējums LVL 31 800. Hipotekārie kredīti un viņu prasījumi:

1. SIA “Rearts A” - ķīlas tiesība prasības nodrošināšanai.

Citi hipotekārie kreditori un viņu prasījumi nav zināmi.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Izsoles sākumcena saskaņā ar Civilprocesa likuma 607.1 un 608.pantu tiks paziņota izsoles dienā.

Izsole notiks 2009.gada 30.novembrī plkst.11 Rīgā, Kalnciema ielā 39b.

Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērināta tiesu izpildītāja Sandras Paegles, LV05126310518, depozīta kontā Rietumu banka kods RTMBLV2X , konta nr. LV59 RTMB 0000267 805 739, nodrošinājuma summa 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma jeb LVL 3180.

Tālrunis uzziņām 67618342.


Nekustamā īpašuma izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa nr.51 zvērināta tiesu izpildītāja Baiba Ozoliņa, prakses vieta Brīvības iela 59-3, Rīga, 2009.gada 7.decembrī plkst.12 Brīvības ielā 59-3, Rīgā, 2.stāvā, pirmajā publiskajā izsolē pārdod parādniecei Vitai Nikopskai piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas K.Barona ielā 120-18, Rīgā. Piedzinēja: Elona Lejiņa.

Nekustamā īpašuma īss apraksts: dzīvojamā telpa, 1-istabu dzīvoklis ar kopējo platību 20,6 m2 un pie īpašuma piederošā kopīpašuma domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala 2060/56860.

Īpašums reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas nodalījumā nr. 100000109883 18, ar kadastra numuru 0100 923 7559.

Nekustamā īpašuma novērtējums ir LVL 4700 (četri tūkstoši septiņi simti latu).

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma, t.i. Ls 470 apmērā, Rīgas apgabaltiesas iecirkņa nr.51 zvērinātas tiesu izpildītājas Baibas Ozoliņas, reģ.nr.11088112334, depozīta kontā nr.LV23RTMB0000603805172, A/S Rietumu banka, kods RTMBLV2X, maksājuma mērķī norādot: nodrošinājums dalībai izsolē. Tālrunis uzziņām 67274581.


Izsole

Latgales apgabaltiesas 41. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Lilija Solovjova, prakses vieta Atbrīvošanas aleja 93a, Rēzekne, rīko pirmo izsoli Arno Maksimovam piederošajam nekustamajam īpašumam Nākotnes ielā 1-2, Viļānos, Viļānu nov., reģistrētam Rēzeknes zemesgrāmatu nodaļā ar kadastra nr.7817 900 0396.

Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma - platība 65,4 kv.m, kopīpašuma 3/100 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas.

Parādnieks: Arno Maksimovs.

Piedzinējs: AS „Latvijas Krājbanka”, Daliņa iela 15, Rīga.

Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena Ls 3700.

Visām personām, kurām ir tiesības uz nekustamo īpašumu, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Izsole notiks 2009. gada 30.novembrī pulksten 14 zvērinātas tiesu izpildītājas Lilijas Solovjovas prakses vietā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93a.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsolei jāieskaita zvērināta tiesu izpildītāja Lilijas Solovjovas, reģ. nr.08046611453, depozītu kontā nr.LV62PRTT0262015143700, A/S „PrivatBank”, kods PRTTLV22, nodrošinājuma summu 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma, t.i. Ls 370.

Tālr. uzziņām 64624889, 26111586.


Izsole

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli atsavina neizīrētus dzīvokļus:

Adreses

Platība m2

Sākumcena LVL

Solis LVL

Nodrošinājums LVL

Izsole

Ģertrūdes iela 73-5

20,00

4000,00

100,00

400,00

05.01.2010. plkst.10

Ģertrūdes iela 91-22

21,10

5100,00

100,00

150,00

05.01.2010. plkst.11

Parādes iela 3-12, 1⁄2

46,97

2100,00

100,00

210,00

05.01.2010. plkst.13

domājamā daļa, pirmpirkuma tiesības Gaļinai Rusnakai, piesakoties 1.mēneša laikā no publikācijas.


Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli atsavina neapdzīvojamās telpas:

Adreses

Platība m2

Sākumcena LVL

Solis LVL

Nodrošinājums LVL

Izsole

Zvaigžņu iela 31-2B

14,60

1520,00

100,00

152,00

05.01.2010. plkst.14

Zvaigžņu iela 31-3B

14,50

1520,00

100,00

152,00

05.01.2010. plkst.15

Zvaigžņu iela 31-4B

18,10

1520,00

100,00

152,00

07.01.2010. plkst.10


Izsoles notiek Rīgā, R.Vāgnera ielā 5, Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā 3.stāvā, konferenču zālē. Izsoles nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja ir ieskaitīts izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā. Samaksa par nosolītajiem objektiem pilnā apmērā latos jāizdara divu nedēļu laikā no izsoles dienas. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā Rīgā, R.Vāgnera ielā 5, 101.kabinetā. Informācija pa telefonu 67012649.

Dokumenti izsoles dalībnieku reģistrācijai ir iesniedzami Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā Rīgā, R.Vāgnera ielā 5, 101.kabinetā, sešu nedēļu laikā no sludinājuma publicēšanas laikrakstā ,,Latvijas Vēstnesis” (pēdējā pieteikšanās dienā līdz plkst.14).


Izsole

Rīgas apgabaltiesas 67. iecirkņa ZTI Andrejs Glumovs, prakses vieta: Rīgā, Pērnavas ielā 42, rīko Egīlam Miltiņam piederošā nekustamā īpašuma pirmo izsoli. Nekustamais īpašums - dzīvoklis nr. 2 Grēcinieku ielā 11, Rīgā, - sastāv no dzīvokļa ar kopējo platību 37,76 kv.m, kadastra numurs 0100 301 0169, īpašuma tiesības reģistrētas VZD Rīgas reģionālajā nodaļā. Nekustamā īpašuma novērtējums, sākumcena ir Ls 25 100. Parādnieks: Egīls Miltiņš. Piedzinējs: A/S „Mateks Credit” Rīgā, Dammes ielā 34-25. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 02.12.2009. pulksten 14 Rīgā, Pērnavas ielā 42, 3.stāvā, ZTI A.Glumova prakses vietā. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā tiesu izpildītāja depozīta kontā nr. LV90HABA0551004053191, saņēmējs - Andrejs Glumovs (LV21107412754), A/S „Swedbank”, nodrošinājuma summa Ls 2510 apmērā. Informācija pa tālr.67290650. Zvērināts tiesu izpildītājs A. Glumovs.


Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa nr.104 zvērināta tiesu izpildītāja Elita Sole, prakses vieta Tallinas ielā 38-2, Rīgā, LV - 1001, labprātīgā izsolē tiesas ceļā pārdod Vadimam Tokovojam, pers. kods 3010XX-XXXXX, piederošo nekustamo īpašumu, ar šādiem pārdošanas nosacījumiem:

1. Pārdodamā nekustamā īpašuma sastāvs - dzīvokļa īpašums Jūrmalas gatvē 95 - 137, Rīgā, un 5001/751967 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas, kadastra nr.0100 903 0272, īpašums reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā nr.16984-137.

2. Nostiprināta pirmā hipotēka LVL 25 828,05 (divdesmit pieci tūkstoši astoņi simti divdesmit astoņi lati, 05 santīmi) apmērā. Kreditors SIA „FINKOR”, reģ. nr. 40003822257. Pamats: 2008. gada 5. augusta kredīta līgums FK-6-08/2008; 2008. gada 5. augusta hipotēkas līgums nr. FH-6-08/2008.

3. Izsole par latiem ar augšupejošu soli sākas no sākumcenas LVL 10 200 (desmit tūkstoši divi simti lati) apmērā, kura pamatota ar sertificētā vērtētāja Edgara Šīna (LĪVA profesionālās kvalifikācijas sertifikāts nr.19) noteikto piespiedu pārdošanas vērtību.

4. Nosolītā augstākā cena izsoles uzvarētājam jāsamaksā pilnā apmērā viena mēneša laikā pēc izsoles, naudu ieskaitot tiesu izpildītāja kontā.

5. Īpašuma tiesības pilnībā tiek nodotas izsoles uzvarētājam. Esošais īpašnieks Vadims Tokovojs īpašumā nepatur nekādas tiesības.

6. Izsoles solis tiek noteikts 1% apmērā no pārdodamā nekustamā īpašuma novērtējuma - LVL 102 (viens simts divi lati). Izsoles nodrošinājuma summa tiek noteikta 10% apmērā no pārdodamā nekustamā īpašuma novērtējuma LVL 1020 (viens tūkstotis divdesmit lati) apmērā. Pārdošanu izsolē veic tiesu izpildītājs kārtībā, kādā Civilprocesa likumā noteikta tiesu spriedumu izpilde.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, iemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Elitas Soles, reģ.nr.09105110101, depozīta kontā LV22RTMB0000267805726, AS „Rietumu Bankā”, kods RTMBLV2X, 6.punktā minēto izsoles nodrošinājuma summu.

Izsole tiek rīkota SIA „FINKOR”, reģ.nr.40003822257, juridiskā adrese: Brīvības ielā 144, Rīga, LV-1012, labā.

Pirmā izsole notiks 03.12.2009. Tallinas ielā 38-2, Rīgā, pulksten 12. Tālr. uzziņām 67220680.


Nekustamā īpašuma izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa nr.54 zvērināts tiesu izpildītājs Andris Spore, prakses vieta: Rīga, Tērbatas ielā 53-4, pārdod izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder parādniekam Oļegam Polhļebam. Piedzinējs - AS „PrivatBank”, Tērbatas ielā 4, Rīgā. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma nr.19 23 kv.m platībā un 2300/112160 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, kas atrodas Lugažu ielā 14, Rīgā. Nekustamais īpašums reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļā ar kadastra nr.0100 923 3734. Nekustamā īpašuma novērtējums Ls 2000. Izsoles sākumcena ir Ls 2000. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsole notiks 2009.gada 8.decembrī plkst. 12.00 Rīgā, Tērbatas ielā 53-4. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērināta tiesu izpildītāja Andra Spores, reģ.nr.30017311006, depozīta kontā a/s „PrivatBank”, konts LV40PRTT 0262011257500, nodrošinājuma summa Ls 200. Tālr. uzziņām 67289005.


Nekustamā īpašuma izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa nr.54 zvērināts tiesu izpildītājs Andris Spore, prakses vieta: Rīga, Tērbatas ielā 53-4, pārdod izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder parādniecei Innai Zaplatinai. Piedzinējs - AS „PrivatBank”, Tērbatas ielā 4, Rīgā. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma nr.24 28,6 kvm platībā un 2857/214544 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, kas atrodas Skolas ielā 9, Ogrē, Ogres novadā. Nekustamais īpašums reģistrēts Ogres zemesgrāmatu nodaļā ar kadastra nr.7401 900 5361. Nekustamā īpašuma novērtējums Ls 4400. Izsoles sākumcena ir Ls 4400. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsole notiks 2009.gada 8.decembrī plkst. 11.00 Rīgā, Tērbatas ielā 53-4. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērināta tiesu izpildītāja Andra Spores, reģ.nr.30017311006, depozīta kontā a/s „PrivatBank”, konts LV40PRTT 0262011257500, nodrošinājuma summa Ls 440. Tālr. uzziņām 67289005.


Nekustamā īpašuma izsole

Rīgas apgabaltiesas 106.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Ainārs Šusts prakses vietā Rīgā, Stabu ielā 92-18, otrajā izsolē pārdod parādniekam Tatjanai Ābelītei piederošo nekustamo īpašumu - dzīvokļa īpašumu nr.17, kopīpašuma 6282/398747 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas un zemes -, kas atrodas Skolas ielā 35, Jūrmalā, LV-2016, kadastra numurs 1300 901 2720, reģistrēts Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā nr.6998-17.

Piedzinējs: AS „Allied Irish Banks, p.l.c.” Latvijas filiāle, adrese: Antonijas iela 7, Rīga.

Novērtējums: LVL 10 400 (desmit tūkstoši četri simti latu).

Otrās izsoles sākumcena: LVL 7800 (septiņi tūkstoši astoņi simti latu).

Izsole notiks 2009.gada 7.decembrī plkst. 11.00 Stabu ielā 92-18 (ieeja no Ādmiņu ielas), Rīgā.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai.

Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Aināra Šusta, reģistrācijas nr. LV06097511242, rēķinā nr. LV84PARX0004319660002 AS „Parex banka”, kods PARXLV2X, 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas.

Tālr. uzziņām 67693733.


Nekustamā īpašuma izsole

Rīgas apgabaltiesas 106.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Ainārs Šusts prakses vietā Rīgā, Stabu ielā 92-18, pirmajā izsolē pārdod parādniecei Karinai Lomzai piederošo nekustamo īpašumu - zemes gabalu 432 kv.m platībā (uz zemes gabala atrodas pagaidu koka apbūve) -, kas atrodas Dārziņu 5.līnijā 14A, Rīgā, kadastra numurs 0100 125 6604, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā nr.1000 0013 6590.

Piedzinējs: AS „Parex banka”, adrese: Smilšu iela 3, Rīga.

Novērtējums - izsoles sākumcena: LVL 4 800 (četri tūkstoši astoņi simti latu).

Izsole notiks 2009.gada 7.decembrī plkst. 12.00 Stabu ielā 92-18 (ieeja no Ādmiņu ielas), Rīgā.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai.

Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Aināra Šusta, reģistrācijas nr. LV06097511242, rēķinā nr. LV84PARX0004319660002 AS „Parex banka”, kods PARXLV2X, 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas.

Tālr. uzziņām 67693733.


Nekustamā īpašuma izsole

Rīgas apgabaltiesas 106.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Ainārs Šusts prakses vietā Rīgā, Stabu ielā 92-18, pirmajā izsolē pārdod parādniekam sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „B 125” piederošo nekustamo īpašumu - zemes gabalu 1376 kv.m platībā -, kas atrodas Bruņinieku ielā 125/127, Rīgā, kadastra numurs 0100 037 0076.

Piedzinējs: AS „Parex banka”, adrese: Smilšu iela 3, Rīga.

Novērtējums - izsoles sākumcena: LVL 71 000 (septiņdesmit viens tūkstotis latu).

Izsole notiks 2010.gada 6.janvārī plkst. 11.00 Stabu ielā 92-18 (ieeja no Ādmiņu ielas), Rīgā.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai.

Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Aināra Šusta, reģistrācijas nr. LV06097511242, rēķinā nr. LV84PARX0004319660002 AS „Parex banka”, kods PARXLV2X, 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas.

Tālr. uzziņām 67693733.


Nekustamā īpašuma izsole

Rīgas apgabaltiesas 106.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Ainārs Šusts prakses vietā Rīgā, Stabu ielā 92-18, pirmajā izsolē pārdod parādniekam sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „B 123” piederošo nekustamo īpašumu - zemes gabalu 1448 kv.m platībā -, kas atrodas Bruņinieku ielā 123, Rīgā, kadastra numurs 0100 037 0074.

Piedzinējs: AS „Parex banka”, adrese: Smilšu iela 3, Rīga.

Novērtējums - izsoles sākumcena: LVL 72 000 (septiņdesmit divi tūkstoši latu).

Izsole notiks 2010.gada 6.janvārī plkst. 10.00 Stabu ielā 92-18 (ieeja no Ādmiņu ielas), Rīgā.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai.

Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Aināra Šusta, reģistrācijas nr. LV06097511242, rēķinā nr. LV84PARX0004319660002 AS „Parex banka”, kods PARXLV2X, 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas.

Tālr. uzziņām 67693733.


Nekustamā īpašuma izsole

Rīgas apgabaltiesas 106.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Ainārs Šusts prakses vietā Rīgā, Stabu ielā 92-18, pirmajā izsolē pārdod parādniekam Andrim Bagātajam piederošo nekustamo īpašumu, kas sastāv no 1⁄2 domājamās daļas no zemes gabala 430 kvm platībā un uz zemes gabala esošām divām dzīvojamām mājām, kas atrodas Maskavas ielā 101, Rīgā, kadastra numurs 0100 044 0056, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā nr.1000 0018 0928.

Piedzinējs: AS „Parex banka”, adrese: Republikas laukums 2a, Rīga.

Novērtējums - izsoles sākumcena: LVL 12 700 (divpadsmit tūkstoši septiņi simti latu).

Nekustamā īpašuma pirmā izsole notiks 2009.gada 8.decembrī plkst. 10.00 Stabu ielā 92-18 (ieeja no Ādmiņu ielas), Rīgā.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai.

Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Aināra Šusta, reģistrācijas nr. LV06097511242, rēķinā nr. LV84PARX0004319660002 AS „Parex banka”, kods PARXLV2X, 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas.

Tālr. uzziņām 67693733.


Nekustamā īpašuma izsole

Rīgas apgabaltiesas 80.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Andris Sladzs, prakses vieta: Rīgā, Brīvības gatvē 266-623, LV-1006, rīko trešo izsoli nekustamajam īpašumam - zemes gabalam ar kopējo platību 1410 m2 un uz tā esošajai 1,5-stāvu vienģimenes dzīvojamai mājai ar kopējo platību 213,02, kā arī inženiertehniskās komunikācijas un aprīkojums -, kas atrodas objektā un ir ar to nesaraujami saistīts, kurš atrodas Krasta ielā 41, Gaujā, Inčukalna novadā, Rīgas rajonā, kadastra nr.8064 003 0045.

Parādnieks: Arnis Brils.

Piedzinējs: DnB NORD Banka, AS, Smilšu iela 6, Rīga.

Nekustamā īpašuma novērtējums - Ls 44 000.

Hipotekārais kreditors ir piedzinējs.

Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Izsole notiks 2009.gada 3.decembrī plkst. 11.00 Rīgā, Brīvības gatvē 266-623, zvērināta tiesu izpildītāja Andra Sladza birojā.

Trešās izsoles sākumcena Ls 26 400 (divdesmit seši tūkstoši četri simti latu).

Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Andra Sladza, reģ. nr. LV18067111529 depozīta kontā nr. LV57PRTT0262013885700 AS „Privatbank” Ls 4400, kas ir 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma.

Tālr. uzziņām 67544118.


Nekustamā īpašuma izsole

Rīgas apgabaltiesas 80.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Andris Sladzs, prakses vieta: Rīgā, Brīvības gatvē 266-623, LV-1006, rīko otro izsoli nekustamajam īpašumam - vienistabas dzīvoklim, kurš atrodas otrajā stāvā ar kopējo platību 20,0 m2, un piederošām 2000/255930 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala, kas atrodas Patversmes ielā 5/1-28, Rīgā, kadastra nr.0100 921 5766.

Parādniece: Ina Prokofjeva.

Piedzinējs: RP SIA ”Sarkandaugava”, Aptiekas iela 8, Rīga.

Nekustamā īpašuma novērtējums - Ls 5300.

Hipotekārā kreditora nav.

Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Izsole notiks 2009.gada 3.decembrī plkst. 13.00 Rīgā, Brīvības gatvē 266-623, zvērināta tiesu izpildītāja Andra Sladza birojā.

Otrās izsoles sākumcena Ls 3975 (trīs tūkstoši deviņi simti septiņdesmit pieci lati).

Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Andra Sladza, reģ. nr. LV18067111529, depozīta kontā nr. LV57PRTT0262013885700 AS „Privatbank” Ls 530, kas ir 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma.

Tālr. uzziņām 67544118.


Izsole

Valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi” (reģistrācijas nr.40003294758) 2009.gada 10.decembrī Rīgā, Vaļņu ielā 28, rīko atkārtotas valsts nekustamo īpašumu atklātas mutiskas izsoles ar augšup ejošu soli:

1) Alūksnes novada Alūksnē, Jāņkalna ielā 47A (kadastra nr. 3601 030 4839), zemesgabala ar kopējo platību 1047 m2 mutisku izsoli par sākuma cenu Ls 1040, izsoles laiks pulksten 12;

2) Alūksnes novada Alūksnē, Helēnas ielā 26 (kadastra nr. 3601 013 2414), zemesgabala ar kopējo platību 5364 m2 mutisku izsoli par sākuma cenu Ls 4000, izsoles laiks pulksten 12;

3) Alūksnes novada Alūksnē, Darba ielā 11 (kadastra nr. 3601 019 2922), zemesgabala ar kopējo platību 1008 m2 mutisku izsoli par sākuma cenu Ls 1200, izsoles laiks pulksten 12;

4) Alūksnes novada Alūksnē, Helēnas ielā 75D (kadastra nr. 3601 031 5023), zemesgabala ar kopējo platību 1438 m2 mutisku izsoli par sākuma cenu Ls 1440, izsoles laiks pulksten 12;

5) Alūksnes novada Alūksnē, Krišjāņa Barona ielā 8 (kadastra nr. 3601 018 2817), zemesgabala ar kopējo platību 3977 m2 mutisku izsoli par sākuma cenu Ls 4480, izsoles laiks pulksten 12;

6) Alūksnes novada Alūksnē, Krišjāņa Barona ielā 10 (kadastra nr. 3601 018 2828), zemesgabala ar kopējo platību 444 m2 mutisku izsoli par sākuma cenu Ls 384, izsoles laiks pulksten 12;

7) Limbažu novada Limbažos, Kadiķu ielā 15A (kadastra nr. 6601 008 0122), zemesgabala ar kopējo platību 480 m2 mutisku izsoli par sākuma cenu Ls 420, izsoles laiks pulksten 12;

8) Limbažu novada Limbažos, Niedru ielā 4, 1/2 domājamās daļas (kadastra nr. 6601 004 0012) zemesgabala ar kopējo platību 2826 m2 mutisku izsoli par sākuma cenu Ls 2400, izsoles laiks pulksten 12;

9) Salacgrīvas novada Salacgrīvā, Atlantijas ielā 14A (kadastra nr. 6615 010 0164) zemesgabala ar kopējo platību 639 m2 mutisku izsoli par sākuma cenu Ls 432, izsoles laiks pulksten 12;

10) Salacgrīvas novada Salacgrīvā, Niedru ielā 8 (kadastra nr. 6615 007 0161), zemesgabala ar kopējo platību 1174 m2 mutisku izsoli par sākuma cenu Ls 4000, izsoles laiks pulksten 12;

11) Salacgrīvas novada Salacgrīvā, Jūrmalas ielā 69 (kadastra nr. 6615 007 0102), zemesgabala ar kopējo platību 1042 m2 mutisku izsoli par sākuma cenu Ls 1600, izsoles laiks pulksten 12;

12) Rūjienas novada Rūjienā, Aspazijas ielā 25A (kadastra nr. 9615 003 0119), zemesgabala ar kopējo platību 855 m2 mutisku izsoli par sākuma cenu Ls 640, izsoles laiks pulksten 13;

13) Rūjienas novada Rūjienā, Krasta ielā 30A (kadastra nr. 9615 005 1211), zemesgabala ar kopējo platību 890 m2 mutisku izsoli par sākuma cenu Ls 560, izsoles laiks pulksten 13;

14) Rūjienas novada Rūjienā, Kalna ielā 7B (kadastra nr. 9615 005 2419), zemesgabala ar kopējo platību 802 m2 mutisku izsoli par sākuma cenu Ls 520, izsoles laiks pulksten 13;

15) Rūjienas novada Rūjienā, Dzirnavu ielā 21A (kadastra nr. 9615 003 0927), zemesgabala ar kopējo platību 1571 m2 mutisku izsoli par sākuma cenu Ls 640, izsoles laiks pulksten 13;

16) Rūjienas novada Rūjienā, Mārtiņa ielā 1 (kadastra nr. 9615 005 1601), zemesgabala ar kopējo platību 1245 m2 mutisku izsoli par sākuma cenu Ls 640, izsoles laiks pulksten 13;

17) Rūjienas novada Rūjienā, Poruka ielā 17A (kadastra nr. 9615 005 2318), zemesgabala ar kopējo platību 1597 m2 mutisku izsoli par sākuma cenu Ls 760, izsoles laiks pulksten 13;

18) Ogres novada Ogrē, Vīksnu ielā 8A (kadastra nr. 7401 004 1005), zemesgabala ar kopējo platību 665 m2 mutisku izsoli par sākuma cenu Ls 636, izsoles laiks pulksten 13;

19) Ogres novada Ogrē, Lakstīgalu ielā 17 (kadastra nr. 7401 005 1018), zemesgabala ar kopējo platību 1476 m2 mutisku izsoli par sākuma cenu Ls 15 920, izsoles laiks pulksten 13;

20) Ogres novada Ogrē, Pureņu ielā 44 (kadastra nr. 7401 005 0568), zemesgabala ar kopējo platību 444 m2 mutisku izsoli par sākuma cenu Ls 1120, izsoles laiks pulksten 13;

21) Preiļu novada Preiļos, Celtnieku ielā 28A (kadastra nr. 7601 002 0615), zemesgabala ar kopējo platību 966 m2 mutisku izsoli par sākuma cenu Ls 880, izsoles laiks pulksten 14;

22) Valkas novada Valkā, Cimzes ielā 24A (kadastra nr. 9401 003 0223), zemesgabala ar kopējo platību 2109 m2 mutisku izsoli par sākuma cenu Ls 2100, izsoles laiks pulksten 14;

23) Valkas novada Valkā, Tērauda ielā 19A (kadastra nr. 9401 005 0348), zemesgabala ar kopējo platību 878 m2 mutisku izsoli par sākuma cenu Ls 480, izsoles laiks pulksten 14;

24) Valkas novada Valkā, Varoņu ielā 4A (kadastra nr. 9401 006 5103), zemesgabala ar kopējo platību 479 m2 mutisku izsoli par sākuma cenu Ls 432, izsoles laiks pulksten 14;

25) Valkas novada Valkā, Avotkalna ielā 14B (kadastra nr. 9401 008 5303) zemesgabala ar kopējo platību 1192 m2 mutisku izsoli par sākuma cenu Ls 1600, izsoles laiks pulksten 14;

26) Valkas novada Valkā, Friča Roziņa ielā 6A (kadastra nr. 9401 008 0450), zemesgabala ar kopējo platību 1220 m2 mutisku izsoli par sākuma cenu Ls 1520, izsoles laiks pulksten 14;

27) Jelgavā, Dambja ielā 41 (kadastra nr. 0900 008 0539), zemesgabala ar kopējo platību 1411 m2 mutisku izsoli par sākuma cenu Ls 14 400, izsoles laiks pulksten 14;

28) Jelgavā, Kārklu ielā 63B (kadastra nr. 0900 008 0538), zemesgabala ar kopējo platību 1033 m2 mutisku izsoli par sākuma cenu Ls 6240, izsoles laiks pulksten 14;

29) Jelgavā, Dambja ielā 98 (kadastra nr. 0900 008 0091), zemesgabala ar kopējo platību 3822 m2 mutisku izsoli par sākuma cenu Ls 10 800, izsoles laiks pulksten 14;

30) Ventspils novada Ventspilī, Ganību ielā 116B (kadastra nr. 2700 018 0153), zemesgabala ar kopējo platību 1146 m2 mutisku izsoli par sākuma cenu Ls 5200, izsoles laiks pulksten 14;

31) Ventspils novada Ventspilī, Ganību ielā 116D (kadastra nr. 2700 018 0157), zemesgabala ar kopējo platību 1023 m2 mutisku izsoli par sākuma cenu Ls 4640, izsoles laiks pulksten 14;

32) Jēkabpilī, Zemgales ielā 14A (kadastra nr. 5601 002 2401), zemesgabala ar kopējo platību 563 m2 mutisku izsoli par sākuma cenu Ls 600, izsoles laiks pulksten 15;

33) Talsu novada Talsos, Strautu ielā 4A (kadastra nr. 8801 011 0031), zemesgabala ar kopējo platību 4009 m2 mutisku izsoli par sākuma cenu Ls 6800, izsoles laiks pulksten 15;

34) Saldus novada Saldū, Ziemeļu ielā 18C (kadastra nr. 8401 002 0098), zemesgabala ar kopējo platību 359 m2 mutisku izsoli par sākuma cenu Ls 880, izsoles laiks pulksten 15;

35) Saldus novada Saldū, Rietumu ielā 11 (kadastra nr. 8401 002 0056), zemesgabala ar kopējo platību 1254 m2 mutisku izsoli par sākuma cenu Ls 3360, izsoles laiks pulksten 15;

36) Saldus novada Saldū, Ozolu ielā 22 (kadastra nr. 8401 001 0226), zemesgabala ar kopējo platību 899 m2 mutisku izsoli par sākuma cenu Ls 1920, izsoles laiks pulksten 15;

37) Saldus novada Saldū, Alejas ielā 21 (kadastra nr. 8401 002 0187), zemesgabala ar kopējo platību 1228 m2 mutisku izsoli par sākuma cenu Ls 3040, izsoles laiks pulksten 15;

38) Saldus novada Saldū, Putnu ielā 12A (kadastra nr. 8401 002 0185), zemesgabala ar kopējo platību 2441 m2 mutisku izsoli par sākuma cenu Ls 4800, izsoles laiks pulksten 15;

39) Skrundas novada Skrundā, Robežu ielā 12A (kadastra nr. 6209 003 0269), zemesgabala ar kopējo platību 214 m2 mutisku izsoli par sākuma cenu Ls 78, izsoles laiks pulksten 15;

40) Rīgā, Užavas ielā b/n, 1/2 domājamās daļas (kadastra nr. 0100 080 0253) zemesgabala ar kopējo platību 1561 m2 mutisku izsoli par sākuma cenu Ls 7020, izsoles laiks pulksten 16;

41) Rīgā, Birzes ielā 27A (kadastra nr. 0100 103 0121), zemesgabala ar kopējo platību 1910 m2 mutisku izsoli par sākuma cenu Ls 7800, izsoles laiks pulksten 16;

42) Rīgā, Āgenskalna ielā (kadastra nr. 0100 060 0366) zemesgabala ar kopējo platību 155 m2 mutisku izsoli par sākuma cenu Ls 2700, izsoles laiks pulksten 16;

43) Rīgā, Esplanādes ielā (kadastra nr. 0100 103 2104) zemesgabala ar kopējo platību 42 m2 mutisku izsoli par sākuma cenu Ls 348, izsoles laiks pulksten 16;

44) Apes novada Apes lauku teritorijā “Katlu māja” (kadastra nr. 3625 503 0109), piecu būvju mutisku izsoli par sākuma cenu Ls 3600, izsoles laiks pulksten 16;

45) Daugavpils novada Dubnas pagastā, Kutkos, “Topazs” (kadastra nr. 4452 503 0005), četru būvju, mutisku izsoli par sākuma cenu Ls 1800, izsoles laiks pulksten 16;

46) Salacgrīvas novada Ainažu lauku teritorijā “Ainažu robežkontroles punkts” (kadastra nr.6625 002 0021), zemes vienību 3,25 ha platībā un 14 būvju, un četru būvju (kadastra nr. 6625 502 0006) mutisku izsoli par sākuma cenu Ls 147 200, izsoles laiks pulksten 16;

47) Mazsalacas novada Ramatas pagasta “Ruiču muitnīca” (kadastra nr. 9676 003 0050) zemes vienības 9835 m2 platībā, dzīvojamās mājas un četru palīgēku mutisku izsoli par sākuma cenu Ls 6320, izsoles laiks pulksten 16;

48) Valkas novada Ērģemes pagastā “Omuļi” (kadastra nr. 9452 002 0060) zemes vienība 1775 m2 platībā un divu būvju mutisku izsoli par sākuma cenu Ls 1600, izsoles laiks pulksten 16;

49) Saldus novada Saldū, Kuldīgas ielā 55C (kadastra nr. 8401 502 0013), būves mutisku izsoli par sākuma cenu Ls 2000, izsoles laiks pulksten 16.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10 % no izsoles sākuma cenas un reģistrācijas maksa Ls 100 AS “SEB Banka” Rīdzenes filiāles kontā nr. LV22UNLA0002200609436.

Par nosolīto objektu jānorēķinās divu nedēļu laikā, maksājumus veicot pilnā apmērā latos.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, reģistrēties izsolei, kā arī saskaņot objekta apskates laiku var valsts akciju sabiedrībā “Valsts nekustamie īpašumi” Rīgā, Vaļņu ielā 28, 312.kabinetā, darbdienās no pulksten 9 līdz 17.

Tālrunis uzziņām 67024614, 67024659.

Pēdējā dalībnieku reģistrācijas diena izsolei ir 2009.gada 8.decembris līdz pulksten 16.

Visām personām, kurām uz objektu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

http://www.vni.lv


Nekustamā īpašuma izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa nr.53 zvērināts tiesu izpildītājs Kristīne Jansone, prakses vieta Rīgā, Ģertrūdes ielā 32-3, pārdod nekustamo īpašumu, kas atrodas Ieriķu ielā 33-44, Rīgā, kadastra nr.0100 914 6677.

Īpašniece - Tatjana Ļjaško; piedzinējs - AS „Parex banka”, Rīga, Smilšu iela 3.

Nekustamais īpašums sastāv no divistabu dzīvokļa īpašuma nr.44 5-stāvu daudzdzīvokļu mājas pirmajā stāvā 44,83 platībā un kopīpašuma 4483/360562 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas Ieriķu ielā 33-44, Rīgā, kadastra nr.0100 914 6677. Īpašums reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā nr.2 8405-44.

Nekustamā īpašuma novērtējums un sākumcena ir LVL 11 200 (vienpadsmit tūkstoši divi simti latu un 00 santīmu).

Nekustamais īpašums tiks pārdots pirmajā izsolē, kas notiks 2009.gada 7.decembrī plkst. 10.30 Rīgā, Ģertrūdes ielā 32-3, trešajā stāvā.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Personas, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, iemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Kristīnes Jansones depozīta kontā, reģ.nr.21037811644, Parex bankā, konts nr. LV86PARX0005533630001, PARXLV2X, nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - LVL 1120 (viens tūkstotis simtu divdesmit latu un 00 santīmu). Tālr. uzziņām 67271344.


Nekustamā īpašuma izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa nr.53 zvērināta tiesu izpildītāja Kristīne Jansone, prakses vieta: Rīgā, Ģertrūdes ielā 32-3, pārdod nekustamo īpašumu Plānupes ielā 7B, Inčukalnā, Inčukalna novadā, Rīgas rajonā, kadastra nr.8064 006 0236.

Īpašnieks - Aigars Čižiks; piedzinējs - LR Valsts ieņēmumu dienests, Rīga, Smilšu iela 1.

Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala 0,026 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8064 006 0236, uz kura atrodas veikals - kafejnīca - ar kopējo platību 316,3 kv.m (kadastra apzīmējums 8064 006 0236 001). Īpašums reģistrēts Inčukalna pagasta zemesgrāmatas nodalījumā nr.1000 0013 8865.

Nekustamā īpašuma novērtējums un sākumcena ir LVL 5400 (pieci tūkstoši četri simti latu un 00 santīmu).

Nekustamais īpašums tiks pārdots otrajā izsolē, kas notiks 2009.gada 7.decembrī plkst. 11.00 Rīgā, Ģertrūdes ielā 32-3, trešajā stāvā.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Personas, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, iemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Kristīnes Jansones depozīta kontā, reģ.nr.21037811644, Parex bankā, konta nr. LV86PARX0005533630001, PARXLV2X, nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - LVL 540 (pieci simti četrdesmit latu un 00 santīmu). Otrās izsoles sākumcena ir LVL 4050 (četri tūkstoši piecdesmit latu un 00 santīmu).

Tālr. uzziņām 67271344.


Nekustamā īpašuma izsole

Zemgales apgabaltiesas 136.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte, Jelgavā, Pulkveža O.Kalpaka ielā 16-403, paziņo, ka 2009.gada 8.decembrī plkst. 13.00 tiek rīkota otrā labprātīgā izsole nekustamajam īpašumam Jaunceltnes ielā 45-36, Aizkrauklē. Nekustamā īpašuma īpašnieks Agris Liepiņš un Ritvars Liepiņš.

1. Nekustamā īpašuma sastāvs:

Nekustamais īpašums Jaunceltnes ielā 45, dz.36, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā, Aizkraukles rajonā, ar kopējo platību 79.3 kv.m un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās 793/22788 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, kas ierakstīts Aizkraukles pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā nr.206 36.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi:

2.1. Nostiprinātas hipotēkas par labu AS “HANSABANKA”, nodokļu maksātāja kods 40003074764, bez rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām.

2.2. Nostiprināta hipotēka (tajā skaitā aizdevuma summa LVL 8500). Procentu likme: 1) par aizdevuma līdzekļu izmantošanu jāmaksā procentu likme, kas tiek veidota no latu trīs mēnešu Rigibor (Rīgas starpbanku aizdošanas likme), pieskaitot Aizdevēja papildus likmi 0% (nulle procenti) gadā no izmantojamo (saņemto un neatmaksāto) aizdevuma līdzekļu summas par visu faktisko izmantošanas laiku, savukārt, sākot ar 2006.gada 1.janvāri – 1,89% (viens komats astoņdesmit deviņi procenti) gadā no izmantojamo (saņemto un neatmaksāto) aizdevuma līdzekļu summas par visu faktisko izmantošanas laiku; 2) nokavējuma procenti par aizdevuma lietošanu pēc aizdevuma līgumā un grafikā paredzētā Aizdevuma atmaksas termiņa, kā arī pēc termiņa, ko Aizdevējs noteicis saskaņā ar Aizdevuma līguma II daļas 7.4.punktu saistību pirmstermiņa izpildei, papildus jāmaksā 0,16% (nulle komats sešpadsmit procenti) dienā no savlaicīgi neatmaksātās (nokavētās) summas par nokavējuma laiku. Līgumsods: 1) nokavējuma līgumsods par procentu samaksas nokavējumu – 0,16% (nulle komats sešpadsmit procenti) no nokavētās summas par katru nokavēto dienu; 2) līgumsods – 5% (pieci procenti) no aizdevuma. Samaksas termiņš – līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei. Kreditors: akciju sabiedrība “HANSABANKA”, nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2005.gada 24.augusta aizdevuma līgums nr.05-083581-PK, 2005.gada 24.augusta hipotēkas līgums nr.05-083581-PK/1 (grozīts).

2.3. Grozīts 1. un 2.iedaļas ieraksts nr.2.1 (žurnāla nr.300001176016, 25.08.2005) –summa Ls 27 470. Aizdevuma summa tiek palielināta par Ls 12 000 un noteikta Ls 19616,58. Procentu likme: aizdevuma līguma nr.05-083581-PK grozījumu (01.02.2007.) I daļas 1.sadaļā “Pamatnoteikumi” 1.6.punktā noteiktā procentu likme. Pamats: 2007.gada 1.februāra 24.08.2005. aizdevuma līguma grozījumi nr.05-083581-PK, 2007.gada 1.februāra 24.08.2005. hipotēkas līguma grozījumi nr.05-083581-PK/1.

2.4. Atzīme – vērsta Ls 270 piedziņa uz Ritvaram Liepiņam piederošo 1/2 domājamo daļu no īpašuma. Prasītāja: GAĻINA BAHMANE, pers. kods 2810XX-XXXXX. Pamats: 2008.gada 18.septembra Zemgales apgabaltiesas 126.iecirkņa zvērinātas tiesu izpildītājas Ligitas Gulbes nostiprinājuma lūgums, 2003.gada 16.janvāra Aizkraukles rajona tiesas spriedums lietā nr. C07145402 C201/03.

3. Izsoles sākumcena – LVL 9900 (deviņi tūkstoši deviņi simti Latvijas valsts latu)

4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība:

4.1. nosolītā augstākā cena pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles, pārskaitot pirkuma maksu uz zvērinātas tiesu izpildītājas norādīto depozīta kontu.

5. Nav tādu tiesību nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieki Agris Liepiņš, pers. kods: 1807XX-XXXXX, un Ritvars Liepiņš, pers. kods 0501XX-XXXXX, patur sev.

6. Izsole ir uzskatāma par nenotikušu, ja:

6.1. izsolē nav ieradies neviens solītājs;

6.2. neviens no tiem, kas ieradušies izsolē, nepārsola sākumcenu;

6.3. pircējs noteiktā termiņā nesamaksā visu summu, par kuru viņš nopircis nekustamo īpašumu.

7. Citi pārdošanas nosacījumi:

7.1. izsoles izziņošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

7.2. izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

7.3. maksāšanas līdzeklis izsolē – Latvijas lati;

7.4. pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10% (desmit procenti) no izsoles sākumcenas zvērinātas tiesu izpildītājas norādītajā depozīta kontā;

7.5. ja pretendents (vairāksolītājs), nosolīdams augstāko cenu, nesamaksā to šo noteikumu 4.1.punktā noteiktajā kārtībā, tad pretendents (vairāksolītājs) zaudē tiesības uz izsoles nodrošinājumu un tas viņam netiek atdots, un iemaksātais nodrošinājums tiek pievienots pie kopējās par īpašumu saņemtās summas;

7.6. izsoles solis – LVL 200 (divi simti latu);

7.7. izsole atzīstama par notikušu arī tādā gadījumā, ja izsolē ieradies tikai viens pircējs, kas sola maksāt izsoles sākumcenu plus viens izsoles solis;

7.8. vairāksolītājam tā samaksātais izsoles nodrošinājums tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā;

8. Visas procesuālās darbības saistībā ar izsoli notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu.

9. Nenotikušas izsoles sekas:

9.1. Ja izsole ir atzīta par nenotikušu, katram kreditoram vai parādnieka līdzīpašniekam, kā arī izsolē pārsolītam pircējam ir tiesības divu nedēļu laikā no nenotikušās izsoles dienas paziņot zvērinātam tiesu izpildītājam par nekustamā īpašuma paturēšanu sev. Ja izsole atzīta par nenotikušu Civilprocesa likuma 614.panta pirmās daļas 1. un 2.punktā paredzēto iemeslu dēļ, minētās personas nekustamo īpašumu var paturēt sev par sākumcenu. Ja izsole atzīta par nenotikušu Civilprocesa likuma 614.panta pirmās daļas 3.punktā paredzētā iemesla dēļ, pārsolītais pircējs var paturēt nekustamo īpašumu par viņa solīto augstāko cenu.

9.2. Ja vairākas personas saskaņā ar šo nosacījumu 9.1.punktu vēlas paturēt nekustamo īpašumu sev, rīkojama atkārtota pirmā izsole, kurā piedalās šīs personas, turklāt solīšana sākas no cenas, par kuru personas var paturēt nekustamo īpašumu sev. Par izsoles laiku un vietu zvērināta tiesu izpildītāja personām, kuras vēlas paturēt nekustamo īpašumu sev, rakstveidā paziņo septiņas dienas iepriekš. Personas neierašanās uz izsoli tiek uzskatīta par tās atteikšanos no tiesībām paturēt šo nekustamo īpašumu sev. Ja uz izsoli ierodas viena persona, kura vēlas paturēt šo nekustamo īpašumu sev, šī persona var to paturēt sev par šo nosacījumu 9.1.punktā noteikto cenu bez solīšanas. Ja uz izsoli neierodas neviens, zvērināta tiesu izpildītāja nekavējoties izsludina otro izsoli.

9.3. Persona, kas patur sev nekustamo īpašumu, viena mēneša laikā iemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas depozīta kontā šo nosacījumu 9.1.punktā vai 9.2.punktā norādīto summu, ņemot vērā Civilprocesa likuma 612.panta noteikumus.

9.4. Pēc šo nosacījumu 9.3.punktā minētās summas samaksas zvērināta tiesu izpildītāja iesniedz ziņojumu un izsoles aktu apstiprināšanai tiesā, kura pieņem lēmumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz pircēja, līdzīpašnieka vai kreditora vārda un zemesgrāmatā ierakstīto parādu dzēšanu (Civilprocesa likuma 613.pants).

9.5. Ja pirmajā izsolē nekustamais īpašums nav pārdots, tad zvērināta tiesu izpildītāja pēc hipotekārā kreditora lūguma rīko otro un, ja nepieciešams, tad arī trešo izsoli, katras nākamās izsoles sākumcenu nosakot atbilstoši Civilprocesa likuma 616.panta noteikumiem.

Tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes depozīta konts nodrošinājuma maksas ieskaitam: LV52LHZB3000076130002, a/s „Latvijas Hipotēku un zemes banka”.

Informācija par izsoli un uzziņas pa tālr. 63026030, 26468787, 26729480.


Nekustamā īpašuma izsole

Zemgales apgabaltiesas 136.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte, Jelgavā, Pulkveža O.Kalpaka ielā 16-403, paziņo, ka 2009.gada 8.decembrī plkst. 13.30 tiek rīkota otrā labprātīgā izsole nekustamajam īpašumam Pļavu ielā 13, Skaistkalnes pagastā, Bauskas rajonā. Nekustamā īpašuma īpašnieks Kaspars Blumbergs.

Nekustamā īpašuma labprātīgas pārdošanas izsolē tiesas ceļā pārdošanas nosacījumi:

1. Nekustamā īpašuma sastāvs: nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 4080 002 0328, platība 0,3338 ha, uz zemes gabala atrodas 2 ēkas - dzīvojamā māja, saimniecības ēka -, kas atrodas Pļavu ielā 13, Skaistkalnē, Skaistkalnes pagastā, Bauskas rajonā, LV-3924, reģistrēts Skaistkalnes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā nr.100000344980.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi:

2.1. Nostiprināta hipotēka par maksimālo summu LVL 56 084, tajā skaitā kredītlīnijas limits LVL 40059,82. Procentu likme: Kredītlīnijas līguma nr.07-054798-KR, I daļas 3.punktā noteiktā procentu likme. Līgumsods: 1) 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu; 2) 5% no kredītlīnijas limita. Procentu un līgumsoda samaksas termiņš - līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei. Kreditors: Akciju sabiedrība „HANSABANKA”, nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2007.gada 10.maija kredītlīnijas līgums nr.07-054798-KR, 2007.gada 10.maija Hipotēkas līgums nr.07-054798-KR/1.

2.2. Nostiprināta hipotēka par maksimālo summu LVL 64 400, tajā skaitā aizdevuma summa LVL 46 000. Procentu likme: faktoringa līguma nr.27139 2.daļas „Pamatnoteikumi” punktā „Faktoringa procenti” noteiktā procentu likme. Līgumsods: 0,1% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu. Procentu un līgumsoda samaksas termiņš - līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei. Kreditors: „HANSA LĪZINGS” SIA, nodokļu maksātāja kods 40003240524. Pamats; 2007.gada 13.jūnija faktoringa līgums nr.27139, 2008.gada 14.aprīļa grozījumi 2007.gada 13.jūnija faktoringa līgumam nr.27139, 2008.gada 10.aprīļa hipotēkas līgums nr.27139/1.

2.3.Noteikts aizliegums bez AS „Hansabanka”, nodokļu maksātāja kods 40003074764, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2007.gada 10.maija Hipotēkas līgums nr.07-054798-KR/1.

2.4. Noteikts aizliegums bez SIA „HANSA LĪZINGS”, nodokļu maksātāja kods 40003240524, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2008.gada 10.aprīļa Hipotēkas līgums nr.27139/1.

2.5. Atzīme - 01020105-ūdensteces aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos, platība 0,2493 ha. Pamats: 2007.gada 4.aprīļa LR Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas lēmums nr.9A-1/B-258.

3. Izsoles sākumcena - piespiedu pārdošanas vērtība - ir LVL 14 100 (četrpadsmit tūkstoši viens simts latu).

4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība:

4.1. nosolītā augstākā cena nosolītājam jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles, pārskaitot pirkuma maksu uz zvērinātas tiesu izpildītājas norādīto depozīta kontu.

5. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks patur sev:

5.1. nekustamā īpašuma īpašnieks Kaspars Blumbergs nepatur sev nekādas tiesības;

5.2. pēc nekustamā īpašuma pārdošanas izsolē, ieņemtās summas varbūtējs pārpalikums, kas pārsniedz ķīlas ņēmēja prasījumu, atdodams pārdotās ķīlas īpašniekam, ja vien uz to nav tiesības vēl citiem kreditoriem.

6. Izsole ir uzskatāma par nenotikušu, ja:

6.1. izsolē nav ieradies neviens solītājs;

6.2. neviens no tiem, kas ieradušies izsolē, nepārsola sākumcenu;

6.3. nosolītājs noteiktā termiņā nesamaksā visu summu, par kuru viņš nopircis nekustamo īpašumu.

7. Citi pārdošanas nosacījumi:

7.1. personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles sākumam ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10% (desmit procenti) apmērā no izsoles sākumcenas zvērinātas tiesu izpildītājas norādītajā depozīta kontā. Pirms izsoles tiesu izpildītāja pārliecinās, vai nodrošinājuma summa ir ieskaitīta tiesu izpildītāja norādītajā depozīta kontā;

7.2. ja nosolītājs, nosolīdams augstāko cenu, nesamaksā to šo noteikumu 4.1.punktā noteiktajā kārtībā, tad nosolītājs zaudē tiesības uz iemaksāto nodrošinājumu, tas viņam netiek atdots, un iemaksātais nodrošinājums tiek pievienots pie kopējās par īpašumu saņemtās summas; personas, kuras iemaksājušas izsoles nodrošinājumu, bet nepiedalās izsolē, pēc izsoles saņem atpakaļ iemaksāto nodrošinājumu;

7.3. izsoles solis - LVL 200 (divi simti latu);

7.4. izsole atzīstama par notikušu arī tādā gadījumā, ja izsolē ieradies tikai viens pircējs, kas sola maksāt izsoles sākumcenu plus viens izsoles solis;

7.5. vairāksolītājam tā samaksātais izsoles nodrošinājums tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā;

7.6. ja pirmajā izsolē nekustamais īpašums nav pārdots, tad tiesu izpildītāja pēc “Swedbank”, AS, lūguma rīko otro un, ja nepieciešams, tad arī trešo izsoli, katras nākamās izsoles sākumcenu nosakot atbilstoši Civilprocesa likuma 616.panta 1.un 2.daļā norādītajiem noteikumiem.

8. Visas procesuālās darbības saistībā ar izsoli notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu.

Tiesu izpildītāja Sniedzes Upītes depozīta konts, nodrošinājuma maksas ieskaitam: LV52LHZB3000076130002, a/s „Latvijas Hipotēku un zemes banka”.

Informācija par izsoli un uzziņas pa tālr. 63026030, 26468787, 26729480.


Izsoles atsaukums

Sakarā ar parāda saistību nokārtošanu, Rīgas apgabaltiesas 89.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Oskars Muižnieks, prakses vieta – Ģertrūdes iela 9-10, Rīga , atceļ 2009.gada 28. oktobrī plkst. 10:30 izsludināto izsoli Ilzei Rudītei Krūmiņai p.k. 1703XX-XXXXX piederošajam nekustamajam īpašumam – Rīgā, Mirdzas Ķempes ielā 1-19 ar kadastra numuru 0100 912 2532 .

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!